Search result for

*sniff*

(170 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sniff, -sniff-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sniff[VI] สูดจมูกฟุดฟิด, Syn. sniffle, snort
sniff[VT] สูดอากาศ, See also: สูดกลิ่น, Syn. inhale, breathe
sniff[VT] สงสัย (โดยเฉพาะในสิ่งที่ไม่ดี)
sniff[N] เสียงสูดจมูก
sniff[N] การสูดกลิ่น, See also: การสูดอากาศ
sniff[N] ข้อสงสัย, See also: ข้อกังขา
sniffy[ADJ] หยิ่งยโส, See also: อวดหยิ่ง, ทะนงตัว, ทำหัวสูง, Syn. disdainful
sniffy[ADJ] ซึ่งทำจมูกฟุดฟิด
sniffer[N] คนที่สูดจมูก, See also: คนสูดยาผ่านทางจมูก
sniffle[VI] สูดจมูกบ่อยๆ
sniffle[VI] ร้องไห้เงียบๆ (โดยสูดจมูกตลอด), See also: สะอึกสะอื้น
sniffle[N] เสียงสูดจมูกบ่อยๆ
sniffle[N] การสูดจมูกบ่อยๆ
sniff at[PHRV] ยิ้มเยาะ, See also: เย้ยหยัน, Syn. smell at
sniff up[PHRV] สูด, See also: ดม
sniffler[N] คนที่สูดจมูกบ่อยๆ, See also: คนสะอึกสะอื้น
sniffles[N] อากาศเย็นที่ทำให้ต้องสูดจมูก (คำไม่เป็นทางการ)
sniff out[PHRV] ทำจมูกฟุดฟิดหา, See also: ดมหา, สูดกลิ่นหา, Syn. nose out, smell out
sniff out[PHRV] ค้นพบ, Syn. nose out, smell out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pecksniffianadj. จอมปลอม,มือถือสากปากถือศีล -Pecksniffery n.
sniff(สนิฟ) vi.,n. (การ) สูดอากาศ,สูดกลิ่น,สูดด้วยจมูกอย่างมีเสียง,ดม,จูบด้วยจมูก,ดูถูก,เหยียดหยาม,กลิ่นเล็กน้อย., See also: sniffer n. sniffingly adv., Syn. sniffle,snuff,inhale

English-Thai: Nontri Dictionary
sniff(vi) ดม,สูดหายใจ,สูดกลิ่น,สูดน้ำมูก
sniffle(n) การสูดหายใจบ่อยๆ
sniffle(vi) สูดบ่อยๆ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Glue Sniffingกาว, [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[sniffs][sniffs] Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
(SNIFFING)(ดม) The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
Looks like I picked the wrong week to quit sniffing glue.ดูเหมือนผมจะเลือกอาทิตย์ผิด ที่จะเลิกดมกาวซะแล้ว Airplane! (1980)
[sniffs][SNlFFS] Bloodsport (1988)
Now look, I've gone and caught a sniffle.ดูนะ, ผมไปและคัดจมูกมา Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
It's not to keep. It's just to sniff.มันไม่ให้ มันเป็นเพียงที่จะสูดอากาศ The Russia House (1990)
Attaboy. Attaboy, sniff it out.เก่งมาก ๆ ดมให้เจอ Of Mice and Men (1992)
- Sniff them out, Mary.- ดมกลิ่นหามันซิ, แมร์รี่, Hocus Pocus (1993)
When he comes a-sniffing We will snap the trap and close the gateเมื่อเขาเข้ามาสูดกลิ่น เราก็จะเด้งกับดักขึ้นมาแล้วก็ปิดประตู The Nightmare Before Christmas (1993)
[ Sniffs ] Why should I hire Poles ?...จะไปจ้างทำไม Schindler's List (1993)
backbreaking work, at my new villa. [ Sniffs ]ที่วิลล่าใหม่ของฉัน Schindler's List (1993)
The more I look at you-- [ Sniffs ]ยิ่งเห็นคุณ... Schindler's List (1993)
[ Sniffs ] Oh, that's-- that's real control.ควบคุมได้แน่มาก Schindler's List (1993)
Banes is sniffing' around... and your hormone surges are gettin' out of control.เบนส์ตายังกับสับปะรด และฮอร์โมนนายก็ดูจะควบคุมไม่อยู่แล้ว Junior (1994)
I hope so, because he's got a talent for sniffing' out a lie.ฉันก็หวังอย่างงั้น เพราะว่าเขามีพรสวรรค์ในการจับโกหก Léon: The Professional (1994)
- Learning from each other's knowin' - [ Sniffing ]- การเรียนรู้จาก knowin กันและกัน ' - [ดมกลิ่น] Pulp Fiction (1994)
[ Sniffing ][ดมกลิ่น] Pulp Fiction (1994)
- Please - [ Sniffing ]- กรุณา - [ดมกลิ่น] Pulp Fiction (1994)
- [ Sniffs ]- [Sniffs] Pulp Fiction (1994)
[ Sniffling ][สูดจมูกบ่อยๆ] Pulp Fiction (1994)
You keep an eye on this 'un. [ Sniffs ]คุณเก็บตาบนนี้ยกเลิก [Sniffs] Pulp Fiction (1994)
You know, most of my salesmen... couldn't sniff out a phony claim... if their noses were nailed to it, but you... man, you never miss.รู้มั้ย เซลล์แมนส่วนใหญ่ของฉัน จับมือใครดมไม่ได้เลยเวลามีเรื่องเคลมประกัน จมูกเขาเกือบจะติดฉันอยู่แล้ว แต่นาย... In the Mouth of Madness (1994)
'Cause the last guy they sent me didn't wear no drawers... couldn't read the sizes in the drawers... and used to sniff the drawers, all right?ไอ้คนก่อนที่เขาส่งมาให้ฉันนะ/มันไม่ได้ใส่เกงใน... มันเลยดูไซส์ไม่ออก... มันต้องใช้ดมเอา / เข้าใจมั้ย? American History X (1998)
Now sniff.ดมดู Woman on Top (2000)
- Can you please stop sniffing my hair?เลิกดม ผมฉันซะที Woman on Top (2000)
He used to be a drug sniffer in the K-9 unit.เขาเคยเป็นดมกลิ่นยาเสพติดในหน่วย K-9 Showtime (2002)
- Here's Theo. When I introduce you, just give him a sniff.- นั่นไงธีโอ พอฉันแนะนำนายๆ แกล้งทำจมูกพุดพิดนะ The Dreamers (2003)
(Sniffs)(Sniffs) 21 Grams (2003)
(Sniffs)(Sniffs) 21 Grams (2003)
- It's OK. - (Cristina sniffs)ไม่เป็นไร? 21 Grams (2003)
(Sniffs)(Sniffs) 21 Grams (2003)
Well, my fingers are available for your sniffing pleasure anytime you need them.อืม งั้นมือผมก็ว่าง ให้คุณสูดดมเสมอนะครับ ถ้าคุณต้องการ 50 First Dates (2004)
Why is he sniffing my blouse? Perspiration levels indicate stress, and that's kind of high.ของพวกนี้แสดงถึงความเครียด ซึ่งค่อนข้างสูงซะด้วย I Heart Huckabees (2004)
Kids who sniff glue?มีใครดมกาวมั้ย? Windstruck (2004)
( sniffles ) ...or let me go.(ซึดนํ้ามูก) ...หรือปล่อยฉันไป Pilot (2004)
[Sniffling](ทำจมูกฟึดฟัด) Imagine Me & You (2005)
{Sniffing in disgust}(ดมแบบน่ารังเกียจ) American Pie Presents: Band Camp (2005)
It looks like you're sniffing around Major General Househoffer.เธอไปด้อมๆมองๆที่บ้านพักของท่านฮาวฮอฟเฟอร์ใช่มั้ย? Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
Keep sniffing and numb your nose.ช่วยกันสูดๆ เข้าไปจะได้ชินจมูก Art of Seduction (2005)
[Sniffs] What are you doing there? What- [Sniffing]นายมาทำอะไรตรงนี้ อะไร สุนัขตัวนี้ตามตัวมีกลิ่นท่อระบายน้ำ สดๆร้อนๆ Mr. Monk and the Other Detective (2005)
You ain't sniffing none of P.I.ยังไงนายก็ไม่ได้แตะงาน อ.น. หรอก Pilot (2005)
Oh. [Sniffs]โอ้ Just My Luck (2006)
The giant wolf sniffing savoring the scent of the meal to come.หมาป่ายักษ์ส่งเสียงฟืดฟาด สูดกลิ่นอาหาร ในมื้อต่อไป 300 (2006)
- I find you sniffing around, so- - I heard you.ผมได้ยินแล้ว Big Momma's House 2 (2006)
Yeah. [Sniffles]ค่ะ Little Miss Sunshine (2006)
It's okay. Come on. [Sniffles] Let's go.ไม่เป็นไร มาเถอะ ไปกันเถอะ Little Miss Sunshine (2006)
Can I get a sniff?ขอดมมั่งสิ Rescue Dawn (2006)
You may not. That is my sniff.ไม่ได้ ฉันเอาไว้ดม Rescue Dawn (2006)
Man, that is my sniff.ฉันเอาไว้ดม Rescue Dawn (2006)
( sniffles ) Can I see Jack Bauer?ฉันขอเจอแจ็ค บาวเออร์ได้ไหม Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sniffI sniffed the smell.
sniffThe dog sniffed at the stranger.
sniffThe dog sniffed the ground.
sniffThe dog was sniffing a stick.
sniffWe sniffed at the food suspiciously.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลาจาก[V] die, See also: pass away, perish, kick the bucket, peg out, sniff it, Syn. ตาย, Ant. กำเนิด, เกิด, Example: คุณปู่ท่านลาจากพวกเราไปแล้ว
วายปราณ[V] die, See also: breathe one's last, pass away, kick the bucket, croak, sniff it, perish, peg out, Syn. ตาย, สิ้นลม, สิ้นใจ, ถึงแก่กรรม, Example: แม้ว่าท่านจะวายปราณไปนานแล้ว แต่ผลงานของท่านก็ยังคงเป็นที่กล่าวขวัญอยู่, Thai definition: สิ้นสุดสภาพของการมีชีวิต
สิ้นใจ[V] die, See also: pass away, perish, breathe one's last, croak, kick the bucket, peg out, sniff it, Syn. สิ้นชีพ, สิ้นชีวิต, สิ้นบุญ, สิ้นลม, ตาย, สิ้นลมปราณ, หมดลม, Example: เจ้าพ่อต้องสิ้นใจไปทั้งๆ ที่ในมือยังกำไพ่อยู่, Thai definition: อาการที่แสดงว่าตาย
สิ้นบุญ[V] die, See also: pass away, perish, breathe one's last, croak, kick the bucket, peg out, sniff it, Syn. สิ้นชีพ, สิ้นชีวิต, สิ้นใจ, สิ้นลม, ตาย, สิ้นลมปราณ, หมดลม, Example: ท่านสิ้นบุญหลังพ่อผมราว 2 ปีเห็นจะได้, Thai definition: อาการที่แสดงว่าตาย
สิ้นลมหายใจ[V] die, See also: pass away, perish, breathe one's last, croak, kick the bucket, peg out, sniff it, Syn. สิ้นชีพ, สิ้นชีวิต, สิ้นบุญ, สิ้นลม, ตาย, สิ้นลมปราณ, หมดลม, สิ้นใจ, Example: ท่านสิ้นลมหายใจลงเมื่ออายุ 55 ปี, Thai definition: อาการที่แสดงว่าตาย
ขี้อ้อน[ADJ] cry-baby, See also: easily weep and sniffle, Example: ใครๆ มักเห็นว่ายุ้ยเป็นคนขี้อ้อน, Thai definition: ที่พร่ำร้องขอหรือร้องสำออยแบบเด็กๆ
สูดกลิ่น[V] smell, See also: scent, sniff, Syn. ดม, ดมกลิ่น, ดอมดม, สูด, สูดดม, Example: หล่อนสูดกลิ่นดอกไม้อันหอมหวานที่โชยมาเข้าจมูก, Thai definition: ดมกลิ่นโดยหายใจลึก
สูดดม[V] smell, See also: scent, sniff, Syn. ดม, ดมกลิ่น, ดอมดม, สูด, สูดกลิ่น, Example: เยื่อจมูกพนักงานบางคนอักเสบเพราะสูดดมควันพิษเข้าไปมาก, Thai definition: ดมโดยหายใจลึก
ฟุดฟิด[V] sniff, Example: เขาทำท่าฟุดฟิดเหมือนได้กลิ่นอะไรแปลกๆ, Thai definition: ดมเพื่อพิสูจน์กลิ่น, Notes: (ปาก)
สูด[V] snuff, See also: sniff, nose, scent, Example: ฉันสูดกลิ่นของทะเลเข้าไปเต็มปอดจนรู้สึกสดชื่นขึ้นมาบ้าง, Thai definition: หายใจเข้าไปโดยแรง
ดม[V] smell, See also: scent, sniff, Syn. สูดกลิ่น, ดมกลิ่น, ดอมดม, สูด, สูดดม, Example: มีไม่กี่คนที่ดมทุเรียนแล้วบอกว่าหอม, Thai definition: ใช้จมูกสูดกลิ่น, สูดเอากลิ่น
ดมกลิ่น[V] smell, See also: scent, sniff, Syn. ดม, สูดกลิ่น, Example: สุนัขดมกลิ่นเนื้อที่วางไว้
ดม[V] smell, See also: scent, sniff, Syn. สูดกลิ่น, ดมกลิ่น, ดอมดม, สูด, สูดดม, Example: มีไม่กี่คนที่ดมทุเรียนแล้วบอกว่าหอม, Thai definition: ใช้จมูกสูดกลิ่น, สูดเอากลิ่น
ดมกลิ่น[V] smell, See also: scent, sniff, Syn. ดม, สูดกลิ่น, Example: สุนัขดมกลิ่นเนื้อที่วางไว้
การนัด[N] sniffing, See also: breathing, inhalation a pinch of snuff, Syn. การสูด, การดม, Example: เขาแสบจมูกจากการนัดยานัตถุ์, Thai definition: การเป่าหรือสูดให้ผงยาเข้าไปในรูจมูก
การสูด[N] inhalation, See also: taking a breath, sniffing, Syn. การหายใจ, การดม, Ant. การพ่น, Example: การสูดควันต่างๆ ในปริมาณมากๆ อาจทำให้เป็นมะเร็งได้, Thai definition: การหายใจเข้าไปโดยแรง
การดม[N] smelling, See also: sniffing, Syn. การสูด, การดมกลิ่น, Example: สิ่งนี้ถ้ามองด้วยตาเปล่าจะไม่รู้ว่าเป็นอะไร จะต้องใช้การดมจึงจะรู้, Thai definition: การใช้จมูกสูดกลิ่น
การดมกลิ่น[N] sniffing, See also: smell, inhalation, Syn. การสูด, การสูดกลิ่น, Example: สุนัขมีสัมผัสการดมกลิ่นที่ดีเลิศ, Thai definition: การใช้จมูกสูดกลิ่น
จาม[V] sneeze, See also: sniff, Example: การขาดอากาศหายใจเกิดขึ้นจากการสำลักอาหาร สะอึก ไอ จาม หรือหัวเราะในระหว่างที่อาหารอยู่ในปาก, Thai definition: อาการของลมที่พุ่งออกมาทางจมูกและปาก มักจะเป็นห้วงๆ ในทันทีทันใดโดยไม่ตั้งใจ เพราะเกิดระคายเคืองให้จมูก
นัด[V] inhale, See also: sniff, breathe in, inbreathe, gasp, Syn. สูด, ดม, นัดยา, Example: คุณลุงนัดยาทุกครั้งเมื่อทานข้าวเสร็จ
สุนัขดมกลิ่น[N] sniffer dog, See also: sniffing dog, Example: ตำรวจนำสุนัขดมกลิ่นมาตรวจหาวัตถุระเบิด, Count unit: ตัว, Thai definition: สุนัขที่ได้รับการฝึกให้ดมหากลิ่นของผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพย์ติด
สุนัขดมกลิ่น[N] sniffer dog, See also: sniffing dog, Example: ตำรวจนำสุนัขดมกลิ่นมาตรวจหาวัตถุระเบิด, Count unit: ตัว, Thai definition: สุนัขที่ได้รับการฝึกให้ดมหากลิ่นของผิดกฏหมาย เช่น ยาเสพย์ติด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้กลิ่น[v.] (dāiklin) EN: scent ; smell ; catch the smell ; sniff   FR: sentir ; flairer
ดม[v.] (dom) EN: smell ; inhale ; sniff ; scent   FR: sentir ; inhaler ; renifler
ดมกลิ่น[v.] (dom klin) EN: smell ; scent ; sniff   FR: sentir ; renifler
ฟุดฟิด[v.] (futfit) EN: sniff   
หอม[v.] (høm) EN: kiss ; give a thai kiss ; sniff kiss   FR: embrasser ; donner un baiser thaï
หอมแก้ม[v.] (høm kaēm) EN: kiss ; give a thai kiss ; sniff kiss   FR: embrasser ; donner un baiser thaï
ขี้อ้อน[adj.] (khī-øn) EN: cry-baby ; easily weep and sniffle ; peevish ; fretful   
อ้อน[v.] (øn) EN: cry like a baby ; weep and sniffle ; wail and wine ; blubber   FR: pleurnicher ; pleurer comme un bébé
สุนัขดมกลิ่น[n. exp.] (sunak dom klin) EN: sniffer dog ; sniffing dog   FR: chien renifleur [m]
สูด[v.] (sūt) EN: snuff ; sniff ; nose ; scent   FR: humer ; aspirer
สูดดม[v.] (sūtdom) EN: smell ; scent ; sniff   FR: respirer ; renifler
สูดจมูกฟุดฟิด [v. exp.] (sūt jamuk futfit) EN: sniff   
สูดกลิ่น[v. exp.] (sūt klin) EN: smell ; scent ; sniff   FR: sentir ; flairer ; renifler
สูดกลิ่นดอกไม้[v. exp.] (sūt klin døkmāi) EN: sniff at a flower   FR: respirer le parfum d'une fleur
ทำจมูกฟุดฟิด[v. exp.] (tham jamūk futfit) EN: sniff   FR: renifler

CMU English Pronouncing Dictionary
SNIFF    S N IH1 F
SNIFFS    S N IH1 F S
SNIFFY    S N IH1 F IY0
SNIFFED    S N IH1 F T
SNIFFEN    S N IH1 F AH0 N
SNIFFER    S N IH1 F ER0
SNIFFING    S N IH1 F IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sniff    (v) (s n i1 f)
sniffs    (v) (s n i1 f s)
sniffy    (j) (s n i1 f ii)
sniffed    (v) (s n i1 f t)
sniffle    (v) (s n i1 f l)
sniffier    (j) (s n i1 f i@ r)
sniffing    (v) (s n i1 f i ng)
sniffled    (v) (s n i1 f l d)
sniffles    (v) (s n i1 f l z)
sniffiest    (j) (s n i1 f i i s t)
sniffling    (v) (s n i1 f l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schnüffelverfahren {n}outboard test; sniffer test method [Add to Longdo]
Schnupfen {m}cold (in the head); sniffles [Add to Longdo]
chronischer Schnupfenthe sniffles [Add to Longdo]
Schnupfen bekommento catch a cold; to get the sniffles [Add to Longdo]
Verächtlichkeit {f}sniffiness [Add to Longdo]
geschnüffeltsniffed [Add to Longdo]
hochnäsig; schnippisch {adj} | hochnäsiger | am hochnäsigstensniffy | sniffier | sniffiest [Add to Longdo]
muffigsniffy [Add to Longdo]
schnüffeln | schnüffelnd | schnüffeltto sniff; to snuff | sniffing | sniffs [Add to Longdo]
schnauben | schnaubtto sniff | sniffs [Add to Longdo]
schniefento sniffle; to snivel; to sniff [Add to Longdo]
schnobendsniffing [Add to Longdo]
schnobtsniffed [Add to Longdo]
schnüffeln | schnüffelnd | schnüffelt | schnüffelteto sniffle | sniffling | sniffles | sniffled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くすん;ぐすん[, kusun ; gusun] (n,adv-to) (on-mim) sniff; sniffle; snuffle [Add to Longdo]
クンクン[, kunkun] (n,adv,vs) (on-mim) sniff [Add to Longdo]
シンナー遊び[シンナーあそび, shinna-asobi] (n) (sens) paint sniffing; thinner sniffing; glue sniffing (huffing) [Add to Longdo]
スニッファ[, suniffa] (n) {comp} packet analyzer; packet sniffer [Add to Longdo]
スニファ[, sunifa] (n) {comp} sniffer [Add to Longdo]
鼻がグスグスする;鼻がぐすぐすする[はながグスグスする(鼻がグスグスする);はながぐすぐすする(鼻がぐすぐすする), hanaga gusugusu suru ( hana ga gusugusu suru ); hanagagusugususuru ( hana gagusugus] (exp,vs-i) to have a sniffle; to have a congested nose [Add to Longdo]
鼻をすする;鼻を啜る[はなをすする, hanawosusuru] (exp,v5r) to sniffle; to sniff [Add to Longdo]
麻薬犬[まやくけん, mayakuken] (n) drug-sniffing dog [Add to Longdo]
麻薬探知犬[まやくたんちけん, mayakutanchiken] (n) drug-sniffing dog [Add to Longdo]
嗅ぎ回る;かぎ回る[かぎまわる, kagimawaru] (v5r) to sniff around (looking for) [Add to Longdo]
嗅ぎ当てる[かぎあてる, kagiateru] (v1,vt) to sniff out; to catch the scent of [Add to Longdo]
嗅ぎ付ける;嗅ぎつける[かぎつける, kagitsukeru] (v1,vt) to sniff out; to get wind of [Add to Longdo]
嗅ぐ[かぐ, kagu] (v5g,vt) to sniff; to smell; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侦破[zhēn pò, ㄓㄣ ㄆㄛˋ, / ] to investigate (as detective); to solve (crime); to uncover (a plot); to sniff out; to break in and analyze; detective work; to scout [Add to Longdo]
吸气[xī qì, ㄒㄧ ㄑㄧˋ, / ] sniff [Add to Longdo]
[wén, ㄨㄣˊ, / ] to hear; news; well-known; famous; reputation; fame; to smell; to sniff at; surname Wen [Add to Longdo]
闻出[wén chū, ㄨㄣˊ ㄔㄨ, / ] to identify by smell; to detect a scent; to sniff out [Add to Longdo]
闻到[wén dào, ㄨㄣˊ ㄉㄠˋ, / ] to smell; to sniff sth out; to perceive by smelling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sniff \Sniff\, v. t.
   1. To draw in with the breath through the nose; as, to sniff
    the air of the country.
    [1913 Webster]
 
   2. To perceive as by sniffing; to snuff, to scent; to smell;
    as, to sniff danger.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sniff \Sniff\, n.
   The act of sniffing; perception by sniffing; that which is
   taken by sniffing; as, a sniff of air.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sniff \Sniff\, v. i. [imp. & p. p. {Sniffed}or {Snift}; p. pr. &
   vb. n. {Sniffing}.] [OE. sneven; akin to snivel, snuff; cf.
   Dan. snive to sniff. See {Snuff}, v. t.]
   To draw air audibly up the nose; to snuff; -- sometimes done
   as a gesture of suspicion, offense, or contempt.
   [1913 Webster]
 
      So ye grow squeamish, gods, and sniff at heaven. --M.
                          Arnold.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top