Search result for

*seren*

(185 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: seren, -seren-
Possible hiragana form: *せれん*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
serene[ADJ] สงบนิ่ง, See also: เยือกเย็น, Syn. calm, impassive, peaceful, Ant. agitated, disturbed
serene[ADJ] ปลอดโปร่ง, See also: ซึ่งไม่มีเมฆ, Syn. calm, quiet, Ant. sleep
serenade[N] เพลงรักในยามราตรี, See also: การรบรรเลงดนตรีขับกล่อมยามค่ำให้คนรักฟัง, Syn. melody, music, song
serenade[VI] บรรเลงดนตรีกล่อม, See also: กล่อมหอ
serenade[VT] บรรเลงดนตรีกล่อม, See also: กล่อมหอ
serenity[N] ความสงบเงียบ, See also: ความสงบ, ความเยือกเย็น, Syn. composure, calmness, equinimity, tranquility
serenity[N] ความปลอดโปร่ง, See also: ความแจ่มใส
serendipity[N] การมีโชคในการค้นพบสิ่งต้องการโดยบังเอิญ
serendipitous[ADJ] ซึ่งมีโชคดีในการพบสิ่งต้องการโดยบังเอิญ, Syn. accidental, helpful, lucky

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
serenade(เซอระเนด') n. เพลงมโหรีในยามราตรี,เพลงรักในยามราตรี,เพลงเกี้ยวของหนุ่มชาวสเปน,ดนตรีประกอบเพลงดังกล่าว. vt.,vi. ร้องเพลงดังกล่าว,บรรเลงเพลงดังกล่าว,บรรเลง ดนตรีประกอบเพลงดังกล่าว., See also: serenader n.
serene(สะรีน') adj.,n. (ความ) สงบ,เงียบสงบ,ในสงบ,ราบรื่น,ราบเรียบ,เยือกเย็น,ไม่มีเมฆ,ปลอดโปร่ง,สง่า, See also: sereneness n., Syn. clear,calm,tranquil
serenity(ซิเรน'นิที) n. ความสงบ,ความเงียบสงบ,ความราบรื่น,ความเยือก เย็น,ความปลอดโปร่ง,ความแจ่มใส, Syn. tranquility

English-Thai: Nontri Dictionary
serenade(n) เพลงเกี้ยวสาว,เพลงมโหรียามค่ำ
serene(adj) ราบเรียบ,สงบเงียบ,เยือกเย็น,ใจเย็น,ปลอดโปร่ง
serenity(n) ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความเงียบ,ความเยือกเย็น,ความปลอดโปร่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
serenadeเพลงเกี้ยวยามค่ำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Serena?เซรีน่า? Father and the Bride (2012)
Serena.เซรีน่า High Infidelity (2012)
SERENA:SERENA: The Lost Sheep (1979)
Hey!- SERENA: Nate? Victor/Victrola (2007)
SERENA:- SERENA: The Dark Night (2008)
Serena.Serena. War at the Roses (2010)
This is an absolute disaster. Serena is in "women's wear daily.นี่ต้องเป็นหายนะแน่ๆ // เซรีน่าถูกถ่ายรูปลง \"Women New Haven Can Wait (2008)
The, uh, invitation is handwritten, Serena, in cursive.อ่า บัตรเชิญนี้เขียนด้วยมือเชียวนะเซรีน่า New Haven Can Wait (2008)
Miss Serena and you are still not speaking?คุณหนูไม่ได้คุยกับคุณเซรีน่าเลยหรอคะ New Haven Can Wait (2008)
Manhattan has turned into Serenaville.แมนฮัตตันก็กลายเป็นอณาจักรเซรีน่า New Haven Can Wait (2008)
It's okay, Serena. You don't have to hide the photo.ไม่เป็นไรหรอก เซรีน่า หนูไม่จำเป็นต้องซ่อนรูปนั้นหรอก New Haven Can Wait (2008)
What are you doing, Serena?ทำอะไรน่ะ? เซรีน่า New Haven Can Wait (2008)
But whoever said that never met the new Serena.แต่คนที่พูดนั้น.. คงยังไม่เคยเห็นเซรีน่าคนใหม่ New Haven Can Wait (2008)
No wonder Serena dumped you.ฉันไม่สงสัยเล้ย ทำไมเซรีน่าถึงทิ้งนาย New Haven Can Wait (2008)
I get what I want, Serena, just like I'm gonna win tonight.ฉันอยากได้อะไรก็ต้องได้ เซรีน่า. แล้วคืนนี้ฉันก็จะเป็นผู้ชนะ New Haven Can Wait (2008)
Your name everywhere? Face it, Serena.ชื่อเธออยู่ในทุกที่ ดูซะ เซรีน่า New Haven Can Wait (2008)
Serena and Charles are on college visits,เซรีน่า กับ ชัค ก็ไปดูๆมหาลัยล่ะ New Haven Can Wait (2008)
I will lend these to Serena when she wears the dress. Okay.ฉันจะให้ เซรีน่า ยืมคู่นี้ ตอนเธอใส่เดรสล่ะ/โอเคค่ะ New Haven Can Wait (2008)
Serena and Blair calling a cease-fire.เซรีน่าและแบร์ล ตงลงที่จะสงบศึกกันก่อน New Haven Can Wait (2008)
Serena, dean Berubeเซรีน่า, นี่คณบดีน่ะ New Haven Can Wait (2008)
Serena? That was for me?นั่นของหนูเหรอคะ Chuck in Real Life (2008)
They're just a few rules, Serenaก็แค่กฎไม่กี่ข้อ เซรีน่า Chuck in Real Life (2008)
Naive Serena.เซรีน่าผู้ไร้เดียงสา Chuck in Real Life (2008)
Jonathan, this is my sister, Serena,โจนาธาน นี่พี่สาวของผม เซเรน่า Chuck in Real Life (2008)
Vanessa, Serena, once upon a time.วาเนสซ่า เซรีน่า กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว... Chuck in Real Life (2008)
I think that's-- oh, Serena, wait a minute.ฉันคิดว่า... โอ้ เซรีน่า รอก่อนสิ Chuck in Real Life (2008)
Serena, you're making thisเซรีน่า ลูกกำลังทำให้มัน Chuck in Real Life (2008)
Oh, so... You and serena are, like...โอ้ งั้น นายกับซารีน่าก็ คือ... Chuck in Real Life (2008)
Serena?เซรีน่า? Chuck in Real Life (2008)
Serena, I hope that over timeเซรีน่า ฉันคิดว่าควรพอได้แล้ว Chuck in Real Life (2008)
Excuse me. Serena, eric, would you guys mindโทษนะ เซรีน่า เอริค พวกเธอจะว่าไงไหม Chuck in Real Life (2008)
Just that-- um, excuse me. I just need to--to borrow serena.ก็แค่ เอ่อขอโทษนะ ฉันต้องขอยืมตัวเซรีน่าซักครู่ Chuck in Real Life (2008)
Serena, don't do this/ เซเร่น่า อย่าทำอย่างนี้นะ Chuck in Real Life (2008)
Serena's walk down memory lane has her heading out the door.ดูเหมือนเซเรน่ากำลังเผชิญกับเหตุการณ์เดิมๆ ที่ทำให้เธอต้องเดินออกจากประตูอีกแล้ว Chuck in Real Life (2008)
I can't believe serena did that in front of everyone--ไม่อยากจะเชื่อ เซรีน่าทำอย่างนั้นต่อหน้าทุกคน Chuck in Real Life (2008)
I know serena's timing sucked,ผมรู้ว่าชีวิต ของเซเรน่า ผ่านอะไรแย่ๆมาเยอะ Chuck in Real Life (2008)
I'd like to take you home, serena.ชั้นมารับกลับบ้าน เซเร่น่า Chuck in Real Life (2008)
Of the dan/serena "let's be friends" tourของการเป็นเพื่อนระหว่างแดนและเซเรน่า Pret-a-Poor-J (2008)
No, but I will introduce myself. I am serena.ได้ แต่ฉันจะแนะนำตัวเอง ฉันชื่อเซเรน่า Pret-a-Poor-J (2008)
Serena?เซรีน่าหรอ ? Pret-a-Poor-J (2008)
Serena knew how upset I was.เซรีน่ารู้ว่าฉันกลุ้มใจแค่ไหน Pret-a-Poor-J (2008)
You know, the first time that I told serena I loved her,เธอรู้ไหม ครั้งแรกที่ฉันบอกเซรีน่า ว่าฉันรักเค้า Pret-a-Poor-J (2008)
Because serena's here, and...เพราะว่าเซรีน่าอยู่ที่นี่ แล้ว . . Pret-a-Poor-J (2008)
I mean, serena wants us to get along,คือหมายถึงว่า เซรีน่าอยากให้เราเป็นเพื่อนกันได้ Pret-a-Poor-J (2008)
Why don't we just tell serena you're not interestedทำไมลูกไม่บอกเซรีน่าไปล่ะ ว่าลูกไม่สนใจ Pret-a-Poor-J (2008)
But serena and blair tend to be a package deal.แต่เซเรน่ากับแบลร์ดูเหมือนจะเป็นแพกเกจคู่ Pret-a-Poor-J (2008)
I was thinking of how things were for--for serena and me.ฉันเคยคิดถึงวิธีทำให้ทุกอย่างเป็นอย่างที่เคยสำหรับ - - สำหรับเซรีน่ากับฉัน Pret-a-Poor-J (2008)
Serena, hey. serena, hey. look, I'm--i'm--i'm sorry, okay?เซรีน่า เฮ้ เซรีน่า ฟังนะฉันขอโทษจริง ๆ Pret-a-Poor-J (2008)
So, serena, tell me about karl- แล้ว เซรีน่า เช่าเล่าให้ฉันฟังถึงงานวันเกิดของ คาร์ล ลาเกอร์เฟลด์ หน่อยสิจ๊ะ There Might be Blood (2008)
Malchus, this is serena van der woodsen.- มาร์ลคัส นี่เซรีน่า แสน เดอ วูดเซน There Might be Blood (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
serenI was enjoying the serenity.
serenThe autumn sky is clear and serene.
serenThe view of Mars through earthly telescopes suggested that all was serene.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุขสงบ[V] be peaceful, See also: be serene, be tranquil, be calm, Syn. สงบสุข, Ant. วุ่นวาย, โกลาหล, ป่วน, อลเวง, อลวน, อลหม่าน, Example: ความเชื่อพื้นบ้านต่างๆ ล้วนมีคุณค่าในการธำรงสังคมชนบทให้เป็นสุขสงบได้
สุขสงบ[ADV] peacefully, See also: placidly, serenely, tranquilly, quietly, calmly, Syn. สงบสุข, Example: เราจะสร้างสรรค์สังคมให้เดินเข้าสู่ความยุติธรรมอย่างสุขสงบได้อย่างไร, Thai definition: มีความสุขและสงบ
ผ่องแผ้ว[V] be content, See also: be serene, be happy, Syn. สดชื่น, เบิกบาน, Ant. หมอง, Example: เช้านี้ จิตใจของเขาผ่องแผ้วและสงบกว่าวันอื่นๆ
สมถะ[N] tranquility (of the mind), See also: contentment, unambitiousness, peace of mind, peacefulness, calmness, serenity, Syn. ความสงบจิต, Ant. ความฟุ้งซ่าน, Example: ท่านเป็นคนมีสมถะในการครองตน ไม่เข้าไปวุ่นวายกับสังคมมาก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สันติสุข[N] calmness, See also: calm, tranquillity, quiet, hush, repose, serenity, peace, peacefulness, Syn. ความสงบสุข, Example: เขาเหล่านั้นดำรงชีพอยู่ด้วยความสงบและมีสันติสุข
ม.จ.[N] His Serene Highness, See also: Her Serene Highness, Syn. หม่อมเจ้า, Example: หม่อมเจ้ารัชฎาภิเษกโสภณกุลจะย้ายไปรับตำแหน่งอธิบดีกรมใหม่ ในอีก 3-4 วันข้างหน้า, Thai definition: คำนำหน้านามโอรสธิดาในพระองค์เจ้าชั้นพระบรมวงศ์
สงบเงียบ[ADV] calmly, See also: tranquilly, peacefully, quietly, serenely, Syn. สงบ, เงียบสงบ, Example: เขาใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบเงียบกับครอบครัวที่ต่างจังหวัด
สงบเงียบ[V] be calm, See also: be tranquil, be peaceful, be quiet, be serene, Syn. สงบ, เงียบ, เงียบสงบ, Example: ทุกอย่างรอบๆ ตัวสงบเงียบ น่าปลีกวิเวกเหลือเกิน
สงบเงียบ[ADJ] calm, See also: tranquil, peaceful, quiet, serene, Syn. สงบ, เงียบ, เงียบสงบ, Example: เสียงหัวเราะของบรรดาวัยรุ่นทำลายบรรยากาศสงบเงียบจนหมดสิ้น
นิ่ง[V] calm, See also: serene, tranquil, Syn. สงบ, Ant. กระดุกกระดิก, เคลื่อนไหว, Example: น้ำในคลองนิ่งมาก ดูแล้วน่ากลัว, Thai definition: ไม่เคลื่อนไหว, ไม่เคลื่อนที่
ความเยือกเย็น[N] calmness, See also: serenity, tranquillity, Syn. ความสงบ, ความสุขุม, Example: คนที่เกิดราศีกรกฎเป็นคนที่มีความเยือกเย็นภายนอกแต่ภายในจิตใจเป็นคนใจร้อน, Thai definition: จิตใจหนักแน่นสุขุมไม่ฉุนเฉียว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่ว[v.] (aēo) EN: court ; woo ; serenade ; sing to   FR: faire la cour ; courtiser
ฌาน[X] (chān) EN: meditative absorption ; meditation ; state of serenity attained by meditation ; one-pointed meditation ; contemplation   FR: contemplation [f], extase [f] ; méditation [f]
ม.จ.[abv.] (mø.jø.) EN: HSH (His/Her Serene Highness)   
นิ่ง[adj.] (ning) EN: still ; silent ; tacit ; calm ; serene ; tranquil ; static   FR: calme ; tranquille ; immobile
สงบเงียบ[v. exp.] (sa-ngop ngīep) EN: be calm ; be tranquil ; be peaceful ; be quiet ; be serene   FR: être calme ; être paisible
สงบเงียบ[adj.] (sa-ngop ngīep) EN: calm ; tranquil ; peaceful ; quiet ; serene   FR: silencieux
สงบเงียบ[adv.] (sa-ngop ngīep) EN: calmly ; tranquilly ; peacefully ; quietly ; serenely   FR: calmement ; sereinement
สันติสุข[n.] (santisuk) EN: calmness ; calm ; tranquillity ; quiet ; hush ; repose ; serenity ; peace ; peacefulness ; peace and happiness   
สมเด็จ[n.] (somdet) EN: highness ; majesty ; serenity   FR: altesse [f] ; majesté [f] ; excellence [f]
เยือกเย็น[adj.] (yeūakyen) EN: calm ; cool ; nice and cool ; serene ; imperturbable ; unruffled ; composed ; collected   FR: calme ; décontracté ; imperturbable ; zen

CMU English Pronouncing Dictionary
SERENO    S EH0 R EY1 N OW0
SERENE    S ER0 IY1 N
SERENELY    S ER0 IY1 N AH0 L IY0
SERENELY    S ER0 IY1 N L IY0
SERENITY    S ER0 EH1 N AH0 T IY0
SERENADE    S EH2 R AH0 N EY1 D
SERENADED    S EH2 R AH0 N EY1 D AH0 D
SERENGETI    S EH2 R AH0 N G EH1 T IY0
SERENADING    S EH2 R AH0 N EY1 D IH0 NG
SERENDIPITY    S EH2 R AH0 N D IH1 P AH0 T IY0
SERENDIPITOUS    S EH2 R AH0 N D IH1 P AH0 T AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
serene    (j) (s i1 r ii1 n)
serenade    (v) (s e2 r @ n ei1 d)
serenely    (a) (s i1 r ii1 n l ii)
serenity    (n) (s i1 r e1 n i t ii)
serenaded    (v) (s e2 r @ n ei1 d i d)
serenades    (v) (s e2 r @ n ei1 d z)
serenading    (v) (s e2 r @ n ei1 d i ng)
serendipity    (n) (s e2 r @ n d i1 p i t ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
unseren1) ของพวกเรา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์รูป Akkusativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศชายเอกพจน์| เช่น unseren alten Tisch
unseren2) ของพวกเรา |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์รูป Dativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศใดๆ พหูพจน์| เช่น unseren alten Tischen, unseren alten Häusern, unseren alten Schulen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Faserendflächen {pl}fibre ends; fiber ends [Am.] [Add to Longdo]
Gelassenheit {f}; Ruhe {f}; Abgeklärtheit {f}serenity; sereneness [Add to Longdo]
Heiterkeit {f} | Heiterkeiten {pl}serenity | serenities [Add to Longdo]
Inserent {m}; Anzeigenexpedition {f}advertising space buyer [Add to Longdo]
Inserent {m}; Anzeigenkunde {m}; Werber {m}advertiser [Add to Longdo]
Inserentenetat {n}; Werbeetat {m}advertising account [Add to Longdo]
Klarheit {f}serenity [Add to Longdo]
Nachtmusik {f}; Abendmusik {f} [mus.]serenade [Add to Longdo]
Serenade {f}; Ständchen {n} [mus.] | Serenaden {pl}; Ständchen {pl}serenade | serenades [Add to Longdo]
ein Ständchen bringendserenading [Add to Longdo]
ein Ständchen gebrachtserenaded [Add to Longdo]
Serum {n}; Impfstoff {m} | Seren {pl}; Impfstoffe {pl}serum | serums [Add to Longdo]
Spürsinn {m}; glücklicher Zufall; mehr Glück als Verstand; zufällige Entdeckung {f}serendipity [Add to Longdo]
Trinkwasserenthärtungsanlage {f}drinking water softener [Add to Longdo]
Trinkwasserentsalzungsanlage {f}drinking water demineralisation device [Add to Longdo]
Wasserentnahme {f}water withdrawal [Add to Longdo]
Wendung {f} | eine interessante Wendung | eine unerwartete Wendung nehmen | eine Wendung zum Besseren (Schlechteren) | beunruhigende Wendung {f}turn | an interesting turn | to take an unexpected turn | a turn for the better (worse) | troubling spin [Add to Longdo]
sich eines Besseren belehren lassento be open to conviction [Add to Longdo]
eines Besseren belehren | eines Besseren belehrend | eines Besseren belehrtto disabuse | disabusing | disabused [Add to Longdo]
glücklichserendipitous [Add to Longdo]
glücklicherweise {adv}serendipitously [Add to Longdo]
heiterserene [Add to Longdo]
heiter {adv}serenely [Add to Longdo]
klar {adv}serenely [Add to Longdo]
moraliseren | moralisierend | moralisiert | moralisiert | moralisierteto moralize | moralizing | moralized | moralizes | moralized [Add to Longdo]
sich zum Besseren/Schlechteren wendento take a turn for the better/worse [Add to Longdo]
Wenn die Muster unseren Kunden zusagen, ...If the samples meet with our customer's approval ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクセレント[, ekuserento] (adj-na) excellent [Add to Longdo]
セレナータ[, serena-ta] (n) (See セレナーデ) serenata (ita [Add to Longdo]
セレナーデ(P);セレナード(P)[, serena-de (P); serena-do (P)] (n,vs) serenade (fre [Add to Longdo]
セレニウム[, sereniumu] (n) (See セレン) selenium [Add to Longdo]
セレネース[, serene-su] (n) Serenace (Japanese brand of haloperidol) [Add to Longdo]
セレン[, seren] (n) selenium (Se) (ger [Add to Longdo]
セレンディピティ[, serendeipitei] (n) serendipity [Add to Longdo]
セレンディピティー[, serendeipitei-] (n) serendipity [Add to Longdo]
セレン化亜鉛[セレンかあえん, seren kaaen] (n) zinc selenide [Add to Longdo]
セレン酸[セレンさん, seren san] (n) selenic acid [Add to Longdo]
セレン整流器[セレンせいりゅうき, seren seiryuuki] (n) selenium rectifier [Add to Longdo]
センターオブエクセレンス[, senta-obuekuserensu] (n) center of excellence [Add to Longdo]
ポーセリン;ポーセレン;ポースレン[, po-serin ; po-seren ; po-suren] (n) porcelain [Add to Longdo]
乙に澄ます[おつにすます, otsunisumasu] (exp,v5s) to affect a serene mood; affect a serious demeanor; to act prudishly; to assume an air of superiority [Add to Longdo]
海牛[かいぎゅう;カイギュウ, kaigyuu ; kaigyuu] (n) (uk) serenian (any aquatic mammal of order Sirenia, inc. manatees, and dugongs); sea cow [Add to Longdo]
失意泰然[しついたいぜん, shitsuitaizen] (adj-t,adv-to) (arch) keeping calm and collected at times of disappoinment; maintaining a serene state of mind in adversity [Add to Longdo]
従容自若[しょうようじじゃく(uK), shouyoujijaku (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) having presence of mind; imperturbable; calm and self-possessed; with serenity [Add to Longdo]
春日遅々;春日遅遅[しゅんじつちち, shunjitsuchichi] (n) spring day being long and balmy; serene spring day [Add to Longdo]
小夜曲[さよきょく;しょうやきょく(ok), sayokyoku ; shouyakyoku (ok)] (n) (See セレナーデ) serenade [Add to Longdo]
心静か[こころしずか, kokoroshizuka] (adj-na) calm; serene; tranquil; peaceful [Add to Longdo]
真澄の空[ますみのそら, masuminosora] (exp) perfectly clear and serene sky [Add to Longdo]
澄み切る[すみきる, sumikiru] (v5r,vi) to be serene; (P) [Add to Longdo]
晴朗[せいろう, seirou] (adj-na,n) clear; fair; fine; serene [Add to Longdo]
清澄[せいちょう, seichou] (adj-na,n) clear; serene; (P) [Add to Longdo]
静けさ[しずけさ, shizukesa] (n) stillness; silence; hush; calm; serenity; (P) [Add to Longdo]
静穏[せいおん, seion] (adj-na,n) serene; tranquility; tranquillity [Add to Longdo]
大らか;多らか[おおらか, ooraka] (adj-na) (1) (uk) placid; composed; serene; calm; (2) big hearted; broad-minded; magnanimous; (3) great quantity (of something) [Add to Longdo]
天空海濶;天空海闊[てんくうかいかつ, tenkuukaikatsu] (n) the open sky and the serene sea; as open as the sky and serene as the sea; magnanimous [Add to Longdo]
得意淡然[とくいたんぜん(uK), tokuitanzen (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) not letting oneself puffed up by one's success; maintaining a serene state of mind when one has achieved a great success [Add to Longdo]
八面玲瓏[はちめんれいろう(uK), hachimenreirou (uK)] (n,adj-na,adj-no,adj-t,adv-to) (arch) beautiful from all sides; perfect serenity; affability [Add to Longdo]
平静[へいせい, heisei] (adj-na,n) calm; serenity; tranquillity; tranquility; (P) [Add to Longdo]
明鏡止水[めいきょうしすい, meikyoushisui] (n) clear and serene (as a polished mirror and still water) [Add to Longdo]
幽静[ゆうせい, yuusei] (adj-na) profoundly quiet; serene [Add to Longdo]
冷静[れいせい, reisei] (adj-na,n) calm; composure; coolness; serenity; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偶然性[ǒu rán xìng, ㄡˇ ㄖㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, ] chance; fortuity; serendipity [Add to Longdo]
安祥[ān xiáng, ㄢ ㄒㄧㄤˊ, ] serene; composed; unruffled [Add to Longdo]
安详[ān xiáng, ㄢ ㄒㄧㄤˊ, / ] serene [Add to Longdo]
宁静[níng jìng, ㄋㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] tranquil; tranquility; serenity [Add to Longdo]
小夜曲[xiǎo yè qǔ, ㄒㄧㄠˇ ㄧㄝˋ ㄑㄩˇ, ] serenade [Add to Longdo]
平静[píng jìng, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] tranquil; undisturbed; serene [Add to Longdo]
幽深[yōu shēn, ㄧㄡ ㄕㄣ, ] serene and hidden in depth or distance [Add to Longdo]
幽雅[yōu yǎ, ㄧㄡ ㄧㄚˇ, ] serene and elegant; (of music) ethereal [Add to Longdo]
抒情诗[shū qíng shī, ㄕㄨ ㄑㄧㄥˊ ㄕ, / ] lyric poetry; a lyric song; to serenade [Add to Longdo]
澄海[Chéng hǎi, ㄔㄥˊ ㄏㄞˇ, ] Sea of serenity (Mare Serenitatis, on the moon); Chenghai district of Shantou city 汕头市, Guangdong [Add to Longdo]
详和[xiáng hé, ㄒㄧㄤˊ ㄏㄜˊ, / ] serene; calm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

  spar
  
  1. (red, ring) (den.) ağaç çubuk, seren, direk: uçak kanadı ana kirişi.  seren veya direk takmak. spar deck kontra güverte.
  
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Seren [zeːreːn] (n) , pl.
     serums
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top