Search result for

*tested*

(120 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tested, -tested-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
time-tested[ADJ] ซึ่งได้รับการพิสูจน์ตามเวลา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contested electionการเลือกตั้งที่มีการคัดค้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
election, contestedการเลือกตั้งที่มีการคัดค้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Companies pay him to test their untested drugs.เค้ารับจ้างบริษัทยา\ ทดลองยาที่ยังไม่ผ่านการทดลอง Adverse Events (2008)
But three unproven, untested drugs?มียาสามชนิดที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ Adverse Events (2008)
Tested it twice.ตรวจแล้ว 2 ครั้ง Joy (2008)
" I was tested for Huntington's, and my life span's been cut in half.""ฉ้นเป็นโรคฮันทิงตันส์(ระบบประสาทผิดปกติ) และช่วงชีวิตของฉันถูกตัดเหลือครึ่งหนึ่ง" Dying Changes Everything (2008)
The patient tested positive for pregnancy because the patient is pregnant.คนไข้มีผลตั้งครรภ์เป็นบวก เพราะคนไข้ท้องน่ะสิ Dying Changes Everything (2008)
- You told me to get tested.คุณบอกฉันให้ไปตรวจ ฉันไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนสี Dying Changes Everything (2008)
You will be tested.เจ้าจะถูกทดสอบ The Labyrinth of Gedref (2008)
Anhora said you would be tested.อันโทร่า พูดว่าเจ้าควรถูกทดสอบ The Labyrinth of Gedref (2008)
If you're tested again, you have a chance to end your people suffering.ถ้าเจ้าถูกทดสอบอีกครั้ง เจ้ามีโอกาสที่จะจบความอดอยากของประชาชน The Labyrinth of Gedref (2008)
You weren't to know you were being tested.เจ้าไม่รู้นี่ว่ากำลังถูกทดสอบ The Labyrinth of Gedref (2008)
He will be tested.เขาจะถูกทดสอบ The Moment of Truth (2008)
Sir. Sir, the machine's never been fully tested.ท่านครับๆ แต่เครื่องนี้มัน Superhero Movie (2008)
They formed an organization, handed in a petition, and even protested.พวกมันจัดตั้งองค์กร, ยื่นคำร้อง, และทำการประท้วง. Episode #1.8 (2008)
All right. We tested that blood! All right?เราตรวจรอยเลือดนั่น มันเป็นเลือดเธอ Body of Lies (2008)
I will have the bone tested.ฉันจะเอากระดูกไปทดสอบ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Hasn't been tested yet.แต่ยังไม่ได้ทดสอบ Death Note: L Change the World (2008)
I tested it.ผมลองแล้ว Eggtown (2008)
And get yourself tested for gonorrhea.And get yourself tested for gonorrhea. I Love You, Beth Cooper (2009)
They tested on soldiers.พวกมันใช้ทหารในการทดลอง.. Gamer (2009)
Duke, you scored in the top half percent of all people we've ever tested.ดุ๊ค นายทำคะแนนสอบได้สูงกว่าทุกคน\ ที่เราทำการทดสอบมา ครึ่งเปอร์เซ็นต์ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
I'm prepared to be tested.ผมเตรียมพร้อมสำหรับการถูกทดสอบไว้แล้ว Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
It's a bit unorthodox, but it's tested.ที่จะบอกกับท่านประธานาธิบดี ออกจะไม่ค่อยมีหลักการนัก แต่ก็ผ่านการทดสอบมากแล้ว Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
Nobody's tested me. In your face!นี่ไงอยากมายุ่งกับชั้น หน้าแหกมั๊ยล่ะ! Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
All I know is that it was developed in Sangala, and according to rumors from the village that it was tested on, all the victims suffered from dementia and paralysis.เท่าที่ผมรู้ มันถูกพัฒนาขึ้นในแซงกาล่า และจากที่ผมได้ยินข่าวลือจากหมู่บ้าน ที่ถูกทดสอบโดยอาวุธชีวภาพ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
"are tested daily as replacements for innovation and perseverance."กำลังได้รับการพิจารณาให้เข้ามาแทนที่ การคิดค้นและพากเพียร Duplicity (2009)
"Tested daily." What a bunch of crap. Can you believe this?"ได้รับการพิจารณา"คำโคตรเชยเลยว่ะ ไม่อยากเชื่อว่าจะมาจาก Duplicity (2009)
And you have never been tested as you are about to be tested.และไม่เคยถูกทดสอบ อย่างที่ควรจะถูกทดสอบเลย Duplicity (2009)
-and how he absolutely detested them. -Yes.ว่าเขาเกลียดของพวกนี่มากขนาดไหน\ใช่. Julie & Julia (2009)
They tested the land.พวกเขาตรวจสอบที่ดิน I Knew You Were a Pig (2009)
But time has tested mr. Kendrick and he's failed that test.แต่เวลาได้ทดสอบคุณเค็นดริก และเขาสอบตก New York Sucks (2009)
Citizens heatedly protested against the terror of the PKK.เหล่าประชาชนต่างพากันออกมาประท้วง.. ผู้ก่อการร้ายแย่งแยกดินแดน หรือ PKK The Breath (2009)
You have tested me and thrown me every which way.นายทดสอบฉัน จับฉันโยนไปโน่นมานี่สารพัด The Monster at the End of This Book (2009)
You feel you now have control,don't you? You think you will walk away untested?และตอนนี้หล่อนคิดว่าเขาเป้นคนคุมเกมทั้งหมองั้นรึ? Saw VI (2009)
You think you will walk away untested?คิดจะหนีไป โดยไม่ผ่านการทดสอบ Saw VI (2009)
We haven't tested yet. We want to give her time to process.เรายังไม่ได้ตรวจสอบ เราอยากให้เวลากับเธอหน่อย Bloodline (2009)
He was an athlete In high school and college. Tested regularly.เขาได้บอกว่าเขาเจอใครที่เซาธ์ พาเดรไหมคะ คนที่เคยรู้จักก็ได้ Conflicted (2009)
You know, I should really get you tested.รู้มั้ย แม่น่าจะจับลูกมาทดสอบ Marry Me a Little (2009)
And if I let you risk our patient's life testing an organ we already tested, we accomplish neither.และถ้าฉันให้คุณเอาชีวิตคนไข้มาเสี่ยง กับการทดสอบอวัยวะที่เราทำไปแล้ว เราก็ทรงภูมิด้วย House Divided (2009)
Not at the moment, but I'd like to get a warrant so I can have Mr Brown's clothes tested for gunfire residue.ยังไม่มีค่ะ แต่ชั้นอยากจะขอหมายค้น เพื่อเอาเสื้อผ้าของคุณบราวน์ มาทดสอบผงดินปืนค่ะ Harry Brown (2009)
Product quality tested by SOA.ผ่านการทดสอบคุณภาพสินค้าโดยSOA Balm (2009)
Faith is tested...ผมปล่อยเขาไป เพราะผมอยากสาวไปถึงตัวคนบงการ V (2009)
Have you tested him yet?คุณทดลองกับเขารึยัง Chuck Versus the Suburbs (2009)
I'll be tested on a year's worth of work at the Conservatoire.ตลอดระยะเวลา 1 ปี กับการเรียนที่วิทยาลัย /N การสอบเดือนหน้า Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
The Republic fleet is on the defensive and pushed to the brink, as war rages in the much-contested outer rim territories.กองยานสาธารณรัฐตกเป็นเป็นฝ่ายตั้งรับ และถูกรุกไล่ ขณะที่สงครามลุกลามไปทั่ว ดินแดนขอบนอกที่มีการแข่งขันสูง Jedi Crash (2009)
The good Lord tested our faith by taking Miss Jeannette away from us.พระเจ้าทดสอบเรา โดยการพรากคุณจีเน็ตต์ไปจากเรา Nothing But the Blood (2009)
But we tested it at the time.แต่พวกเราทดสอบมันในช่วงเวลา Time (2009)
They've all been tested for their antibiotic properties.พวกเขาได้ถูกทดลองฉีดยาปฏิชีวนะแล้ว Time (2009)
I've just tested the ice by the Stargate.เราเพิ่งจะทดสอบ น้ำแข็งโดยทางสตาร์เกต Water (2009)
I tested the computer on myself.พ่อทดสอบคอมพิวเตอร์กับตัวเอง Chuck Versus the Ring (2009)
High levels tested over there.มีการทดสอบระดับสูงที่นี่ Amplification (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
testedAll the students protested against the war.
testedAll the students protested again the war.
testedAnd the master of the banquet tested the water that had been turned into wine.
testedAt first only a few people protested, but now they're all coming out of the woodwork.
testedBeth protested, but her mother reminded her that she was incredibly fat.
testedDr. Patterson, a psychologist, has tested Koko's IQ.
testedHe gave us such a long assignment that we protested.
testedHe protested against the new plan.
testedHe protested that he was innocent.
testedI got my eyes tested.
testedI went to the hospital to have my eyes tested.
testedMichelangelo protested that he was not a painter.
testedShe protested that she had not committed the crime.
testedShe protested to me that she had never done such a thing.
testedThe crowd protested against racial discrimination.
testedThe new drug will be tested in Vaxgen's laboratory.
testedThe people protested against the low altitude flight training.
testedThe scientist maintained that the theory should be tested through experiments.
testedThe throng protested against abortion.
testedTo borrow an argument from Karl Popper, a hypothesis is only of value if it can be tested.
testedWe protested, but it was in vain.
testedWith dignity she protested her innocence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่คิด[N] intimated friend, See also: close friend, tested friend, friend in adversity, Example: สามีที่ดีมักจะเป็นคู่คิดให้แก่ภรรยา, Thai definition: ผู้ร่วมคิดกัน

CMU English Pronouncing Dictionary
TESTED    T EH1 S T AH0 D
ATTESTED    AH0 T EH1 S T AH0 D
RETESTED    R IY0 T EH1 S T AH0 D
UNTESTED    AH0 N T EH1 S T AH0 D
DETESTED    D IY0 T EH1 S T AH0 D
DETESTED    D AH0 T EH1 S T AH0 D
PROTESTED    P R AH0 T EH1 S T AH0 D
CONTESTED    K AH0 N T EH1 S T AH0 D
PROTESTED    P R OW1 T EH2 S T AH0 D
UNCONTESTED    AH2 N K AH0 N T EH1 S T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tested    (v) (t e1 s t i d)
attested    (v) (@1 t e1 s t i d)
detested    (v) (d i1 t e1 s t i d)
untested    (j) (uh1 n t e1 s t i d)
contested    (v) (k @1 n t e1 s t i d)
protested    (v) (p r @1 t e1 s t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gegenkandidat {m}; Gegenkandidatin {f} | Gegenkandidat sein | ohne Gegenkandidatrival candidate; opposing candidate | to run against; to be a candidate against | uncontested [Add to Longdo]
in altbewährter Manierthe tried and tested way [Add to Longdo]
Maßnahme {f}; Maßregel {f} | umstrittene Maßnahme {f} | Maßnahmen ergreifen | beabsichtigte städtebauliche Maßnahmenmeasure | contested measure | to take measures; to take steps | proposed urban development measures [Add to Longdo]
Übernahme {f} | Übernahmen {pl} | feindliche Übernahme {f} | freundliche Übernahme {f}takeover | takeovers | hostile takeover; contested takeover | friendly takeover [Add to Longdo]
angefochten; bestritten; umstritten {adj}contested [Add to Longdo]
aufbegehren; reklamieren; rumoren | aufbegehrend; reklamierend; rumorend | aufbegehrt; reklamiert; rumortto protest; to stage protests | protesting | protested [Add to Longdo]
ausprobiert; prüftetested [Add to Longdo]
beglaubigen | beglaubigend | beglaubigt | beglaubigt | beglaubigteto attest | attesting | attested | attests | attested [Add to Longdo]
bescheinigen | bescheinigtto attest | attested [Add to Longdo]
kampferfahrenbattle tested [Add to Longdo]
lange erprobttime-tested [Add to Longdo]
leckgeprüft {adj}leak-tested [Add to Longdo]
praxisbewährt {adj}tried and tested [Add to Longdo]
praxiserprobt; praxisgetestet {adj}; erprobt im praktischen Einsatzfield-tested [Add to Longdo]
reklamieren | reklamierend | reklamiertto reclaim; to protest; to complain | reclaiming; protesting; complaining | reclaimed; protested; complained [Add to Longdo]
testen; prüfen (auf) | testend | getestet | er/sie testet | ich/er/sie testete | er/sie hat/hatte getestetto test (for) | testing | tested | he/she tests | I/he/she tested | he/she has/had tested [Add to Longdo]
testete vorpretested [Add to Longdo]
testete wiederretested [Add to Longdo]
unbestritten; unangefochten {adj} | unbestrittener; unangefochtener | am unbestrittensten; am unangefochtenstenuncontested | more uncontested | most uncontested [Add to Longdo]
ungetestetuntested [Add to Longdo]
verabscheutedetested [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
激戦区[げきせんく, gekisenku] (n) closely contested constituency [Add to Longdo]
試験済み[しけんずみ, shikenzumi] (adj-no) tested; tried [Add to Longdo]
証明謄本[しょうめいとうほん, shoumeitouhon] (n) attested copy [Add to Longdo]
伯仲[はくちゅう, hakuchuu] (n,vs) matching someone; being equal with; being on a par; being well contested; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受试者[shòu shì zhě, ㄕㄡˋ ㄕˋ ㄓㄜˇ, / ] those tested, #27,468 [Add to Longdo]
验方[yàn fāng, ㄧㄢˋ ㄈㄤ, / ] a tried and tested medical prescription, #41,608 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Test \Test\, v. t. [imp. & p. p. {Tested}; p. pr. & vb. n.
   {Testing}.]
   1. (Metal.) To refine, as gold or silver, in a test, or
    cupel; to subject to cupellation.
    [1913 Webster]
 
   2. To put to the proof; to prove the truth, genuineness, or
    quality of by experiment, or by some principle or
    standard; to try; as, to test the soundness of a
    principle; to test the validity of an argument.
    [1913 Webster]
 
       Experience is the surest standard by which to test
       the real tendency of the existing constitution.
                          --Washington.
    [1913 Webster]
 
   3. (Chem.) To examine or try, as by the use of some reagent;
    as, to test a solution by litmus paper.
    [1913 Webster]
 
   4. To administer a test[8] to (someone) for the purpose of
    ascertaining a person's knowledge or skill; especially, in
    academic settings, to determine how well a student has
    learned the subject matter of a course of instruction.
    [PJC]
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top