Search result for

*salute*

(127 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: salute, -salute-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
salute[VI] คำนับ, See also: ทำความเคารพ, วันทยหัตถ์, Syn. honor
salute[VT] คำนับ, See also: ทำความเคารพ, วันทยหัตถ์, Syn. honor
salute[VI] สดุดี, See also: ยกย่อง, Syn. commemorate, compliment, praise, Ant. denounce
salute[VT] สดุดี, See also: ยกย่อง, Syn. commemorate, compliment, praise, Ant. denounce
salute[VI] กล่าวต้อนรับ, See also: ทักทาย, Syn. greet, welcome, Ant. farewell
salute[VT] กล่าวต้อนรับ, See also: ทักทาย, Syn. greet, welcome, Ant. farewell
salute[N] การทำความเคารพ, See also: การแสดงวันทยาหัตถ์, Syn. eulogy, salute
salute[N] พิธีสดุดี, See also: การยิงสลุต
saluter[N] ผู้คำนับ
salute with[PHRV] ทักทาย, See also: ต้อนรับ, ให้เกียรติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
salute(ซะลูท') vt.,vi.,n. (การ) คำนับ,แสดงความเคารพ,แสดงคารวะ,ยิงสลุต,วันทยหัตถ์,กล่าวต้อนรับ,ทักทาย,ถามทุกข์สุข., See also: saluter n., Syn. welcome,greet

English-Thai: Nontri Dictionary
salute(vt) คารวะ,คำนับ,ยิงสลุต,กล่าวต้อนรับ,ทักทาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Military ceremonies, honors, and salutesพิธีเกียรติยศทางทหารและการแสดงความเคารพ [TU Subject Heading]
Naval ceremonies, honors, and salutesพิธีเกียรติยศทางทหารเรือและการแสดงความเคารพ [TU Subject Heading]
Allergic Saluteขยี้จมูกหรือใช้นิ้วมือหรือฝ่ามือดันจมูกขึ้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Salute.- SaluteDonnie Brasco (1997)
Salute!วันทยหัตถ์! Beethoven Virus (2008)
- Salute!สวัสดีครับ! Baby and I (2008)
- Salute!สวัสดี! Baby and I (2008)
Saluteหมดแก้ว Fast & Furious (2009)
Well, we can't salute youเราไม่อยากนับถือพวกคุณแล้ว I Love You, Beth Cooper (2009)
The 3-volley salute.มียิงสดุดี 3 นัด G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
I salute you for that, Bartowski.ฉันขอยกย่องนายเรื่องนั้น บาทาวสกี้ Chuck Versus the Best Friend (2009)
On behalf of the research team, we salute you.ในนามของทีมวิจัยของคุณ, ขอคารวะ Watchmen (2009)
Hand Salute!ทำความเคารพ Brothers (2009)
-I can make salute.นี่มันงานนำเสนออาวุธนะ Iron Man 2 (2010)
-You can make salute?ยิงสลุทพอได้ Iron Man 2 (2010)
What do you mean, "make salute"? What the hell does that mean, Ivan?ยิงสลุทพอได้ สลุทบ้าอะไร? Iron Man 2 (2010)
Salute the flag?แล้ว ธงชาติ? Warrior (2010)
I just discovered I don't have enough room on my hard drive for a Linux partition, so you and I are going to perform a full backup, reinitialize and then reinstall all my operating systems. A salute to zoot.ที่ว่างไม่พอสำหรับ Linux ในคอมของฉัน The Psychic Vortex (2010)
"it's a salute to Swing music in the centre court near Macy's.มันเป็นการทำความเคารพต่อเพลงสวิงที่ center court near Macy's The Psychic Vortex (2010)
I have no desire to salute any article of clothing tonight.ฉันไม่อยากทำความเคารพชุดไหนในคืนนี้ The Psychic Vortex (2010)
Salute!ดื่ม! Guadalcanal/Leckie (2010)
- Salute.- ดื่ม! Guadalcanal/Leckie (2010)
- All: Salute.- ดื่ม! Guadalcanal/Leckie (2010)
There's nothing I'd rather do than salute Jerry Lewis.ฉันก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากกล่าวสดุดีเจอร์รี่ ลูอิส Double Identity (2010)
And I thank and I salute you all.และข้าขอขอบคุณและสดุดีพวกเจ้าทั้งหลาย The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)
The whale saluted you?วาฬหัวค้อนช่วยคุณไว้งั้นหรอ ? Legend of the Boneknapper Dragon (2010)
Salute!วันทยหัตถ์ Finding Mr. Destiny (2010)
Salute!วันทยหัตถ์ Finding Mr. Destiny (2010)
On my father's behalf, I humbly salute Your Majesty.ในฐานะตัวแทนของฝ่าบาท กระหม่อมขอคำนับฝ่าบาทพ่ะย่ะค่ะ Episode #1.4 (2010)
(SINGING) We salute at the threshold of the North Sea in my mind(ร้อง) เราทักทายที่เกณฑ์ของทะเลเหนือในใจของฉัน The Beaver (2011)
I'd stand and salute, but, um...ขอโทษด้วยที่ไม่ได้ลุกขึ้นยืนตะเบ๊ะ What Hides Beneath (2011)
Salute!วันทยาหัตถ์ ขอสั่งพวกนายทุกคน 1911 (2011)
We salute you.เราขอคารวะท่าน Veiled Threat (2011)
Don't sergeants have to salute to the captain and call him sir?แล้วจ่าต้องแสดงความเคารพผู้กอง และก็ต้องเรียกว่า ท่าน ใช่ไหมฮ่ะ Grace (2011)
Should I salute you?ฉันควรจพยกย่องแกรึเปล่า ? The Front Line (2011)
Salute him!แสดงความคำนับ The Princess' Man (2011)
Salute.ครับ ท่าน Episode #1.1 (2011)
Salute.ชนะ Episode #1.1 (2011)
We salute the courage and your sacrifice.เรายกย่อง ความกล้าหาญ และความเสียสละของคุณ The Hunger Games (2012)
Is that loathing or a salute?นั้นคือความเกลียดชังหรือการยอมรับนับถือกันล่ะ? A Scandal in Belgravia (2012)
♪ Well, we can't salute ya ♪#เราเคารพคุณไม่ได้หรอก# Choke (2012)
Only, in my version, he's there with me, telling me to shut up so he can finish watching the American Cinematheque salute to J-Lo.เพียงแต่ใน เวอร์ชั่นของฉัน เขาอยู่ตรงนั้นด้วย บอกให้ฉันเงียบซะที เขาจะได้ดู รายการอเมริกันที่สรรญเสิรญ เจโลได้ต่อ Goodbye (2012)
I salute you, my son.ฉันยกย่องนายนะ ไอ้ลูกชาย Mama Said There'd Be Decades Like These (2012)
It's just a gigantic, two-fingered noisy salute to the whole concept of sustainable eco-ism.มันเป็นยักษ์ ที่มีปืนยิงพลุเสียงดัง เพื่อที่จะได้กลบเสียง พวกกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Episode #18.2 (2012)
Attend-hut! Salute to the flag!ยืนตรง เคารพธงชาติ Episode #1.1 (2012)
I'm making a list of potential themes for our set list at sectionals, and right now I can't decide between classic TV theme songs or a salute to autumn.ผมกำลังทำรายการธีมที่น่าจะใช้ สำหรับเลือกเพลงที่จะใช้ในการแข่งขันระดับเขต และตอนนี้ผมก็ตัดสินใจเลือกไม่ได้ Makeover (2012)
We salute you. English - PSDHขอทำความเคารพคุณ แปลไทย โดย KaHo Red Tails (2012)
- You will never be a Commander! I will never salute you!เธอมีสิทธิส่วนตัวในการคิดตามที่ปรารถนา วิกกิน Ender's Game (2013)
Salute.- ขอบคุณ รอคโค American Hustle (2013)
McKinley High, I salute you.สวัสดี McKinley High Shooting Star (2013)
- Salute.แสดงความยินดี. The Family (2013)
- Salute.แสดงความยินดี. The Family (2013)
21-gun salute! Formation!เตรียมการยิงสลุต 21 นัด Wedding in Red (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
saluteAll the villagers in turn saluted the priest.
saluteHe saluted the lady.
saluteThe captain gave orders for a salute to be fired.
saluteThey saluted each other by raising their hats.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะเบ๊ะ[V] salute, See also: stand at salute, Example: ทหารผู้น้อยตะเบ๊ะทำความเคารพผู้บัญชาการที่เดินตรวจความเรียบร้อย, Thai definition: ทำความเคารพด้วยวิธีทำวันทยหัตถ์, Notes: (ปาก)
ไหว้[V] salute, See also: pay respect to, Syn. เคารพ, คารวะ
สาธุ[V] salute, See also: pay respect to, make/pay obeisance to, Syn. ไหว้, Example: เด็กๆ สาธุคุณยายเสียซิลูก, Thai definition: เป็นคำบอกให้เด็กแสดงความเคารพตามธรรมเนียม กร่อนเสียงเป็น ธุ ก็มี, Notes: (ปาก)
คำนับ[V] salute, See also: greet, Syn. โค้ง, เคารพ, Example: เขาเข้าไปในวิหารแล้วคำนับเทพยดาฟ้าดิน, Thai definition: ทำความเคารพ, ทำความเคารพโดยก้มศีรษะให้
พนม[V] put (the palms of the hands) together in salute, See also: press the hands together at the chest or forehead in sign of respect, Syn. ประนม, Example: บ่าวสาวนั่งตรงตั่งที่จัดไว้ วางแขนลงบนหมอน ยื่นมือออกไปพนมตรงขันรองน้ำ, Thai definition: ทำให้มีรูปเหมือนเป็นพุ่มยอดแหลมเหมือนดอกบัวตูม
พนมมือ[V] press the hands together at the chest or forehead in sign of respect, See also: put (the palms of the hands together) in salute, Syn. ประนมมือ, กระพุ่มมือ, Example: เขานั่งคุกเข่าลงพร้อมกับพนมมือไหว้เพื่อรับศีลรับพรจากหลวงพี่, Thai definition: ทำมือให้มีรูปเหมือนดอกบัวตูม
มือแข็ง[V] stiffen, See also: be disrespectful, lack of respect/salute, Ant. มืออ่อน, Example: เขามือแข็ง ไม่ค่อยจะไหว้ใคร, Thai definition: ไม่ค่อยไหว้คนง่ายๆ
ถวายกร[V] salute a prince in Thai style, See also: raise hands up palm against palm in an attitude of paying respect, Thai definition: ไหว้เจ้านาย
ทำความเคารพ[V] salute, See also: greet, Example: นักเรียนทำความเคารพครูใหญ่
รับไหว้[V] return a greeting, See also: acknowledge a salute, Thai definition: แสดงอัธยาศัยดีตอบ
ประณต[V] salute, See also: greet, pay obeisance to, pay respect to, Syn. น้อมไหว้, ประณม, ปณต, ปณม, ปณาม, ไหว้, วันทา, Example: เธอประณตไหว้อย่างสวยงาม, Notes: (สันสกฤต)
ปณต[V] salute, See also: pay respect by placing one's palms together, greet, put one's palms together in worship, Syn. ประณต, ไหว้, Example: กุมารน้อยน้อมปณตบทมาลย์, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังคม[v.] (bangkhom) EN: pay obeisance to ; salute the king in Thai style   
คำนับ[v.] (khamnap) EN: salute ; greet ; pay obeisance to ; bow to ; make a dee bow ; pay one's respects   FR: saluer ; faire des courbettes (fam.)
นมัสการ[X] (namasakān) EN: pray ; pay respects ; salute   FR: prier ; rendre hommage ; rendre grâces
พนม[v.] (phanom) EN: put the palms of the hands together in salute ; press the hands together at the chest or forehead in sign of respect ; clasp palms together in the attitude of salutation or adoration   FR: joindre les mains pour saluer
พนมมือ[v. exp.] (phanom meū) EN: put the palms of the hands together in salute ; press the hands together at the chest or forehead in sign of respect   FR: joindre les mains pour saluer
รับไหว้[v. exp.] (rapwāi) EN: acknowledge a salute ; return a greeting ; accept a token of bride and bridegroom's respect   FR: accepter ; prendre
สาธุ[v.] (sāthu) EN: salute   
ทำความเคารพ[v. exp.] (tham khwām khaorop) EN: salute ; greet   FR: saluer
ถวายกร[v.] (thawāikøn) EN: salute a prince in Thai style   
ไหว้[v.] (wāi) EN: salute ; greet ; pay respect   FR: saluer ; rendre hommage
วันทา[v.] (wanthā) EN: salute ; show respect   FR: saluer
วันทนา[v.] (wanthanā) EN: salute ; greet   
ยิงสลุต[v. exp.] (ying salut) EN: fire a salute   

CMU English Pronouncing Dictionary
SALUTE    S AH0 L UW1 T
SALUTED    S AH0 L UW1 T AH0 D
SALUTES    S AH0 L UW1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
salute    (v) (s @1 l uu1 t)
saluted    (v) (s @1 l uu1 t i d)
salutes    (v) (s @1 l uu1 t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hitlergruß {m}; Nazigruß {m}Nazi salute [Add to Longdo]
Salut {m}; Ehrensalve {f}salute [Add to Longdo]
Salutsalve {f}gun salute [Add to Longdo]
salutieren; Salut schießen | salutierend | salutiert | salutiert | salutierteto salute | saluting | saluted | salutes | saluted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
挨拶[あいさつ, aisatsu] (n,vs,adj-no) (1) greeting; greetings; salutation; salute; (2) speech (congratulatory or appreciative); address; (3) reply; response; (4) (sl) revenge; retaliation; (exp) (5) (See 御挨拶) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark); (6) (orig. meaning) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment); (P) [Add to Longdo]
一礼[いちれい, ichirei] (n,vs) bow (salute, greeting) [Add to Longdo]
栄誉礼[えいよれい, eiyorei] (n) salute of guards of honor (honour) [Add to Longdo]
挙手[きょしゅ, kyoshu] (n,vs) raising (holding up) one's hand; salute [Add to Longdo]
敬礼[けいれい, keirei] (n,vs) salute; bow [Add to Longdo]
祝砲[しゅくほう, shukuhou] (n) salute of guns [Add to Longdo]
弔砲[ちょうほう, chouhou] (n) artillery funeral salute [Add to Longdo]
刀礼[とうれい, tourei] (n) sword salute [Add to Longdo]
答礼[とうれい, tourei] (n,vs) return call or visit; return salute [Add to Longdo]
頭が下がる[あたまがさがる, atamagasagaru] (exp,v5r) (id) to admire greatly; to salute (in admiration); to take one's hat off to [Add to Longdo]
礼砲[れいほう, reihou] (n) salute (gun) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rě, ㄖㄜˇ, ] to salute; make one's curtsy [Add to Longdo]
手举[shǒu jǔ, ㄕㄡˇ ㄐㄩˇ, / ] a salute; hands raised [Add to Longdo]
[bài, ㄅㄞˋ, ] to pay respect; worship; visit; salute [Add to Longdo]
[gǒng, ㄍㄨㄥˇ, ] to cup one's hands in salute; to surround; to arch; arched [Add to Longdo]
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, ] to respect; to venerate; to salute; to offer [Add to Longdo]
敬礼[jìng lǐ, ㄐㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, / ] salute [Add to Longdo]
礼炮[lǐ pào, ㄌㄧˇ ㄆㄠˋ, / ] a gun salute (e.g. 21-gun salute); salvo [Add to Longdo]
礼炮号[Lǐ pào hào, ㄌㄧˇ ㄆㄠˋ ㄏㄠˋ, / ] Salyut (salute), Russian spacecraft series [Add to Longdo]
行礼[xíng lǐ, ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧˇ, / ] salute [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Salute \Sa*lute"\, n. [Cf. F. salut. See {Salute}, v.]
   1. The act of saluting, or expressing kind wishes or respect;
    salutation; greeting.
    [1913 Webster]
 
   2. A sign, token, or ceremony, expressing good will,
    compliment, or respect, as a kiss, a bow, etc. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mil. & Naval) A token of respect or honor for some
    distinguished or official personage, for a foreign vessel
    or flag, or for some festival or event, as by presenting
    arms, by a discharge of cannon, volleys of small arms,
    dipping the colors or the topsails, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Salute \Sa*lute"\, v. t. [imp. & p. p. {Saluted}; p. pr. & vb.
   n. {Saluting}.] [L. salutare, salutatum, from salus, -utis,
   health, safety. See {Salubrious}.]
   1. To address, as with expressions of kind wishes and
    courtesy; to greet; to hail.
    [1913 Webster]
 
       I salute you with this kingly title. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to give a sign of good will; to compliment by an
    act or ceremony, as a kiss, a bow, etc.
    [1913 Webster]
 
       You have the prettiest tip of a finger . . . I must
       take the freedom to salute it.    --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mil. & Naval) To honor, as some day, person, or nation,
    by a discharge of cannon or small arms, by dipping colors,
    by cheers, etc.
    [1913 Webster]
 
   4. To promote the welfare and safety of; to benefit; to
    gratify. [Obs.] "If this salute my blood a jot." --Shak.
    [1913 Webster]

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 salute
    cheers, good health
    health
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top