Search result for

*skirt*

(269 entries)
(0.0209 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: skirt, -skirt-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
skirt[SL] หญิงสาวที่มีเสน่ห์
skirt[N] กระโปรง, Syn. kilt, fustanella
skirt[N] คำเรียกผู้หญิง (คำหยาบ)
miniskirt[N] กระโปรงสั้น, See also: มินิสเกิร์ต, Syn. skirt
outskirts[N] พื้นที่รอบนอกของเมือง, See also: ชานเมือง
overskirt[N] กระโปรงชั้นนอก, Syn. apron, pinafore
skirt round[PHRV] หาทางจัดการกับ (อย่างอ้อมๆ หรือเลี่ยงๆ), See also: จัดการทางอ้อม, Syn. skirt around
hem of skirt[N] ชายกระโปรง
skirt around[PHRV] หาทางจัดการกับ (อย่างอ้อมๆ หรือเลี่ยงๆ), See also: จัดการทางอ้อม, Syn. skirt round

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
divided skirtn. กระโปรงผ่า,กางเกงกระโปรง
hobble skirtกระโปรงรัดก้น
miniskirt(มิน'นิสเคิร์ท) n. กระโปรงสั้นมาก
outskirt(เอาทฺ'สเคิร์ท) n. ชานเมือง,เขตภายรอบนอก,ขอบ,ริม
outskirts(-ซฺ) n. ขอบ,ริม, Syn. border
overskirt(โอ'เวอะสเคิร์ท) n. กระโปรงนอก,ชายเสื้อนอก, Syn. outerskirt
skirt(สเคิร์ท) n. กระโปรง,ชายเสื้อชนิดยาว,ชายเสื้อ,ชาย,ขอบ,รอบ,นอก,สิ่งที่ห้อยย้อย,ผู้หญิง,เด็กผู้หญิง vt.,vi. อยู่บนขอบ,ตั้งอยู่บนขอบ,เดินรอบ,หลีกเลี่ยง.

English-Thai: Nontri Dictionary
outskirts(n) รอบนอก,ขอบเขตภายนอก,ชานเมือง,ริม
skirt(n) กระโปรง,ริม,ชาย,ขอบ,บริเวณ,เด็กผู้หญิง
skirt(vt) เดินรอบ,หลีกเลี่ยง,อยู่ตามขอบ,อยู่ริม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
piston skirtกระโปรงลูกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
nozzle skirtปลอกหัวตัด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I saw this gorgeous little bum in a pencil skirt and I thought:ผมเห็นก้นเล็กงาม ๆ ก้นนี้ ในกระโปรงทรงสอบ The Bank Job (2008)
Hold onto your skirts!จับไว้ให้แน่นๆ! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
In a tight skirt who will very soon be disgracing herself under a desk with her boss in ways that only God knows how she can still look at herself in a mirror!ใส่กระโปรงรัดติ้ว คนที่เร็วๆนี้กำลังทีความเสื่อมเสียให้กับตัวเธอเอง ในใต้โต๊ะกับเจ้านายของเธอ ในวิธีที่พระเจ้ารู้เท่านั้นว่าเธอสามารถ เอากระจกส่องดูหน้าตัวเอง The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I cannot tell you the number of times I have applied for jobs, with my 97%, and found myself in competition with a girl with 42% and a very short skirt, and every time it is short skirt who gets the job!ฉันไม่สามารถบอกจำนวนครั้งได้ ฉันสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับงานได้ ด้วย97%ของฉัน และพบว่าตัวเองต้องแข่งขัน กับเด็กสาวถึง42% The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Our headmistress, Slim, likes to oppress me, 'cause I caught her once with her skirt in her knickers.อาจารย์ใหญ่ สลิม ชอบหาเร่องฉัน เพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ฉันเห็น กระโปรงเธอติดที่กางเกงใน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
You had your skirt up around your bazoomas,เธอกระโปรงเปิดจนจะเห็น หน่มน้มอยู่แล้ว Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
- Linderman. - how'd a pretty skirt like youลินเดอร์แมน Chapter Ten '1961' (2009)
You know how to wear a skirt, but you're one of the boys, always have been.คุณรู้วิธีสวมกระโปรง แต่ว่า คุณเหมือนเด็กผู้ชายนี่นะ I Lied, Too. (2009)
And I know it's just a ritual, but I gotta tell you-- walt, you wear a skirt better than any president we've hadและผมรู้ว่ามันแค่เป็นพิธีกรรม แต่ผมจะบอกคุณว่า... วอล์ท,คุณใส่กระโปรงแล้วนี่ดูดีกว่า ประธานคนก่อนๆที่เราเคยมี I Agree, It Wasn't Funny (2009)
I'd have worn a shorter skirt if I'd known I was getting pimped out.ฉันควรจะสวมกระโปรงสั้นๆ ถ้าฉันจะรู้ว่ากำลังไปหาลูกค้า A Pretty Girl in a Leotard (2009)
Anna Sage will be with him and will wear a white blouse over an orange skirt.แอนนา แซสจะอยู่กับเขา จะใส่เสื้อสีขาวกับกระโปรงสีส้ม Public Enemies (2009)
You afraid of a skirt?แกกลัวผู้หญิงหรือไง? Death Takes a Holiday (2009)
No skirts.ไม่มีกระโปรง House Divided (2009)
That wasn't evil. That was just skirting the rules.นั่นไม่ใช่ช่ัวร้าย เค้าเรียกค่อยๆเรียบๆเคียงๆไปกับกฏ Shake and Fingerpop (2009)
Isn't that skirt a little too long?กระโปรงนั่นไม่ยาวไปหน่อยเหรอ? Episode #1.8 (2009)
I think the skirt doesn't match the blouse.ฉันว่ากระโปรงมันไม่เข้ากับ เสื้อ Dogtooth (2009)
Lower that whore skirt.กระโปรงยาวกว่านี้ Chuck Versus the First Kill (2009)
We're bombarded with sexual imagery every day. Beer ads, those short skirts.เราโดนกระหน่ำด้วย ภาพเซ็กซี่ โฆษณาเบียร์ กระโปรงสั้นๆ Showmance (2009)
Those skirts are crunchy toast.กระโปรงสั้นสุดยอดแล้ว Showmance (2009)
She had to ditch the poodle skirt And slap on a cat suit.หล่อนโยนกระโปรงฟูๆทิ้ง แล้วมาใส่ชุดหนังรัดๆ Hairography (2009)
- Honey, do you have anything to say to you're daughter about her skirt?มีปัญหาอะไรเหรอ? - ที่รัก คุณมีอะไรจะพูดกับลูก... ...เกี่ยวกับกระโปรงของลูกน่ะค่ะ? Pilot (2009)
That god will bring cass back to life again and smite you, you candy-ass skirt.ที่พระเจ้าให้ชีวิตกับแคสอีกครั้ง แล้วทำลายนาย สาวน้อยเอ๊ย Free to Be You and Me (2009)
I spent the afternoon up Christine's skirt.นายกำลังจะบอกว่า เปอร์เช่คันนั้นไม่ และไม่เคยเป็น Fallen Idols (2009)
If my niece has her way, her skirt.ถ้าหลานสาวฉันมีแนวทางของเธอเอง กระโปรงของเธอ The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
Hey, you in the skirt, date me.เฮ้ คุณผู้หญิงที่ใส่ประโปรง เดทกับผมนะ Introduction to Statistics (2009)
- to be with professor short skirt?เพื่อไปอยู่กับอาจารย์ "กระโปรงสั้น" เหรอ? Introduction to Statistics (2009)
A militia has formed on the outskirts of Las Vegas and begun to engage those affected.กองกำลังได้ก่อตัวที่นอกลาสเวกัส และเริ่มจะจู่โจมพวกนั้นก่อน Legion (2010)
My navy blouse, a pencil skirt, and some open-toed slingbacks.เสื้อสีน้ำเงินฉันกับกระโปรงกรีดแล้วก็รองเท้าหัวเปิด When in Rome (2010)
This skirt is vintage.นี่กระโปรงวินเทจ! Sex and the City 2 (2010)
- What skirt?- ตัวไหน Sex and the City 2 (2010)
So, tell me, do you guys look up girls' skirts, as well?บอกมาสิ พวกนายแอบดูใต้กระโปรงสาวๆ ด้วยหรือเปล่า Smoke and Steel (2010)
Thought the skirt was the good cop.นึกว่าแม่นั่นเป็นตำรวจดี Chapter Thirteen 'Let It Bleed' (2010)
Oh, the skirt is the good cop.ช่าย ตำรวจดี Chapter Thirteen 'Let It Bleed' (2010)
Think, like, the CIA with arrows and plaid skirts.defending coastal towns from attacks. Think, like, the CIA with arrows and plaid skirts. Disciple (2010)
Ms. Sylvester, I'm just not comfortable in those Cheerios! skirts. They don't fit me right.โค้ชคะ หนูไม่อยากใส่ กระโปรงทีมเชียร์ Home (2010)
Gentlemen, lift up your skirts and start your engines.ท่าน สุภาพบุรุษ ถกกระโปรงขึ้น แล้วติดเครื่องได้แล้ว Chuck Versus the Three Words (2010)
He'd moved to the outskirts of town.เขาย้ายออกไปแถบชานเมือง Johari Window (2010)
Moored on the city's outskirts, out in this field.ที่จอดอยู่แถวชานเมือง และในที่ตรงนั้น White Tulip (2010)
Ok, but there were poodle skirts.โอเค แต่ต้องมีกระโปรงสุ่มด้วยสิ Unpleasantville (2010)
There were poodle skirts.มีกระโปรงสุ่มด้วย Unpleasantville (2010)
That's it. Take off your skirts too.อย่างนั้นแหละ ถอดกระโปรงออกด้วย I Saw the Devil (2010)
Someone in a short skirt?ใครก็ได้ที่ใส่กระโปรงสั้นๆนะ! Chuck Versus the Role Models (2010)
Sometimes when I'm feeling stressed out I go out and buy a cute top or a fun skirt and I have a whole new outlook on life.บางครั้งเวลฉันเครียดกับบางเรื่อง ฉันจะออกไปหาซื้อเสื้อน่ารักๆ หรือกระโปรงจ๊าบๆ และฉันจะมีมุมมองใหม่ในชีวิต The Pants Alternative (2010)
Don't you eventually realize you're the same stressed-out person in a cute top or a fun skirt?ในที่สุดคุณไม่รู้เหรอว่า ตัวเองยังจะเครียดเหมือนเดิม แค่ใส่เสื้อน่ารักหรือกระโปรงจ๊าบ The Pants Alternative (2010)
Did you really used to wear a skirt?นายเคยนุ่งกระโปรงจริงๆเหรอ? Weekend at Bobby's (2010)
Wow, look at you all wearing a skirt and everything.ว้าว ดูลูกซิ ..ใส่ทั้งกระโปรงและก็ทุกๆสิ่ง Halloween (2010)
The two of you are making a very serious mistake today, the likes of which have not been seen since the Mexican Indians sold Manhattan to George Washington for an upskirt photo of Betsy Ross.พวกแกทั้ง 2 คนกำลัง ทำความผิดพลาดใหญ่หลวง โดยการชอบของที่ยังไม่ได้เห็น ตั้งแต่เม็กซิกันอินเดียนแดง ขายแมนฮัตตันให้จอร์จวอชิงตัน เพื่อแลกกับการดูใต้กระโปรงของ เบ็ซซี่ โรส Audition (2010)
I wore mini skirts before.l wore mini skirts before. My Mom (2010)
And the skirt... really?กระโปรงนั่น... จริงๆเหรอ Pilot (2010)
Keep your skirt on.เก็บชายกระโปรงของคุณด้วย Pilot (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
skirtDoes this skirt suit me?
skirtDo you think miniskirts will come back again?
skirtGirls wearing mini-skirts, walking or sitting, are very effective eye-openers.
skirtHer mother sewed a skirt for her.
skirtHer skirt fits closely.
skirtHer skirt is so long as to reach the floor.
skirtHer skirt is totally out of fashion.
skirtHer skirt is yellow with polka dots.
skirtHer skirt was a cheerful shade of bright green.
skirtHis house is on the skirts of the city.
skirtI don't like this skirt. It always rides up.
skirtI felt that he skirted around the most important issues.
skirtI found her mending a skirt.
skirtI like to wear my skirts knee length.
skirtI like your sarong style skirt.
skirtI live on the outskirts of Tokyo.
skirtI'm going to make this material into a skirt.
skirtI'm looking for a warm, woolen skirt.
skirtI only had to take off my skirt and his pants were soaked with precum. [XXX]
skirtIt was Mary that bought this skirt yesterday.
skirtIt was this skirt that Mary bought yesterday.
skirtIt was yesterday that Mary bought this skirt.
skirtI wonder why tennis is played in mini-skirts?
skirtJanet bought a skirt and a blouse.
skirtKaren's skirt is riding up.
skirtLong skirts are in fashion.
skirtLong skirts are out of fashion now.
skirtLong skirts are very much in fashion.
skirtLong skirts were in fashion in those days.
skirtMini-skirts are back in fashion again.
skirtMiniskirts has gone out of fashion.
skirtMiniskirts have been out of date for some time.
skirtMiniskirts will soon come back.
skirtMy aunt made me a new skirt.
skirtMy house is on the skirts of the town.
skirtMy mother didn't let me wear a miniskirt.
skirtMy mother made me a new skirt.
skirtMy skirt is too long.
skirtShe dyed her white skirt red.
skirtShe likes short skirts.
skirtShe turned her old dress into a skirt.
skirtShe was dressed in a faded cotton skirt.
skirtShe was wearing a red skirt.
skirtShort skirts have already gone out.
skirtSkirts last year reached just below the knees.
skirtSkirts this year reach a few centimeters above the knees.
skirtThat is the same skirt as I bought yesterday.
skirtThe shoes match this white skirt.
skirtThe skirt clings tight to her legs.
skirtThe skirt is too wide for me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละแวก[N] vicinity, See also: outskirt, village, neighborhood, compound, Syn. เขต, บริเวณ, แถว, อาณาเขต, ขอบเขต, Example: เสียงปืนได้สร้างความตกใจต่อชาวบ้านในละแวกนั้น
เลียบ[V] skirt, See also: go around, walk along the edge of, follow the edge of, Syn. เลาะ, Example: พอพลบค่ำแล้วคุณแม่ก็พาฉันเลียบไปตามป่าละเมาะริมทุ่ง, Thai definition: ไปตามริม, ไปตามขอบ, เดินเลาะ
เดินเลาะ[V] walk along, See also: skirt, go around, Syn. เดินเลียบ, Example: ฉันเดินเลาะไปยังอีกฟากหนึ่งของกำแพงเพื่อรับลมเย็น, Thai definition: เดินไปตามริม, เดินไปขนานกับขอบ
พนสณฑ์[N] forest edge, See also: row of tree, forest skirt, edge/skirt of woods, Syn. พนขัณฑ์, แนวป่า, ราวป่า, แนวไพร, Example: เมื่อออกธุดงค์ หลวงพ่อมักจะหาความวิเวกเพื่อฝึกจิตตามพนสณฑ์, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
เราะ[V] skirt, See also: walk along, Thai definition: เดินไต่ระไปมาผ่านเสา หรือหลักที่ปักไว้เป็นแถวๆ เพื่อหาหนทางเข้าออก
ละเลียบ[V] skirt, See also: hug, go/pass along the edge, , Syn. เลียบ, เลาะ, Example: รถทัศนาจรพาผู้โดยสารละเลียบไปตามชายทะเล
เลียบเมือง[V] go in procession around the city, See also: skirt a city, follow a city wall, Thai definition: เสด็จพระราชดำเนินประทักษิณรอบพระนครภายหลังบรมราชาภิเษกแล้ว
ตีนจก[N] part of skirtlive dress woven with silk, Syn. ลายตีนจก, Example: ผ้าต่างๆ ที่นำมาแสดงในงานแสดงถึงศิลปะท้องถิ่น เช่น ผ้ายก ผ้าลายชิด ผ้าลายตีนจก และผ้ามัดหมี่เป็นต้น, Thai definition: ชื่อเชิงซิ่นที่ทอจากลายโดยใช้ขนเม่นควักและใช้ด้ายหรือไหมสอดลาย แล้วนำมาเย็บติดกับซิ่น
ถุงสำเร็จ[N] tube skirt, See also: ready-made Thai-styled salong, Example: ในเทศกาลสงกรานต์แม่จะซื้อถุงสำเร็จไปฝากยายทุกครั้ง, Thai definition: กระโปรงผู้หญิงที่ตัดเย็บแบบผ้านุ่งป้าย
ชานเมือง[N] outskirts, See also: suburb, Syn. นอกเมือง, ปริมณฑล, Example: หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองรอบกรุงเทพมีบรรยากาศร่มรื่น, Thai definition: พื้นที่นอกตัวเมือง หรือตัวกำแพงเป็นต้นออกไป
ชายกระโปรง[N] hem of a skirt, See also: edge of a skirt, Example: ชายกระโปรงของเธอยาวกรอมเท้า
ซิ่น[N] wrap-around skirt, See also: sarong, skirt, Syn. ผ้าซิ่น, Example: ซิ่นที่ผู้หญิงลาวนุ่งอยู่ในปัจจุบัน โดยทั่วไปมักเป็นซิ่นทอมือ, Count unit: ผืน, ตัว, ถุง, Thai definition: ผ้าถุงอย่างหนึ่งที่ผู้หญิงนุ่ง
กระโจมอก[V] pull up one's lower garment so as to cover the breasts, See also: wear a skirt to cover her breast, Syn. นุ่งกระโจมอก, Example: สาวๆ ในหมู่บ้านต่างพากันกระโจมอกว่ายน้ำในคลอง
กระโปรง[N] skirt, Example: ผู้หญิงสมัยนี้นิยมนุ่งทั้งกระโปรงยาว และกระโปรงสั้น, Count unit: ตัว
กระโปรงชั้นใน[N] petticoat, See also: pettiskirt, waist slip, Example: กระโปรงตัวนี้บางมากต้องใส่กระโปรงชั้นในอีกตัวแล้วล่ะ, Count unit: ตัว
นอกเมือง[N] suburb, See also: outlying district, residential district, suburbia, outskirts, Syn. ชานเมือง, Ant. ในเมือง, Example: ในเมืองอุรุมชีไม่มีสิ่งใดน่าสนใจต้องออกไปนอกเมือง, Thai definition: พื้นที่ที่ห่างออกไปจากตัวเมือง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชานเมือง[n.] (chānmeūang) EN: suburb ; outskirts   FR: banlieue [f] ; périphérie [f] ; faubourg [m]
กระโจมอก[v.] (krajōm-ok) EN: wear a skirt to cover her breast   
กระโปรง[n.] (kraprōng) EN: skirt   FR: jupe [f] ; jupon [m]
กระโปรงชั้นใน [n. exp.] (kraprōng channai) EN: petticoat ; pettiskirt ; waist slip   
กระโปรงสั้น [n. exp.] (kraprōng san) EN: miniskirt   FR: minijupe [f]
ละแวก[n.] (lawaēk) EN: vicinity ; outskirt ; village ; neighborhood ; compound   FR: voisinage [m] ; environs [mpl]
เลียบ[v.] (līep) EN: walk along the edge of ; follow the edge of ; hug ; skirt ; go around   FR: longer ; suivre le bord ; serrer ; contourner
เลียบเมือง[v.] (līepmeūang) EN: go in procession around the city ; skirt a city ; follow a city wall   
เลาะ[v.] (lǿ) EN: skirt ; go along the edge (of)   FR: longer ; suivre le bord ; contourner
นุ่งกระโปรงกรอมเท้า[xp] (nung kraprōng krøm thāo) EN: wear an ankle-length skirt ; wear a skirt down to one's ankles   
ผ้าถุง[n.] (phāthung) EN: tube skirt   
รอบนอก[n.] (ropnøk) EN: periphery ; outskirts ; outside ; outer area   FR: périphérie [f] ; banlieue [f]
ซิ่น[n.] (sin) EN: wrap-around skirt ; sarong ; skirt   FR: sarong (de femme) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SKIRT    S K ER1 T
SKIRTS    S K ER1 T S
SKIRTED    S K ER1 T AH0 D
OUTSKIRT    AW1 T S K ER2 T
SKIRTING    S K ER1 T IH0 NG
MINISKIRT    M IH1 N IY0 S K ER2 T
OUTSKIRTS    AW1 T S K ER2 T S
MINISKIRTS    M IH1 N IY0 S K ER2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
skirt    (v) (s k @@1 t)
skirts    (v) (s k @@1 t s)
skirted    (v) (s k @@1 t i d)
skirting    (v) (s k @@1 t i ng)
outskirts    (n) (au1 t s k @@ t s)
overskirt    (n) (ou1 v @ s k @@ t)
overskirts    (n) (ou1 v @ s k @@ t s)
underskirt    (n) (uh1 n d @ s k @@ t)
underskirts    (n) (uh1 n d @ s k @@ t s)
ballet-skirt    (n) - (b a1 l i - s k @@ t)
hobble-skirt    (n) - (h o1 b l - s k @@ t)
ballet-skirts    (n) - (b a1 l i - s k @@ t s)
hobble-skirts    (n) - (h o1 b l - s k @@ t s)
skirting-board    (n) - (s k @@1 t i ng - b oo d)
skirting-boards    (n) - (s k @@1 t i ng - b oo d z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
近郊[きんこう, kinkou] Thai: ชานเมือง English: outskirts

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Außenbereich {m} (einer Stadt)outskirt area (of a city) [Add to Longdo]
Außenbezirke {f}outskirts [Add to Longdo]
Bastrock {m}bast skirt; raffia skirt [Add to Longdo]
Faltenrock {m}pleated skirt [Add to Longdo]
Kolbenhemd {n}; Kolbenschaft {m} [techn.]piston skirt [Add to Longdo]
Kolbenschaft {m}piston skirt [Add to Longdo]
Minirock {m}miniskirt [Add to Longdo]
Plisseerock {m}pleated skirt [Add to Longdo]
Rammschutz {m}skirting protection [Add to Longdo]
(Damen-) Rock {m} | Röcke {pl}skirt | skirts [Add to Longdo]
Röckchen {n}little skirt; short skirt [Add to Longdo]
Röckchen {n}; Ballettröckchen {n}tutu; ballet skirt [Add to Longdo]
Rocksaum {m}hem of a skirt [Add to Longdo]
Scheuerleiste {f}; Sockelleiste {f}; Fußleiste {f} | Scheuerleisten {pl}; Sockelleisten {pl}; Fußleisten {pl}skirting board [Br.]; baseboard [Am.]; mopboard | skirting boards; baseboards [Add to Longdo]
Stadtrand {m}; Randgebiet {n}outskirts [Add to Longdo]
Unterrock {m} | Unterröcke {pl}underskirt | underskirts [Add to Longdo]
Unterteil {n} [techn.]skirt [Add to Longdo]
ging herumskirted [Add to Longdo]
herumgehen | herumgehendto skirt | skirting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Oバック[オーバック, o-bakku] (n) O-back; skirt with peek-a-boo hole in rump [Add to Longdo]
お引き摺り;お引摺り[おひきずり, ohikizuri] (n) (1) (See 引き摺り・1) train of dress; trailing skirt; (2) (See 引き摺り・2) woman who doesn't work and only thinks about fashion [Add to Longdo]
お腰;御腰[おこし, okoshi] (n) (1) (hon) (See 腰・1) buttocks; lower back; waist; hips; (2) (fem) (See 腰巻) kimono underskirt [Add to Longdo]
せこい[, sekoi] (adj-i) petty; small-minded; stingy; cheap (as in cheap shot, cheating, skirting the rules, etc.) [Add to Longdo]
たくし上げる[たくしあげる, takushiageru] (v1) to roll up or pull up (sleeves, skirt, etc.) [Add to Longdo]
キュロットスカート[, kyurottosuka-to] (n) culotte skirt; culottes [Add to Longdo]
ギャザースカート[, gyaza-suka-to] (n) gathered skirt [Add to Longdo]
ゴアードスカート[, goa-dosuka-to] (n) gored skirt [Add to Longdo]
サーキュラースカート[, sa-kyura-suka-to] (n) circular skirt [Add to Longdo]
サスペンダースカート[, sasupenda-suka-to] (n) skirt with suspender [Add to Longdo]
ショートスカート[, sho-tosuka-to] (n) short skirt [Add to Longdo]
ジャンパースカート[, janpa-suka-to] (n) jumper (skirt) [Add to Longdo]
スカート(P);スコート[, suka-to (P); suko-to] (n) skirt; (P) [Add to Longdo]
スリムスカート[, surimusuka-to] (n) slim skirt [Add to Longdo]
セミタイト[, semitaito] (n) semi-tight (skirt) [Add to Longdo]
タイトスカート[, taitosuka-to] (n) tight (straight) skirt [Add to Longdo]
ティアードスカート[, teia-dosuka-to] (n) tiered skirt [Add to Longdo]
ディバイデッドスカート[, deibaideddosuka-to] (n) divided skirt [Add to Longdo]
トランペットスカート[, toranpettosuka-to] (n) trumpet skirt [Add to Longdo]
ハラミ;はらみ[, harami ; harami] (n) (1) skirt steak; tender beef around the diaphragm; (2) back diaphragm meat of chicken [Add to Longdo]
バンリュー[, banryu-] (n) outskirts of a city (fre [Add to Longdo]
パラシュートスカート[, parashu-tosuka-to] (n) parachute skirt [Add to Longdo]
パンティースカート[, pantei-suka-to] (n) panty skirt; pantskirt [Add to Longdo]
ヒップボーンスカート[, hippubo-nsuka-to] (n) hipbone skirt [Add to Longdo]
フルスカート[, furusuka-to] (n) full skirt [Add to Longdo]
フレアースカート[, furea-suka-to] (n) flare skirt [Add to Longdo]
プリーツスカート[, puri-tsusuka-to] (n) pleated skirt [Add to Longdo]
ミディ[, midei] (n) (1) midi (i.e. midiskirt); (2) middy; middy blouse; blouse with a sailor collar; (P) [Add to Longdo]
ミニスカ[, minisuka] (n) (abbr) mini-skirt [Add to Longdo]
ミニスカート[, minisuka-to] (n) mini-skirt; (P) [Add to Longdo]
ラップスカート[, rappusuka-to] (n) (abbr) wraparound skirt [Add to Longdo]
リリースカート[, riri-suka-to] (n) lily skirt [Add to Longdo]
ロングスカート[, rongusuka-to] (n) long skirt [Add to Longdo]
引き摺り;引摺り[ひきずり, hikizuri] (n) (1) (See お引き摺り・1) train of dress; trailing skirt; (2) (See お引き摺り・2) woman who doesn't work and only thinks about fashion [Add to Longdo]
外れ[はずれ, hazure] (n,suf) (1) end; verge; extremity; tip; outskirts; (2) miss; failure; (P) [Add to Longdo]
外辺[がいへん, gaihen] (n) (See 内辺・ないへん) outskirts; periphery; environs [Add to Longdo]
近郊[きんこう, kinkou] (n) suburbs; outskirts; (P) [Add to Longdo]
[はかま, hakama] (n) man's formal divided skirt; (P) [Add to Longdo]
郊外[こうがい, kougai] (n,adj-no) suburb; outskirts; (P) [Add to Longdo]
腰巻き;腰巻[こしまき, koshimaki] (n) loincloth; waistcloth; kimono underskirt [Add to Longdo]
腰張り;腰張(io)[こしばり, koshibari] (n) (1) wainscoting; wainscotting; (2) sliding door's decorative paper skirt [Add to Longdo]
腰蓑;腰簑[こしみの, koshimino] (n) straw skirt; grass skirt [Add to Longdo]
左褄[ひだりづま, hidariduma] (n) (1) left skirt of a kimono; (2) (See 芸妓) geisha (because they often walked holding the left hem of their kimono) [Add to Longdo]
[ざい, zai] (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [Add to Longdo]
雑巾摺[ぞうきんずり, zoukinzuri] (n) finishing board nailed where the floor boards meet the wall; (similar to) skirting, baseboards [Add to Longdo]
周辺[しゅうへん, shuuhen] (n) (1) circumference; outskirts; environs; around; in the area of; in the vicinity of; (2) {comp} (computer) peripheral; (P) [Add to Longdo]
[も, mo] (n) ancient skirt [Add to Longdo]
裳裾[もすそ, mosuso] (n) cuff (of pants); hem (of skirt); train (of dress); foot (of mountain) [Add to Longdo]
場末[ばすえ, basue] (n,adj-no) outskirts (e.g. of a shopping district); rundown district [Add to Longdo]
[すそ, suso] (n) (trouser) cuff; (skirt) hem; cut edge of a hairdo; fringe; foot of mountain; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
四郊[sì jiāo, ㄙˋ ㄐㄧㄠ, ] suburb; outskirts (of town) [Add to Longdo]
城郊[chéng jiāo, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄠ, ] suburbs; outskirts of a city [Add to Longdo]
[liāo, ㄌㄧㄠ, ] to lift up (sth hanging down); to raise (hem of skirt); to pull up (sleeve); to sprinkle (water with cupped hands) [Add to Longdo]
[qiān, ㄑㄧㄢ, ] variant of 褰, to hold up the hem of clothes; to lift up the skirts [Add to Longdo]
百褶裙[bái zhě qún, ㄅㄞˊ ㄓㄜˇ ㄑㄩㄣˊ, ] pleated skirt [Add to Longdo]
舍利[shè lì, ㄕㄜˋ ㄌㄧˋ, ] ashes after cremation; Buddhist relics (Sanskirt: sarira) [Add to Longdo]
舍利子[shè lì zi, ㄕㄜˋ ㄌㄧˋ ㄗ˙, ] ashes after cremation; Buddhist relics (Sanskirt: sarira) [Add to Longdo]
[qún, ㄑㄩㄣˊ, ] skirt [Add to Longdo]
裙子[qún zi, ㄑㄩㄣˊ ㄗ˙, ] skirt [Add to Longdo]
[cháng, ㄔㄤˊ, ] lower garment; skirts; petticoats; garments [Add to Longdo]
[pú, ㄆㄨˊ, ] hemless skirt; hood; turban [Add to Longdo]
[shú, ㄕㄨˊ, ] short skirt or tunic [Add to Longdo]
超短裙[chāo duǎn qún, ㄔㄠ ㄉㄨㄢˇ ㄑㄩㄣˊ, ] miniskirt [Add to Longdo]
踢脚线[tī jiǎo xiàn, ㄊㄧ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] skirting board [Add to Longdo]
近郊[jìn jiāo, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄠ, ] suburbs; outskirts [Add to Longdo]
近郊区[jìn jiāo qū, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄠ ㄑㄩ, / ] suburbs; city outskirts [Add to Longdo]
迴避[huí bì, ㄏㄨㄟˊ ㄅㄧˋ, ] avoid; sidestep; skirt (an issue) [Add to Longdo]
迷你[mí nǐ, ㄇㄧˊ ㄋㄧˇ, ] mini (as in mini-skirt or Mini Cooper) [Add to Longdo]
迷你裙[mí nǐ qún, ㄇㄧˊ ㄋㄧˇ ㄑㄩㄣˊ, ] miniskirt [Add to Longdo]
郊区[jiāo qū, ㄐㄧㄠ ㄑㄩ, / ] suburban district; outskirts; suburbs [Add to Longdo]
郊外[jiāo wài, ㄐㄧㄠ ㄨㄞˋ, ] outskirts [Add to Longdo]
长裙[cháng qún, ㄔㄤˊ ㄑㄩㄣˊ, / ] cheong sam (long skirt) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
周辺[しゅうへん, shuuhen] circumference, outskirts, environs, (computer) peripheral [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skirt \Skirt\, v. t.
   To be on the border; to live near the border, or extremity.
   [1913 Webster]
 
      Savages . . . who skirt along our western frontiers.
                          --S. S. Smith.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skirt \Skirt\, n. [OE. skyrt, of Scand. origin; cf. Icel. skyrta
   a shirt, Sw. sk["o]rt a skirt, skjorta a shirt. See {Shirt}.]
   1. The lower and loose part of a coat, dress, or other like
    garment; the part below the waist; as, the skirt of a
    coat, a dress, or a mantle.
    [1913 Webster]
 
   2. A loose edging to any part of a dress. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A narrow lace, or a small skirt of ruffled linen,
       which runs along the upper part of the stays before,
       and crosses the breast, being a part of the tucker,
       is called the modesty piece.     --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. Border; edge; margin; extreme part of anything "Here in
    the skirts of the forest." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A petticoat.
    [1913 Webster]
 
   5. The diaphragm, or midriff, in animals. --Dunglison.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skirt \Skirt\, v. t. [imp. & p. p. {Skirted}; p. pr. & vb. n.
   {Skirting}.]
   1. To cover with a skirt; to surround.
    [1913 Webster]
 
       Skirted his loins and thighs with downy gold.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To border; to form the border or edge of; to run along the
    edge of; as, the plain was skirted by rows of trees. "When
    sundown skirts the moor." --Tennyson.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top