Search result for

*tagg*

(184 entries)
(2.3519 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tagg, -tagg-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stagger[VI] เซ, See also: เอียง, โซเซ, โงนเงน, Syn. reel, totter, sway
stagger[VT] ทำให้สะดุด, See also: ทำให้โซเซ, Syn. stumble, sway
stagger[VT] ทำให้ลังเล, See also: ทำให้สงสัย, ทำให้งงงวย, Syn. astonish, amaze, stun
stagger[N] การเซ, See also: การโซเซ, การส่าย, การเอียง, Syn. lurch, totter
stagger about[PHRV] เดินโซเซ, See also: ส่ายไปมา, Syn. stagger around
stagger around[PHRV] เดินโซเซ, See also: ส่ายไปมา, Syn. stagger about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stagger(สแทก'เกอะ) vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) เดินโซเซ,ยืนโซเซ,โงนเงน,เซ,ส่าย,ลังเลใจ,ตะกุกตะกัก,สับหลีก,จัดหลีก. adj. สับหลีก,จัดหลีก, Syn. totter,stun
tagged image file formatรูปแบบแฟ้มภาพพร้อมป้ายระบุเป็นวิธีการเก็บภาพแบบหนึ่งของคอมพิวเตอร์ เน้นเรื่องระดับสีของสีเทา ภาพเหล่านี้จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .tiff ใช้เนื้อที่มากกว่าการเก็บภาพประเภทอื่น (การเก็บภาพประเภทอื่นนั้น นอกจากที่ใช้นามสกุลนี้ ก็มี .bmp , .jpg เป็นต้น)

English-Thai: Nontri Dictionary
stagger(vi) ตุปัดตุเป๋,เซ,ย้าย,เอียง,ส่าย,โงนเงน
stagger(vt) ทำให้เหลื่อมกัน,ทำให้เซ,ทำให้เอียง,สับหลีก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
staggered intermittent weldรอยเชื่อมเว้นระยะสลับฟันปลา [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
tagged image file format (TIFF)รูปแบบแฟ้มภาพพร้อมป้ายระบุ (ทิฟฟ์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tagged image file format (TIFF)รูปแบบแฟ้มภาพพร้อมป้ายระบุ (ทิฟฟ์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
TIFF (tagged image file format)ทิฟฟ์ (รูปแบบแฟ้มภาพพร้อมป้ายระบุ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
TIFF (tagged image file format)ทิฟฟ์ (รูปแบบแฟ้มภาพพร้อมป้ายระบุ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hours of labor, Staggeredระบบเหลื่อมเวลาทำงาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sorry, Mr. Taggart. I, I guess we kind of got caught up.ขอโทษครับ คุณแท็กการ์ท เราเสียรู้พวกมัน Blazing Saddles (1974)
Be still, Taggart.เฉยไว้ แท็กการ์ท Blazing Saddles (1974)
Why, Taggart, you've been hurt!แท็กการ์ท แกบาดเจ็บรึไง Blazing Saddles (1974)
It's all right, Taggart. Just a man and a horse being hung out there.ไม่ต้องกลัวนะ แค่คนกับม้าถูกแขวนคอน่ะ Blazing Saddles (1974)
How about some more beans, Mr. Taggart?เอาถั่วอีกไหม คุณแท็กการ์ท? Blazing Saddles (1974)
Hey, it's me. Taggart.นี่ฉันเอง แท็กการ์ท Blazing Saddles (1974)
Be still, Taggart.อยู่นิ่ง ๆ แท็กการ์ท Blazing Saddles (1974)
Excuse me, Mr. Taggart, sir, but I sure do hate to see you like this.ขออภัยครับ ผมไม่อยากเห็นลูกพี่เศร้าเลย Blazing Saddles (1974)
You so much grief bagged and tagged that your people moan all their lives.แบบนี้น่ะบุญโขแล้ว ไม่ทำให้คนอยู่ข้างหลัง ต้องเสียน้ำตาให้ Casualties of War (1989)
And the possibilities for education are staggering.โครงการนี้อาจมีอุปสรรคบ้าง The Lawnmower Man (1992)
If everything is satisfactory, please sign all copies where tagged.ถ้าคุณเห็นชอบ Junior (1994)
If everything is satisfactory, please sign all copies where tagged.กรุณาเซ็นต์ชื่อในจุดที่เราระบุด้วย Junior (1994)
Togusa and Batou tagged the kidnappers, and they're in pursuit.โทกุสะและบาโต้ กำลังตามรอยเจ้านั่นไป Ghost in the Shell (1995)
- You're not tagging along.- คุณไม่ได้ติดแท็กพร้อม Dante's Peak (1997)
In that country, under that system, staggering.ในประเทศนั้น ภายใต้ระบบการปกครองแบบนั้น น่าทึ่งมาก The Jackal (1997)
Lily's being tagged "ill-fated."ลิลี่บอกว่า"โชคชะตาชั่วร้าย" All About Lily Chou-Chou (2001)
Start bagging and tagging.ทุกอย่าง Yankee White (2003)
Oh, bagging and tagging what?ใช่ ท่านนั่งตรงนั้น Yankee White (2003)
Everything that was bagged and tagged.ใช่ ถึงจะแปลก ๆ แต่ก็ดูเหมือนการตายตามธรรมชาติ Yankee White (2003)
He is NSA, but it's tagged.เขาเป็น NSA The Forgotten (2004)
A Bloody Mary first thing, a bite at the King's Head, couple at The Little Princess, stagger back here and bang...ไป บัลดี้แมรี่ ก่อนเลย แล้วก็ไปต่อที่ คิงส์เฮด แล้วก็อีกซักพักที่ ลิเติ้ล ปริ๊นเซส แล้วก็กลับมาซัดเหล้าที่นี่ต่อ Shaun of the Dead (2004)
(Jack) Okay, so she turns... the first mate is staggering towards her.เห็นอะไร อะไร King Kong (2005)
My continent, Africa, is staggering...ทวีปแอฟริกาของฉัน กำลังง่อนแง่น The Constant Gardener (2005)
Kids tagging up her block, that kind of shit.เด็กๆ มั่วสุมกันแถวบ้านเธอ อะไรพวกนั้น Four Brothers (2005)
I tagged his phone, and I intercepted a transmission.ฉันติดเครื่องดักฟัง, และดักสัญญาณได้ Mission: Impossible III (2006)
This case study was sent to me by a colleague, Dr Moira McTaggert.ฉันได้รับกรณีศึกษาชิ้นหนึ่งจากด็อกเตอร์ โมเรีย เพื่อนในวิทยาลัย โจนส์ X-Men: The Last Stand (2006)
Yeah, there were kids staggering around drunk... puking in the gutter, and then i saw some girls running around topless.ใช่ มีพวกเด็ก ๆ ยืนดื่มกันมั่วไปหมด อ้วกใส่ท่อน้ำ แล้วผมก็เห็นเด็กผู้หญิงบางคนวิ่งไปทั่วโดยไม่ใส่ท่อนบน Smiles of a Summer Night (2007)
I tagged you.ฉันแตะนายแล้ว There's Something About Harry (2007)
New staggered lunch schedule. Dude.ตารางพักเที่ยงใหม่ไง Chuck Versus the Alma Mater (2007)
Where we tagged the liquid man.ที่เราเคยติดตาม มนุษย์เหลว Chapter Six 'The Line' (2007)
I tagged Julia's car.ผมติดเคลื่อนติดตามที่รถของจูเลีย Out of the Past (2007)
Karl Wolfschtagg!คาร์ล WolfschtaggBalls of Fury (2007)
He's back and he's bad, the one and only Karl Wolfschtagg!เขากลับมาและเขาก็ไม่ดี หนึ่งและมีเพียง คาร์ล WolfschtaggBalls of Fury (2007)
Randy Daytona versus Karl Wolfschtagg.แรนดี้เดย์โทนา เมื่อเทียบกับคาร์ล Wolfschtagg Balls of Fury (2007)
The part of Karl Wolfschtagg will be played by...เป็นส่วนหนึ่งของคาร์ล Wolfschtagg จะเล่นโดย ... Balls of Fury (2007)
Plus he's probably already tagged us, Katie, so...มันไม่เลิกไล่ล่าพวกเราแน่ เคธี่ ว่าไง... Rogue (2007)
- Tagged us?- ไล่ล่าเรางั้นเหรอ Rogue (2007)
No more bagging and tagging. No more looking over your shoulder.แต่ทำไมแม่ต้องมารับผมที่ รร.เร็วจัง Chapter Nineteen '.07%' (2007)
How do you know he didn't stagger off somewhere and... you know, drop dead in the pool?คุณรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ได้เดินโซเซออกไปเรื่อยแล้วก็.. แบบว่าตกไปในสระน่ะ? Ending Happy (2007)
Inspector Taggart, whiskey, Sean Connery.ดี มีอะไรเหรอ Slumdog Millionaire (2008)
) from the Juhu slum in Mumbay, won a staggering 10 million rupee on a television show who wants to be a millionaire,จามาล มาลิค เด็กชายผู้ไร้การศึกษาจากสลัมจูฮูในมุมไบ ได้เงินรางวัลไปแล้ว 10 ล้านรูปี Slumdog Millionaire (2008)
to go for the final question and a staggering 20 million rupees.โดยการเลือกที่จะตอบคำถามสุดท้าย และพลาดเงินรางวัล 20 ล้านรูปี Slumdog Millionaire (2008)
And all of this could be yours for the staggeringly low....ทั้งหมดนี่อาจเป็นของคุณ ในราคาที่ถูกเหลือเชื่อ RocknRolla (2008)
You are such a punk for tagging along.จริงเหรอที่รู้ว่า... Harold (2008)
You stagger to your car and then you start it all over again the next day.คุณเดินโซเซกลับไปที่รถ และทำมันอีกครั้ง ในวันต่อไป Saw V (2008)
Only they spell it with three "I's." It's a lot like tagging.ใช่ แต่สะกดด้วย ตัวไอสามตัว Page Turner (2008)
Uh, you still positive you don't want me tagging along?เมื่อลูกมองโลกในแง่บวกอย่างนี้ คงไม่ต้องการให้พ่อไปเป็นพวกสินะ? The Dark Night (2008)
Marcel is going to humiliate us and i don't want it posted on the internet and please stop tagging me!ดัดผมเป็นไปลูบคมเราและ \ Ni ไม่ต้องการโพสต์บนอินเทอร์เน็ต และโปรดหยุดการติดแท็กฉัน! Gas Pills (2008)
You were drunk and staggering at the subway station.คุณเมาโซซัดโซเซอยู่ที่สถานีรถไฟ My Sassy Girl (2008)
We introduced tagged bills into Le Chiffre's money laundering operation, by intercepting illegal payoffs.เราปล่อยธนบัตรที่ทำตำหนิไว้ เข้าไปในกระบวนการฟอกเงินของ เลอ ชีฟ ด้วยเงินที่ผิดกฎหมาย Quantum of Solace (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
taggYou stand the axis on the base and then proceed to stack up each part, staggering their position.
taggThe citizens staggered under the heavy bombing.
taggBut somehow, he managed to stagger to the doors.
taggNothing can ever stagger her belief.
taggThe first baseman tagged the runner out.
taggStaggering sums of money.
taggThe dog tagged along after his master.
taggThe company is attempting to stagger work hours.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เซถลา[V] stagger, See also: reel, sag, totter, Example: นักมวยพลาดท่าถูกหมัดจากคู่ต่อสู้เข้าอย่างจังจนเซถลาราวนกปีกหัก, Thai definition: เซไปโดยพลันอย่างคนลื่นล้ม
เดินโซเซ[V] stagger, See also: totter, Syn. เดินโซซัดโซเซ, เดินตุปัดตุเป๋, Ant. เดินตรงรี่, Example: หลังออกจากร้านอาหาร เขาก็เดินโซซัดโซเซไปตามถนน, Thai definition: เดินไปด้วยอาการโซเซ
โขยกเขยก[ADV] hobble, See also: limp, stumble, stagger, Syn. กะโผลกกะเผลก, Example: หมาสีน้ำตาลขาพิการเดินโขยกเขยกไปมาหาอาหารอยู่ริมรั้ว
โงน[V] totter, See also: be lopsided, be unsteady, sway, stagger, tilt, Syn. โงนเงน, เซจะล้ม, โอนเอนไปมา, เอียงเอน, โอนเอน, Ant. มั่นคง, แน่วแน่, ตั้งตรง, Example: ข้าพเจ้าจำได้ว่าในตอนนั้นข้าพเจ้านั่งโงนครึ่งหลับครึ่งตื่น, Thai definition: จวนจะล้มเพราะส่วนบนหนักหรือใหญ่ ส่วนล่างไม่แน่นหรือเล็ก
โงนเงน[V] totter, See also: be lopsided, be unsteady, stagger, tilt, sway, Syn. โงน, เอียงเอน, โอนเอน, ซวนเซ, Ant. มั่นคง, แน่วแน่, ตั้งตรง, Example: เขาระเบิดเสียงหัวเราะดังลั่นมืออีกข้างเกาะพนักเก้าอี้เอียงโงนเงนตามอาการโคลงของเรือ, Thai definition: เอียงเอนไปมา, โอนเอนไปมา
ตาก[V] space out, See also: stagger, Example: ยอดสุดของกิ่งไม้ตากออกจากกัน, Thai definition: ห่าง, แบะออก, เช่น ควายเขาตาก คือ ปลายเขาไม่รวมเข้าหากัน
ยักแย่ยักยัน[V] stagger, See also: totter, falter, sway, lurch, reel, stumble, Syn. เก้ๆ กังๆ, ขะเย้อแขย่ง, Example: คุณยายยักแย่ยักยันไปจนถึงประตู
ตาก[V] space out, See also: stagger, Example: ยอดสุดของกิ่งไม้ตากออกจากกัน, Thai definition: ห่าง, แบะออก, เช่น ควายเขาตาก คือ ปลายเขาไม่รวมเข้าหากัน
ตุปัดตุเป๋[ADV] to and fro, See also: unsteadily, swayingly, staggeringly, Example: เด็กชายสองคนกำลังหาบน้ำจนหลังโก่ง เดินตุปัดตุเป๋ตรงมาที่บ้าน, Thai definition: เดินเฉไปเฉมา ไม่ตรงทาง
ย่องแย่ง[ADV] limpingly, See also: totteringly, haltingly, stumblingly, shufflingly, teeteringly, staggeringly, dodderingly, , Syn. กระย่องกระแย่ง, Example: คนชรามักเดินย่องแย่ง, Thai definition: ไม่ถนัด, ไม่แข็งแรง, (ใช้แก่อาการเดินที่เหยียบไม่ถนัด)
ซ่องแซ่ง[ADV] shakily, See also: staggeringly, limpingly, Syn. กระย่องกระแย่ง, กระซ่องกระแซ่ง, Example: ยายเดินซ่องแซ่งเพราะแก่มากแล้ว
ซวนเซ[V] stagger, See also: dodder, Syn. ซวดเซ, โซเซ, โคลงเคลง, เซ, โงนเงน, โอนเอน, Example: ไม้หลักที่ปักไว้ซวนเซเมื่อถูกคลื่นซัด, Thai definition: เซถลาไปมา
ซวดเซ[V] totter, See also: stagger, Syn. เสียหลัก, ซวนเซ, เซ, Example: เขาพาร่างที่ขาดสติซวดเซไปตามทาง, Thai definition: อาการที่ไม่ตั้งตรง เซไปเซมา
โซเซ[ADV] staggeringly, See also: hobblingly, totteringly, Syn. กระโซกระเซ, เอียง, โผเผ, โคลงเคลง, โงนเงน, Example: เขาเดินโซเซกลับบ้าน, Thai definition: เซไปมา, ทรงตัวไม่ใคร่อยู่
โซเซ[V] stagger, See also: hobble, totter, Syn. กระโซกระเซ, เอียง, โผเผ, โคลงเคลง, โงนเงน, Example: เขาโซเซลงบันไดในตอนเช้า, Thai definition: เซไปมา, ทรงตัวไม่ใคร่อยู่
โผเผ[ADV] stagger, See also: sway, totter, wobble, reel, Syn. โซเซ, ไม่มีแรง, อ่อนเพลีย, โยก, เซ, โงนเงน, Ant. กระชุ่มกระชวย, Example: ฉันเดินโผเผมาที่โต๊ะก่อนทรุดร่างลงนั่งบนเก้าอี้, Thai definition: อย่างไม่มีแรง
กระโซกระเซ[V] stagger, See also: limp, hobble, dodder, Syn. โซเซ, Example: พอสร่างเมาเขาก็กระโซกระเซเข้าไปนอนในบ้าน
คลอน[V] shake from side to side, See also: stagger, be unsteady, Syn. โยก, สั่น, ไหว, Ant. มั่นคง, แข็งแรง, Example: สาเต้นท์ทั้ง 4 ด้านคลอนไปตามแรงลม, Thai definition: ไม่มั่นคง
สั่น[V] totter, See also: stagger, be unsteady, sway, reel, Syn. โยก, คลอน, Ant. มั่นคง, แข็งแรง, Thai definition: ไม่มั่นคง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลอน[v.] (khløn) EN: shake ; move ; shake from side to side ; stagger ; be unsteady ; vibrate   FR: vaciller ; branler
เซ[v.] (sē) EN: stagger ; reel ; totter   FR: tituber ; chanceler
โซเซ[v.] (sōsē) EN: stagger ; hobble ; totter   FR: chanceler ; tituber
โซเซ[adv.] (sōsē) EN: staggeringly ; hobblingly ; totteringly   FR: en chancelant ; en titubant
ซวดเซ[v.] (sūatsē) EN: stagger ; totter   FR: tituber ; chanceler
เยื้อง[adj.] (yeūang) EN: at an angle ; oblique ; stagged ; diverted ; slanting ; inclined   FR: oblique ; en diagonale
โย้[v.] (yō) EN: lean ; stagger ; go haywire ; sway   
ย่องแย่ง[adv.] (yǿngyaēng) EN: limpingly ; totteringly ; haltingly ; stumblingly ; shufflingly ; teeteringly ; staggeringly ; dodderingly ; hobblingly ; lamely   

CMU English Pronouncing Dictionary
TAGG    T AE1 G
TAGGE    T AE1 G
STAGG    S T AE1 G
STAGGS    S T AE1 G Z
TAGGED    T AE1 G D
TAGGERT    T AE1 G ER0 T
STAGGER    S T AE1 G ER0
TAGGING    T AE1 G IH0 NG
TAGGART    T AE1 G ER0 T
STAGGERS    S T AE1 G ER0 Z
TAGGART'S    T AE1 G ER0 T S
VULTAGGIO    V UW0 L T AA1 JH IY0 OW0
STAGGERED    S T AE1 G ER0 D
MCTAGGART    M AH0 K T AE1 G ER0 T
STAGGERING    S T AE1 G ER0 IH0 NG
MACTAGGART    M AH0 K T AE1 G ER0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tagged    (v) (t a1 g d)
stagger    (v) (s t a1 g @ r)
tagging    (v) (t a1 g i ng)
staggers    (v) (s t a1 g @ z)
staggered    (v) (s t a1 g @ d)
staggerer    (n) (s t a1 g @ r @ r)
staggerers    (n) (s t a1 g @ r @ z)
staggering    (v) (s t a1 g @ r i ng)
staggeringly    (a) (s t a1 g @ r i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fuge {f}; Verbindungsstelle {f} | versetzte Fugejoint | staggered joint [Add to Longdo]
Koller {m}staggers [Add to Longdo]
Staffelpreis {m}stagger price; fluctuate price [Add to Longdo]
Staffelung {f}; gestaffelte Anordnung {f}staggered arrangement [Add to Longdo]
Staffelung {f} | Staffelungen {pl}staggering | staggerings [Add to Longdo]
Tagegeld {n}; Taggeld {n} | Taggelder {pl}daily allowance | daily allowances [Add to Longdo]
identifizierendtagging [Add to Longdo]
markieren | markierend | markiert | er/sie markiert | ich/er/sie markierte | er/sie hat/hatte markiertto tag | tagging | tags | he/she tags | I/he/she tagged | he/she has/had tagged [Add to Longdo]
schwankend {adv}staggeringly [Add to Longdo]
staffeln | staffelnd | gestaffeltto stagger | staggering | staggered [Add to Longdo]
unmarkiertuntagged [Add to Longdo]
wanken; schwanken; torkeln | wankend; schwankend; torkelnd | gewankt; geschwankt; getaumelt | wankt | wankte; schwankte; taumelteto stagger | staggering | staggered | staggers | staggered [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふらつき[, furatsuki] (n,adj-no,adv) lightheadedness; disorientation; wobbliness; staggering [Add to Longdo]
ふらつく[, furatsuku] (v5k,vi) to feel giddy; to totter; to stagger [Add to Longdo]
ふらふら(P);フラフラ[, furafura (P); furafura] (adj-na,adv-to,vs,adj-no) (on-mim) unsteady on one's feet; stagger; reel; totter; dizzy; (P) [Add to Longdo]
よたよた[, yotayota] (adv,vs) unsteadily; waddling; staggeringly; totteringly [Add to Longdo]
アークティックスタッグホーンスカルピン;シベリアツマグロカジカ[, a-kuteikkusutagguho-nsukarupin ; shiberiatsumagurokajika] (n) Arctic staghorn sculpin (Gymnocanthus tricuspis) [Add to Longdo]
スタッグパーティー[, sutaggupa-tei-] (n) stag party [Add to Longdo]
スタッグフィルム[, sutaggufirumu] (n) stag film [Add to Longdo]
タグ付き[タグつき, tagu tsuki] (n) {comp} tagged (as in a tagged cell) [Add to Longdo]
タグ付き型[タグつきがた, tagu tsukigata] (n) {comp} tagged type [Add to Longdo]
タグ付け[タグつけ, tagu tsuke] (n) {comp} tagging [Add to Longdo]
タッグ[, taggu] (n) tag [Add to Longdo]
タッグマッチ[, taggumacchi] (n) tag-team match (wrestling) [Add to Longdo]
トリアージタッグ[, toria-jitaggu] (n) triage tag [Add to Longdo]
違い棚;違棚[ちがいだな, chigaidana] (n) set of staggered shelves [Add to Longdo]
横行[おうこう(P);おうぎょう(ok), oukou (P); ougyou (ok)] (n,vs,adj-no) (1) walking sideways; staggering; striding; (2) being rampant; being widespread; being prevalent; (P) [Add to Longdo]
滑らす(oK)[ずらす, zurasu] (v5s,vt) (1) (uk) to shift; to slide (e.g. something away from something else); to move (e.g. something out of the way); (2) to put off; to delay; to postpone; to stagger (e.g. working hours); (P) [Add to Longdo]
期差選任[きさせんにん, kisasennin] (n) staggered terms (applied to corporate directors as a defensive measure against hostile takeovers) [Add to Longdo]
札付き;札付(io)[ふだつき, fudatsuki] (adj-no,n) (1) tagged (esp. with a price); (2) notorious; infamous; double-dyed; hardened [Add to Longdo]
時差出勤[じさしゅっきん, jisashukkin] (n) staggered work hours [Add to Longdo]
酔歩[すいほ, suiho] (n,vs) (1) drunken stagger; tottering gait; (2) {math} (See ランダムウォーク) drunkard's walk; random walk [Add to Longdo]
酔歩蹣跚[すいほまんさん, suihomansan] (n) tipsy lurch; reeling (staggering) gait [Add to Longdo]
千鳥足[ちどりあし, chidoriashi] (n) tottering steps; drunken staggering [Add to Longdo]
大虎[おおどら, oodora] (n) (1) big tiger; (2) drinker; staggering drunkard [Add to Longdo]
物凄い[ものすごい, monosugoi] (adj-i) earth-shattering; staggering; to a very great extent; terrible; frightful; horrible; (P) [Add to Longdo]
目が飛び出る[めがとびでる, megatobideru] (exp,v1) eye-popping; staggering [Add to Longdo]
目の玉が飛び出る[めのたまがとびでる, menotamagatobideru] (exp,v1) eye-popping; staggering [Add to Longdo]
暈倒病[うんとうびょう, untoubyou] (n) vertigo; staggers [Add to Longdo]
蹌々;蹌蹌[そうそう, sousou] (adv-to,adj-t) (obsc) moving unsteadily; staggeringly [Add to Longdo]
蹌踉[そうろう, sourou] (adj-t,adv-to) (See よろよろ,よろける) tottering; staggering; reeling [Add to Longdo]
蹌踉ける;蹣跚ける[よろける, yorokeru] (v1,vi) to stagger; to stumble [Add to Longdo]
蹌踉めく[よろめく, yoromeku] (v5k,vi) (1) (uk) to stagger; (2) (uk) to misconduct oneself; to have a love affair; to waver; to feel some inclination; (P) [Add to Longdo]
酩酊歩行[めいていほこう, meiteihokou] (n) drunken (staggering, tottering) gait; wide-based gait [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分期[fēn qī, ㄈㄣ ㄑㄧ, ] by stages; staggered; step by step [Add to Longdo]
哩溜歪斜[lī liū wāi xié, ㄌㄧ ㄌㄧㄡ ㄨㄞ ㄒㄧㄝˊ, ] crooked; deformed; twisted; staggering from side to side [Add to Longdo]
[chà, ㄔㄚˋ, ] fork in road; bifurcation; branch in road, river, mountain range etc; to branch off; to turn off; to diverge; to stray (from the path); to change the subject; to interrupt; to stagger (times) [Add to Longdo]
拌蒜[bàn suàn, ㄅㄢˋ ㄙㄨㄢˋ, ] to stagger (walk unsteadily) [Add to Longdo]
歪歪扭扭[wāi wāi niǔ niǔ, ㄨㄞ ㄨㄞ ㄋㄧㄡˇ ㄋㄧㄡˇ, ] crooked; not straight; staggering from side to side [Add to Longdo]
跌跌撞撞[dié dié zhuàng zhuàng, ㄉㄧㄝˊ ㄉㄧㄝˊ ㄓㄨㄤˋ ㄓㄨㄤˋ, ] to stagger along [Add to Longdo]
[liàng, ㄌㄧㄤˋ, ] stagger; sway from side to side [Add to Longdo]
踉跄[liàng qiàng, ㄌㄧㄤˋ ㄑㄧㄤˋ, / ] to stagger; to stumble [Add to Longdo]
[qiàng, ㄑㄧㄤˋ, / ] stagger; sway from side to side [Add to Longdo]
蹒跚[pán shān, ㄆㄢˊ ㄕㄢ, / ] stagger; stumble; totter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
タグ付き[タグつき, tagu tsuki] tagged (as in a tagged cell) [Add to Longdo]
タグ付き型[たぐつきがた, tagutsukigata] tagged type [Add to Longdo]
タグ付け[たぐつけ, tagutsuke] tagging [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

  tagg
     thorn
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top