Search result for

*secured*

(83 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: secured, -secured-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
secured transactionsกิจการที่มีหลักประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unsecured creditorเจ้าหนี้ไม่มีหลักประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unsecured debentureหุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unsecured loanเงินกู้ไม่มีหลักประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Secured bondพันธบัตรที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
secured loan (n) เงินกู้มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
secured partyฝ่ายที่มีหลักประกัน
unsecured loan (n) เงินกู้ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
See also: A. secured loan,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Vincent's team has secured the dock.ทีมวินเซนต์คุ้มกันลานจอดแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
We'll need Goldie to open secured hatches and access the station's computer for us.เราต้องการโกลดี้ เพื่อไปเปิดประตูทางเข้า และเจาะเข้าไป ในคอมพิวเตอร์ของสถานีให้เรา Duel of the Droids (2008)
Quickly secured this place, light the fireรีบคุ้มกันที่นี่ จุดไฟ Iljimae (2008)
The king has secured for you, a position in the queen's household.พระราชาได้มอบหมายให้เจ้า ไปรับใช้ในที่พำนักของราชินี The Other Boleyn Girl (2008)
AII we know is Juma's secured some fairly advanced weapons systems...สิ่งที่เรารู้คือจูม่ามีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยอยู่ในครอบครอง 24: Redemption (2008)
Jim, well, I've secured 12 taping days.จิม ผมได้อัดเทป12 วัน Frost/Nixon (2008)
And that step involves breaking into a secured structure.และขั้นตอนนั้นเกี่ยวกับการเจาะโครงสร้างความปลอดภัย และตอนนี้นายต้องการความช่วยเหลือจากฉัน Scylla (2008)
Secured line to JCS is up, Major.ต่อสายถึง เจ ซี เอส แล้วครับ ผู้พัน Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Secured line to the Pentagon now.ต่อสายถึง เพนทากอนด้วย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Does secret service know the president is secured in the lockdown?ตำรวจลับรู้รึยังว่า ปธน. \ ปลอดภัยในล็อคดาวน์ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
The president is secured in the lockdown.ปธน. ปลอดภัยอยู่ในห้องล็อคดาวน์ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Do so with extreme caution then contact me the minute that you've secured the container.แล้วก็ระวังตัวให้ดีด้วยล่ะ เข้าไปแล้ว แจ้งฉันทันที ที่ได้คอนเทนเนอร์ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
We've secured all entry points and command postsเราตรวจสอบทุกทางเข้า และด้านหลัง Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
You can't. It's secured with a biometric lock.คุณทำไม่ได้หรอก มันเป็นระบบที่มีการป้องกันความปลอดภัยด้วยระบบล็อคแบบชีวภาพ Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Tony Almeida's already been secured.โทนี่ อัลเมด้าถูกควบคุมตัวไปแล้ว Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Admiral Smith estimates we'll have the capitol of Sangala secured within the hour.นายพลสมิท Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
An Ml6 case officer takes a strange girl from an embassy party back to his hotel room where he has an unsecured briefcaseสายลับอังกฤษหิ้วสาวแปลกหน้า จากงานเลี้ยงสถานทูต กลับไปยังห้องพักโรงแรม ที่มีกระเป๋าเอกสารวางหราโดยที่ในนั้น Duplicity (2009)
We secured this area.เราผนึกกำลังไว้หมดแล้ว The Breath (2009)
I detected this audio transmission on an unsecured line.ผมแกะรอยที่มาของคลื่นเสียงได้แล้ว บนสายที่ไม่ปลอดภัย The Good Wound (2009)
And you detected that on an unsecured line?และคุณสืบเจอบนสายที่ไม่ปลอดภัยเหรอ? The Good Wound (2009)
I detected this audio transmission on an unsecured line.ผมตรวจเจอสัญญาณวิทยุ บนคลื่นที่ไม่มีการป้องกัน Desert Cantos (2009)
On an unsecured line.บนคลื่นที่ไม่มีการป้องกัน Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
Package secured.ของปลอดภัย Today Is the Day: Part 2 (2009)
Sarah, you've got an unsecured exit at 2:00.ซาร่าห์, คุณเจอรปภ. นอกเครื่องแบบที่ 2 นาฬิกา Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
I hoped that you'd survive on the supplies i secured for you.ฉันหวังว่าเธอจะรอด ด้วยการปกป้องจากฉัน Dogtooth (2009)
My fighters have secured control of the space around Ryloth.ไฟท์เตอร์ของข้าได้ทำการคุ้มกันอวกาศรอบๆ ไรลอธ Liberty on Ryloth (2009)
I want every floor secured.ผมต้องการให้ทุกชั้นปลอดภัย Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)
We have the anomaly site secured.เรามีประตูมิติในพื้นที่รักษาความปลอดภัย Episode #3.1 (2009)
It's being secured as we speak.มันปลอดภัย อย่างที่บอก Amplification (2009)
- It means we have secured the target.หมายความว่าเราล๊อคเป้าหมายได้แล้ว New World in My View (2009)
We have secured the target. Mission accomplished!เราล๊อคเป้าเรียบร้อย ปฏิบัติการเสร็จสิ้น! Frenzy (2009)
We have secured a suspicious person in the restricted area.เราจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ในพื้นที่ควบคุมครับ Episode #1.3 (2009)
Any employee o dies has his equipment and files secured.ลูกจ้างที่ตาย อุปกรณ์และเอกสารถูกเก็บเป็นความลับ The Bond in the Boot (2009)
The HT has a weapon secured to one of the hostages.คนร้ายใช้อาวุธจี้ตัวประกันอยู่ Hostile Takeover (2009)
The area should have been secured, samples taken.พื้นที่เกิดเหตุควรถูกกันเอาไว้ เพื่อเก็บตัวอย่าง The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
You're secured.คุณยังปลอดภัยดี Grey Matters (2009)
I also secured large quantities of these chemicals above the tiles in the drop ceiling.ฉันก็แอบเอาส่วนผสมพวกนี้ เยอะมากๆไปไว้บน กระเบื้องเพดาน The Vengeance Formulation (2009)
Have you secured any witnesses so far?คุณสอบพยาน ไปบ้างหรือยัง? The Case of Itaewon Homicide (2009)
Beth has secured a rare Slater Bradley as the centerpiece for our pain exhibit.เบทได้รับ สเลเตอร์ แบลดรี่ย์ เพื่อมาเป็นงานชิ้นเอกให้กับงานแสดงของเรา When in Rome (2010)
We've secured the perimeter, but I don't think we should hold it for too much longer.กั้นเขตพื้นที่แถวนี้ไว้แล้ว แต่คงตรึงไว้ได้ไม่นาน Iron Man 2 (2010)
He secured this position for you to shine.เขากันตำแหน่งนี้ให้ท่าน ได้ฉายเดี่ยว The Red Serpent (2010)
I've secured you a separate vehicle waiting at the gate.ฉันให้ความปลอดภัยกับคุณ ด้วยการเดินทางไปกับรถอีกคันหนึ่ง ที่จอดรออยู่ที่ประตู Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Reed is in custody, and they've secured a data card they found on her.รีด ถูกจับคุมตัวแล้ว Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Good solonius has secured theokoles for the primus!โซโลเนียสได้ตัวดีโอโคลิสสำหรับการแข่งนี้ Shadow Games (2010)
I've secured a sizeable loan from good marcellus,ข้าได้รับเงินกู้มากมาย มาจากมาเซลลัส Delicate Things (2010)
I secured six of your men for my games,ข้าได้คนมา 6 คน สำหรับการแข่งขันของข้า Great and Unfortunate Things (2010)
And your freedom will be secured...และอิสระภาพของนายก็จะมั่นคง Mark of the Brotherhood (2010)
The acrid taste is well familiar, but we must learn swallow it, along with our pride until we have secured her husband's patronage.การลิ้มรสความเดือดดาลก็เหมือนกัน เราต้องรู้จักกลืนมันเข้าไปเพื่อความภูมิใจของเรา จนกว่าเราจะปลอดภัย Whore (2010)
Now that I am back and my position is secured,ตอนนี้ฉันกลับมา และตำแหน่งของฉันก็มั่นคงแล้ว Hell-O (2010)
He keeps the access key to the secured area in his pants, which I can easily access.เขาเก็บกุญแจเข้าพื้นที่ปลอดภัย ไว้ในกางเกง ซึ่งฉันสามารถเอามาได้ง่ายๆ Chuck Versus the Three Words (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
securedAccording to the news report, the ruling coalition has secured 72 seats as of 5 p.m.
securedColumbus secured this region of interests.
securedThe bank secured the city from a flood.
securedThe ruling party has secured 50 seats as of 5 o'clock.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริคณห์[n. exp.] (børikhon) EN: loan contract secured by an indenture agreement   
เงินให้กู้ยืมที่มีหลักประกัน[n. exp.] (ngoen hai kūyeūm thī mī lakprakan) EN: loan against collateral ; secured loan   
เงินกู้ที่ไม่มีหลักประกัน[n. exp.] (ngoenkū thī mai mī lakprakan) EN: unsecured loan   

CMU English Pronouncing Dictionary
SECURED    S IH0 K Y UH1 R D
UNSECURED    AH2 N S IH0 K Y UH1 R D
UNSECURED    AH2 N S IY0 K Y UH1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
secured    (v) (s i1 k y u@1 d)
unsecured    (j) (uh1 n s i k y u@1 d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sichergestellt (durch)guaranteed; secured (by) [Add to Longdo]
sichern | sichernd | gesichert | sichert | sicherteto secure | securing | secured | secures | secured [Add to Longdo]
ungedeckt {adj} [fin.]unsecured [Add to Longdo]
ungesichert {adj}; ohne Sicherheitunsecured [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
担保付責務[たんぽつきせきむ, tanpotsukisekimu] (n) secured liabilities [Add to Longdo]
被担保債権額[ひたんぽさいけんがく, hitanposaikengaku] (n) secured claims [Add to Longdo]
無担保[むたんぽ, mutanpo] (n) unsecured (loan) [Add to Longdo]
無担保債務[むたんぽさいむ, mutanposaimu] (n) unsecured debt [Add to Longdo]
無担保社債[むたんぽしゃさい, mutanposhasai] (n) unsecured (corporate) debenture [Add to Longdo]
無担保借入金[むたんぽかりいれきん, mutanpokariirekin] (n) unfunded debt; unsecured loan; unsecured debt [Add to Longdo]
無担保貸付[むたんぽかしつけ, mutanpokashitsuke] (n) unsecured loan [Add to Longdo]
無担保貸付金[むたんぽかしつけきん, mutanpokashitsukekin] (n) unsecured debt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Secure \Se*cure"\, v. t. [imp. & p. p. {Secured}; p. pr. & vb.
   n. {Securing}.]
   1. To make safe; to relieve from apprehensions of, or
    exposure to, danger; to guard; to protect.
    [1913 Webster]
 
       I spread a cloud before the victor's sight,
       Sustained the vanquished, and secured his flight.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To put beyond hazard of losing or of not receiving; to
    make certain; to assure; to insure; -- frequently with
    against or from, rarely with of; as, to secure a creditor
    against loss; to secure a debt by a mortgage.
    [1913 Webster]
 
       It secures its possessor of eternal happiness. --T.
                          Dick.
    [1913 Webster]
 
   3. To make fast; to close or confine effectually; to render
    incapable of getting loose or escaping; as, to secure a
    prisoner; to secure a door, or the hatches of a ship.
    [1913 Webster]
 
   4. To get possession of; to make one's self secure of; to
    acquire certainly; as, to secure an estate.
    [1913 Webster]
 
   {Secure arms} (Mil.), a command and a position in the manual
    of arms, used in wet weather, the object being to guard
    the firearm from becoming wet. The piece is turned with
    the barrel to the front and grasped by the right hand at
    the lower band, the muzzle is dropped to the front, and
    the piece held with the guard under the right arm, the
    hand supported against the hip, and the thumb on the
    rammer.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top