Search result for

*testosterone*

(57 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: testosterone, -testosterone-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
testosterone[N] ฮอร์โมนเพศชายจากลูกอัณฑะสร้างลักษณะผู้ชาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
testosteroneเป็นฮอร์โมนเพศชายมีหน้าที่ 2 ประการสำคัญคือ 1. กระตุ้น secondary sex charactor ผลข้อนี้เรียกว่า androgenic-action 2. ควบคุม metabolism ของร่างกาย กระตุ้นให้มีการสังเคราะห์โปรตีนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเอนไซม์ซึ่งช่วยในการทำงานของเซลล์เพิ่มขึ้น ผลข้อนี้เรียกว่า anabolic hormone

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
testosteroneเทสโทสเตอโรน (ฮอร์โมนเพศชายชนิดหนึ่ง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Testosteroneเทสโตสเตอโรน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Methyltestosteroneเมธิลเทสโตสเตอโรน [TU Subject Heading]
Testosteroneเทสโตสเตอโรน [TU Subject Heading]
testosteroneเทสโทสเทอโรน, ฮอร์โมนเพศชายสร้างจากอัณฑะ ทำหน้าที่ควบคุมลักษณะเพศชาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Methyltestosterone Tabletsเมธิลเทศโตสเตอโรนในยาเม็ด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Thought I'd help you wash the testosterone off your face, Colby.ฉันว่า ฉันช่วยล้างไอ้ฮอโมนเพศของนายออกไปหน่อยนะ โคลบี้. The House Bunny (2008)
He says he has a high testosterone levelเขาบอกว่าเขามี ระดับฮอร์โมนเพศชายสูงมาก The Pickle Jar (2009)
With my vitamins, my melatonin sleep patches, my bio-identical estrogen cream... progesterone cream, a touch of testosterone...ด้วยวิตามิน แผ่นเมลาโตนิน ครีมเอสโตรเจน ครีมโปรเจสเตอโรน สัมผัสแห่งเทสโทสเตอโรน Sex and the City 2 (2010)
I have a whole pool of testosterone from down under... and I'm not feeling anything down under.เห็นผู้ชายน่ากินทั้งสระ แต่ช่วงล่างฉันไร้ความรู้สึก Sex and the City 2 (2010)
Black cohosh. Brings down your testosterone levels.นั่นมันแบล็ค โคฮอส์ ช่วยลด ฮอร์โมนเพศชายของคุณ I Smell a Rat (2010)
Can we please dial back the testosterone?กรุณาช่วยลดฮอร์โมนเพศชายด้วย? Goodbye Yellow Brick Road (2010)
Too much booze. Too much testosterone. Uh...ดื่มมากไป กับฮอร์โมนเพศชายที่มากเกินไป อู้วว! Practically Perfect (2010)
Testosterone, man.ฉีดฮอร์โมนเพศชายน่ะ Love & Other Drugs (2010)
It's just... your scream... it was like all the testosterone left your body at once.สาวแตกไปเลย Flashback (2011)
That testosterone trap is not Tom.นั่นมันไม่ใช่ทอม I'll Swallow Poison on Sunday (2011)
I'm surrounded by testosterone now.ตอนนี้ฉันถูกล้อมรอบ ด้วยฮอร์โมนเพศชาย With Friends Like These (2011)
Testosterone-fueled victims, but somehow she still gets the drop on all of them.เหยื่อฮอร์โมนเทสโทสเตอร์โรน ยังงัยก็ตามเธอยังคงจะทำให้มันลดลง. Hanley Waters (2011)
It's probably low testosterone from stress.อาจเป็นได้ว่าระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอรนต่่ำ เพราะเครียด Halloween: Part 1 (2011)
All that testosterone and not a sheep in sight.จากฮอร์โมนเพศชาย และความไม่อายในสายตาใคร The First Secret (2011)
Testosterone's on the house.มาเถอะออกจากบ้านได้แล้ว Duplicity (2011)
See, it's really easy to get over with the testosterone at work, you know?คงเพราะเมาแล้วได้กันง่ายด้วยแหละ เลยมีแต่คนนัดดื่ม Maniac (2012)
What's with all the testosterone?ทำไมมีกลิ่นพวกผู้ชายเยอะจัง The Rager (2012)
Unlike the rest of those Lima losers, you have superior Puckerman testosterone that's pumping those hallways full of premium.อย่าให้เหมือนพวกขี้แพ้คนอื่นที่ไลม่า นายมีฮอร์โมนพัคเกอร์แมนชั้นยอดอยู่ในตัว ที่ปล่อยออกมาแล้วทำให้ทุกคนกลายเป็นของแถม Dynamic Duets (2012)
I guess this is what we get for being with two testosterone-fueled alpha males.อยู่กับผู้ชายจ่าฝูง ฮอร์โมนเดือดพล่านสองคนก็ยังงี้ The Parking Spot Escalation (2012)
My hormones can't handle heroic doses of testosterone.แต่ฮอโมนฉันไม่สามารถรับมือกับ ฮอร์โมนเพศชายสังเคราะห์นั่นได้ Sadie Hawkins (2013)
A greed-fest, with equal parts cocaine, testosterone, and body fluids.โลภ-เฟสท กับโคเคนส่วนเท่า ๆ กัน, ฮอร์โมนเพศชายและของเหลวในร่างกาย The Wolf of Wall Street (2013)
I started taking testosterone, which deepened my voice a little bit but not enough.ฉันเริ่มใช้ ฮอร์โมนของผู้ชาย ซึ่งช่วยให้เสียงฉันต่ำลงนิดหน่อย แต่ยังไม่พอ Predestination (2014)
- Testosterone! - Oh, my goodness. - Excuse me.ต้องมาลุ้นพวกคุณเกทับกันแล้วล่ะ Avengers: Age of Ultron (2015)
Of course, the "T"... - It's the testosterone element to the hormone therapy... - Testosterone.แต่การบำบัดด้วยฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน... 3 Generations (2015)
There are things you need to know when administering testosterone... a couple of dos and don'ts.หมอจะบอกข้อควรจำเมื่อรับเทสโทสเตอโรน สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ เข้าใจนะ เรย์ 3 Generations (2015)
He developed bitch tits because his testosterone was too high... ..and his body upped the oestrogen.ก็เหมือนกับคนทั่วๆไป ผมตกเป็นทาสสินค้า ที่มีตราแบรนด์เนมอย่างไอเกีย งอมแงม Fight Club (1999)
You all are a bunch of animals with too much testosterone.พวกแกนี่มันคึกจริงๆ สงสัยมีสารเทสสเตอโรน มากไปหน่อย Crazy First Love (2003)
Testosterone is a type of male hormone... that can turn a normal kid like Tae-il into a wild animal in a snap!เทสโทสเตอร์โรน เป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในตัวผู้ชาย ที่สามารถเปลี่ยนเด็กธรรมดาอย่างแตอิล ให้กลายเป็นสัตว์ป่าไปได้อย่างรวดเร็ว Crazy First Love (2003)
Testosterone!เทสโทสเตอร์โรน Crazy First Love (2003)
You're an animal with too much testosterone!คุณก็แค่สัตว์ที่มีฮอร์โมน เทสโทสเตอร์โรนมากไปแค่นั้น Crazy First Love (2003)
Too much testosterone!เทสโทสเตอร์โรนมากเกินไป Crazy First Love (2003)
Okay. That's quite enough testosterone for now.โอเค พอแล้วน่า The Magnificent Seven (2007)
what was in that shot oh,no it's a super strong testosterone that meansWas ist denn in der Spritze gewesen? Das darf nicht wahr sein. Superstarke TestosteroneSukeban Boy (2006)
and... no lie... a drop of peppermint.Methamphetamine, scheinbar auch Gorilla-Testosterone, und, kein Scherz, eine Spur Pfefferminz. S.O.S. Part 1 (2015)
This is made from various metabolic enhancers, gorilla testosterone, even a dash of peppermint.Es wird aus verschiedenen metabolischen Verstärkern gemacht, Gorilla-Testosterone, sogar eine Spur Pfefferminz. No Regrets (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮอร์โมนเพศชาย[N] testosterone, Ant. ฮอร์โมนเพศหญิง, Example: ถ้าเทียบระหว่างเด็กหญิงกับเด็กชาย ฮอร์โมนเพศหญิงเป็นฮอร์โมนแห่งความรัก ส่วนฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนเรื่องของความใคร่, Count unit: ชนิด, Thai definition: สารที่สร้างขึ้นโดยต่อมไร้ท่อของร่างกายในเพศชาย

CMU English Pronouncing Dictionary
TESTOSTERONE    T EH2 S T AA1 S T ER0 OW2 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Testosteron {n}testosterone [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
テストステロン[, tesutosuteron] (n) testosterone [Add to Longdo]
性ホルモン[せいホルモン, sei horumon] (n) sex hormone (e.g. estrogen, testosterone) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雄激素[xióng jī sù, ㄒㄩㄥˊ ㄐㄧ ㄙㄨˋ, ] male hormone; testosterone, #37,619 [Add to Longdo]
睾丸酮[gāo wán tóng, ㄍㄠ ㄨㄢˊ ㄊㄨㄥˊ, ] testosterone, #76,656 [Add to Longdo]
睾酮[gāo tóng, ㄍㄠ ㄊㄨㄥˊ, / ] testosterone; abbr. for 睾丸甾酮|睾丸甾酮 [Add to Longdo]
睾丸激素[gāo wán jī sù, ㄍㄠ ㄨㄢˊ ㄐㄧ ㄙㄨˋ, ] testosterone [Add to Longdo]
睾丸甾酮[gāo wán zāi tóng, ㄍㄠ ㄨㄢˊ ㄗㄞ ㄊㄨㄥˊ, ] testosterone; male hormone; also written 睪酮|睾酮 [Add to Longdo]
睾丸素[gāo wán sù, ㄍㄠ ㄨㄢˊ ㄙㄨˋ, ] male hormone; testosterone [Add to Longdo]
雄性激素[xióng xìng jī sù, ㄒㄩㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧ ㄙㄨˋ, ] male hormone; testosterone [Add to Longdo]
雄酯酮[xióng zhǐ tóng, ㄒㄩㄥˊ ㄓˇ ㄊㄨㄥˊ, ] male hormone; testosterone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Testosterone \Tes*tos"ter*one\ (t[e^]s*t[o^]s"t[~e]r*[=o]n), n.
   [testes + o + sterone a steroid ketone.]
   a steroid hormone ({C19H28O2}) produced mostly in the testes,
   which is responsible for producing the secondary sexual
   characteristics of males.
   [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top