Search result for

*torch*

(198 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: torch, -torch-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
torch[N] คบไฟ, See also: ไต้, Syn. light, flare
torch[N] ไฟฉาย, Syn. flashlight
torch[N] สิ่งที่ทำให้เกิดเปลวไฟ
torch[VT] วางเพลิง, See also: เผา, จุดไฟ
blowtorch[N] เครื่องพ่นความร้อนเพื่อล้างสีออก, Syn. blowlamp
torchbearer[N] ผู้ถือคบเพลิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blowtorchn. เครื่องพ่นไฟ
torch(ทอร์ชฺ) n. ไต้,คบไฟ,คบเพลิง,ไฟฉาย, -Phr. (carry the torch for รักกับ)
torchbearer(ทอร์ชฺ'แบเรอะ) n. ผู้ถือคบไฟ,ผู้ถือไฟฉาย,ผู้นำ,ผู้ให้ความสว่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
blowtorch(n) เครื่องพ่นไฟ
torch(n) ไต้,คบเพลิง,ไฟฉาย,คบไฟ
torchlight(n) แสงไฟฉาย,แสงไต้,แสงคบเพลิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plasma torchหัวเชื่อมพลาสมา [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
retained testis; cryptorchidism; cryptorchism; testis, undescendedอัณฑะค้าง (ในท้อง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scarfing torch; de-seaming blowpipeคันเชื่อมลบรอย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
atomic-hydrogen torchหัวเชื่อมไฮโดรเจน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
argon-arc torch; TIG torchหัวเชื่อมทิก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cryptorchidism; cryptorchism; testis, retained; testis, undescendedอัณฑะค้าง (ในท้อง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cryptorchism; cryptorchidism; testis, retained; testis, undescendedอัณฑะค้าง (ในท้อง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
de-seaming blowpipe; scarfing torchคันเชื่อมลบรอย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
torch angleมุมหัวเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
testis, retained; cryptorchidism; cryptorchism; testis, undescendedอัณฑะค้าง (ในท้อง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
testis, undescended; cryptorchidism; cryptorchism; testis, retainedอัณฑะค้าง (ในท้อง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
TIG torch; argon-arc torchหัวเชื่อมทิก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
halide torchหัวเปลวตรวจรั่ว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
undescended testis; cryptorchidism; cryptorchism; testis, retainedอัณฑะค้าง (ในท้อง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cryptorchidism, Bilateral, Simulatedอวัยวะเพศภายนอกคล้ายชายแต่คลำต่อมเพศไม่ได้ในถุง [การแพทย์]
Cryptorchismลูกอัณฑะไม่ลงถุง,ลูกอัณฑะไม่เลื่อนลง,อัณฑะไม่ลงถุง,อัณฑะไม่ลงมาในถุงอัณฑะ,ลูกอัณฑะไม่เคลื่อนลงมาอยู่ในถุง,อัณฑะไม่เคลื่อนลงในถุง,อัณฑะไม่ลงถุง,ลูกอัณฑะไม่เคลื่อนลงมาในถุงอัณฑะ [การแพทย์]
Cryptorchism, Bilateral Abdominalมีอัณฑะ2ข้างอยู่ในช่องท้อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We hear lonely boy's b.F.F. Still carries a torch for nate.ดูเหมือนว่า หนุ่มขี้เหงา จะยังถือคบเพลิงให้ เนทอยู่ There Might be Blood (2008)
Torch it. Hey, Louise. You know, you can buy these by the case.เผามันทิ้ง ว่าไง ลูอีส คุณซื้อของพวกนี้เป็นกล่องได้เลย Pilot (2008)
Mayans torched the warehouse.พวกมายันวางเพลิงคลังสินค้า Pilot (2008)
Arthur, use the torch!อาร์เธอร์,ใช้คบเพลิง The Mark of Nimueh (2008)
We should've brought a torch.เราน่าจะติดคบไฟมาด้วย Excalibur (2008)
Bring your torch over here.เอาคบไฟมาทางนี้ Excalibur (2008)
Aren't you already carrying the torch which shall kindle our future?เจ้าคือผู้ถือคบเพลิง ที่จะจุดไฟแห่งอนาคตของเรามิใช่รึ? The Kingdom of the Winds (2008)
Muhyul shall carry my torch for generations to come.มูฮยูลจะรักษาและเป็นผู้สืบทอดราชบัลลังค์ The Kingdom of the Winds (2008)
Now, we're over here, by the green lady with the big torch.ตอนนี้ เราอยู่ตรงนี้ ใกล้กับผู้หญิงทีใส่ชุดสีเขียวถือคบเพลิง Bolt (2008)
What about the torches, the lamps? .ใช้อะไรกับคบไฟ ตะเกียง? Outlander (2008)
Unferth, Olaf, get the torches and the ropes.อัลเฟรท โอลาฟ เตรียมคบไฟและเชือก Outlander (2008)
I've left my new torch in Narnia.ฉันลืมไฟฉายไว้ที่นาเนีย The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
But even as we carry forth the torch lit by those great men...แม้แต่ขณะที่เรากำลังถือคบเพลิงที่โชติช่วง จากฝีมือวีรบุรุษทั้งหลาย 24: Redemption (2008)
Can you torch me?ช่วยจุดไฟให้ที Pineapple Express (2008)
You know, but if you're a good boy, then I'm not gonna torch your other eye.ถ้าจากนี้เธอยอมเชื่อฟัง ชั้นจะไม่เผาตาเธออีกข้างหนึ่ง Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I'm not gonna torch it.รับรอง ไม่โดนอีก Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Mikali has a blowtorch.งั้นก็ใช้ไฟปิดปากแผลซะ มิการิมีเครื่องพ่นไฟ Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Practice... cross the torches in the courtyard to.พลังจะยิ่งมีอานุภาพ จงฝึกฝน.. จุดตะเกียงทั้งหมดในลานบ้าน แล้วข้าจะมาดูในพรุ่งนี้เช้า Dragonball: Evolution (2009)
You have the torch lighting your Ki.เธอต้องจุดตะเกียง ด้วยพลังวัตรไม่ใช่เหรอ Dragonball: Evolution (2009)
There are five non flaming torches in the courtyard.ทั้งหมดมีตะเกียงอยู่ห้าตู้ในลานบ้าน Dragonball: Evolution (2009)
Every time you have a torch lights... can you step to me do.ทุกครั้งที่จุดตะเกียงได้ เธอจะได้ก้าวมาหนึ่งก้าว มาใกล้ฉัน Dragonball: Evolution (2009)
What happens if I all five torches have been lit?แล้วหลังจากฉันจุดตะเกียงครบห้าอันแล้วล่ะ ? Dragonball: Evolution (2009)
It says here he did three years for torching an unfinished condo. Got out last summer.ในนี้บอกว่าเขาเป็นคนวางเพลิงเมื่อสามปี แต่ไม่สำเร็จ ออกจากคุยเมื่อฤดูร้อนที่แล้ว Emotional Rescue (2009)
We found it at the torched apartment in your neighborhood the other day.เราเจอมันทำให้ติดไฟในอพาร์ทเมนต์ ของเพื่อนบ้านคุณ Emotional Rescue (2009)
You want me to gank a monster or torch a corpse,นายอยากให้ฉันฆ่าสัตว์ประหลาดหรือทรมานผีดิบ Death Takes a Holiday (2009)
It looks like someone took a blowtorch to them.เหมือนกับมีคนพ่นไฟใส่พวกมัน The No-Brainer (2009)
Of course the fucking torch doesn't wanna burn.ไอ้ไฟบ้านี่ ฉันก็ไม่อยากจุดมันหลอก.. Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
In the past four months, I've faced down Eleanor Waldorf I've hijacked a society gala had my collection torched and was homeless.ฉันเจอทั้งเอเลนอร์ วอร์ดอร์ฟ ไหนจะเรื่องบุกจู่โจมงานเลี้ยงกาล่า แล้วไหนจะยังเรื่องที่งานออกแบบของฉันทั้งหมด ๔กเผาโยนางแบบบ้าคลั่ง และกลายเป็นคนไร้บ้าน In the Realm of the Basses (2009)
Torching the meth lab that you financed?เผาฐานยาเสพติด ที่นั่นเป็นแหล่งรายได้นายสินะ Smite (2009)
That's Opie torching the meth lab.วางเพลิงฐานยาเสพติด Smite (2009)
I don't want us to save our dakara records and torch my old copy of space invaders.ฉันไม่ต้องการให้เราเก็บข้อมูลขยะ และจะลบข้อมูลสำเนาของผู้บุกจักรวาลไปซะ Today Is the Day: Part 1 (2009)
I say we torch 'em.ฉันว่าเราเผามันซะเลย Water (2009)
Look, we don't know what it is we're dealing with, and "torching" them may only serve to antagonize them further.นี่นะ.. เรายังไม่รู้เลย ว่าเรากำลังรับมือกับอะไร แล้วจะเผามันเนี่ยนะ Water (2009)
No torching.ห้ามจุดไฟ Water (2009)
I'll stand back, torch them if they get out.ผมจะยืนอยู่ข้างหลัง คอยเผาไฟ หากพวกมันออกมา Water (2009)
I'm not the one with the torch.ฉันเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ถือเครื่องพ่นไฟอยู่นะ Water (2009)
"burning like a torch, and it fell upon the river,เผาไหม้ดุจคบเพลิง ตกลงในแม่น้ำ Good God, Y'All (2009)
# The sky's cruel torch # # on aching autobahn ## The sky's cruel torch # # on aching autobahn # 137 Sekunden (2009)
Still, I torched, he vanished.เป็นอะไร Fallen Idols (2009)
The battle's gonna torch half the planet.การต่อสู้มันจะ เผาไปครึ่งโลก The End (2009)
Last week, apparently they torched a Hummer.อาทิตย์ก่อนเห็นได้ชัด เขาเปิดสวิทซ์ไฟจากฆ้อนได้ A Night at the Bones Museum (2009)
That jumped naked in the Trevi Fountain and got drunk on the Torch of the Statue of Liberty, That guy can take a break from all of his worrying for one night and go to a stupid party.ที่กระโดดร่างเปลือยลงน้ำพุ เทรวี่ และ เมาอยู่บนคบเพลิง ของเทพีเสรีภาพ ผู้ชายคนนั้น สามารถหยุดพักจาก เรื่องน่ากังวลทั้งหมด แค่หนึ่งคืน 162 Candles (2009)
And torch the kids' bones.และเผากระดูกเด็กๆ The Real Ghostbusters (2009)
# Don't you wish your blowtorch was hot like mine #ในหัวใจของสมาชิกครอบครัวซาเบอร์ลิ่งทุก ๆ ท่าน G-Force (2009)
...you could land on Lady Liberty's torch.คุณสามารถนอนบนคบเพลิงของเทพีสันติภาพได้ The Road (2009)
This is Storch. I'm at Mockingbird cabin.นี้เป็น สโทฃ ฉันเมตรที่ ห้อง โดยสาร กระเต็น I Spit on Your Grave (2010)
I'll have Andy torch it out and I'll rub the numbers out.ฉันจะมี แอนดี้ ไฟฉาย มันออกมา และ ฉันจะ ถู ตัวเลขที่ ออกมา I Spit on Your Grave (2010)
The tape Storch smashed to bits?เทป สโทฃถูกทุบ เป็นชิ้น ? I Spit on Your Grave (2010)
Oh, man, Storch didn't smash shit.โอ้ มนุษย์ สโทฃ ไม่ได้ ทุบ อึ I Spit on Your Grave (2010)
Why are the fucking torches not lit?ทำไมไม่จุดคบเพลิงไว้กันเลยว่ะ Shadow Games (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
torchIt was identified by telescope as a torch.
torchMiyoko carried a torch so long, I think it gave her heartburn.
torchRick and Carol broke up two months ago, but he's still carrying a torch for her.
torchShe shone her torch on the floor in front of us.
torchStan has always carried a torch for Liz.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไฟฉาย[N] flashlight, See also: searchlight, electric torch, Example: เขาเห็นกอหญ้าเริ่มไหวอีกครั้งจึงกราดไฟฉายอย่างช้าๆ ไปมา, Count unit: กระบอก, Thai definition: เครื่องทำความสว่างประกอบด้วยอุปกรณ์สำคัญ คือ จานฉายรูปโค้งสำหรับสะท้อนแสงและหลอดไฟฟ้า ซึ่งบรรจุอยู่ในเรือนกรอบกับสิ่งให้พลังงานที่ก่อให้เกิดแสงสว่าง มีหลายชนิด ชนิดที่ถือติดตัวไปมาได้ มักทำเป็นรูปทรงกระบอก
ขี้ไต้[N] torch, Example: ถ้าจะใช้เตาถ่านเราต้องไปหาเศษฟืนกับขี้ไต้สำหรับจุดนำไฟ, Count unit: อัน, Thai definition: ชื่อเชื้อเพลิงทำจากไม้ผุดลุกน้ำมันยาง ห่อด้วยใบไม้
มัดเชื้อเพลิง[N] torch, Syn. คบไฟ, คบเพลิง, Example: เราใช้ดินเหนียวมาคลุกกับไม้ผุทำเป็นไต้ ใช้เป็นมัดเชื้อเพลิงเดินทางในเวลากลางคืน, Count unit: อัน, ดุ้น, Thai definition: ของใช้สำหรับจุดไฟให้สว่าง ทำด้วยของแห้ง เช่น ใบไม้ ขี้กบ เอามามัดเป็นดุ้นยาว
มัดเชื้อเพลิง[N] torch, Syn. คบไฟ, คบเพลิง, Example: เราใช้ดินเหนียวมาคลุกกับไม้ผุทำเป็นไต้ ใช้เป็นมัดเชื้อเพลิงเดินทางในเวลากลางคืน, Count unit: อัน, ดุ้น, Thai definition: ของใช้สำหรับจุดไฟให้สว่าง ทำด้วยของแห้ง เช่น ใบไม้ ขี้กบ เอามามัดเป็นดุ้นยาว
ตะเกียงรั้ว[N] barn lantern, See also: storm lantern, blow torch, Syn. ตะเกียงโป๊ะ, Example: เวลาที่บ้านของเขาจัดงานเขาจะเกณฑ์คนให้มาช่วยกันแขวนตะเกียงรั้วรอบบ้าน, Count unit: ดวง, Thai definition: ตะเกียงหิ้วที่มีลวดพันรอบครอบแก้วซึ่งครอบดวงไฟ
ไต้[N] torch, Syn. คบไฟ, Example: สมัยก่อนไม่มีไฟต้องใช้ไต้จุดไฟให้แสงสว่าง, Count unit: เล่ม, Thai definition: ของใช้สำหรับจุดไฟให้สว่าง หรือทำเชื้อเพลิง ทำด้วยไม้ผุหรือเปลือกเสม็ดคลุกกับน้ำมันยาง แล้วห่อด้วยใบไม้เป็นดุ้นยาวๆ หรือใส่กระบอก
ประทีป[N] lamp, See also: lantern, light, torch, Syn. ไฟ, เทียน, โคมไฟ, คบเพลิง, ตะเกียง, คบไฟ, Example: ครูเปรียบเสมือนดวงประทีปที่ส่องนำทางนักเรียนให้ไปสู่ความสำเร็จ, Count unit: ดวง, Thai definition: ไฟที่มีเปลวสว่าง
กระปอก[N] a kind of torch, Syn. กระปรอก, ไต้, Thai definition: ไต้ชนิดหนึ่ง ห่อด้วยใบพลวงหลายชั้น ให้ดวงไฟใหญ่และไม่ใคร่ดับ
คบ[N] crotch, See also: torch, Syn. ง่าม, คบไม้, คาคบ, Example: กล้วยไม้ป่าบนคบไม้ข้างทางออกดอกสวยมาก, Count unit: คบ, Thai definition: ่ง่ามต้นไม้ที่กิ่งใหญ่กับต้นแยกกัน
คบเพลิง[N] torch, See also: link, flambeau, Syn. คบไฟ, Example: นักกีฬาถือคบเพลิงวิ่งไปตามลู่วิ่ง, Count unit: อัน, ดุ้น, Thai definition: ของใช้สำหรับจุดไฟให้สว่างใช้ในพิธีเปิดปิดการแข่งขันกีฬาเป็นต้น
คบไฟ[N] torch, See also: link, flambeau, Syn. คบเพลิง, มัดเชื้อเพลิง, Example: ช่วยจุดคบไฟหน่อยค่ะฉันมองอะไรไม่เห็นเลย, Count unit: อัน, ดุ้น, Thai definition: ของใช้สำหรับจุดไฟให้สว่าง ทำด้วยของแห้งเช่นใบไม้และขี้กบเป็นต้น เอามามัดเป็นดุ้นยาว
ดวงประทีป[N] lamp, See also: light, torch, flame, Syn. ดวงไฟ, ตะเกียง, โคม, โคมไฟ, เทียน, Example: พระปิตุราชทรงเปรียบประดุจดวงประทีปเรืองแสงส่องสว่างชี้ทางอยู่เป็นนิรันดร์, Count unit: ดวง
โทษาดิลก[N] lamp, See also: night ornament, light, lantern, torch, light bulb, Syn. ตะเกียง, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดวงประทีป[n.] (dūang prathīp) EN: lamp ; light ; torch ; flame ; flamelight ; torchlight ; lantern light   FR: lampe [f] ; torche [f]
ไฟฉาย[X] (faichāi) EN: torch ; searchlight ; flashlight ; searchlight ; electric torch   FR: lampe de poche [f] ; torche électrique [f] ; projecteur [m]
จ้ำ[v.] (jam) EN: speed up ; hasten ; hurry up ; turn out quickly ; quicken   FR: bâcler ; hâter ; torcher (fam.)
ก้ามกุ้งสีทอง[n. exp.] (kāmkung sī thøng) EN: Parrot ; Parrot flower ; Yellow bird ; heliconia (golden torch)   
การวิ่งคบเพลิงโอลิมปิก [n. exp.] (kān wing khopphloēng Ōlimpik) EN: Olympic torch relay   FR: relais de la torche olympique [m]
คบ[n.] (khop) EN: crotch ; torch   FR: torche [f] ; flambeau [m]
คบไฟ[n.] (khopfai) EN: torch ; link ; flambeau   FR: torche [f] ; flambeau [m]
คบเพลิง[n.] (khopphloēng) EN: torch ; link ; flambeau   FR: flambeau [m] ; flamme [f]
คบเพลิงโอลิมปิก = คบเพลิงโอลิมปิค [n. exp.] (khopphloēng Ōlimpik) EN: Olympic torch   FR: flamme Olympique [f]
กระบองเพชร[n. exp.] (krabøngphet) EN: Torch Thistle ; cactus   FR: cactus [m]
ผ้าเช็ด[n.] (phāchet) EN: towel   FR: torchon [m]
ผ้าเช็ดชาม[n. exp.] (phāchet chām) FR: torchon [m]
ไต้[n.] (tai) EN: torch   FR: torche [f] ; flambeau [m]
ตะเกียงรั้ว[n.] (takīengrūa) EN: barn lantern ; storm lantern ; blow torch   

CMU English Pronouncing Dictionary
TORCH    T AO1 R CH
STORCH    S T AO1 R K
TORCHED    T AO1 R CH T
TORCHES    T AO1 R CH AH0 Z
TORCHIA    T AO1 R K IY0 AH0
TORCHING    T AO1 R CH IH0 NG
BLOWTORCH    B L OW1 T AO2 R CH
TORCHMARK    T AO1 R CH M AA2 R K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
torch    (n) (t oo1 ch)
torches    (n) (t oo1 ch i z)
blowtorch    (n) (b l ou1 t oo ch)
torch-race    (n) - (t oo1 ch - r ei s)
torchlight    (n) (t oo1 ch l ai t)
blowtorches    (n) (b l ou1 t oo ch i z)
torch-races    (n) - (t oo1 ch - r ei s i z)
torch-singer    (n) - (t oo1 ch - s i ng @ r)
torch-singers    (n) - (t oo1 ch - s i ng @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brandstifter {m}torch [Am.] [Add to Longdo]
Brennschneider {m}welding torch [Add to Longdo]
Fackel {f} | Fackeln {pl}torch | torches [Add to Longdo]
Fackelschein {m} | Fackelscheine {pl}torchlight | torchlights [Add to Longdo]
Fackelträger {m} | Fackelträger {pl}torch-bearer | torch-bearers [Add to Longdo]
Gasbrenner {m}blowtorch [Add to Longdo]
Gasschweissbrenner {m}oxyacetylene torch [Add to Longdo]
Lötlampe {f} | Lötlampen {pl}blowtorch; blowlamp; blast lamp | blowtorches [Add to Longdo]
Plasmabrenner {m}plasma torch [Add to Longdo]
Schneidbrenner {m} | Schneidbrenner {pl}cutting torch; blowtorch; flame cutter | cutting torches [Add to Longdo]
Schweißbrenner {m} | Schweißbrenner {pl}(welding) torch | (welding) torches [Add to Longdo]
Storch {m} [ornith.] | Störche {pl}stork | storks [Add to Longdo]
Storchenschnabel {m} (Zeichengerät)pantograph [Add to Longdo]
Storchschnabel {m} [bot.]cranesbill [Add to Longdo]
Storchschnabel {m} (Zeichenhilfe)pantograph [Add to Longdo]
Storchschnabel {m}storksbill [Add to Longdo]
Taschenlampe {f} | Taschenlampen {pl}(electric) torch [Br.]; flashlight [Am.] | torches; flashlights [Add to Longdo]
nach jdm. schmachten; jdn. (heimlich; sehnlich) verehrento carry a torch for someone [Add to Longdo]
storchbeinig {adj}spindle legged [Add to Longdo]
(ein Mädchen aus der Ferne) verehrento carry a torch for [Am.] [fig.] [Add to Longdo]
Schwarzstorch {m} [ornith.]Black Stork (Ciconia nigra) [Add to Longdo]
Weißstorch {m}; Weißer Storch [ornith.]White Stork (Ciconia ciconia) [Add to Longdo]
Abdimstorch {m} [ornith.]Abdim's Stork [Add to Longdo]
Schwarzschnabelstorch {m} [ornith.]Oriental White Stork [Add to Longdo]
Wollhalsstorch {m} [ornith.]Woolly-necked Stork [Add to Longdo]
Maguaristorch {m} [ornith.]Maguari Stork [Add to Longdo]
Höckerstorch {m} [ornith.]Storm's Stork [Add to Longdo]
Riesenstorch {m} [ornith.]Blach-necked Stork [Add to Longdo]
Sattelstorch {m} [ornith.]Saddle-bill Stork [Add to Longdo]
Waldstorch {m} [ornith.]American Wood Ibis [Add to Longdo]
Milchstorch {m} [ornith.]Milky Stork [Add to Longdo]
Buntstorch {m} [ornith.]Painted Stork [Add to Longdo]
Storchschnabelliest [ornith.]Stork-billed Kingfisher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アセチレンランプ[, asechirenranpu] (n) acetylene torch [Add to Longdo]
オリンピック聖火[オリンピックせいか, orinpikku seika] (n) Olympic Flame; Olympic Torch [Add to Longdo]
カンテラ[, kantera] (n) torch (dut [Add to Longdo]
ガスバーナー[, gasuba-na-] (n) blowtorch; gas burner; bunsen burner [Add to Longdo]
トーチ[, to-chi] (n) torch; (P) [Add to Longdo]
トーチランプ[, to-chiranpu] (n) torch lamp [Add to Longdo]
トーチリレー[, to-chirire-] (n) torch relay [Add to Longdo]
バトンを渡す[バトンをわたす, baton wowatasu] (exp,v5s) (1) to pass the baton (e.g. in a relay race); (2) to pass the torch (to one's successor); (3) {comp} to pass the '(musical) baton' (e.g. a set of questions) to the next people [Add to Longdo]
フラッシュライト[, furasshuraito] (n) flashlight; torch [Add to Longdo]
火点し;火ともし[ひともし, hitomoshi] (n,vs) (1) lighting a torch; lighting up a lamp; (n) (2) person who leads a funeral procession with a torch [Add to Longdo]
懐中電灯(P);懐中電燈[かいちゅうでんとう, kaichuudentou] (n) electric torch; flashlight; (P) [Add to Longdo]
五輪聖火[ごりんせいか, gorinseika] (n) Olympic torch [Add to Longdo]
松明;炬[たいまつ;しょうめい(松明);きょ(炬), taimatsu ; shoumei ( matsu mei ); kyo ( kyo )] (n) (pine) torch; flambeau; torchlight [Add to Longdo]
聖火[せいか, seika] (n) (1) sacred fire (torch); (2) Olympic flame; (P) [Add to Longdo]
聖火リレー[せいかリレー, seika rire-] (n) Olympic torch relay [Add to Longdo]
潜在精巣[せんざいせいそう, senzaiseisou] (n) cryptorchidism; undescended testis; retained testis [Add to Longdo]
虫送り[むしおくり, mushiokuri] (n) torch procession to drive away crop-eating insects [Add to Longdo]
灯(P);灯火(P);灯し火(io);燭;燈火;ともし火[ひ(灯)(P);とうか(灯火;燈火)(P);ともしび, hi ( tomoshibi )(P); touka ( touka ; touka )(P); tomoshibi] (n) light; lamp; torch; (P) [Add to Longdo]
灯;照射[ともし, tomoshi] (n) (1) (灯 only) light; lamp; (2) (esp. 照射) baiting deer with a lighted torch [Add to Longdo]
炬火[きょか, kyoka] (n) pine torch; torchlight; firebrand [Add to Longdo]
[かがり, kagari] (n) (1) iron basket for torches; (2) (abbr) (See 篝火) bonfire [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
付之一炬[fù zhī yī jù, ㄈㄨˋ ㄓ ㄧ ㄐㄩˋ, ] to put to the torch (成语 saw); to commit to the flames; to burn sth down deliberately [Add to Longdo]
手电[shǒu diàn, ㄕㄡˇ ㄉㄧㄢˋ, / ] flashlight; torch [Add to Longdo]
手电筒[shǒu diàn tǒng, ㄕㄡˇ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] a flashlight; and electric hand torch [Add to Longdo]
氧乙炔炬[yǎng yǐ quē jù, ㄧㄤˇ ㄧˇ ㄑㄩㄝ ㄐㄩˋ, ] an oxyacetylene torch [Add to Longdo]
氧割[yǎng gē, ㄧㄤˇ ㄍㄜ, ] to cut using oxyacetylene torch [Add to Longdo]
氧炔吹管[yǎng quē chuī guǎn, ㄧㄤˇ ㄑㄩㄝ ㄔㄨㄟ ㄍㄨㄢˇ, ] oxyacetylene torch [Add to Longdo]
火把[huǒ bǎ, ㄏㄨㄛˇ ㄅㄚˇ, ] a torch (in a torchlit procession) [Add to Longdo]
火把节[huǒ bǎ jié, ㄏㄨㄛˇ ㄅㄚˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] a torch (in a torchlit procession) [Add to Longdo]
火炬[huǒ jù, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄩˋ, ] torch [Add to Longdo]
火炬手[huǒ jù shǒu, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄩˋ ㄕㄡˇ, ] torchbearer; athlete carrying Olympic flame [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, ] torch [Add to Longdo]
[pǔ, ㄆㄨˇ, ] to travel by the light of torch [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, ] torch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 flashlight \flash"light`\ n.
   a portable battery-powered electric lamp, small enough to be
   held in one hand; -- it is most commonly cylindrical, but
   other forms are also made. It is called in Britain a {torch}
 
   Syn: torch.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Torch \Torch\ (t[^o]rch), n. [OE. torche, F. torche a torch,
   rag, wisp, pad; probably from a derivative of L. torquere,
   tortum, to twist, because twisted like a rope; cf. F. torcher
   to rub, wipe, It. topcia a torch, torciare to wrap, twist,
   OF. torse a torse. Cf. {Torture}.]
   A light or luminary formed of some combustible substance, as
   of resinous wood; a large candle or flambeau, or a lamp
   giving a large, flaring flame.
   [1913 Webster]
 
      They light the nuptial torch.      --Milton.
   [1913 Webster]
   [1913 Webster]
 
   {Torch thistle}. (Bot.) See under {Thistle}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Torchwort \Torch"wort`\, n. (Bot.)
   The common mullein, the stalks of which, dipped in suet,
   anciently served for torches. Called also {torch}, and
   {hig-taper}.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top