Search result for

*states*

(353 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: states, -states-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
statesman[N] รัฐบุรุษ
statesmanly[ADV] อย่างรัฐบุรุษ
statesmanlike[ADJ] เหมือนรัฐบุรุษ
statesmanship[N] ความเป็นรัฐบุรุษ
the United States[N] ประเทศสหรัฐอเมริกา, See also: สหรัฐ, Syn. America
United States of America[N] ประเทศสหรัฐอเมริกา, See also: สหรัฐ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
papal statesเขตปกครองขององคสันตะปาปา
statesman(สเททซฺ'เมิน) n. รัฐบุรุษ,นักการเมือง,ผู้เชี่ยวชาญทางการเมือง., See also: statesmanly adj. statesmanship n. pl. statesmen, Syn. politician
united statesn. สหรัฐอเมริกา., See also: United Statesian adj., Syn. United States of America,America.

English-Thai: Nontri Dictionary
statesman(n) รัฐบุรุษ
statesmanship(n) ความเป็นรัฐบุรุษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
landlocked statesรัฐที่ไม่มีทางออกทะเล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rights, States'สิทธิของมลรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
states, association ofสมาคมแห่งรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
statesmanรัฐบุรุษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
statesman, elderรัฐบุรุษอาวุโส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
States' rightsสิทธิของมลรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
one-party statesประเทศระบบพรรคเดียว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
original and derivative estatesที่ดินแปลงเดิมและแปลงที่แบ่งแยกออกมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administration of estatesการจัดการมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
association of statesสมาคมแห่งรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Congress of America; Congress of the United Statesรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Congress of the United States; Congress of Americaรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expectancy, estates in; estates in expectancyสิทธิในที่ดินที่หวังว่าจะได้รับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
elder statesmanรัฐบุรุษอาวุโส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
estates in expectancy; expectancy, estates inสิทธิในที่ดินที่หวังว่าจะได้รับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
zygostates๑. เครื่องชั่งน้ำหนักเงินตรา๒. เจ้าพนักงานชั่งน้ำหนักเงินตรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Altered states of consciousnessการเปลี่ยนพิชาน [TU Subject Heading]
Baltic Statesกลุ่มประเทศริมทะเลบอลติก [TU Subject Heading]
Claims against decedents' estatesการชำระหนี้กองมรดก [TU Subject Heading]
Claims against decedents' estates (Roman law)การชำระหนี้กองมรดก (กฎหมายโรมัน) [TU Subject Heading]
Commonwealth of Independent Statesประชาคมรัฐเอกราช [TU Subject Heading]
Decedents' estatesทรัพย์มรดกของผู้ตาย [TU Subject Heading]
Failed statesรัฐล้มละลาย [TU Subject Heading]
Immunities of foreign statesความคุ้มกันของรัฐ [TU Subject Heading]
Landlocked statesรัฐไร้ชายฝั่ง [TU Subject Heading]
Peace corps (United States)หน่วยอาสาสมัครอเมริกัน [TU Subject Heading]
Persian Gulf Statesกลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซีย [TU Subject Heading]
Southern Statesสหรัฐอเมริกา (ภาคใต้) [TU Subject Heading]
States, Size ofขนาดของรัฐ [TU Subject Heading]
Statesmenรัฐบุรุษ [TU Subject Heading]
Statesmen's spousesคู่สมรสรัฐบุรุษ [TU Subject Heading]
United Statesสหรัฐอเมริกา [TU Subject Heading]
United States. Armyสหรัฐอเมริกา. กองทัพบก [TU Subject Heading]
United States. Congressสหรัฐอเมริกา. รัฐสภา [TU Subject Heading]
United States. Congress. Houseสหรัฐอเมริกา. รัฐสภา. สภาผู้แทนราษฎร [TU Subject Heading]
United States. Congress. Senateสหรัฐอเมริกา. รัฐสภา. วุฒิสภา [TU Subject Heading]
Tungstates and Molybdates ทังสเตตและโมลิบเดต
เป็นแร่ที่ประกอบด้วยกลุ่มทังสเตต (WO4) แร่ในกลุ่มนี้ประกอบด้วยสินแร่กลุ่มเล็ก ๆ มีสีสวยและน่าสนใจอันได้แก่ ชีไลต์ ซึ่งเรืองแสงสีฟ้า ขาวนวลภายใต้แสงอุลตราไวโอเลต ชีไลต์ยังเป็นสินแร่ที่ให้โลหะทังสเตนที่สำคัญอีกด้วย แร่ทังสเตนที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งคือ วุลแฟรไม [สิ่งแวดล้อม]
Commonwealth of Independent Statesเครือรัฐเอกราช " กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชเกิดจากการรวมตัวกันของบรรดาประเทศเกิดใหม่ภาย หลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต (ยกเว้นประเทศ กลุ่มทะเลบอลติก 3 ประเทศ ได้แก่ ลิธัวเนีย แลตเวีย และเอสโตเนีย) ซึ่งได้ร่วมลงนามในปฏิญญา Alma-Ata ก่อตั้งเครือรัฐเอกราชเมื่อปี พ.ศ. 2534 ประกอบด้วยสมาชิก 12 ประเทศ ได้แก่ รัสเซีย ยูเครน เบลารุส มอลโดวา คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน เติร์กเมนิสถาน คีร์กิซสถาน ทาจิกิสถาน อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน และจอร์เจีย " [การทูต]
Economic Community of West African Statesประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตก จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2518 มีประเทศสมาชิกรวม 16 ประเทศคือ เบนิน บูร์กินาฟาโซ เคปเวิร์ด โกตดิวัวร์ แกมเบีย กานา กินี กินีบิสเซา ไลบีเรีย มาลี มอริเตเนีย ไนเจอร์ ไนจีเรีย เซเนกัล เซียร์ราลีโอนและโตโก [การทูต]
Cooperation Council for the Arab States of the Gulfคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ " ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 ปัจจุบันมีสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ ซาอุดี- อาระเบีย บาห์เรน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คูเวต โอมาน และกาตาร์ " [การทูต]
Leaque of Arab States หรือ Arab Leaqueก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2488 มีเป้าหมายทางการเมืองเป็นเป้าหมายหลัก คือ สร้างเอกภาพ รักษาและส่งเสริมผลประโยชน์อาหรับ รวมทั้งเป็นกลไก [การทูต]
Organization of American Statesคือองค์การของรัฐในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 1947 สหรัฐอเมริกา และประเทศต่าง ๆ ในละตินอเมริกา ยกเว้นประเทศนิคารากัวและอีเควดอร์ ได้ตกลงทำสนธิสัญญาระหว่างรัฐในอเมริกาด้วยกัน ณ กรุงริโอเดจาเนโร เพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า สนธิสัญญาริโอ ประเทศเหล่านั้นต่างมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือกันอย่างมีประสิทธิผล ถ้าหากรัฐในอเมริกาหนึ่งใดถูกโจมตีด้วยกำลังอาวุธหรือถูกคุกคามจาการรุกราน ต่อมาในเดือนเมษายน ค.ศ. 1948 ได้มีการจัดตั้งองค์การของรัฐอเมริกัน (Organization of American States) ขึ้น ณ กรุงโบโกตา ประเทศโบลิเวีย ประกอบด้วยรัฐต่าง ๆ ในอเมริการวม 21 ประเทศ ยกเว้นประเทศแคนาดา เพื่อดำเนินการให้เป็นผลตามสนธิสัญญาริโอ และจัดวางระบบการรักษาความมั่นคงร่วมกันขึ้น กฎบัตร (Charter) ขององค์การได้มีผลบังคับให้เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ค.ศ. 1951องค์การโอเอเอสนี้ เป็นองค์การส่วนภูมิภาคแห่งหนึ่ง ภายในกรอบของสหประชาชาติ ประเทศสมาชิกต่างปฏิญาณร่วมกันที่จะทำการธำรงรักษากระชับสันติภาพ ตลอดจนความมั่นคงในทวีปอเมริกา เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุแห่งความยุ่งยากใด ๆ และต้องการระงับกรณีพิพาทที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันโดย สันติวิธี อนึ่ง ถ้าหากมีการรุกรานเกิดขึ้นก็จะมีการปฏิบัติการร่วมกัน นอกจากนี้ ยังจะหาทางระงับปัญญาหาทางการเมือง ทางการศาล และทางเศรษฐกิจ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างประเทศสมาชิก พร้อมทั้งจะพยายามร่วมกัน ในการหาหนทางส่งเสริมพัฒนาการทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม สำนักงานใหญ่ขององค์การโอเอเอสตั้งอยู่ ณ กรุงวอชิงตันดีซี นครหลวงของสหรัฐอเมริกา [การทูต]
Organization of American Statesองค์กรรัฐอเมริกัน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2491 เป็นองค์กรความร่วมมือในทวีปอเมริกาและ แคริบเบียน ซึ่งเป็นองค์กรหลักด้านการเมืองในทวีปอเมริกา และในปัจจุบันได้ขยายบทบาทเน้นหนักความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการร่วมมือป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและคอรัปชั่น ประกอบด้วยประเทศสมาชิกทั้งหมด 35 ประเทศ ประเทศผู้สังเกตการณ์ 45 ประเทศ โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ถาวรของ OAS เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2541 (ประเทศสมาชิกดูที่ FTAA) [การทูต]
Organization of Eastern Caribbean Statesองค์การรัฐแคริบเบียนตะวันออก " ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2524 ประกอบด้วย แอนติกัวและบาบูดา โดมินิกา เกรนาดา มองเซรัต เซนต์คริสโตเฟอร์และเนวิส เซนต์ลูเซีย เซนต์วินเซนต์ และเกรนาดีนส์ โดยมีหมู่เกาะบริติชเวอร์จินเป็น สมาชิกสมทบ " [การทูต]
remain open to all states for signature and acceptanceเปิดให้รัฐทั้งปวงลงนามและให้การยอมรับ [การทูต]
Schengen Statesกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปบางประเทศที่ยอมรับกันให้ประชาชนของแต่ละประเทศ สามารถเดินทางไปมาถึงกันและเข้าเมืองได้โดยไม่มีการตรวจลงตราหรือมีการควบ คุมใดๆ ระหว่างกัน และสำหรับประชาชนจากประเทศที่สาม หากได้รับอนุญาตให้เดินทางไปประเทศหนึ่งประเทศใดในกลุ่มประเทศนี้แล้ว จะสามารถเดินทางต่อไปประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มนี้ได้โดยไม่มีการควบคุม สมาชิกประกอบด้วย เบลเยี่ยม เยอรมนี ฝรั่งเศส กรีซ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย โปรตุเกส สวิตเซอร์แลนด์ และสเปน [การทูต]
succession of statesการสืบทอดของรัฐ [การทูต]
Anxiety Statesแบบวิตกกังวล, โรคประสาทกังวล [การแพทย์]
Cardiac Output States, Highหัวใจฉีดโลหิตมาก [การแพทย์]
Confusional Statesสับสน [การแพทย์]
Diseased Statesกลุ่มที่เป็นโรค [การแพทย์]
Electronic States, Higherอีเล็คตรอนสูงขึ้น [การแพทย์]
Encephalitic States, Postสมองหายจากการอักเสบ [การแพทย์]
Food and Nutrition Board of United States of Amกรรมาธิการอาหารและโภชนาการของอเมริกา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Embassy of the United States (n) สถานฑูตสหรัฐอเมริกา
stateside (adv) ไปยังสหรัฐอเมริกา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm Major Carter, United States Air Force.Ich bin Major Carter, United States Air Force. Nightwalkers (2002)
United States Air Force?United States Air Force? Wormhole X-Treme! (2001)
Look, when I was in high school, I was one of the best backs in the state.Als ich zur High School ging, war ich einer der besten Verteidiger des StatesBrian's Song (2001)
The house was listed by Celebrity Estates.Das Haus wird von Celebrity Estates verwaltet. Swordfish (2001)
- You tell 'em. - The only one in the United States.Der einzige in den United StatesAli (2001)
The Supreme Court ruled today... in the case of The United States vs. Cassius Clay... aka Muhammad Ali.Der oberste Gerichtshof hat heute entschieden... im Fall The UnitedStates vs. Cassius Clay... aka Muhammad Ali. Ali (2001)
United States Marine Corps?United States Marine Corps? Tempest (2002)
U.S. Air Force.United States Air Force. Planet of the Apes (2001)
Major Samantha Carter, United States Air Force.Major Samantha Carter, United States Air Force. Smoke & Mirrors (2002)
I would also like to thank Colonel Jack O'Neill of the United States Air Force for the vital role he played in my investigation.Außerdem möchte ich Colonel Jack O'Neill der United States Air Force für seine Unterstützung meiner Untersuchung danken. Smoke & Mirrors (2002)
So the question is, why would Charles Westmoreland be in Arizona boosting a car ten states away from where he lived, and only ten miles away from the Mexican border?Die Frage ist nur die, wieso sollte Charles Westmoreland in Arizona ein Auto klauen, 10 States entfernt von da wo er lebt, nur 10 Meilen weg von der mexikanischen Grenze? The Old Head (2005)
United States Marine Corps.United States Marine Corps. Rising (2004)
Colonel Jack O'Neill, United States... Powerful weapons are aimed at you and your ship.Colonel Jack O'Neill, United States... Ihr und euer Schiff seid von Waffen umringt. Memento (2003)
As in United States post office?Wie in "United States Post Office"? Trash Talker (2004)
Major Samantha Carter is promoted to the grade of Lieutenant Colonel, United States Air Force.Major Samantha Carter wird hiermit in den Rang eines Lieutenant Colonel der United States Air Force befördert. New Order: Part 1 (2004)
Think of this place like a map of the U.S.Stell dir den Platz vor wie die Karte der United StatesThe Old Head (2005)
United States Secret Service.Hallo? United States Secret Service. Blind Horizon (2003)
United States Treasurer, 1971.United States Treasurer, 1971. And Then There Were 7 (2005)
Press on north, move toward the river, toward the United States ford.Marschieren Sie weiter Richtung Fluss und dann zur United States-Furt. Gods and Generals (2003)
Paola Riviello.United States of America. The Best of Youth (2003)
Ladies and gentlemen, United States Secret Service.Ladies und Gentlemen, United States Secret Service. Tweener (2005)
United States Secret Service.United States Secret Service. Blind Horizon (2003)
Do you mean to tell me that the United States Air Force is flying a fighter-interceptor capable of both aerial combat and space flight?Wollen Sie mir sagen, die United States Air Force hat einen Abwehrjäger, der zu Luftkampf und Weltraumflug fähig ist? Disclosure (2003)
Lt. Col. Cameron Mitchell, United States Air Force.Lieutenant Colonel Cameron Mitchell, United States Air Force... Babylon (2005)
On behalf of a grateful nation and the United States Marine Corps, I thank you for your loyal service.Im Namen unserer dankbaren Nation und dem United States Marine Corps danke ich Ihnen für lhren loyalen Dienst. The Marine (2006)
And the "Divided States of America" is a brilliant statement."Divided States of America" ist ein geniales Statement. Razdruzene drzave Amerike (2006)
I'm Lt Col Samantha Carter of the United States Air Force.Ich bin Lt. Colonel Samantha Carter, United States Air Force. Prototype (2005)
Gentlemen unit 381 on Riviera Estates is complete.Gentlemen, Einheit 381 der Riviera Estates ist fertiggestellt. The Lake House (2006)
(man) United States Air Force.(Mann) United States Air Force. Citizen Joe (2005)
- Riviera Estates.- Riviera EstatesThe Lake House (2006)
USMC!United States Marine Corps! Flags of our Fathers (2006)
USMC!United States Marine Corps! Flags of our Fathers (2006)
That's where Donaghy Estates comes in.Da kommt 'Donaghy Estates' ins Spiel. The Source Awards (2007)
She's the Vice President ofthe United States.Mann2: Sie ist die Vize-Präsidentin der United StatesGo (2006)
Lieutenant Colonel Samantha Carter, United States Air Force.Lieutenant Colonel Carter, United States Air Force. Memento Mori (2006)
Hi, I'm Lieutenant Colonel Samantha Carter of the United States Air Force.Lieutenant Colonel Samantha Carter von der United States Air Force. McKay and Mrs. Miller (2006)
Sir, we're the United States Marines, and we're here to help.Sir, wir sind United States Marines, und wir sind hier, um zu helfen. Semper Fidelis (2007)
The inaugural vintage.Der erste Jahrgang. "Donaghy Estates"? The Source Awards (2007)
Courageous and honorable members of the united states military.Mutige und Bewunderswerte Mitglieder der United states military. Chuck Versus the Truth (2007)
We're the United States Marines and we're here to help.Wir sind United States Marines und wir sind hier, um zu helfen. One Man's Terrorist (2007)
- Who? The United States Air Force.- Die United States Air Force. Memento Mori (2006)
That someone employed by this office believes that the United States Army is in the drug trafficking business and is trying to prove it by desecrating the remains of young men who have given their lives in the defence of democracy!Dass ein Beamter dieser Behörde die Meinung vertritt, die United States Army sei in den Drogenschmuggel verstrickt. Und er versucht, das zu beweisen, indem er die Leichen junger Männer schändet, die ihr Leben im Kampf für die Demokratie geopfert haben! American Gangster (2007)
We're the United States Marines and we're here to help.Wir sind United States Marines... und wir sind hier, um zu helfen. One If by Land (2007)
Cristal has since been boycotted in the rap community, creating a vacuum which could be filled by Donaghy Estates Sparkling Wine, which, according to this lab report,Cristal wird seit dem von der Rap Community boykotiert, dadurch ist ein Vakuum entstanden, welches von 'Donaghy Estates' Sekt, der laut Laborbericht, The Source Awards (2007)
"Donaghy Estates tastes like the urine of Satan after a hefty portion of asparagus.""Donaghy Estates schmeckt wie Satans Urin, nach einer gehörigen Portion Spargel". The Source Awards (2007)
And I would like Donaghy Estates to be your corporate sponsor.Und ich hätte gerne das 'Donaghy Estates' Ihr Event-Sponsor wird. The Source Awards (2007)
Well, pick out a stick, 'cause Ridikolus is gonna be drinking Donaghy Estates tonight.Naja, halten Sie die Hände auf, denn Ridikolus trinkt heute Abend 'Donaghy Estates'. The Source Awards (2007)
And I'm a United States Marshal.Und ich bin ein United States Marshal. Hoosier Daddy (2008)
Congratulations, Petrovich. Your brother would be proud.Von nun an sind Sie Soldaten der United States Army. Private Valentine: Blonde & Dangerous (2008)
This is Allied States Air Force Whiskey-Two-Three.Hier spricht die Allied States Air Force, Whisky-Two-Three. Patriots and Tyrants (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
statesAbraham Lincoln, the 16th president of the United States, was born in a log cabin in Kentucky.
statesAfter graduating from college my brother went to the United States for the purpose of doing further research.
statesAfter her graduation from college, she went over to the United States.
statesAn Englishman is an alien in the United States.
statesA politician thinks of the next election; a statesman, the next generation.
statesAs a matter of fact, he's going to the states.
statesBecause he lived in the United States for five years.
statesBesides being a great statesman, Sir Winston Churchill was a great writer.
statesBesides being a statesman, he is a well-known painter.
statesBetween 1820 and 1973, the United States admitted more than 46 million immigrants.
statesB. Franklin was an American statesman and inventor.
statesBoth Canada and Mexico border on the United States.
statesCanada borders the northern part of the United States.
statesCanada is to the north of the United States.
statesChurchill was a worthy statesman.
statesCitizens of the United States generally feel a responsibility for the democratic society supported by them.
statesCorn in an important crop in the United States.
statesDo you know his states in this company?
statesEdison was an inventive genius of the United States.
statesFarmers made a lucky strike on estates.
statesFrankfurters were first sold in the United States in the 1860s.
statesFrom a movie star he became a statesman.
statesGeorge Washington was the first President of the United States of America.
statesHanson is wrong when he states international economic developments led to great migrations of labour in the seventeenth century.
statesHe became a citizen of United States.
statesHe behaves as if he were a famous statesman.
statesHe describes himself as a great statesman.
statesHe fulfilled the functions of a statesman.
statesHe had never studied English before he went to the United States.
statesHe has a claim to be called Europe's leading statesman.
statesHe has blossomed into a great statesman.
statesHe is a poet and statesman.
statesHe is as great a statesman as any.
statesHe is as great a statesman as ever lived.
statesHe is a writer and a statesman.
statesHe is great statesman, and what is more a great scholar.
statesHe is proud of having been educated in the United States.
statesHe is regarded as a great statesman.
statesHe is supposed to have been a great statesman.
statesHe is the greatest statesman that ever lived.
statesHe makes believe that he is a practical statesman, but in really he is a cunning politician.
statesHe never forgot his ambition to become a great statesman.
statesHe ordered the book from the publisher in the United states.
statesHe wants to go to the United States.
statesHe was accredited to the United States to represent Japan.
statesHe was a great general and statesman.
statesHe was a great statesman in life.
statesHe was great statesman and was elected president.
statesHe was raised in the States but his mother tongue is Japanese.
statesHe went to the United States to study English.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สหรัฐอเมริกา[N] United States of America, Syn. อเมริกา, สหรัฐฯ, ประเทศสหรัฐอเมริกา
พรหมวิหาร[N] four principles virtuous existence, See also: sublime states of mind, Example: ผู้บังคับบัญชาควรใช้หลักพรหมวิหารสี่ในการปกครองคน, Thai definition: ธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่ มี 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา, Notes: (บาลี)
รัฐบุรุษ[N] statesman, Example: หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 สิ้นสุดลง รัฐบุรุษของประเทศผู้ชนะสงครามได้ทำความตกลงร่วมกันจัดตั้งองค์การสันนิบาตชาติ, Thai definition: ผู้ที่ได้รับยกย่องอย่างสูงว่ามีความรู้ความสามารถในการบริหารบ้านเมือง
ประเทศสหรัฐอเมริกา[N] United States of America, See also: United States, America, Syn. อเมริกา, Example: ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่เจริญแล้ว, Count unit: ประเทศ
การทูต[N] diplomacy, See also: statecraft, statesmanship, foreign affairs, external affairs, Example: เขาชอบใช้วิธีการทูตในการเจรจาหว่านล้อมและสร้างพันธมิตรทางการค้า
นักการทูต[N] diplomat, See also: ambassador, emissary, envoy, consul, minister, statesman, Example: พ่อของฉวีวรรณเป็นนักการทูตที่มีความสามารถมานานมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญการทูต
นักการเมือง[N] politician, See also: statesman, congressman, Example: เราเชื่อว่ายังมีนักการเมืองที่ดีอีกมากในปัจจุบัน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่บริหารทางการเมือง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จตุบริษัท[n.] (jatubørisat) EN: the four estates of the realm   
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา[xp] (kān leūaktang prathānāthibødī Saharat Amērikā) EN: United States presidential election   FR: élections présidentielles américaines [fpl]
การทูต[n.] (kānthūt) EN: diplomacy ; statecraft ; statesmanship ; foreign affairs ; external affairs   FR: diplomatie [f]
นักการเมือง[n.] (nakkānmeūang) EN: politician ; statesman ; congressman   FR: homme politique [m] ; femme politique [f] ; politicien [m] ; politicienne [f]
นักการทูต[n.] (nakkānthūt) EN: diplomat ; ambassador ; emissary ; envoy ; consul ; minister ; statesman   FR: diplomate [m, f]
พรหมวิหาร[n.] (phrommawihān = phromwihān) EN: four principles of virtuous existence ; sublime states of mind   FR: les quatre vertus [fpl]
ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา[n. exp.] (prathānāthibødī khøng Saharat Amērikā) EN: President of the United-States of America   FR: président des États-Unis d'Amérique [m]
ประเทศอเมริกา[n. prop.] (Prathēt Amērikā) EN: United States ; U.S ; USA ; America   FR: États-Unis [mpl] ; États-Unis d'Amérique [mpl] ; Amérique [f]
ประเทศสหรัฐอเมริกา[n. prop.] (Prathēt Saharat Amērikā) EN: United States of America ; United States ; America   FR: États-Unis [mpl] ; USA [mpl]
รัฐบุรุษ[n.] (ratthaburut) EN: statesman   FR: homme d'État [m]
รัฐบุรุษอาวุโส[n. exp.] (ratthaburut āwusō) EN: senior statesman ; elder statesman   
สหรัฐอเมริกา[n. prop.] (Saharat Amērikā) EN: United States (of America) ; USA   FR: Etats-Unis ; USA
สถานทูตอเมริกา[n. prop.] (Sathānthūt Amērikā) EN: Embassy of the United States   FR: Ambassade des États-Unis [f]
สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย [n. prop.] (Sathānthūt Amērikā Prajam Prathēt Thai) EN: Embassy of the United States in Thailand   FR: Ambassade des États-Unis en Thaïlande [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
STATES    S T EY1 T S
STATES'    S T EY1 T S
ESTATES    AH0 S T EY1 T S
RESTATES    R IY0 S T EY1 T S
STATESMAN    S T EY1 T S M AH0 N
MISSTATES    M IH2 S T EY1 T S
MISSTATES    M IH2 S S T EY1 T S
STATESMEN    S T EY1 T S M EH0 N
SUNSTATES    S AH1 N S T EY2 T S
STATESIDE    S T EY1 T S AY1 D
STATESWEST    S T EY2 T S W EH1 S T
CORESTATES    K AO1 R S T EY2 T S
OVERSTATES    OW1 V ER0 S T EY2 T S
UNDERSTATES    AH1 N D ER0 S T EY2 T S
STATESMAN'S    S T EY1 T S M AH0 N Z
CORESTATES'    K AO1 R AH0 S T EY2 T S
INTERSTATES    IH1 N T ER0 S T EY2 T S
INTERSTATES    IH1 N ER0 S T EY2 T S
STATESMANSHIP    S T EY1 T S M AH0 N SH IH2 P
STATESMANLIKE    S T AH0 T EH1 S M AH0 N L AY2 K
STATESBOROUGH    S T EY1 T S B AH0 R OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
states    (v) (s t ei1 t s)
estates    (n) (i1 s t ei1 t s)
restates    (v) (r ii2 s t ei1 t s)
testates    (n) (t e1 s t ei t s)
Stateside    (n) (s t ei1 t s ai d)
apostates    (n) (@1 p o1 s t ei t s)
misstates    (v) (m i2 s s t ei1 t s)
prostates    (n) (p r o1 s t ei t s)
statesman    (n) (s t ei1 t s m @ n)
statesmen    (n) (s t ei1 t s m @ n)
devastates    (v) (d e1 v @ s t ei t s)
overstates    (v) (ou2 v @ s t ei1 t s)
reinstates    (v) (r ii2 i n s t ei1 t s)
understates    (v) (uh2 n d @ s t ei1 t s)
statesmanlike    (j) (s t ei1 t s m @ n l ai k)
statesmanship    (n) (s t ei1 t s m @ n sh i p)
unstatesmanlike    (j) (uh1 n s t ei1 t s m @ n l ai k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausnahmezustand {m} | Ausnahmezustände {pl}state of emergency | states of emergency [Add to Longdo]
Belagerungszustand {m} | Belagerungszustände {pl}state of siege | states of siege [Add to Longdo]
Besitztum {n}; Grundbesitz {m}; Gutshof {m} | Besitztümer {pl}; Grundbesitze {pl}; Gutshöfe {pl}estate | estates [Add to Longdo]
Betriebszustand {m} | Betriebszustände {pl} | automatischer Betriebszustandoperating state; operating condition | operating states; operating conditions | automatic operation [Add to Longdo]
Bundesland {n} | die alten Bundesländer [pol.] | die neuen Bundesländer [pol.](federal) state; land | the old West German states | the newly-formed German states [Add to Longdo]
Finanzlage {f} | Finanzlagen {pl}financial state | financial states [Add to Longdo]
Geistesverfassung {f} | Geistesverfassungen {pl}state of mind | states of mind [Add to Longdo]
Mitgliedsstaat {m} | Mitgliedsstaaten {pl}member state | member states [Add to Longdo]
Nachbarland {n}; Nachbarstaat {m} | Nachbarländer {pl}; Nachbarstaaten {pl}neighbouring country; neighbouring state | neighbouring countries; neighbouring states [Add to Longdo]
Nachlassverwaltung {f}administration of estates [Add to Longdo]
Staat {m} | Staaten {pl}country; nation | countries; states [Add to Longdo]
Staatenbündnis {n}confederation of states [Add to Longdo]
Staatsfrau {f} | Staatsfrauen {pl}stateswoman | stateswomen [Add to Longdo]
Staatskunst {f}statesmanship [Add to Longdo]
Staatsmann {m} | Staatsmänner {pl}statesman | statesmen [Add to Longdo]
Status {m}; Zustand {m} | Status {pl}; Zustände {pl}state; status | states [Add to Longdo]
Vasallenstaat {m} | Vasallenstaaten {pl}vassal state | vassal states [Add to Longdo]
Wohlfahrtsstaat {m} | Wohlfahrtsstaaten {pl}welfare state | welfare states [Add to Longdo]
angrenzend; anstoßend; benachbart {adj} | benachbarte Staatenadjoining | adjoining states [Add to Longdo]
bewertet zu geringunderstates [Add to Longdo]
formuliert neurestates [Add to Longdo]
übertreiben | übertreibend | übertrieben | übertreibtto overstate | overstating | overstated | overstates [Add to Longdo]
unstaatsmännischunstatesmanlike [Add to Longdo]
untertreiben | untertreibend | untertrieben | untertreibt | untertriebto understate | understating | understated | understates | understated [Add to Longdo]
verheeren; verwüsten | verheerend; verwüstend | verwüstet | verwüstet | verwüsteteto devastate | devastating | devastated | devastates | devastated [Add to Longdo]
verheert; verwüstetdevastates [Add to Longdo]
Der Bund greift in Länderkompetenzen ein.The Federation encroaches on the legislative competence of the states. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS [Add to Longdo]
GOP[ゴップ, goppu] (n) (See 共和党) Grand Old Party (Republican Party of the United States); GOP [Add to Longdo]
アメリカドル;アメリカ・ドル[, amerikadoru ; amerika . doru] (n) American dollar; United States dollar; US dollar [Add to Longdo]
アメリカ合衆国(P);亜米利加合衆国[アメリカがっしゅうこく, amerika gasshuukoku] (n) United States of America; (P) [Add to Longdo]
アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁[アメリカがっしゅうこくれんぽうきんきゅうじたいかんりちょう, amerika gasshuukokurenpoukinkyuujitaikanrichou] (n) Federal Emergency Management Agency of the United States; FEMA [Add to Longdo]
アメリカ領ヴァージン諸島[アメリカりょうヴァージンしょとう, amerika ryou va-jin shotou] (n) United States Virgin Islands [Add to Longdo]
アメリカ連合国[アメリカれんごうこく, amerika rengoukoku] (n) The Confederate States of America; The Confederacy; CSA [Add to Longdo]
アラブ諸国[アラブしょこく, arabu shokoku] (n) Arab countries; Arab states [Add to Longdo]
アンザス[, anzasu] (n) (See アンザス条約) Australia, New Zealand and the United States; ANZUS [Add to Longdo]
アンザス条約[アンザスじょうやく, anzasu jouyaku] (n) ANZUS Treaty (Australia, New Zealand and the United States) [Add to Longdo]
グリーンカード[, guri-nka-do] (n) (1) green card (United States Permanent Resident Card); (2) green card (international insurance certificate for United Kingdom motorists) [Add to Longdo]
ステーツウーマン[, sute-tsuu-man] (n) stateswoman [Add to Longdo]
ステーツマン[, sute-tsuman] (n) statesman [Add to Longdo]
ステーツマンシップ[, sute-tsumanshippu] (n) statesmanship [Add to Longdo]
トモダチ作戦;友達作戦[トモダチさくせん(トモダチ作戦);ともだちさくせん(友達作戦), tomodachi sakusen ( tomodachi sakusen ); tomodachisakusen ( tomodachi sakusen )] (n) Operation Tomodachi; United States Armed Forces assistance operation to support Japan in disaster relief following the 2011 Tohoku earthquake and tsunami [Add to Longdo]
ノーウェイト;ノーウエイト[, no-ueito ; no-ueito] (n) (1) (abbr) {comp} no wait state memory (memory the CPU can access without requiring wait states); (2) instant (e.g. for display speed of text in computer games) (wasei [Add to Longdo]
握髪吐哺[あくはつとほ, akuhatsutoho] (n) (a statesman making) extraordinary efforts to find and employ capable persons (persons of great wisdom) [Add to Longdo]
為政者[いせいしゃ, iseisha] (n) statesman; (P) [Add to Longdo]
一向一揆[いっこういっき, ikkouikki] (n) Jodo Shinshu Buddhist uprising (Muromachi and Warring States periods) [Add to Longdo]
加盟各国[かめいかっこく, kameikakkoku] (n) member countries (e.g. treaty, UN, etc.); member states [Add to Longdo]
過現未[かげんみ, kagenmi] (n) past, present and future; three temporal states of existence [Add to Longdo]
関船[せきぶね, sekibune] (n) (arch) type of fast military boat used from the Warring states period until the Edo period [Add to Longdo]
旧ソ連圏諸国[きゅうソれんけんしょこく, kyuu so renkenshokoku] (n) member states of the former Soviet bloc [Add to Longdo]
経世家[けいせいか, keiseika] (n) statesman [Add to Longdo]
元勲[げんくん, genkun] (n) elder statesman [Add to Longdo]
元老[げんろう, genrou] (n) (1) elder statesman; doyen; old-timer; authority; (2) Genro (member of a pre-WWII body that informally advised the emperor); (P) [Add to Longdo]
五胡十六国[ごこじゅうろっこく, gokojuurokkoku] (n) Sixteen Kingdoms (collection of sovereign states in and around China from 304 to 439 CE); Sixteen Kingdoms period [Add to Longdo]
呉越[ごえつ, goetsu] (n) Go-Etsu; two rival states in ancient China [Add to Longdo]
合衆国;合州国(iK)[がっしゅうこく, gasshuukoku] (n) (1) federal state; (2) (abbr) (See アメリカ合衆国) United States of America [Add to Longdo]
国家連合[こっかれんごう, kokkarengou] (n) federation of states; confederation of nations [Add to Longdo]
三部会[さんぶかい, sanbukai] (n) Estates General; States-General [Add to Longdo]
施政[しせい, shisei] (n) government; administration; statesmanship; (P) [Add to Longdo]
州権論[しゅうけんろん, shuukenron] (n) (obsc) states' rights theory [Add to Longdo]
重臣[じゅうしん, juushin] (n) chief vassal; senior statesman [Add to Longdo]
春秋戦国[しゅんじゅうせんごく, shunjuusengoku] (n) the Spring and Autumn period and the Warring States period (Chinese history) [Add to Longdo]
諸子百家[しょしひゃっか, shoshihyakka] (n) Hundred Schools of Thought; general term for the large number of scholars and controversialists, and their respective schools, that flourished during China's Spring and Autumn period and Warring States period [Add to Longdo]
小篆[しょうてん, shouten] (n) (See 六体) small seal script (arising during China's Warring States period) [Add to Longdo]
世伝[せいでん, seiden] (adj-no) hereditary (estates) [Add to Longdo]
政客[せいかく;せいきゃく, seikaku ; seikyaku] (n) politician (or someone otherwise engaged in politics); statesman [Add to Longdo]
政治家[せいじか, seijika] (n) politician; statesman; (P) [Add to Longdo]
斉;齊[せい, sei] (n) Qi (kingdom in China during the Spring and Autumn Period and the Period of the Warring States); Ch'i [Add to Longdo]
戦国[せんごく, sengoku] (n) belligerent country; country in civil war; warring states; (P) [Add to Longdo]
戦国時代[せんごくじだい, sengokujidai] (n) (1) Warring States period (of Japanese history, approx. 1467-1568 CE); (2) Warring States period (of Chinese history, 403-221 BCE); (3) era of vicious competition [Add to Longdo]
戦国大名[せんごくだいみょう, sengokudaimyou] (n) daimyo in the Warring States period [Add to Longdo]
対米貿易[たいべいぼうえき, taibeiboueki] (n) trade with the United States [Add to Longdo]
滞米[たいべい, taibei] (n) staying or residing in the United States [Add to Longdo]
田荘;田所[たどころ, tadokoro] (n) (1) (arch) (See 田地) farmland; (2) (arch) private farm estates from before the Taika reform [Add to Longdo]
道州制[どうしゅうせい, doushuusei] (n) administrative reform proposal, involving integration of prefectures into 7 or 9 states [Add to Longdo]
独立国家共同体[どくりつこっかきょうどうたい, dokuritsukokkakyoudoutai] (n) Commonwealth of Independent States; CIS [Add to Longdo]
南部連合国[なんぶれんごうこく, nanburengoukoku] (n) Confederate States of America; CSA [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
元老院[yuán lǎo yuàn, ㄩㄢˊ ㄌㄠˇ ㄩㄢˋ, ] upper house; senate; senior statesmen's assembly [Add to Longdo]
全美[quán měi, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄟˇ, ] throughout the United States; the whole of America [Add to Longdo]
列子[Liè zǐ, ㄌㄧㄝˋ ㄗˇ, ] Lie Zi, Daoist author, said to be early Warring States period 戰國|战国; Daoist text in eight chapters, said to be by Lie Zi, probably compiled during WeiJin times 魏晉|魏晋 (3rd century AD) [Add to Longdo]
加勒比国家联盟[Jiā lè bǐ Guó jiā Lián méng, ㄐㄧㄚ ㄌㄜˋ ㄅㄧˇ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, / ] Association of Caribbean States [Add to Longdo]
十国春秋[shí guó chūn qiū, ㄕˊ ㄍㄨㄛˊ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, / ] History of Ten States of South China (1669) by Wu Renchen 吳任臣|吴任臣, 77 scrolls [Add to Longdo]
司马[Sī mǎ, ㄙ ㄇㄚˇ, / ] official post of minister of war in pre-han Chinese states; two-character surname Sima [Add to Longdo]
[Wú, ˊ, / ] surname Wu; province of Jiangsu; name of Southern China states at different historical periods [Add to Longdo]
吴任臣[Wú Rèn chén, ˊ ㄖㄣˋ ㄔㄣˊ, / ] Wu Renchen (1628-1689), Qing dynasty polymath and historian, author of History of Ten States of South China 十國春秋|十国春秋 [Add to Longdo]
吴越[Wú Yuè, ˊ ㄩㄝˋ, / ] states of south China in different historical periods; proverbially perpetual arch-enemies [Add to Longdo]
吴越春秋[Wú Yuè chūn qiū, ˊ ㄩㄝˋ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, / ] History of the Southern States Wu and Yue (traditional rivals), compiled by Han historian Zhao Ye 趙曄|赵晔, 10 extant scrolls [Add to Longdo]
哈米尔卡[Hā mǐ ěr kǎ, ㄏㄚ ㄇㄧˇ ㄦˇ ㄎㄚˇ, / ] Hamilcar (c. 270-228 BC), Carthaginian statesman and general [Add to Longdo]
商鞅[Shāng Yāng, ㄕㄤ ㄧㄤ, ] Shang Yang (c. 390-338 BC), legalist philosopher and important statesman of Qin state 秦國|秦国 whose militaristic reforms in 356 and 350 BC played a key role in establishing Qin power [Add to Longdo]
国民警卫队[guó mín jǐng wèi duì, ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄥˇ ㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] National Guard (United States) [Add to Longdo]
土邦[tǔ bāng, ㄊㄨˇ ㄅㄤ, ] native state (term used by British Colonial power to refer to independent states of India or Africa) [Add to Longdo]
墨子[Mò zǐ, ㄇㄛˋ ㄗˇ, ] Mozi (flourished approx 479-381 BC), famous Warring States philosopher, founder of Mohism [Add to Longdo]
大夫[dài fu, ㄉㄞˋ ㄈㄨ˙, ] doctor; minister of state (in pre-Han states) [Add to Longdo]
大梁[Dà liáng, ㄉㄚˋ ㄌㄧㄤˊ, ] capital of Wei 魏 during Warring states [Add to Longdo]
太史令[tài shǐ lìng, ㄊㄞˋ ㄕˇ ㄌㄧㄥˋ, ] grand scribe (official position in many Chinese states up to the Han) [Add to Longdo]
夷门[Yí mén, ㄧˊ ㄇㄣˊ, / ] the Yi gate of 大梁, capital of Wei 魏 during Warring states [Add to Longdo]
尉缭子[Wèi Liáo zi, ㄨㄟˋ ㄌㄧㄠˊ ㄗ˙, / ] Wei Liao-zi, pre-Han dynasty book of military strategy, politics and economics, possibly written by Wei Liao 尉繚|尉缭, probably during Warring States [Add to Longdo]
屈原[Qū Yuán, ㄑㄩ ㄩㄢˊ, ] Qu yuan (340-278 BC), famous Warring States statesman and poet, author of Sorrow at Parting 離騷|离骚 Lisao in Songs of Chu 楚辭|楚辞 [Add to Longdo]
[zhōu, ㄓㄡ, ] (United States) state; province; sub-prefecture [Add to Longdo]
惠子[Huì zi, ㄏㄨㄟˋ ㄗ˙, ] Hui Shi 惠施 (c. 370-310 BC), Warring States philosopher and politician [Add to Longdo]
惠施[Huì Shī, ㄏㄨㄟˋ ㄕ, ] Hui Shi (c. 370-310 BC), Warring States philosopher and politician; known as 惠子 [Add to Longdo]
态叠加[tài dié jiā, ㄊㄞˋ ㄉㄧㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] superposition of states (quantum mechanics) [Add to Longdo]
战国[zhàn guó, ㄓㄢˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] the Warring States period (475-221 BC) [Add to Longdo]
战国七雄[zhàn guó qī xióng, ㄓㄢˋ ㄍㄨㄛˊ ㄑㄧ ㄒㄩㄥˊ, / ] Seven Hero States of the Warring States, namely Qi 齊|齐, Chu 楚, Yan 燕, Han 韓|韩, Chao 趙|赵, Wei 魏 and Qin 秦 [Add to Longdo]
战国时代[zhàn guó shí dài, ㄓㄢˋ ㄍㄨㄛˊ ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] the Warring States period (475-221 BC); Japanese Warring States period (15th-17th centuries) [Add to Longdo]
战国末[zhàn guó mò, ㄓㄢˋ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄛˋ, / ] late Warring States period, c. 250-221 BC before the First Emperor's Qin Dynasty [Add to Longdo]
战国末年[zhàn guó mò nián, ㄓㄢˋ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄛˋ ㄋㄧㄢˊ, / ] late Warring States period, c. 250-221 BC before the First Emperor's Qin Dynasty [Add to Longdo]
战国策[Zhàn guó cè, ㄓㄢˋ ㄍㄨㄛˊ ㄘㄜˋ, / ] Stratagems of the Warring States by Han Feizi 韓非子|韩非子 [Add to Longdo]
掌玺大臣[zhǎng xǐ dà chén, ㄓㄤˇ ㄒㄧˇ ㄉㄚˋ ㄔㄣˊ, / ] chancellor (rank in various European states); grand chancellor [Add to Longdo]
掌玺官[zhǎng xǐ guān, ㄓㄤˇ ㄒㄧˇ ㄍㄨㄢ, / ] chancellor (rank in various European states) [Add to Longdo]
政治家[zhèng zhì jiā, ㄓㄥˋ ㄓˋ ㄐㄧㄚ, ] statesman; politician [Add to Longdo]
春秋[chūn qiū, ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, ] spring and autumn; four seasons; the year; a person's age; Spring and Autumn period (770-476 BC), with many states contending for hegemony; Spring and Autumn Annals, chronicle of Lu State 722-481 BC, the earliest surviving Chinese history in the form of a [Add to Longdo]
春秋战国[chūn qiū zhàn guó, ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ ㄓㄢˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] the Spring and Autumn (770-476 BC) and Warring States (475-221 BC) periods [Add to Longdo]
春秋战国时代[Chūn qiū Zhàn guó shí dài, ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ ㄓㄢˋ ㄍㄨㄛˊ ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] the Spring and Autumn (770-476 BC) and Warring States (475-221) periods; Eastern Zhou (770-221 BC) [Add to Longdo]
晏婴[Yàn Yīng, ㄧㄢˋ , / ] Yanzi (-c 500 BC), famous statesman from Qi of the Warring States, also known as 晏子, hero of book 晏子春秋 [Add to Longdo]
晏子[Yàn zǐ, ㄧㄢˋ ㄗˇ, ] Yanzi (-c 500 BC), famous statesman from Qi of the Warring States, also known as 晏婴, hero of book 晏子春秋 [Add to Longdo]
晏子春秋[Yàn zǐ chūn qiū, ㄧㄢˋ ㄗˇ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, ] Tales of Yanzi, book describing the life and wisdom of Yanzi 晏子 (-c 500 BC), famous statesman from Qi of the Warring States [Add to Longdo]
晏平仲[Yàn Píng zhòng, ㄧㄢˋ ㄆㄧㄥˊ ㄓㄨㄥˋ, ] another name for Yan Ying 晏嬰|晏婴 or Yanzi 晏子 (-500 BC), famous statesman from Qi of the Warring States 齊國|齐国 [Add to Longdo]
曹操[Cáo Cāo, ㄘㄠˊ ㄘㄠ, ] Cao Cao (155-220), famous statesman and general at the end of Han, noted poet and calligrapher, later warlord, founder and first king of Cao Wei 曹魏, father of Emperor Cao Pi 曹丕; the main villain of novel the Romance of Three Kingdoms 三國演義|三国演义 [Add to Longdo]
有核国家[yǒu hé guó jiā, ㄧㄡˇ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, / ] nuclear weapon states [Add to Longdo]
浣纱记[Huàn shā jì, ㄏㄨㄢˋ ㄕㄚ ㄐㄧˋ, / ] Huansahji or Washing the Silken Gauze, Yuan and Ming saga reworked by 梁辰魚|梁辰鱼 from History of the Southern States Wu and Yue, 吳越春秋|吴越春秋, a popular opera subject [Add to Longdo]
海湾国家[hǎi wān guó jiā, ㄏㄞˇ ㄨㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, / ] Nations of the Persian Gulf; Gulf states [Add to Longdo]
燕赵[Yān Zhào, ㄧㄢ ㄓㄠˋ, / ] Yan and Zhao, two of the Warring States in Hebei and Shanxi; beautiful women; women dancers and singers [Add to Longdo]
独立国家联合体[Dú lì guó jiā lián hé tǐ, ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄊㄧˇ, / ] Commonwealth of Independent States (former Soviet Union) [Add to Longdo]
独联体[Dú lián tǐ, ㄉㄨˊ ㄌㄧㄢˊ ㄊㄧˇ, / ] Commonwealth of Independent States (former Soviet Union); abbr. for 獨立國家聯合體|独立国家联合体 [Add to Longdo]
百家争鸣[bǎi jiā zhēng míng, ㄅㄞˇ ㄐㄧㄚ ㄓㄥ ㄇㄧㄥˊ, / ] a hundred schools of thought contend (成语 saw); refers to the classical philosophic schools of the Warring States period 475-221 BC [Add to Longdo]
百花齐放,百家争鸣[bǎi huā qí fàng, ㄅㄞˇ ㄏㄨㄚ ㄑㄧˊ ㄈㄤˋ, bai3 jia1 zheng1 ming2, / ] a hundred flowers bloom, a hundred schools of thought contend (成语 saw); refers to the classical philosophic schools of the Warring States period 475-221 BC, but adopted for Mao's campaign of 1956 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top