Search result for

*smoothie*

(54 entries)
(0.0218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: smoothie, -smoothie-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smoothie[N] สุภาพบุรุษที่แต่งตัวและมีมารยาทดี (แต่ไม่จริงใจ), Syn. flatterer

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, you've got your ice cream, cup or cone, milkshakes, smoothies and lemonade.งั้น ไอศครีมดีมั้ยคะ แบบถ้วยหรือโคน ,มิลค์เชค สมูทตี้หรือเลมอนเนต Dead Like Me: Life After Death (2009)
"it began at dawn "when I tried making a smoothie out of beef bones,เริ่มตั้งแต่เช้าตรู่ ตอนฉันลองทำสมูธตี้จากกระดูกวัว Vitamin D (2009)
Angelfish smoothie?ปลาผีเสื้อสมูทตี้มั้ย? The Predator in the Pool (2010)
Come home, make her a smoothie.อะไรก็ตามที่เป็นผลไม้ฤดูกาล กลับมาบ้าน ทำน้ำผลไม้ปั่นให้เธอ Chuck Versus the Living Dead (2010)
She loves her smoothies, but she just can't pace herself.เธอชอบ สมู้ทตี้ของเค้า แต่เธอแค่เดินไม่ได้ The Sniffles (2010)
That's Mr Potato Head to you, smoothie.นายต้องเรียนคุณมันฝรั่งนะ ไอ้สุภาพบุรุษจอมปลอม Toy Story 3 (2010)
You just forced me to get you a smoothie so big that they named a planet after it.คุณบังคับให้ผมไปหา น้ำปั่นถ้วยโตนั่นมาให้ ชื่อเรียกของมันก็มีเป็นร้อยเป็นพัน Fright Night (2011)
Organic smoothies.น้ำปั่นผักปลอดสารพิษ One Day (2011)
Mathematical, 32-ounce banana smoothie, 16-ounce bladder.ทางคณิตศาสตร์ - - กล้วยปั่น 32 ออนซ์ The Agreement Dissection (2011)
Your 5:30 wheat-grass smoothie.น้ำข้าวสาลีปั่นของคุณเวลา ห้าโมงครึ่ง Deadline (2011)
Ooh, smoothies.โอ้ สมูทตี้ Danse Macabre (2011)
You and Ness both owe me, smoothie.นายกับเนสทั้งคู่เป็นหนี้ฉัน พ่อรูปหล่อ Time After Time (2012)
Well, this one has a smoothie bar.เอ่อ ที่นี่มันมี บาร์น้ำผลไม้ปั่นน่ะ Buck the System (2012)
Hey, that's my uncle's beach house. Yeah, and your aunt's awful vegan smoothies.ช่าย,และสมูตตี้มังสวิรัติ สุดสยองของป้าคุณ Til Death (2012)
Don't worry, Smoothie. Squishy!ไม่ต้องกังวลปั่น นุ่ม! Monsters University (2013)
Mother, Oreo smoothie, now!แม่, โอรีโอปั่น, Book now! The Hangover Part III (2013)
So you do it with smoothies, like, fruit smoothies,แล้วนายปั่นกับอะไร ผลไม้ปั่น? Pain & Gain (2013)
It's a spinach and kale power smoothie.มันคือผักขม แล้วก็กะหล่ำปลี พาวเวอร์สมูทตี้ Zane vs. Zane (2013)
Are you sure I can't interest you in an anti-bloating kale smoothie?ก็ปกติทั่วไป.. ขอโทษนะค่ะ คุณพิธีกรรายการเอ็กซ์ตร้า Back from the Dead (2013)
with my smoothie.ทนายคนใหม่ของผม Back from the Dead (2013)
is Cat's favorite smoothie. I got her into them because she was so nervous about Vincent, she wasn't eating.ถึงมันจะไม่ช่วยให้ความทรงจำคุณกลับคืนมา Kidnapped (2013)
She eats smoothies. That's mine.วินเซนต์ คุณจะปล่อยฉันไว้ที่นี่คนเดียวไม่ได้นะ Kidnapped (2013)
He enabled her: the picnic, the smoothies.I got ผมรู้เรื่องของเธอ เพราะว่าช่วงนั้นเธอดูวิตก Kidnapped (2013)
Even if that means siding with Gabe or... not knowing her favorite smoothie.- - - Kidnapped (2013)
I know you said you weren't hungry, but I made a smoothie for you anyway just in case.ฉันรู้ว่าเธอบอกว่าเธอไม่หิว แต่ฉันทำสมูธตี้มาในเธอ เผื่อไว้ก่อน Emma Wilson's Father (2015)
You know that he was arrested for stealing a smoothie machine, right?ที่เขาเคยโดนจับ คดีขโมยที่ปั่นน้ำผลไม้ Ant-Man (2015)
Two smoothie machines.2 เครื่องเลยครับ Ant-Man (2015)
- After the smoothie.- ก็หลังจากโดนตีหัว Patriots Day (2016)
- I was trying to tell your officers, sir. This woman is crazy. And she hit me with a fuckin' smoothie in the head.ผมพยายามจะบอกคนของท่านว่า ผู้หญิงคนนี้มันบ้ามันตีหัวผมด้วยเตาอบ Patriots Day (2016)
Like, a drink or somethin'? No, like a fuckin' smoothie, you know?ไม่ใช่ ก็เตาอบไง Patriots Day (2016)
- Yes, sir, a smoothie.- ใช่ครับ เตาอบ Patriots Day (2016)
Hey, Commish, I'll get a fuckin' smoothie and be waitin' in the back of the Tahoe for you and Q.ครับ ผบ. ผมว่าจะถือเตาอบไปดักรอท่านกับคิวที่หลังรถ Patriots Day (2016)
Okay. What can I get you guys? One big smoothie, two straws?โอเค เอาอะไรดี น้ำปั่นแก้วใหญ่แก้วหนึ่ง สองหลอดไหม You Get Me (2017)
Two? Two berry smoothies.สองนะ เบอร์รีปั่นสอง You Get Me (2017)
Lydia... her doctor said there was something in that smoothie.ลีเดีย หมอบอกว่า ในน้ำปั่นมันมีอะไรผสมอยู่ You Get Me (2017)
Ali and I get the same smoothies every single day.แอลีกับฉันกินน้ำปั่นแบบเดิมทุกวัน You Get Me (2017)
Joke. You're a smoothie.ตลก อะไรจะดีปานนั้น Good Will Hunting (1997)
We'II enter the chicken smoothie in the high and Iow category.เอาเป็นว่า เราถือว่าน้ำไก่ปั่น เป็นทั้งไฮทั้งโลว์ล่ะกัน The Story of Us (1999)
The coffee machine was broken, so I got us a couple of smoothies.เครื่องขายกาแฟเสีย ฉันเลยซื้อสมูตตี้มาให้เราทั้งคู่ Listen to the Rain on the Roof (2006)
Nothing, nothing against smoothies, but I wouldn't mind having some real food sometime.ไม่มีอะไร ไม่มีอะไร 332 00: 19: 29,780 Listen to the Rain on the Roof (2006)
I have a lot of faith in my lima bean smoothie.Ich habe Vertrauen in meinen Limabohnen-SmoothieWilson's World (1997)
Shit, why wouldn't I wanna ride with a beautiful woman like you?Wie könnte ich es ablehnen, eine schöne Frau zu nehmen? Miss Porter, möchten Sie einen SmoothieLuck, Next Time (2004)
The coffee machine was broken, so I got us a couple of smoothies.Die Kaffeemaschine ist kaputt, also hab ich uns Smoothies mitgebracht. Listen to the Rain on the Roof (2006)
Nothing, nothing against smoothies, but I wouldn't mind having some real food sometime.Ich habe wirklich nichts gegen Smoothies aber ab und zu hätte ich schon gern richtiges Essen. Listen to the Rain on the Roof (2006)
This smoothie has chunks.In dem Smoothie sind Stückchen. The Homecoming (2007)
I'm making you a fruit smoothie.Ich mache dir einen Frucht-SmoothieGetting Married Today (2007)
It was about my smoothies.Es ging um meinen 'Smoothie' (=Getränk). The Italian Banker (2007)
Hey Marta, can you give my little brother a smoozie or something?He, Marta? Gibst du meinem kleinen Bruder einen Smoothie oder so was? Livin' La Vida Loca (2007)
- A smoozie?- Einen SmoothieLivin' La Vida Loca (2007)
- Yes, a smoozie.- Ja, einen SmoothieLivin' La Vida Loca (2007)

Japanese-English: EDICT Dictionary
スムージー[, sumu-ji-] (n) smoothie [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冰沙[bīng shā, ㄅㄧㄥ ㄕㄚ, ] slushie; smoothie; crushed ice drink; frappucino [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smoothie
   n 1: someone with an assured and ingratiating manner [syn:
      {smoothie}, {smoothy}, {sweet talker}, {charmer}]
   2: a thick smooth drink consisting of fresh fruit pureed with
     ice cream or yoghurt or milk

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top