Search result for

*savour*

(77 entries)
(0.0267 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: savour, -savour-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
savour[N] รสชาติ, See also: รส, กลิ่น, Syn. odor, flavor, relish, tang, taste, scent, tinge, zest, smack
savour[VI] มีรสชาติ, See also: มีรส, ปรุงรส
savour[VT] ใส่เครื่องปรุงรส, See also: แต่งกลิ่น, ชูรส, ปรุงรส, Syn. relish
savoury[ADJ] มีรสชาติ, See also: รสอร่อย, ทำให้พอใจ, ทำให้ถูกใจ, ดึงดูดใจ, เผ็ดแต่มีกลิ่นหอม, สนุกสนาน, Syn. palatable, pleasing, appetizing
savoury[N] อาหารว่างรสเค็มหรือเผ็ดที่เสิร์ฟก่อนหรือหลังทานอาหาร, See also: อาหารกระตุ้นให้หิว, อาหารเรียกน้ำย่อย
savoury[N] พืชจำพวก Satureja hortensis ใช้ปรุงรส
savour of[PHRV] (พูด) แนะนำ, See also: เสนอแนะ, Syn. smack of, smell of
unsavoury[ADJ] ที่ไม่น่าพอใจ, Syn. unpleasant, distasteful, Ant. pleasant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
savour(เซ'เวอะ) n. รส,รสชาติ,กลิ่น,คุณสมบัติเฉพาะ,ลักษณะเฉพาะ,อำนาจกระตุ้นใจ,ความอร่อย,การทำให้ตื่นเต้น,แรงดึงดูด,เสน่ห์,ความเจริญอาหาร,ชื่อเสียง,ความบริสุทธิ์. vi. มีรส,มีรสชาด,มีกลิ่น,แนะนำ,ให้ข้อคิดเห็น,เพลิดเพลินสนุกสนาน. vt. แต่งกลิ่น,ปรุงกลิ่น,ทำให้มีรสชาด
savoury(เซ'เวอรี) adj. มีรสชาด,รสอร่อย,ทำให้พอใจ,ทำให้ถูกใจ,ดึงดูดใจ,เผ็ดแต่มีกลิ่นหอม,สนุกสนาน n. อาหารเผ็ดแต่มีกลิ่นหอม,อาหารกระตุ้นให้หิว., See also: savoriness n. savouriness n., Syn. pleasing,palatable,appetizing,reputab
unsavoury(อันเซ'เวอะรี) adj. ไม่มีรสชาติ,ไม่น่ากิน,น่ารำคาญ,น่ารังเกียจ,มีกลิ่นน่ารังเกียจ.

English-Thai: Nontri Dictionary
savour(n) รสชาติ,กลิ่น,เสน่ห์,แรงดึงดูด,ลักษณะเฉพาะ,ความอร่อย
savour(vt) ชิมรส,ได้กลิ่น,ลิ้มรส,แต่งกลิ่น
savoury(adj) รสดี,กลิ่นดี,ดึงดูดใจ,น่ากิน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
savour[(เซ'เวอะ)] (vt ) ดื่มด่ำ EX. savour the moment (ดื่มด่ำกับช่วงเวลานี้)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Savouring each breath as if it were your last.กลี่นลมหายใจ เหมือนจะเป็นครั้งสุดท้าย Surrogates (2009)
Stalking sounds so unsavoury.คอยรังควาญนี่ฟังดูไม่ดีเลย The Ties That Blind (2012)
She was in a squat with some unsavoury types.เธอสุมหัวอยู่กับ พวกเด็กที่น่ารังเกียจ Get Outta My Dreams, Get Into My Mouth (2013)
They're not unsavoury.พวกเขาไม่ได้น่ารังเกียจนะ Get Outta My Dreams, Get Into My Mouth (2013)
So, Mrs. Savourney, happy with the harvest?เป็นไง คุณนายซาวูร์นี่ย์ ผลผลิตดีไหม From the Land of the Moon (2016)
I, in turn, have tried to teach him. You have to savour life while you can.คุณควรหาความสุขกับชีวิตบ้างในขณะที่ทำได้ Memoirs of a Geisha (2005)
Take care, my love. That savours strongly of bitterness.ดูแลตัวเองนะ พี่ที่รัก นั่นต้องเก็บความขมขื่นไว้อย่างมาก Pride & Prejudice (2005)
Savour a fine French roast.ใส่เครื่องปรุงรสในขนมปังปิ้ง The British Invasion (2007)
Savour it and hoard it in the palm of your handปรุงแต่งและคอยเก็บมันเอาไว้ใต้ฝ่ามือ Like Stars on Earth (2007)
Hannibal 01x13 Savoureux Original Air Date June 20, 2013~ Hannibal - SO1E13 ~ ~ "Savoureux" ~ Savoureux (2013)
Well, Madame Savorni you satisfied with the harvest?Madame Savourney, sind Sie zufrieden mit der Ernte? From the Land of the Moon (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
savourIt's nice to sip and savour drinks other than beer as well from time to time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รส[N] taste, See also: tang, smack, flavor, savour, sense of taste, Example: คนอังกฤษดื่มเบียร์รสจืด ต่างกับคนไทยที่ชอบรสเยอรมัน, Count unit: รส, Thai definition: สิ่งที่รู้ได้ด้วยลิ้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ง้วน[N] savour, See also: taste, relish, flavour, Syn. รสโอชะ, รสอร่อย, Ant. ไม่อร่อย, ไร้รสชาติ, Example: ง้วนผึ้ง คือ ละอองดอกไม้ที่ผึ้งนำมาสะสมไว้ที่รัง มีสีเหลือง มีรสมัน หอมหวาน
ออกรส[V] taste, See also: savor, savour, Syn. มีรส, Example: บ้างครั้งชีวิตของคนหนุ่มก็มีแต่จืดมลืดชืด ไม่ออกรสเท่ากับกินแกงเผ็ด, Thai definition: มีรสมีชาติ
รสชาติ[N] taste, See also: flavour, savour, Syn. รส, Example: การปรุงอาหารด้วยเครื่องปรุงบางชนิดจะทำให้รสชาติของอาหารเปลี่ยนไปได้
ชิม[V] taste, See also: savour, savor, try, sample, Syn. ลอง, ลิ้ม, Example: แม่ครัวมักชิมอาหารทุกครั้ง เพื่อให้ได้รสชาติที่อร่อยถูกปาก, Thai definition: ลองลิ้มรสดูด้วยปลายลิ้น, ทดลองให้รู้รสเสียก่อน
ของเลื่อน[N] savoury, Thai definition: สำรับคาวหวานที่เจ้าภาพในงานทำบุญนำไปให้ผู้ที่นับถือด้วยไมตรีจิต
ของเลื่อนเตือนขันหมาก[N] savoury, Thai definition: สำรับคาวหวานเนื่องในการแต่งงาน ซึ่งฝ่ายเจ้าสาวนำไปให้ฝ่ายเจ้าบ่าวเพื่อเตือนบอกให้ทราบว่าทางบ้านเจ้าสาวเตรียมพร้อมที่จะรับขันหมากได้แล้ว
ลอง[V] taste, See also: savour, savor, try, sample, Syn. ทดลอง, พิสูจน์, Example: ถ้าเราอยากจะลองดิสก์ยี่ห้อใหม่ ควรจะเลือกยี่ห้อที่มีชื่อเป็นที่รู้จักพอสมควร, Thai definition: การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อพิสูจน์ว่าจะเป็นจริงตามนั้นหรือไม่
หอมฉุย[ADJ] sweet-scented, See also: aromatic, sweet-smelling, savoury, fragrant, Ant. เหม็นหึ่ง, Example: กลิ่นอาหารหอมฉุยลอยมาตามลม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอร็ดอร่อย[adj.] (aret-arøi) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable   FR: délicieux ; savoureux ; succulent
อร่อยดี[adj.] (arøi dī) EN: luscious   FR: délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant
อร่อยจัง[X] (arøi jang) EN: very good ; delicious ; yummy   FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
ชิม[v.] (chim) EN: taste ; savour = savor (Am.) ; try ; sample   FR: goûter ; déguster ; essayer ; tester
กับแกล้ม[n.] (kapklaēm) EN: food eaten with alcoholic drinks ; savoury dish eaten to go with wine   FR: plats accompagnant les alcools
กลิ่น[n.] (klin) EN: smell ; scent ; odour = odor (Am.) ; savour ; aroma   FR: odeur [f] ; senteur [f] ; fumet [m]
ลิ้มรส[v. exp.] (lim rot) EN: taste ; experience   FR: savourer
มันดี[X] (man dī) EN: tasty   FR: savoureux ; succulent
มะตะบะ[n.] (mataba) EN: mataba ; Indian pancake stuffed with savouries   
มีรส[adj.] (mī rot) FR: sapide ; savoureux ; qui a de la saveur
มีรสชาติ[adj.] (mī rotchāt) EN: savoury = savory (Am.)   
น่าอร่อย[adj.] (nā-arøi) EN: delectable   FR: délectable ; savoureux
โอชา[adj.] (ōchā) EN: delicious ; tasty ; yummy ; ambrosial ; delectable ; scrumptious ; toothsome   FR: savoureux ; succulent ; délectable (litt.)
รส[n.] (rot) EN: taste ; flavour = flavor (Am.) ; savour = savor (Am.) ; smack ; tang   FR: goût [m] ; saveur [f] ; parfum [m] ; relent [m] ; odeur [f]
รสชาติ[n.] (rotchāt) EN: taste ; smack ; flavour = flavor (Am.) ; savour ; relish ; gustation ; savour = savor (Am.)   FR: saveur [f] ; goût [m] ; relent [m] ; appétit [m]
ซด[v.] (sot) EN: sip ; nip ; imbibe   FR: siroter (fam.) ; déguster ; savourer ; boire à petites gorgées

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
savour    (v) (s ei1 v @ r)
savours    (v) (s ei1 v @ z)
savoury    (n) (s ei1 v @ r ii)
savoured    (v) (s ei1 v @ d)
savouries    (n) (s ei1 v @ r i z)
savouring    (v) (s ei1 v @ r i ng)
unsavoury    (j) (uh1 n s ei1 v @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschmack {m}savor [Am.]; savour [Br.] [Add to Longdo]
Salzgebäck {n}savoury biscuit [Br.]; savory snacks [Am.] [Add to Longdo]
genießen; recht genießen; auskosten; würdigen | genießend | genossto savor [Am.]; to savour [Br.] | savoring | savored [Add to Longdo]
schmackhaftsavory [Am.]; savoury [Br.] [Add to Longdo]
unappetitlichunsavoury [Add to Longdo]
widerwärtigunsavory [Am.]; unsavoury [Br.] [Add to Longdo]
widerwärtigunsavorily [Am.]; unsavourily [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お好み焼き;御好み焼き[おこのみやき, okonomiyaki] (n) savoury pancake with various ingredients [Add to Longdo]
お好み焼き屋[おこのみやきや, okonomiyakiya] (n) (See お好み焼き) okonomiyaki shop (savoury pancake shop) [Add to Longdo]
もんじゃ焼き[もんじゃやき, monjayaki] (n) (See お好み焼き) savoury pancake with various fillings, thinner than okonomiyaki [Add to Longdo]
セボリー[, sebori-] (n) savory; savoury [Add to Longdo]
悪い評判[わるいひょうばん, waruihyouban] (n) unsavory rumor; unsavoury rumour [Add to Longdo]
香ばしい(P);芳ばしい[こうばしい, koubashii] (adj-i) (1) (See 芳しい) fragrant; aromatic; sweet-smelling; (2) savory (smelling); savoury; (P) [Add to Longdo]
滋味[じみ, jimi] (n) nutriment; wholesome; savoriness; savouriness; rich food; nourishment [Add to Longdo]
茶碗蒸し[ちゃわんむし, chawanmushi] (n) savoury egg custard; savory egg custard [Add to Longdo]
不味[ふみ, fumi] (adj-na,n) distaste; unsavoriness; unsavouriness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Savor \Sa"vor\, v. i. [imp. & p. p. {Savored}; p. pr. & vb. n.
   {Savoring}.] [Cf. OF. savorer, F. savourer. See {Savor}, n.]
   [Written also {savour}.]
   1. To have a particular smell or taste; -- with of.
    [1913 Webster]
 
   2. To partake of the quality or nature; to indicate the
    presence or influence; to smack; -- with of.
    [1913 Webster]
 
       This savors not much of distraction. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I have rejected everything that savors of party.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. To use the sense of taste. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       By sight, hearing, smelling, tasting or savoring,
       and feeling.             --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Savor \Sa"vor\, n. [OE. savour, savor, savur, OF. savor, savour,
   F. saveur, fr. L. sapor, fr. sapere to taste, savor. See
   {Sage}, a., and cf. {Sapid}, {Insipid}, {Sapor}.] [Written
   also {savour}.]
   1. That property of a thing which affects the organs of taste
    or smell; taste and odor; flavor; relish; scent; as, the
    savor of an orange or a rose; an ill savor.
    [1913 Webster]
 
       I smell sweet savors and I feel soft things. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, specific flavor or quality; characteristic
    property; distinctive temper, tinge, taint, and the like.
    [1913 Webster]
 
       Why is not my life a continual joy, and the savor of
       heaven perpetually upon my spirit?  --Baxter.
    [1913 Webster]
 
   3. Sense of smell; power to scent, or trace by scent. [R.]
    "Beyond my savor." --Herbert.
    [1913 Webster]
 
   4. Pleasure; delight; attractiveness. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       She shall no savor have therein but lite. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Taste; flavor; relish; odor; scent; smell.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top