Search result for

*take part*

(126 entries)
(0.0236 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: take part, -take part-
English-Thai: Longdo Dictionary
take part(vi) |in sth.| เข้าร่วม มีส่วนร่วม, S. participate,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
take part in[PHRV] เข้าไปมีส่วนร่วม, See also: ประสมโรง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Who else were forced to take part today?ใครถูกบังคับให้ร่วมมือด้วย วันนี้? Episode #1.5 (2008)
I want to take part too.ฉันก็อยากมีส่วนร่วมด้วยนะ Episode #1.7 (2009)
So for this round, I'd take part in place of Ji Hoo sunbae.สำหรับรอบนี้ ฉันจะขอลงแข่งแทนรุ่นพี่จีฮูเอง Episode #1.7 (2009)
I think most people wanted to take part two but they couldn't afford it.ฉันคิดว่าคนส่วนใหญ่ ต้องการที่จะได้ขั้นที่สอง แต่พวกเขา ไม่สามารถจ่ายได้ Do It, Monkey (2009)
My only hesitation is I was thinking that I might want to take part two next time.แค่การลังเลใจของฉันเท่านั้น ที่ฉันคิด ที่ฉันอาจต้องการใช้\ ขั้นที่สองในครั้งต่อไป Do It, Monkey (2009)
"agree to take part in the treatment proposed, as follows..."ตกลงเข้ามามีส่วนร่วมในการรับการรักษา ดังนี้... Frankie & Alice (2010)
Did I take part in Olympic Games with you?ก็ฉันเป็นส่วนหนึ่งในเกมส์ของแกนี่ Episode #1.14 (2010)
Why don't you take part in the training this time?แล้วทำไมไม่ไปฝีกตอนนี้ล่ะ Episode #1.14 (2010)
Why take part in a competition if you don't have the skill?เธอไม่มีทักษะเลย แล้วทำไมยังจะมาแข่งกับพวกเรา Episode #1.5 (2010)
Why should I still take part?ทำไมผมยังคงร่วมงานอยู่? Episode #1.9 (2010)
I've decided to take part in your Life Plan.แผนชีวิตของมิโฮที่ แดวุงตัดสินใจร่วมด้วย Episode #1.13 (2010)
You will take part in a training camp for 10 days here on school premises.คุณจะเป็นส่วนหนึ่งในค่ายฝึกสอน 10 วันที่โรงเรียนแห่งนี้ God of Study (2010)
I can take parts, sell parts.ฉันแกะอะไหล่ พอขายได้มั้ง The Flowers of War (2011)
I thought you didn't take part in Percy's mission-for-hire jobs.ฉันนึกว่าคุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับงานนอกที่เพอร์ซี่รับเสียอีก Coup de Grace (2011)
No, but I've been hurt enough by what she's said that I could never willingly take part in something like that.ไม่ค่ะ แต่ฉันก็เจ็บพอแล้วสำหรับการกระทำของเค้า ฉันจึงไม่คิดจะทำ อะไรแบบนั้นอีก I Am Number Nine (2011)
Well, Emily's new to the Hamptons, but she really wanted to take part in your fund-raiser.เอมิลี่เพิ่งย้ายเข้ามาในแฮมพันต์ค่ะ แต่จริง ๆ แล้สเธออยากมาเป็น ส่วนนึงของกองทุนคุณมากกว่า Pilot (2011)
So just take part on my behalf.เพราะฉะนั้น คุณต้องเป็นตัวแทนของฉัน Episode #1.15 (2011)
My master hopes that you take part.นายท่านของข้าอยากให้ท่านมีส่วนร่วมด้วย The Duo (2011)
Where you will take part in an off-road race.ที่ที่คุณต้องแข่งแบบออฟโรด Episode #18.4 (2012)
Well, if this is the woman whose house Amanda burned down, what makes you think she would want to take part in a foundation bearing Amanda's name?ถ้านี่เป็นผู้หญิงที่ บ้านของเธอถูกอแมนด้าเผา อะไรที่ทำให้คุณคิดว่า เธออยากจะเข้ามีส่วนร่วม ในกองทุน ภายใต้ชื่อของอแมนด้าล่ะ Victory (2013)
Definitely happy to be up here... and, uh, take part in Conrad's 20-year dream... and 10 years of Jimmy and Conrad climbing together... and... yeah, feel part of the team.ผมดีใจมากที่ขึ้นมาได้สำเร็จ และเป็นส่วนหนึ่งของ ฝัน 20 ปีของคอนราด และสิบปีที่จิมมี่กับคอนราด ร่วมไต่เขากันมา Meru (2015)
He's dying with his liver problem. He'II take part, be sure about that.มันกำลังจะตายเพราะโรคตับ มันจะร่วมมือด้วยแน่นอน Blues Harp (1998)
Some housewives take part in citizens movement, but donate nothing. Friends of yours?ครอบครัวบางคน ภรรยาเข้าไปมีส่วนร่วมกระบวนการประชาชน แต่ไม่มีการบริจาคอะไร Platonic Sex (2001)
You'll take part in the drama club's final event.คุณจะเข้าร่วมชมรมการแสดงในการแสดงล่าสุดนี้ A Walk to Remember (2002)
Did Jang-Geum's father take part in killing the King's mother?ข้าได้ข่าวว่าพ่อของจังกึมเป็นทหาร ที่เมื่อก่อนเคยสำเร็จโทษมเหสีด้วยนะ The Great Jang-Geum (2003)
Tell him this war is pointless and you refuse too take part, huh?แล้วบอกท่านว่าสงครามนี้ไร้ประโยชน์ และคุณก็ขอปฏิเสธที่จะเข้าร่วมไง! Howl's Moving Castle (2004)
And—and politely take part in Vietnam, the sequel?และเข้าไปมีส่วนร่วม แบบเรียบๆ อย่างในกรณีเวียดนาม The Constant Gardener (2005)
I told you that we can take part in the revolt.ชั้นจะให้เธอแอบปะปนไปกับพวกนั้นต่างหาก Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
Take part in an energy-saving campaign?มันเป็นการรณรงค์ให้มีส่วนร่วมประหยัดพลังงานนี่? Apt. (2006)
I want to take part in a photography competition. Why don't you apply too?ฉันอยากจะส่งรูปเข้าประกวด ทำไมเธอไม่สมัครด้วยกันหล่ะ? Heavenly Forest (2006)
Denis Kang will take part in an invitation match.แดนิส คัง จะให้เกียรติขึ้นชกครับ Sex Is Zero 2 (2007)
The FBI needs you to take part in a top-secret mission.เอฟบีไอต้องการให้คุณใช้เวลาส่วนหนึ่ง ในภารกิจลับสุดยอด Balls of Fury (2007)
All are waiting for the U.S., that he will participate in the preparation of - and I say directly:In the US everyone assumes that she will take part in the preparations. Berlin '36 (2009)
He participates in In any event exercises.Die Teilnahme der USA hängt davon ab. Sie wird am Lehrgang teilnehmen. She will take part in the training. Berlin '36 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
take partA new team was formed in order to take part in the boat race.
take partA new team was formed in order to take part in the race.
take partAre you going to take part in the contest?
take partAre you going to take part in the English speech contest?
take partAre you going to take part in the next race?
take partAre you planning to take part in the meeting?
take partDid you take part in the discussion yesterday?
take partDid you take part in the game?
take partDoes she still want to take part in the party?
take partDo you take part in any community activities?
take partFor myself, I would like to take part in the game.
take partI didn't take part in the conversation.
take partIf it's at all possible, I'd like you to take part in the next meeting.
take partI'm afraid I won't be able to take part in the meeting tonight.
take partI'm sure that he will take part in the contest.
take partI persuaded him to take part in it.
take partI take part in your enterprise.
take partI wanted to take part in the party but I couldn't.
take partI would often take part in an English speech contest in my school days.
take partLearning probably takes place in virtually every activity in which we take part.
take partOur company wants to take part in that research project.
take partOwing to a bad cold, he could not take part in the game.
take partShe didn't take part in our conversation.
take partSusie was unable to take part in the game because she wasn't feeling well.
take partTake particular care when walking on icy paths.
take partTake part in the activity not for money but for learning through experience.
take partThe doctor forbade me to take part in the marathon.
take partThe important thing about the Olympic Games is not to win, but to take part in them.
take partThe important thing is not to win but to take part.
take partThe important thing is not to win the game, but to take part in it.
take partThey want to take part in the Olympic Games.
take partTom was too shy to take part in games with the other boys.
take partWe are supposed to take part in the athletic meet tomorrow.
take partWe take part in a Red Cross campaign.
take partWe took it for granted that she would take part in the speech contest.
take partWe will take part in a tennis match.
take partWe will take part in the marathon.
take partWhat you need to take part in business management is the team spirit to work with many colleagues.
take partWill you take part in the ceremony?
take partWould you take part in the project?
take partWould you take part in this event?
take partYou can take part in the meeting regardless of your age.
take partYou should take part in that speech contest.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าแทรกแซง[V] take part, See also: take the interest for the benefit of, Syn. แทรกแซง, Example: ธนาคารกลางญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงเงินเยนในตลาดนิวยอร์กเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา, Thai definition: เข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อมีส่วนได้ส่วนเสีย
มีส่วน[V] participate, See also: involved, take part, Syn. พัวพัน, เกี่ยวข้อง, Example: พินัยกรรมระบุว่าทุกคนมีส่วนในกองมรดกนี้
ผสมโรง[V] join, See also: take part, Example: เขาผสมโรงไปกับเราด้วย, Thai definition: ร่วมกระทำด้วย
เดินขบวน[V] march, See also: parade, demonstrate, take part in a demonstration, Syn. เดินแถว, แห่ขบวน, Example: ชาวนาเดินขบวนที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเมื่อเช้าวานนี้, Thai definition: ยกกันไปเป็นหมู่เป็นพวกเพื่อร้องเรียนเป็นต้น
ประสมโรง[V] join in, See also: take part in, be involved, Syn. พลอยเข้าด้วย, ร่วมด้วย, Example: พอเธอถูกหัวหน้าตำหนิคนอื่นก็พลอยประสมโรงด้วย
ร่วมมือร่วมใจ[V] help, See also: take part, participate, Syn. ร่วมแรงร่วมใจ, Example: หากสมาชิกในครอบครัวร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหา ความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็จะหายไปในที่สุด, Thai definition: มีส่วนร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินขบวน[v.] (doēnkhabūan) EN: march ; parade ; demonstrate ; take part in a demonstration   FR: défiler ; manifester
โดยสาร[v.] (dōisān) EN: take part ; join in   FR: participer (à)
เข้าร่วมการเจรจา[v. exp.] (khaoruam kān jēnrajā) EN: take part in negotiations   FR: prendre part à une réunion de négociation
เข้าร่วมประชุม[v. exp.] (khaoruam prachum) EN: take part in a meeting   FR: participer à une réunion
มีส่วน[v.] (mī suan) EN: participate ; be involved ; take part   FR: influencer ; jouer un rôle ; prendre part
ประสมโรง[v.] (prasomrōng) EN: join in ; take part in ; be involved   
ร่วม[v.] (ruam = rūam) EN: join ; participate ; become a member ; take part in ; unite ; adhere   FR: participer ; prendre part (à)
ร่วมมือร่วมใจ[v. exp.] (ruammeū ruamjai) EN: help ; take part ; participate   

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
携わる[たずさわる, tazusawaru] Thai: มีส่วนร่วมในกิจกรรม English: to take part

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auslandsstartgenehmigung {f}authorisation to take part in events abroard [Add to Longdo]
mitkämpfen | mitkämpfendto take part in the combat | taking part in the combat [Add to Longdo]
mitmachen (bei) | mitmachendto take part (in) | taking part in [Add to Longdo]
mitredento join in; to take part [Add to Longdo]
teilnehmen (an); sich beteiligen (an) | teilnehmend; sich beteiligend | teilgenommen; beteiligtto take part (in) | taking part | taken part [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一役買う[ひとやくかう, hitoyakukau] (v5u) to take on a role; to take part [Add to Longdo]
会議に加わる[かいぎにくわわる, kaiginikuwawaru] (exp,v5r) to take part in a conference [Add to Longdo]
係う;拘う;拘らう[かかずらう, kakazurau] (v5u,vi) (1) (uk) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone) [Add to Longdo]
携わる[たずさわる, tazusawaru] (v5r,vi) (See 従事) to engage in; to participate; to take part; (P) [Add to Longdo]
拘り合う[かかずりあう, kakazuriau] (v5u,vi) (1) (uk) (col) (See 係う・かかずらう・1) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone) [Add to Longdo]
参加申し込み[さんかもうしこみ, sankamoushikomi] (n) application (to take part in); registration [Add to Longdo]
手伝う[てつだう, tetsudau] (v5u,vt) to help; to assist; to take part in; (P) [Add to Longdo]
乗せる(P);載せる[のせる, noseru] (v1,vt) (1) to place on (something); (2) (esp. 乗せる) to give (someone) a ride; to give a lift; to pick up; to help on board; (3) (esp. 載せる) to load (luggage); to carry; to take on board; (4) to send out (on the airwaves, etc.); (5) to deceive; to take for a ride; (6) to (sing) along with (musical accompaniment); (7) to let (someone) take part; (8) to excite (someone); (9) (載せる only) to publish (an article); to run (an ad); (P) [Add to Longdo]
乗る(P);乘る(oK)[のる, noru] (v5r,vi) (1) to get on (train, plane, bus, ship, etc.); to get in; to board; to take; to embark; (2) (See 載る・のる・1) to get on (e.g. a footstool); to step on; to jump on; to sit on; to mount; (3) to reach; to go over; to pass; (4) to follow; to stay (on track); to go with (the times, etc.); (5) to take part; to participate; to join; (6) to get into the swing (and sing, dance, etc.); (7) to be deceived; to be taken in; (8) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to be carried; to be spread; to be scattered; (9) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to stick; to attach; to take; to go on; (P) [Add to Longdo]
相談に乗る;相談にのる[そうだんにのる, soudanninoru] (exp,v5r) to give advice; to counsel; to take part in a consultation [Add to Longdo]
道連れ[みちづれ, michidure] (n) (1) fellow traveler; fellow traveller; (2) (See 道連れにする) someone unwillingly made to take part; being made to take part in something [Add to Longdo]
道連れにする[みちづれにする, michidurenisuru] (exp,vs-i) to make take part in some activity; to take along with you (w. negative associations) [Add to Longdo]
片棒を担ぐ[かたぼうをかつぐ, katabouwokatsugu] (exp,v5g) to take part in [Add to Longdo]
与する[くみする, kumisuru] (vs-s) to take part in; to be implicated in; to side with; to support [Add to Longdo]
与る[あずかる, azukaru] (v5r,vi) (1) (uk) to participate in; to take part in; (2) to receive; to enjoy; to be given [Add to Longdo]
列する[れっする, ressuru] (vs-s) (1) to line up with; to be a member of; to rank with; (2) to attend; to take part in [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yù, ㄩˋ, / ] take part in, #28 [Add to Longdo]
参加[cān jiā, ㄘㄢ ㄐㄧㄚ, / ] to participate; to take part; to join, #289 [Add to Longdo]
[cān, ㄘㄢ, / ] take part in; participate; join; attend; to join; unequal; varied; irregular; to counsel; uneven; not uniform; abbr. for 參議院|参议院 Senate, Upper House, #3,338 [Add to Longdo]
[chā, ㄔㄚ, ] insert; stick in; pierce; to take part in; to interfere; to interpose, #3,649 [Add to Longdo]
竞选[jìng xuǎn, ㄐㄧㄥˋ ㄒㄩㄢˇ, / ] to take part in an election; to run for office, #7,781 [Add to Longdo]
临场[lín chǎng, ㄌㄧㄣˊ ㄔㄤˇ, / ] to take an exam; to take part in a race; to go personally to the place, #25,425 [Add to Longdo]
出赛[chū sài, ㄔㄨ ㄙㄞˋ, / ] to compete; to take part (in a sports event), #44,732 [Add to Longdo]
亲征[qīn zhēng, ㄑㄧㄣ ㄓㄥ, / ] to take to the field oneself (of emperor); to take part in person in an expedition, #72,532 [Add to Longdo]
御驾亲征[yù jià qīn zhēng, ㄩˋ ㄐㄧㄚˋ ㄑㄧㄣ ㄓㄥ, / ] the emperor leads his troops into battle (成语 saw); to take part personally in an expedition, #88,826 [Add to Longdo]
听审[tīng shěn, ㄊㄧㄥ ㄕㄣˇ, / ] to attend court; to take part in a trial, #95,016 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  take part
      v 1: share in something [syn: {participate}, {take part}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top