Search result for

*tiffany*

(54 entries)
(0.025 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tiffany, -tiffany-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Who got you that date with Tiffany?ใครล่ะที่ทำให้นายเดทกับทิฟฟานี่ Eating Out (2004)
Plus Tiffany lives right next door to them and seeing you date her neighbor would kill her.เธอก็อยู่บ้านใกล้กันกับเรา ไปรับ-ส่ง มันก็เป็นความรับผิดชอบ Eating Out (2004)
Tiffany, call accounting and cut them an advance check and put them up in a penthouseทิฟฟานี่ โทรหาฝ่ายบัญชีแล้วเขียนเช็คให้พวกเขา แล้วหาทีพักให้พวกเขาด้วย Just My Luck (2006)
- Tiffany, get him a BlackBerry.- ทิฟฟานี่ หาบีบีให้เค้าเครื่องสิ Just My Luck (2006)
Tiffany.- ทิฟฟานี่ Chuck Versus the Wookiee (2007)
Coffee, croissants, "Breakfast at Tiffany's". It's our tradition.กาแฟ ครัวซองต์ อาหารเช้า ที่ ร้านทิฟฟานี่ไง มันเป็นธรรมเนียมพวกเรานะ The Wild Brunch (2007)
Just a minute, Tiffany!แป๊ปนึงนะ ทิฟฟานี 1408 (2007)
I need you to stop at Tiffany's and pick up Mr. X's watch.ฉันต้องให้เธอไปหยุดนังทิฟฟานี่ และคอยดูมิสเตอร์เอ็กซ์ไว้ The Nanny Diaries (2007)
-... Debbie Gibson, Tiffany...เด็บบี้ กิ๊บสัน,ทิฟฟานี่... Music and Lyrics (2007)
This Tuesday on The CW, it's Battle of the '80s Has-Beens featuring Tiffany battling reigning champion Debbie Gibson followed by a bout between Adam Ant and Nilly Idol.อังคารนี้ทาง CW Battle of the 80's Has-Beens พร้อมแขกรับเชิญ ทิฟฟานี่ สู้กับแชมป์เก่า เด็บบี้ กิ๊บสัน ตามมาด้วยการต่อสู้ระหว่างอดัม แอนท์ กับ นิลลี่ ไอด้อล Music and Lyrics (2007)
I need my Tiffany hair-band# ฉันต้องการที่คาดผมทิฟฟานี่ High School Musical 2 (2007)
Tiffany... Tiffie.อาจจะแค่เรื่องเรียนเท่านั้น You Are My Everything (2008)
Tiffany, if jake killed anna, he's going to prison for a very long time if he remembers it or not.อะไรกันนี่ You Are My Everything (2008)
Tiffany, detective crews is gonna show you some photos.โอ้ ไม่เอาน่า เธอไม่โกรธฉันหรอกน่ะ ใช่ ฉันโกรธเธอ ฉันทำมื้อกลางวันมาให้เธอด้วย You Are My Everything (2008)
Where is the camera, tiffany?และ ก็ ไม่แน่เขาอาจจะถูก You Are My Everything (2008)
"tiffany's," "roman holiday," and of course, "charade."เช่น ทิฟฟานี่ โรมัน ฮอลิเดย์ แล้วก็เรื่องโปรด ชาเรด Summer Kind of Wonderful (2008)
This is Tiffany.นี่ ทิฟฟานี่ Dead Like Me: Life After Death (2009)
And this is Tiffany.และนี่ก็ ทิฟฟานี่ Dead Like Me: Life After Death (2009)
Give me one more kiss then, Tiffany.จูบฉัน อีกสักครั้งสิ, ทิฟฟานี่ Dead Like Me: Life After Death (2009)
She had 20 place settings of Tiffany china.หล่อนจัดโต๊ะด้วยจานลายครามของทิฟฟานี่20ชุด Marry Me a Little (2009)
How does this happen to someone who has Tiffany china?เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นกับคนที่มีจานลายครามของทิฟฟานี่ได้ยังไงอะ Marry Me a Little (2009)
It was Tiffany china, Carlos.ก็มันเป็นเครื่องลายครามของทิฟฟานี่เลยนะคาร์ลอส Marry Me a Little (2009)
Like "tiffany's" and "holiday"?อย่างเรื่อง"ทิฟฟานี่"และ"ฮอลลิเดย์"? The Grandfather (2009)
And I have not seen the student body this excited since Tiffany performed at the North Hills Mall.ผมไม่เคยตื่นเต้นเวลาดู นร. ตั้งแต่ทิฟฟานี่แสดงที่ ห้างนอร์ธฮิลล์ Showmance (2009)
It's Tiffany.ทิฟฟานี่ค่ะ Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)
Dear Tiffany.ถึงทิฟฟานี่ Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)
Her name's,uh,Tiffany.เธอชื่อ อ่า... ทิฟฟานี่ Bolt Action (2009)
Wave,Tiffany.โบกมือหน่อยทิฟฟานี่ Bolt Action (2009)
Reporting live, Tiffany Burns...ทิฟฟานี่ เบิร์น, รายงานค่ะ... Watchmen (2009)
Tiffany box.กล่องทิฟฟานี Bride Wars (2009)
Oh, you changed your mind? I saw the Tiffany box in the closet.ว่าไงนะ คุณเปลี่ยนใจแล้วรึ ฉันเห็นกล่องทิฟฟานีในตู้ Bride Wars (2009)
It's not from Tiffany.ไม่ได้มาจาก เมืองทิฟฟานี่หรอก When in Rome (2010)
I sent one of my minions to Tiffany's to pick up a little something for you.ฉันส่งคนรับใช้ ไปที่ร้านทิฟฟานี่ เพื่อเลือกของบางอย่าง มาให้เธอ Hitting the Ground (2010)
How'd you know I was a Tiffany's girl?คุณรู้ได้ยังไงว่า ฉันชอบทิฟฟานี่ Hitting the Ground (2010)
These are the infamous gloves worn by Audrey Hepburn in "Breakfast at Tiffany's,"มันคือถุงมือที่ฉาวโฉ่ สวมโดย ออเดรย์ เฮพเบิร์น ในเรื่อง"Breakfast at Tiffany's" Questions and Antlers (2010)
When he finds out tiffany's sleeping with his brother?ถ้าเรารู้ว่า ทิฟฟานี่นอนกับพี่ชายของเขา The Chase (2010)
After our couples massage, he toome to Tiffany's.หลังจากไปนวดกัน เขาก็พาฉันไปร้านเพชร Chuck Versus the Living Dead (2010)
Everybody knows that you go to Tiffany's to browse, not buy.ใครๆก็รู้ว่าเข้าร้านเพชรไปก็แค่เดินดู ไม่ได้คิดจะซื้อ Chuck Versus the Living Dead (2010)
Hurricane Tiffany has broken up over the Gulf, and our 5-day forecast calls for nothing But sun and clear skies.เฮอร์ริเคนทิฟฟานีได้สลายตัวไปเหนืออ่าว และในอีกห้าวันข้างหน้า ก็คงยังไม่มีอะไร นอกจากดวงอาทิตย์กับท้องฟ้า Weekend at Bobby's (2010)
After a Tiffany necklace, I thought a room at the Ritz.After a Tiffany necklace, I thought a room at the Ritz. The Town (2010)
Soon as you opened your mouth, Tiffany started doubting whether she wanted to.ทันทีที่คุณอ้าปาก ทิฟฟานี่ ก็เริ่มไม่แน่ใจว่าอยากนอนกับคุณรึเปล่า Crazy, Stupid, Love. (2011)
We're going to breakfast at Tiffany's.ทำไม? เรากำลังจะไปทาน อาหารเช้าที่ทิฟฟานี่ New York (2011)
I had breakfast at Tiffany's,ฉันกินข้าวเช้าที่ทิฟฟานี่ New York (2011)
Mom, this is Tiffany and Kimberly.แม่ฮะ นี่ทิฟฟานี่กับคิมเบอร์ลี่ย์ Farewell Letter (2011)
You're not gonna go to Tiffany's.คงไม่ไปทิฟฟานี่แน่นอน Blind Dates (2011)
Louis, look, it's a Tiffany's party.หลุยส์ ดูสิ ปาร์ตี้ของทิฟฟานี่ All the Pretty Sources (2011)
Now would be a great time to stop whatever it is you're doing or looking at and open those Tiffany boxes!ตอนนี้ถือเป็นเวลาที่ดี หยุดทุกสิ่งที่กำลังทำอยู่ หรือดูอยู่แล้วเปิดกล่องของขวัญ All the Pretty Sources (2011)
Hey, Tiffany.เฮ้ ทิฟฟานี่ Painless (2011)
Tiffany...ทิฟฟานี่ Painless (2011)
These are real Tiffany fixtures.กระจกสีแบบทิฟฟานี่ Pilot (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
TIFFANY    T IH1 F AH0 N IY0
TIFFANY'S    T IH1 F AH0 N IY0 Z

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tiffany \Tif"fa*ny\, n. [OE. tiffenay; cf. OF. tiffe ornament,
   tiffer to adjust, adorn. See {Tiff} to dress.]
   A species of gause, or very silk.
   [1913 Webster]
 
      The smoke of sulphur . . . is commonly used by women to
      whiten tiffanies.            --Sir T.
                          Browne.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tiffany \Tif"fa*ny\, a. [After Louis Comfort Tiffany.]
   1. made of stained glass by, or in the style of objects made
    by, Louis C. Tiffany; as, a Tiffany lamp.
    [PJC]
 
   2. Made by or purchased from the Tiffany corporation (with
    headquarters in New York City); as, Tiffany jewelry.
    [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top