Search result for

*saudi*

(89 entries)
(1.4162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: saudi, -saudi-
Possible hiragana form: *さうぢ*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Saudi Arabia[N] ประเทศซาอุดิอาระเบีย
Saudi Arabia[N] ซาอุดิอาระเบีย
Saudi Arabian[N] ชาวซาอุดิอาระเบีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
saudi arabia(ซาอู'ด'อะเร'เบีย) n. ประเทศซาอุดิอารเบีย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
transaudientเสียงผ่านได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ibn Sa'ud, King of SaudiArabia, 1880-1953อิบนุ สะอู๊ด, กษัตริย์แห่งซาอุดีอาระเบีย, ค.ศ. 1880-1953 [TU Subject Heading]
Mecca (Saudi Arabia) in Islamเมกกะ (ซาอุดิอาระเบีย) ในศาสนาอิสลาม [TU Subject Heading]
Saudi Arabiaซาอุดีอาระเบีย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, his loving middle-class family got killed by Hafez Assad so he moved to Saudi Arabia.ครอบครัวชั้นกลางของเขา ถูกฆ่าโดยกลุ่มฮาเฟซ อัสสาด เขาเลยย้ายไปซาอุดีอาระเบีย Body of Lies (2008)
The Saudis will pick up the money moving, and everything they pick up...พวกซาอุฯ จะเจอความเคลื่อนไหวของเงินเหล่านี้ Body of Lies (2008)
A friend in Saudi Intelligence.-เพื่อนในหน่วยข่าวกรองซาอุฯ -อ๋อ Body of Lies (2008)
I realize it's the same stuff that you use in Saudi Arabia but he's asked to meet with you immediately.ผมรู้ว่ามันเป็นตัวเดียวกัน กับที่ใช้ในซาอุดีอาระเบีย เขาขอให้คุณมาพบด่วนเลย Body of Lies (2008)
You're slaves to the Saudi oil sheiks and the Wahabi oil money that funds you.ของพวกชี๊คเจ้าของบ่อน้ำมันที่ให้เงินทุนแก Body of Lies (2008)
In Saudi Arabia, the dream of industrial farming in the desert has faded.ในประเทศซาอุดิอารเบีย ความฝันของอุตสาหกรรมการเกษตรในทะเลทรายได้จางหายไป Home (2009)
America, England, Saudi Arabia.อเมริกา.. อังกฤษ.. ซาอุดิอาระเบีย Invictus (2009)
Less than 24 hours after the failed assassination attempt on the Saudi prince Nobel laureate Professor Leo Bressler announced the development of a new strain of corn fast-growing, self-propagating, drought-tolerant, and pest-resistant to be made available worldwide without patent or copyright costs.เป็นเวลา 24 ชม.หลังจากที่ความพยามลอบสังหารเจ้าชายซาอุดิอารเบียล้มเหลว เบรสต์เลอประกาศพัฒนาข้าวโพดใหม่ เติบโตอย่างรวดเร็ว Unknown (2011)
I went to Saudi Arabia and met with a prince who had an interest in neurobiology.ฉันไปซาอุดิอาระเบีย และพบกับเจ้าชาย ที่สนใจประสาทชีววิทยาของฉัน The Benefactor Factor (2011)
Professional girlfriend of a Saudi prince.สาวในฮาเลมของเจ้าชายซาดิ Grace (2011)
Saudis must have made her somehow, decided to take her out.พวกซาอุต้องเป็นคนทำแน่ พวกนั้นตัดสินใจตัดเธอออก Clean Skin (2011)
Said it wasn't worth antagonizing the Saudis.แล้วก็บอกว่า มันไม่มีค่าพอ จะทำให้พวกซาอุโกรธ Clean Skin (2011)
They know her so-called job was traveling with a Saudi prince.พวกเขารู้ว่างานเธอคือ การท่องเที่ยวไปกับเจ้าชายซาอุ Clean Skin (2011)
The presence of U.S. Troops in Saudi Arabia.การมีกองกำลังสหรัฐฯ ในซาอุอะราเบียครับ Semper I (2011)
So you fly around on a gulfstream jet and deliver briefcases of money to Saudi princes?คุณเดืนทางไปไหนมาไหนด้วยเครื่องบินส่วนตัว แล้วก็นำเงินไปส่งให้กับเจ้าหญิงซาอุงั้นหรอคะ If You Ever Want a French Lesson... (2011)
Uh, Sa-Saudi...เอ่อ... ซา.. ซาอุดิ... Cece Crashes (2011)
Saudiboo...ซาอุดิบูววว... Cece Crashes (2011)
Or the factory in Saudi Arabia, or the fishery in Jakarta.หรือโรงงานในซาอุดิอาระเบีย หรือประมงในจากาตาร์ Out with the Old (2012)
Factory in Saudi Arabia... Fishery in Jakarta...โรงงานในซาอุดิอาระเบีย การประมงในจาการ์ต้า There Will Be Blood (2012)
InsauditionActors Studio with the main dude himself.เพราะผมจะต้องผ่านออดิชั่นของ Actors Studio ด้วยความเจ๋งของผมของผมเองนะซิ Goodbye (2012)
It is like saying there is a new car for Saudi Arabia with the mini bar.เหมือนกับบอกว่า นี่คือรถใหม่ ของซาอุดิ อาราเบียที่มีมินิบาร์ Episode #18.4 (2012)
You know, he destroyed senators, athletes, even a Saudi prince.คุณรู้หรือเปล่า,เขาทำลาย ส.ว.,นักกีฬา หรือแม้แต่เจ้าชายซาอุ The Partners in the Divorce (2012)
Al Zahrani, the... Saudi attaché.อัล ซาห์รานิ ผู้ช่วยทูตซาอุฯ Q&A (2012)
I made friends with a couple of Homeland Security guys last year when they had me under surveillance because I was dating that Saudi Prince who I met at the New Year's Eve party in Dubai.ฉันมีเพื่อนอยู่ที่กระทรวงความมั้นคงเเห่งชาติน่ะ พวกเขาเคยตรวจสอบฉันตอนที่ฉันออกเดทกับเจ้าชายอาหรับ คนที่ฉันเจอในงานปีใหม่ที่ดูไบ. Closet Bear (2013)
In '91, my unit got deployed to Saudi Arabia.ในปี 91 หน่วยของพ่อ ถูกส่งไปซาอุดิอาระเบีย Max (2015)
Queen Rania of Jordan, Saudi Prince Muqrin,ราชินีราเนีย แห่งจอร์แดน เจ้าชายซาอุดี มูคริน London Has Fallen (2016)
Preferably ones sitting on a pile of dirty Saudi money that's funding bin Laden.โดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องกับเงินสกปรก ที่สนับสนุนเงินทุนให้กับบิล ลาเดน Snowden (2016)
Mr. Marwan's bank handles serious Saudi money, and a whole bunch of Russian billionaires.ธนาคารคุณมาร์วันดูแลเงินจากซาอุ กับมหาเศรษฐีรัฐเซียฝูงนึง Snowden (2016)
Commissioner Davis, the "New York Post" is reporting a 20-year-old Saudi national has been charged.ผบ.เดวิสครับ นิวยอร์กโพสต์รายงานว่า ชาวซาอุฯ วัย 20 ปี ถูกตั้งข้อหา ท่านยืนยันไหมครับ Patriots Day (2016)
We're getting conflicting reports about the arrest of a Saudi national earlier.ข่าวคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ การจับกุมชาวซาอุฯ ก่อนหน้านี้ Patriots Day (2016)
Solar power, fossil fuel, Saudi arabia, it's the only planet we have...พลังงานแสงอาทิตย์ เชื้อเพลิงฟอสซิล ซาอุดิอาระเบีย มันเป็นเบาะแสเดียวเท่านั้นที่เรามี... Mr. Monk and the Blackout (2004)
So, oil companies, the Saudis, even our own government... a lot of people stood to benefit with Steadman out of the picture.บริษัทน้ำมัน ในซาอุ ที่รัฐบาลเราเป็นเจ้าของก็จะ... ต้องมีคนได้ประโยชน์มากมาย จากการตายของสเตดแมน Cute Poison (2005)
- I'm here to welcome the Saudi ambassador...-ฉันมาต้อนรับท่านฑูตจากซาุอุ... The Omen (2006)
Saudi Arabia.ซาอุดิ อาระเบีย Dex, Lies, and Videotape (2007)
I won't tell the Saudis you said that.ฉันไม่บอกคนซาอุฯ หรอกว่าเธอพูดยังงั้น Dex, Lies, and Videotape (2007)
Hi, I'm Cody, and I researched Saudi Arabiaสวัสดีครับ ผมโคดี้ ผมค้นคว้าเรื่องประเทศ ซาอุดิ อราเบีย That Night, a Forest Grew (2007)
My board is covered in sand because Saudi Arabia is one big desert.บอร์ดของผม เต็มไปด้วยทราย เพราะ ซาอุดิ อราเบีย เป็นทะเลทรายผืนใหญ่ That Night, a Forest Grew (2007)
Saudi Arabia.ซาอุดิ อราเบีย That Night, a Forest Grew (2007)
Hi, I'm Cody, and I researched Saudi Arabia for my cultural report.สวัสดีครับ ผมโคดี้ และผมค้นคว้าซาอุดิ อราเบีย เพื่อรายงานวิชาวัฒนธรรม That Night, a Forest Grew (2007)
My board is covered in sand because Saudi Arabia is one big desert.กระดานของผมเต็มไปด้วยทราย เพราะซาอุดิ อราเบียเป็นทะเลทรายผืนใหญ่ That Night, a Forest Grew (2007)
As you can see, I used coffee beans to write "Saudi Arabia."อย่างที่คุณเห็น ผมใช้เมล็ดกาแฟ เขียนคำว่า ซาอุดิ อราเบีย That Night, a Forest Grew (2007)
The children in Saudi Arabia are just like us, because they...เด็กในซาอุดิ อราเบีย ก็เหมือนกับเรา เพราะพวกเขา.. That Night, a Forest Grew (2007)
This is the Saudi Arabian flag.นี่คือธงประจำชาติซาอุดิ อราเบีย That Night, a Forest Grew (2007)
Do you know how tough it is for a woman in Saudi Arabia?คุณรู้ไหมว่าผู้หญิงในซาอุดิ อราเบีย ลำบากแค่ไหน That Night, a Forest Grew (2007)
- I wouldn't miss it. Maybe they'll have some delicious Saudi flavors, like sand or oil.บางทีเขาอาจมีรสซาอุดิอร่อยๆ อย่างทรายหรือน้ำมันบ้างก็ได้ That Night, a Forest Grew (2007)
A Volcanic eruption in Veracruz at El pico de Orizaba the entire area has been evacuated this just in, we now have report of similar earthquakes currently hitting Sudan, Southern Saudi Arabia the unusual seismic activities seems to be disrupting areas around the globeเกิดการระเบิดของภูเขาไฟในออริซาบ่า ผู้คนทั้งหมดพากันอพยพ ในขณะนี้มีการรายงานของแผ่นดินไหวที่คล้ายกัน 2012 Doomsday (2008)
The Saudi oil family?ตระกูลค้าน้ำมันของซาอุเหรอคะ? Chuck Versus the DeLorean (2008)
You know, we're supposed to be in Jidda, Saudi Arabia.Du weißt, wir sollten in Jidda, Saudi-Arabien, sein. Chopping Spree (1984)
We should have taken that job in Saudi Arabia.Wir hätten den Job in Saudi-Arabien annehmen sollen. Chopping Spree (1984)
Israeli Intelligence and various correspondents report a military coup in Saudi Arabia.Laut eine Meldung des israelischen Geheimdienstes und verschiedenen Korrespondenten hat in Saudi Arabien ein Militaerputsch stattgefunden. Das Arche Noah Prinzip (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
saudiSaudi Arabia is very rich in oil.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประเทศซาอุดีอาระเบีย = ประเทศซาอุดิอาระเบีย[n. prop.] (Prathēt Sāudī Ārabīa = Prathēt Sāudi Ārabīa) EN: Saudi Arabia   FR: Arabie Saoudite [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SAUDI    S AO1 D IY0
SAUDI    S AW1 D IY0
SAUDIA    S AO1 D IY0 AH0
SAUDIA    S AW1 D IY0 AH0
SAUDIS    S AO1 D IY0 Z
SAUDIS    S AW1 D IY0 Z
SAUDIS'    S AO1 D IY0 Z
SAUDIS'    S AW1 D IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Saudi    (n) (s au1 d ii)
Saudi Arabia    (n) - (s au2 d i - @ r ei1 b i@)
Saudi Arabian    (n) - (s au2 d i - @ r ei1 b i@ n)
Saudi Arabians    (n) - (s au2 d i - @ r ei1 b i@ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Qualitätsaudit {n}quality audit [Add to Longdo]
Qualitätsaudit-Feststellung {f}quality audit observation [Add to Longdo]
Saudi Arabien [geogr.]Saudi Arabia (sa) [Add to Longdo]
Saudi-Araber {m}; Saudi-Araberin {f}Saudi-Arabian [Add to Longdo]
saudi-arabisch {adj}Saudi-Arabian [Add to Longdo]
Ar-Riyad; Rijad (Hauptstadt von Saudi-Arabien)Ar-Riyad; Riyad (capital of Saudi Arabia) [Add to Longdo]
Jiddah (Stadt in Saudi-Arabien)Jiddah (city in Saudi-Arabien) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サウジ[, sauji] (n) Saudi; (P) [Add to Longdo]
サウジアラビア[, saujiarabia] (n) Saudi Arabia; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
利雅得[Lì yǎ dé, ㄌㄧˋ ㄧㄚˇ ㄉㄜˊ, ] Riyadh (capital of Saudi Arabia) [Add to Longdo]
吉达[Jí dá, ㄐㄧˊ ㄉㄚˊ, / ] Jeddah (Saudi city, on Red Sea) [Add to Longdo]
沙特[Shā tè, ㄕㄚ ㄊㄜˋ, ] Saudi Arabia [Add to Longdo]
沙特阿拉伯[Shā tè Ā lā bó, ㄕㄚ ㄊㄜˋ ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ, ] Saudi Arabia [Add to Longdo]
法赫德[Fǎ hè dé, ㄈㄚˇ ㄏㄜˋ ㄉㄜˊ, ] King Fahd of Saudi Arabia [Add to Longdo]
阿瓦里德[Ā wǎ lǐ dé, ㄚ ㄨㄚˇ ㄌㄧˇ ㄉㄜˊ, / ] Prince Alwaleed Bin Talal al-Saud of Saudi Arabia [Add to Longdo]
麦地那[Mài dì nà, ㄇㄞˋ ㄉㄧˋ ㄋㄚˋ, / ] Medina (Muslim holy city in Saudi Arabia) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Saudi
   adj 1: of or relating to Saudi Arabia or its people; "the Saudi-
       Arabian desert"; "the Saudi royal family" [syn: {Saudi-
       Arabian}, {Saudi}]
   n 1: a native or inhabitant of Saudi Arabia [syn: {Saudi},
      {Saudi Arabian}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top