Search result for

*terrain*

(119 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: terrain, -terrain-
Possible hiragana form: *てっらいん*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
terrain[N] ภูมิประเทศ, See also: ผืนดิน, Syn. ground, region, territory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
all-terrain vehicleรถที่ใช้ได้กับทุกดินฟ้าอากาศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
terrainลักษณะภูมิประเทศ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
All terrain bicyclesจักรยานเสือภูเขา [TU Subject Heading]
All terrain bicyclesจักรยานเสือภูเขา [TU Subject Heading]
Terrain พื้นดิน [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The lighter terrain here... It wasn't always like this.ผมไม่ได้เป็นแบบนี้มาแต่แรก Jumper (2008)
And the terrain starts to get really rocky and steep.แล้วพื้นที่ราบๆก็เริ่มกลายเป็นขรุขระและชันขึ้นเรื่อยๆ 500 Days of Summer (2009)
On foot in this terrain, they should be within this perimeter.มีรอยเท้าบริเวณนี้ , เราควรจะตามไปดู Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
I was warming up into original terrain.ผมแค่เกริ่นนำ Chuck Versus the Beefcake (2009)
Large wheels, all-terrain.ล้อขนาดใหญ่ เป็นรถอเนกประสงค์ Roadkill (2009)
No bodies. Possible border cross. Two entirely different terrains.ไม่เจอศพ เดินทางข้ามชายแดน สองภูมิประเทศแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง To Hell... And Back (2009)
Hunters might know the terrain,but it's word of mouth. Nothing documented.นักล่ามักรู้เส้นทาง จากการบอกเล่า ที่ไม่มีการบันทึกไว้ To Hell... And Back (2009)
The enemy thrust forth into the center of the village, and there our ancestors took advantage of the terrain, driving the enemy to the river's banks...พวกศัตรูทะลวงเข้ามาในใจกลางหมู่บ้าน ตอนนั้นเอง บรรพบุรุษของเรา \ อาศัยความได้เปรียบด้านชัยภูมิ ผลักดันพวกศัตรูไปถึงริมฝั่งแม่น้ำ Summer Wars (2009)
Salt flats are desert terrain.เกล็ดเกลือ จะพบในผืนดินที่แห้งแล้ง Bone Voyage (2009)
Those walkers designed for terrain, not space.วอล์คเกอร์พวกนั้นถูกออกแบบมาให้ใช้งานบนดิน ไม่ใช่ในอวกาศ Holocron Heist (2009)
Can't speak a word, but she can hunt anything over any terrain.พูดไม่ได้สักคำ แต่เธอสามารถล่าทุกอย่างที่ทิ้งรอย Centurion (2010)
She can read the terrain, search for signs of passing, run her quarry to ground and close in for the kill.เธออ่านรอยได้ ค้นหาสัญญาณที่ชี้ว่ามีการผ่านทาง แล้วตามประชิดเพื่อฆ่า Centurion (2010)
Their vehicles can't go off Grid. They'll malfunction on this terrain.ยานพวกมันไม่ได้ถูกออกแบบให้วิ่งนอกกริด มันเดี้ยงสนิทบนทางนี้ TRON: Legacy (2010)
Come on Doc, she couldn't get ten yards in that terrain.ไม่เอาน่า ดร. สภาพอากาศแบบนี้ \ เธอไปได้ไม่เกิน 10 หลาหรอก Shutter Island (2010)
Track of a B.F. Goodrich all-terrain radial mounted on a half-ton pickup...แกะรอยได้แล้ว เป็นรุ่น B.F. กูดริช เสริมเนื้อใยเหล็ก รับน้ำหนักบรรทุกได้ราวครึ่งตัน Polly Wants a Crack at Her (2010)
It's rough terrain.ทางมันขรุขระ The Mandalore Plot (2010)
It's rough terrain.แต่ค่อนข้างทุลักทุเล.. Basilone (2010)
Savants--not your usual terrain, are they?คนคงแก่เรียน ไม่ได้เป็น คนไข้ปกติของคุณหรอกน่ะ? The Garden of Forking Paths (2010)
So he had to have studied the terrain beforehand.ถ้าอย่างนั้นเขาก็ได้สำรวจ ภูมิประเทศแถวนี้มาก่อน The Fight (2010)
And considering the terrainและเมื่อดูจากสถานที่ The Fight (2010)
Nothing, but given their terrain, I mean, it's gonna be...ไม่ได้เลยครับ แต่ดูจากพื้นดิน มันจะต้อง... Everything Will Change (2010)
There's some rough terrain. You might need it.พื้นที่บางแห่งที่น่ากลัว นายอาจต้องใช้มัน_BAR_ A Lonely Place to Die (2011)
Shows terrain and elevations.แสดงภูมิประเทศแถบนี้และความสูงต่ำ Cherokee Rose (2011)
This isn't exactly an all-terrain vehicle.นี่ไม่ใช่รถสำหรับทางวิบาก Code Breaker (2011)
Surrounded by stranger terrain.ล้อมรอบด้วยภูมิประเทศแปลกหน้า Is There an Edge to the Universe? (2011)
Unfortunately, Angeles National Forest 1,016 square miles of terrain, ranging in elevation from 1,200 to 10,064 feet.โชคร้ายที่ป่าสงวนแห่งชาติแองเจลลิส มีพื้นที่ 1016 ตารางไมล์ มีความสูงตั้งแต่ 1200-10064 ฟุต Epilogue (2011)
He might have switched to a smaller target to help navigate his terrain.เขาอาจจะเปลี่ยน ไปเป็นเป้าหมายที่เล็กกว่า เพื่อช่วยในเรื่องการเดินทาง Epilogue (2011)
In that terrain, he's only capable of moving a mile an hour.ในภูมิประเทศแบบนั้น เขาเคลื่อนที่ได้แค่ 1 ไมล์ต่อชั่วโมง Self Fulfilling Prophecy (2011)
We don't use maps of that terrain.เราไม่ต้องใช้แผนที่ ของบริเวณนั้น Self Fulfilling Prophecy (2011)
If you look at the terrain here ...ถ้าท่านดูที่ภูมิประเทศตรงนี้... Aithusa (2011)
So, the terrain here...งั้น, ภูมิประเทศตรงนี้... Aithusa (2011)
Terrain data rezzing up.กำลังเก็บข้อมูลภูมิประเทศ Prometheus (2012)
He would have left the city to rougher terrain.มันน่าจะออกจากเมืองเข้ารกเข้าพงไปแล้ว A Place in This World (2012)
Uh, the topography matches terrain in the Chinese province of Zhejiang, just outside the City of Hangzhou.เอ่อ ภูมิประเทศ เข้ากับภูมิประเทศ ในจีน ที่มณฑลเจ๋อเจียง ด้านนอกของเมืองหางโจว Linchpin (2012)
I don't know. I mean, that terrain was something serious.ไม่รู้สิ หมายถึง สภาพภูมิศาสตร์ก็สำคัญนะ A Family Affair (2012)
It's all-terrain, dummy.ได้สิ นี่มันรถลุยทุกสภาพผิวนะ Curriculum Unavailable (2012)
The chassis is composed of two vehicles, a mobility trike, and it is mated to one of those powered wheelbarrows that builders used for cutting huge amounts of stuff over rugged terrain and it has tremendous off-road capability and in such an environment we will need a winch.โครงรถผสมจากรถสองตัว ด้านหน้าเป็นรถสามล้อ ผสมกับพลังจากล้อสายพาน แบบที่ช่างก่อสร้างเลือก ไว้ใช้สำหรับวิ่งผ่านทางที่ทุรกันดาร Episode #18.4 (2012)
The terrain we would have to cross was brutal, wet grass, mud and steep wooded slopes.ภูมิประเทศที่เราต้องผ่านมันโหด มีหญ้าเปียก โคลน และทางรากไม้ที่ชัน Episode #18.4 (2012)
There is a bit of a rise in the terrain, there.ทางตรงนี้มันชันขึ้นมา Episode #18.4 (2012)
I'm estimating that it's gonna take us between three and four hours, depending upon the gradient of the terrain which is that crappy shale.ฉันประเมินว่ามันจะพาเรา ระหว่างสามและสี่ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับการไล่ระดับสี Lone Survivor (2013)
It don't cut, don't cut at all. This place is sub-terrainial.เราไม่ตัด เราไม่ตัดมันเลย Escape Plan (2013)
Well, the terrain's not easy.ทางมันไม่ได้ไปง่ายน่ะสิ Lost Girl (2013)
It's new terrain.มันเป็นของใหม่ The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)
Plus, you know the terrain.นอกจากนี้ คุณรู้ภูมิประเทศ Green Arrow (2015)
What terrain?ภูมิประเทศอะไร? Green Arrow (2015)
Golf course, country clubs, sloping terrain.สนามกอล์ฟ มันเป็นสโมสร ภูมิประเทศเป็นทางลาด Last Day on Earth (2016)
I'm just a terrain in between.ผมคือสิ่งที่อยู่คั่นกลางระหว่างนั้น Collateral Beauty (2016)
So we need someone like you, with your skill, your unique expertise in uncharted jungle terrain to lead us on our ground expedition.เราถึงต้องการคนอย่างคุณ... ทักษะคุณ ความเชี่ยวชาญพิเศษ ในพื้นที่ป่าที่ไม่รู้จัก... เพื่อนำคณะเราช่วงเดินเท้า Kong: Skull Island (2017)
I thought it fitting, considering the rocky terrain.ข้าคิดว่ามันเหมาะสม ดูจากสภาพที่มีแต่หินนี่ The Princess Bride (1987)
I'm just illuminating the terrain in which we find ourselves deployed.เพียงแต่ชี้ทางข้างหน้า ให้เห็นชัดๆ เท่านั้น Casualties of War (1989)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
terrainBoeing's safety experts have joined others in the industry to form an international task force to try to eliminate one particular kind of air crash known as controlled flight into terrain, CFIT.
terrainBoston Dynamic's robot, RHex, is an amazing piece of work that can run over various terrains.
terrainWhen warm, light, air crosses mountains it rises into the upper atmosphere and does not fall back to the ground. In this, and other, ways wind changes with the terrain.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาดาล[adj.] (bādān) EN: underground ; subterranean ; groundwater   FR: souterrain
จักรยานวิบาก[n. exp.] (jakkrayān wibāk) EN: dirt bike   FR: vélo tout-terrain [m] ; mountainbike [m]
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ[n. exp.] (kān feuk prasopkān wichāchīp) EN: field expérience   FR: expérience de terrain [f]
การไล่ออกจากสนาม[n. exp.] (kān lai-øk jāk sanām) FR: expulsion du terrain [f]
การไล่ออกจากสนามแข่งขัน[n. exp.] (kān lai-øk jāk sanām khaengkhan) FR: expulsion du terrain [f]
การไล่ออกจากสนามกีฬา[n. exp.] (kān lai-øk jāk sanām kīlā) FR: expulsion du terrain [f]
เกษตร[n.] (kasēt) EN: land ; cultivated land ; farmland ; field ; soil   FR: terre (agricole) [f] ; champ [m] ; terrain [m]
กองกลาง[n.] (køngklāng) FR: milieu de terrain [m]
ไล่ที่[v.] (lai thī) EN: evict   FR: expulser (qqn) de son terrain
ลานบิน[n. exp.] (lānbin) EN: airfield ; landing field   FR: aérodrome [m] ; terrain d'aviation [m] ; champ d'aviation [m]
มอเตอร์ไซค์วิบาก[n. exp.] (møtoēsai wibāk) FR: moto tout-terrain [f] ; moto de cross [f]
น้ำบาดาล[n. exp.] (nām bādān) EN: subterranean water ; ground water   FR: eau souterraine [f]
พื้นดิน[n.] (pheūndin) EN: ground ; earth ; land ; surface   FR: sol [m] ; terre [f] ; terrain [m] ; surface [f]
พื้นที่[n.] (pheūnthī) EN: area ; terrain ; floor space   FR: aire [f] ; surface [f] ; étendue [f] ; superficie [f] ; parcelle [f]
ผู้เล่นกองกลาง[n. exp.] (phūlēn køngklāng) EN: midfielder   FR: milieu de terrain [m]
ภูมิประเทศ[n.] (phūmīprathēt) EN: landscape ; terrain ; topography ; scenery ; geographical features   FR: topographie [f] ; paysage [m] ; relief [m] ; caractéristiques géographiques [fpl]
รถวิบาก[n. exp.] (rot wibāk) EN: off-road vehicle   FR: véhicule tout-terrain [m] ; buggy [m]
สนาม[n.] (sanām) EN: lawn ; field ; ground ; yard ; playground   FR: terrain [m] ; champ [m]
สนามแบดมินตัน[n. exp.] (sanām baētmintan) EN: badminton court   FR: terrain de badminton [m]
สนามบิน[n.] (sanāmbin) EN: airport ; airfield ; landing field   FR: aéroport [m] ; aérodrome [m] ; terrain d'atterrissage [m]
สนามเด็กเล่น[n. exp.] (sanām dek len) EN: playground   FR: cour de récréation [f] ; terrain de jeu [m]
สนามฝึกซ้อม[n. exp.] (sanām feuksøm) EN: practice field   FR: terrain d'entraînement [m]
สนามฟุตบอล[n. exp.] (sanām futbøn) EN: football pitch ; football field   FR: terrain de football [m] ; pelouse [f]
สนามแฮนด์บอล[n. exp.] (sanām haēnbøn) EN: handball court   FR: terrain de handball [m]
สนามแข่งขัน[n. exp.] (sanām khaengkhan) EN: playing court ; field of play   FR: terrain de jeu [m]
สนามกีฬา[n.] (sanām kīlā) EN: stadium ; field ; arena ; ground for sports   FR: stade [m] ; terrain de sport [m]
สนามกอล์ฟ[n. exp.] (sanām køp) EN: golf course ; golf links   FR: terrain de golf [m]
สนามกรีฑา[n. prop.] (sanām krīthā) EN: sports ground   FR: terrain d'athlétisme [m] ; piste d'athlétisme [f]
สนามเทนนิส[n. exp.] (sanām thennit) FR: terrain de tennis [m] ; court (de tennis) [m]
ใต้ดิน[adj.] (tāidin) EN: underground   FR: souterrain ; du sous-sol
ใต้ดิน[adj.] (tāidin) EN: clandestine ; secret ; surreptitious   FR: interlope ; clandestin ; sous-terrain ; secret
ทางใต้ดิน[n. exp.] (thāng tāidin) EN: underpass ; underground passage   FR: passage souterrain [m]
ที่[n.] (thī) EN: land ; soil ; real estate   FR: terrain [m]
ที่ดิน[n.] (thīdin) EN: land ; plot of land ; real property   FR: terrain [m] ; propriété [f] ; lopin (de terre) [m]
ที่ดินหลายผืน[n. exp.] (thīdin lāi pheūn) EN: many plots of land   FR: plusieurs parcelles de terrain
ที่พักแรม[n. exp.] (thī phakraēm) EN: camp ; encampment ; bivouac ; camping ground ; camp site ; tents   FR: terrain de camping [m] ; bivouac [m]
อุโมงค์[n.] (umōng) EN: tunnel ; vault ; underground passage ; excavation   FR: tunnel [m] ; souterrain [m]
อุโมงค์ใต้ดิน[n. exp.] (umōng tāidin) EN: underpass ; underground passage   FR: passage souterrain [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TERRAIN    T ER0 EY1 N
TERRAINS    T ER0 EY1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
terrain    (n) (t e1 r ei1 n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geländefahrzeug {n}; Allradfahrzeug {n}all-terrain vehicle [Add to Longdo]
Geländemodell {n}terrain model [Add to Longdo]
Terrain {n}; Gelände {n}terrain [Add to Longdo]
Terrain {n} (Grundstück)plot of land [Add to Longdo]
Untergeschoss {n}; Keller {m}; Souterrain {n}basement [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
parking souterrain(n) |m| โรงจอดรถใต้ดิน

Japanese-English: EDICT Dictionary
CFIT[シーフィット, shi-fitto] (n) Controlled Flight Into Terrain; CFIT [Add to Longdo]
バギーカー[, bagi-ka-] (n) all-terrain vehicle; sand buggy [Add to Longdo]
緊要地形[きんようちけい, kinyouchikei] (n) key terrain [Add to Longdo]
地形[ちけい(P);じぎょう, chikei (P); jigyou] (n) terrain; geographical features; topography; (P) [Add to Longdo]
土地鑑;土地勘[とちかん, tochikan] (n) (1) familiarity with the land; (2) locality or terrain (usually associated with knowing or feeling the locality) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地形[dì xíng, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄥˊ, ] topography; terrain; landform [Add to Longdo]
[kǎi, ㄎㄞˇ, / ] dry terrain [Add to Longdo]
形势[xíng shì, ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ, / ] circumstances; situation; terrain [Add to Longdo]
虎踞龙盘[hǔ jù lóng pán, ㄏㄨˇ ㄐㄩˋ ㄌㄨㄥˊ ㄆㄢˊ, / ] lit. where tigers crouch and dragons coil (成语 saw); fig. forbidding terrain [Add to Longdo]
虎踞龙蟠[hǔ jù lóng pán, ㄏㄨˇ ㄐㄩˋ ㄌㄨㄥˊ ㄆㄢˊ, / ] lit. where tigers crouch and dragons coil (成语 saw); fig. forbidding terrain [Add to Longdo]
越野车[yuè yě chē, ㄩㄝˋ ㄧㄝˇ ㄔㄜ, / ] off-road vehicle; all terrain vehicle; sport utility vehicle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  terrain [tɛrɛ̃]
     ground; grounds; terrain
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Terrain [tɛrɛ̃] (n) , s.(n )
     terrain
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top