Search result for

*touchable*

(73 entries)
(0.1029 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: touchable, -touchable-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
untouchable[ADJ] ที่ไม่สามารถแตะต้องได้, See also: ซึ่งสัมผัสไม่ได้, Syn. intangible
untouchable[ADJ] ที่ไม่สามารถวิจารณ์ได้, Ant. criticized
untouchable[ADJ] ซึ่งแตะไม่ถึง, See also: ซึ่งอยู่ไกลเกินที่จะแตะได้, Syn. inaccessible, out of reach, Ant. accessible
untouchable[ADJ] ที่เป็นสมาชิกวรรณะจัณฑาล (ศาสนาฮินดู)
untouchable[ADJ] ซึ่งห้ามแตะต้อง, See also: ซึ่งห้ามยุ่ง, ซึ่งห้ามสัมผัส
untouchable[N] วรรณะจัณฑาล, See also: สมาชิกวรรณะจัณฑาล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
untouchable(อันทัช'ชะเบิล) adj. แตะต้องไม่ได้,แตะไม่ถึง,ห้ามแตะ,ห้ามยุ่ง,ห้ามสัมผัส. n. วรรณะจัณฑาล,สมาชิกวรรณะจัณฑาล.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If it is a boy, then the Boleyns will be untouchable.หากออกมาเป็นบุตรชาย ตระกูลโบลีนก็จะไม่มีใครเทียบเท่า The Other Boleyn Girl (2008)
The bastard is untouchable.ไอ้ชั่วนี่แตะต้องไม่ได้เลย You've Got Yale! (2009)
He's untouchable.เเตะต้องตัวเขาไม่ได้ Na Triobloidi (2009)
He's untouchable.เขาไม่สามารถแตะต้องได้ MacGruber (2010)
As long as Percy has it, he is untouchable.ตราบเท่าที่เพอร์ซี่มีมันอยู่ ก็ไม่มีใครแตะเขาได้ The Guardian (2010)
And makes Percy and his division untouchable.และทำให้เพอร์ซี่และดิวิชั่น อยู่เหนือกฏหมาย Resistance (2010)
With the help of Alex, my partner on the inside, we discovered the location of a black box, a hard drive that holds our government's darkest secrets and makes Percy and his Division untouchable.ด้วยความช่วยเหลือของอเล็กซ์ คู่หูของฉันที่อยู่ในนั้น พวกเราได้ค้นพบตำแหน่งของกล่องดำ ฮาร์ดไดรว์ที่เก็บความลับดำมืดของรัฐบาล Dark Matter (2010)
Before you came to Division, you were an anarchist, right, trying to prove that no power in the world was untouchable.ก่อนที่นายจะเข้ามาทำงานกับดิวีชั่น นายเป็นพวกอยากล้มกฎหมายและการปกครอง พยายามจะพิสูจน์ว่า ไม่มีอำนาจใดๆ ในโลกที่หลบหนีได้ Free (2011)
You're untouchable.ไม่มีใครแตะต้องคุณได้ Dog Eat Dog (2011)
Until we prove something definitively, the account's untouchable.จนกว่าเราจะพิสูจน์อะไรที่ชัดเจนได้ เราจะแตะต้องบัญชีนั้นไม่ได้ Taking Account (2011)
Hard to resist, so touchable#ยากจะต้านทาน ช่างน่าสัมผัส# I Kissed a Girl (2011)
Annie, Xi Peng is not touchable.แอนนี่,ซี เฟง แตะต้องไม่ได้ World Leader Pretend (2011)
Without him, Arbogast is untouchable.ไม่มีเขา ไม่มีทางเข้าถึงอาร์บอกัส Shut Up and Eat Your Bologna (2011)
They're acting like he's untouchable.พวกนั้นทำเหมือนว่าแตะเขาไม่ได้ Tower Heist (2011)
Untouchable.จัณฑาล. Disconnect (2012)
I consider Finn untouchable, you guys walk into the sunset together.ผมจะไม่ไม่นยุ่งกับฟิน ไม่แตะต้อง พวกคุณจะได้เดินไปดูพระอาทิตย์ขึ้นด้วยกัน Break on Through (2012)
I-I got to tell you, I mean, "Untouchables" is, like, one of my most favorite movies ever.นี่ๆ จะบอกให้นะ แบบ "เจ้าพ่ออัลคาโปน" เป็น แบบว่า หนังโปรดตลอดกาลเรื่องหนึ่งของฉัน Time After Time (2012)
Does... Does this mean that I'm an Untouchable now?หมายความว่าฉันเป็น อัลคาโปนแล้วใช่เปล่า Time After Time (2012)
Hey, Untouchable!เฮ้ อัลคาโปน Time After Time (2012)
For me, "The Untouchables." Spence?สำหรับฉัน "ดิ อันทัชเอเบิ้ล" สเปนซ์ล่ะ Snake Eyes (2012)
So they just got a lot less untouchable.ตอนนี้ เราสามารถ จัดการพวกมันได้แล้ว Wolf and Cub (2012)
He thinks he's untouchable. That's how his mind works.มันคิดว่าแตะต้องไม่ได้ สมองมันคิดอย่างนั้น The Last Stand (2013)
And from Our Lady of Perpetual Loneliness in Battle Creek, Michigan, the Nun-Touchables.Our Lady of Perpetual Loneliness ใน Battle Creek รัฐ Michigan the Nun-Touchables. Shooting Star (2013)
Now, because of a sexting scandal at Our Lady of Perpetual Loneliness, their glee club, the Nun-touchables, has been excommunicated by the new pope.เอาล่ะ เพราะว่าเรื่องอื้อฉาวเมื่อเที่ยง ที่ Our Lady of Perpetual Loneliness, ชมรมร้องเพลงของพวกเขาอย่าง the Nun-touchableAll or Nothing (2013)
You want us to think that you're in control, that you're untouchable.คุณต้องการให้เราคิดว่า คุณควบคุมได้ ไม่มีใครแตะต้องได้ Little Red Corvette (2013)
No, Harvey. I did not quote The Untouchables to the man.ไม่ฮาร์วี่, ชั้นไม่ได้ยื่นคำขาดไปแบบนั้น Zane vs. Zane (2013)
Oh, I hate to interrupt in the middle of a Untouchables quote fest.โอ้ ผมไม่อยากเข้ามาขวางระหว่าง ที่คุณพูดบทในหนัง Zane vs. Zane (2013)
He's untouchable.แตะต้องเขาไม่ได้ The Evil Queen (2013)
some untouchable c.E.O.?ผู้บริหารอีกคน? Sin (2013)
S.E.C. Says she's untouchable.กลต. บอกว่า ไม่มีใครแตะต้องเธอได้ The Freelancer (No. 145) (2013)
- He's an untouchable.- เขาเป็นคนจัณฑาล Bad Ass 2: Bad Asses (2014)
I am what you might call untouchable.ผมว่าสิ่งที่คุณอาจจะเรียก จัณฑาล Bad Ass 2: Bad Asses (2014)
You see? Untouchable.ที่คุณเห็น จัณฑาล Bad Ass 2: Bad Asses (2014)
I am invisible, intangible, untouchable.ไม่มีใครเห็น ไม่มีใครสัมผัส ไม่สามารถจับต้องได้ Virtual Reality Bites (2015)
I am invisible, intangible, untouchable.ไม่มีใครเห็น ไม่มีใครสัมผัส ไม่สามารถจับต้องได้ Virtual Reality Bites (2015)
You're supposed to be untouchable when you're doing film.ไม่มีใครแตะต้องคุณได้ เมื่อคุณถ่ายหนัง After Porn Ends 2 (2017)
They live comfortably with untouchable power.พวกเขาอยู่อย่างสุขสบาย ด้วยอำนาจที่แตะต้องไม่ได้ The King (2017)
All this talk make me sound like a gangster... who is untouchable.พูดยังงี้ .. ทำให้ผมรู้สึก .. เหมือนตัวเองเป็นมาเฟีย ... The King (2017)
Higher up yet: The SS, the untouchables, to be addressed from ten feet away.สูงไปกว่านั้น ก็พวกผู้คุม SS ผู้สูงศักดิ์ ที่อยู่ห่างไปเพียง 10 ฟุต Night and Fog (1956)
It is the work of untouchables!มันเป็นงานพวกจัณฑาล Gandhi (1982)
In this place, there are no untouchables and no work is beneath any of us.ที่นี่ไม่มีจัณฑาล และไม่มีงานอะไรที่ทำไม่ได้ Gandhi (1982)
One for women, one for the untouchables.คือผู้หญิงและพวกจัณฑาล Gandhi (1982)
Batts was part of the Gambino crew and was considered untouchable.แบ็ทอยู่แก๊งแกมบิโน่ และเป็นแก๊งที่คุณไม่อาจแตะต้อง Goodfellas (1990)
I could screw everything else up for the rest of my life and I'd still be... untouchable.ผมคงจะเลินเล่อไปได้จนตลอดชีวิตนั่นแหละ และก็ไม่มีใครแตะต้องได้ The Jackal (1997)
That they're untouchable.แตะต้องไม่ได้ Cell Test (2005)
It felt safe, untouchable.รู้สึกปลอดภัย ไม่มีใครแตะ Cashback (2006)
You got yourself the untouchable status.แกทำตัวน่ารังเกียจเองนะ Fire/Water (2007)
They'll make me untouchable.พวกมันจะทำให้ฉันไม่สามารถแตะต้องได้ Episode #2.7 (2008)
He thinks he's untouchable.เขาคิดว่าไม่มีใครแตะต้องเขาได้ About Last Night (2008)
No one is untouchable. I learned that the hard way.ไม่มีใครแตะต้องไม่ได้ ผมเรียนรู้มันมาอย่างยากลำบาก About Last Night (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัณฑาล[N] untouchable, See also: outcast, Example: ปัจจุบันนี้คนที่อยู่ในวรรณะจัณฑาลซึ่งเป็นวรรณะต่ำสุดก็สามารถเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองได้, Count unit: คน, Thai definition: ลูกคนต่างวรรณะ ที่มารดามีวรรณะสูงกว่า ถือว่าเป็นคนต่ำทราม, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต้องห้าม[adj.] (tǿng hām) EN: forbidden ; prohibited ; taboo ; untouchable   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNTOUCHABLE    AH0 N T AH1 CH AH0 B AH0 L
UNTOUCHABLES    AH0 N T AH1 CH AH0 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
touchable    (j) (t uh1 ch @ b l)
untouchable    (n) (uh1 n t uh1 ch @ b l)
untouchables    (n) (uh1 n t uh1 ch @ b l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Steckverbinder {m} [electr.] | Steckverbinder {pl} | angegossener Steckverbinder | anwendungsspezifischer Steckverbinder | berührungssicherer Steckverbinder | fester Steckverbinder | freier Steckverbinder | gasdichter Steckverbinder | geschirmter Steckverbinder | hoch beanspruchbarer Steckverbinder | komponentenseitiger Steckverbinder | rechteckiger Steckverbinder | schwimmend befestigter Steckverbinder | tauchfester Steckverbinder | umweltbeständiger Steckverbinder | vorgerasteter Steckverbinder | Steckverbinder mit Bajonett-Verschluss | Steckverbinder mit Drehverriegelung | Steckverbinder für Chipkarten | Steckverbinder für direktes Stecken | Steckverbinder für direktes Stecken | Steckverbinder für gedruckte Schaltungen | Steckverbinder für Leiterplattenmontage | Steckverbinder mit Schnellkupplung | Steckverbinder mit Zentralschraubeplug connector; circuit connector; male connector | plug connectors; circuit connectors; male connectors | one-piece connector | application related connector | non-touchable connector | fixed connector | free connector; plug straight | sealed connector | shielded connector | heavy-duty connector | assembled connector | rectangular connector | float mounted connector | submersible connector | environment-resistant connector | pre-assembled connector | bayonet nut connector (BNC) | twist-on connector | smart card connectors | edge board connector | edge-socket connector | printed circuit types | board-mounted connector | quick disconnect connector | connector with center screw [Add to Longdo]
Unbestechliche {m,f}; Unbestechlicher | Unbestechlichen {pl}; Unbestechlicheuntouchable | untouchables [Add to Longdo]
anfassbartouchable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンタッチャブル[, antacchaburu] (adj-na,n) untouchable [Add to Longdo]
ハリジャン[, harijan] (n) (See 不可触民) Harijan (member of India's untouchable caste) [Add to Longdo]
汚らわしい;穢らわしい[けがらわしい, kegarawashii] (adj-i) filthy; unfair; dirty; untouchable; disgusting; nasty; foul; odious; repulsive [Add to Longdo]
不可触賎民;不可触賤民[ふかしょくせんみん, fukashokusenmin] (n) (See 不可触民) untouchable (of India's caste system) [Add to Longdo]
不可触民[ふかしょくみん, fukashokumin] (n) (See ハリジャン) untouchable (of the Indian caste system) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Touchable \Touch"a*ble\ (t[u^]ch"[.a]*b'l), a.
     Capable of being touched; tangible. -- {Touch"a*ble*ness}, n.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top