Search result for

*stalk*

(202 entries)
(2.4774 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: stalk, -stalk-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
stalkingstalking

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stalk[N] ลำต้น, See also: ก้านพืช, Syn. axis, stem, trunk
stalk[N] ขาแก้ว
stalk[VT] ย่องเข้าใกล้, See also: ย่องตาม, Syn. follow, pursue, trail
stalk[VI] เดินอาดๆ, See also: ย่างสามขุม, Syn. strut, walk stiffly
stalk[N] การเดินย่องเข้าใกล้, See also: การเดินย่องตาม, Syn. stealthy pursuit
stalk[N] การเดินอาดๆ, See also: การย่างสามขุม, Syn. swagger, strut
stalky[ADJ] ยาวเรียว, Syn. long and thin
stalky[ADJ] มีก้านมาก, See also: เต็มไปด้วยลำก้าน
stalker[N] ผู้เดินย่องตาม, Syn. stealthy pursuer
beanstalk[N] ต้นถั่ว
leafstalk[N] ก้านใบ, Syn. petiole
stalk off[PHRV] ทำให้รอคอย, Syn. stalk away
stalk away[PHRV] ออกไปอย่างโกรธ, Syn. stalk off
deerstalker[N] หมวกที่มีขอบปีกด้านหน้าและหลัง และมีปกหูสองข้าง, See also: หมวกนักล่าสัตว์, Syn. glengarry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leafstalk(ลีฟ'สทอล์ค) n. ก้านใบ
stalk(สทอลคฺ) n. ก้านพืช,ลำต้น,ก้าน,แกน,ปล่องไฟสูง,ขาแก้วเหล้า,ลำเนื้อสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง vi.,vt.,n. (การ) ไล่ตาม,ไล่ตามสัตว์,ย่องเข้าใกล้,เดินเขย่งเท้าเข้าใกล้,ย่างลามขุม,ย่าง., Syn. axis,stem,peduncle,pedicel

English-Thai: Nontri Dictionary
beanstalk(n) ฝักถั่ว
stalk(n) ก้าน,ลำต้น,อวัยวะ,ใบไม้,ถ้วยเหล้า,ปล่องไฟโรงสี
stalk(vi) เดินทอดน่อง,เดินกรีดกราย,ย่างสามขุม,ย่อง
stalk(vt) ไล่ตาม,แอบตาม,ย่างสามขุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
petiole; leaf stalkก้านใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
leaf stalk; petioleก้านใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
stalking-horseผู้สมัครเพื่อดึงคะแนน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
stalk; stipeก้าน [มีความหมายเหมือนกับ seta ๒] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
stipe; stalkก้าน [มีความหมายเหมือนกับ seta ๒] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
crosstalk๑. การแทรกสัญญาณข้าม(วงจร)๒. สัญญาณแทรกข้าม(วงจร) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
crosstalk๑. การแทรกสัญญาณข้าม(วงจร)๒. สัญญาณแทรกข้าม(วงจร) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cyberstalkingการเฝ้าติดตามทางอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Stalkingการเฝ้าติดตาม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
asTalking via the phone (pron. )
cornstalk (n name ) ซังข้าวโพด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- A stalker?- Ein Stalker? Sight Unseen (2000)
Stalking her?Stalking ihr? About Face (2011)
No, Jack and the Beanstalk.เปล่าเจ็คผู้ฆ่ายักษ์จ้ะ The One with George Stephanopoulos (1994)
Take a good look. He could be some celebrity stalker.ส่วนเขาเป็นพวกบ้าดารา Nothing to Lose (1997)
Wow! Looks like the celebrity stalker don´t have a wallet.คนบ้าดาราลืมพกกระเป๋าตังค์แฮะ Nothing to Lose (1997)
What's he doing, stalking us?ว่าแต่ เขาตามเรามาหรือเปล่า? Dark Harbor (1998)
And this button-down, Oxford-cloth psycho might just snap... ..and then stalk from office to office... ..with an Armalite AR10 carbine gas-powered semiautomatic weapon,... ..pumping round after round into colleagues and co-workers.แต่ผมไม่รู้จะทำไงนี่มาร์ล่า ขอร้องได้มั้ย? บรรยาย// เธอไม่ได้โทรหาไทเลอร์ Fight Club (1999)
(Tyler) ln the world I see,... ..you're stalking elk through the Grand Canyon forests... ..around the ruins of Rockefeller Center.(ปิดประตู) Fight Club (1999)
Mr. Latimer wasn't stalking.มิสเตอร์ลาติเมอร์ไม่ได้สะกดรอยตาม Legally Blonde (2001)
I feel like a stalker!ผมรู้สึกเหมือนเป็นพวก ชอบแอบตามสาวเลยอ่ะ ! Millennium Actress (2001)
Now, what kind of machine can bend a stalk of corn over without breaking it?เครื่องจักรประเภทไหนที่บิดลำข้าวโพดได้โดยไม่หัก Signs (2002)
well, you know, technically... that's stalking.รู้มั้ยถ้า... เอาเป๊ะๆ เลย เขาเรียก "ตามดู" Bringing Down the House (2003)
I feel like I'm being stalked. You'll be boiling rabbits next.ผมรู้สึกเหมือนกำลังถูกไล่ล่า แล้วก็จะถูกคุณต้มเหมือนกระต่าย Hope Springs (2003)
Other than food, why would Lycans stalk a human?มีอะไรนอกเหนือจากอาหารที่ไลแคนจะตามล่ามนุษย์ Underworld (2003)
Who was the guy stalking you?ใครคือคนที่ย่องเข้ามาใกล้คุณเหรอ ? High Tension (2003)
He's been stalking me.เขาตามฉันมาสักระยะแล้วล่ะ Wicker Park (2004)
- Stalker!- พวกโรคจิตถ้ำมอง 50 First Dates (2004)
Stalkerazzi at 3 o'clock.ดูนั่น ที่ 13 นาฬิกา A Cinderella Story (2004)
I've been stalking him for years. You decide to be gay for one night-ฉันจีบเขาเป็นปีๆ แต่นายโฉบเขาไปในเวลาวันเดียว Eating Out (2004)
God, I feel like a stalker.พระเจ้า ผมรู้สึกว่ามีคนแอบฟังนะ Eating Out (2004)
And OK, look, I'm not saying she's a stalker, but she saved this Kleenex you used and she said she's gonna do some kind of African voodoo with it to make you like her.โอเค ! ชั้นไม่ได้บอกว่าหล่อนตามดูเธอหรอกนะ หล่อนแค่เก็บทิชชู่ที่เธอใช้ Mean Girls (2004)
We have chicken, sweet pea stalks, and fish with bean sauceกับข้าวน่ะมีไก่ ผัดโต๊วเหมี่ยว แล้วก็ปลานึ่งเต้าเจี้ยว Saving Face (2004)
stalkingพูดซิ Paris ei yeonin (2004)
Oh, about a billion stalks of corn.โอ้ย, มีแต่แปลงปลูกข้าวโพดขึ้นเป็นล้านล้านเลย. Crusade (2004)
She can destroy you. She would spread rumours. Stalk you from tea-house to tea-house.เขาสามารถทำลายเธอได้ เขาจะแพร่ข่าวลือ Memoirs of a Geisha (2005)
You're not stalking me, are you?คุณไม่ได้สะกดรอยตามผมใช่ไหม Red Eye (2005)
-Are you stalking us? -And why would we do a thing like that?นี่สะกดรอยตามกันเหรอฮะ แล้วทำไมเราต้องทำอย่างนั้นด้วยคะ Imagine Me & You (2005)
That's great, Ted-- you'll be the most casual stalker ever.เจ๋งซะไม่มี เท็ด ฉันว่านายไปเป็นนักสะกดรอยที่"ชิว"ที่สุดดีกว่า Purple Giraffe (2005)
And for a tiger, it's like crawling on your belly to stalk helpless prey.และสำหรับเสือ มันเหมือนการคลาน บนท้องของเหยื่อ ที่หมดหนทาง Ice Age: The Meltdown (2006)
I'm stalking the prey. Claw, kick.ฉันคุกคามเหยื่อ เล็บ, เตะ Ice Age: The Meltdown (2006)
And I'm stalking and I'm stalking and I'm...และฉันคุกคาม และฉันคุกคาม และฉัน... Ice Age: The Meltdown (2006)
Attack the water. Stalking the prey.สู้กับน้ำ ไล่ตามเหยื่อ Ice Age: The Meltdown (2006)
Hey. I'm stalking the prey.เฮ้ ฉันกำลังไล่ตามเหยื่อ Ice Age: The Meltdown (2006)
Maybe there's someone out there. Maybe there's a stalker.(BIRDS CHIRPIN G) Deja Vu (2006)
If he stakes out a house for an hour he's called a stalker.ถ้ามีใครแอบดูคนอื่น 1 ชั่วโมง คน ๆ นั้นเรียกว่าถ้ำมอง A Millionaire's First Love (2006)
Stalking is a serious crime.สะกดรอยตามนี่มันเป็นอาชญากรรมอย่างหนึ่งนะ Yeolliji (2006)
She's some sick stalker.เธอมันพวกโรคจิตอ่ะ ชอบสะกดรอยตาม Yeolliji (2006)
Hey, stalker!นี่ พวกโรคจิต Death Note: The Last Name (2006)
We are not stalkers.เราไม่ใช่โรคจิต Death Note: The Last Name (2006)
If you thought we are stalkers, why did you stay silent?ถ้าคิดว่าเราเป็นพวกโรคจิต ทำไมคุณถึงนิ่งเงียบล่ะ Death Note: The Last Name (2006)
I want to see Light, stalkers!ชั้นอยากเจอไลท์นะ พวกโรคจิต Death Note: The Last Name (2006)
She complains she's being stalked.เธอบ่นว่าเธอเป็นคนเดินทอดน่อง Confession of Pain (2006)
You don't believe I'm being stalked.คุณไม่เชื่อเหรอว่าฉันเดินทอดน่อง Confession of Pain (2006)
Now you want me to stalk a heroin addict who allegedly paints the future.และตอนนี้คุณจะไปหาคนติดยาที่อ้างว่าตัวเองวาดอนาคตได้หรอ Chapter Four 'Collision' (2006)
This is what stalkers do.ที่นายทำมันเหมือนพวกโรคจิตรู้มั้ย 200 Pounds Beauty (2006)
Your stalker was been here.เจ้านั่นมาตามหาแก ที่นี่ No Regret (2006)
Are you an idiot or a stalker?เธอปัญญาอ่อนหรือเป็นพวกเฝ้ามอง Love/Addiction (2007)
You got this piece stalking you, you got a baby momma back home. You gotta teach me, young Skywalker.แกต้องสอนฉันนะ สกายวอล์กเกอร์น้อย Grin and Bear It (2007)
I follow the code. The stalk was good.ผมทำตามกฏ การไล่ล่าก็ดี It's Alive! (2007)
I follow the code. The stalk was good.ผมทำตามกฎ การตามล่าก็เป็นไปด้วยดี Waiting to Exhale (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stalkThat you should be stalking Hanako! You'd been quiet recently so I'd let my guard down.
stalkThe stalk is a little bigger around than your little finger.
stalkWolves stalked the flock.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลำ[N] trunk, See also: body, stalk, Thai definition: ตัวของคน สัตว์ หรือสิ่งต่างๆ ไม่นับส่วนที่เป็นแขนขาหรือกิ่งก้านหรือเรียกสิ่งที่ยาวกลมหรือมีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น
ลำต้น[N] trunk, See also: stem, stalk, bole, Example: ต้นไม้เล็กๆ พยายามจะเหยียดลำต้นอันบอบบางต่อสู้พายุฝน, Thai definition: ส่วนของต้นไม้ที่อยู่เหนือดิน ไม่นับรวมกิ่งก้าน มีลักษณะเป็นลำ
ขะเน็ด[N] a rope made from rice-straw for binding sheaves of rice-stalks, Syn. เขน็ด, Example: พวกผู้หญิงกำลังช่วยกันทำขะเน็ดอยู่ที่ลานบ้าน, Thai definition: ฟางที่ทำเป็นเชือกมัดฟ่อนข้าว
ขั้ว[N] stem (of a flower), See also: stalk, Syn. แกน, หัว, Ant. ปลาย, Example: เธอต้องฝานขั้วออกไปก่อน แล้วค่อยเอาไปล้างน้ำ, Count unit: ขั้ว, Thai definition: ส่วนที่ต่อของก้านดอกไม้ ใบไม้ ผลไม้ และอื่นๆ
เขน็ด[N] a rope made from rice-straw for binding sheaves of rice-stalks, Syn. ขะเน็ด, Example: อย่าลืมเอาเขน็ดไปนาด้วยนะ, Count unit: เส้น, Thai definition: ฟางที่ทำเป็นเชือกมัดฟ่อนข้าว
เครื่องสด[N] decorations of fresh flowers or leaves or banana stalks, Thai definition: ของสด เช่น หยวก ใบตอง ดอกไม้ และผลไม้บางชนิดที่ประดิษฐ์ขึ้นสำหรับตกแต่งเชิงตะกอนที่เผาศพเป็นต้น, ถ้ามุ่งเอาหยวกเป็นหลักก็เรียกว่า เครื่องหยวก
เรียวหนาม[N] thorny bamboo branch, See also: thorny tip of a bamboo stalk, Count unit: เรียว, Thai definition: แขนงไม้ไผ่ที่มีหนาม มักแตกออกจากบริเวณโคน
ลูกข้าว[N] second ear of paddy growing from a reaped rice plant, See also: rice stalks from the stumps of reaped rice, Thai definition: รวงข้าวที่เกิดออกจากตอต้นข้าวที่เกี่ยวแล้ว
หยวก[N] banana stalk, Syn. แกนกล้วย, หยวกกล้วย, Example: งานสลักผักและผลไม้จะเห็นได้จากงานสลักแท่งหยวกเป็นลวดลายใช้ประดับตกแต่งเบญจาเชิงตะกอนในพิธีงานศพ, Count unit: ต้น, ท่อน, Thai definition: ส่วนในหรือแกนอ่อนของลำต้นกล้วย มีสีขาว
ทางมะพร้าว[N] coconut leaf, See also: coconut-palm leaf stalk, Example: เขาปีนขึ้นปลิดทางมะพร้าวลงมาทางหนึ่ง, Count unit: ทาง
ย่อแย่[V] waddle, See also: sway, wiggle, totter, stalk, wobble, toddle, Syn. อ่อนแอ, Ant. แข็งแรง, Example: อาการของคนไข้ย่อแย่เต็มทน
ก้าน[N] stem, See also: stalk, Syn. ก้านดอกไม้, Example: คนจัดดอกไม้ตัดก้านกุหลาบจนสั้น, Count unit: ก้าน
ก้านดอก[N] stalk, See also: stem of a flower, Syn. ก้าน, Example: ก้านดอกกุหลาบมีหนามคม, Count unit: ก้าน
ก้านดอก[N] flower stalk, See also: stem, Example: เวลาตัดดอกกุหลาบจะต้องเหลือก้านดอกให้ยาว, Count unit: ก้าน
ก้านใบ[N] leaf stalk, Example: เด็กๆ เด็ดก้านใบของต้นมะละกอมาเล่นขายของ, Count unit: ก้าน
ก้านไม้ขีด[N] stalk of a match, Example: ก้านไม้ขีดไฟชื้นจะจุดไฟติดยาก, Count unit: ก้าน
แทงหยวก[V] carve beautifully the banana plant, See also: carve a pith of a banana stalk, Syn. สลักหยวก, Thai definition: สลักกาบกล้วยให้เป็นลวดลายประดับเชิงตะกอนในการเผาศพเป็นต้น
หัวปลี[N] banana blossom, See also: bud end of a flowering banana stalk (used as a vegetable), edible inflorescence of a banan, Example: ยายบอกให้เธอกินแกงเลียงหัวปลีเพื่อเรียกน้ำนม, Thai definition: ดอกของกล้วยที่ยังมีกาบหุ้มอยู่ ซึ่งอยู่ถัดจากกล้วยตีนเต่า
หัวขั้ว[N] pedicle, See also: stub, joint, extreme end, end of a stalk, Syn. ขั้ว, Example: หัวขั้วของทุเรียนลูกนี้หลุดจากผลแล้ว, Thai definition: ด้านหัวของผลไม้ส่วนที่ติดอยู่กับขั้วหรือก้าน, ด้านล่างของดอกไม้ส่วนที่ติดอยู่กับขั้วหรือก้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวขั้ว[n.] (hūakhūa) EN: pedicle; stub; joint; extreme end; end of a stalk ; base of fruit ; stem joint   
หัวปลี[n. exp.] (hūaplī) EN: banana blossom ; bud end of a flowering banana stalk ; edible inflorescence of a banana plant   FR: partie comestible de l'inflorescence du bananier [f]
ก้าน[n.] (kān) EN: stem ; stalk   FR: branche [f] ; rameau [m] ; tige [f]
ขั้ว[n.] (khūa = khua) EN: stem ; stalk ; calyx   
ล่า[v.] (lā) EN: hunt ; stalk ; pursue ; seek   FR: chasser ; poursuivre
ลำ[n.] (lam) EN: stalk ; bar ; beam   FR: tige [f] ; tube [m]
ลำต้น[n. exp.] (lamton) EN: trunk ; stem ; stalk ; bole   FR: tronc (d'arbre) [m]
โปน[adj.] (pōn) EN: protrusive ; bulgy ; distended ; enlarged ; protuberant ; stalky ; bugging out   FR: protubérant
ทางมะพร้าว[n. exp.] (thāng maphrāo) EN: coconut leaf ; coconut-palm leaf stalk   
หยวก[n.] (yūak) EN: banana stalk   FR: coeur de bananier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
STALK    S T AO1 K
STALKY    S T AO1 K IY0
STALKS    S T AO1 K S
STALKER    S T AO1 K ER0
STALKED    S T AO1 K T
STALKERS    S T AO1 K ER0 Z
STALKING    S T AO1 K IH0 NG
CROSSTALK    K R AO1 S T AO0 K
CORNSTALK    K AO1 R N S T AO2 K
CORNSTALKS    K AO1 R N S T AO2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stalk    (v) (s t oo1 k)
stalks    (v) (s t oo1 k s)
stalked    (v) (s t oo1 k t)
stalker    (n) (s t oo1 k @ r)
stalkers    (n) (s t oo1 k @ z)
stalking    (v) (s t oo1 k i ng)
beanstalk    (n) (b ii1 n s t oo k)
crosstalk    (n) (k r o1 s t oo k)
beanstalks    (n) (b ii1 n s t oo k s)
deerstalker    (n) (d i@1 s t oo k @ r)
deerstalkers    (n) (d i@1 s t oo k @ z)
deerstalking    (n) (d i@1 s t oo k i ng)
stalking-horse    (n) - (s t oo1 k i ng - h oo s)
stalking-horses    (n) - (s t oo1 k i ng - h oo s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Getreidehalm {m}; Maisstängel {m}; Maisstengel {m} [alt]cornstalk; corn stalk [Add to Longdo]
Halm {m}; Stängel {m}; Stiel {m}stalk; stem [Add to Longdo]
Pirsch {f}; Pirschjagd {f} | auf die Pirsch gehenstalk; still hunt | to go (deer-) stalking [Add to Longdo]
Pirschjagd {f}stalking [Add to Longdo]
Pirschjäger {m}stalker [Add to Longdo]
Stängel {m}; Stengel {m} [alt]stalk; stem [Add to Longdo]
Stiel {m}; Blütenstiel {m} [bot.]stalk; stem; peduncle [Add to Longdo]
Stiel {m}; Blattstiel {m} [bot.]leafstalk; petiole [Add to Longdo]
Strohmann {m}; Strohfrau {f}stalking-horse [Add to Longdo]
Strunk {m} | Strünke {pl}stem; stalk | stems; stalks [Add to Longdo]
Überschneidung {f}; Überlagerung {f}; gegenseitige Beeinflussung {f}crosstalk [Add to Longdo]
Übersprechdämpfung {f}crosstalk attenuation [Add to Longdo]
Übersprechen {n}; Nebensprechen {n} [electr.]cross-talk; crosstalk [Add to Longdo]
Verfolgen und Belästigen von Prominenten [jur.]stalking [Add to Longdo]
Vorwand {m}; Deckmantel {m}stalking-horse [Add to Longdo]
gestelzt; stelztestalked [Add to Longdo]
stelzen; steifbeinig gehen | stelzend; steifbeinig gehend | gestelzt; steifbeinig gegangen | stelzt | stelzteto stalk | stalking | stalked | stalks | stalked [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クロストーク[, kurosuto-ku] (n) {comp} crosstalk [Add to Longdo]
ストーカー[, suto-ka-] (n) stalker [Add to Longdo]
ストーキング[, suto-kingu] (n,vs) stalking [Add to Longdo]
押しかけ;押し掛け[おしかけ, oshikake] (n) uninvited (visitor); stalker [Add to Longdo]
伽羅蕗[きゃらぶき, kyarabuki] (n) stalks of butterbur boiled in soy sauce [Add to Longdo]
花梗[かこう, kakou] (n,adj-no) flower stalk; peduncle [Add to Longdo]
幹;柄[から, kara] (n) (1) (arch) trunk; stem; stalk; (2) shaft (of an arrow); (3) handle [Add to Longdo]
局内クロストーク[きょくないクロストーク, kyokunai kurosuto-ku] (n) {comp} local crosstalk [Add to Longdo]
[くき, kuki] (n) stalk; stem; (P) [Add to Longdo]
茎漬;茎漬け[くきづけ, kukiduke] (n) salt pickling of a turnip or daikon, inc. leaves and stalk [Add to Longdo]
根茎[こんけい, konkei] (n,adj-no) rhizome; root stalk [Add to Longdo]
削ぎ切り;そぎ切り[そぎぎり, sogigiri] (n,vs) (See 削ぐ・1) cutting a thin object (e.g. vegetable stalk) at a 45 degree angle; cutting in a way that blunts or rounds the cut [Add to Longdo]
四つ葉[よつば, yotsuba] (n,adj-no) plant having four leaves on one stalk [Add to Longdo]
茶柱[ちゃばしら, chabashira] (n) auspicious sign (a tea stalk floating erect in one's cup) [Add to Longdo]
唐の芋[とうのいも, tounoimo] (n) (See 里芋・さといも) var. of taro with long purple stalks [Add to Longdo]
当て馬;あて馬[あてうま, ateuma] (n) stallion brought close to a mare to test her readiness to mate; stalking horse; spoiler [Add to Longdo]
尾ける[つける, tsukeru] (v1) (from 尾行する and 付ける) to hunt a spy; to put a tail on someone; to stalk [Add to Longdo]
[つか, tsuka] (n) (1) handle; grip; (2) stalk (of a mushroom, leaf, etc.); (P) [Add to Longdo]
麻幹[おがら, ogara] (n) hemp reed; hemp stalk [Add to Longdo]
葉柄[ようへい, youhei] (n,adj-no) leaf stalk; petiole [Add to Longdo]
漏話結合[ろうわげつごう, rouwagetsugou] (n) crosstalk coupling [Add to Longdo]
和布蕪;芽株[めかぶ;めかぶら, mekabu ; mekabura] (n) thick wakame leaves, from near the stalk [Add to Longdo]
藁しべ;藁稭(oK)[わらしべ, warashibe] (n) (rice) stalk [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
并蒂莲[bìng dì lián, ㄅㄧㄥˋ ㄉㄧˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] lit. twin lotus flowers on one stalk; fig. a devoted married couple [Add to Longdo]
[shé, ㄕㄜˊ, ] sort out divining stalks [Add to Longdo]
眼柄[yǎn bǐng, ㄧㄢˇ ㄅㄧㄥˇ, ] eye stalk (of crustacean etc) [Add to Longdo]
矮杆品种[ǎi gǎn pǐn zhǒng, ㄞˇ ㄍㄢˇ ㄆㄧㄣˇ ㄓㄨㄥˇ, / ] short-stalked variety; short straw variety [Add to Longdo]
[jiē, ㄐㄧㄝ, ] stalks of millet, corn [Add to Longdo]
[gǎn, ㄍㄢˇ, / ] stalks of grain [Add to Longdo]
稿[gǎo, ㄍㄠˇ, 稿] manuscript; draft; stalk of grain [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, ] stack grain stalks evenly [Add to Longdo]
[ráng, ㄖㄤˊ, ] surname Rang; abundant; stalk of grain [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, ] divine by stalk [Add to Longdo]
[kōu, ㄎㄡ, ] hollow; scallion stalk [Add to Longdo]
花丝[huā sī, ㄏㄨㄚ ㄙ, / ] stalk (filament) of stamen [Add to Longdo]
[jīng, ㄐㄧㄥ, / ] stalk; stem [Add to Longdo]
茎干[jīng gān, ㄐㄧㄥ ㄍㄢ, / ] stem; stalk [Add to Longdo]
[tíng, ㄊㄧㄥˊ, ] stalk of grass [Add to Longdo]
[qí, ㄑㄧˊ, ] stalks of pulse [Add to Longdo]
螳蜋捕蝉[táng láng bǔ chán, ㄊㄤˊ ㄌㄤˊ ㄅㄨˇ ㄔㄢˊ, / ] the mantis stalks the cicada, unaware of the oriole behind (成语 saw, from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子); to pursue a narrow gain while neglecting a greater danger [Add to Longdo]
螳蜋捕蝉,黄雀在后[táng láng bǔ chán, ㄊㄤˊ ㄌㄤˊ ㄅㄨˇ ㄔㄢˊ, huang2 que4 zai4 hou4, / ] The mantis stalks the cicada, unaware of the oriole behind (成语 saw, from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子); to pursue a narrow gain while neglecting a greater danger [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クロストーク[くろすとーく, kurosuto-ku] crosstalk [Add to Longdo]
局内クロストーク[きょくないクロストーク, kyokunai kurosuto-ku] local crosstalk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stalk \Stalk\ (st[add]k), v. t.
   1. To approach under cover of a screen, or by stealth, for
    the purpose of killing, as game.
    [1913 Webster]
 
       As for shooting a man from behind a wall, it is
       cruelly like to stalking a deer.   --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. To follow (a person) persistently, with or without
    attempts to evade detection; as, the paparazzi stalk
    celebrities to get candid photographs; obsessed fans may
    stalk their favorite movie stars.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stalk \Stalk\, v. i. [imp. & p. p. {Stalked} (st[add]kt); p. pr.
   & vb. n. {Stalking}.] [AS. staelcan, stealcian to go slowly;
   cf. stealc high, elevated, Dan. stalke to stalk; probably
   akin to 1st stalk.]
   1. To walk slowly and cautiously; to walk in a stealthy,
    noiseless manner; -- sometimes used with a reflexive
    pronoun. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Into the chamber he stalked him full still.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       [Bertran] stalks close behind her, like a witch's
       fiend,
       Pressing to be employed.       --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To walk behind something as a screen, for the purpose of
    approaching game; to proceed under cover.
    [1913 Webster]
 
       The king . . . crept under the shoulder of his led
       horse; . . . "I must stalk," said he. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       One underneath his horse, to get a shoot doth stalk.
                          --Drayton.
    [1913 Webster]
 
   3. To walk with high and proud steps; -- usually implying the
    affectation of dignity, and indicating dislike. The word
    is used, however, especially by the poets, to express
    dignity of step.
    [1913 Webster]
 
       With manly mien he stalked along the ground.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Then stalking through the deep,
       He fords the ocean.          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       I forbear myself from entering the lists in which he
       has long stalked alone and unchallenged. --Merivale.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stalk \Stalk\ (st[add]k), n. [OE. stalke, fr. AS. stael, stel, a
   stalk. See {Stale} a handle, {Stall}.]
   1. (Bot.)
    (a) The stem or main axis of a plant; as, a stalk of
      wheat, rye, or oats; the stalks of maize or hemp.
    (b) The petiole, pedicel, or peduncle, of a plant.
      [1913 Webster]
 
   2. That which resembles the stalk of a plant, as the stem of
    a quill. --Grew.
    [1913 Webster]
 
   3. (Arch.) An ornament in the Corinthian capital resembling
    the stalk of a plant, from which the volutes and helices
    spring.
    [1913 Webster]
 
   4. One of the two upright pieces of a ladder. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To climb by the rungs and the stalks. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   5. (Zool.)
    (a) A stem or peduncle, as of certain barnacles and
      crinoids.
    (b) The narrow basal portion of the abdomen of a
      hymenopterous insect.
    (c) The peduncle of the eyes of decapod crustaceans.
      [1913 Webster]
 
   6. (Founding) An iron bar with projections inserted in a core
    to strengthen it; a core arbor.
    [1913 Webster]
 
   {Stalk borer} (Zool.), the larva of a noctuid moth ({Gortyna
    nitela}), which bores in the stalks of the raspberry,
    strawberry, tomato, asters, and many other garden plants,
    often doing much injury.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stalk \Stalk\, n.
   1. A high, proud, stately step or walk.
    [1913 Webster]
 
       Thus twice before, . . .
       With martial stalk hath he gone by our watch.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The which with monstrous stalk behind him stepped.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. The act or process of stalking.
 
       When the stalk was over (the antelope took alarm and
       ran off before I was within rifle shot) I came back.
                          --T.
                          Roosevelt.
    [Webster 1913 Suppl.]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top