Search result for

*too many*

(107 entries)
(0.019 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: too many, -too many-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
one too many[ADJ] ซึ่งเป็นส่วนเกิน
one too many[SL] ความเมา, See also: เมา
have too many irons in the fire[IDM] มีหลายสิ่งต้องทำในคราวเดียวกัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bone marrow's in overdrive, too many platelets.ไขกระดูกมีเกล็ดเลือดมากไป เสียใจด้วย Lucky Thirteen (2008)
Too many fingers and tubes up your holes.ซ่อนนิ้วมือกับ หลอดทดลองมากไป Last Resort (2008)
Fall back, there'r too many of them.ถอยเร็ว พวกมันมาเยอะเลย Ambush (2008)
There's too many.พวกมันเยอะเกินไป Rookies (2008)
I want to get there before too many wounded clones escape.ข้าต้องการไปถึงที่นั่น ก่อนที่พวกโคลนส์มันจะเผ่นไปหมดนะ Shadow of Malevolence (2008)
We can't fight against Kanen, he has too many men. What's the alternative?เราสู้พวกมันไม่ได้ มันมีกำลังมากเกิน แล้วทางเลือกอื่นละ? The Moment of Truth (2008)
There's too many of them.มันมีคนมากเกิน The Moment of Truth (2008)
There's too many!พวกมันมีมากเหลือเกิน Excalibur (2008)
This is way too many refugees, man.คนอพยพมากเกินไป Babylon A.D. (2008)
Borrowed money once too many times from the wrong sort of money lenders.ยืมเงินครั้งละมากๆ จากแหล่งกู้เงินที่ผิดๆ The Secret of Moonacre (2008)
Way too many words! I was like, "what?", and then I was like "huh?" and then "I got a little bored".เดี๋ยวๆๆ ทำไมเยอะจัง ฉันรู้สึกเหมือน หะ ว่าไงนะ\ แล้วก็รู้สึกเหมือน หืม อะไรเนี้ย? Bolt (2008)
As long as your eyes are open, there are just too many distractions,ใช่ ฉันจะไปหยิบ น้ำในครัว The Eye (2008)
I know too many things.ฉันรู้เรื่องมากไป Body of Lies (2008)
There are not too many young men like you left in this city.มีหนุ่มๆแบบนายไม่เยอะนักในเมืองนี้ New York, I Love You (2008)
... buttherearetoo manyghosts walking around.แต่ที่นี่มีผีเดินกันให้ว่อนไปหมด 24: Redemption (2008)
If we fix too many more things, then I think this conversation becomes moot.ถ้าเราแก้ไขอะไรมากเกินไป เดี๋ยวบทสนทนาก็อาจจะกลายเป็นการถกเถียงแทนได้ Marley & Me (2008)
I've seen that happen too many times to start going blind now;ี่พ่อเห็นมันเกิดขึ้นหลายครั้งมาก Changeling (2008)
- Don't you think you had one too many?- ให้ตายสิ ไม่รู้หรือว่าคุณเติมมากเกินไปแล้ว The Forbidden Kingdom (2008)
I think I've had too many already.- ฉันว่าดื่มพอแล้วล่ะ Made of Honor (2008)
We can't expect too many people... making the trip over sea, just for a night.เราคงไม่หวังให้คนบินไปงานแต่งเยอะ เพราะครึ่งเดือนมันแปปเดียว Made of Honor (2008)
It's not too many. Just one or two.มันก็ไม่เยอะ แค่แก้วสองแก้ว Frost/Nixon (2008)
If there are too many, all we do is decreasing that number.ในเมื่อคนมันมากเกินไปนัก ก็ต้องทำให้มันลดลงไปบ้าง Death Note: L Change the World (2008)
Something in this field could be releasing the chemical into the air when there's too many of us together.บางอย่างในสนามนี้อาจจะปล่อยสารเคมีเข้าสู่อากาศ เมื่อมีพวกเรามากเกินไป The Happening (2008)
There's too many of them together.มีคนมากเกินไป The Happening (2008)
It'll take two weeks. We'll lose too many people.มันจะต้องใช้เวลากว่า 2 สัปดาห์ พวกเราจะสูญเสียคนอีกมาก Nights in Rodanthe (2008)
There are too many memories, I think. Shep has seen him in the city.มีความทรงจำที่มากเกินไปผมคิดว่า เชปได้เห็นเขาในเมือง Revolutionary Road (2008)
Too many people.คนเยอะเกินไป Eggtown (2008)
I've seen it too many times before.ฉันเคยเห็นมันมาหลายครั้ง The Art of the Deal (2008)
Michael Scofield left me for dead one too many times, as it turns out.ไมเคิล สกอฟิล ทิ้งฉันให้ตาย Scylla (2008)
Michael Scofield left me for dead one too many Times.ไมเคิล สกอฟิลด์ทิ้งให้ฉันตายคนเดียว มาหลายต่อหลายครั้งแล้ว Shut Down (2008)
Yeah, well, you asked one too many.อ๋อ ใช่ คุณถามมากไปแล้วล่ะ Blow Out (2008)
And there are too many unanswered questions here.มีคำถามมากมายว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ Boxed In (2008)
Too many cocktails out on the lido deck.สงสัยมีค๊อกเทลอยู่เยอะในห้องของ ลิโด้ Boxed In (2008)
-Oh, not too many. -None.โอ้ คงไม่มาก หรือไม่มีเลย I Love You, Beth Cooper (2009)
I've taken way too many journeys already.ผมเดินทางมามากพอแล้ว Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
We keep too many secrets in this family.เราเก็บความลับในครอบครัวนี้มากเกินไป Chapter Three 'Building 26' (2009)
Well, it looks like our friend here had about three too many.แหม ดูเหมือนเพื่อนเราคนนี้ จะดื่มหนักไปหน่อย Chapter Three 'Building 26' (2009)
Looks like our friend here had about three too many.ดูเหมือนเพื่อนเราจะดื่มเกินวันละสองขวดไปแล้ว Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
She's right. We keep too many secrets in this family.เรามีความลับกันมากไปแล้วในครอบครัวนี้ Chapter Five 'Exposed' (2009)
Too many guys off their feet at the rucks.ตอนเข้ารุม.. หลายคนเท้าอยู่สูงเกินไป Invictus (2009)
Drank a lot of mojitos. I drank too many mojitos.ดื่มโมฮิโต้มากเกินไปล่ะ ผมดื่มมากเกินไป Confessions of a Shopaholic (2009)
Too many people in this... in this movie theater.- ฉันชอบค่ะ - มันไม่เหมือนที่ฉันคาดไว้ - เสียดายคนเยอะไปหน่อย The Girlfriend Experience (2009)
Listen to me, too many aliens died out there today.ฟังผมน่ะ วันนี้มีเอเลี่ยนจำนวนมากมายที่ตายข้างนอกนั้น District 9 (2009)
apparently, they all had too many teeth.ซึ่งปรากฏว่า,พวกเค้ามีฟันมากเกินไป I Agree, It Wasn't Funny (2009)
Too many ways for him to get out, too few of us to block him in.มีทางมากมายให้มันเลือกหนี พวกเรามีคนน้อยดักมันไม่อยู่ Public Enemies (2009)
Dogukan, there are too many of them.โดคุกัน ไม่ไหวแล้วว่ะ! พวกมันมากันเยอะเกินไป.. ! The Breath (2009)
Not too many people use their real name around here.ฉันเป็นซาร่าห์ พัมเมอร์แล้ว My Bloody Valentine (2009)
- There are too many people involved.- ตอนนี้มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย Ninja Assassin (2009)
There are too many fanatics out there that could damage her.อาจทำให้เกิดความเสียหายได้นะ 2012 (2009)
Don't beat yourself up, too many other people out there doing that already.อย่าฝืนตัวเองดีกว่า , มีคนอื่นอีกเยอะแยะ ข้างนอกนั่นกำลังทำอยู่ ดูสิ Law Abiding Citizen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
too manyBob has too many books to read.
too manyDon't kill too many birds and animals on earth.
too manyHe always says one word too many.
too manyHe has too many books.
too manyHe has too many interests, to put it mildly.
too manyHe has too many wild idea.
too manyHowever the air's bad in Tokyo, and there's too many people so I can't settle down.
too manyI don't feel like filling out this questionnaire. There are too many items.
too manyI don't know how to cook too many things.
too manyI experience nausea when I go on too many rides.
too manyIf there are too many irons in the fire in too short a time, good strategy cannot result.
too manyIf you make too many we wont be able to sell them all, so don't go wild.
too manyIf you tell too many lies, people won't ever believe your words.
too manyI make too many mistakes.
too manyI met too many people to remember all their names.
too manyI'm not sure about Hawaii, where there are too many Japanese, but I do find that having at least some Japanese around can be reassuring. That's how I feel.
too manyIt has too many disadvantages.
too manyRecent comics have too many violent and sexual scenes.
too manyShe has too many boyfriends.
too manyShe went in for too many events, and so won none.
too manyThere were too many sights to see in a day or two.
too manyThe tree has too many twigs and branches.
too manyToo many cooks spoil the broth. [Proverb]
too manyToo many demonstrative pronouns; bluntly, that couldn't be harder to understand.
too manyToo many irons in the fire result in bad workmanship.
too manyToo many people are indifferent to politics.
too manyToo many sun's rays are harmful to your skin.
too manyToo many sweets cause your teeth to decay.
too manyToo many trees deprive a house of light.
too manyWe can not dispense with sleep for too many days.
too manyWe have too many classes.
too manyWhen one has too many irons in the fire, he doesn't know where to start working.
too manyYou have too many books on the shelf.
too manyYou have too many likes and dislikes.
too manyYour paper contains too many mistakes.
too manyYou shouldn't let children eat too many sweet thing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มากหลาย[ADV] too many, Syn. มากมาย, หลาย, มาก, Example: ในโลกนี้มีผู้คนอีกมากหลายที่ต้องทนอดทนหิวโหย, Thai definition: อย่างมากมายล้นเหลือ
ฟุ้ง[ADV] too much, See also: too many, Syn. โม้, โว, Example: มท.1 คุยฟุ้งไปทั่วว่าจะกำจัดแหล่งยาเสพติดในเมืองไทยให้ได้ทุกที่, Thai definition: พูดโอ้อวดมากเกินควร
ท่วมหัว[ADV] very much, See also: too much, too many, Syn. มากมาย, เกินพอ, Example: ชาวนารายย่อยมีหนี้สินท่วมหัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟุ้ง[adv.] (fung) EN: too much ; too many   FR: diffusément

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Include-Verschachtelung zu tief [comp.]too many nested files [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
京の着倒れ[きょうのきだおれ, kyounokidaore] (exp) (See 大阪の食い倒れ,着倒れ) financially ruining oneself by buying too many clothes (as a fabled tendency of the people of Kyoto) [Add to Longdo]
口が多い[くちがおおい, kuchigaooi] (exp,adj-i) (1) talkative; loquacious; garrulous; voluble; (exp) (2) having a large family to support; having too many mouths to feed [Add to Longdo]
切れない;切れ無い[きれない, kirenai] (aux-adj) being too many or too much (to finish or complete) [Add to Longdo]
船頭多くして船山に登る;船頭多くして船山に上る[せんどうおおくしてふねやまにのぼる, sendouookushitefuneyamaninoboru] (exp) too many cooks spoil the broth (lit [Add to Longdo]
多岐亡羊[たきぼうよう, takibouyou] (n) too many options making selection difficult; truth being hard to find as paths to it proliferate [Add to Longdo]
枚挙にいとまがない;枚挙に遑がない;枚挙に遑が無い[まいきょにいとまがない, maikyoniitomaganai] (exp) too many to count; too numerous to mention [Add to Longdo]
冥加に余る[みょうがにあまる, myouganiamaru] (exp,v5r) to receive too many blessings; to be excessively favoured; to be too good for [Add to Longdo]
余る[あまる, amaru] (v5r,vi) (See 余り) to remain; to be left over; to be in excess; to be too many; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人浮于事[rén fú yú shì, ㄖㄣˊ ㄈㄨˊ ㄩˊ ㄕˋ, / ] more hands than needed (成语 saw); too many cooks spoil the broth [Add to Longdo]
更仆难数[gēng pú nán shǔ, ㄍㄥ ㄆㄨˊ ㄋㄢˊ ㄕㄨˇ, / ] too many to count; very many; innumerable [Add to Longdo]
目不暇给[mù bù xiá gěi, ㄇㄨˋ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄚˊ ㄍㄟˇ, / ] the eye cannot take it all in (成语 saw); too many good things to see; a feast for the eyes [Add to Longdo]
过多[guò duō, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨㄛ, / ] too many; excessive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Many \Ma"ny\, a. & pron.
 
   Note: [It has no variation to express degrees of comparison;
      more and most, which are used for the comparative and
      superlative degrees, are from a different root.] [OE.
      mani, moni, AS. manig, m[ae]nig, monig; akin to D.
      menig, OS. & OHG. manag, G. manch, Dan. mange, Sw.
      m[*a]nge, Goth. manags, OSlav. mnog', Russ. mnogii; cf.
      Icel. margr, Prov. E. mort. [root]103.]
   Consisting of a great number; numerous; not few.
   [1913 Webster]
 
      Thou shalt be a father of many nations. --Gen. xvii.
                          4.
   [1913 Webster]
 
      Not many wise men after the flesh, not many mighty, not
      many noble, are called.         --1 Cor. i.
                          26.
   [1913 Webster]
 
   Note: Many is freely prefixed to participles, forming
      compounds which need no special explanation; as,
      many-angled, many-celled, many-eyed, many-footed,
      many-handed, many-leaved, many-lettered, many-named,
      many-peopled, many-petaled, many-seeded, many-syllabled
      (polysyllabic), many-tongued, many-voiced, many-wived,
      and the like. In such usage it is equivalent to
      {multi}. Comparison is often expressed by many with as
      or so. "As many as were willing hearted . . . brought
      bracelets." --Exod. xxxv. 22. "So many laws argue so
      many sins." --Milton. Many stands with a singular
      substantive with a or an.
      [1913 Webster]
 
   {Many a}, a large number taken distributively; each one of
    many. "For thy sake have I shed many a tear." --Shak.
    "Full many a gem of purest ray serene." --Gray.
 
   {Many one}, many a one; many persons. --Bk. of Com. Prayer.
 
   {The many}, the majority; -- opposed to {the few}. See
    {Many}, n.
 
   {Too many}, too numerous; hence, too powerful; as, they are
    too many for us. --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Numerous; multiplied; frequent; manifold; various;
     divers; sundry.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top