Search result for

*tier*

(473 entries)
(0.0217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tier, -tier-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Tierreich {n} (adv ) animal kingdom

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tier[N] ที่นั่งที่ทำลดหลั่นลงมา
tier[N] ชั้นที่ลดหลั่นกัน, See also: ระดับชั้น
metier[N] อาชีพ, See also: วิชาชีพ, งาน, Syn. occupation, trade, profession
pitier[N] ผู้สงสาร
tiered[ADJ] เป็นชั้น, Syn. layered
bustier[N] เสื้อไร้สายรัดอกและเอวของสตรี
rentier[N] ผู้เลี้ยงชีพด้วยเงินที่ได้จากการลงทุนและทรัพย์สินที่มีอยู่
courtier[N] ข้าราชการในสำนัก, See also: ข้าราชบริพาร, ผู้จงรักภักดี, มหาดเล็ก
courtier[N] คนขี้ประจบ, Syn. flatterer, toady
frontier[N] ชายแดน, See also: พรมแดน, เขตแดน, แนวพรมแดน, แนวเขตแดน, Syn. border, borderline, boundary
frontier[N] ขอบเขตของความรู้
portiere[N] ม่านประตู, Syn. curtain
cafetiere[N] หม้อต้มกาแฟชนิดหนึ่งที่มีที่กรองเหล็กที่ทำให้กาแฟจะไหลลงมาที่ก้นหม้อเมื่อพร้อมที่จะนำไปดื่ม, Syn. French press pot

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cottier(คอท'เทียร์) n. ผู้อยู่กระท่อม
courtier(คอร์ท'เทียร์) n. ข้าราชสำนัก,คนประจบสอพลอ
frontier(ฟรันเทียร์') n.,adj. ชายแดน,พรมแดน,แนวใหม่, Syn. boundary
metier(เม'เทีย,เมเทีย') n. สายอาชีพ,วิชาชีพ,สายงาน, Syn. profession,forte
pitier(พิท'ทิเออะ) n. ผู้สงสาร,ผู้เวทนา,ผู้ดูถูก
portiere(พอร์แทร์') n. ม่านประตู., See also: portiered adj.
tier(ไท'เออะ) n. แถวที่นั่ง,แถว,ชั้น,ระดับ,แนว,หลั่นผู้ผูก (มัด,ต่อ,รัด,โยง) ,สิ่งที่ผูก (มัด,ต่อ,รัด,โยง) ,ผ้ากันเปื้อนของเด็ก vt. จัดเป็นแถว (ชั้น,ระดับ...) vi. ขึ้นเป็นแถว (ชั้น,ระดับ...), Syn. row

English-Thai: Nontri Dictionary
courtier(n) มหาดเล็ก,คนประจบสอพลอ
frontier(n) พรมแดน,ชายแดน,เขตแดน,ขอบเขต
frontiersman(n) คนที่อยู่ตามชายแดน
tier(n) ขั้น,หลั่น,แนว,ชั้น,แถว,ระดับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rentierผู้มีรายได้ประจำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
boundary point; frontier pointจุดขอบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
frontierแนวพรมแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
frontierเขตแดน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
frontier point; boundary pointจุดขอบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Courts and courtiersราชสำนักและข้าราชสำนัก [TU Subject Heading]
Courts and courtiers in literatureราชสำนักและข้าราชสำนักในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Frontier and pioneer lifeชีวิตนักบุกเบิก [TU Subject Heading]
Mortierellaมอร์ไทเรลลา [TU Subject Heading]
Screenwritiersผู้เขียนบทภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Actinomadura Pelletieriแอคติโนมาดูราเพลลีเทียริ [การแพทย์]
Ito-Reenstierna Testsการทดสอบปฏิกิริยาที่ผิวหนัง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dahinvegetieren; rumhängen (slang) นั่ง นอน แช่ เหมือนผัก
See also: R. lying
Desorientierung {f}; Verwirrung {f} (n) การไม่มีสภาพในการจำเวลาและสถานที่, การจำเวลาและสถานที่ไม่ได้ (เกิดจากความผิดปกติจากโรคทางกายหรือทางประสาท)
frontier post (n ) ที่ทำการพรมแดน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I protest.Ich protestiere! Many Rivers to Cross (1955)
I quote:Ich zitiere: Exodus (1960)
- Accepted.- Akzeptiert. The Thrill of It All (1963)
You are down.Ist notiert. Brewster's Millions (1985)
I exist!Ich existiere! The Big Blue (1988)
- Noted.- Notiert. Cold Comfort (2000)
OxStierInfernal Affairs II (2003)
Animals!Tiere! Five Little Pigs (2003)
Accept that.Akzeptier das. Bang and Burn (2007)
- Accepted.Akzeptiert. The Pain in the Heart (2008)
I respect that you're a man.Und ich respektiere, dass du auch ein Mann bist. Kill Kill Faster Faster (2008)
Tiernan!Tiernan! Cause and Effect (2009)
Predators.Raubtiere. Trollhunter (2010)
Respect.Er respektiert das. The Connection (2014)
2x72TV4User präsentiert: Charlie Gets Trashed (2014)
Animals.Tiere. Suck Me Shakespeer 2 (2015)
♪ ♪PRÄSENTIERNashville (2015)
Pets?Haustieren? Eats, Shoots and Leaves (2015)
She's a courtier.อืม.. เธอเป็นนางกำนัล The Mark of Nimueh (2008)
Courtiers seldom go down to the lower town.พวกนางกำนัลส่วนใหญ่จะไม่ไปที่แถบสลัม The Mark of Nimueh (2008)
Atama karappo no hou ga yume tsumekomeru The emptier your head is, the more room there is to pack with dreams,CHA-LA HEAD-CHA-LA Atama-karappo no hou ga yume tsumekomeru Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
I'm Hayden panettiere, and next up,ชั้น hayden panettiere และ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
A new frontier of psychic warfare. That was Stalin's dream.แนวคิดในการทำสงครามพลังจิต นั่นคือความฝันของ สตาลิน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You look prettier and livelier than yesterday.คุณดูน่ารักแล้วก็มีชีวิตชีวากว่าเมื่อวาน My Sassy Girl (2008)
It's been a while. You've gotten prettier.ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะ หนูดูสวยขึ้นนะ My Sassy Girl (2008)
I'm still not sure that the Tierra project is the best use of Quantum's timeนายเปลี่ยนแผนกลางคันไม่ได้นะ มันเป็นเรื่องของเวลาจำไม่ได้เหรอ ? Quantum of Solace (2008)
Something called the "Tierra Project"ชื่อโครงการ "เทียร่า" Quantum of Solace (2008)
The Tierra project is just one small part of a global network, of equal parts that Green Planet has created, to rejuvenate the world on the verge of collapse.โครงการนี้ชื่อว่า เธียร่า เป็นส่วนหนึ่งในจุดมุ่งหมายหลักของเรา กรีนน์ แพลนเน็ต ถูกสร้างขึ้น เพื่อฟื้นฟูโลกนี้ ก่อนจุดจบของโลกจะมาถึง Quantum of Solace (2008)
And you do look like an older... sluttier version of the type of girl we would want.และคุณน่าจะดูแก่เกินกว่า.. คงเป็นลูกไม้ใหม่ของสาวๆ เพื่อต้องการอะไรซินะ The House Bunny (2008)
Prettier, I guess.สวยกว่า ฉันว่า The House Bunny (2008)
He sells fake Cartier watches out of the souks in Damascus.เขาขายนาฬิกาคาร์เทียร์ปลอม นอกตลาดนัดในดามัสกัส WarGames: The Dead Code (2008)
In a common struggle that has brought about our emancipation and pushed back the frontier of racism the millions of our people say thank you and thank you again.ในความพยายามดิ้นรน.. ที่ทำให้ได้มาซึ่งการปลดแอก.. และการลดน้อยถอยลง.. Invictus (2009)
She prettier than me?เธอน่ารักกว่าฉันเหรอ Dead Like Me: Life After Death (2009)
We'll get back to that. Um, I cracked at Cartier today.เราจะกลับไปที่เรื่องของเรื่อง ฉันหลุดที่ คาร์เทีย วันนี้ Confessions of a Shopaholic (2009)
I'm Jimmy Tierney.จิมมี่ เทอร์นี่ย์ Duplicity (2009)
Well, actually, it's Dr. Tierney. Would you excuse me?นายแพทย์เจมส์ เทียร์นี่ย์ ขอเวลาสักครู่นะครับ Duplicity (2009)
I like 'em a little meatier.ผมชอบแบบมีเนื้อมีหนังหน่อย A Pretty Girl in a Leotard (2009)
You look even prettier than when I left.เธอถูกฆ่าตาย My Bloody Valentine (2009)
Proving that the cell is mightier than the sword.พิสูจน์ได้เลยว่ามีมือถือ ย่อมดีกว่ามีดาบ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
In your kitchen, or your bathroom, or your bustier.ทุกห้องภายในบ้าน ใครครัว หรือ ในห้องน้ำ เอาคาดเอวคุณ Some Kinda Love (2009)
She was paler and a lot dirtier, but that was her.เธอดูซีดและสกปรกกว่านี้ แต่ใช่เธอแน่ Family Remains (2009)
Nothing makes me look prettier than a few lines of cocaine.เพราะว่าฉันไม่สวยถึงได้ต้องขายโคเคน Double Blind (2009)
I was a top-tier fashion model, and I guess I'm just gonna have to get used to the fact that the best part of my life is behind me.ฉันเคยเป็นนางแบบระดับแนวหน้า ฉันคงต้องยอมรับแล้วว่า ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตได้ผ่านพ้นไปแล้ว The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
My first instinct was to ask you if she was prettier than me.ตอนแรกฉันตั้งใจ ว่าจะถามคุณว่าเธอสวยกว่าฉันหรือเปล่า Mama Spent Money When She Had None (2009)
And then join us in our grand tier seats afterwards.และมาสนุกกับเราในแถวที่นั่งหรูหลังจากนั้น You've Got Yale! (2009)
Oh, hey, we're on the third tier, actually.โอ้ เฮ้ เราอยู่แถวที่สาม, ตามจริงแล้ว. You've Got Yale! (2009)
Oh. Oh, yeah. Well, third tier's awesome.โอ้ โอ้ ใช่ ดี แถวที่สามดีเลิศ You've Got Yale! (2009)
I was shocked that I was the only surfer in my surfing community that knew about this, so Hayden Panettiere, Isabel Lucas, we all connected, and we made the decision, okay, we're going to paddle out.พยายามไม่ให้โดนจับ จากการใส่ความของคนพวกนี้ และพวกเขาก็เสียเวลาส่วนมากของเขา พยายามส่งผม เข้าคุกด้วยข้อหาหลอกๆ The Cove (2009)
Oh, what a pretty name. Your face is even prettier.ชื่อหนูเพราะมากเลย หน้าตาก็น่ารักด้วย Episode #1.16 (2009)
And I look like I'm a partier.- ฉันดูยังกับพวกติดปาร์ตี้ Showmance (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tierThis one is prettier.
tierThe soldiers proceeded to the frontier with caution.
tierThe soldiers headed for the frontier with caution.
tierThe pen is mightier than the sword. [Proverb]
tierMary is the prettier of the two.
tierShe looks prettier in her red dress.
tierMany families went to make a new life on the frontier.
tierShe is getting prettier.
tierShe is getting prettier and prettier.
tierThe bigger a city grows, the dirtier the air and water become.
tierNo other girl in my class is prettier than Linda.
tierMany families went west to make a new life on the frontier.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตชด.[N] frontier policeman, Syn. ตำรวจตระเวณชายแดน
ข้ามพรมแดน[ADJ] crossing borders, See also: crossing frontiers, Syn. ข้ามแดน, Example: ยุโรปตะวันตกเริ่มเติบโต เมื่อมีการค้าเสรีข้ามพรมแดน, Thai definition: ผ่านจากแดนหนึ่งไปยังอีกแดนหนี่ง
ผู้มีรายได้ประจำ[N] rentier, Example: การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งหมายความว่า การสร้างคนในชุมชนมีอาชีพ เป็นผู้มีรายได้ประจำ เพื่อทำให้ครอบครัวอบอุ่นไม่มีปัญหา และเกิดความรักสามัคคีในชุมชน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้หาเลี้ยงชีพตัวเองได้ โดยมีรายรับประจำเดือน
แนวเขตแดน[N] boundary line, See also: border, borderline, frontier, Syn. เส้นเขตแดน, แนวพรมแดน, เขตแดน, Example: แม่น้ำสายนี้เป็นแนวเขตแดนของทั้ง 2 ประเทศ
แนวพรมแดน[N] boundary, See also: border, borderline, frontier, Syn. แนวเขตแดน, เส้นเขตแดน, เขตแดน, Example: ปลัดบัญชาการทัพบกของปากีสถานออกตรวจแนวพรมแดนและส่งกำลังเสริมไปยังแคชเมียร์
ข้าราชบริพาร[N] courtier, See also: court official, king's servant, Syn. บริวาร, ข้าหลวง, ข้าราชสำนัก, Example: กษัตริย์ในราชวงศ์ถังพระราชทานเลี้ยงแก่ข้าราชบริพารทุกวัน, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ถวายตัวเป็นข้าของกษัตริย์หรือเจ้านายอย่างจงรักภักดี
ขัณฑสีมา[N] boundary, See also: border, frontier, Syn. เขตแดน, ขอบเขต, บริเวณ, ขอบขัณฑสีมา, Example: ใบเสมาเป็นสัญลักษณ์แห่งการสมมติกำหนดเขตขัณฑสีมา, Thai definition: เขตแดนหรือบริเวณส่วนหนึ่งๆ
เขตแดน[N] border, See also: frontier, boundary, Syn. พรมแดน, ชายแดน, แนวพรมแดน, แนวชายแดน, อาณาเขต, Example: เส้นแบ่งแขตแดนระหว่างไทย-ลาวคือแม่น้ำโขง, Count unit: เขต, Thai definition: พื้นที่ในขอบเขตที่กำหนด
พรมแดน[N] frontier, See also: border, boundary line, Syn. เขตแดน, ชายแดน, แนวพรมแดน, แนวเขตแดน, แนวเขต, Example: ทิวเขาที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นพรมแดนทางธรรมชาติระหว่างไทยกับพม่าเรียกนามว่าทิวเขาแดนลาว, Thai definition: ขีดขั้นเขตแดน, แดนต่อแดน, Notes: (เขมร)
ลดหลั่น[V] arranged by tiers, See also: arranged by stages, Example: สวนอังกฤษจะมีต้นไม้ลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นๆ, Thai definition: ต่ำเป็นชั้นๆ, ตามลำดับชั้น
เศวตฉัตร[N] white tiered umbrella of kingship, See also: white nine-tiered umbrella being a symbol of royalty, white umbrella of sovereignty, Syn. ฉัตรขาว, Example: นี่เป็นดอกไม้แห้งจากมาลัยที่แขวนพระมหาเศวตฉัตรในพระราชพิธีฉัตรมงคล, Count unit: องค์, Thai definition: เครื่องประดับยศสำหรับเป็นเครื่องประดับยศพระเจ้าแผ่นดิน และเจ้านายชั้นสูง, เครื่องหมายแห่งความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
ไตรทศ[N] 33 Gods in the second tier of heaven above the earth, Syn. ตรีทศ, Thai definition: เทวดา 33 องค์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ไม่แยกว่าใครเป็นใคร หมายถึงพระอินทร์และบริวารพระอินทร์อีก 32 องค์
ประโคน[N] boundary-post, See also: frontier-post, Count unit: ต้น, Thai definition: เสาใหญ่ที่ปักหมายเขตแดน
ชั้น[CLAS] layer, See also: tier, stratum, terrace
ชายแดน[N] frontier, See also: border, boundary, Example: ชาวสตูลเข้าไปทำงานในมาเลเซียเพราะชายแดนติดต่อกัน การเดินทางไปมาสะดวก, Thai definition: บริเวณเขตแดน หรือพื้นที่ที่อยู่สุดเขตแดนของประเทศ ซึ่งอาจจะมีพรมแดนติดกับประเทศอื่น
กันชิง[N] long-handled tiered umbrella, Syn. กรรชิง, Example: ในพระราชพิธีแรกนาขวัญต้องมีกันชิงเข้ากระบวนแห่ด้วย, Thai definition: เครื่องเข้ากระบวนแห่ในการพระราชพิธีบางอย่างรูปเป็นชั้นของฉัตร มีคันถือคล้ายร่ม
ข้ามแดน[V] cross the frontier, See also: go over the frontier, Syn. ข้ามเขต, ข้ามถิ่น, Example: ผู้ก่อการร้ายข้ามแดนมาถล่มยิงอย่างไม่เกรงกลัว
เขตพรมแดน[N] borderland, See also: frontier, Syn. เขตแดน, อาณาเขต, Example: ถึงแม้จะมีการแบ่งเขตพรมแดนตามกฎหมาย แต่ทั้งสองประเทศก็ยังคงมีข้อพิพาทกันเนืองๆ, Thai definition: พื้นที่ที่กำหนดขีดคั่นไว้, เส้นแบ่งพื้นที่ระหว่าง 2 ประเทศ
ดาลฉัตร[N] handle of tiered umbrella, Example: ดาลฉัตรอันนั้นสวยมาก, Thai definition: คันฉัตรตรงที่มีรูปเป็นมุมฉาก 2 ทบ
นพปฎล[N] umbrella of nine-leveled ceilings, See also: being of nine tiers or layers, ninetiered umbrella, Syn. นวปฏล, เศวตฉัตร, Thai definition: ร่มที่มีเพดาน 9 ชั้น, Notes: (บาลี)
นวปฎล[ADJ] umbrella of nine-leveled ceilings, See also: being of nine tiers or layers, Syn. นพปฎล, เศวตฉัตร, Notes: (บาลี)
เมืองด่าน[N] frontier, See also: border town, Syn. เมืองหน้าด่าน, เมืองชายแดน, Example: ลพบุรีเดิมมีฐานะเป็นเมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาชื่อเมืองอินทร์บุรี โดยเป็นเมืองด่าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาณาเขต[n.] (ānākhēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory   FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
อภัยโทษ[v.] (aphaiyathōt) EN: forgive to pardon ; give a general pardon ; amnesty   FR: amnistier ; absoudre
บันลือโลก[adj.] (banleū lōk) EN: well-known throughout the world   FR: connu dans le monde entier ; de réputation mondiale
บานแผนก[n.] (bānphanaēk) EN: table of contents ; catalog ; list   FR: table des matières [f]
เบญจา[n.] (benjā) EN: five-tiered pedestal   
บริเวณ[n.] (børiwēn) EN: area ; zone ; secteur ; compound   FR: quartier [m] ; zone [f] ; secteur [m] ; partie [f]
บุคคลที่สาม[n. exp.] (bukkhon thī sām) EN: third party   FR: tiers [m]
บุรุษไปรษณีย์[n.] (burut praisanī) EN: postman ; mailman (Am.)   FR: facteur [m] ; postier [m]
ชายแดน[n.] (chāidaēn) EN: border ; frontier ; boundary ; borderland   FR: frontière [f]
ชายฝั่งทะเล[n. exp.] (chāifang thalē) EN: coast   FR: littoral [m] ; bordure côtière [f] ; bord de mer [m]
ชั้น [n.] (chan) EN: layer ; stratum ; tier   FR: couche [f] ; strate [f] ; niveau [m]
ชั้น [n.] (chan) EN: [class. : layer ; tier ; stratum ; terrace]   
ช่างไม้[n.] (chang māi) EN: carpenter ; woodworker   FR: charpentier [m] ; menuisier [m]
ช่างปั้น[n.] (chang pan) EN: sculptor ; potter ; modeler ; modeller   FR: sculpteur [m] ; potier [m] ; modeleur [m]
ช่างปั้นหม้อ[n.] (chang pan mø) EN: potter   FR: potier [m]
ช่างเพชร [n.] (chang phet) EN: lapidary ; jeweller   FR: lapidaire [m] ; joaillier [m] ; bijoutier [m]
ช่างทำกระจก[n. exp.] (chang tham krajok) FR: miroitier [m]
ช่างทำแว่นตา[n. exp.] (chang tham waentā) EN: opticien   FR: lunettier [m] (vx)
ฉัตร[n.] (chat) EN: many-tiered umbrella   FR: ombrelle étagée [f]
ฉัตรเจ็ดชั้น[n. exp.] (chat jet chan) EN: seven-tiered umbrella   
ชุมชน[n.] (chumchon) EN: community ; crowd ; mass ; throng   FR: communauté [f] ; agglomération [f] ; quartier [m]
ชุมสาย[n.] (chumsāi) EN: three-tiered umbrella   
ด่าน[n.] (dān) EN: immigration border checkpoint ; customs station ; check point ; outpost   FR: poste frontière [m] ; poste de douane [m] ; douane [m] ; poste de contrôle [m]
ด้าน[n.] (dān) EN: side ; quarter ; sector ; aspect ; phase ; way ; field ; area ; department   FR: côté [m] ; face [f] ; facette [f] ; angle [m] ; quartier [m] ; secteur [m] ; domaine [m] ; aspect [m] ; sens [m]
ด้าน[prep.] (dān) EN: in ; for ; on ; with regard to ; in respect of   FR: en ; en matière de
ด้วงมะพร้าว[n.] (duang maphrāo) EN: Rhinoceros Beetle ; Coconut rhinoceros beetle ; Asiatic rhinoceros beetle ; black beetle, coconut black beetle ; coconut palm rhinoceros beetle ; coconut rhinoceros beetle ; date palm beetle ; dung beetle   FR: scarabée rhinocéros [m] ; Rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée du cocotier [m] ; oryctes du cocotier [m] ; Bébête coco [f] (rég. - La Réun.]
ฝั่งทะเล[n. prop.] (fang thalē) EN: coastal ; seacoast ; seashore ; seaside   FR: littoral [m] ; rivage [m] ; zone côtière [f]
ฟันปลอม[n. exp.] (fan pløm) EN: false tooth ; false teeth ; false denture   FR: fausse dent [f] ; fausses dents [fpl] ; dentier [m] ; prothèse dentaire [f]
ฟันเทียม[n. exp.] (fan thīem) EN: false tooth ; false teeth ; artificial teeth ; false denture   FR: fausse dent [f] ; fausses dents [fpl] ; dentier [m] ; prothèse dentaire [f]
เฝือก[n.] (feūak) EN: splint   FR: attelle [f] ; plâtre [m] ; gouttière [f] ; éclisse [f] (vx)
ฟุตปาท[n.] (futpāt) EN: pavement ; sidewalk (am.) ; footpath   FR: trottoir [m] ; sentier [m]
หูก[n.] (hūk) EN: loom   FR:tier à tisser [m]
อินทผลัม[n.] (inthaphalam) EN: date palm   FR: dattier [m]
จำนวนนับ[n. exp.] (jamnūan nap) EN: counting number ; natural number ; digit   FR: nombre cardinal [m] ; nombres cardinaux [mpl] ; cardinaux [mpl] ; nombre entier naturel [m]
จำนวนเต็ม[n. exp.] (jamnūan tem) EN: integer ; whole number ; fixed point number   FR: entier [m] ; nombre entier [m]
จำนวนเต็มบวก[n. exp.] (jamnūan tem būak) EN: positive integer ; natural number ; counting number   FR: entier positif [m] ; nombre entier positif [m]
จำนวนเต็มลบ[n. exp.] (jamnūan tem lop) EN: negative integer   FR: entier négatif [m]
จำนวนธรรมชาติ[n. exp.] (jamnūan thammachāt) EN: natural number   FR: nombre entier naturel [m]
จราจร[n.] (jarājøn) EN: trafic ; street traffic   FR: trafic [m] ; circulation (routière) [f]
การขนส่งทางบก[n. exp.] (kān khonsong thāng bok) EN: land transport ; carriage by land   FR: transport routier [m]
การขนส่งทางถนน[n. exp.] (kān khonsong thāng thanon) EN: road transport   FR: transport routier [m]
กับดักหนู[n. exp.] (kapdak nū) FR: souricière [f] ; piège à souris [m] ; ratière [f] ; piège à rats [m]
ข้ามแดน[v. exp.] (khām daēn) EN: cross the frontier   FR: passer la frontière ; traverser la frontière
ข้ามเขต[v. exp.] (khām khēt) EN: cross the frontier   
ขโมยข้ามพรมแดน[xp] (khamōi khām phromdaēn) EN: cross the border illegally   FR: franchir la frontière illégalement
ข้ามถิ่น[v. exp.] (khām thin) EN: cross the frontier   
ค่าทางด่วน[n. exp.] (khā thāng duan) EN: superhighway toll   FR: péage autoroutier [m]
เขต[n.] (khēt) EN: border ; frontier ; boundary ; bounds   FR: limite [f] ; frontière [f] ; périmètre [m]
เขตแดน[n.] (khētdaēn) EN: frontier ; border ; boundary   FR: frontière [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TIER    T IY1 R
STIER    S T AY1 ER0
TIERS    T IY1 R Z
POTIER    P OW1 T IY0 ER0
TIERNO    T IH1 R N OW0
TIERCE    T IY1 R S
ALTIER    AO1 L T IY0 ER0
TIERED    T IY1 R D
TIERCO    T IY1 R K OW0
METIER    M EH1 T Y ER0
MCTIER    M AH0 K T AY1 ER0
MCTIER    M AH0 K T IH1 R
RATIER    R EY1 T Y ER0
STIERS    S T AY1 ER0 Z
LIOTIER    L IY0 OW1 T IY0 EY2
HEFTIER    HH EH1 F T IY0 ER0
POITIER    P OY1 T Y ER0
POITIER    P W AA1 T Y EY2
MEATIER    M IY1 T IY0 ER0
GAUTIER    G AW1 T IY0 ER0
PORTIER    P AO1 R T IY0 ER0
TASTIER    T EY1 S T IY0 ER0
LOFTIER    L AO1 F T IY0 ER0
LIOTIER    L IY0 OW1 T IY0 ER0
TIERNAN    T IH1 R N AH0 N
FORTIER    F AO1 R T Y ER0
ALTIERI    AA0 L T IH1 R IY0
NASTIER    N AE1 S T IY0 ER0
CARTIER    K AA1 R T IY0 ER0
MINTIER    M IH1 N T IY0 ER0
PELTIER    P EH1 L T IY0 ER0
BUSTIER    B AH1 S T Y ER0
TIERNEY    T IH1 R N IY0
SALTIER    S AO1 L T IY0 ER0
COTTIER    K AA1 T IY0 ER0
EMPTIER    EH1 M P T IY0 ER0
MORTIER    M AO1 R T IY0 ER0
DIRTIER    D ER1 T IY0 ER0
FORTIER    F AO1 R T IY0 ER0
EMPTIER    EH1 M T IY0 ER0
SPORTIER    S P AO1 R T IY0 ER0
FIRSTIER    F ER1 S T IY0 ER0
GAULTIER    G OW1 L T Y EY0
FRONTIER    F R AH0 N T IH1 R
COURTIER    K AO1 R T IY0 ER0
CHARTIER    CH AA1 R T IY0 ER0
LETTIERI    L EH0 T IH1 R IY0
LETTIERE    L EH1 T IY0 EH0 R
WHITTIER    HH W IH1 T IY0 ER0
PRETTIER    P R IH1 T IY0 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tier    (n) (t i@1 r)
tiers    (n) (t i@1 z)
cattier    (j) (k a1 t i@ r)
dirtier    (j) (d @@1 t i@ r)
dottier    (j) (d o1 t i@ r)
dustier    (j) (d uh1 s t i@ r)
emptier    (j) (e1 m p t i@ r)
fattier    (j) (f a1 t i@ r)
goutier    (j) (g au1 t i@ r)
gustier    (j) (g uh1 s t i@ r)
hastier    (j) (h ei1 s t i@ r)
heftier    (j) (h e1 f t i@ r)
joltier    (j) (jh ou1 l t i@ r)
loftier    (j) (l o1 f t i@ r)
lustier    (j) (l uh1 s t i@ r)
m_etier    (n) (m e1 t i ei)
meatier    (j) (m ii1 t i@ r)
mistier    (j) (m i1 s t i@ r)
mustier    (j) (m uh1 s t i@ r)
nastier    (j) (n aa1 s t i@ r)
nattier    (j) (n a1 t i@ r)
niftier    (j) (n i1 f t i@ r)
nuttier    (j) (n uh1 t i@ r)
pastier    (j) (p ei1 s t i@ r)
peatier    (j) (p ii1 t i@ r)
pettier    (j) (p e1 t i@ r)
pottier    (j) (p o1 t i@ r)
rattier    (j) (r a1 t i@ r)
rentier    (n) (r aa1 n t i ei)
rustier    (j) (r uh1 s t i@ r)
saltier    (j) (s oo1 l t i@ r)
slatier    (j) (s l ei1 t i@ r)
sootier    (j) (s u1 t i@ r)
tastier    (j) (t ei1 s t i@ r)
tattier    (j) (t a1 t i@ r)
testier    (j) (t e1 s t i@ r)
wittier    (j) (w i1 t i@ r)
chattier    (j) (ch a1 t i@ r)
courtier    (n) (k oo1 t i@ r)
craftier    (j) (k r aa1 f t i@ r)
crustier    (j) (k r uh1 s t i@ r)
daintier    (j) (d ei1 n t i@ r)
faultier    (j) (f oo1 l t i@ r)
flintier    (j) (f l i1 n t i@ r)
frontier    (n) (f r uh1 n t i@ r)
frostier    (j) (f r o1 s t i@ r)
fruitier    (j) (f r uu1 t i@ r)
grittier    (j) (g r i1 t i@ r)
grottier    (j) (g r o1 t i@ r)
guiltier    (j) (g i1 l t i@ r)

German-Thai: Longdo Dictionary
präsentieren(vt) |präsentierte, hat präsentiert| นำเสนอ เช่น Die Galerie präsentiert diese Woche eine Ausstellung von Manet. อาทิตย์นี้แกลเลอรี่นี่นำเสนองานแสดงภาพของมาเนท์
interpretieren(vt) |interpretierte, hat interpretiert| ตีความ, แปล, อธิบาย, ถอดความกลอนหรือบทประพันธ์
jmd./ein Tier geht jmdm. durch die Lappen.(idiomatisch) คน หรือ สัตว์ รอดพ้นการล่าจับจากอีกคนหนึ่งได้ เช่น Die Gangster gingen der Polizei durch die Lappen. = กลุ่มโจรร้าย รอดพ้นการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้, See also: S. jmd./ein Tier entkommt jmdm..,
diskutieren(vi) |diskutierte, hat diskutiert, mit jmdm. über etw.(A)| ถกเถียงเกี่ยวกับประเด็นหรือปัญหาใดๆ เช่น Der Chef diskutiert gern über die Politik. เจ้านายชอบถกเถียงเรื่องการเมือง
argumentieren(vi) |argumentierte, hat argumentiert, gegen/für etw.| โต้เถียง, ให้เหตุผล, ถกเถียง
protestieren(vt) |protestierte, hat protestiert| คัดค้าน, See also: S. reklamieren, opposieren,
Tier[เทียร์] (n) |das, pl. Tiere| สัตว์
Säugetier[ซอยเกอร์เทียร์] (n) |das, pl. Säugetiere| สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
kommentieren(vt) |kommentierte, hat kommentiert| วิพากษ์วิจารณ์, ออกความคิดเห็น เช่น Das Paar wollte den Bericht nicht kommentieren.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wattiertwads [Add to Longdo]
undatiertundated [Add to Longdo]
Adjustierpapier {n}adjusting paper [Add to Longdo]
Adoptierende {m,f}; Adoptierenderadopter [Add to Longdo]
Adoptierte {m,f}; Adoptierteradoptee [Add to Longdo]
Affektiertheit {f}; Verstellung {f}affectation [Add to Longdo]
Affektiertheit {f}artificialness [Add to Longdo]
Affektiertheit {f}; Ziererei {f}; Pretiosität {f}; Preziosität {f} [alt]preciosity [Add to Longdo]
Akkreditierung {f} (eines Botschafters)accreditation (of an ambassador) [Add to Longdo]
Akkreditierung {f}; Beglaubigung {f}accreditation; accrediting [Add to Longdo]
Aktie {f} | Aktien {pl} | eigene Aktien; Vorratsaktien {pl} | Aktien und Anleihen kaufen und verkaufen | Aktien umsetzen | eine Aktie sperren | Aktien aufteilen | gesperrte Aktien | Aktien auf dem Markt abstoßen | sichere Aktien mit hoher Dividende | stark schwankende Aktien | stimmberechtigte Aktie | noch nicht emittierte Aktienshare [Br.]; stock [Am.] | shares; stocks | own shares [Br.]; treasury stock | to trade in stocks and bonds | to trade stocks | to stop a stock | to split stocks; to split shares | stopped stock | to unload stocks on the market | widow-and-orphan stock | yo-yo stock | voting stock | unissued stock [Am.]; unissued shares 1 [Add to Longdo]
Aktiennotierung {f}stock quotation [Add to Longdo]
Aktion {f}; Handlung {f}; Wirkung {f} | Aktionen {pl}; Handlungen {pl}; Wirkungen {pl} | konzertierte Aktionaction | actions | concerted action [Add to Longdo]
Akzeptierung {f}; Akzeptanz {f}acceptance [Add to Longdo]
Alphabetsortierung {f}alphabetic sort [Add to Longdo]
Altpapiersortierung {f}waste paper sorting [Add to Longdo]
Anmerkung {f}; Kommentar {m}; Notiz {f} | Anmerkungen {pl} | mit Anmerkungen versehen; annotierenannotation | annotations | to annotate [Add to Longdo]
Anpassung {f}; Adaption {f}; Adaptierung {f}adaption [Add to Longdo]
Apportieren {n}retrieval [Add to Longdo]
Arbeitssüchtige {m,f}; Arbeitssüchtiger; Arbeitswütige {m,f}; Arbeitswütiger; Arbeitstier {n}workaholic [Add to Longdo]
Arbeitstier {n}plodder [Add to Longdo]
Arbeitstier {n} | Arbeitstiere {pl}slogger | sloggers [Add to Longdo]
Argumentierende {m,f}; Argumentierenderarguer [Add to Longdo]
Arretierung {f} [techn.]locking; locking mechanism [Add to Longdo]
Arretierung {f}; Verhaftung {f}taking into custody [Add to Longdo]
Arretierungsklotz {m}retaining pad [Add to Longdo]
Arretiervorrichtung {f} [techn.]stop device [Add to Longdo]
Art {f}; Gattung {f}; Sortierung {f}sort [Add to Longdo]
Artikelstammkonvertierung {f}article master conversion [Add to Longdo]
Ausbreitung {f} in neue Lebensräume (einer Tierart) [biol.]radiation (of a species) [Add to Longdo]
Ausdeutung {f}; Interpretation {f}; Interpretierung {f}interpretation [Add to Longdo]
Ausrichtungsfehler {m}; Falschausrichtung {f}; fehlerhafte Ausrichtung {f}; schlechte Justierungmisalignment [Add to Longdo]
Basisdotierung {f}base doping [Add to Longdo]
Bauelement {n} | ladungsgekoppeltes Bauelement | oberflächenmontierbares Bauelementmodule; device | charge coupled device (CCD) | surface mounted device (SMD) [Add to Longdo]
Belegsortierer {m}document sorter [Add to Longdo]
Bestätigung {f}; Quittung {f}; Quittierung {f}; Rückmeldung {f}acknowledgement [Br.]; acknowledgment [Am.] [Add to Longdo]
Betragskontierung {f}amount posting [Add to Longdo]
Beutetier {n}prey [Add to Longdo]
Bock {m} (Tier; Sportgerät) | Böcke {pl} | Bock springenbuck | bucks | to vault over the buck [Add to Longdo]
Börsenkurs {m}; Kurs {m}; Börsennotierung {f}; Kursnotierung {f}; Quotation {f}quotation [Add to Longdo]
Boykottierende {m,f}; Boykottierender | Boykottierenden {pl}; Boykottierendeboycotter | boycotters [Add to Longdo]
Briefumschlag {m}; Umschlag {m}; Briefkuvert {n}; Kuvert {n} | Briefumschläge {pl}; Umschläge {pl}; Briefkuverts {pl}; Kuverts {pl} | Umschlag mit eigener Adresse | freigemachter Umschlag mit eigener Adresse | frankierter Rückumschlag | gepolsterter Umschlag; wattierter Umschlag | gummierter Briefumschlagenvelope | envelopes | self-addressed envelope | self-addressed and stamped envelope | self-addressed stamped envelope [Am.] | padded envelope | adhesive envelope [Add to Longdo]
Büfettier {m} | Büfettiers {pl}bartender | bartenders [Add to Longdo]
Bürgermeister {m} | Bürgermeister {pl} | der amtierende Bürgermeistermayor | mayors | the incumbent mayor [Add to Longdo]
Bump {m}; erhöhter Kontaktierungsflecken [electr.]bump; raised contact-pad [Add to Longdo]
Dateikonvertierung {f}file conversion [Add to Longdo]
Datierung {f} | absolute Datierungdating | absolute dating [Add to Longdo]
Datierung {f}ageing; age determination [Add to Longdo]
C-14 Datierung {f}carbon 14 dating; radiocarbon dating [Add to Longdo]
Debüt {n} | Debüts {pl} | debütieren; sein Debüt als etw. gebendebut | debuts | to debut; to make one's debut as sth. [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
chantier(n) |m| จุดก่อสร้าง, บริเวณที่มีการก่อสร้าง
être en chantier(phrase) กำลังอยู่ในช่วงก่อสร้าง
matière première(n) |f| วัตถุดิบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
EFF[イーエフエフ, i-efuefu] (n) (1) Extended Fund Facility; EFF; (2) Electronic Frontier Foundation; EFF [Add to Longdo]
お重;御重[おじゅう, ojuu] (n) (See 重箱) multi-tiered food box [Add to Longdo]
ひな壇;雛壇;ひな段;雛段[ひなだん, hinadan] (n) tiered doll stand; tiered platform or gallery [Add to Longdo]
カルティエ[, karuteie] (n) Cartier [Add to Longdo]
サガフロ[, sagafuro] (n) (abbr) Saga Frontier (game) [Add to Longdo]
ショコラティエ[, shokorateie] (n) chocolatier (fre [Add to Longdo]
ダイヤモンドテトラ;ダイヤモンド・テトラ[, daiyamondotetora ; daiyamondo . tetora] (n) diamond tetra (Moenkhausia pittieri) [Add to Longdo]
ティアードスカート[, teia-dosuka-to] (n) tiered skirt [Add to Longdo]
ニューフロンティア[, nyu-furonteia] (n) new frontier [Add to Longdo]
ビシチェ[, bishichie] (n) bustier [Add to Longdo]
ビスチェ[, bisuchie] (adj-no) bustier [Add to Longdo]
フロンティア[, furonteia] (n) frontier; (P) [Add to Longdo]
フロンティアスピリット[, furonteiasupiritto] (n) frontier spirit [Add to Longdo]
フロンティア電子理論[フロンティアでんしりろん, furonteia denshiriron] (n) frontier molecular orbital theory [Add to Longdo]
ペンは剣よりも強し[ペンはけんよりもつよし, pen hakenyorimotsuyoshi] (exp) the pen is mightier than the sword [Add to Longdo]
ミッドティア[, middoteia] (n) {comp} mid tier [Add to Longdo]
[くらい, kurai] (adv,suf) (1) (orig. from 座居, meaning "seat") throne; crown; (nobleman's) seat; (2) (See 位階) government position; court rank; (3) social standing; rank; class; echelon; rung; (n) (4) grade (of quality, etc.); level; tier; rank; (5) (See 桁・2) digit (e.g. the tens, the hundreds, etc.); place; (6) (See どの位) degree; extent; amount; (P) [Add to Longdo]
一流会社[いちりゅうかいしゃ, ichiryuukaisha] (n) top-ranked firm; top-tier corporation; leading company; prestigious company; stellar company [Add to Longdo]
燕魚[つばめうお;つばくろうお;ツバメウオ, tsubameuo ; tsubakurouo ; tsubameuo] (n) (1) (つばめうお, ツバメウオ only) (uk) longfin batfish (Platax teira, species of Indo-West Pacific spadefish); Tiera batfish; (2) (uk) (obsc) (See 飛び魚) flying fish (esp. the Japanese flying fish, Cypselurus agoo) [Add to Longdo]
下段[げだん;かだん, gedan ; kadan] (n) (1) lower tier; lower step; lower column; lower berth; bottom shelf; (2) low position (of a sword in kendo, etc.) [Add to Longdo]
開拓精神[かいたくせいしん, kaitakuseishin] (n) frontier spirit [Add to Longdo]
階段教室[かいだんきょうしつ, kaidankyoushitsu] (n) classroom in tiers [Add to Longdo]
宮人[みやびと, miyabito] (n) (noble) courtier [Add to Longdo]
金利生活者[きんりせいかつしゃ, kinriseikatsusha] (n) a rentier (one who lives on investment interest) [Add to Longdo]
九品[くほん;ここのしな, kuhon ; kokonoshina] (n) (1) (abbr) {Buddh} (See 浄土) nine levels of Amitabha's Pure Land; (2) (くほん only) (See 九品浄土) Amitabha's Pure Land; (3) (くほん only) (See 九品蓮台) nine-tiered lotus leaf platform in Amitabha's Pure Land [Add to Longdo]
九品蓮台[くほんれんだい, kuhonrendai] (n) {Buddh} nine-tiered lotus leaf platform in Amitabha's Pure Land [Add to Longdo]
権臣[けんしん, kenshin] (n) influential vassal; powerful retainer; powerful courtier [Add to Longdo]
倖臣[こうしん, koushin] (n) favorite courtier; favourite courtier [Add to Longdo]
国境を固める[こっきょうをかためる, kokkyouwokatameru] (exp,v1) to fortify the frontier [Add to Longdo]
国境を侵す[こっきょうをおかす, kokkyouwookasu] (exp,v5s) to violate the border; to invade the frontier district [Add to Longdo]
三審制度[さんしんせいど, sanshinseido] (n) three-tiered court system; principle of a three-instance trial process [Add to Longdo]
侍臣[じしん, jishin] (n) courtier; attendant [Add to Longdo]
蹴鞠[けまり;しゅうきく, kemari ; shuukiku] (n) kemari; type of football played by courtiers in ancient Japan [Add to Longdo]
重箱[じゅうばこ, juubako] (n) multi-tiered food box; stacked boxes; (P) [Add to Longdo]
[まつ, matsu] (n) (1) pine tree; (2) highest (of a three-tier ranking system); (P) [Add to Longdo]
上段[じょうだん, joudan] (n) (1) upper tier; upper section; upper deck; upper row; upper step; upper grade; upper berth; top shelf; (2) (See 上座) place of honor; place of honour; (3) (See 上段の間) dais; raised part of floor; (4) overhead position (of a sword in kendo, etc.) [Add to Longdo]
新進党[しんしんとう, shinshintou] (n) New Frontier Party (defunct Japanese political party); NFP [Add to Longdo]
多重塔[たじゅうとう, tajuutou] (n) many-tiered tower; pagoda [Add to Longdo]
多層塔[たそうとう, tasoutou] (n) (See 多重塔) many-tiered tower; pagoda [Add to Longdo]
大宮人[おおみやびと, oomiyabito] (n) courtier [Add to Longdo]
[たけ, take] (n) (1) bamboo; (2) middle (of a three-tier ranking system); (P) [Add to Longdo]
朝臣[ちょうしん, choushin] (n) a courtier [Add to Longdo]
廷臣[ていしん, teishin] (n) courtier [Add to Longdo]
提げ重[さげじゅう, sagejuu] (n) (1) (abbr) (See 提げ重箱) multi-tiered food boxes that can be carried by hand; (2) (arch) female prostitute who carried multi-tiered food boxes about and peddled foodstuffs (Meiwa and Anei eras) [Add to Longdo]
提げ重箱;提重箱(io)[さげじゅうばこ, sagejuubako] (n) (See 重箱) multi-tiered food boxes that can be carried by hand [Add to Longdo]
殿上人[てんじょうびと, tenjoubito] (n) courtier; court official [Add to Longdo]
電子フロンティア財団[でんしフロンティアざいだん, denshi furonteia zaidan] (n) {comp} Electronic Frontier Foundation; EFF [Add to Longdo]
都護府[とごふ, togofu] (n) (See 都護・1,西域都護府,安東都護府,安南都護府,安西都護府,燕然都護府,単于都護府,北庭都護府) Protectorate General; Han- and Tang-period Chinese office established to pacify and control peoples on the frontier (during the Tang period, six major Protectorate Generals were established) [Add to Longdo]
都忘れ[みやこわすれ, miyakowasure] (n) (See 深山嫁菜) Miyamayomena savateri; Gymnaster savatieri [Add to Longdo]
梅(P);楳[うめ(P);むめ(ok);ウメ, ume (P); mume (ok); ume] (n) (1) Japanese apricot (Prunus mume); Chinese plum; (2) lowest (of a three-tier ranking system); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出脱[chū tuō, ㄔㄨ ㄊㄨㄛ, / ] to manage to sell; to dispose of sth (by selling); to get property off one's hands; to find excuses (to get off a charge); to extricate sb (from trouble); to vindicate; to become prettier (of child) [Add to Longdo]
出落[chū luò, ㄔㄨ ㄌㄨㄛˋ, ] to grow prettier (physical changes at puberty, usually referring to girls) [Add to Longdo]
[yǔ, ㄩˇ, ] stable; enclosure for horses; frontier; see 囹圉 prison [Add to Longdo]
国境[guó jìng, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] national border; frontier [Add to Longdo]
威尊命贱[wēi zūn mìng jiàn, ㄨㄟ ㄗㄨㄣ ㄇㄧㄥˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] orders weightier than life [Add to Longdo]
[tì, ㄊㄧˋ, / ] drawer; tier; tray [Add to Longdo]
戍边[shù biān, ㄕㄨˋ ㄅㄧㄢ, / ] to garrison the border; to guard the frontier; exile to a border garrison post [Add to Longdo]
[pī, ㄆㄧ, ] to ascertain; to act on; to criticize; to pass on; classifier for batches, lots, military flights; tier (for the ranking of universities and colleges) [Add to Longdo]
提盒[tí hé, ㄊㄧˊ ㄏㄜˊ, ] box with tiered compartments and a handle; lunch box [Add to Longdo]
无国界[wú guó jiè, ˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄝˋ, / ] without borders (used for organizations such as Médecins sans Frontières) [Add to Longdo]
无国界医生[wú guó jiè yī shēng, ˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄝˋ ㄧ ㄕㄥ, / ] Médecins Sans Frontières (MSF charity); doctors without borders [Add to Longdo]
圣上[shèng shàng, ㄕㄥˋ ㄕㄤˋ, / ] courtier's or minister's form of address for the current Emperor [Add to Longdo]
[chén, ㄔㄣˊ, ] statesman; vassal; courtier; minister; official [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] descendants; frontier [Add to Longdo]
褶皱山系火地岛[zhě zhòu shān xì huǒ dì dǎo, ㄓㄜˇ ㄓㄡˋ ㄕㄢ ㄒㄧˋ ㄏㄨㄛˇ ㄉㄧˋ ㄉㄠˇ, / ] Tierra del Fuego, Patagonia [Add to Longdo]
西陲[xī chuí, ㄒㄧ ㄔㄨㄟˊ, 西] western frontier [Add to Longdo]
边塞[biān sài, ㄅㄧㄢ ㄙㄞˋ, / ] frontier fortress [Add to Longdo]
边境[biān jìng, ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄥˋ, / ] frontier; border [Add to Longdo]
边寨[biān zhài, ㄅㄧㄢ ㄓㄞˋ, / ] frontier stockade [Add to Longdo]
边民[biān mín, ㄅㄧㄢ ㄇㄧㄣˊ, / ] people living on the frontiers; inhabitants of a border area [Add to Longdo]
边疆[biān jiāng, ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄤ, / ] border area; borderland; frontier; frontier region [Add to Longdo]
边声[biān shēng, ㄅㄧㄢ ㄕㄥ, / ] outlandish sounds (wind blowing on frontier, wild horses neighing etc) [Add to Longdo]
边衅[biān xìn, ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄣˋ, / ] clash on the frontier; border conflict [Add to Longdo]
边关[biān guān, ㄅㄧㄢ ㄍㄨㄢ, / ] border station; strategic defensive position on frontier [Add to Longdo]
边防[biān fáng, ㄅㄧㄢ ㄈㄤˊ, / ] frontier defense [Add to Longdo]
边防站[biān fáng zhàn, ㄅㄧㄢ ㄈㄤˊ ㄓㄢˋ, / ] border station; frontier post [Add to Longdo]
边防军[biān fáng jūn, ㄅㄧㄢ ㄈㄤˊ ㄐㄩㄣ, / ] border guard; frontier army [Add to Longdo]
边陲[biān chuí, ㄅㄧㄢ ㄔㄨㄟˊ, / ] border area; frontier [Add to Longdo]
开疆[kāi jiāng, ㄎㄞ ㄐㄧㄤ, / ] to pioneer a frontier area; to open up new territory [Add to Longdo]
[chuí, ㄔㄨㄟˊ, ] frontier [Add to Longdo]
双层[shuāng céng, ㄕㄨㄤ ㄘㄥˊ, / ] double tier; double decker [Add to Longdo]
验关[yàn guān, ㄧㄢˋ ㄍㄨㄢ, / ] customs inspection (at frontier) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
丹前[たんぜん, tanzen] wattierter_Herrenkimono (fuer Hausgebrauch) [Add to Longdo]
併せる[あわせる, awaseru] annektieren, verbinden, vereinigen [Add to Longdo]
動植物[どうしょくぶつ, doushokubutsu] Tiere_und_Pflanzen [Add to Longdo]
動物[どうぶつ, doubutsu] -Tier [Add to Longdo]
動物園[どうぶつえん, doubutsuen] Tierpark, Zoo [Add to Longdo]
[ひつ, hitsu] (Numeralklassifikator fuer Tiere und Stoffrollen) [Add to Longdo]
名誉教授[めいよきょうじゅ, meiyokyouju] emertierter_Professor, Honorarprofessor [Add to Longdo]
[ぎん, gin] SINGEN, REZITIEREN [Add to Longdo]
吟詠[ぎんえい, gin'ei] -singen, rezitieren, ein_Gedicht_schreiben [Add to Longdo]
呼び出す[よびだす, yobidasu] herausrufen, laden, vorladen, zitieren [Add to Longdo]
在る[ある, aru] -sein, existieren [Add to Longdo]
声色[こわいろ, kowairo] verstellte_Stimme, imitierte_Stimme [Add to Longdo]
[そん, son] EXISTIEREN, DENKEN, WISSEN [Add to Longdo]
家畜[かちく, kachiku] -Vieh, -Haustier [Add to Longdo]
思索[しさく, shisaku] das_Nachdenken, das_Denken, das_Meditieren [Add to Longdo]
戸惑い[とまどい, tomadoi] die_Orientierung_verlieren, verlegen_sein, ratlos_sein [Add to Longdo]
据え付ける[すえつける, suetsukeru] aufstellen, montieren [Add to Longdo]
控える[ひかえる, hikaeru] sich_zurueckhalten, notieren, -warten [Add to Longdo]
[てい, tei] PRAESENTIEREN, VORLEGEN [Add to Longdo]
[はん, han] TRAGEN, TRANSPORTIEREN [Add to Longdo]
明暗[めいあん, meian] Licht_und_Schatten, Schattierung [Add to Longdo]
有る[ある, aru] -sein, existieren, sich_befinden, haben [Add to Longdo]
朗詠[ろうえい, rouei] (japanisches_Gedicht) rezitieren, (chinesisches_Gedicht) rezitieren [Add to Longdo]
朗読[ろうどく, roudoku] vorlesen, ablesen, vortragen, rezitieren [Add to Longdo]
本部[ほんぶ, honbu] Zentrale, Sitz, Hauptquartier [Add to Longdo]
[も, mo] NACHAHMEN, IMITIEREN, MODELL [Add to Longdo]
濃淡[のうたん, noutan] Schattierung, Abschattung [Add to Longdo]
猛獣[もうじゅう, moujuu] wildes_Tier, Raubtier [Add to Longdo]
[けもの, kemono] -Tier, -Bestie [Add to Longdo]
獣医[じゅうい, juui] Tierarzt [Add to Longdo]
玄関番[げんかんばん, genkanban] Tuerwaechter, Pfoertner, Portier [Add to Longdo]
[ちく, chiku] TIERZUCHT, HAUSTIERE [Add to Longdo]
畜生[ちくしょう, chikushou] -Tier, -Vieh, Bestie, Du_Schwein! [Add to Longdo]
[ぼう, bou] (TIERISCHES) FETT [Add to Longdo]
[あぶら, abura] (tierisches) -Fett [Add to Longdo]
[しゃ, sha] HAUS, QUARTIER, HUETTE [Add to Longdo]
舶来[はくらい, hakurai] eingefuehrt, importiert [Add to Longdo]
[かつ, katsu] WOLLENES-WATTIERTES KLEIDUNGSSTUECK [Add to Longdo]
記す[しるす, shirusu] aufschreiben, notieren [Add to Longdo]
[ひょう, hyou] KRITISIEREN, KOMMENTIEREN [Add to Longdo]
[ゆ, yu] SENDEN, TRANSPORTIEREN [Add to Longdo]
野獣[やじゅう, yajuu] wildes_Tier, wildlebendes_Tier [Add to Longdo]
[ゆう, yuu] Maennchen (Tiere) [Add to Longdo]
[ゆう, yuu] o- = Maennchen (Tiere) [Add to Longdo]
[め, me] Weibchen (Tiere) [Add to Longdo]
[め, me] me- = Weibchen (Tiere) [Add to Longdo]
飼い主[かいぬし, kainushi] Besitzer (eines Tieres) [Add to Longdo]
飾り気[かざりけ, kazarike] Affektiertheit, Zurschaustellung [Add to Longdo]
養う[やしなう, yashinau] aufziehen, adoptieren, unterhalten, sich_erholen [Add to Longdo]
鳥獣保護区域[ちょうじゅうほごくいき, choujuuhogokuiki] Tierschutzgebiet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tier \Ti"er\, n.
   One who, or that which, ties.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tier \Ti"er\, n. [See {Tire} a headdress.]
   A chold's apron covering the upper part of the body, and tied
   with tape or cord; a pinafore. [Written also {tire}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tier \Tier\, n. [Perhaps fr. OF. tire, F. tire; probably of
   Teutonic origin; cf. OHG. ziar[imac] ornament, G. zier, AS.
   t[imac]r glory, ti['e]r row, rank. But cf. also F. tirer to
   draw, pull; of Teutonic origin. Cf. {Attire}, v. t., {Tire} a
   headdress, but also {Tirade}.]
   A row or rank, especially one of two or more rows placed one
   above, or higher than, another; as, a tier of seats in a
   theater.
   [1913 Webster]
 
   {Tiers of a cable}, the ranges of fakes, or windings, of a
    cable, laid one within another when coiled.
    [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Tier [tiːr] (n) , s.(n )
   animal; beast; brute
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Tier) [tiːr]
   pet
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top