Search result for

*seen*

(257 entries)
(5.9885 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: seen, -seen-
Possible hiragana form: *せえん*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seen[VT] กริยาช่องที่ 3 ของ see
seen[VI] กริยาช่องที่ 3 ของ see
unseen[ADJ] ที่ไม่สามารถเห็นได้, Syn. unnoticed, unperceived, Ant. noticeable
unseen[ADJ] ที่เห็นได้ไม่ชัดเจน
overseen[VT] กริยาช่องที่ 3 ของ oversee
unforeseen[ADJ] ที่ผิดคาด, See also: ซึ่งไม่ได้คิดไว้ล่วงหน้า, ซึ่งทำนายล่วงหน้าไม่ได้, Syn. unexpected, Ant. expected
have seen better days[IDM] เก่า, See also: ทรุดโทรม, ชำรุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seen(ซีน) v. กริยาช่อง 3 ของ see (ดู)
unforeseen(อัน'ฟอร์ซีน') adj. ไม่ได้คาดคิดมาก่อน,คาดไม่ถึง,นึกไม่ถึง
unseen(อันซีน') adj. ไม่เห็น,ไม่สังเกต,มองไม่เห็น,จำไม่ได้, Syn. hidden

English-Thai: Nontri Dictionary
seen(vt) pp ของ see
unforeseen(adj) ไม่ได้นึกฝัน,ฉับพลัน,คาดไม่ถึง
unseen(adj) ไม่มีใครเห็น,ไม่สังเกต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sudden and unforeseen damageความเสียหายฉับพลันโดยไม่คาดคิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unforeseenไม่อาจคาดหมายได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Seen her?เจอเธอเหรอ ? Now You See Me, Now You Don't (2013)
I know. I've seen you making eyes.ฉันรู้ ฉันเคยมีความรู้สึกแบบนั้น The Great Dictator (1940)
As I wandered along the crooked streets, there wasn't a soul to be seen.ขณะที่ฉันเดินไปตามถนนคด เคี้ยว มีจิตวิญญาณไม่ได้ที่จะเห็น Pinocchio (1940)
It's the roughest, toughest joint ya ever seen.มันเป็นกราดเกรี้ยวร่วมที่ยาก ที่สุดที่เคยยา เห็น. Pinocchio (1940)
Hey! Wait a minute! Ha-Have you seen--เดี๋ยวก่อน ฮาคุณจะได้เห็น Pinocchio (1940)
You know, I recognized you as soon as you came in, though I haven't seen you since that night at the casino at Palm Beach.รู้มั้ย พอคุณเดินเข้ามา ฉันก็จําคุณได้ทันทีเลย ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นคุณตั้งแต่คืนนั้น ที่คาสิโนในปาล์ม บีช Rebecca (1940)
It's a lovely room, isn't it? Loveliest room you've ever seen.ห้องสวยใช่มั้ยล่ะคะ สวยที่สุดเท่าที่คุณเคยเห็นมา Rebecca (1940)
I've seen his face, his eyes. They're the same as those first weeks after she died.ฉันเคยเห็นใบหน้าและแววตาของคุณผู้ชาย มันเป็นเหมือนเมื่อช่วงสัปดาห์แรกๆ หลังคุณนายเสีย Rebecca (1940)
Ben, have you seen Mr. De Winter anywhere?เบน เธอเห็นคุณเดอ วินเทอร์บ้างมั้ย Rebecca (1940)
- Frank, have you seen Maxim anywhere?- แฟรงค์ คุณเห็นแม็กซิมบ้างมั้ยค่ะ Rebecca (1940)
We must explain it. It's got to be the body of someone you've never seen before.เราต้องอธิบายมันว่าเป็นศพของ คนที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน Rebecca (1940)
"Jack, darling, I've just seen the doctor and I'm going down to Manderley right away."แจ็คที่รักฉันเพิ่งไปพบหมอมา เเละกําลังเดินทางกลับไปที่เเมนเดอเลย์" Rebecca (1940)
If that stupid coroner hadn't been as much of a snob as you are, he'd have seen that half-wit was hiding something.ถ้าไม่เพราะความยโสของหมอชันสูตรศพ ก็คงรู้แล้วว่าไอ้คนไม่เต็มบาทนั่นปิดบังอะไรอยู่ Rebecca (1940)
That's why he was afraid to speak. But he was always hanging about. He must have seen this whole thing.มันเลยไม่กล้าพูด แต่มันมักจะป้วนเปี้ยน อยู่แถวนั้น คงจะเห็นเรื่องทั้งหมด Rebecca (1940)
Dr. Baker, you may have seen Mr. De Winter's name in the papers recently.หมอเบเกอร์หมู่นี้คุณคงเห็นชื่อ คุณเดอ วินเทอร์ปรากฏในหนังสือพิมพ์ Rebecca (1940)
Hartheim, from whence trains with smoked windows depart, bearing passengers who will never be seen again.ที่เมือง ฮาร์ทเธม ที่นี่ เมื่อรถไฟจากไป พร้อมกับผู้โดยสาร ที่เราไม่มีวันได้พบอีกเลย Night and Fog (1956)
I haven't seen him for two years.ผมยังไม่ได้เห็นเขาเป็นเวลาสองปี 12 Angry Men (1957)
I've never seen one like it. Neither had the storekeeper who sold it to the boy.ผมไม่เคยเห็นคนชอบมัน ไม่ได้ภัณฑารักษ์ที่ขายมันให้กับเด็ก 12 Angry Men (1957)
I'll bet he figured nobody'd seen him running out and the body wouldn't be discovered till the next day.ฉันจะเดิมพันเขาก็คิด nobody'd เห็นเขาวิ่งออกมา และร่างกายจะไม่ได้รับการค้นพบจนถึงวันถัดไป 12 Angry Men (1957)
The kid you just decided isn't guilty was seen ramming this into his father!เด็กคุณก็ตัดสินใจไม่ผิดที่เห็นยัดนี้เป็นพ่อของเขา! 12 Angry Men (1957)
Brother, I've seen all kinds of dishonesty in my day, but this little display takes the cake.พี่ชายผมเคยเห็นทุกชนิดของการทุจริตในวันของฉัน แต่การแสดงเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้จะใช้เวลาเค้ก 12 Angry Men (1957)
They spoke about the currents... ... and the depths they'd drifted their lines at... ... and the steady, good weather and of what they had seen.และความลึกที่พวกเขาต้องการ ลอยสายของพวกเขาที่ และคงสภาพอากาศที่ดี และสิ่งที่พวกเขาได้เห็น The Old Man and the Sea (1958)
It was noon when I hooked him, and I have not yet seen him.มันเป็นเวลาเที่ยงวันเมื่อฉันติด ยาเสพติดเขา และฉันยังไม่ได้เห็นเขา The Old Man and the Sea (1958)
Never have I seen or heard of such a fish.ไม่เคยมีฉันเห็นหรือได้ยินเช่น ปลา The Old Man and the Sea (1958)
"He was the biggest dentuso I have ever seen.เขาเป็นน่าเกลียดที่ใหญ่ที่สุดที่ ฉันเคยเห็น The Old Man and the Sea (1958)
I've just seen the most amazing thing... (Gasps) Oh...คุณรู้ไหมว่าฉันได้เห็นเพียงแค่ สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดที่ฉันได้ ฮึ Help! (1965)
- I've never seen anything like it.ฉันไม่เคยเห็นอะไรเช่นนั้น เพชรพลอย คุณได้ล้มเหลว Help! (1965)
Me and Paul haven't seen you use of that finger, have we?ฉันและ พอล ยังไม่ได้เห็นคุณทำใด ๆ ใช้นิ้วที่มีคุณ? ไม่ และอีกครั้ง Help! (1965)
# But as from today, well I've seen somebody that's newก็ที่ฉันเคยเห็นคนที่ใหม่ Help! (1965)
# But as from today, well I've seen somebody that's newก็ที่ฉันเคยเห็นคนที่ใหม่ Help! (1965)
You've seen me Tuco.ก็ได้เจอฉันแล้วไง ทูโค The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I've never seen so many men wasted so badly.ไม่เคยเห็นคนเอาชีวิต มาทิ้งขว้างมากขนาดนี้มาก่อนเลย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Never, ever have I seen such a sight.ฉันได้เห็นเช่นสายตา How I Won the War (1967)
Seen any Musketeers swanning about, trooper?การกระทำใด ๆ ที่จับกลุ่ม ทหารถือปืนคาบศิลา เกี่ยวกับทหารม้า? มานี่สิ. How I Won the War (1967)
Have you seen it?คุณจะได้เห็นมันได้หรือไม่ มัน ใช่แน่ ๆ How I Won the War (1967)
I've seen your sort fumigated.ฉันเคยเห็นการจัดเรียงของคุณ รมยา ถ้า วอป สามารถรมยา How I Won the War (1967)
You've seen enough now.ปิดคุณไปมีคนดี How I Won the War (1967)
It's seen us.เฮ้ มันเห็นเรา Yellow Submarine (1968)
- He may not have seen one before.เขาอาจจะไม่ได้เห็นมาก่อน Yellow Submarine (1968)
-Taylor. Is he alive? Have you seen him?เขายังมีชีวิตมั้ย คุณพบเขารึเปล่า Beneath the Planet of the Apes (1970)
I've seen the humane way they treat humans here.ลิงที่นี่ไม่ถูกชะตากับมนุษย์ Beneath the Planet of the Apes (1970)
-I don't know. I don't know what type. I've never seen it before.ผมไม่รู้ ไม่เคยเห้นมาก่อน Beneath the Planet of the Apes (1970)
Have you ever seen such cruelty?คุณเคยเห็นอะไรโหดขนาดนี้ไหมคะ Blazing Saddles (1974)
Not only was it authentic frontier gibberish it expressed a courage little seen in this day and age!ไม่เพียงคำพูดพิสดารพันลุึก... ...และยังแสดงให้เห็นถึงความกล้า Blazing Saddles (1974)
I've been, I've seen I've known itฉันเคยอยู่ ฉันเคยเห็น ฉันรู้ดี The Little Prince (1974)
It's not the prettiest thing I've ever seen.- เเต่ก็ไม่ค่อยน่าดูเท่าไร Jaws (1975)
It was Gardner's boat, all chewed up. I helped tow it in. You should've seen it!นั่นมันเรือ ถูกเคี้ยวซะพัง ผมลากมันเข้าฝั่งเอง คุณต้องเห็นมันเอง! Jaws (1975)
Might eat it, I suppose. Seen one eat a rocking chair one time.มันอาจจะกินได้นะ ผมเห็นมันกินเก้าอี้โยกทีนึง Jaws (1975)
We'll bring them for dinner. We ain't seen anything yet. Over.เราจะเอาไปให้คุณทํากับข้าว เเต่ยังไม่เห็นมันเลย เเค่นี่นะครับ Jaws (1975)
I've seen fingers torn out at the knuckles. Whole sea's bones, full of them.ผมเคยเห็นนิ้วหลุดออกจากข้อ ลอยเต็มทะเล เพียบไปหมด Jaws (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
seenShelly's really filled out since the last time I've seen her.
seenSeen against the sky, the mountain looked really beautiful.
seenOur century has seen a notable increase of knowledge.
seenI haven't seen him lately.
seenOur generation has seen a lot of changes.
seenI have once seen a live whale.
seenIt is foreseen that, due to the decline in grain production, China will quickly become a world leading grain importing country, overtaking Japan.
seenI had never seen her.
seenHave you ever seen such a beautiful sunset?
seenI am anxious to see what there is to be seen of the country.
seenSeen from a spacecraft, the earth looks blue.
seenNo sooner had he seen it than he turned pale.
seenMt Fuji can be seen from here.
seenTalking of Mary, I have not seen her for a long time.
seenThere were a lot of stars seen in the sky.
seenI say "should", because theses written in the present tense are still seen around and about.
seenI found Mr Harrington easily because I had seen him before.
seenI've seen the film many times, but I'd like to see it again.
seenSeen from the sky, the bridge appears more beautiful.
seenSeen at a distance, the rock looks like a squatting human figure.
seenSeen from distance, the rock looked like a human face.
seenShe said that she had seen such and such there.
seenI have not seen both of his works.
seen"I've seen that play." "So have I."
seenI've never seen such a giant watermelon!
seenI haven't seen you for a long time. Come and see me once in a while.
seenSo that it may be seen plainly that what he has done has been done through God.
seenHe said he had seen her a month before.
seenNever have I seen such a peaceful sight.
seenThe earth, seen from above, looks like an orange.
seenI have seen that film long before.
seenI would like to have seen him before he left the country.
seenWe have seen three wars.
seenNot to be taken lightly, local amusement parks. Couples, families, as far as can be seen people, people, people.
seenI haven't seen you for ages. Do you remember when I saw you last?
seenMary didn't refer to the accident she had seen.
seenI haven't seen anything of her lately.
seenBarring anything unforeseen everything should turn all right.
seenI've never seen such a beautiful sunset.
seenI've never seen such a beautiful flower.
seenNever having seen a mongoose, I do not know what they are like.
seenIn his lengthy career he had never seen the market so high.
seenShe was seen to run up the stairs with tears in her eyes.
seenThis is the tallest tree I have ever seen.
seenYou should have seen the movie.
seenShe cannot have seen me at the party.
seenMt. Fuji could be seen in the distance.
seenI haven't seen Rick since he returned from New Zealand.
seenHe looked as if he had seen a ghost.
seenThis old building has seen better days.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่ลับตา[N] unseen place, See also: blind spot, Example: นักศึกษาแอบพากันไปพลอดรักตามสุมทุมพุ่มไม้และที่ลับตาคน, Thai definition: ที่ที่มิดชิดหรือห่างไกลจนพ้นสายตา
ทุกแง่ทุกมุม[N] every aspect, See also: looked at from all directions, seen from all angles, Example: เขาได้เห็นชีวิตมาทุกแง่ทุกมุมแล้ว
มองไม่เห็น[V] fail to see, See also: be unseen, Syn. ไม่เห็น, Ant. มองเห็น, เห็น, Example: สายตาของคนชราเริ่มมัว มองไม่เห็น หูไม่ค่อยได้ยิน ลิ้นไม่ค่อยได้รส
เห็นได้ชัด[ADV] obviously seen, See also: clearly seen, Example: ช่วงนี้ดูเธออ้วนขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ไม่คาดฝัน[ADJ] unexpected, See also: unanticipated, unpredictable, unforeseen, Syn. ไม่คาดคิด, คิดไม่ถึง, Example: เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกับโรงเรียน 33 แห่งใน 3 จังหวัดภาคใต้, Thai definition: ที่ไม่ได้คิดหรือนึกหมายไว้ว่าจะเกิดขึ้น
เดือนค้างฟ้า[N] moon that can be seen in the sky during the daytime, Example: วันนี้ฉันเห็นเดือนค้างฟ้า, Thai definition: ดวงจันทร์ที่ยังมองเห็นได้ในท้องฟ้าเวลากลางวัน
ทรรศนีย์[ADJ] beautiful, See also: good looking, visible, worthy of being seen, charming, gorgeous, Syn. ทัศนีย์, น่าดู, งาม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทันตา[ADV] immediately, See also: in time, be in time to be seen in one's life, Syn. ในชาตินี้, ในเวลานั้น, ทันตาเห็น, Example: เขากำลังทำบาป บาปก็เลยตามสนองทันตาในชาตินี้, Thai definition: ทันที่ตาเห็นในปัจจุบัน
หายหน้า[V] disappear, See also: be out of sight, be unseen, Syn. หายหัว, หายหน้าหายตา, Example: เมื่อยามอับจน เพื่อนเธอหายหน้าไปกันหมด, Thai definition: ไม่ปรากฏตัวมาให้พบเห็น
หายหัว[V] disappear, See also: be out of sight, be unseen, Syn. หลบ, หลบหัว, หายหน้า, Example: หัวหน้าหายหัวกันไปหมดเหลือแต่ลูกน้อง, Thai definition: ไม่ปรากฏตัวมาให้พบเห็น
ผ่านสายตา[V] be seen, See also: pass in front of one's eyes, Example: ในปีที่ผ่านมาละครส่วนใหญ่ที่ผ่านสายตาจะเป็นละครกุ๊กกิ๊กเบาสมอง เพื่อให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจที่ตึงเครียด, Thai definition: เคยอ่าน เคยเห็น หรือประสบมาแล้ว
ใสแจ๋ว[ADJ] transparent, See also: seen through, visible, Ant. ขุ่น, มัว, Example: ลูกกวางนี้น่ารักจริงๆ ฉันเห็นแล้วรู้สึกชอบใจดวงตาโตใสแจ๋วของมันมาก, Thai definition: ใสจนเห็นข้างใน
ผ่านสายตา[V] be seen, See also: pass in front of one's eyes, Example: ในปีที่ผ่านมาละครส่วนใหญ่ที่ผ่านสายตาจะเป็นละครกุ๊กกิ๊กเบาสมอง เพื่อให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจที่ตึงเครียด, Thai definition: เคยอ่าน เคยเห็น หรือประสบมาแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือนค้างฟ้า[n. exp.] (deūoen khāng fā) EN: moon that can be seen in the sky during the daytime   
หายหัว[v.] (hāihūa) EN: disappear ; be out of sight ; be unseen   FR: se faire rare
เห็นได้[adj.] (hendāi) EN: obviously seen ; clearly seen   FR: perceptible
มองไม่เห็น[v. exp.] (møng mai hen) EN: fail to see ; be unseen   

CMU English Pronouncing Dictionary
SEEN    S IY1 N
UNSEEN    AH0 N S IY1 N
SASSEEN    S AE1 S IY0 N
FORESEEN    F AO2 R S IY1 N
OVERSEEN    OW1 V ER0 S IY2 N
UNFORESEEN    AH2 N F AO0 R S IY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seen    (v) (s ii1 n)
unseen    (n) (uh1 n s ii1 n)
unseens    (n) (uh1 n s ii1 n z)
foreseen    (v) (f oo1 s ii1 n)
overseen    (v) (ou2 v @ s ii1 n)
unforeseen    (j) (uh2 n f oo s ii1 n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aspekt {m} | Aspekte {pl} | unter diesem Aspekt betrachtetaspect | aspects | seen from this angle [Add to Longdo]
Kurbelgehäuseentlüftung {f} [techn.]crankcase breather [Add to Longdo]
Museum {n} | Museen {pl}museum | museums [Add to Longdo]
See {m}; Binnensee {m} | Seen {pl}lake | lakes [Add to Longdo]
See {m}; Loch {m} | Seen {pl}; Lochs {pl}loch [Sc.] | lochs [Add to Longdo]
Seenot {f}distress at sea [Add to Longdo]
Zufälligkeit {f}unforeseen event [Add to Longdo]
absehen; voraussehen; vorhersehen | absehend; voraussehend; vorhersehend | vorausgesehen; vorhergesehen | er/sie sieht voraus | ich/er/sie sah vorausto foresee | foreseeing | foreseen | he/she foresees | I/he/she foresaw [Add to Longdo]
durchgeschautseen through [Add to Longdo]
erblickterseen [Add to Longdo]
heimbegleitetseen home [Add to Longdo]
sehen; zusehen | sehend | gesehen | ich sehe | du siehst | er/sie sieht | ich/er/sie sah | er/sie hat/hatte gesehen | ich/er/sie sähe | siehe!; sieh! | sehen, wie der Hase läuft [übtr.]to see {saw; seen} | seeing | seen | I see | you see | he/she sees | I/he/she saw | he/she has/had seen | I/he/she would have seen | see! | to see how the wind blows [Add to Longdo]
überwachen; beaufsichtigen | überwachend; beaufsichtigend | überwacht; beaufsichtigt | überwacht; beaufsichtigt | überwachte; beaufsichtigteto oversee {oversaw; overseen} | overseeing | overseen | oversees | oversaw [Add to Longdo]
unbesehenunseen [Add to Longdo]
ungeahntunforeseen [Add to Longdo]
unsichtbarunseen [Add to Longdo]
unsichtbar {adv}unseenly [Add to Longdo]
unvorhergesehenunforeseen [Add to Longdo]
unvorhergesehen {adv}unforeseenly [Add to Longdo]
Das bleibt abzuwarten.That remains to be seen. [Add to Longdo]
Das hättest du sehen sollen!You should have seen it! [Add to Longdo]
Das konnte keiner vorhersehen.Nobody could have foreseen (predicted) that. [Add to Longdo]
Das wird sich zeigen.That remains to be seen. [Add to Longdo]
Die Dinge sind alle gleich.You've seen one, you've seen them all. [Add to Longdo]
Die Folgen sind noch nicht überschaubar.The consequences cannot yet be clearly seen. [Add to Longdo]
Es muss sich erst noch zeigen.That remains to be seen. [Add to Longdo]
Gefahr erkannt, Gefahr gebannt.A danger foreseen is half avoided. [Add to Longdo]
Ich habe sie noch nie gesehen.I've never seen her. [Add to Longdo]
Sein Gesicht hättest du sehen müssen.You ought to have seen his face. [Add to Longdo]
Wie aus ... ersichtlich ist ...As can be seen from ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お目にかかる;お目に掛かる;御目にかかる;御目に掛かる[おめにかかる, omenikakaru] (exp,v5r) (1) (hum) (See 会う,目にかかる) to meet (someone of higher status); (2) (arch) to be recognized (esp. by someone of higher status); to be visible; to be seen; to be noticed [Add to Longdo]
と思しい;と覚しい[とおぼしい, tooboshii] (exp,adj-i) (uk) thought to be; seen as [Add to Longdo]
まだまだこれから[, madamadakorekara] (exp) it's not over yet; you haven't seen anything yet; it's not over until the fat lady sings; it's too soon to tell; we're not out of the woods; (P) [Add to Longdo]
アホ毛[アホげ, aho ge] (n) (1) (m-sl) (See 寝癖) long spike (or 'antenna') of hair, may do tricks (seen in anime and manga); (2) frizz; short tufts springing up from hair surface here and there [Add to Longdo]
ニュートン環[ニュートンかん, nyu-ton kan] (n) Newton's rings (interference pattern seen when a convex lens is placed on another surface) [Add to Longdo]
雨夜の星[あまよのほし, amayonohoshi] (exp,n) (See 雨夜) star seen on a rainy night; rare occurrence; rare sight [Add to Longdo]
影も形も無い;影も形もない[かげもかたちもない, kagemokatachimonai] (exp) disappear without a trace; nowhere to be seen [Add to Longdo]
横顔[よこがお, yokogao] (n) face in profile; profile; face seen from the side; (P) [Add to Longdo]
可視化[かしか, kashika] (n,vs) (1) visualization (data, results, etc.); visualisation; (2) making something visible (that was previously unseen) [Add to Longdo]
海の物とも山の物とも判らない[うみのものともやまのものともわからない, uminomonotomoyamanomonotomowakaranai] (exp) neither fish nor fowl; cannot be foreseen [Add to Longdo]
客星[かくせい;きゃくせい;きゃくしょう, kakusei ; kyakusei ; kyakushou] (n) celestial body seen only for a short time (e.g. comet) [Add to Longdo]
居もしない[いもしない, imoshinai] (adj-i) (1) (uk) (emphatic form of 居ない) invisible; unseen; (2) vague; mysterious; (3) imaginary [Add to Longdo]
魚影[ぎょえい, gyoei] (n) outline of a solitary fish (as seen through the water when fishing, etc.) [Add to Longdo]
見える[みえる, mieru] (v1,vi) (1) to be seen; to be in sight; (2) to look; to seem; to appear; (3) (hon) to come; (P) [Add to Longdo]
見え透く;見えすく[みえすく, miesuku] (v5k,vi) to be transparent; to be easily seen through; to be obvious; to be apparent [Add to Longdo]
見た限りでは[みたかぎりでは, mitakagirideha] (exp) from what (I've) seen; given that ... [Add to Longdo]
見果てる[みはてる, mihateru] (v1,vt) to see through to the finish; to be seen to the end [Add to Longdo]
見残す[みのこす, minokosu] (v5s,vt) to leave unseen or unread [Add to Longdo]
散見[さんけん, sanken] (n,vs) being seen here and there [Add to Longdo]
子マダム[こマダム, ko madamu] (n) wealthy women who strive to follow the fashions exactly and be seen in all the right place [Add to Longdo]
思いもかけない;思いも掛けない[おもいもかけない, omoimokakenai] (adj-i) (See 思いがけない) unexpected; contrary to expectations; unforeseen [Add to Longdo]
思いもよらない;思いも寄らない[おもいもよらない, omoimoyoranai] (adj-i) unexpected; unforeseen; inconceivable [Add to Longdo]
思っても見ない;思ってもみない[おもってもみない, omottemominai] (adj-i) unexpected; unforeseen; inconceivable [Add to Longdo]
思わぬ[おもわぬ, omowanu] (adj-f) unexpected; unforeseen [Add to Longdo]
春慶塗;春慶塗り[しゅんけいぬり, shunkeinuri] (n) Shunkei lacquerware; lacquerware created using transparent lacquer on yellow- or red-stained wood, allowing the natural wood grain to be seen [Add to Longdo]
初景色[はつげしき, hatsugeshiki] (n) scenery seen on the morning of the first day of the year [Add to Longdo]
初鳩[はつばと, hatsubato] (n) pigeon seen on the morning of the New Year (e.g. as one is going to the shrine or temple for the New Year prayers) [Add to Longdo]
宵月[よいづき, yoiduki] (n) (See 夕月) evening moon; moon that can only be seen in the early hours of the night (esp. from the 2nd to the 7th of the eight month) [Add to Longdo]
辛酸甘苦[しんさんかんく, shinsankanku] (n) hardships and joys; tasting the sweets and bitters of life; (having seen much of life) being well-versed in the ways of the world [Add to Longdo]
人知れず[ひとしれず, hitoshirezu] (exp,adv) secret; hidden; unseen; inward [Add to Longdo]
人知れぬ[ひとしれぬ, hitoshirenu] (adj-pn) secret; hidden; unseen; inward [Add to Longdo]
人目を忍ぶ[ひとめをしのぶ, hitomewoshinobu] (exp,v5b) to avoid being seen; to be clandestine [Add to Longdo]
赤い糸[あかいいと, akaiito] (n) red string (traditionally fated lovers are joined by this unseen string) [Add to Longdo]
絶後[ぜつご, zetsugo] (n-adv,n-t) (of a kind) never to be seen again [Add to Longdo]
想定外[そうていがい, souteigai] (adj-no,n) beyond expectations; beyond what one expected; not foreseen; exceeding assumptions [Add to Longdo]
地方[ちほう(P);じかた, chihou (P); jikata] (n,adj-no) (1) area; locality; district; region; province; (2) countryside; rural area; (3) coast (esp. as seen from the water); (4) (じかた only) person singing ballads in noh; person in charge of music in a Japanese dance performance; (P) [Add to Longdo]
中臣祓;中臣の祓[なかとみのはらえ, nakatominoharae] (n) (arch) (See 大祓) grand purification ceremony (so-called because it was overseen by the Nakatomi family) [Add to Longdo]
冬北斗[ふゆほくと, fuyuhokuto] (n) (See 北斗) Big Dipper seen on a winter night [Add to Longdo]
冬木[ふゆき;ふゆぎ, fuyuki ; fuyugi] (n) (1) a tree as seen in winter (esp. a barren deciduous tree); (2) evergreen tree [Add to Longdo]
灯火管制[とうかかんせい, toukakansei] (n) blackout (to prevent being seen by enemy aircraft during a nighttime air raid) [Add to Longdo]
透き通す;透通す;透き徹す;透徹す(io)[すきとおす, sukitoosu] (v5s) to be visible through; to be seen through; to shine through [Add to Longdo]
透けて写る[すけてうつる, suketeutsuru] (v5r) to be seen through [Add to Longdo]
日光を見ずして結構と言うなかれ[にっこうをみずしてけっこうというなかれ, nikkouwomizushitekekkoutoiunakare] (exp) (id) (See ナポリを見てから死ね) see Nikko and die; don't say "wonderful" until you've seen Nikko [Add to Longdo]
微かに見える[かすかにみえる, kasukanimieru] (v1) to be seen dimly [Add to Longdo]
不意[ふい, fui] (adj-na,n,adj-no) sudden; abrupt; unexpected; unforeseen; (P) [Add to Longdo]
不測[ふそく, fusoku] (n,adj-no) unexpected; unforeseen; accidental [Add to Longdo]
不慮[ふりょ, furyo] (n,adj-no) unforeseen; accidental; (P) [Add to Longdo]
不慮の外[ふりょのほか, furyonohoka] (exp) totally unexpected; completely unforeseen [Add to Longdo]
滅多に見られない図[めったにみられないず, mettanimirarenaizu] (n) (obsc) seldom seen sight [Add to Longdo]
目が肥える[めがこえる, megakoeru] (exp,v1) (See 肥える・3) to have a good eye (from having seen fine art, etc.); to be a connoisseur [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不像样[bù xiàng yàng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˋ ㄧㄤˋ, / ] in no shape to be seen; unpresentable; beyond recognition [Add to Longdo]
不见一点踪影[bù jiàn yī diǎn zōng yǐng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄗㄨㄥ ˇ, / ] no trace to be seen [Add to Longdo]
事变[shì biàn, ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] unforeseen event; incident [Add to Longdo]
前所未见[qián suǒ wèi jiàn, ㄑㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] unprecedented; never seen before [Add to Longdo]
千篇一律[qiān piān yī lǜ, ㄑㄧㄢ ㄆㄧㄢ ㄧ ㄌㄩˋ, ] thousand articles, same rule (成语 saw); stereotyped and repetitive; once you've seen one, you've seen them all [Add to Longdo]
可见[kě jiàn, ㄎㄜˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] it can clearly be seen (that this is the case); it is (thus) clear; clear; visible [Add to Longdo]
奇花异草[qí huā yì cǎo, ㄑㄧˊ ㄏㄨㄚ ㄧˋ ㄘㄠˇ, / ] (saying) very rarely seen, unusual [Add to Longdo]
奇葩[qí pā, ㄑㄧˊ ㄆㄚ, ] out of the ordinary; rarely seen [Add to Longdo]
少见多怪[shǎo jiàn duō guài, ㄕㄠˇ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄞˋ, / ] lit. rarely seen, very strange (成语 saw); to express amazement due to lack of experience; naive expression of excitement due to ignorance [Add to Longdo]
常见[cháng jiàn, ㄔㄤˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] commonly seen; common; to see sth frequently [Add to Longdo]
从外表来看[cóng wài biǎo lái kàn, ㄘㄨㄥˊ ㄨㄞˋ ㄅㄧㄠˇ ㄌㄞˊ ㄎㄢˋ, / ] looking from the outside; seen from the outside [Add to Longdo]
所见[suǒ jiàn, ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] seen; what one sees [Add to Longdo]
拿出手[ná chū shǒu, ㄋㄚˊ ㄔㄨ ㄕㄡˇ, ] not presentable; not fit to be seen in company [Add to Longdo]
散见[sǎn jiàn, ㄙㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] seen periodically [Add to Longdo]
未卜[wèi bǔ, ㄨㄟˋ ㄅㄨˇ, ] not foreseen; unpredictable; not on the cards [Add to Longdo]
李英儒[Lǐ Yīng rú, ㄌㄧˇ ㄖㄨˊ, ] Li Yingru (1913-1989), calligrapher and writer, author of many novels about the war as seen by the communists [Add to Longdo]
生僻[shēng pì, ㄕㄥ ㄆㄧˋ, ] unfamiliar; rarely seen [Add to Longdo]
由此可见[yóu cǐ kě jiàn, ㄧㄡˊ ㄘˇ ㄎㄜˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] from this, it can be seen that... [Add to Longdo]
看不见[kàn bu jiàn, ㄎㄢˋ ㄅㄨ˙ ㄐㄧㄢˋ, / ] unseen; to be invisible [Add to Longdo]
绝无仅有[jué wú jǐn yǒu, ㄐㄩㄝˊ ˊ ㄐㄧㄣˇ ㄧㄡˇ, / ] one and only (成语 saw); rarely seen; unique of its kind [Add to Longdo]
罕见[hǎn jiàn, ㄏㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] rare; rarely seen [Add to Longdo]
盖棺定论[gài guān dìng lùn, ㄍㄞˋ ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] definitive conclusion on the coffin lid (成语 saw); You can only judge a person's merits or demerits after death.; don't pass judgement until you've seen the end [Add to Longdo]
盖棺论定[gài guān lùn dìng, ㄍㄞˋ ㄍㄨㄢ ㄌㄨㄣˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] definitive conclusion on the coffin lid (成语 saw); You can only judge a person's merits or demerits after death.; don't pass judgement until you've seen the end [Add to Longdo]
见不得[jiàn bu dé, ㄐㄧㄢˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄜˊ, / ] may not be seen by or exposed to [Add to Longdo]
见过[jiàn guò, ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄛˋ, / ] have seen [Add to Longdo]
变故[biàn gù, ㄅㄧㄢˋ ㄍㄨˋ, / ] an unforeseen event; accident; misfortune [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
予見外試験結果[よけんがいしけんけっか, yokengaishikenkekka] unforeseen test outcome [Add to Longdo]
予見試験結果[よけんしけんけっか, yokenshikenkekka] foreseen test outcome [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
湖沼[こしょう, koshou] Seen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 See \See\ (s[=e]), v. t. [imp. {Saw} (s[add]); p. p. {Seen}
   (s[=e]n); p. pr. & vb. n. {Seeing}.] [OE. seen, sen, seon,
   AS. se['o]n; akin to OFries. s[imac]a, D. zien, OS. & OHG.
   sehan, G. sehen, Icel. sj[=a], Sw. se, Dan. see, Goth.
   sa['i]hwan, and probably to L. sequi to follow (and so
   originally meaning, to follow with the eyes). Gr. "e`pesqai,
   Skr. sac. Cf. {Sight}, {Sue} to follow.]
   1. To perceive by the eye; to have knowledge of the existence
    and apparent qualities of by the organs of sight; to
    behold; to descry; to view.
    [1913 Webster]
 
       I will now turn aside, and see this great sight.
                          --Ex. iii. 3.
    [1913 Webster]
 
   2. To perceive by mental vision; to form an idea or
    conception of; to note with the mind; to observe; to
    discern; to distinguish; to understand; to comprehend; to
    ascertain.
    [1913 Webster]
 
       Go, I pray thee, see whether it be well with thy
       brethren.               --Gen. xxxvii.
                          14.
    [1913 Webster]
 
       Jesus saw that he answered discreetly. --Mark xii.
                          34.
    [1913 Webster]
 
       Who's so gross
       That seeth not this palpable device? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To follow with the eyes, or as with the eyes; to watch; to
    regard attentively; to look after. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I had a mind to see him out, and therefore did not
       care for contradicting him.      --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. To have an interview with; especially, to make a call
    upon; to visit; as, to go to see a friend.
    [1913 Webster]
 
       And Samuel came no more to see Saul until the day of
       his death.              --1 Sam. xv.
                          35.
    [1913 Webster]
 
   5. To fall in with; to meet or associate with; to have
    intercourse or communication with; hence, to have
    knowledge or experience of; as, to see military service.
    [1913 Webster]
 
       Make us glad according to the days wherein thou hast
       afflicted us, and the years wherein we have seen
       evil.                 --Ps. xc. 15.
    [1913 Webster]
 
       Verily, verily, I say unto you, if a man keep my
       saying, he shall never see death.   --John viii.
                          51.
    [1913 Webster]
 
       Improvement in wisdom and prudence by seeing men.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   6. To accompany in person; to escort; to wait upon; as, to
    see one home; to see one aboard the cars.
    [1913 Webster]
 
   7. In poker and similar games at cards, to meet (a bet), or
    to equal the bet of (a player), by staking the same sum.
    "I'll see you and raise you ten."
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   {God you see} (or {God him see} or {God me see}, etc.), God
    keep you (him, me, etc.) in his sight; God protect you.
    [Obs.] --Chaucer.
 
   {To see (anything) out}, to see (it) to the end; to be
    present at, work at, or attend, to the end.
 
   {To see stars}, to see flashes of light, like stars; --
    sometimes the result of concussion of the head. [Colloq.]
    
 
   {To see (one) through}, to help, watch, or guard (one) to the
    end of a course or an undertaking.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seen \Seen\ (s[=e]n),
   p. p. of {See}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seen \Seen\, a.
   Versed; skilled; accomplished. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Well seen in every science that mote be. --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      Noble Boyle, not less in nature seen,
      Than his great brother read in states and men.
                          --Dryden.
   [1913 Webster] Seep

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Seen [zeːən] (n) , pl.
   lakes; lochs
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top