Search result for

*stick*

(153 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: stick, -stick-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Take the body, stick it in the trunk.ใช้ร่างกายติดในลำต้น Pulp Fiction (1994)
Bars, liquor stores, gas stations; you get your head blown off sticking' up one of them.บาร์ร้านสุรา สถานีบริการน้ำมัน; คุณจะได้รับหัวของคุณพัดออกจาก stickin 'ขึ้นหนึ่งของพวกเขา Pulp Fiction (1994)
One minute, they're havin' a Denver omelet, the next, someone is stickin' a gun in their face.หนึ่งนาทีที่พวกเขากำลัง havin 'ไข่เจียวเดนเวอร์ต่อใครสักคนเป็น stickin' ปืนในใบหน้าของพวกเขา Pulp Fiction (1994)
If that favor means I gotta take shit, he can stick that favor straight up his ass.ถ้าโปรดปรานนั่นหมายความว่าฉันต้องใช้เวลาอึเขาสามารถติดโปรดปรานที่ตรงขึ้นตูดของเขา Pulp Fiction (1994)
We'll need to camouflage the front seat and back seat and floorboards... with quilts and blankets, so if a cop starts sticking' his big snout in the car, the subterfuge won't last, but at a glance the car will appear to be normal.เราจะต้องอำพรางที่นั่งด้านหน้าและที่นั่งด้านหลังและพื้น ... กับผ้าห่มและผ้าห่ม ดังนั้นหากตำรวจจะเริ่ม Stickin 'จมูกใหญ่ของเขาในรถข้ออ้างจะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย Pulp Fiction (1994)
Move outta the sticks, fellas. Say good night, Raquel.ย้าย outta ไม้ Fellas กล่าวว่าคืนที่ดี, ราเคล Pulp Fiction (1994)
But touching' his wife's feet and sticking your tongue in the holiest of holies... ain't the same fuckin' ballpark; it ain't the same league; it ain't the same fuckin' sport.แต่ touchin 'ฟุตของภรรยาของเขาและติดลิ้นของคุณในที่ศักดิ์สิทธิ์ของที่ขาด ... ไม่ fuckin 'หมวดหมู่เดียวกัน มันไม่ได้อยู่ในลีกเดียวกัน มันเป็นไปไม่ fuckin เดียวกัน 'กีฬา Pulp Fiction (1994)
Not for shoelaces or a stick of gum. Now, you got that?ไม่ได้สำหรับเชือกผูกรองเท้าหรือติดของเหงือก ตอนนี้คุณได้ที่? The Shawshank Redemption (1994)
You tell me, fuck-stick. They're all addressed to you.คุณบอกฉัน, เพศติด พวกเขากำลังทั้งหมดที่ส่งไปยังคุณ The Shawshank Redemption (1994)
This... is a stickup!นี่... คือการปล้น! Toy Story (1995)
That's all you need, a bunch of toothless guys hitting each other with sticks.ตลกดีนะเสียตังค์มาดูคน 2 ฝ่าย วิ่งไล่เอาไม้ตีกัน The One with George Stephanopoulos (1994)
But you hate sticking your finger in your eye.แต่คุณไม่ชอบเอานิ้วแหย่ตานี่ The One with the Sonogram at the End (1994)
Shall I stick him on the wall?เค้าบอกให้จับมันไงตัว Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
I hope he doesn't intend sticking to this obviously 'euphonious' measurement.หวังว่าคงไม่ถือ การวัดทุเรศนี้เป็นหลักนะ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Thanks for stickin' around this time.ขอบคุณที่คราวนี้คุณอยู่กับผมด้วย Jumanji (1995)
We are currently obtaining the ignition sticks.ในไม่ช้านี้พวกเรา กำลังจะจุดไฟแล้ว Toy Story (1995)
Others build matchstick houses.อื่น ๆ สร้างบ้านไม้ขีดไฟ The Shawshank Redemption (1994)
# If we stick together we can see it through ## ถ้าเราอยู๋ติดกัน เราจะผ่านมันไปด้วยกัน # Toy Story (1995)
Of course. I mean, we stick together, don't we?แน่อยู่แล้ว ฉันหมายถึงเราเหมือนกันอยุ่แล้ว ใช่มั้ย? Show Me Love (1998)
- Decided to stick around.- ตัดสินใจที่จะติดรอบ Dante's Peak (1997)
Why don't you lick my love stick?นังนี่มันต้องเจอของชั้น Good Will Hunting (1997)
So now, as the bow goes down, the stern rises up, slow at first... then faster and faster, until finally, she's got her whole ass sticking in the air.ขณะที่ส่วนหัวจมลง ท้ายก็โด่งขึ้นๆ ตอนแรกช้า แล้วเร็วขึ้นๆ ในที่สุดก็โก่งก้นชี้ฟ้าซะยังงั้น Titanic (1997)
I will fucking cut your Shylock nose off... and stick it up your ass before I let that happen.ฉันจะเฉือน/จมูกแกทิ้งซะ... แล้วเอามันไปติดไว้ที่ก้นแก / ก่อนที่ทุกอย่างจะเกิดขึ้น American History X (1998)
They are hoping some rich guy will come and stick a silver spoon in his mouthคงกะให้เศรษฐีมาเจอ จะได้คาบช้อนเงินช้อนทอง The Legend of 1900 (1998)
You stick this up your assเอานี่ยัดก้นนายซะ The Legend of 1900 (1998)
Now, there are enough of the right kind to warrant a new measuring stick.Now, there are enough of the right kind of people to warrant a new measuring stickGattaca (1997)
- I see "Chopsticks."ชั้นเห็นตะเกียบ Good Will Hunting (1997)
As if he does stick his dick in a ring at first like a lot of this clowns.ถ้าเขาไม่พลาดท่าเสียก่อน จำหมอนั่นได้มั้ย เขาชื่ออะไรนะ The Jackal (1997)
Jack, sounds like you're a good man to have around in a sticky spot.เธอเป็นคนที่น่ามีไว้แถวที่ลื่นๆ นะ Titanic (1997)
Well, you can stick it up your mother's ass, you little prick.เชิญเอาไปยัดก้นตัวเองเถอะ ไอ้ลูกหมาเอ๊ย Rushmore (1998)
Greg, my sticks!เกร็กไม้ของฉัน! Dante's Peak (1997)
You don't want to stick around?นายไม่อยากไปรอบๆ นั่นเหรอ? American History X (1998)
- Fifteen sticks?- 15 แท่ง Rushmore (1998)
Stick your hand out sideways, not palm down.ติดมือของคุณออกไปด้านข้างไม่ปาล์มลง The Birdcage (1996)
Just so you don't get sticky fingers.ขอบใจ Good Will Hunting (1997)
He used to just put a wrench, a stick and a belt on the table. - Just say, "Choose."บางทีเขาก็เอา กุญแจปากตาย ไม้ เข็มขัด วางไว้ที่โต๊ะ แล้วให้เลือก Good Will Hunting (1997)
I wasn´t tryin´ to stick you up, man!ฉันไม่น่าปล้นแกเลย Nothing to Lose (1997)
He used to hit me with a yardstick if I made a mistake on the piano.ถ้าผมดีดเปียโนผิดนิดเดียว แกเอาไม้ตะพดเคาะมือผม As Good as It Gets (1997)
The way to find peace is to stick.วิธีที่จะทำให้พบกับเสรีภาพ/ก็คือการยึดติด American History X (1998)
I think I'm gonna stick a knife in his heart, then I'm gonna send him back to Ireland in a body bag.ฉันจะควักหัวใจมันออกมา จับมันส่งกลับไอร์แลนด์ในถุงศพ Rushmore (1998)
No, thank you. We'll stick with what we've got.เอาแบบที่เป็นอยู่นี่ล่ะ Bicentennial Man (1999)
Red and blue Tuinals. lipstick-red Seconals...(หัวหน้ากลุ่ม).. Fight Club (1999)
I loved every stick of furniture in that place.ฉันได้ชุดนี้จากร้านมือสอง เหรียญเดียวเอง Fight Club (1999)
I'd love to stick around for your low...อยากจะอยู่รอฟัง เรื่องโลว์นะครับ The Story of Us (1999)
Let's stick to our agreement.มาทำข้อตกลงกัน Pola X (1999)
Would you like to try our new beef and cheese pot pie on a stick?ลองสินค้าใหม่ชีสพอทพายประกบเนื้อวัวมั้ยครับ American Beauty (1999)
Huh! Stick to teaching, Mrs. Leonowens!ที่ กษัตริย์ ทรงมีพระบรมราชานุญาต ให้ทุกคนยืนต่อหน้าพระพักตร์ได้ Anna and the King (1999)
That's dangerous thinking, Paul. You best stick to your work.นั่นเป็นความคิดที่อันตรายมาก พอล \ แกควรกลับไปงุ่นกับงานแกต่อเถอะ Death Has a Shadow (1999)
I think the Ten Commandments were probably a Iot easier to stick to...ฉันว่าบัญญัติสิบประการจะทำง่ายกว่านี้ The Story of Us (1999)
I'll probably stick around with Andrew today.หนูจะอยู่กับแอนดรูค่ะ Bicentennial Man (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stick2. Cut the radishes into long sticks.
stickAll the world is divided into three types of people - finger-users, chopstick-users, and fork-users.
stickA nail that sticks up is hammered down.
stickA pencil is sticking out of your pocket.
stickA politician has to be able to stick with any lies in this country.
stickAs long as you stick to one style, you can't hit upon a wonderful idea.
stickAs yardsticks to measure the effectiveness of information retrieval there exist those called 'recall ratio' and 'precision ratio'.
stickAt the risk of sticking my neck out, I think that if we do that, we're making a big, big mistake.
stickBefore forks and chopsticks, people usually ate food with a piece of flat bread.
stickBrian bought a lipstick for Kate.
stickBut there's only one pair of chopsticks. What shall we do?
stickCity officials often have sticky fingers.
stickClerks with sticky fingers won't keep their jobs for long.
stickDon't give up. Stick with the job.
stickDon't stick your hand out of the window.
stickDon't stick your nose into my personal affairs.
stickExpressions and smiles change like that just from applying rouge and lipstick.
stickFold A-7 in half and stick it together.
stickForks and chopsticks became popular because they could easily handle hot food.
stickFork-users are mainly in Europe, North America, and Latin America; chopstick-users in eastern Asia and finger-users in Africa, the Middle East, Indonesia, and India.
stickHe beat on a drunken man with his stick.
stickHe beat the dog with a stick.
stickHe can't stick to anything very long.
stickHe never sticks to anything very long.
stickHe paid $20 for the lipstick.
stickHe sticks at nothing.
stickHe sticks to his principles.
stickHe still sticks to his opinion.
stickHe struck at me with a stick.
stickHe supported himself with a stick.
stickHe used chopsticks in an awkward way.
stickHe was walking with a stick in his hand.
stickHe will stick to his promise if he gives it.
stickHis shoes were so old that his toes were sticking out of them.
stickIf it was just a book the Space Police wouldn't be sticking their noses is. The problem is that it's a bundle of super technology.
stickI'll just kind of stick around.
stickI'm looking for a lipstick to go with this nail polish.
stickI'm sticking to my original plan.
stickI stick to the point.
stickI think you had better stick to your present job.
stickIt keeps me sticking into my heart.
stickIt's better to carry plastic chopsticks and wash them than to use disposable chopsticks to throw away.
stickIt's no use trying to stick to the old ways.
stickJapan is hot and sticky in summer.
stickLaugh as much as you like, I'll stick to my plan to the bitter end.
stickLet the cobbler stick to his last.
stickLucy can not use chopsticks.
stickMake a few good friends and stick to then.
stickMeasure the length of the stick with a ruler.
stickMr Parker tried eating with chopsticks.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stickstoff {m}azote [Add to Longdo]
Arsch {m} [ugs.] | jdm. in den Arsch kriechen [ugs.] | sich den Arsch aufreißen | am Arsch der Welt | am Arsch der Welt | (total) im Arsch | (total) im Arscharse [Br.]; ass [Am.] [coll.] | to suck up to sb.; to kiss sb.'s ass | to work one's balls off | at the back of beyond; out in the sticks | in the boondocks | (all) messed up | (all) fucked up [slang] [Add to Longdo]
Aufkleber {m}; Klebezettel {m}; Etikett {n}; Pickerl {n} [Ös.] | Aufkleber {pl}sticker | stickers [Add to Longdo]
Autoaufkleber {m}bumper sticker [Add to Longdo]
Besenstiel {m} | Besenstiele {pl}broomstick; broom handle | broomsticks [Add to Longdo]
Cocktailspieß {m}cocktail stick [Add to Longdo]
Einband {m} | Einbände {pl}; Einfassungen {pl} | Einband lose | beschädigter Einband | fester Einband | flexibler Einband | gestickter Einband | Einband fehlt | lose im Einbandbinding | bindings | binding loose | binding worn | hard-cover | soft-cover | embroidered binding | binding gone | binding loosened [Add to Longdo]
Entschluss {m}; Beschluss {m} | Entschlüsse {pl} | sich zu einem Entschluss durchringen | spontaner Entschluss | seinem Entschluss treu bleibendecision | decisions | to force oneself to take a decision | off-the-cuff decision; spur-of-the-moment decision | to stick to (by) one's decision [Add to Longdo]
Ersatzaufkleber {m}spare sticker [Add to Longdo]
Erstickung {f} | Erstickungen {pl}asphyxiation | asphyxiations [Add to Longdo]
Erstickung {f} | Erstickungen {pl}suffocation | suffocations [Add to Longdo]
Erstickungstod {m}asphyxia [Add to Longdo]
Essstäbchen {n}; Stäbchen {n} | Essstäbchen {pl}; Stäbchen {pl}chopstick | chopsticks [Add to Longdo]
Fischstäbchen {n} [cook.] | Fischstäbchen {pl}fish finger; fish stick [Am.] | fish fingers; fish sticks [Add to Longdo]
zu lange bleibender Gast; Hocker {m}sticker [Add to Longdo]
im Gedächtnis haftento stick in one's mind [Add to Longdo]
Geigenbogen {m}fiddlestick [Add to Longdo]
Gummiknüppel {m}nightstick [Add to Longdo]
im Hals stecken bleibento stick in someone's throat [Br.]; to stick in someone's craw [Am.] [Add to Longdo]
Hockeyschläger {m}hockey stick [Add to Longdo]
Holzweg {m} | auf dem Holzweg sein [übtr.] | auf dem Holzweg sein [übtr.] | auf dem Holzweg sein [übtr.]logging-path | to be off the track; to be on the wrong track | to get hold of the wrong end of the stick [fig.] | to bark up the wrong tree [fig.] [Add to Longdo]
Joystick {m} [comp.]joystick [Add to Longdo]
etw. in die falsche Kehle bekommen [übtr.]to get hold of the wrong end of the stick [Add to Longdo]
zäher Kerlsticker [Add to Longdo]
Kerzenhalter {m}; Kerzenständer {m}candlestick [Add to Longdo]
Klebeband {n}; Klebstreifen {m}sticky tape; adhesive tape [Add to Longdo]
Klebrigkeit {f}stickiness [Add to Longdo]
Klette {f}; anhängliche Person {f} | wie eine Klette an jdm. hängenbarnacle | to stick to sb. like a limpet [Add to Longdo]
Lackstift {m}touch-up stick [Add to Longdo]
Ladenhüter {m}shelf warmer; soiled goods; sticker [Add to Longdo]
Langweiler {m} | Langweiler {pl}slowpoke; stick-in-the-mud | slowpokes [Add to Longdo]
Leuchter {m} | Leuchter {pl}candlestick | candlesticks [Add to Longdo]
Lippenstift {m} | Lippenstifte {pl}lipstick | lipsticks [Add to Longdo]
Maßstab {m} | Maßstäbe {pl}yardstick | yardsticks [Add to Longdo]
Messstab {m}dipstick [Add to Longdo]
harte Nuss {f}sticker [Add to Longdo]
Pflaster {n} (Wund-)(sticking-) plaster [Br.]; band-aid [Am.] [Add to Longdo]
Pinnenausleger {m}hiking stick [Add to Longdo]
Pritsche {f} | Pritschen {pl}slapstick | slapsticks [Add to Longdo]
Punkt {m}; Stelle {f} | Punkte {pl}; Stellen {pl} | bis zu einem gewissen Punkt | kontroverser Punkt, an dem keine Einigung möglich ist (Diskussion)point | points | up to a certain point | sticking point [Add to Longdo]
Räucherstäbchen {n}joss stick [Add to Longdo]
Rasierseife {f}shaving stick [Add to Longdo]
Reisig {n}brushwood; bundle of sticks [Add to Longdo]
Runenstab {m}rune staff; rune stick [Add to Longdo]
Salzstange {f}saltstick [Add to Longdo]
Schlachtmesser {n}; Schlächter {m}sticker [Add to Longdo]
Situationskomik {f} | Situationskomiken {pl}slapstick; comedy derived from a situaton | slapsticks [Add to Longdo]
Skistock {m}; Schistock {m} [sport] | Skistöcke {pl}; Schistöcke {pl}skistick; ski pole | skisticks; ski poles [Add to Longdo]
Slapstick {m}; grotesker Gag; Situationskomik {f}slapstick [Add to Longdo]
Springstab {m}pogo; pogo stick [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stick \Stick\, n. [OE. sticke, AS. sticca; akin to stician to
   stab, prick, pierce, G. stecken a stick, staff, OHG. steccho,
   Icel. stik a stick. See {Stick}, v. t..]
   1. A small shoot, or branch, separated, as by a cutting, from
    a tree or shrub; also, any stem or branch of a tree, of
    any size, cut for fuel or timber.
    [1913 Webster]
 
       Withered sticks to gather, which might serve
       Against a winter's day.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Any long and comparatively slender piece of wood, whether
    in natural form or shaped with tools; a rod; a wand; a
    staff; as, the stick of a rocket; a walking stick.
    [1913 Webster]
 
   3. Anything shaped like a stick; as, a stick of wax.
    [1913 Webster]
 
   4. A derogatory expression for a person; one who is inert or
    stupid; as, an odd stick; a poor stick. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   5. (Print.) A composing stick. See under {Composing}. It is
    usually a frame of metal, but for posters, handbills,
    etc., one made of wood is used.
    [1913 Webster]
 
   6. A thrust with a pointed instrument; a stab.
    [1913 Webster]
 
   {A stick of eels}, twenty-five eels. [Prov. Eng.]
 
   {Stick chimney}, a chimney made of sticks laid crosswise, and
    cemented with clay or mud, as in some log houses. [U.S.]
    
 
   {Stick insect}, (Zool.), any one of various species of
    wingless orthopterous insects of the family {Phasmidae},
    which have a long round body, resembling a stick in form
    and color, and long legs, which are often held rigidly in
    such positions as to make them resemble small twigs. They
    thus imitate the branches and twigs of the trees on which
    they live. The common American species is {Diapheromera
    femorata}. Some of the Asiatic species are more than a
    foot long.
 
   {To cut one's stick}, or {To cut stick}, to run away. [Slang]
    --De Quincey.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stick \Stick\, v. t. [imp. & p. p. {Stuck}(Obs. {Sticked}); p.
   pr. & vb. n. {Sticking}.] [OE. stikien, v.t. & i., combined
   with steken, whence E. stuck), AS. stician, v.t. & i., and
   (assumed) stecan, v.t.; akin to OFries. steka, OS. stekan,
   OHG. stehhan, G. stechen, and to Gr. ? to prick, Skr. tij to
   be sharp. Cf. {Distinguish}, {Etiquette}, {Extinct},
   {Instigate}, {Instinct}, {Prestige}, {Stake}, {Steak},
   {Stick}, n., {Stigma}, {Stimulate}, {Sting}, {Stitch} in
   sewing, {Style} for or in writing.]
   1. To penetrate with a pointed instrument; to pierce; to
    stab; hence, to kill by piercing; as, to stick a beast.
    [1913 Webster]
 
       And sticked him with bodkins anon.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       It was a shame . . . to stick him under the other
       gentleman's arm while he was redding the fray. --Sir
                          W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to penetrate; to push, thrust, or drive, so as to
    pierce; as, to stick a needle into one's finger.
    [1913 Webster]
 
       Thou stickest a dagger in me.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To fasten, attach, or cause to remain, by thrusting in;
    hence, also, to adorn or deck with things fastened on as
    by piercing; as, to stick a pin on the sleeve.
    [1913 Webster]
 
       My shroud of white, stuck all with yew. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The points of spears are stuck within the shield.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To set; to fix in; as, to stick card teeth.
    [1913 Webster]
 
   5. To set with something pointed; as, to stick cards.
    [1913 Webster]
 
   6. To fix on a pointed instrument; to impale; as, to stick an
    apple on a fork.
    [1913 Webster]
 
   7. To attach by causing to adhere to the surface; as, to
    stick on a plaster; to stick a stamp on an envelope; also,
    to attach in any manner.
    [1913 Webster]
 
   8. (Print.) To compose; to set, or arrange, in a composing
    stick; as, to stick type. [Cant]
    [1913 Webster]
 
   9. (Joinery) To run or plane (moldings) in a machine, in
    contradistinction to working them by hand. Such moldings
    are said to be stuck.
    [1913 Webster]
 
   10. To cause to stick; to bring to a stand; to pose; to
     puzzle; as, to stick one with a hard problem. [Colloq.]
     [1913 Webster]
 
   11. To impose upon; to compel to pay; sometimes, to cheat.
     [Slang]
     [1913 Webster]
 
   {To stick out}, to cause to project or protrude; to render
    prominent.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stick \Stick\, v. i.
   1. To adhere; as, glue sticks to the fingers; paste sticks to
    the wall.
    [1913 Webster]
 
       The green caterpillar breedeth in the inward parts
       of roses not blown, where the dew sticketh. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To remain where placed; to be fixed; to hold fast to any
    position so as to be moved with difficulty; to cling; to
    abide; to cleave; to be united closely.
    [1913 Webster]
 
       A friend that sticketh closer than a brother.
                          --Prov. xviii.
                          24.
    [1913 Webster]
 
       I am a kind of bur; I shall stick.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       If on your fame our sex a bolt has thrown,
       'T will ever stick through malice of your own.
                          --Young.
    [1913 Webster]
 
   3. To be prevented from going farther; to stop by reason of
    some obstacle; to be stayed.
    [1913 Webster]
 
       I had most need of blessing, and "Amen"
       Stuck in my throat.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The trembling weapon passed
       Through nine bull hides, . . . and stuck within the
       last.                 --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To be embarrassed or puzzled; to hesitate; to be deterred,
    as by scruples; to scruple; -- often with at.
    [1913 Webster]
 
       They will stick long at part of a demonstration for
       want of perceiving the connection of two ideas.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
       Some stick not to say, that the parson and attorney
       forged a will.            --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   5. To cause difficulties, scruples, or hesitation.
    [1913 Webster]
 
       This is the difficulty that sticks with the most
       reasonable.              --Swift.
    [1913 Webster]
 
   {To stick by}.
    (a) To adhere closely to; to be firm in supporting. "We
      are your only friends; stick by us, and we will stick
      by you." --Davenant.
    (b) To be troublesome by adhering. "I am satisfied to
      trifle away my time, rather than let it stick by me."
      --Pope.
 
   {To stick out}.
    (a) To project; to be prominent. "His bones that were not
      seen stick out." --Job xxxiii. 21.
    (b) To persevere in a purpose; to hold out; as, the
      garrison stuck out until relieved. [Colloq.]
 
   {To stick to}, to be persevering in holding to; as, to stick
    to a party or cause. "The advantage will be on our side if
    we stick to its essentials." --Addison.
 
   {To stick up}, to stand erect; as, his hair sticks up.
 
   {To stick up for}, to assert and defend; as, to stick up for
    one's rights or for a friend. [Colloq.]
 
   {To stick upon}, to dwell upon; not to forsake. "If the
    matter be knotty, the mind must stop and buckle to it, and
    stick upon it with labor and thought." --Locke.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top