Search result for

*talent*

(277 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: talent, -talent-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
talent[N] ความสามารถพิเศษ, See also: พรสวรรค์, Syn. aptitude, genius, skill
talent[N] ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ, See also: ผู้มีพรสวรรค์, Syn. celebrity, notable
talented[ADJ] ซึ่งมีความสามารถพิเศษ, See also: ซึ่งมีพรสวรรค์, Syn. capable, gifted
talent scout[N] ผู้ระดมคนมีความสามารถดีเด่นในอาชีพหนึ่งๆ, See also: ผู้ค้นหาบุคคลที่มีความสามารถพิเศษออกมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
talent(แทล'เลินทฺ) n. พรสวรรค์,ความสามารถพิเศษ,บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ,กลุ่มคนที่มีความสามารถ, Syn. capacity,power
talented(แทล'ลันทิด) adj. มีพรสวรรค์,มีความสามารถพิเศษ -S.gifted

English-Thai: Nontri Dictionary
talent(n) ปัญญา,ความสามารถพิเศษ
talented(adj) มีปัญญา,มีความสามารถ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Talented studentsนักศึกษาปัญญาเลิศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
More talented than me?มีพรสวรรค์มากกว่าพ่องั้นหรอ? The Serena Also Rises (2008)
Excellent s.A.T.S, more talent than money could ever buy. Yeah, but...คะแนน SAT ก็ดีสุดๆ ความสามารถลูกมากเกินกว่าจะเงินจะซื้อได้ แต่... New Haven Can Wait (2008)
You know, you come from a talented family.คุณก็รู้ คุณมาจากครอบครัวที่มีพรสวรรค์ Odyssey (2008)
Not much talent, either.ฝีมือไม่ดีมากนัก Adverse Events (2008)
For the rest of his talentless life.จากชิวิตที่ไร้ความสามารถ Adverse Events (2008)
I know I have cautioned against using magic, but if ever there was a time to use your talents, it's now.ข้ารู้ว่าข้าเตือนเจ้าเรื่องการใช้เวทมนตร์ แต่เวลาเหมาะที่สุดที่จะใช่มัน คือตอนนี้แหละ The Labyrinth of Gedref (2008)
Sometimes I wonder whether your magical talents were given to the right person.บางครั้งลุงก็สงสัยนะ ว่าไอ้พรสวรรค์ด้านเวทย์มนต์ของเธอเนี่ย บางที ฟ้าอาจจะให้มาผิดคน The Mark of Nimueh (2008)
'Until then, you must keep your talents hidden.จนกระทั่งถึงตอนนั้น/Nคุณต้องซ่อนพรสวรรค์ของคุณเอาไว้ The Moment of Truth (2008)
You have a great talent for unexpected appearances.การปรากฎตัวโดยไม่คาดคิด คือพรสววรค์ของเจ้าสินะ Lair of Grievous (2008)
It seems that she is very happy with your sewing talentนางชอบฝีทือเย็บของเจ้า Iljimae (2008)
The Minister went through a lot of trouble to hold his talent back.ท่านเสนาจะต้องประสบปัญหามาก ที่จะนำพรสวรรค์ของเขาคืนมา Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Alright, okay. Let's give her some air. Let's not crowd the talent.โอเค พาเธอไปสูดอากาศสักหน่อยเถอะ Bolt (2008)
I started it to help people with special talents like yours.ฉันสร้างมัน เพื่อช่วยผุ้คน ที่มีความสามารถ พิเศษ เช่นนาย Superhero Movie (2008)
Our students here learn to harness their incredible talents.นักเรียนของเรา ได้เรียนรู้ที่จะใช้ พลังอันเหลือเชื่อของพวกเขา Superhero Movie (2008)
And when the boy showed talent in kung fu Shifu trained him.เมื่อเจ้าหนูเก่งวรยุทธ์มากขึ้น ซีฟูได้ฝึกฝนเขา Kung Fu Panda (2008)
It seems you have some talent behind the wheel.ดูท่าจะมีพรสวรรค์ในการขับรถนะ Death Race (2008)
He must have seen in her some talent he knew would please me.พระราชาคงเห็นความสามารถบางอย่างของเจ้า ที่คิดว่าจะทำให้ข้าพอใจ The Other Boleyn Girl (2008)
What special talent is it that you have apart from your obvious youth and beauty?ความสามารถพิเศษอะไรที่เจ้ามี... นอกเหนือไปจาก ความสาว และความงาม The Other Boleyn Girl (2008)
Another talent picked up in France?เป็นสิ่งที่เจ้าเรียนมาจากฝรั่งเศสรึ? The Other Boleyn Girl (2008)
- A show-of-skill talent show deal?-แสดงความสามารถเหรอ? Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- He has talent.-เก่งชะมัดเลย! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I've arranged talent who will help you out.ฉันจะจัดคนทีมีความสามารถไปช่วยแกเอง Episode #1.8 (2008)
Beggar Ahjussi, you have some talent.คุณขอทาน, คุณมีความสามารถพิเศษนี้ Episode #1.8 (2008)
If we're betting on the talent of a man, anyone will dream to become the owner.ถ้าเราพนันกับความสามารถของคน, ใครๆก็ฝันอยากจะเป็นเจ้าของ. Episode #1.9 (2008)
I feel sad for this poor, lonely husband who can't see his wife's hidden talents.ผมรู้สึกเศร้าแทนสามีที่เหงาน่าสงสารคนนี้จริง คนที่มองไม่เห็นความสามารถ ที่ซ่อนอยู่ของภรรยาตัวเอง New York, I Love You (2008)
And the talented author is Sandra Pfarrer.และนักเขียนคนเก่งคือแซนดร้า... ฟาร์ Burn After Reading (2008)
In the evenings, the occasional music concerts, either by visiting orchestras or, indeed, by talented musicians from within the camp itself, are always well attended.และในเวลาค่ำคืน บางครั้ง เราก็จะมีคอนเสิร์ต จัดแสดงขึ้น ไม่ว่าจะเป็น แขกรับเชิญ หรือว่า เหล่านักดนตรีมากความสามารถ จากภายในแคมป์ ก็มาบรรเลงให้ได้ฟังกันบ่อยๆ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
I can't tell you how much we enjoyed it. You have a very talented wife.ฉันไม่สามารถบอกคุณได้ว่าเราสนุกกับมัน คุณมีภรรยาที่มีความสามารถมาก Revolutionary Road (2008)
And everything you're saying makes sense if I had a definite talent, if I were a writer or an artist.และทุกสิ่งที่คุณกำลังจะบอกว่าทำให้รู้สึก ถ้าผมมีความสามารถแน่นอนถ้าฉันเป็นนักเขียนหรือศิลปิน Revolutionary Road (2008)
You are indeed privileged and evidently quite talented.คุณโชคดีมาก และก็เป็นที่ประจักษ์ว่ามีพรสวรรค์ด้วย Pathology (2008)
But I do want to mention that the first picture in that deal was starring my beautiful and talented lady, Begonia Garcia.แต่ฉันอยากกล่าวว่า the first picture in that deal was starring บีโกเนีย การ์เซีย ที่สวยและฉลาด Loyal and True (2008)
He's extremely talented...เจ้านี่เก่งอย่างกับปีศาจ Goemon (2009)
We may not be the most talented team in the world but we're sure as hell going to be the fittest.ทีมเราอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดในโลกนะ.. แต่ผมมั่นใจ.. ว่าเราจะเป็นทีมที่ฟิตที่สุด! Invictus (2009)
- George, you have talent.- จอร์จ ลูกเก่งจัง Dead Like Me: Life After Death (2009)
I'm like an agent for them, I get them talent and stuff.ฉันเป็นผู้จัดการของพวกเค้า ฉันทำให้พวกเขาทะเล้นและระห่ำ Fighting (2009)
Madame Child, I must tell you, you have no real talent for cooking.มาดามชิลด์ ฉันคงต้องบอกคุณนะ ว่าคุณไม่มีพรสวรรค์ในการทำอาหาร Julie & Julia (2009)
I'd like to use my-my talents, my... my gifts, to-to correct things.ผมอยากจะใช้ความสามารถพิเศษ พรสวรรค์ของผมแก้ไขสิ่งต่างๆ New York Sucks (2009)
No, dude, I'm the talent.ไม่ใช่ไอ้น้อง ผมมีพรสวรรค์ The Ugly Truth (2009)
You know, your father is a very talented man.พ่อคุณก็เป็นคนมีความสามารถมาก 2012 (2009)
We have Mr. Richard Kao our talented pianistเรามีคุณริชาร์ดเก๋า นักเล่นเปียโนของเรา Invitation Only (2009)
Give it up one more time for our beautiful and talented string section.ให้มันขึ้นอีกครั้งสำหรับความสวยงามนี้ และส่วนความสามารถของสตริง Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
Raw talent's bound to pop up somewhere.ดังนั้นฉันก็เลยโทรไปตรวจสอบข้อมูล ABQ (2009)
Jimmy figured out how he could use his talents to turn a profit.จิมมี่คิดหาทางออกใช้พรสวรรค์ของเขา เพื่อหาผลกำไร Better Call Saul (2009)
I don't know. I was just a little intimidated. Dan's talented, butพรสวรร์ของแดน แต่ว่าความมั่นใจของเขาจะมาจาก Carrnal Knowledge (2009)
You were beautiful and athletic... and talented and smart and popular.คุณหล่อและเป็นกีฬา... . และมีพรสวรรค์ และสมาร์ท และเป็นที่ขัวญใจ Pilot (2009)
It could be a talent or a gift or an idea for a product.มันอาจจะเป็นพรสวรรค์. หรือของขวัญหรือความคิดของผลิตภัณฑ์. Pilot (2009)
I'm not that talented.\ผมไม่มีความสามารถ. Pilot (2009)
He's a talented guy from Japan with a real hard job to do.ริคถูกห้ามอย่างถาวร ในการเข้าร่วมกับ IWC The Cove (2009)
Young, handsome and real talented, I hear.เด็ก หล่อ แล้วก็อัจฉริยะ เท่าที่ฉันรู้ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
You won't be disappointed. Chiaki's incredibly talented.ย่าไม่ผิดหวังแน่ๆ จิอากิก็เก่งมากๆเลยล่ะ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
talentAfter all, it is talent that counts in music.
talentAll men have some natural talent, but the question is whether they can use it or not.
talentAm I talented?
talentBlessed are those who have no talent!
talentCan you mention anyone that we know who is as talented as he is?
talentDoes a child's musical talent depend on heredity?
talentDon't be discouraged because you are not very talented.
talentDon't you think it's a good opportunity for the exhibition of your talents?
talentDo you think that those superheroes are endowed with talents we don't possess?
talentEarly in life he showed a talent for painting.
talentFinally her true talent revealed itself in that painting.
talentFor my multi-talented sister, able do anything with ease, it seems that my commonplace self is something whose existence she finds very hard to forgive.
talentGauss had an innate talent for mathematical problems.
talentGenius does what it must, and talent does what it can.
talentHe came on board this company with a lot of fanfare and he turns out to have the skill and talent to live up to it.
talentHe developed his talent for painting after fifty.
talentHe did justice to his talent.
talentHe has a great talent as a painter.
talentHe has an outstanding talent for music.
talentHe has managerial talent.
talentHe has succeeded by virtue of his constant efforts rather than his talent.
talentHe is endowed with many talents.
talentHe is jealous of her talent.
talentHe is the only one of my friends that is talented.
talentHe longed for her talented skills.
talentHe makes good use of his talents.
talentHer loyalty to the firm compensates for her lack of talent.
talentHer musical talent was indifferent.
talentHer talent blossomed early.
talentHer talent is amazing.
talentHe was endowed with great talents.
talentHis success is not so much by talent as by effort.
talentHis talent is green.
talentHis talent was of a high order.
talentHis wife is quite a talented woman.
talentI admire your talent.
talentI agree with you that the actor is very talented.
talentI can't help admiring his talent.
talentI feel admiration for his talent.
talentI'm afraid my greatest talent is for eating.
talentIngenuity of the talented finance minister has helped his bankrupt nation to get out of the red.
talentIn Kabuki not only talent but also heredity counts.
talentIn order to bring out your talents to the full you need to a profession more suited to you, to find a new work place.
talentMargaret has a talent for music.
talentMaybe I lack the talent for marrying.
talentMusical talent can be developed if it's properly trained.
talentMusical talent usually blooms at an early age.
talentNo one was aware of her literary talent.
talentNot all of us are born with musical talent.
talentNot bad - not bad at all. This is quite a gathering of talent to have under one roof.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีพรสวรรค์[V] be gifted, See also: be talented, Example: พระองค์ทรงมีพรสวรรค์ในทางการแต่งหนังสืออยู่ไม่น้อย, Thai definition: มีความสามารถพิเศษหรือคุณสมบัติเด่น
อัจฉริยภาพ[N] genius, See also: remarkable talent, remarkable aptitude, Example: พระยาอนุมานราชธนมีอัจฉริยภาพโดยลักษณะที่เป็นธรรมชาติส่วนตัวเป็นพื้นฐาน, Thai definition: ความเป็นผู้มีปัญญาความสามารถเกินกว่าระดับปกติมาก
ความสามารถ[N] capability, See also: ability, talent, competence, Example: หัวหน้าใหญ่มีความสามารถทุกอย่างเก่งกาจกว่าหัวหน้าทุกคน
ความสามารถพิเศษ[N] talent, See also: gift, Syn. พรสวรรค์, Example: ผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศมักจะเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษเนื่องจากจิตใจจะละเอียดอ่อนกว่าคนปกติ, Count unit: อย่าง
ปัญญา[N] intellect, See also: wisdom, talent, wit, knowledge, Syn. สติปัญญา, Example: การพัฒนาด้านความคิดความเข้าใจเป็นแนวคิดที่ใกล้เคียงกับพัฒนาการทางปัญญาซึ่งพ่อแม่ในยุคปัจจุบันมักจะให้ความสนใจมาก, Thai definition: ความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด
พรสวรรค์[N] gift, See also: talent, genius, Syn. คุณสมบัติพิเศษ, ความสามารถพิเศษ, Example: ความอดทนในการบินนับเป็นพรสวรรค์ที่ธรรมชาติมอบให้กับนกพิราบ, Thai definition: ความสามารถพิเศษหรือคุณสมบัติเด่นของบุคคลที่มีมาแต่กำเนิด
อัจฉริยลักษณ์[N] excellent manner, See also: remarkable talent, Example: มีผู้นิยมชมชื่นกันว่า ภาษาไทยมีอัจฉริยลักษณ์ ที่สามารถถอดเสียงภาษาใดๆ ในโลกได้ใกล้เคียงที่สุด, Thai definition: ลักษณะดีเด่นเป็นที่น่าอัศจรรย์
เอาดีเอาเด่น[V] show off, See also: try to show a talent, Syn. ทำตัวเด่น, Example: เขาพยายามเอาดีเอาเด่นเพื่ออะไรกัน, Thai definition: พยายามทำตัวให้คนเห็นว่าตนดีเด่นกว่าเพื่อน
ทักษะ[N] skill, See also: talent, ability, capability, Syn. ความสามารถ, ความถนัด, ความชำนาญ, ฝีไม้ลายมือ, ความสามารถเฉพาะ, Example: ทักษะในการรับรู้จะพัฒนาได้เร็วกว่าทักษะอื่นๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เฉลียวฉลาด[ADJ] clever, See also: intelligent, ingenious, talented, quick-witted, smart, gifted, apt, expert, Syn. มีไหวพริบ, ฉลาด, Ant. โง่, Example: เขาอายุประมาณ 25 ปี เป็นคนเฉลียวฉลาด สติปัญญาดี ความจำเป็นเลิศ
ลวดลาย[N] trick, See also: talent, skill, Example: เขาพยายามแสดงลวดลายของเขาอย่างเต็มความสามารถ, Thai definition: ฝีมือความสามารถที่แสดงให้ปรากฏ, กลวิธีพลิกแพลง
แอบแฝง[V] conceal, See also: cover up, hide, keep secret, be talent, dodge, camouflage, veil, shroud, Syn. ซ่อนเร้น
ลวดลาย[N] trick, See also: talent, skill, Example: เขาพยายามแสดงลวดลายของเขาอย่างเต็มความสามารถ, Thai definition: ฝีมือความสามารถที่แสดงให้ปรากฏ, กลวิธีพลิกแพลง
ส่อแวว[V] show (one's talent), See also: show one's gift, Example: เด็กชายธัญญาเริ่มส่อแววว่าจะเป็นนักอ่านตัวยงตั้งแต่เยาว์วัย, Thai definition: แสดงให้รู้เป็นนัยๆ ว่าจะเป็นเช่นไร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted   FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
เชี่ยว[adj.] (chīo) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert   FR: doué ; talentueux ; expert
ความสามารถ[n.] (khwāmsāmāt) EN: capability ; ability ; talent ; compentency ; competence ; capacity   FR: capacité [f] ; aptitude [f] ; compétence [f]
ความสามารถพิเศษ[n. exp.] (khwāmsāmāt phisēt) EN: talent ; gift ; specific competencies   FR: talent [m] ; don [m]
ลวดลาย[n.] (lūatlāi) EN: trick ; talent ; skill ; handiwork ; cunning   
พรสวรรค์[n.] (phønsawan) EN: gift ; special capacity ; divine gift ; special talent   FR: talent [m] ; don [m] ; don de Dieu [m]
ปรีชา[n.] (prīchā) EN: ability ; capability ; faculty   FR: talent [m] ; habileté [f]
ทักษะ[n.] (thaksa) EN: skill ; talent ; ability ; capability   FR: talent [m] ; don [m] ; capacité [f] ; habileté [f] ; aptitude [f]
แวว[n.] (waēo) EN: talent ; gift ; genius ; endowment   FR: talent [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TALENT    T AE1 L AH0 N T
TALENTS    T AE1 L AH0 N T S
TALENTED    T AE1 L AH0 N T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
talent    (n) (t a1 l @ n t)
talents    (n) (t a1 l @ n t s)
talented    (j) (t a1 l @ n t i d)

German-Thai: Longdo Dictionary
Talent(n) |das, pl. Talente| พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ, See also: S. Begabung,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begabung {f}; Talent {n}vocation [Add to Longdo]
Begabung {f}; Talent {n}endowment [Add to Longdo]
Improvisationstalent {n}talent for improvisation [Add to Longdo]
Kapitalentwertung {f}capital depreciation [Add to Longdo]
Nachwuchs {m} [sport]young talent [Add to Longdo]
Nachwuchs...talented; young; junior; up-and-coming [Add to Longdo]
Nachwuchssorgen habento have difficulty in finding young talent [Add to Longdo]
Naturtalent {n}natural talent; natural gift [Add to Longdo]
Naturtalent {n} (Person)naturally talented person; naturally gifted person [Add to Longdo]
Talent {n}; Anlage {f}; Begabung {f} | Talente {pl}; Anlagen {pl}; Begabungen {pl} | bei deinem Talent; mit deinem Talenttalent | talents | with your talent [Add to Longdo]
Talent {n}; Riecher {m} [ugs.] | Geschäftstalentflair | flair for business [Add to Longdo]
Talentsuche {f}search for talent [Add to Longdo]
Talentsucher {m} | Talentsucher {pl}talent scout | talent scouts [Add to Longdo]
jdm. ein Talent absprechento deny someone's talent [Add to Longdo]
begabt; talentiert {adj} | begabter; talentierter | am begabtesten; am talentiertestentalented | more talented | most talented [Add to Longdo]
begabt; talentvoll {adj} | begabter; talentvoller | am begabtesten; am talentvollstengifted | more gifted | most gifted [Add to Longdo]
hoch begabt; hochbegabt [alt] {adj}highly gifted; highly talented [Add to Longdo]
schauspielerisch {adj} | schauspielerische Begabungacting | talent for acting; acting talent [Add to Longdo]
sprachbegabt {adj}good at languages; linguistically talented [Add to Longdo]
talentlos; unbegabt {adj} | talentloser | am talentlosestenuntalented | more untalented | most untalented [Add to Longdo]
zeichnerisch begabt seinto have a talent for drawing [Add to Longdo]
UNCDF : Kapitalentwicklungsfonds der Vereinten NationenUNCDF : United Nations Capital Development Fund [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
タラント[, taranto] (n) talent [Add to Longdo]
タレント[, tarento] (n) star (esp. television) (from talent); personality; (P) [Add to Longdo]
タレントマネー[, tarentomane-] (n) talent-money [Add to Longdo]
テレビタレント[, terebitarento] (n) television talent [Add to Longdo]
マルチタレント[, maruchitarento] (n) multi talent [Add to Longdo]
偉才[いさい, isai] (n) (man of) great talent; remarkable man [Add to Longdo]
偉材[いざい, izai] (n) extraordinary talent; genius [Add to Longdo]
偉物;豪物;えら物[えらぶつ;えらもの, erabutsu ; eramono] (n) talented person; great man; great woman [Add to Longdo]
一芸[いちげい, ichigei] (n) an art; one talent [Add to Longdo]
一芸入試[いちげいにゅうし, ichigeinyuushi] (n) entrance exam for a university giving preference to persons who excel in one special field (skill); one-talent oriented entrance examination [Add to Longdo]
一本やり;一本槍[いっぽんやり, ipponyari] (adj-na,n) guiding principle; single-minded policy; one's sole talent [Add to Longdo]
逸材[いつざい, itsuzai] (n) outstanding talent [Add to Longdo]
隠し芸[かくしげい, kakushigei] (n) hidden talent [Add to Longdo]
英才;穎才;鋭才[えいさい, eisai] (n) (1) genius; brilliance; unusual talent; (2) gifted person; person of unusual talent [Add to Longdo]
演技力[えんぎりょく, engiryoku] (n) acting ability; talent as a performer; (P) [Add to Longdo]
画才[がさい, gasai] (n) artistic talent [Add to Longdo]
臥竜鳳雛[がりょうほうすう, garyouhousuu] (n) gifted young person who shows much promise; unrecognized genius; great person whose talent is hidden under a bushel [Add to Longdo]
怪傑[かいけつ, kaiketsu] (n) man of extraordinary talent; wonder man [Add to Longdo]
外交の才[がいこうのさい, gaikounosai] (n) diplomatic talent [Add to Longdo]
楽才[がくさい, gakusai] (n) talent for music [Add to Longdo]
器量人[きりょうじん, kiryoujin] (n) talented individual [Add to Longdo]
器量負け[きりょうまけ, kiryoumake] (n) too beautiful or talented for one's own good [Add to Longdo]
鬼才[きさい, kisai] (n) wizard; genius; great talent; (P) [Add to Longdo]
技量;技倆;伎倆[ぎりょう, giryou] (n) ability; competency; talent; skill; capacity [Add to Longdo]
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf,n,adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf,ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P) [Add to Longdo]
群雄割拠[ぐんゆうかっきょ, gunyuukakkyo] (n,vs) rivalry of local warlords; a number of powerful (talented, influential) persons standing by themselves in a given field [Add to Longdo]
見る影もない;見る影も無い[みるかげもない, mirukagemonai] (exp) (id) mere shadow of one's former self; having no trace left (of former glories, talent, looks, etc.) [Add to Longdo]
語学の才[ごがくのさい, gogakunosai] (n) talent for languages [Add to Longdo]
才英;才穎[さいえい, saiei] (n) being very talented and intelligent; talented and intelligent person [Add to Longdo]
才学[さいがく, saigaku] (n) talent and education [Add to Longdo]
才器;材器[さいき, saiki] (n) talent; ability [Add to Longdo]
才芸[さいげい, saigei] (n) talent and accomplishments; wisdom and works [Add to Longdo]
才子[さいし, saishi] (n) talented man; clever man [Add to Longdo]
才子佳人[さいしかじん, saishikajin] (n) talented man and a beautiful woman; a well-matched pair; wit and beauty [Add to Longdo]
才子才に溺れる[さいしさいにおぼれる, saishisainioboreru] (exp) (id) A man of talent is ruined by his own talent [Add to Longdo]
才子多病[さいしたびょう, saishitabyou] (exp) Talented people tend to be of delicate constitution; Men of genius tend to be of delicate health; Whom the gods love die young [Add to Longdo]
才女[さいじょ, saijo] (n) talented woman [Add to Longdo]
才人[さいじん, saijin] (n) talented person; clever person [Add to Longdo]
才藻[さいそう, saisou] (n) poetic talent [Add to Longdo]
才能[さいのう, sainou] (n) talent; ability; (P) [Add to Longdo]
才能溢れる;才能あふれる[さいのうあふれる, sainouafureru] (adj-f) extremely talented; very gifted [Add to Longdo]
才筆[さいひつ, saihitsu] (n) literary talent; clever style [Add to Longdo]
才媛[さいえん, saien] (n) literary woman; talented woman [Add to Longdo]
才物[さいぶつ, saibutsu] (n) talented person; clever person [Add to Longdo]
才力[さいりょく, sairyoku] (n) ability; talent [Add to Longdo]
歳(P);才(P)[さい, sai] (suf) (1) -years-old; (2) (才 only) ability; gift; talent; aptitude; genius; (P) [Add to Longdo]
[ざい, zai] (n,suf) (1) (See 材木) wood; lumber; timber; (2) (See 有為の材) man of talent; (3) (See 材料) (raw) material; ingredients [Add to Longdo]
詩才[しさい, shisai] (n) talent for poetry; poetic genius [Add to Longdo]
詩藻;詞藻[しそう, shisou] (n) florid expression; poetical talent [Add to Longdo]
資質英明[ししつえいめい, shishitsueimei] (n,adj-na) wise and clear-sighted; intelligent and astute by nature; blessed with talents [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国产[Zhōng guó chǎn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄔㄢˇ, / ] made in China; home-grown (talent) [Add to Longdo]
人杰[rén jié, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] outstanding talent; wise and able person; illustrious individual [Add to Longdo]
人才[rén cái, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ, ] a person's talent; talented person; distinguished person; a talent (worth head-hunting); person's looks; an attractive woman; used interchangeably with 人材 [Add to Longdo]
人材[rén cái, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ, ] a person's talent; talented person; distinguished person; a talent (worth head-hunting); person's looks; an attractive woman; used interchangeably with 人才 [Add to Longdo]
人尽其才[rén jìn qí cái, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄧˊ ㄘㄞˊ, / ] employ one's talent to the fullest; everyone gives of their best [Add to Longdo]
人尽其材[rén jìn qí cái, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄧˊ ㄘㄞˊ, / ] employ one's talent to the fullest; everyone gives of their best; also written 人盡其才|人尽其才 [Add to Longdo]
人纔[rén cái, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ, ] variant of 人才, talent [Add to Longdo]
他山之石可以攻玉[tā shān zhī shí kě yǐ gōng yù, ㄊㄚ ㄕㄢ ㄓ ㄕˊ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄩˋ, ] lit. the other mountain's stone can polish jade (成语 saw); to improve oneself by accepting criticism from outside; to borrow talent from abroad to develop the nation effectively [Add to Longdo]
[nìng, ㄋㄧㄥˋ, ] eloquent; talent [Add to Longdo]
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, ] smart; eminent; handsome; talented [Add to Longdo]
俊杰[jùn jié, ㄐㄩㄣˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] elite; outstanding talent; genius [Add to Longdo]
[sī, , ] talented; urgent [Add to Longdo]
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, ] variant of 俊 outstanding, talented, hansome etc [Add to Longdo]
两栖[liǎng qī, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧ, / ] amphibious; dual-talented; able to work in two different lines [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, ] tool; device; utensil; equipment; instrument; talent; ability; (classifier for devices, coffins, dead bodies); to possess; to have; to provide; to furnish; to state [Add to Longdo]
初露[chū lù, ㄔㄨ ㄌㄨˋ, ] first sign (of budding talent) [Add to Longdo]
初露才华[chū lù cái huá, ㄔㄨ ㄌㄨˋ ㄘㄞˊ ㄏㄨㄚˊ, / ] first sign of budding talent; to display one's ability for the first time [Add to Longdo]
初露锋芒[chū lù fēng máng, ㄔㄨ ㄌㄨˋ ㄈㄥ ㄇㄤˊ, / ] first sign of budding talent; to display one's ability for the first time [Add to Longdo]
初露头角[chū lù tóu jiǎo, ㄔㄨ ㄌㄨˋ ㄊㄡˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] lit. to first show one's horns (成语 saw); fig. a first show of emerging talent; first sign of emerging talent; budding genius [Add to Longdo]
博学多才[bó xué duō cái, ㄅㄛˊ ㄒㄩㄝˊ ㄉㄨㄛ ㄘㄞˊ, / ] erudite and multi-talented (成语 saw); versatile and able [Add to Longdo]
受知[shòu zhi, ㄕㄡˋ ㄓ˙, ] recognized (for one's talents) [Add to Longdo]
唐伯虎[Táng Bó hǔ, ㄊㄤˊ ㄅㄛˊ ㄏㄨˇ, ] Tang Bohu or Tang Yin 唐寅 (1470-1523), Ming painter and poet, one of Four great southern talents of the Ming 江南四大才子 [Add to Longdo]
唐寅[Tāng Yín, ㄊㄤ ˊ, ] Tang Bohu 唐伯虎 or Tang Yin (1470-1523), Ming painter and poet, one of Four great southern talents of the Ming 江南四大才子 [Add to Longdo]
壮年[zhuàng nián, ㄓㄨㄤˋ ㄋㄧㄢˊ, / ] lit. robust years; prime of life; summer; able-bodied (fit for military service); mature (talent, garden etc) [Add to Longdo]
多才[duō cái, ㄉㄨㄛ ㄘㄞˊ, ] multi-talented; many-sided skills [Add to Longdo]
多才多艺[duō cái duō yì, ㄉㄨㄛ ㄘㄞˊ ㄉㄨㄛ ㄧˋ, / ] multi-talented [Add to Longdo]
大勇若怯,大智若愚[dà yǒng ruò qiè, ㄉㄚˋ ㄩㄥˇ ㄖㄨㄛˋ ㄑㄧㄝˋ, da4 zhi4 ruo4 yu2, ] a great hero may appear timid, the wise may appear stupid (成语 saw); the general public may not recognize great talent [Add to Longdo]
大器晚成[dà qì wǎn chéng, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄨㄢˇ ㄔㄥˊ, ] lit. it takes a long time to make a big pot (成语 saw); fig. a great talent matures slowly; in the fullness of time a major figure will develop into a pillar of the state; Rome wasn't built in a day [Add to Longdo]
大才小用[dà cái xiǎo yòng, ㄉㄚˋ ㄘㄞˊ ㄒㄧㄠˇ ㄩㄥˋ, ] lit. making little use of great talent; to use a sledgehammer to crack a nut [Add to Longdo]
大材小用[dà cái xiǎo yòng, ㄉㄚˋ ㄘㄞˊ ㄒㄧㄠˇ ㄩㄥˋ, ] using a talented person in an insignificant position; a sledgehammer to crack a nut [Add to Longdo]
天分[tiān fèn, ㄊㄧㄢ ㄈㄣˋ, ] natural gift; talent [Add to Longdo]
天才[tiān cái, ㄊㄧㄢ ㄘㄞˊ, ] talent; gift; genius; talented; gifted [Add to Longdo]
天资[tiān zī, ㄊㄧㄢ ㄗ, / ] innate talent; gift; flair; native resource; dowry [Add to Longdo]
尊贤使能[zūn xián shǐ néng, ㄗㄨㄣ ㄒㄧㄢˊ ㄕˇ ㄋㄥˊ, 使 / 使] to respect talent and make use of ability (Mencius) [Add to Longdo]
尊贤爱物[zūn xián ài wù, ㄗㄨㄣ ㄒㄧㄢˊ ㄞˋ ˋ, / ] to honor the wise and love the people; respecting noble talent while protecting the common people [Add to Longdo]
崭露头角[zhǎn lù tóu jiǎo, ㄓㄢˇ ㄌㄨˋ ㄊㄡˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] to reveal outstanding talent (成语 saw); to stand out as conspicuously brilliant [Add to Longdo]
延揽[yán lǎn, ㄧㄢˊ ㄌㄢˇ, / ] to recruit talent; to round up; to enlist the services of sb [Add to Longdo]
后起之秀[hòu qǐ zhī xiù, ㄏㄡˋ ㄑㄧˇ ㄓ ㄒㄧㄡˋ, / ] an up-and coming youngster; new talent; a brilliant younger generation [Add to Longdo]
徐祯卿[Xú Zhēn qīng, ㄒㄩˊ ㄓㄣ ㄑㄧㄥ, / ] Xu Zhenqing (1479-1511), Ming writer, one of Four great southern talents of the Ming 江南四大才子 [Add to Longdo]
德才[dé cái, ㄉㄜˊ ㄘㄞˊ, ] ethics and ability; virtuous and talented [Add to Longdo]
德才兼备[dé cái jiān bèi, ㄉㄜˊ ㄘㄞˊ ㄐㄧㄢ ㄅㄟˋ, / ] having both integrity and talent (成语 saw) [Add to Longdo]
怀才不遇[huái cái bù yù, ㄏㄨㄞˊ ㄘㄞˊ ㄅㄨˋ ㄩˋ, 怀 / ] to cherish one's unrecognized talents (成语 saw); to have talent but no opportunity; not living up to one's abilities; under-achieving [Add to Longdo]
怀璧其罪[huái bì qí zuì, ㄏㄨㄞˊ ㄅㄧˋ ㄑㄧˊ ㄗㄨㄟˋ, 怀 / ] lit. treasuring a jade ring becomes a crime (成语 saw); to get into trouble on account of a cherished item; fig. A person's talent will arouse the envy of others. [Add to Longdo]
[cái, ㄘㄞˊ, ] ability; talent; endowment; gift; an expert; only (then); only if; just [Add to Longdo]
才兼文武[cái jiān wén wǔ, ㄘㄞˊ ㄐㄧㄢ ㄨㄣˊ ˇ, ] talent in both military and civil field (成语 saw) [Add to Longdo]
才学[cái xué, ㄘㄞˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] talent and learning; scholarship [Add to Longdo]
才气[cái qì, ㄘㄞˊ ㄑㄧˋ, / ] literary talent [Add to Longdo]
才气过人[cái qì guò rén, ㄘㄞˊ ㄑㄧˋ ㄍㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, / ] an outstanding talent (成语 saw); surpassing insight and acumen [Add to Longdo]
才疏学浅[cái shū xué qiǎn, ㄘㄞˊ ㄕㄨ ㄒㄩㄝˊ ㄑㄧㄢˇ, / ] (humble expr.) of humble talent and shallow learning (成语 saw); Pray forgive my ignorance,... [Add to Longdo]
才能[cái néng, ㄘㄞˊ ㄋㄥˊ, ] talent; ability; capacity [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
俊才[しゅんさい, shunsai] hervorragendes_Talent [Add to Longdo]
俊英[しゅんえい, shun'ei] Talent, hochbegabter_Mensch [Add to Longdo]
偉才[いさい, isai] grosser_Mann, grosses_Talent [Add to Longdo]
[さい, sai] TALENT [Add to Longdo]
才能[さいのう, sainou] Talent, Begabung [Add to Longdo]
[ざい, zai] HOLZ, STOFF, MATERIAL, TALENT [Add to Longdo]
[のう, nou] Talent, Begabung, Funtion, No-Spiel [Add to Longdo]
能力[のうりょく, nouryoku] Faehigkeit, Talent [Add to Longdo]
[うで, ude] -Arm;, Faehigkeit, Talent, Geschicklichkeit [Add to Longdo]
輩出[はいしゅつ, haishutsu] (Talente) hervorbringen, erscheinen [Add to Longdo]
隠し芸[かくしげい, kakushigei] verstecktes_Talent, Kunststueck [Add to Longdo]
鬼才[きさい, kisai] Genie, grosses_Talent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Talent \Tal"ent\ (t[a^]l"ent), n. [F., fr. L. talentum a talent
   (in sense 1), Gr. ta`lanton a balance, anything weighed, a
   definite weight, a talent; akin to tlh^nai to bear, endure,
   tolma^n, L. tolerare, tollere, to lift up, sustain, endure.
   See {Thole}, v. t., {Tolerate}.]
   1. Among the ancient Greeks, a weight and a denomination of
    money equal to 60 minae or 6,000 drachmae. The Attic
    talent, as a weight, was about 57 lbs. avoirdupois; as a
    denomination of silver money, its value was [pounds]243
    15s. sterling, or about $1,180 (using 1900 values).
    [1913 Webster]
 
       Rowing vessel whose burden does not exceed five
       hundred talents.           --Jowett
                          (Thucid.).
    [1913 Webster]
 
   2. Among the Hebrews, a weight and denomination of money. For
    silver it was equivalent to 3,000 shekels, and in weight
    was equal to about 933/4 lbs. avoirdupois; as a
    denomination of silver, it has been variously estimated at
    from [pounds]340 to [pounds]396 sterling, or about $1,645
    to $1,916 (ca. 1900). For gold it was equal to 10,000 gold
    shekels.
    [1913 Webster]
 
   3. Inclination; will; disposition; desire. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       They rather counseled you to your talent than to
       your profit.             --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   4. Intellectual ability, natural or acquired; mental
    endowment or capacity; skill in accomplishing; a special
    gift, particularly in business, art, or the like; faculty;
    a use of the word probably originating in the Scripture
    parable of the talents (--Matt. xxv. 14-30).
    [1913 Webster]
 
       He is chiefly to be considered in his three
       different talents, as a critic, a satirist, and a
       writer of odes.            --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       His talents, his accomplishments, his graceful
       manners, made him generally popular. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Ability; faculty; gift; endowment. See {Genius}.
     [1913 Webster]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 talent
   aptitude; disposition; talent
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 talent [talɛnt]
   aptitude; disposition; talent; turn
   aptitude; disposition; talent
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Talent [talɛnt] (n) , s.(n )
   talent
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top