Search result for

*sels*

(218 entries)
(0.022 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sels, -sels-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brussels(บรัส'เซิลซ) n. ชื่อเมืองหลวงของเบลเยี่ยม
brussels sproutn. พืชคล้ายกะหล่ำปลีชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blood-vesselsหลอดเลือด [TU Subject Heading]
Convention Relation to Registration of Rights in Respect of Vessels under Construction, 1967อนุสัญญาว่าด้วยการจดทะเบียนซึ่งสิทธิบางประการของเรือที่อยู่ระหว่างการต่อ (ค.ศ. 1967) [TU Subject Heading]
Musselsหอยแมลงภู่ [TU Subject Heading]
Pressure vesselsถังรับแรงดัน [TU Subject Heading]
Retinal vesselsหลอดเลือดจอตา [TU Subject Heading]
Stone-carrying vesselsเรือบรรทุกหิน [TU Subject Heading]
Trawlers (Vessels)เรืออวนลาก [TU Subject Heading]
Alveolar Vessels, Extraหลอดเลือดนอกต่อถุงลม [การแพทย์]
Blood Vesselsหลอดเลือด;หลอดโลหิต,สมอง;เส้นเลือด;เส้นโลหิต;เส้นเลือดเล็กๆ;ท่อเลือด [การแพทย์]
Blood Vessels, Compromiseเส้นเลือดเกิดขึ้นใหม่ในบริเวณใกล้เคียง [การแพทย์]
Blood Vessels, Dorsalหลอดเลือดที่บริเวณหลัง [การแพทย์]
Blood Vessels, High Pressureเส้นเลือดที่นำเลือดที่มีความดันโลหิตสูง [การแพทย์]
Blood Vessels, Low Pressureเส้นเลือดที่นำเลือดที่มีความดันต่ำ [การแพทย์]
Blood Vessels, Majorหลอดเลือดใหญ่ของไต [การแพทย์]
Bronchial Vesselsหลอดเลือดบรองเคียล,หลอดเลือดบรองเคียล [การแพทย์]
Capillary Blood Vessels, Newหลอดเลือดฝอย [การแพทย์]
Cerebral Vesselsหลอดโลหิตที่สมอง [การแพทย์]
Chyle Vesselsท่อน้ำเหลือง [การแพทย์]
Ciliary Vessels, Anteriorเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงซีเลียรี่บอดี้ [การแพทย์]
Conjunctival Vessels, Posteriorเส้นเลือดของเยื่อบุตา [การแพทย์]
Coronary Vesselsหลอดเลือดหัวใจ,หลอดเลือดโคโรนารี,เส้นโลหิตมาเลี้ยงหัวใจ [การแพทย์]
Facial Lymphatic Vesselsหลอดน้ำเหลืองต่างๆของใบหน้า [การแพทย์]
Iliac Vesselsหลอดเลือดอีลิแอคเลี้ยงอุ้งตะโพก [การแพทย์]
Lymph Vesselsท่อน้ำเหลือง, หลอดน้ำเหลือง [การแพทย์]
Lymphatic Vesselsหลอดน้ำเหลือง, ทางหลอดน้ำเหลือง, ท่อน้ำเหลือง [การแพทย์]
Lymphatic Vessels, Afferentหลอดน้ำเหลืองนำเข้า [การแพทย์]
Lymphatic Vessels, Diseases ofโรคของหลอดน้ำเหลือง [การแพทย์]
Lymphatic Vessels, Efferentหลอดน้ำเหลืองนำออก [การแพทย์]
Lymphatic Vessels, Perineuralหลอดน้ำเหลืองรอบๆเส้นประสาท [การแพทย์]
Lymphatic Vessels, Submucosalหลอดน้ำเหลืองใต้ชั้นผิว [การแพทย์]
Lymphatic Vessels, Terminalท่อน้ำเหลืองปลายทาง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Circle of willis, the vessels are narrow.Circle of Willis ... . เส้นเลือดแคบ Adverse Events (2008)
If there were problems with the vessels,ถ้ามีปัญหาเกี่ยววกับเส้นเลือด Adverse Events (2008)
Combine that with those narrow vessels,ประกอบกับอาการเส้นเลือดแคบ Adverse Events (2008)
This sent a signal through the nerves to the blood vessels in her small intestines, which caused the symptoms in China and in the giant magnet we call an MRI.สิ่งนี้ได้ส่งสัญญานผ่านเส้นประสาท\ ไปยังเส้นเลือดในลำไส้เล็ก ทำให้เกิดอาการในประเทศจีน\ แล้วก็แม่เหล็กยักษ์ที่เรียกว่า.. Birthmarks (2008)
The coast guard is launching four vessels...พวกยามชายฝั่งเริ่มเดินเรือสี่ลำแล้ว Hell or High Water (2008)
They are like the veins of a body, the branches of a tree, the vessels of the sap that the water gave to the Earth.เปรียบเหมือนเส้นเลือดดำของร่างกาย หรือกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ ท่อลำเลียงน้ำของพืช ที่โลกมอบให้เรา Home (2009)
I was supposed to fly to Brussels tonight and then on to Nairobi but my ticket got scrambled.เรานัดเจอกันที่บรัสเซลล์คืนนี้ แล้วค่อยบินไปไนโรบีพร้อมกัน Duplicity (2009)
Now, all you need is a flight to Brussels in the morning?เพื่อรอลุ้นว่าจะมีใครยกเลิกตั๋วมั้ย ตอนนี้,คุณแค่ต้องการเที่ยวบินไปบรัสเซลล์ ไฟลท์เช้าใช่มั้ย Duplicity (2009)
Well, it's not the first first time 'cause those weasels at Flakey Fresh stole the idea from Butter Mills, and then, you'll love this, we find out that the Vice President of Marketing has this 22-year-old assistantที่จริง ก็ไม่ใช่แรกสุดซะทีเดียว เพราะพวกชั่วที่เฟลคกี้ เฟรช ไปขโมยไอเดียมาจากบัตเตอร์ มิลส์อีกที ที่เด็ดกว่านั้นคือ Duplicity (2009)
Born in brussels to an american diplomat.เกิดในบรุซเซล เป็นลูกทูตของสหรัฐฯ London. Of Course (2009)
The only signals our satellites are picking up are coming from the vessels in Cho Ming.ตอนนี้สัญญานที่ดาวเทียมของเรารับได้ มีแค่ 2012 (2009)
Empty vessels to be filled with infinite possibilities.เป็นนาวาอันว่าง รอถูกเติมเต็มด้วยความเป็นไปได้อนันต์นับ Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
No blood flow from the ruptured blood vessels.ไม่มีเลือดไหลจากหลอดเลือดที่ฉีก Slack Tide (2009)
Do you like rescuing damsels in distress?คุณชอบช่วยเหลือ หญิงสาวที่ได้รับความเดือดร้อนเหรอคะ Do It, Monkey (2009)
Dr. Altman attached two, um, devices to her blood vessels.ดร.อัลแมน แนบสอง อุปกรณ์เข้าสู่เส้นเลือดของเธอ Holidaze (2009)
It's a cluster of tangled blood vessels in his brain.เป็นกลุ่มอาการของเส้นเลือดในสมองเขายุ่งเหยิง Holidaze (2009)
We put miniature staple clips on the vessels.เราวางแก่นเล็กๆ Holidaze (2009)
Chisels, lathes, planes, files.สิ่ว เครื่องกลึงโลหะ ไม้ฉาบปูน ตะไบ A Night at the Bones Museum (2009)
You sorry sons of bitches. Why do you think you two are the vessels?นายพูดถึงอะไร? ต้องขอโทษจริงๆนะ Changing Channels (2009)
The coast guard has begun boarding and searching all vessels coming into new england.ยามชายฝั่งได้เริ่ม ขึ้นเรือและตรวจค้น เืรือเิดินสมุทรทุกลำ ที่เทียบท่านิวอิงแลนด์ Snakehead (2009)
Scarlett Johansson and Wonder Woman were just in here trolling around for neurotic, little weasels.สการ์เลต โยฮันสัน กับวันเดอร์วูแมน เพิ่งเข้ามา เดินวนไปวนมา หาพังพอนน่ะ The Vengeance Formulation (2009)
The sea gobbles sometimes the vessels, but the life recovers his rights, and what was a ruin it turns into refuge.บางครั้งทะเลก็กลืนเรือ แต่ทุกชีวิตปลับตัวได้เอง ซากปรักหักพัง กลายเป็นที่พักพิง Oceans (2009)
Two Klingon vessels have entered the neutral zone... and are locking weapons on us.ยานของคลิงออน 2 ลำบินเข้าสู่เขตฉนวน และกำลังเล็งอาวุธมาที่เรา Star Trek (2009)
I'd like to get my hands on her ample nossels, if you'd pardon the engineering parlance.อยากลูบไล้เครื่องเทอร์โบคู่นั่นชะมัด อย่าถือสาศัพท์แสงในวิศวะนะ Star Trek (2009)
So this was lifted from the scene of the Stefan Heuss hit in Brussels last year.นี่เป็นภาพที่ได้จากสถานที่เกิดเหตุ ตอนสเตฟาน ฮอยส์ถูกยิงที่บรัสเซลล์ The International (2009)
Those things outside are just vessels.พวกข้างนอกนั่นแค่ร่างไร้วิญญาณ Legion (2010)
Thaw fest is about corn dogs and carousels.เทศกาลหิมะละลายคือข้าวโพดปิ้ง คือชิงช้าม้าหมุน In This Home on Ice (2010)
Control a sizable army and numerous ha'tak vessels, or former Goa'uld motherships...ควบคุมกองทหารจำนวนหนึ่ง และ ยานของฮาตาค หรือยานแม่ของกูลสมัยก่อน... Incursion: Part 1 (2010)
I want to see the "completely innocent" look you have when Destiny shakes her tassels in your face.ฉันอยากเห็นท่าทาง"ไม่มีอะไร"ของคุณ เวลาที่ยายเดสทินี่มาสายหน้าอกตรงหน้าคุณ You Gotta Get a Gimmick (2010)
I actually went a couple semesters, but then my family had some money problems, and, well, nine years later, I'm still wearing tassels.ฉันเคยไปเรียนอยู่2เทอมด้วยล่ะ ก่อนที่ที่บ้านจะมีปัญหาด้านการเงิน และเก้าปีต่อมา ฉันก็ได้มาใส่ชุดแบบนี้ The Glamorous Life (2010)
Which is an abnormal channel between the vessels.ทางเชื่อมระหว่างหลอดเลือด ซึ่งปกติไม่ควรมี What Lies Below (2010)
Oh,no,those remains were eaten by weasels,not rats.โอ้ ไม่ ซากศพนั่นถูกกินโดยพังพอน ไม่ใช่หนู The Bones on the Blue Line (2010)
Michael and Lucifer's vessels.ร่างทรงของไมเคิลและลูซิเฟอร์ Hammer of the Gods (2010)
We're under strict orders not to kill the vessels.เราได้รับคำสั่งเข้มงวด ว่าห้ามฆ่าร่างทรง Two Minutes to Midnight (2010)
No-hassle tassels.มีพู่มีพุ่มด้วย Under the Gun (2010)
Tonight's selection: Brussels sprouts.สำหรับคืนนี้ หัวบรัสเซล The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
On the other hand, it might have been the Brussels sprouts.แต่ในทางกลับกัน มันอาจจะเป็นเพราะไอ้เจ้าหัวบรัสเซลก็ได้นะ The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
Your blood vessels go pop.หลอดเลือดนายจะแตก Plan B (2010)
It takes at least 30 minutes to get the blood vessels to relax properly.มันต้องใช้เวลา อย่างน้อย 30 นาที เพื่อให้เลือดที่สูบฉีดค่อยๆ ผ่อนคลาย Compromising Positions (2010)
Gas forced out of the digestive system and blood vessels. The pressure is enormous.มีแก๊สในระบบย่อยอาหารและเส้นเลือด ความดันก็สูงขึ้น Trollhunter (2010)
One of them had one of those woolly hats with those tassels.มีคนนึงสวมหมวกที่เหมือนถักด้วยขนสัตว์ Attack the Block (2011)
Brussels'.บรัสเซลส์. Will (2011)
Tassels?เหมือนพู่ดีออก? Paradise Kiss (2011)
Now after you're done washing the brussels sprouts, you can help me set the table.และหลังจากเธอล้างจานเสร็จ ก็กะหล่ำปลี เธอช่วยฉันจัดโต๊ะได้นะ I'll Swallow Poison on Sunday (2011)
Brussels sprouts?กะหล่ำปลี? I'll Swallow Poison on Sunday (2011)
Yes. Don't they like brussels sprouts?ใช่ แล้วพวกเขาไม่ชอบกะหล่ำปลีหรอ? I'll Swallow Poison on Sunday (2011)
Just be careful not to confuse them with tassels.ระวังหน่อยนะอย่าสับสนมันกับพู่ปัดฝุ่นหล่ะ Then I Really Got Scared (2011)
Didn't see her. She's at a conference in Brussels.เธอไปประชุมที่กรุงบรูเสลซ์น่ะ Gauntlet (2011)
Turns out the ideal vessels to carry souls after the death of the body may already exist.กลับกลายเป็นเรือที่เหมาะ เพื่อดำเนินวิญญาณหลังจากการตาย ของร่างกาย อาจมีอยู่แล้ว Is There Life After Death? (2011)
The easiest vessels for Fae to draw from are always humans.ภาชนะที่ง่ายที่สุดสำหรับเฟย์วาดจาก มนุษย์เสมอ ๆ Something Wicked This Fae Comes (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
selsThe harbor was crowded with vessels of every description.
selsIncidentally, that the gills of fish are bright red is because there are many 'capillary vessels' collected there, the same as for lungs.
selsThe port is filled with vessels of all kinds.
selsEmpty vessels make the most sound.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พู่กลิ่น[N] garland with tassels, Example: ในห้องประดับด้วยพู่กลิ่นงดงามหลายสิบพวง, Count unit: พะวง, Thai definition: ชื่อพวงดอกไม้ร้อยมีรูปแบนประกอบด้วยอุบะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรัสเซลส์ = บรัสเซล[n. prop.] (Brassēl = Bratsēn) EN: Brussels   FR: Bruxelles
เอฟซี บรัสเซลส์[TM] (Ēf.Sī. Brassēls) EN: Brussels   FR: FC Brussels [m]
หอยแมลงภู่ทอด[n. exp.] (høi malaēngphū thøt) EN: fried sea mussels   
กะหล่ำดาว [n. exp.] (kalam dāo) EN: Brussels Sprouts   FR: chou de Bruxelles [m]
เกลือแร่[n. exp.] (kleūa raē) EN: mineral   FR: sels minéraux [mpl]
ปัตคาต [n.] (pattakhāt) EN: blood vessels in the thigh   
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ = สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซล[n. prop.] (Sathān Ēk-akkharātchathūt Thai na Krung Brassēl) EN: royal Thai Embassy in Brussels   FR: Ambassade Royale de Thaïlande à Bruxelles [f]
ยาดม[n.] (yādom) EN: smelling salt ; inhalant   FR: sels [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
SELSOR    S EH1 L S ER0
MUSSELS    M AH1 S AH0 L Z
MORSELS    M AO1 R S AH0 L Z
VESSELS    V EH1 S AH0 L Z
MEISELS    M AY1 S AH0 L Z
WESSELS    W EH1 S AH0 L Z
DIESELS    D IY1 Z AH0 L Z
CHISELS    CH IH1 Z AH0 L Z
CASSELS    K AE1 S AH0 L Z
COUNSELS    K AW1 N S AH0 L Z
MESELSON    M EH1 Z AH0 L S AH0 N
BRUSSELS    B R AH1 S AH0 L Z
VESSELS'S    V EH1 S AH0 L Z AH0 Z
MESELSOHN    M EH1 Z AH0 L S AH0 N
JESSELSON    JH EH1 S AH0 L S AH0 N
ASSELSTINE    AE1 S AH0 L S T AY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Selsey    (n) (s e1 l s ii)
easels    (n) (ii1 z l z)
Selston    (n) (s e1 l s t @ n)
chisels    (v) (ch i1 z l z)
damsels    (n) (d a1 m z l z)
diesels    (n) (d ii1 z l z)
morsels    (n) (m oo1 s l z)
mussels    (n) (m uh1 s l z)
tassels    (n) (t a1 s l z)
teasels    (n) (t ii1 z l z)
tinsels    (v) (t i1 n s l z)
vessels    (n) (v e1 s @ l z)
weasels    (n) (w ii1 z l z)
Brussels    (n) (b r uh1 s l z)
counsels    (v) (k au1 n s l z)
carousels    (n) (k a2 r @ s e1 l z)
blood-vessels    (n) - (b l uh1 d - v e s l z)
sailing-vessels    (n) - (s ei1 l i ng - v e s l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Achselstück {n} | Achselstücke {pl}epaulet | epaulets [Add to Longdo]
Anfangskurzschlusswechselstrom im [electr.]initial symmetrical short-circuit current [Add to Longdo]
Ausrüstungspflicht {f} (für Schiffe)carriage requirements (for vessels) [Add to Longdo]
Beratung {f} | Beratungen {pl}counsel; counselling | counsels; counsellings [Add to Longdo]
Drossel {f}; Drosselspule {f} [techn.]choke; choking coil [Add to Longdo]
Drosselspule {f}reactor [Add to Longdo]
Einphasenwechselstrom {m} [electr.]single phase alternating current [Add to Longdo]
Eselsbrücke {f}; Gedächtnishilfe {f} | Eselsbrücken {pl}; Spickzettel {pl}mnemonic; mnemonic rhyme | cribs [Add to Longdo]
Eselsohr {n}dog's ear [Add to Longdo]
Gefäß {n} | Gefäße {pl}vessel | vessels [Add to Longdo]
Gleichlaufanlage {f}selsyn [Add to Longdo]
Herzkranzgefäß {n} [anat.] | Herzkranzgefäße {pl}coronary vessel; coronary artery | coronary vessels; coronary arteries [Add to Longdo]
Inselstaat {m}insular state [Add to Longdo]
Kapillargefäß {n} [anat.] | Kapillargefäße {pl}capillary vessel; capillary | capillary vessels [Add to Longdo]
Karde {f} [bot.] | Karden {pl}teasel | teasels [Add to Longdo]
Kesselschmied {m}boiler maker [Add to Longdo]
Kesselstein {m}tartar (in kettle) [Add to Longdo]
Kesselstein {m}scale; fur [Add to Longdo]
Kieselsäure {f} [chem.]silicic acid [Add to Longdo]
Kieselstein {m}; Kiesel {m} | Kieselsteine {pl}; Kiesel {pl}pebble; pebble stone | pebbles; pebble stones [Add to Longdo]
Kippschalter {m}; Kipphebeschalter {m}; Wechselschalter {m}toggle switch [Add to Longdo]
Lösung {f}; Ergebnis {n} | die Lösung des Rätsels | die Lösung eines Problemsanswer | the answer to this problem | the answer to a problem [Add to Longdo]
Meißel {m} | Meißel {pl}chisel | chisels [Add to Longdo]
Nennstehwechselspannung {f}rated short-duration power frequency withstand voltage [Add to Longdo]
Pinselstrich {m}stroke of the brush [Add to Longdo]
Quast {m} | Quaste {pl}tassel | tassels [Add to Longdo]
Rosenkohl {m}; Sprossenkohl {m} [Ös.] [bot.]Brussels sprouts [Add to Longdo]
Samenkapsel {f} | Samenkapseln {pl}seed vessel; boll | seed vessels [Add to Longdo]
Schlüsselstellung {f}; Schlüsselposition {f}key position [Add to Longdo]
Seitenwechselspeicher {m}auxiliary memory [Add to Longdo]
Seitenwechselspeicher {m}backing store [Add to Longdo]
Staffelei {f} | Staffeleien {pl}easel | easels [Add to Longdo]
Wechselschicht {f}alternate shift [Add to Longdo]
Wechselschuld {f} | Wechselschulden {pl}bill debt | bill debts [Add to Longdo]
Wechselspannung {f}alternating voltage; AC voltage [Add to Longdo]
Wechselspannungsanlage {f}AC voltage equipment [Add to Longdo]
Wechselspiel {n}interplay [Add to Longdo]
Wechselstrom {m}alternating current (AC, A.C.) [Add to Longdo]
Wechselstromgenerator {m}alternating current generator [Add to Longdo]
Wechselstromgenerator {m}; Wechselstrommaschine {f}alternator [Add to Longdo]
Wechselstrommaschine {f}alternating current machine [Add to Longdo]
Wechselstrommotor {m}alternating current motor [Add to Longdo]
Wechselstromsteller {m}AC power controller [Add to Longdo]
Wechselstube {f}exchange office [Add to Longdo]
Wiesel {m} | Wiesel {pl}weasel | weasels [Add to Longdo]
duplex; wechselseitig {adj}either-way [Add to Longdo]
flittern | flitternd | flittert | flitterteto tinsel | tinseling | tinsels | tinseled [Add to Longdo]
gegenseitig; wechselseitig; gemeinsam {adj} | im gegenseitigen Einvernehmenmutual | by mutual consent [Add to Longdo]
interaktiv; wechselseitig beeinflussend {adj}interactive [Add to Longdo]
meißeltchisels [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
セルシンモーター[, serushinmo-ta-] (n) selsyn motor [Add to Longdo]
ブラッセル[, burasseru] (n) Brussels [Add to Longdo]
ブリュッセル[, buryusseru] (n) Brussels (fre [Add to Longdo]
マスクスクイズ[, masukusukuizu] (n) unequal pressure between the mask air space and the vascular pressure within the blood vessels of the face [Add to Longdo]
ムール[, mu-ru] (n) mussels (fre [Add to Longdo]
芽キャベツ[めキャベツ, me kyabetsu] (n) Brussels sprouts [Add to Longdo]
鎌鼬[かまいたち, kamaitachi] (n) (1) type Japanese folkloric monster (yokai), thought to be a trio of weasels who appear in a whirlwind to cut their victim; (2) cut caused by whirlwind [Add to Longdo]
艦船[かんせん, kansen] (n) (ocean) vessels; warship; (P) [Add to Longdo]
四房[しぶさ, shibusa] (n) four tassels hung above the sumo ring [Add to Longdo]
子持ち甘藍[こもちかんらん, komochikanran] (n) (See 芽キャベツ) Brussels sprouts [Add to Longdo]
配船[はいせん, haisen] (n,vs) assignment of vessels [Add to Longdo]
鳴く猫は鼠を捕らぬ[なくねこはねずみをとらぬ, nakunekohanezumiwotoranu] (exp) empty vessels make the most sound [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加拿大皇家护[Jiā ná dà Huáng jiā hù, ㄐㄧㄚ ㄋㄚˊ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄚ ㄏㄨˋ, / ] HMCS (Her Majesty's Canadian Ship); prefix for Canadian Navy Vessels [Add to Longdo]
器物[qì wù, ㄑㄧˋ ˋ, ] vessels; dishes [Add to Longdo]
导管[dǎo guǎn, ㄉㄠˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] vascular (made up of vessels) [Add to Longdo]
布鲁塞尔[Bù lǔ sài ěr, ㄅㄨˋ ㄌㄨˇ ㄙㄞˋ ㄦˇ, / ] Brussels (capital of Belgium) [Add to Longdo]
祭器[jì qì, ㄐㄧˋ ㄑㄧˋ, ] ritual dishes; sacrificial vessels [Add to Longdo]
礼器[lǐ qì, ㄌㄧˇ ㄑㄧˋ, / ] ritual dishes; sacrificial vessels [Add to Longdo]
[hé, ㄏㄜˊ, / ] tassels [Add to Longdo]
[yán, ㄧㄢˊ, ] cap tassels [Add to Longdo]
网状脉[wǎng zhuàng mài, ㄨㄤˇ ㄓㄨㄤˋ ㄇㄞˋ, / ] a net of capillary blood vessels; veined wings [Add to Longdo]
脉管[mài guǎn, ㄇㄞˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] vascular (made up of vessels) [Add to Longdo]
脉络[mài luò, ㄇㄞˋ ㄌㄨㄛˋ, / ] arteries and veins in general; network of blood vessels; fig. the general scheme of things [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] sea-going vessels; ship [Add to Longdo]
船只[chuán zhī, ㄔㄨㄢˊ ㄓ, ] ships; vessels [Add to Longdo]
舰艇[jiàn tǐng, ㄐㄧㄢˋ ㄊㄧㄥˇ, / ] naval vessels [Add to Longdo]
[bàng, ㄅㄤˋ, ] oysters; mussels [Add to Longdo]
血瘤[xuè liú, ㄒㄩㄝˋ ㄌㄧㄡˊ, ] blood tumor; angioma (tumor consisting of a mass of blood vessels) [Add to Longdo]
血脉[xuè mài, ㄒㄩㄝˋ ㄇㄞˋ, / ] blood vessels [Add to Longdo]
[èr, ㄦˋ, ] the blood of a sacrificial fowl which was sprinkled on doors and vessels [Add to Longdo]
[dǎng, ㄉㄤˇ, / ] advice; counsels [Add to Longdo]
连通器[lián tōng qì, ㄌㄧㄢˊ ㄊㄨㄥ ㄑㄧˋ, / ] communicating vessels (in scientific experiment) [Add to Longdo]
[zhī, , / ] classifier for birds and certain animals, one of a pair, some utensils, vessels etc [Add to Longdo]
鼬属[yòu shǔ, ㄧㄡˋ ㄕㄨˇ, / ] Mustela (genus of weasels etc) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
小石[こいし, koishi] kleiner_Stein, Kieselstein [Add to Longdo]
穂先[ほさき, hosaki] Spitze_einer_Aehre, Speerspitze, Messerspitze, Pinselspitze [Add to Longdo]
筆先[ふでさき, fudesaki] Spitze_des_Pinsels [Add to Longdo]
肩章[けんしょう, kenshou] Schulterklappe, Achselstueck [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top