Search result for

*toti*

(92 entries)
(0.0308 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: toti, -toti-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asymptotic(al) (แอสซิมทอท'ทิค) adj. เกี่ยวกับ asymptote (of an asymptote)
guntoting(กัน'ทอททิง) adj. ชอบพกปืน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ptotic๑. -ยื่นย้อย๒. -หนังตาตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pinocytotic vesicleถุงพิโนไซโทซิส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
asymptotic curveเส้นโค้งเชิงเส้นกำกับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
asymptotic expansionการกระจายเชิงเส้นกำกับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
asymptoticเชิงเส้นกำกับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
epiphytoticการระบาดโรคพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
totient functionฟังก์ชันทอเทียนต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
totipotent; totipotential-เป็นได้ทุกอย่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
totipotential; totipotent-เป็นได้ทุกอย่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thrombocytotic-ภาวะเกล็ดเลือดมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Totipotentเซลล์ต้นตอชนิดโทติโพเทนท์สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์จำเพาะในร่างกายได้ทุกชนิด
รวมทั้งเนื้อเยื่อที่อยู่ชั้นนอกสุดของตัวอ่อน (Extraembryonic Tissues) เช่น รก (Placenta) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Atypia, Koilocytoticโคอิโลไซโตติคเอทิบเพีย [การแพทย์]
Cirrhosis, Hemochromatoticตับแข็งในฮีโมโครมาโตซิส [การแพทย์]
Cirrhosis, Hemochromatotic, Idiopathicตับแข็งในฮิโมโครมาโตซิสชนิดปฐมภูมิ [การแพทย์]
Cirrhosis, Hemochromatotic, Primaryตับแข็งในฮีโมโครมาโตซิสชนิดปฐมภูมิ [การแพทย์]
Cirrhosis, Hemochromatotic, Secondaryตับแข็งทุติยภูมิ [การแพทย์]
Coma, Hyperosmolar Nonketoticน้ำตาลในเลือดสูงมากจนทำให้หมดสติ [การแพทย์]
Elastotic Syndromeกลุ่มอาการอีลาสโตติค [การแพทย์]
Fibrous Dysplasia, Polyostoticกะโหลกศีรษะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทั่วๆ,ไฟบรัสดิย์สปลาเซีย,โพลีย์ออสโตติก [การแพทย์]
Equatotial westerliesลมแถบตะวันตกแถบ ศูนย์สูตร [อุตุนิยมวิทยา]
mitotic spindleเส้นใยสปินเดิล, เส้นใยที่เชื่อมโยงระหว่างขั้วเซลล์กับไคนีโทคอร์ของแต่ละโครโมโซมในระหว่างการแบ่งเซลล์ เกิดขึ้นในระยะโพรเฟสของการแบ่งเซลล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Keratoticเป็นขุย [การแพทย์]
Mitotic Activityความสามารถในการแบ่งตัว, การแบ่งตัว, ไมโตติคแอคทิวิตี้ [การแพทย์]
Mitotic Cellsเซลล์ที่กำลังแบ่งตัว [การแพทย์]
Mitotic Figuresการแบ่งตัว, ไมโตติคฟีเกอร์, เซลล์กำลังแบ่งตัว [การแพทย์]
Mitotic Figures, Abnormalการแบ่งตัวของเซลล์ที่ผิดปกติ [การแพทย์]
Mitotic Figures, Atypicalการแบ่งตัวบ่อยขึ้นและเป็นชนิดที่ผิดปกติ [การแพทย์]
Mitotic Phaseเซลล์เข้าสู่ระยะแบ่งตัว [การแพทย์]
Monostoticเนื้องอกชนิดเป็นที่เดียว [การแพทย์]
Monostotic Fibrous Dysplasiaการเปลี่ยนแปลงของกะโหลกศีรษะกระดูกเดียว [การแพทย์]
Monostotic Formพยาธิสภาพชนิดเป็นที่กระดูกชิ้นเดียว [การแพทย์]
Monostotic Typeแห่งเดียว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Inflammation, enlarged nuclei, some mitotic activity.มีการอักเสบ นิวเคลียสของเซลใหญ่ขึ้น มีการแบ่งตัวของเซลผิดปกติ อาจเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็ได้ Dying Changes Everything (2008)
Shock-induced achromotrichia, hyperkeratotic skin lesions, and clear signs of dehydration.ช็อคทันที เม็ดสีในเส้นผมและผิวหนัง เสื่อมสลาย ผิวหนังแห้ง จนตกสะเก็ด และมีร่องรอยว่า ร่างกายขาดน้ำ Dream Logic (2009)
And how many arrow-toting Rambos out there know about Watchtower?มีลูกธนูโบราณแบบนี้ อีกสักกี่ดอก ที่รู้เรื่องหอสังเกตการณ์? Disciple (2010)
Couldn't strain my horse toting the whole carcass.ผมไม่อยากให้ม้าหมดแรง เพราะลากศพมา Episode #1.2 (2012)
Mitotic circuitry... it's like electronic stem cells... carbon nanotubes for structure millions of micro reefs.บรรจุด้วยวงจร มันดูเหมือน อิเลคทรอนิคส์ สเต็มเซล โครงสร้างเป็นคาร์บอน อะไรซักอย่าง Matter of Time (2012)
I'm wearing a wig and toting an oxygen tank.ฉันใส่วิก แถมสวมท่อช่วยหายใจ Give Me the Blame (2012)
I got mitotic circuitries intact, processors onboard are linked to my computer... all I gotta do is transfer the control to my auxiliary panels and we should be online a week ahead of schedule.ส่วนประมวลผล ของมันต่อกับ เครื่องคอมฯ ของผม และ ผมก็จะถ่ายโอน การควบคุมไปยัง ช่องติดต่อชั่วคราว และ เราก็จะทำมันได้ ตามกำหนด Playtime (2012)
I don't know, I've never done this before but uh, your mitotic circuitry seems to reset itself once every hour so probably no longer than that.ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ผมไม่เคยทำแบบนี้มาก่อน นะ ระบบฉายภาพของคุณ น่าจะ รีเซท ตัวเอง ทุกๆชั่วโมงนะ คงไม่นานกว่านี้ แล้วหละ Playtime (2012)
So what's the threat besides gun-toting gangs in surgery?งั้นอะไรคือภัยคุกคาม นอกเหนือจากแก๊งค์ถือปืนในห้องผ่าตัดนั่น? Critical (2012)
[Chuckles] How about gun-toting preacher?เอาเป็นนักเทศน์ปืนโหดเป็นไง? Guadalajara Dog (2013)
"Married" married to a gun-toting police officer.สามีเป็นตำรวจด้วยค่ะ Bad Grandpa (2013)
American has become a land of gun-toting lunatics.ชาวอเมริกันต้องตกเป็นเป้า ให้มือปืนที่บ้าคลั่ง Final Shot (2013)
That I'm not smarter than a little child? What I am saying to you is that you are the kind of club-totin'... raw meat-eatin', me-Tarzan-you-Janein', big, bald bubblehead that can only count to ten... if he's barefoot or wearing sandals.จะบอกว่าฉันฉลาดน้อยกว่าเด็กเหรอ? Cool Runnings (1993)
It turns out Andy's favorite hobby was toting his wall out into the exercise yard.แต่กลับกลายเป็นงานอดิเรกที่ชื่นชอบของแอนดี้เป็นลูกหาบผนังของของเขาออกไปในลานออกกำลังกาย The Shawshank Redemption (1994)
Better that reputation than the one you're toting around.ยิ่งไปกว่านั้นก็คือคนที่เธอไปอ่อยด้วยนี่สิ The Game (2007)
You get stabbed in the chest and you're lucky enough totill be breathing, you leave the knife in, at least until you figure out what's going on inside.เธอเพื่งโดนแทงที่อก โชคดีแล้วที่ยังหายใจอยู่ ต้องปล่อยมีดใว้ข้างในจนกว่าจะรู้ว่าข้างในเป็นอย่างไร Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Yeah, well, his real mother, the late Totie Fields, took that hard.Seine richtige Mutter, die verstorbene Totie Fields, hat das schwer getroffen. Al Goes Deep (1994)
I thought they'd have to hang and burn me before the day I'd move into some crummy old block of flats like Toti.Und ich dachte, dass sie mich hängen und verbrennen müssten, bevor ich in so einen schäbigen alten Wohnblock wie Totis einziehen würde. Devil's Island (1996)
- You said there was mitotic cell division.- Aber es gab eine mitotische Zellteilung. Redux (1997)
Congressman Raskob of Nebraska.Mr. Knapp von Universal Techtotics. Fail Safe (2000)
Mainly heart attack-inducing toxins, kertotic acid, sodium morphate.- Gifte, die Herzinfarkte auslösen. Kurtotische Säure, Natriummorphat. The Indicator (2002)
Diabetic steatosis would screw up his liver.Steatotis würde seine Leber angreifen. The Jerk (2007)
It's a pre-mitotic haploid.Es ist ein prämitotisches Haploid. Maneater (2007)
So I fixed it. Now you can show that quarks are asymptotically free at high energies.Nun kannst du zeigen das 'Quarks' asymptotisch frei bei hohen Energien sind. The Hamburger Postulate (2007)
Diabetic? I can't believe this. I've got diabetes?Das liegt an der Hyper-osmolaren- nicht-ketotischen-Hyperglykämie. One Step Behind (2008)
Shock-induced achromotrichia, hyperkeratotic skin lesions, and clear signs of dehydration.Schock- indiziertes Ergrauen der Haare,... hyperkeratotische Hautläsionen,... und klare Anzeichen von Dehydration. Dream Logic (2009)
The ones with Totie Fields she likes.Die mit Totie Fields mag sie total. Loaf Coach (2016)
Probably Velma herself's pushing up daisies now.Würde mich nichtwundern, wenn Velma auch totist. Farewell, My Lovely (1975)

CMU English Pronouncing Dictionary
TOTI    T OW1 T IY0
TOTING    T OW1 T IH0 NG
ROTOTILL    R OW1 T AH0 T IH2 L
TOTINO'S    T AH0 T IY1 N OW0 Z
ROTOTILL    R OW1 T OW0 T IH2 L
ROTOTILLER    R OW1 T AH0 T IH2 L ER0
ROTOTILLER    R OW1 T OW0 T IH2 L ER0
ROTOTILLED    R OW1 T OW0 T IH2 L D
ROTOTILLES    R OW1 T OW0 T IH2 L Z
ROTOTILLED    R OW1 T AH0 T IH2 L D
ROTOTILLES    R OW1 T AH0 T IH2 L Z
ROTOTILLING    R OW1 T AH0 T IH2 L IH0 NG
ROTOTILLING    R OW1 T OW0 T IH2 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
toting    (v) (t ou1 t i ng)
asymptotic    (j) (a2 s i m t o1 t i k)
asymptotically    (a) (a2 s i m t o1 t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eulersche Phi-Funktion {f} [math.]Euler's totient function; totient function [Add to Longdo]
Schaltuhr {f}autotimer [Add to Longdo]
Verzerrung {f} | asymptotische Verzerrungbias | asymptotic bias [Add to Longdo]
asymptotisch [math.]asymptotic [Add to Longdo]
asymptotische Entwicklung {f}asymptotic expansion [Add to Longdo]
asymtotischeasymptotical [Add to Longdo]
asymtotisch {adv}asymptotically [Add to Longdo]
schleppendtoting [Add to Longdo]
asymptotische Stabilität {f}asymptotic response [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アポトーシス;アポプトーシス[, apoto-shisu ; apoputo-shisu] (n) apoptosis; apoptotic [Add to Longdo]
漸近線[ぜんきんせん, zenkinsen] (n) asymptotic line [Add to Longdo]
漸近的自由[ぜんきんてきじゆう, zenkintekijiyuu] (n) asymptotic freedom (physics) [Add to Longdo]
[ぜん, zen] (n) (1) all; whole; entire; complete; overall; (pref) (2) pan-; omni-; toti-; (P) [Add to Longdo]
袋耳[ふくろみみ, fukuromimi] (n) (1) retentive memory; (2) double-woven edge of cloth; (3) cryptotia; pocket ear [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top