Search result for

*s*

(1288 entries)
(0.0059 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: s, -s-
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
:fish: (n ) ปลา

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Lisa (n slang ) Friend with Benefit
arduous (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) ปีนยาก
cesspoolA filthy, disgusting, or morally corrupt place.
cheilitis (n ) Ulcerration and redness at the corners of the lips.
cushty[คัช ตี้] (Interjection ) cushty [ˈkʊʃtɪ] interj Brit informal an exclamation of pleasure, agreement, approval, etc.
Darf ich erfahren, wie Ihr Name ist ( ) ขอให้ฉันจงโชคดีในวันเกิดเถอะ
descend onarrive in hordes
desnisines[dez-mə-ˌsōm] (n adj ) a specialized structure of the cell membrane especially of an epithelial cell that serves as a zone of adhesion to anchor contiguous cells together
discretization[[dih-skree-tuh-zey-sjuhn]] (n ) 1. the act or process of making mathematically discrete. 2. the process of dividing a geometry into finite elements to prepare for analysis.
dystopia (n ) 1. state in which the conditions of life are extremely bad as from deprivation or oppression or terror 2. a work of fiction describing an imaginary place where life is extremely bad because of deprivation or oppression or terror
English (n vi vt modal ver) การเป็นอาจารย์ที่ดีในความคิดของข้าพเจ้า

Longdo Dictionary ภาษาอิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
a secco[อา-เซ็คโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนแห้งซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco
buon fresco[บวน เฟรสโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนเปียกซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco

Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
abrasif (adj ) abrasive

Longdo Dictionary ภาษาลาว (LA) - ลาว (LA) (UNAPPROVED version -- use with care )
absorption

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
administration การบริหาร
alien registrationทะเบียนคนต่างด้าว
don't seeอย่ามัวแต่มอง

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
after sales department[อาฟเตอร์ เซลส์ ดิพาร์ทเม็นท์] (Proper Noun ) แผนกให้บริการหลังการขาย
as far as, I’m concerned[แอส ฟาร์ แอส แอม คอนเซิน] เท่าที่ผม/ดิฉันเกี่ยวข้อง เท่าที่ผม/ดิฉันเป็นห่วง
austerity[ôˈsteritē] (n ) จำกัดมัธยัสถ์
based inbased in = เปิดดำเนินกิจการครั้งแรกที่ The company has its base in New York ,and branch offices all over the world.
bears fished หมีขนสีแดง,ตัวใหญ่เป็นนักล่ากลุ่มปลาsalmonที่วายทวนน้ำไปวางไข่ทุกๆปี
can’t stand[แคนท สแตนด์] (phrase ) ทนไม่ไหว ทนไม่ได้ She can't stand waiting for those people.
catcher stick[แคชเชอร์ สติ๊ค] (n cather stick ) ไม้สำหรับจับงู
conerstone (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) หิน
custom (n ) ภาษีศุลกากร
dervish[เดอวิช] (n ) สมาชิกกลุ่มอิสลาม
dyslexic (n ) " ดิสเลคซิค” (dyslexic-บุคคลที่พร่องความสามารถในการเขียนเป็นคำๆ ปกติแล้วจะสัมพันธ์กับความบกพร่องทางประสาทวิทยา)
Ellis Benson Hello Candidate Ellis Financial Investment Limited offers the right solution for your financial needs. We are different from other creditors because we believe in customer service and we will stay with you until you get the results. In general, we provide mortgage loans, loans to investors, loans, loans, loans, loans, business loans, personal loans, international loans, etc., with interest rates below 2%. Contact us by email: ellisfinancialinvestment@yahoo.com ellisfinancialinvestment@gmail.com Apply online: http://ellisfinancialinvestment.mw.lt/ Below is the detailed information: Your full name: ________________________ Country; _________________________ Condition: ________________________ Home address: _______________________ career: _________________________ Age: _________________________________ Purpose of loan: ___________________________ Amount required: __________________________ Loan term: _________________________ Gender: __________________________ Yours sincerely Ellis Benson
English (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) ภาษาไทย-อังกฤษ

Longdo Dictionary ภาษาอารบิก (AR) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Anis-sak (vi ) ซวยโคตรๆ

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
arthritis (n ) โรคปวดข้อ
asap (slang ) เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ( มาจาก as soon as possible)
attention deficit disorder (n ) โรคสมาธิ
Biodiversity of Mushrooms in and Around Bangalore (Karnataka), India[-] (colloq uniq ) -
Buccinator Muscle (n ) กล้ามเนื้อแก้ม
caesarian section (n ) การผ่าท้องทำคลอด
cellulitis {f} [med.]การติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่ออย่างเฉียบพลัน
disorientation (n ) ความงุนงงสับสน (ศัพท์บัญญัติ ราชบัญฑิตยสถาน)
dyslexia, dyslexie (n ) เวลานี้คนจะเรียกเป็น LD มาจากคำว่า Learning disorder คือความบกพร่องทางทักษะทางการเรียนรู้

Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - ฝรั่งเศส (FR) (UNAPPROVED version -- use with care )
business suit (n ) business suit

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
cardioversion (n ) a medical procedure by which an abnormally fast heart rate or cardiac arrhythmia is converted to a normal rhythm, using electricity or drugs. Synchronized electrical cardioversion uses a therapeutic dose of electric current to the heart, at a specific moment in the cardiac cycle. Pharmacologic cardioversion, also called chemical cardioversion, uses antiarrhythmia medication instead of an electrical shock.
desirable characteristic[(ดี-ไซร์-รา-เบิล-คาร์-แรค-เทอร์-ริส-ติค)] (n ) A useful feature that you want to pass on on in selective breeding.
See also: S. desirable feature,

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
cram school[じゅく] (n ) 塾
See also: S. tutoral school,

Longdo Dictionary ภาษาดัชท์ (NL) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
de EHBO-kist (n ) ยาประจำบ้าน

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) (UNAPPROVED version -- use with care )
Dhammacakkappavattana Sutta (n ) ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

Longdo Dictionary ภาษาสเปน (ES) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
dios miooh my god

Longdo Dictionary ภาษาเยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
einen Platzverweis erhalten [sport] ( ) Sports To eject (a player), as from a soccer game, especially for a flagrant violation of the rules.

English-Thai: Longdo Dictionary
SARS(n) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ ซาร์ส มาจากภาษาอังกฤษ เต็มๆ คือ Severe Acute Respiratory Syndrome เริ่มระบาดในช่วงต้นปี 2546 ในหลายประเทศ
scale(vt) ปีน ไต่ (เขา)
test(n) การทดสอบ, การสอบ
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, homosexual slang (gay,queer,dyke)
high sea(n) ทะเลหลวง
ASEAN(abbrev) สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน
Asian Bond Fund(n) กองทุนพันธบัตรเอเชีย
SLR(n abbrev) ย่อมาจาก Single-Lens Reflex หมายถึง กล้องถ่ายภาพที่ใช้เลนส์ตัวเดียวกันสำหรับมองภาพ และถ่ายภาพ ทำให้ได้ภาพในฟิล์มเหมือนดั่งภาพที่ปรากฏในช่องมอง กล้องประเภทนี้มักจะเปลี่ยนเลนส์ได้ด้วย, camera
DSLR(n abbrev) ย่อมาจาก Digital SLR หมายถึงกล้องดิจิตอลชนิด SLR, SLR, camera
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
flash memory(n) หน่วยความจำประเภทสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง ที่สามารถลบข้อมูลแล้วเขียนใหม่ได้ และสามารถคงข้อมูลไว้ได้แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยง
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, flash memory
CompactFlash memory(n uniq) หรือ CF memory เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ที่พัฒนาโดยสมาคม CompactFlash (http://www.compactflash.org/) และผลิตจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย หลายยี่ห้อ , flash memory, memory stick
SWM(n abbrev) , Silent Wave Motor
Silent Wave Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Nikon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร AF-S, SWF, USM
USM(n abbrev) , Ultra Sonic Motor, SWF
Ultra Sonic Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Canon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร USM, USM, SWF
ps(abbrev) ปัจฉิมลิขิต หรือ ป.ล.
osteoblast(n) เซลสร้างกระดูก
What's up?(phrase) เป็นไงบ้าง, สบายดีไหม (ใช้ทักทายเพื่อนฝูง คนสนิท)
Amnesty International(n) องค์การนิรโทษกรรมสากล
co-host(n) เจ้าภาพร่วม
ISP(n jargon abbrev) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ย่อมาจาก Internet Service Provider), Internet Service Provider
SD(abbrev uniq) ย่อมาจาก Secure Digital อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้าย MMC (Multimedia Card) แต่หนากว่าเล็กน้อย นิยมใช้กับ PDA กล้อง Digital MP3 Player, flash memory, MMC, CF, SM, MS, digital film
catfish(n) ปลาดุก
star fruit(n) มะเฟือง (เนื่องจากภาพตัดขวางเป็นรูปดาว), carambola
rose apple(n) ชมพู่
cashew nut(n) มะม่วงหิมพานต์
phrase book(n) หนังสือรวมวลี
SONA(n) ย่อมาจาก State of Nation Address สุนทรพจน์ที่ผู้นำกล่าวสรุปสถานการณ์ของประเทศ
Hansen's disease(n) โรคเรื้อน
She retired at age 65.(phrase) เธอเกษียณอายุตัวเอง (หยุดทำงานที่ทำอยู่ประจำ) เมื่ออายุ 65 ปี
CITES(abbrev) CITES (อ่านว่า ไซเตส) ย่อมาจาก The Convention of International Trade in endangered spicies of Wild Fauna and Flora หมายถึง อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งห้ามการค้าชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
stand(vt) ทน เช่น I hate the English lesson. I can't stand the sight of the teacher., bear
carbonisation(n) การย่อยสลายของพืชไม้ที่ตายจนกลายเป็นถ่านหิน
slag off(vt slang) ด่าว่า, พูดในทางไม่ดี, [to slag someone off]
agroforestry(n) ไร่นาสวนผสม
sheep(n) แกะ
Image:
escalator(n) บันไดเลื่อน
Image:
educational supervisor(n) ศึกษานิเทศก์
blister(n) แผลพุพอง
blister(vi) ทำให้เจ็บปวด (อย่างกับเป็นแผลพุพอง)
asphyxiate(vi) หายใจไม่ออก, S. suffocate
lasagna(n) ชื่่ออาหารอิตาลีชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยเส้นพาสต้า, ซอส, เนยแข็ง และอาจมีผักหรือเนื้อ แล้วนำไปอบ
Image:
silver wedding(n) การแต่งงานที่ผ่านไป 25 ปี
out of question(phrase) เป็นไปไม่ได้, S. impossible,
Stay tuned!(vi) เป็นภาษาพูด แปลว่า ติดตามต่อไป (ส่วนใหญ่ใช้ตามวิทยุหรือทีวี) เช่น Stay tuned for more details! Stay tuned to the brand new watch!
keep one's fingers crossed(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ เช่น He will take the final examination tomorrow. I will keep my fingers crossed for him. พรุ่งนี้เขามีสอบวิชาสุดท้าย ฉันจะเป็นกำลังใจให้เขาค่ะ
transmogrify(vt) เปลี่ยนรูป, แปรรูป, แปลงรูป, S. transform,
bucket shop(n slang) ร้านค้าหรือสำนักงานที่ขายตั๋วเครื่องบินราคาถูก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
s[N] พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 19
S[N] พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 19
as[CONJ] ขณะที่, Syn. while, during the time that
as[CONJ] ดังที่, See also: ตามที่
as[CONJ] ทั้งๆ ที่
as[CONJ] เท่ากันกับ, See also: เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน, Syn. in the same way
as[CONJ] เนื่องจาก, See also: เพราะว่า, Syn. because, since, inasmuc as
as[PREP] ในฐานะ, See also: ในตำแหน่ง, ในบทบาท
as[ADV] อย่างเท่าๆ กัน, See also: อย่างพอๆ กัน
is[AUX] เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)
Ms[ABBR] คำเรียกผู้หญิง (ใช้ได้ทั้งหญิงแต่งงานแล้วและยังไม่ได้แต่ง)
SE[ABBR] คำย่อของ southeast หรือ southeastern
Se[ABBR] สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุ Selenium
si[N] ระดับเสียงระดับที่ 7 ในการเล่นดนตรี
so[ADV] ดังนั้น, See also: เพราะเหตุนี้, ด้วยเหตุนี้, ฉะนั้น, Syn. hence, then, therefore
so[ADV] มาก, See also: เต็มที่, Syn. very, extremely
so[ADV] เช่นนั้น, See also: อย่างนั้น
so[ADV] ด้วย, See also: เช่นกัน
so[CONJ] เพื่อว่า, See also: เพื่อที่จะ, Syn. provided that, therefore
sy[SUF] ภาวะ
us[PRON] เรา, See also: พวกเรา
US[N] ประเทศสหรัฐอเมริกา (ตัวย่อของ United States of America) ), Syn. America
vs[N] ต่อสู้กับ (คำย่อของ versus), Syn. against, versus
vs[N] เปรียบเทียบกับ (คำย่อของ versus), Syn. versus
XS[ABBR] คำย่อของ extra small
abs[SL] กล้ามหน้าท้อง
aks[SL] ถาม
ARS[N] การวิจัยทางการเกษตร
ARS[N] ระบบอัดเสียงขั้นสูง
ash[N] เถ้าถ่าน, See also: ขี้เถ้า, อัฐิ
ash[ADJ] สีเทาๆ, See also: สีเถ้าถ่าน
ask[VI] ขอร้อง, See also: ขอ, Syn. request, beg
ask[VT] ขอร้อง, See also: ขอ
ask[VT] เชิญ, See also: เชื้อเชิญ, Syn. invite, propose, suggest
ask[VT] ต้องการ, See also: ประสงค์
ask[VT] ถาม
ask[VI] ถาม, Syn. question, interrogate, Ant. answer
ask[VT] บอกราคา, See also: เสนอราคาที่ต้องการ, ขอราคา
asm[SUF] ภาวะ, See also: ระบบ, ลัทธิ
ass[N] คนโง่ (คำสแลง), See also: ไอ้โง่, Syn. blockhead, dolt, dunce, fool
ass[N] ลา, Syn. donkey
ass[N] ก้น (คำสแลง), See also: บั้นท้าย
ass[SL] ก้น, Syn. arse
ass[SL] คำอุทานแสดงความรำคาญ, Syn. arse
ass[SL] งานที่ล้มเหลว, Syn. arse
ast[SUF] ผู้ซึ่ง
bis[PRF] สอง, See also: คู่, ทวิ, Syn. bi-
bus[N] รถโดยสารประจำทาง, See also: รถบัส
bus[VI] เดินทางโดยรถสารประจำทาง
bus[VT] เดินทางโดยรถบัส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a bas(อะบา') fr. ล้มลง, โค่นล้ม (down with)
a mensa et thoro(เอเมน' ซะ เอทโธ' โร) เกี่ยวกับการหย่าร้างที่ไม่ให้สามี และภรรยาอยู่ร่วมกันและพันธะการสมรสยังไม่ขาดจากกัน
a posteriori(เอ'โพสเทอรีออ'ไร) จากผลถึงเหตุ, จากประสบการณ์, จากการสังเกต
a vptre sante(เอวอ' ทระ'ซานเท) fr. เพื่อสุขภาพของท่าน (to your health)
a wavesabbr. atrial contraction waves
a-z testabbr. both ear ascheim -Zondex test (เป็นการทดสอบการตั้งครรภ์)
a. a. a. s.abbr. American Association for the Advancement of Science สมาคมเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งอเมริกา
a. a. s.abbr. American Academy of Sciences (สภาวิทยาศาสตร์แห่งอเมริกา)
a.r.c.s.abbr. Associate of the Royal College of Science, Associate of the Royal College of Surgeons
a.s.s.r.abbr. Autonomous Soviet Socialist Republic
a/cs pay. a/ cs payabbr. accounts payable
a/cs rec.abbr. accounts receivable
aarhus(ออร์' ฮูส) n. ชื่อเมืองท่าในเดนมาร์ค
abacus(แอบ'บะเคิส, อะแบค'เคิส) (pl. abacuses, abaci) ลูกคิด, Syn. counting board)
abase(อะเบส') vt., adj. น้อม,ทำให้ลดตำแหน่ง, ถ่อมตัวลง, ระงับ, อ่อน, เบา -abasement (n.), Syn. disconcert, discourage, shame, confound, embarrass,confuse
abash(อะแบช') vt. ทำให้อาย, ทำให้ขวยเขิน -abashedly adv. -abashedness n. -abashment n., Syn. shame, confuse
abasia(อะเบ' เชีย) การที่ไม่สามารถจะเดินได้เพราะขาดการประสานกันของกล้ามเนื้อ
abbasid(แอ็บ' บะซิด) n. สมาชิกของราชวงศ์กาลิปส์ (caliphs) ในกรุงแบกแดดสมัยโบราณ
abbess(แอบ' บิส) n. หัวหน้าสำนักแม่ชี
abdominal distensionอาการปวดแน่นท้อง
abdominous(แอบคอม' มินัส) adj. ซึ่งมีพุงใหญ่ (potbellied)
abelmosk(เอ' เบลมอสค) n. ต้นไม้เมืองร้อนชนิดหนึ่ง (Hibiscus Abelmoschus)
aberdeen angusพันธุ์วัวชนิดหนึ่งที่ไร้เขา
abiogenesis(เอ' บิโอเจน' นิซิส) n. การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตจากสิ่งไม่มีชีวิต, การเกิดขึ้นเอง. -abiogenetic adj. (spontaneous generation)
abiosis(เอ' ไบโอ' ซิส) n. การไร้ชีวิต, ภาวะที่ไม่มีชีวิตหรือสิ่งมีชีวิต. -abiotic adj.
able seamanหทารเรือชั้นสอง, กลาสีเรือชั้นหนึ่ง, จ่า, Syn. able-bodied seaman
ablins(เอ' บลินซ) adv. บางที., Syn. ablings, aiblins (perhaps)
abnormal psychologyจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความวิปริตของบุคลิกภาพ (branch of psychology)
abolish(อะบอล' ลิช) เลิกล้ม, ลบล้าง, ยกเลิก,ทำลาย. abolishment n., Syn. nullify
abolitionism(แอบบะลิซ' เชินนิสซึม) n. หลักเกณฑ์นโยบายการเลิกล้ม. -abolitionist. n.
abomasum(แอบบะเม' ซัม) n., (pl. abomasa) กระเพาะจริงหรือกระเพาะที่สี่ของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
abominable snowmanมนุษย์หิมะ., Syn. yeti
aborigines(แอบบอริจ' จิเนส) n. พืชหรือสัตว์พื้นเมือง, คนพื้นเมือง -aboriginal adj.
abortionist(อะบอร์' เชินนิสทฺ) n. ผู้ทำแท้ง (อย่างผิดกฎหมาย)
abortusเด็กแท้งซึ่งมีน้ำหนักน้อยกว่า 500 กรัม ตอนคลอดซึ่งไม่มีโอกาสรอด
about-ship(อะเบาท' ชิพ) vt. โจมตี
abraham bosomสวรรค์ (รางวัลของความดี)
abrasion(อะเบร' เชิน) n. บริเวณถลอก, รอยถลอก, รอยขัด, รอยสึก, การถลอก (ขัด,สึก)
abrasive(อะเบร' ซิฟว) n.,adj. สารหรือสิ่งที่ใช้ขัดหรือถูหรือกัดกร่อน, ซึ่งกัดกร่อน
abreast(อะเบรสทฺ') adj.,adv. เคียงข้าง, พร้อมกัน,เป็นแนวเดียวกัน,เสมอกัน,ทัน, Syn. beside
abs-(คำเสริมหน้า) = ab-
abscess(แอบ' เซส) n. ฝีหนอง
abscise(แอบไซซ') vi. แยก, ตัด
abscissa(แอบซิส' ซะ) n. (pl. -scissas, -scissae) จุบนแนวนอน (x-axis) ที่ขนานกับแกน y
abscission(แอบซิส' ซัน) n. การตัดออก, การหยุดทันที (sudden termination)
abscond(แอบสฺคอนดฺ') vi. หลบหนี
absence(แอบ' เซินซฺ') n. การไม่อยู่, ระยะเวลาที่ไม่อยู่, การไม่ปรากฏตัว, การไม่มีตัวตน, การขาด, การขาดแคลน, Syn. inexistence, nonexistence ###A. presence, adequacy)
absence without leaveดู A. W. O. L.
absent(adj. แอบ'เซินทฺ vt. แอบเซนทฺ') ไม่อยู่, ขาด, ลาหยุด, ไม่ได้มาร่วมด้วย, ไม่สนใจ, ใจลอย, ขาดแคลน -vt. ทำให้ขาด -absentation, absentness n., Syn. missing ###A. present)
absent-minded(แอบ' เซนไม' เดด) adj. สติลอย -absent-mindedness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
abacus(n) ลูกคิด
abase(vt) ลดต่ำ,ถ่อมตัว,น้อม,เสื่อมศักดิ์
abasement(n) การลดตัว,การถ่อมตัว,การน้อม,การเสื่อมศักดิ์
abash(vt) ทำให้เขิน,ทำให้อาย,ทำให้ประหม่า
abashed(adj) อาย,ประหม่า,ขวยเขิน,สะเทิ้นอาย
abbess(n) หัวหน้านางชี
abolish(vt) เลิกล้ม,ล้มล้าง,ยกเลิก
abolitionist(n) ผู้นิยมลัทธิการล้มเลิก
aborigines(n) ชาวพื้นเมือง
abrasion(n) รอยขูด,รอยสึก,รอยถลอก
abrasive(adj) ถลอก,ขูด
abrasive(n) สิ่งที่ใช้ขัดถู
abreast(adv) พร้อมกัน,เคียงคู่กันไป,เสมอกัน
abscess(n) หนอง,ฝี
abscond(vi) หนี
absence(n) การไม่มา,การไม่อยู่,การขาดประชุม,การไม่มี
absent(adj) ไม่มา,ไม่อยู่,ขาดประชุม,ไม่มี
absent(vt) ทำให้ไม่มา,ทำให้ไม่อยู่
ABSENT-absent-minded(adj) เหม่อ,เหม่อลอย,ใจลอย
absentee(n) ผู้ที่ขาดไป,ผู้ที่ไม่อยู่
absolute(adj) สมบูรณ์,จริง,แน่นอน,แท้,ล้วน,ครบถ้วน
absolutely(adv) โดยสมบูรณ์,อย่างครบถ้วน,อย่างแน่นอน
absolution(n) การอภัยโทษ,การให้อภัย
absolve(vt) ให้อภัย,พ้นจากบาป,ปลดเปลื้อง
absorb(vt) ดึงดูด,ซึมซับ,ดูดกลืน,หมกมุ่น,รับภาระ
absorbed(adj) ที่หมกมุ่น,ที่ใฝ่ใจ,ที่สนใจมาก,อย่างตั้งอกตั้งใจ
absorbent(adj) ซึ่งสามารถดูดซึม,ซึ่งสามารถซึมซับ,ซึ่งสามารถดึงดูด
absorbent(n) สิ่งที่สามารถดูดซึม,สิ่งดึงดูด
absorbing(adj) ซึ่งดึงดูดใจ,ซึ่งน่าสนใจ
absorption(n) การดูดซึม,การซึมซับ,ความหมกมุ่น
absorptive(adj) ที่สามารถดูดซึม,ที่สามารถซึมซับ,ที่ดึงดูด
abstain(vi) เว้น,ละเว้น,อด
abstemious(adj) ตามอัตภาพ,พอประมาณ
abstention(n) การเว้น,การสละสิทธิ์,การละเว้น
abstinence(n) การเว้น,การละเว้น
abstract(adj) ซึ่งเข้าใจยาก,เป็นนามธรรม
abstract(n) การสรุป,เรื่องย่อ,นามธรรม
abstract(vt) สรุป,เอาออก
abstracted(adj) ที่แยกออกไป,ใจลอย
abstraction(n) การเอาออก,การเหม่อลอย,สิ่งที่เป็นนามธรรม
absurd(adj) ไร้สาระ,ไร้เหตุผล,ไม่สมเหตุผล,น่าหัวเราะ
absurdity(n) ความไร้เหตุผล,ความไร้สาระ,ความไม่สมเหตุสมผล
abuse(n) การปรามาส,การเหยียดหยาม,การดูถูก,การด่าว่า
abuse(vt) ปรามาส,เหยียดหยาม,ดูถูก,ด่าว่า
abusive(adj) ที่ถูกปรามาส,ที่ถูกเหยียดหยาม,ที่ถูกด่าว่า
abyss(n) เหว,อเวจี,นรก,ห้วง
access(n) วิธีเข้าถึง
accessible(adj) ซึ่งสามารถเข้าถึงได้
accession(n) การยอมรับ,การเข้าถึง,การครอบครอง
accessory(n) ส่วนประกอบ,อุปกรณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permanent sterilityการเป็นหมันถาวร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
permanent tooth; secondary toothฟันแท้ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
permanently frozen ground; perennially frozen ground; pergelisol; permafrostชั้นดินเยือกแข็งคงตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
permeable; pervious-ให้ซึมได้, -ให้ซึมผ่านได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poisoning, food; sitotoxismภาวะอาหารเป็นพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poisoning, lead; plumbism; saturnismภาวะพิษตะกั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poisoning, mercury; mercurialismภาวะพิษปรอท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Poisson distributionการแจกแจงปัวซง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
poke gun; push gunปืนกด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
polar axisแกนเชิงขั้ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
polar coordinatesพิกัดเชิงขั้ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
private householdครัวเรือนส่วนบุคคล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
private member's billร่างกฎหมายที่สมาชิกสภาเสนอ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
private members, billร่างกฎหมายที่สมาชิกสภาเสนอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
private nuisanceเหตุรำคาญส่วนบุคคล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pseudolithiasisอาการเสมือนเป็นนิ่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudomembranous candidiasisโรคราแคนดิดาชนิดเยื่อเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudoneoplasm; pseudotumor; pseudotumourเนื้องอกเสมือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudonymนามแฝง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pseudoparalysisอัมพาตเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudoparaphysesเส้นแทรกเทียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pseudoparenchymaพาเรงคิมาเทียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pseudoperitheciumเพอริทีเซียมเทียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pseudoplakton; epiplanktonแพลงก์ตอนเทียม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pseudoplasmodiumพลาสโมเดียมเทียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
provocation test; test, challengeการทดสอบท้า, การทดสอบกระตุ้นให้ปรากฏ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proximal surface๑. ด้าน(ฟัน)ประชิด๒. พื้นผิว(ฟัน)ประชิด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
piriform aperture; aperture, anterior nasalช่องจมูกส่วนหน้า(กะโหลก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
piriform aperture; anterior nasal aperture; anterior nasal opening in skullช่องจมูกส่วนหน้า(กะโหลก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pisiform-รูปเมล็ดถั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pisiform-รูปเมล็ดถั่ว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pisolithเม็ดแบบถั่ว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pistilเกสรเพศเมีย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pistillateมีเกสรเพศเมีย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pistillate flower; carpellated flowerดอกเพศเมีย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pistillodeเกสรเพศเมียเป็นหมัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
partial vacuum system; soft vacuum systemระบบเชื่อมสุญญากาศไม่สมบูรณ์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
partially ordered setเซตอันดับบางส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
partially transferred arcอาร์กถ่ายโอนบางส่วน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
partible landsที่ดินที่อาจแบ่งแยกได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
particeps criminis (L.)ผู้มีส่วนทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parasite fold; ongruent foldชั้นหินคดโค้งระนาบแกนร่วม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
parasite rateอัตราปรสิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasite, accidentalตัวเบียนบังเอิญ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasite, cytozoicปรสิตในเซลล์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasite, pathogenicปรสิตก่อโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasite, periodicปรสิตครั้งคราว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasite, permanentปรสิตประจำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasite, temporaryปรสิตบางระยะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parasitemia; parasitaemiaภาวะเลือดมีปรสิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Audio Visual Material and Equipmentโสตทัศนวัสดุอุปกรณ์
เกิดจากการนำเอาคำว่า โสต (Audio) + ทัศน (Visual) + วัสดุ (Material) + อุปกรณ์ (Equipment) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Computer Assisted Instructionการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Recordingsแผ่นเสียง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Instructional Mediaสื่อการเรียนการสอน, คำนี้นักการศึกษาบางท่านใช้คำว่า "สื่อการเรียน" เพราะเห็นว่าสื่อต่างๆ ที่เรานำมาใช้นั้นเพื่อการศึกษา หรือเพื่อช่วยในการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่วนนักการศึกษาบางท่านจะใช้คำ "สื่อการสอน" เพราะเห็นว่าสื่อต่างๆ นั้น เป็นตัวถ่ายทอดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
สื่อการเรียนการสอนนี้ ได้มีนักการศึกษาได้ให้ความหมาย หรือคำจำกัดความไว้หลายท่านด้วยกัน แต่พอจะสรุปความได้คือ "สื่อการเรียนการสอน" หมายถึง วัสดุ เครื่องมือ ตลอดจนถึงวิธีการต่างๆ ที่จะเป็นตัวช่วยถ่ายทอดความรู้ จากแหล่งความรู้ไปยังผู้เรียน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Computer-Based Trainingการนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการฝึกอบรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Asynchronous Learningกิจกรรมการเรียนแบบไม่ประสานเวลา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Synchronous Learningกิจกรรมการเรียนแบบประสานเวลา , กิจกรรมการเรียนแบบประสานเวลา  [เทคโนโลยีการศึกษา]
Systematic Planningกระบวนการวางแผนอย่างมีระบบ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Cognitivismหลักทฤษฎีกลุ่มพุทธิปัญญานิยม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Self Learning Processesกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Interaction Processesกระบวนการปฎิสัมพันธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Participation Processesกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Application Processesกระบวนการประยุกต์ใช้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Integrated Library Systemsระบบห้องสมุดแบบบูรณาการ
ระบบห้องสมุดแบบบูรณาการ เป็นระบบที่ทำงานร่วมกันระหว่างชุดโปรแกรมที่ประกอบด้วยโมดูลต่างๆ หรือระบบย่อยตามลักษณะงานพื้นฐานของห้องสมุด ได้แก่ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (Acquisition module) งานควบคุมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serial control) งานทำรายการทรัพทยากรสารสนเทศ (Cataloging module) การสืบค้นทางออนไลน์ (Online Public Access Catalog-OPAC) และงานบริการยืม-คืน (Circulation module)

การทำงานที่สัมพันธ์ (โดยย่อ) เริ่มจาก

1. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เช่น การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ นำรายการของทรัพยากรสารสนเทศ ข้อมูลของร้านค้าหนังสือ ข้อมูลของราคา (อัตราแลกเปลี่ยน) ข้อมูลของงบประมาณที่ได้รับสำหรับการจัดหา งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศสามารถควบคุมงบประมาณที่ได้รับจากการที่ระบบสามารถตัดยอดงบประมาณที่ได้ดำเนินการไปแล้ว สามารถติดต่อร้านค้าตามข้อมูลที่ลงไว้ในระบบ และลงรายการข้อมูลทางบรรณานุกรม (ตั้งต้น) ของทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมสถานะของรายการนั้นๆ ว่าอยู่ในระหว่างการจัดซื้อ การส่งไปยังงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ รายการต่างๆ แม้ว่าจะลงรายการทางบรรณานุกรม ยังไม่ครบถ้วน แต่ผู้ใช้สามารถสืบค้นและเห็นรายการดังกล่าว ผ่านโมดูล OPAC แต่สถานะจะเป็นตัวบ่งบอกว่าอยู่ในกระบวนการใด

2. งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ดึงรายการทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศที่ทางงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ บันทึกไว้ในระบบ เพื่อลงรายการทางบรรณานุกรมตามหลักเกณฑ์การลงรายการทางบรรณานุกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้ (MARC) อย่างครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมเปลี่ยนสถานะของรายการนั้นๆ เป็นให้บริการที่ชั้นหนังสือ (Check shelf available) และส่งทรัพยากรสารสนเทศที่ลงรายการทางบรรณานุกรมในระบบผ่านโมดูล Cataloging เรียบร้อยไปยังงานบริการเพื่อขึ้นชั้นให้บริการ รายการทางบรรณานุกรมที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะสามารถสืบค้นผ่านโมดูล OPAC

3. ผู้ใช้สามารถสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการใช้ผ่านโมดูล OPAC และนำมายืมผ่านโมดูล Circulation

4. โมดูล Circulation อำนวยความสะดวกในการให้ยืม คืน จอง ต่ออายุ ทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมทั้งคำนวณการปรับค่าหนังสือที่ค้างการคืน และพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าปรับ

5. ในส่วนของวารสาร ซึี่่งเป็นงานที่มีความซับซ้อนมาก จะมีโมดูล Serial control ในการบันทึกรายการวารสารที่เข้ามาแล้ว ต้องติดตามทวงถาม การเย็มเล่ม

เริ่มมีการนำระบบห้องสมุดแบบบูรณาการมาใช้ให้ห้องสมุดตั้งแต่ ค.ศ. 1981 เมื่อ University of Florida ซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปโนทิส (NOTIS-Northwestern Online Total Integrated System) เป็นครั้งแรก และหลังจากนั้นก็มีระบบห้องสมุดแบบบูรณาการเกิดขึ้นอีกมากมายและจำนวนห้องสมุดที่หันมาใช้ระบบดังกล่าวก็เพิ่มขึ้นทั่วโลก นับเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากสำหรับห้องสมุดในการเปลี่ยนจากระบบห้องสมุดแบบเดิม มาเป็นระบบห้องสมุดแบบบูรณาการ

ระบบห้องสมุดแบบบูรณาการในปัจจุบัน มีทั้งเชิงพาณิชย์ และที่เป็นโปรแกรมโอเพนซอร์ส สำหรับโปรแกรมเชิงพาณิชย์ ได้แก่ อินโนแพค (INNOPAC) วีทีแอลเอส (VTLS) เป็นต้น แล้วแต่ความละเอียดของแต่ละโมดูลที่มีให้ และมีทั้งที่พัฒนาจากต่างประเทศและในประเทศไทย ส่วนโปรแกรมที่เป็นโอเพนซอร์ส ได้แก่ Koha, OpenBiblio เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Instructorผู้สอน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Subject reference booksหนังสืออ้างอิงเฉพาะวิชา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Slang dictionaryพจนานุกรมคำสะแลง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Psychimator Domainด้านการเคลื่อนไหวของร่างกาย, ด้านการเคลื่อนไหวของร่างกาย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Pre-instructional Activitesกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Assessment of Learning Outcomesการวัดผลการเรียนรู้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
General reference booksหนังสืออ้างอิงทั่วไป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Computer Assisted Instruction การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Ergonomicsการยศาสตร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Scannerเครื่องกราดตรวจ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Event signalingการให้สัญญาณเหตุการณ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Transponderช่องรับส่งผ่านสัญญาณ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Integrated Services Digital Networkโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Tape recordingsแถบบันทึกเสียง (Tape recording)

แถบบันทึกเสียง

หมายถึงวัสดุที่แบนยาวเคลือบด้วยสารแม่เหล็กใช้บันทึกสัญญาณเสียง เป็นวัสดุที่นิยมใช้ในการบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ บันทึก เสียงได้ทั้งสองแถบและสามารถลบเสียงเดิมออกแล้วบันทึกเสียงใหม่ได้ ต่างจากแผ่นเสียงที่เมื่อบันทึกเสียงลงไปแล้วจะคงอยู่ตลอด ไปจนกว่าแผ่นเสียงจะสึกหรอหรือแตกหัก เทปบันทึกเสียง มี 3 ลักษณะ ได้แก่

1.เทปม้วน (tape open reel-to reel)

2.เทปตลับแบบคาสเซท (tape cassette)

3.เทปตลับแบบ cartridge

(tape cartridge) การจัดเก็บเทปบันทึกเสียง จะจัดเก็บไว้ในกล่อง เรียงตามลำดับเลขทะเบียนหรือหัวเรื่องที่กล่องเทปและที่วงของเทปมีป้ายระบุรายละเอียดไดว้คือ ผู้ผลิต ชื่อเรื่อง สถานที่ วัน เดือน ปี หมายเลขจำนวนระยะเวลาที่เล่น และอัตราความเร็ว

บรรณานุกรม : พิมลพรรณ ประเสริฐวงษ์ เรพเพอร์, การใช้ห้องสมุด กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2542 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Asynchronousไม่ประสานเวลา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Synchronousประสานเวลา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Virtual classroomห้องเรียนเสมือน,
ห้องเรียนเสมือน
[เทคโนโลยีการศึกษา]
Virtual universityมหาวิทยาลัยเสมือน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Softwareส่วนชุดคำสั่ง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Joystickก้านควบคุม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Shelving for periodicalการจัดชั้นวารสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Periodical selectionการเลือกวารสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Classificationการวิเคราะห์หนังสือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Reference serviceบริการตอบคำถาม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Museumพิพิธภัณฑ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Museum curatorภัณฑารักษ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Information storage and retrieval systemระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Serials control systemระบบควบคุมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Cross referenceรายการโยง,

รายการโยง

[เทคโนโลยีการศึกษา]
International Standard Book Numberเลขมาตรฐานหนังสือสากล

src="http://stks.or.th/thaiglossary/sites/default/files/isbn_0.jpg" alt="ISBN"> [เทคโนโลยีการศึกษา]

Dissertations, Academicวิทยานิพนธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thesaurusศัพท์สัมพันธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Abstractสาระสังเขป [เทคโนโลยีการศึกษา]
Information scienceสารสนเทศศาสตร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Audio-visual materialโสตทัศนวัสดุ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Accessการเข้าถึง [เทคโนโลยีการศึกษา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
constantly (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o)
hubristic (n ) คนโอหัง
I'm just having some food (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) you
just in case (phrase ) วลี just in case แปลว่า เผื่อไว้ เผื่อๆไว้ ตัวอย่างเช่น แนนบอกนกว่า Do you want to go to the beach with me? เธออยากไปชายหาดกับฉันไหม นกตอบว่า Sure! Are we going to swim? ไปสิ! เรากำลังจะไปว่ายน้ำกันใช่ไหม แนนตอบว่า Nope, I just want to sunbathe not swim. ไม่ล่ะ ฉันแค่อยากไปนอนอาบแดดน่ะ ไม่ว่ายน้ำ นกทำหน้าหงอยนิดหนึ่งก่อนพยักหน้าและตอบว่า Okay, with me. ตกลง ฉันยังไงก็ได้ But I will take my swimsuit, just in case. แต่ฉันจะเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วยแล้วกัน เผื่อๆ ไว้
literatures (n vi vt modal verb adj adv conj colloq name ) literatures
metabolites
metabolites
show-cause notice (n ) หนังสือชี้แจงข้อมูล
zamioculcas zamiifolia (n ) ต้นเขียวมรกต หรือกวักมรกต ชื่อเรียกย่อๆคือ zz plants
%mutatis mutandis%โดยอนุโลม
'scuse me (slang ) คำย่อของ excuse me; เป็นภาษาไม่เป็นทางการมักใช้ในการสนทนาบนอินเทอรืเน็ต ( * w *m iiiita)
(d) administrative proceedingการพิจารณาคดีทางปกครอง
*dress code*[ดฺ แร็ดสฺ โขดฺ - เน้นเสียงที่คำแรก ] dress code คือ กฎระเบียบการแต่งกายตามจารึตประเพณีนิมยมของสังคมหนึ่งๆ เช่น การใส่ชุดฟอร์มนักเรียนนักศึกษาไทย ชุดข้าราชการไทย การแต่งกายเวลาเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ไทย การแต่งกายไปร่วมพระราชพิธีต่างๆ การแต่งกายแบบสากลนิยมตามงานราตรีสโมสร หรือตามที่เจ้าภาพได้กำหนดไว้ เป็นต้น ตัวอย่าง 1. To attend a gala dinner at the Oriental Hotel, the dress code is strict - black tie only. การไปรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรมโอแรนเต็ลนั้น กฎระเบียบการแต่งตัวนั้นเข้มงวดมาก คือ ต้องชุดราตรีสโมสรเท่านั้น 2. Thai students have a very strict dress code when they go to school. นักเรียนไทยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการแต่งกายตอนไปเรียนอย่างเคร่งครัด
*egenwart {f}; Präsens {n} [gramm.] | erweitertes * (n vi vt modal ver) present continuous
*ehnenentzündung {f}; Sehnenscheidenentzündung {f*เอ็นอักเสบ
*electric toothbrush* (n ) แปรงสีฟันไฟฟ้า
*igantisch; riesig; wahnsinnig groß; enorm {adj}; * (adj) extremely large
*institution*กฎระเบียบที่ตราขึ้นใช้บังคับ
*oldest* (adj ) เก่าที่สุด, แก่ที่สุด
*shoe cabinet* (n ) ตู้เก็บรองเท้า, ตู้ใส่รองเท้า
*tonewashed {adj}; mit Steinen ausgewaschen [textil* (adj) (เสื้อผ้า โดยเฉพาะ jeans) ที่ซักด้วยการใช้หินก้อนเล็กขัดถู ให้ดูว่าเก่าและซีดลงจากเดิม
See also: R. stone wash
- Report to Managing Director / Supervise 3 Junior Administration staffs - Day- to- (org )
-responsible- (vi vt aux. verb ) รับผิดชอบ
5-5 NEWTON'S SECOND LAW All the definitions, experiments, and observations that we h5-5 NEWTON'S SECOND LAW All the definitions, experiments, and observations that we have described so far can be summarized in a simple vector equation, which is called Newton's second law of motion:
a bird in the hand is worth two in the bushสิ่งที่มีอยู่แล้วย่อมดีกว่าสิ่งที่อยากได้
a Business-To-Businessการตลาดแบบธุรกิจต่อธุรกิจ
a couple of days ( ) สองวัน
See also: S. 2 days,
a fool and his money are soon parted(ใช้เมื่อต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากเนื่องมาจากการตัดสินที่ไม่ดี) ให้คนโง่ใช้เงินอีกไม่นานเงินก็หมด
a friend in need is a friend indeedเพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก
a sense of occasiona sense of occasion / Mostly used in UK / the feeling people have when there is a very important event or celebration: The decorations, flowers, and crowds gave the town a real sense of occasion. a sense of occasion / หลักๆใช้ในสหราชอาณาจักร์ / ความรู้สึกของผู้คนที่มีต่อการเฉลิมฉลองหรือเหตุการณ์สำคัญๆ เช่น การประดับประดาต่างๆทั้งดอกไม้และฝูงชนที่แออัดทำให้ตัวเมืองเป็นที่ตื่นตาตื่นใจไปหมด
a stone's throw from (idiom ) ไม่ไกล, ระยะใกล้ๆ, ระยะทางที่ก้อนหินขว้างไปได้
a world firstครั้งแรกในโลก
abducens nerve (n ) เส้นประสาทสมองคู่ที่ 5 นำคำสั่งจากสมองไปยังกล้ามเนื้อตา บังคับให้เกิดการชำเลืองตา ให้โฟกัสภาพชัด
abducens nerve (n ) เส้นประสาทสมองคู่ที่ 6
Abnahmebescheinigung {f}; Abnahmeprotokoll {n} (n ) หนังสือรับรองการรับรอง
See also: S. การยินยอม, A. ไม่ยอมรับ, R. เห้นด้วย
abrasion (n) รอยขีด--ในการถ่ายรูป หมายถึง รอยถลอก ขีดข่วน หรือตำหนิ เกิดขึ้นโดยการสัมผัสบนผิวที่เคลือบด้วยน้ำยาหรือเนื้อแผ่นฟิล์ม
abseiling (n vi vt ) เทคนิคการปีนป่ายลงเขาด้วยเชือก ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
absenteeismความจริงของการขาดงานหรือขาดเรียนโดยปราศจากเหตุผลที่ดี (Oxford advanced learner)
absolute altimeter (n) มาตราวัดความสูงสัมบูรณ์ม เครื่องวัดความสูงสัมบูรณ์--เครื่องวัดความสูงชนิดหนึ่ง ซึ่งวัดระยะตามแนวดิ่งไปยังผิวพื้นด้านล่าง โดยใช้เทคโนโลยีทางวิทยุ เรดาร์ เสียง เลเซอร์ หรือ คาแพซิทิฟ
absolute receivership (n) คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
absorbed dose (n) ปริมาณรังสีดูดซึม--ปริมาณพลังงานรังสีนิวเคลียร์(หรืออนุภาคไออน) ที่แผ่ออกมาซึ่งหน่วยมวลของวัตถุรับไว้ หน่วยพลังงานรังสีนี้เรียกว่า "แรด"
Absorbierung {f}[แอฟซอปแบ้น] (vt) ค่าการดูดกลืนแสง
Absorption (n) ฌาณ(อารมณ์ของสมาธิอันแน่วแน่)
abstact (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) บทคัดย่อ
abstract of titleสารบัญจดทะเบียนและนิติกรรม (ศัพท์กฎหมายที่ดิน)
abysmal (adj ) แย่สุดๆ, เลวร้ายมาก, ที่มีมาตรฐานต่ำมาก
ACARS[เอคาร์] (jargon ) ระบบสื่อสารและรายงานตำแหน่งอากาศยาน (Aircraft Communications Addressing and Reporting System)
Accessoire {n} | Accessoires {pl}[แอคเซสซรี่] (n) ตกแต่ง
accessory (n) เครื่องประดับ
acid-ash diet (n ) A diet consisting largely of meat or fish, eggs, and cereals (with a minimal quantity of milk, fruit, and vegetables,) that when catabolized leaves an acid residue to be excreted in the urine.
See also: A. alkaline-ash diet,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Shut up, you!Schweigt! Tikhiy Don (1957)
The people!Das Volk! Tikhiy Don (1957)
What is it?Was tue ich? Tikhiy Don (1957)
Out!Heraustreten! Tikhiy Don (1957)
Alfonso...Alfonso. The Night Heaven Fell (1958)
- What?Schreib es auf. The Night Heaven Fell (1958)
May I?Gestatten Sie? Inspector Maigret (1958)
You feel a jolt...Dann ein Stoß ... Tikhiy Don (1957)
I like it.Das gefällt mir. Tikhiy Don (1957)
Is the capital roaring?Lärmt die Hauptstadt? Tikhiy Don (1957)
Yes, it is.Ja, sie lärmt. Tikhiy Don (1957)
Nothing good.Aber das freut einen kaum. Tikhiy Don (1957)
There's a food shortage.Es mangelt an Brot. Tikhiy Don (1957)
Hunger and discontent in the workers' districts.In den Arbeiterbezirken herrschen Hunger, Unzufriedenheit, Protest. Tikhiy Don (1957)
You're not at a market- place!Ihr seid nicht auf dem Basar! Tikhiy Don (1957)
The war won't end well for us. What do you think, gentlemen?Wir werden diesen Krieg kaum gut überstehen, was meinen Sie? Tikhiy Don (1957)
What we think?Was wir meinen? Tikhiy Don (1957)
We think, six spades.Wir denken, einsTikhiy Don (1957)
- Pass.- Ich passe. Tikhiy Don (1957)
The Russo-Japanese war sparked the 1905 revolution.Der Russisch-japanische Krieg brachte die Revolution von 1905. Tikhiy Don (1957)
This war will culminate in another revolution.Dieser Krieg wird mit einer neuen Revolution enden. Tikhiy Don (1957)
Attention, gentlemen! Cornet Bunchuk will be delivering now his Social-Democratic prophesies.Achtung, meine Herren, Leutnant Buntschuk wird jetzt nach dem sozialdemokratischen Traumdeutungsbuch etwas verkünden. Tikhiy Don (1957)
Playing the fool?Willst wohl den Hanswurst spielen? Tikhiy Don (1957)
Well, everyone follows his own calling.Es hat eben jeder seine Berufung. Tikhiy Don (1957)
I'm surprised to find, gentlemen, such characters in our officers' corps.Mich verwundert der Umstand, meine Herren, dass es unter unseren Offizieren solche Subjekte gibt. Tikhiy Don (1957)
Maybe you even want to see us defeated in this war?Stehst du etwa für unsere Niederlage in diesem Krieg? Tikhiy Don (1957)
That's too much!Na wissen Sie! Tikhiy Don (1957)
Whatever your political convictions are, but to wish defeat for one's country id treason!Egal welche politischen Überzeugungen du vertrittst, aber der Heimat eine Niederlage zu wünschen, ist Hochverrat: Tikhiy Don (1957)
It's dishonorable for any decent man!Das ist fürjeden anständigen Menschen eine Schande. Tikhiy Don (1957)
Let's say we're defeated.Gut, nehmen wir an, es gibt eine Niederlage. Tikhiy Don (1957)
What then?Was dann? Tikhiy Don (1957)
You may be certain that tsarism will be destroyed.Der Zarismus wird vernichtet, davon können Sie überzeugt sein. Tikhiy Don (1957)
- What is it?- Was willst du? Tikhiy Don (1957)
- A message from Colonel Shiryaev.- Ein Brief von Oberst Schirjajew. Tikhiy Don (1957)
We're summoned to the colonel, urgently.Man ruft uns schnellstens zum Oberst. Tikhiy Don (1957)
Our commiseration.Unser Mitgefühl. Tikhiy Don (1957)
I believe we'll be ordered into the fray.Mir scheint aber, dass das der Angriffsbefehl ist. Tikhiy Don (1957)
Onward!VorwärtsTikhiy Don (1957)
They're holding their fire till we come nearer.Sie schweigen. Herankommen lassen. Tikhiy Don (1957)
I feel afraid today, and I'm not ashamed of it.Ich fürchte mich heute und schäme mich nicht dafür. Tikhiy Don (1957)
What do you say, we turn back?Was, wenn wir umkehren und zurückgehen? Tikhiy Don (1957)
It's like when you're gambling: no confidence in yourself, you're lost.Hier ist es wie beim Kartenspiel: Wer nicht glaubt, verliert den Kopf. Tikhiy Don (1957)
You look yellow today.Du bistja ganz gelb. Tikhiy Don (1957)
Grishka was here after Christmas.Grischka war da, nach dem Weihnachtsfest. Tikhiy Don (1957)
Either you're sick or a bullet will find you today.Entweder bist du krank, oder dich erwischt es heute. Tikhiy Don (1957)
Company, follow me!Schwadron, mir nach! Tikhiy Don (1957)
At a trot, forward march!lm Trab, marsch! Tikhiy Don (1957)
They're using gas!Gas, Brüder! Tikhiy Don (1957)
Gas!GasTikhiy Don (1957)
They're using gas!Gas, Brüder! Tikhiy Don (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
s10000 dollars was paid to him.
s$100 will cover all your expenses for the trip.
s10 people were packed into the small room.
s1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.
s1980 was the year when I was born.
s1990 saw many incidents.
s1. Finely chop the chicken breast meat.
s2001 is the year when the 21st century begins.
s2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
s2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
s2. Cut the radishes into long sticks.
s2. Draw a boomerang shape on the card with with a pen. Cut out the boomerang you've drawn.
s2. Sew together the shoulder of the garment body.
s3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
s3 multiplied by 5 is 15.
s3: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
s400,000 gallons of oil have spilled out of the pipeline.
s400 million people speak English as their first language.
s4. Heat the sesame oil in the wok and melt the butter.
s4. Just before bringing it to the boil, set to a low flame and remove the scum again.
s4-speed automatic transmission is available as an option.
s500 policemen were put on strict alert.
s5 dollars and 65 cents an hour.
s5 dollars in quarters and a dollar in dimes.
s5 is less than 8.
s5. When the reaction is over, place the test-tube on a damp cloth.
s60,000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
s600 problems will be tough going.
s67% of those who never smoked said they worried about the health effects of passive smoking.
s80% of all English words come from other languages.
s80% of all information in the world's computers is in English.
s82% - more than four-fifths - of the island's exports is agricultural produce.
s$8.50, please.
sA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
sA 5% consumption tax is levied on most goods and services in Japan.
sA 5% consumption tax is levied on purchases of most goods and services.
sA 6% yield is guaranteed on the investment.
s... Aaah, just how am I supposed to cope with this I wonder?
sA Airlines flight 112 bound for Tokyo will be delayed 30 minutes.
sA baby boy was born to them.
sA baby comes to chew foods.
sA baby craves its mother's milk.
sA baby deer can stand as soon as it is born.
sA baby does not know good or evil.
sA baby has a delicate skin.
sA baby has no knowledge of good and evil.
sA baby has no moral compass.
sA baby is incapable of taking care of itself.
sA baby is sleeping in the cradle.
sA baby was born to them.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การงดออกเสียง[N] abstention, Ant. การออกเสียง, Thai definition: การไม่แสดงความเห็นตามสิทธิ
เทคโนโลยีสมัยใหม่[N] advanced technologies, Syn. เทคโนโลยีทันสมัย, Ant. เทคโนโลยีรุ่นเก่า, Example: คอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เกือบทุกชนิด, Count unit: ชนิด
ฮอร์โมนเพศชาย[N] testosterone, Ant. ฮอร์โมนเพศหญิง, Example: ถ้าเทียบระหว่างเด็กหญิงกับเด็กชาย ฮอร์โมนเพศหญิงเป็นฮอร์โมนแห่งความรัก ส่วนฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนเรื่องของความใคร่, Count unit: ชนิด, Thai definition: สารที่สร้างขึ้นโดยต่อมไร้ท่อของร่างกายในเพศชาย
เอเชีย[N] Asia, Syn. ทวีปเอเชีย, Example: ประชากรสหรัฐอเมริกาในสมัยบุกเบิกอพยพมาจากยุโรปและเอเชียเป็นจำนวน, Thai definition: ชื่อทวีป
เอเชีย[ADJ] Asia, Syn. ทวีปเอเชีย, Example: ปานน้ำเงินมักพบในเด็กที่มีเชื้อชาติเอเชีย, Thai definition: เกี่ยวกับทวีปเอเชีย
อาเชี่ยน[N] Asian, Example: นักขายจากทั่วอาเซียนต่างมารวมตัวกัน ณ สำนักงานในเมืองปักกิ่ง, Thai definition: ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
อาเชี่ยน[ADJ] Asian, Example: เขาได้รับเหรียญทอง 2 เหรียญในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซี่ยน, Thai definition: เกี่ยวกับภูมิภาคในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
เป็นหลักประกัน[V] assure, Syn. เป็นประกัน, Example: การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว
แต่บางที[ADV] at other times, Syn. บางที, บางคราว, บางครั้ง, Ant. เสมอ, สม่ำเสมอ, Example: ชาวไร่ควรจะแบ่งชนิดของฝ้ายตั้งแต่ตอนเก็บจากไร่ แต่บางทีชาวไร่อาจเก็บรวมกันก่อนที่จะแบ่งก็ได้
ในบางกรณี[DET] at some point, Syn. บางกรณี, Ant. ในทุกกรณี, ทุกกรณี, Example: ในบางกรณี ภาษีนำเข้าของวัตถุที่ยังประกอบไม่เสร็จกลับมีอัตราสูงกว่าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
รถยนต์เกียร์อัตโนมัติ[N] automatic transmission car, Syn. รถยนต์เกียร์ออโต้, รถเกียร์ออโต้, Ant. รถยนต์เกียร์ธรรมดา, รถยนต์เกียร์กระปุก, Example: รถยนต์เกียร์อัตโนมัติมีราคาสูงกว่ารถยนต์เกียร์ธรรมดา, Count unit: คัน, Thai definition: รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติ
หลักพระพุทธศาสนา[N] Buddhist principles, Example: การบูชาปูชนียบุคคลนับว่าเป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งตามหลักพระพุทธศาสนา, Thai definition: สาระสำคัญของศาสนาพุทธ
กรณีจำเป็น[N] case of necessity, Syn. เรื่องจำเป็น, Example: การแจ้งเกิดต้องแจ้งภายใน 15 วัน กรณีจำเป็น แจ้งภายหลังได้ แต่ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันเกิด, Count unit: กรณี
คำรับสารภาพ[N] confession, Example: เขาถูกจับตัวมาทรมานอย่างสาหัสสากรรจ์ จนกว่าคำรับสารภาพจะหลุดออกมาจากปาก, Thai definition: คำพูดที่ยอมบอกว่าได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหา
สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน[N] fundamental rights and freedoms, Example: สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์มาแต่กำเนิด ไม่มีใครพรากจากตัวมนุษย์ได้
คุ้มครองสิทธิ์[V] guard the rights, Syn. รักษาสิทธิ์, ป้องกันสิทธิ์, Ant. ละเมิดสิทธิ์, รุกรานสิทธิ์, Example: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปกป้องและ คุ้มครองสิทธิ์ เพื่อสร้างวินัยทางการค้าแก่ผู้ประกอบการ
เจตนาบริสุทธิ์[N] honest intention, Syn. เจตนาดี, Ant. เจตนาร้าย, Example: การสร้างพระด้วยวัตถุประสงค์ดี เจตนาบริสุทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของอานิสงส์ทำให้เกิดผลอัศจรรย์แก่ผู้ที่มีไว้ครอบครอง
ยาฉีด[N] intravenous drug, See also: intravenous injection, Example: การคุมกำเนิดมีหลายวิธี เช่น ยาเม็ด ยาฉีด ห่วงอนามัย ถุงยางอนามัย ยาฝังใต้ผิวหนัง การทำหมันหญิงและชาย, Thai definition: ยาที่เข้าสู่ร่างกายโดยวิธีการฉีด
ที่พึ่งสุดท้าย[N] last resort, Ant. ที่พึ่งแรก, Example: เกษตรกรอยากจะมีธ.ก.ส. เป็นที่พึ่งสุดท้าย เพราะธ.ก.ส. เป็นสถาบันการเงินที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์
นอกราชอาณาจักร[N] outside the Kingdom, Ant. ในราชอาณาจักร, Example: การนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร จะต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมศิลปากรก่อน, Thai definition: ภายนอกรัฐที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
นอกขอบเขต[N] outside the scope of, Ant. ในขอบเขต, ภายในขอบเขต, Example: การกระทำของคุณตอนนี้อยู่นอกขอบเขตแล้วนะ, Thai definition: ออกนอกบริเวณที่กำหนดไว้
ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย[N] person in authority, Example: พนักงานเหล่านี้ล้วนเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด
สถาบันทางการเมือง[N] political institution, Example: คณะผู้วิจัยคาดว่ากิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันครอบครัว สถาบันทางการเมือง ประเทศชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง, Count unit: แห่ง, Thai definition: สิ่งซึ่งคนในส่วนรวม คือ สังคม จัดตั้งให้มีขึ้น อันเกี่ยวข้องกับการเมือง
รัฐศาสตร์[N] political science, Syn. วิชารัฐศาสตร์, Example: การศึกษารัฐศาสตร์ตามแนวใหม่เน้นการศึกษาปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เป็นจริง, Thai definition: วิชาว่าด้วยการเมืองและการปกครองประเทศ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
บาดเจ็บสาหัส[V] seriously injured, Example: นายตำรวจสองคนยิงเจ้าพ่อคนใหม่ได้รับบาดเจ็บสาหัส, Thai definition: มีบาดแผลทำให้เจ็บปวดอย่างรุนแรง
ยานอนหลับ[N] sleeping pill, See also: hypnotics, hypnotic drug, sedative, tranquilizer, antidepressant, Example: ยานอนหลับและยากล่อมประสาทห้ามซื้อกินเอง ถ้าจะกินต้องให้หมอสั่งยา, Thai definition: ยาที่มีฤทธิ์กดประสาททำใหหลับ
หน่วยงานรัฐ[N] state agency, Syn. หน่วยงานราชการ, Ant. หน่วยงานเอกชน, Example: หน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานได้ยื่นมือเข้าร่วมกระบวนการนี้แล้ว, Count unit: หน่วยงาน
ยาทา[N] vanishing cream, See also: unguent, warpaint, rouge, Syn. ยาใช้ภายนอก, Ant. ยากิน, Example: สารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสิ่งที่สัมผัสกับร่างกาย ได้แก่ เครื่องประดับ เครื่องสำอาง เครื่องนุ่งห่ม ยาทา เป็นต้น, Thai definition: ยาที่เข้าสู่ร่างกายโดยการทาบริเวณภายนอก
ครองสติ[V] remain conscious, See also: keep quiet, Syn. คงสติ, คุมสติ, มีสติ, ตั้งสติ, Example: เขาครองสติของเขาไว้ได้ระหว่างฉุกเฉิน
ครอบครัวเดี่ยว[N] single family, Ant. ครอบครัวใหญ่, ครอบครัวขยาย, Example: ครอบครัวของคนในสังคมเมืองหลวงมีขนาดที่เล็กลงกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวซึ่งประกอบด้วยสามีภรรยาและบุตรเท่านั้นเนื่องจากสภาพในสังคมที่เปลี่ยนไป, Thai definition: ครอบครัวขนาดเล็กประกอบด้วยพ่อแม่ลูก
ความโก้หรู[N] luxury, See also: profuseness, lavishness, extravagance, Syn. ความภูมิฐาน, ความหรูหรา, Example: ยี่ห้อของรถยนต์แสดงสถานภาพของความโก้หรูของคนในสังคม
ความใกล้ชิด[N] closeness, See also: acquaintance, proximity, Syn. ความสนิทสนม, Ant. ความห่างเหิน, Example: โดยทั่วไปเด็กจะมีความใกล้ชิดกับแม่มากกว่าพ่อแม่จึงมีอิทธิพลโน้มน้าวจิตใจเด็กได้มากกว่า
ความเข้มแข็ง[N] strength, See also: force, power, Syn. ความแข็งแรง, ความแข็งแกร่ง, Ant. ความอ่อนแอ, Example: การเคลื่อนไหวต่อต้านอย่างแข็งขันขององค์กรเอกชนสะท้อนให้เห็นความเข้มแข็งของกลุ่มพลังประชาธิปไตยในสังคมไทยที่จะแสดงบทบาททางการเมือง
ความเด่นดัง[N] fame, See also: greatness, known, distinction, popularity, eminence, reputation, Syn. ความเด่น, ความดัง, Example: ดาราบางคนจัดกิจกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาสเป็นแล้วออกข่าวเผยแพร่ค่อนข้างใหญ่โตก็มีจุดประสงค์เพื่อความเด่นดังของตนเอง
ความเป็นไป[N] possibility, See also: plausibility, feasibility, Example: กระแสเสียงแห่งความแคลงใจต่อความเป็นไปของเหตุการณ์นี้ยังมีที่ค้างคาอยู่ในจิตใจของประชาชน
ความพอดี[N] sufficiency, See also: adequacy, Syn. ความพอประมาณ, ความเหมาะสม, ความพอเหมาะ, Example: การที่พื้นดินเป็นพิษเพราะการใช้ยาปราบศัตรูพืชเกินความพอดี
ความเรียบง่าย[N] simplicity, See also: easiness, no luxury, Ant. ความหรูหรา, ความฉูดฉาด, Example: พิพิธภัณฑ์ในภาคอีสานเน้นความเรียบง่ายแต่มีความหมายต่อชุมชนโดยพิพิธภัณฑ์ประเภทนี้จะมีลักษณะไม่หรูหรา โอ่โถง และไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โต, Thai definition: ไม่ฉูดฉาด, ไม่หรูหรา
ความสำคัญ[N] importance, See also: emphasis, significance, Syn. จุดสำคัญ, Example: จุดมุ่งหมายในการสร้างทางรถไฟนั้นต้องมีการพิจารณาถึงประโยชน์และความสำคัญในด้านการคมนาคม การขนส่งและการเศรษฐกิจ
ความสุภาพ[N] gentleness, See also: tenderness, Syn. ความอ่อนโยน, ความเรียบร้อย, Example: คนไทยเราใช้การไหว้เพื่อแสดงการทักทาย แสดงความเคารพและแสดงความสุภาพ
ความหลากหลาย[N] variety, See also: diversity, miscellany, Example: ความหลากหลายของพืชพันธ์ที่นำมาปลูกทำให้ดินเกิดสภาพสมดุลขึ้นมาได้, Thai definition: มีหลายอย่างต่างๆ กัน
ความหวาน[N] sweetness, See also: lusciousness, Example: นมข้นหวานก็เป็นนมที่มีความหวานมากเกินไปไม่เหมาะสำหรับเด็ก, Thai definition: มีรสเหมือนรสน้ำตาล
ความเห็นแก่ได้[N] exploitation, See also: profit, benefit, advantage, selfishness, Syn. ความเห็นแก่ตัว, Example: ความเห็นแก่ได้ของผู้ประกอบการและความประมาทของคนงานทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
ความเห็นแก่ตัว[N] selfishness, See also: exploitation, utilization, Syn. ความเห็นแก่ได้, Example: ความเห็นแก่ตัวเป็นสาเหตุแห่งความชั่วทั้งมวล, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
ความอบอุ่น[N] warmth, See also: proximity, closeness, Ant. ความว้าเหว่, Example: นักจิตวิทยาส่วนใหญ่ศึกษาพบว่าเด็กที่ขาดความอบอุ่นใกล้ชิดจากมารดาในตอนเริ่มต้นชีวิตจะมีความบกพร่องหลายอย่างเกิดขึ้นทางด้านจิตใจ
ความอ่อนแอ[N] weakness, See also: frailty, infirmity, debility, Ant. ความเข้มแข็ง, Example: เธอใช้หลังมือป้ายน้ำตาก่อนที่มันจะไหลออกมาประจานความอ่อนแอในใจของเธอ, Thai definition: ไม่เข้มแข็ง
ความอ่อนแอ[N] weakness, See also: failure, defect, failing, debility, frailty, Ant. ความแข็งแรง, Example: ผู้ที่เริ่มเข้าสู่วัยชราจะประสบปัญหาหลายประการในการดำรงชีวิตเช่น ปัญหาในด้านความเชื่องช้าและความอ่อนแอของร่างกายและปัญหาเรื่องสายตา, Thai definition: ไม่แข็งแรง
ค่าโทรศัพท์[N] telephone bill, See also: telephone charge, telephone statement, Example: ธนาคารให้บริการชำระค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมให้แก่ส่วนราชการและองค์การต่างๆ, Thai definition: ค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์
คำขอโทษ[N] excuse, See also: pardon, Example: การกล่าวคำขอโทษคงจะไม่เพียงพอต่อความผิดครั้งนี้, Thai definition: ขอให้ยกเว้นโทษ, ใช้เป็นคำสุภาพเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นการล่วงเกินหรือต่ำสูงต่อผู้อื่น
คำขอบคุณ[N] thank, See also: gratefulness, recognition, Example: พิธีกรกล่าวคำขอบคุณผู้ชมที่มาร่วมงานในวันนี้, Thai definition: คำกล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ
คำขานรับ[N] answer, See also: reply, Syn. คำตอบรับ, Example: ความกล้าหาญชาญชัยของรัฐบาลได้รับคำขานรับและต่อต้านระคนกันไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out   FR: ouvrir ; entrouvrir
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาบัติ[v.] (ābat) EN: transgress a precept   
อาชา[n.] (āchā) EN: horse ; pedigree horse   FR: cheval [m]
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: easily trained   
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพ[adj.] (āchīp) EN: professional   FR: professionnel
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อาชีพนิยม[n.] (āchīpniyom) EN: professionalism   FR: professionnalisme [m]
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
อดิเรก[adj.] (adirēk) EN: special ; superior   FR: spécial ; extra ; supérieur
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt nāyok ratthamontrī) EN: former prime minister   FR: ancien Premier ministre [m]
อดีตเมีย[n. exp.] (adīt mīa) EN: ex-wife   FR: ex-femme [f] ; ex-épouse [f]
อดีตภรรยา[n. exp.] (adīt phanrayā) EN: ex-wife   FR: ex-femme [f] ; ex-épouse [f]
อดีตรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt ratthamontrī) EN: former Minister   FR: ancien ministre [m]
อดีตสมัย[n.] (adītsamai) EN: former times   
อดีตสามี[n. exp.] (adīt sāmī) EN: ex-husband   FR: ex-mari [m]
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past ; former times ; ancient times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past tense   FR: passé [m] (conjug.) ; imparfait [m]
อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]
แออัด[X] (aē-at) EN: congested ; crowded   FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
แอร์[n. exp.] (aē) EN: air conditioner ; air conditioning   FR: air conditionné [m] ; airco [m] ; climatisation [f]
แอร์บัส[TM] (Aēbas) EN: Airbus   FR: Airbus [m]
แอร์บัส A380[TM] (Aēbas A380) EN: Airbus A380   FR: Airbus A380 [m]
แอร์โฮสเตส[X] (aē hōsatēt) EN: stewardess ; air hostess   FR: hôtesse de l'air [f]
แอก[n.] (aēk) EN: oppression ; tyranny   
แอลเอสดี[n.] (Aēl.Ēs.Dī.) EN: LSD (lysergic acid diethylamide)   FR: L.S.D. = LSD [m] ; lysergamide [m]
แอลเจียร์[n. prop.] (Aēljīa) EN: Algiers   FR: Alger
แอ่น[v.] (aen) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag   FR: être recourbé
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake   FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
แอ่งดินเหนียว[n. exp.] (aeng dinnīo) FR: glaisière [f]
แอ่งน้ำ[n. exp.] (aeng nām) EN: basin   
แอ่นลม[n.] (aenlom) EN: swallow   FR: hirondelle [f]
แอ่นอก[v. exp.] (aen ok) EN: throw out one's chest   
แอนซี[n. prop.] (Aēnsī) EN: ANSI   FR: ANSI
แอนท์เวิร์ป[n. prop.] (Aēntwoēp) EN: Antwerp   FR: Anvers
แอ่ว[v.] (aēo) EN: court ; woo ; serenade ; sing to   FR: faire la cour ; courtiser
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบ[adj.] (aēp) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly   FR: en douce ; discrètement ; furtivement
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at   FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
แอฟริกาตะวันตก[n. exp.] (Aepfarikā Tawan-tok ) EN: West Africa ; Western Africa   FR: Afrique de l'Ouest [f]
แอร์พอร์ตลิงก์[n. exp.] (aēphøt ling) EN: airport link   FR: liaison aéroport [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
C    S IY1
X    EH1 K S
S    EH1 S
AS    EH1 Z
SU    EH1 S Y UW1
FS    EH1 F EH1 S
CY    S AY1
CC    S IY1 S IY1
SH    EH1 S EY1 CH
SE    S AW2 TH IY1 S T
ES    EH1 S
C2    S IY1 T UW1
MS    M IH1 Z
SO    S OW1
MC    EH1 M S IY1
VS    V IY1 EH1 S
C5    S IY1 F AY1 V
TS    T IY1 EH1 S
US    AH1 S
SR    S IY1 N Y ER0
EX    EH1 K S
SE    S EY1
IS    IH1 Z
C.    S IY1
SY    S AY1
MR    M IH1 S T ER0
ST    S EY1 N T
AX    AE1 K S
OS    AA1 S
'S    EH1 S
S.    EH1 S
SR    S IH1 S T ER0
C3    S IY1 TH R IY1
LS    EH1 L EH1 S
US    Y UW1 EH1 S
CD    S IY1 D IY1
SE    EH1 S IY1
SU    S UW1
ST    S T R IY1 T
VS    V ER1 S AH0 Z
AC    EY1 S IY1
C1    S IY1 W AH1 N
FS    F S
C4    S IY1 F AO1 R
AS    AE1 Z
NE    N AO2 R TH IY1 S T
OX    AA1 K S
IS    AH0 Z
SI    S IY1
SA    S AA1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
C    (n) (s ii1)
S    (n) (e1 s)
X    (n) (e1 k s)
c    (n) (s ii1)
s    (n) (e1 s)
x    (n) (e1 k s)
ex    (n) (e1 k s)
Su    (n) (s uu1)
BC    (n) (b ii2 s ii1)
CD    (n) (s ii2 d ii1)
CO    (n) (s ii2 ou1)
EC    (n) (ii2 s ii1)
JC    (n) (jh ei2 s ii1)
MC    (n) (e2 m s ii1)
MS    (n) (m a1 n y @ s k r i p t)
Mr    (n) (m i1 s t @ r)
Ms    (n) (m i1 z)
PC    (n) (p ii2 s ii1)
QC    (n) (k y uu2 s ii1)
RC    (n) (aa2 s ii1)
SS    (n) (e2 s e1 s)
Sq    (n) (s k w e@1 r)
Sr    (n) (s i1 s t @ r)
St    (n) (s ei1 n t)
US    (n) (y uu2 e1 s)
VC    (n) (v ii2 s ii1)
WC    (n) (d uh2 b l y uu s ii1)
as    (cc) (a z)
ax    (v) (a1 k s)
cc    (n) (s ii2 s ii1)
cf    (n) (s ii2 e1 f)
cm    (n) (s ii2 e1 m)
cp    (n) (s ii2 p ii1)
is    (v) (i z)
kw    (n) (k i1 l @ w o t s)
ox    (n) (o1 k s)
so    (n) (s ou)
us    (prp) (uh z)
vs    (n) (v @@1 s @ s)
yds    (n) (y aa1 d z)
NEC    (n) (e1 n ii1 s ii1)
sci    (n) (s ai1)
Sri    (n) (sh r ii1)
PAC    (n) (p ii1 ei1 s ii1)
A's    (n) (ei1 z)
ABC    (n) (ei2 b ii2 s ii1)
Aug    (n) (oo1 g @ s t)
B's    (n) (b ii1 z)
BBC    (n) (b ii2 b ii2 s ii1)
BST    (n) (b ii2 e2 s t ii1)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
テスト[てすと, tesuto] (n) ทดสอบ
開始[かいし, kaishi] (n) การเริ่ม, See also: เริ่ม
最大[さいだい, saidai] (adj) ใหญ่ที่สุด
開発[かいはつ, kaihatsu] (n) พัฒนา
高速[こうそく, kousoku] (n) ความเร็วสูง
取り付ける[とりつける, toritsukeru] (vt) ติดตั้ง
採用[さいよう, saiyou] (n) ประยุกต์ใช้
世界[せかい, sekai] (n) โลก
追加[ついか, tsuika] (n) เพิ่ม
豚カツ[とんかつ, tonkatsu] (n) หมูชุบแป้งทอด, อาหารญี่ปุ่น
政府[せいふ, seifu] (n) รัฐบาล
写真[しゃしん, shashin] (n) ภาพถ่าย
記者[きしゃ, kisha] (n) ผู้สื่อข่าว
証拠[しょうこ, shouko] (n) หลักฐาน(ในคดี)
進む[すすむ, susumu] (vt) ก้าวหน้า
結ぶ[むすぶ, musubu] (vt) เชื่อมต่อ, เชื่อมความสัมพันธ์
首相[しゅしょう, shushou] (n) นายกรัฐมนตรี
死亡[しぼう, shibou] (n) ตาย
大西洋[たいせいよう, taiseiyou] (n) มหาสมุทรแอตแลนติก
座席[ざせき, zaseki] (n) ที่นั่ง
技術[ぎじゅつ, gijutsu] (n) เทคโนโลยี
診療所[しんりょうじょ, shinryoujo] (n) สถานีอนามัย
要請[ようせい, yousei] (n) ความต้องการ
水難[すいなん, suinan] (n) อุทกภัย(น้ำท่วม, จมน้ำ)
放送[ほうそう, housou] (vt) ออกอากาศ
正式[せいしき, seishiki] (adv) อย่างเป็นทางการ
自然[しぜん, shizen] (n) ธรรมชาติ
次世代[じせだい, jisedai] (n) รุ่นถัดไป
消滅[しょうめつ, shoumetsu] (vt) หายไป
吸収[きゅうしゅう, kyuushuu] (vt) ดูดซับ
弾力性[だんりょくせい, danryokusei] (n) ความยืดหยุ่น
目指す[めざす, mezasu] (vt) มุ่งไป
成分[せいぶん, seibun] (n) ส่วนประกอบ, เครื่องปรุง
結晶[けっしょう, kesshou] (vt) ตกผลึก
不足[ふそく, fusoku] (n) ไม่เพียงพอ
最適[さいてき, saiteki] (adj) เหมาะสมที่สุด
刷新[さっしん, sasshin] (n) ปรับปรุงใหม่, ปฎิรูป
処理[しょり, shori] (vt) ประมวลผล
ソフトウェア[そふとうぇあ, sofutouea] (n) ซอฟท์แวร์
二足[にそく, nisoku] (n) สองเท้า
参加[さんか, sanka] (vt) เข้าร่วมกิจกรรม
歩行者[ほこうしゃ, hokousha] (n) คนเดินถนน
実際[じっさい, jissai] (adv) ในความเป็นจริง
接続[せつぞく, setsuzoku] (n vt) เชื่อมต่อ
学者[がくしゃ, gakusha] (n) นักวิชาการ
博士[はかせ, hakase] (n) ดอกเตอร์
多神教[たしんきょう, tashinkyou] (n) ศาสนาประเภทพหุเทวนิยม (นับถือพระเจ้าหลายองค์)
宗教[しゅうきょう, shuukyou] (n) ศาสนา
一神教[いっしんきょう, isshinkyou] (n) ศาสนาประเภทเอกเทวนิยม (นับถือพระเจ้าองค์เดียว)
博物館[はくぶつかん, hakubutsukan] (n) พิพิธภัณฑ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
飲料水[いんりょうすい, inryousui, inryousui , inryousui] (n) น้ำดื่ม, น้ำกิน
溶接[yousetsu, yousetsu] (n vt) การเชื่อมให้ติดกัน การใช้ความร้อนหรือแรงดันในการเชื่อมประกอบโลหะสองชิ้นเข้าด้วยกัน
進捗[shinchoku, shinchoku] (n) ความคืบหน้า
お願いいたします[onegaiitashimasu], onegaiitashimasu]] (phrase) กรุณาด้วยครับ (สุภาพมาก) , See also: S. お願い致します,
ministry of justice[houmushou, houmushou] (n vi vt modal ver) กระทรวงยุติธรรม
国王[guowang, (N.) king, chinese, ] (n) พระมหากษัตรย์, พระราชา, กษัตริย์ , See also: S. 皇上, R. 皇上
スタ[suta, suta] สตูดิโอ
スッペシャル[suppesharu, suppesharu] (adj) เฉพาะ เจาะจง พิเศษ , See also: R. special
絶縁[ぜつえん,Zetsuen, zetsuen ,Zetsuen] (n vt) ฉนวน(ไฟฟ้า),ป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้ารั่ว
真実[しんじつ、shinjitsu, shinjitsu , shinjitsu] (n) ความจริง
Ilene Casey[Bernardo Allison, Bernardo Allison] (n vi vt modal ver) dearthfu erewhiles peduncle alberta ring palenque woodbined pyrgocephaly Witold Riedel http://europe.cnn.com/2001/BUSINESS/08/01/markets.europe/ 保証 , See also: S. Evette Carr, A. Francis Montoya, R. Cora Santana
Image:
公式 [こうしき, koushiki, koushiki , koushiki] (n adj ) สูตร,กฎ,เกณฑ์,หลัก,มาตรฐาน,รูปแบบ,แผ่น,ตำรับ,ตำรา , ข้าราชการ,เจ้าพนักงาน adj. เป็นทางการ, ระเบียบ,ระเบียบแบบแผน,พิธีรีตอง,ความเคร่งครัดในระเบียบ,ความเข้มงวด,ธรรมเนียมปฏิบัติ
鉛筆[(えんぴつ、enpitsu), ] (n ) ดินสอ
財務省[ざいむしょう、saimushou, zaimushou , saimushou] (n ) กระทรวงการคลัง
財務省[ざいむしょう、zaimushou, zaimushou , zaimushou] (n ) กระทรวงการคลัง
います[imasu, imasu] มี / อยู่ ใช้กับ สิ่งต่างๆ ที่ขยับด้วยตัวเองได้ [สิ่งมีชีวิต] ใช้ร่วมกับคำช่วย が[ga] เช่น うちに ねこが います ที่บ้านมีแมวอยู่
あります[arimasu, arimasu] มี / อยู่ ใช้กับ สิ่งต่างๆ ที่ขยับด้วยตัวเองไม่ได้ [สิ่งไม่มีชีวิต] รวมถึงต้นไม้ ใช้ร่วมกับคำช่วย が[ga] เช่น 私は 本が あります ฉันมีหนังสือ
会社員[かいしゃいん, kaishain, kaishain , kaishain] (n ) พนักงานบริษัท
わたし[わたし, watashi, watashi , watashi] ผม, ฉัน, ดิฉัน
わたしたち[わたしたし, watashitashi, watashitashi , watashitashi] (n ) เรา, พวกเรา
皆さん[みなさん, minasan, minasan , minasan] (n ) ทุกคน, ทุกท่าน, ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
さん[さん, san, san , san] (n ) คุณ, นาย, นาง, น.ส. (เขียนต่อท้ายชื่อคน แสดงความสุภาพ)
先生[せんせい, sensei, sensei , sensei] (n ) คุณครู, อาจารย์ (ไม่ใช้คำนี้เวลากล่าวถึงอาชีพของตัวเอง)
教師[きょうし, kyoushi, kyoushi , kyoushi] (n ) คุณครู, อาจารย์, ผู้สอน, (ใช้คำนี้เมื่อกล่าวถึงอาชีพของตัวเอง)
学生[がくせい, gakusei, gakusei , gakusei] (n ) นักเรียน, นักศึกษา
会社員[かいしゃいん, kaishain, kaishain , kaishain] (n ) พนักงานบริษัท
社員[しゃいん, shain, shain , shain] (n ) พนักงานบริษัท (ใช้เมื่อบอกว่าเป็นพนักงานของบริษัทนั้น)
医者[いしゃ, isha, isha , isha] (n ) หมอ, แพทย์
研究者[けんきゅうしゃ, kenkyuusha, kenkyuusha , kenkyuusha] (n ) นักวิจัย, นักเรียนทุน
[さい, sai, sai , sai] (n ) อายุ (เขียนต่อท้ายตัวเลข เพื่อแสดงอายุ)
それ[それ, sore, sore , sore] (n ) นั่น, สิ่งนั้น (สิ่งของที่อยู่ใก้ตัวผู้ฟัง)
雑誌[ざっし, zasshi, zasshi , zasshi] (n ) นิตยสาร, วารสาร
名詞[めいし, meishi, meishi , meishi] (n ) นามบัตร
鉛筆[えんぴつ, enpitsu, enpitsu , enpitsu] (n ) ดินสอ
シャープぺンシル[しゃあぷぺんしる, shapupenshiru, shaapupenshiru , shapupenshiru] (n ) ดินสอกด
[かさ, kasa, kasa , kasa] (n ) ร่ม
カセットテープ[かせっとていぷ, kasettoteipu, kasettoteipu , kasettoteipu] (n ) เทป(คาสเส็ต)
自動車[じどうしゃ, jodosha, jidousha , jodosha] (n ) รถยนตร์ , See also: S. 車,
[つくえ, tsukue, tsukue , tsukue] (n ) โต๊ะเรียน, โต๊ะทำงาน
うす[いす, isu, isu , isu] (n ) เก้าอี้
いす[いす, isu, isu , isu] (n ) เก้าอี้
そこ[そこ, soko, soko , soko] (pron. ) ที่นั่น, ตรงนั้น (สถานที่ที่ตัวผู้ฟังอยู่)
そこ[そこ, soko, soko , soko] (pron. ) ที่นั่น, ตรงนั้น (สถานที่ที่ตัวผู้ฟังอยู่) , See also: S. そちら,
あそこ[あそこ, asoko, asoko , asoko] (pron. ) ที่โน่น, ตรงโน้น (สถานที่ที่อยู่ไกลจากทั้งตัวผู้พูดและผู้ฟัง) , See also: S. あちら,
そちら[そちら, sochira, sochira , sochira] (pron. ) ทางนั้น, ตรงนั้น (คำสุภาพของ そこ) , See also: S. そこ,
教室[きょうしつ, kyoushitsu, kyoushitsu , kyoushitsu] (n ) ห้องเรียน
事身所[じみしょ, jimisho, jimisho , jimisho] (n ) สำนักงาน
会議室[かいぎしつ, kaigishitsu, kaigishitsu , kaigishitsu] (n ) ห้องประชุม
受付[うけつけ, uketsuke, uketsuke , uketsuke] (n ) ที่ติดต่อสอบถาม, โต๊ะประชาสัมพันธ์
食堂[しょくどう, shokudou, shokudou , shokudou] (n ) โรงอาหาร, ร้านขายอาหารในโรงเรียน/บริษัท

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
盛り上がる[もりあがる, moriagaru] Thai: ครื้นเครง English: to rouse
杉並[すぎなみ, suginami] Thai: ซูกินามิ English: Suginami (pl)
続行[ぞっこう, zokkou] Thai: ดำเนินต่อไป English: resuming
時差[じさ, jisa] Thai: ความต่างของเวลาระหว่างประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่ง English: time difference
明示[めいじ, meiji] Thai: การระบุหรือชี้ให้เห็นอย่างชัดแจ้ง English: specification (vs)
明示[めいじ, meiji] Thai: การกล่าวอย่างชัดเจน English: explicitly state
一新[いっしん, isshin] Thai: ปฏิสังขรณ์
一新[いっしん, isshin] Thai: ปฏิรูป
一新[いっしん, isshin] Thai: เปลี่ยนใหม่หมด English: complete change
全社[ぜんしゃ, zensha] Thai: ทั้งบริษัท English: whole company
致す[いたす, itasu] Thai: ทำ(รูปถ่อมตน ใช้กับการกระทำของผู้พูด) English: to do (pol)
向かう[むかう, mukau] Thai: เริ่มที่จะเข้าสู่ English: to go towards
占う[うらなう, uranau] Thai: ทำนาย English: to forecast
シリーズ[しりーず, shiri-zu] Thai: ซีรีส์
盛る[もる, moru] Thai: ตัก(ข้าว) English: to serve
なめる[なめる, nameru] Thai: ดูถูก English: to make a fool of sb
隠る[かくれる, kakureru] Thai: แอบซ่อน English: to conceal oneself
助かる[たすかる, tasukaru] Thai: รอดตัว English: to be saved
差し上げる[さしあげる, sashiageru] Thai: ยกขึ้น English: to hold up
結びつく[むすびつく, musubitsuku] Thai: เชื่อมติดกัน English: to join together
生える[はえる, haeru] Thai: ขึ้น English: to spring up
[りょう, ryou] Thai: ปริมาณ English: quantity (suf)
組合せ[くみあわせ, kumiawase] Thai: การประกอบ English: combination
計画[けいかく, keikaku] Thai: แผนงาน English: plan (vs)
基本[きほん, kihon] Thai: มาตรฐาน English: standard
学内[がくない, gakunai] Thai: อยู่ภายในบริเวณสถานศึกษา เช่น โรงเรียน, วิทยาสัย หรือ มหาวิทยาลัย English: within the school
秘蔵[ひぞう, hizou] Thai: เก็บเป็นสมบัติ English: treasure (vs)
秘蔵[ひぞう, hizou] Thai: เก็บไว้อย่างดี English: cherish
低調[ていちょう, teichou] Thai: ราบเรียบน่าเบื่อ English: dullness
影法師[かげぼうし, kageboushi] Thai: หุ่นเงา English: shadow figure
輸出入[ゆしゅつにゅう, yushutsunyuu] Thai: การส่งออกและการนำเข้า English: export and import
年月[ねんげつ, nengetsu] Thai: เวลาเป็นเดือนเป็นปี
ソフト[そふと, sofuto] Thai: นุ่มนวล นิ่ม English: soft
ソフト[そふと, sofuto] Thai: ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ English: software
聞く[きく, kiku] Thai: ถามคำถาม English: to ask
聞く[きく, kiku] Thai: ตั้งใจฟัง English: to listen
勝つ[かつ, katsu] Thai: ชนะ
示す[しめす, shimesu] Thai: บ่งบอด
示す[しめす, shimesu] Thai: ชี้ให้เห็น English: to point out
示す[しめす, shimesu] Thai: แสดง
寄せる[よせる, yoseru] Thai: รวมรวม English: to gather
寄せる[よせる, yoseru] Thai: สะสม English: to collect
寄せる[よせる, yoseru] Thai: กองไว้ข้างหนึ่ง
繰り返す[くりかえす, kurikaesu] Thai: ทำซ้ำ ๆ English: to repeat
許す[ゆるす, yurusu] Thai: ยกโทษให้ English: to forgive
許す[ゆるす, yurusu] Thai: อนุญาต English: to permit
渡す[わたす, watasu] Thai: พาดผ่าน English: to pass over
渡す[わたす, watasu] Thai: ยื่นให้
技術[ぎじゅつ, gijutsu] Thai: ศิลปะ
技術[ぎじゅつ, gijutsu] Thai: เทคนิค English: technique

German-Thai: Longdo Dictionary
Aktiengesellschaft(n) |die pl. Aktiengesellschaften| บริษัทมหาชน
Angst(n) |die, pl. Ängste| ความกลัว
Ansicht(n) |die, pl. Ansichten| ความเห็น
Ansicht(n) |die, pl. Ansichten| ภาพที่เห็น
Arbeitsplatz(n) |der, pl. Arbeitsplätze| ตำแหน่งงาน
August(n) |der, pl. Auguste| เดือนสิงหาคม
Ausland(n) |das| ต่างประเทศ
Ausstellung(n) |die, pl. Ausstellungen| งานแสดง, นิทรรศการ
Bürgermeister(n) |der, pl. Bürgermeister| ผู้ว่าการเมือง
Beispiel(n) |das, pl. Beispiele| ตัวอย่าง
Besucher(n) |der, pl. Besucher| ผู้มาเยือน, แขก
Bundesregierung(n) |die| รัฐบาลกลางของเยอรมนี
Bundesrepublik(n) |die| ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ย่อมาจาก Bundesrepublik Deutschland
Börse(n) |die, pl. Börsen| ตลาดหุ้น, ตลาดหลักทรัพย์
Christlich Demokratische Union Deutschlandsพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
CSU(n) |die| เป็นชื่อย่อของพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี, See also: Christlich Soziale-Politik Union
Christlich Soziale-Politik Unionพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Deutsche(n) |der/die, pl. Deutschen| ชาวเยอรมัน
Deutschen, See also: Deutsche
Deutschlandประเทศเยอรมนี
Dienstag(n) |der| วันอังคาร
Diskussion(n) |die, pl. Diskussionen| การหารือ, ถกประเด็น
Donnerstag(n) |der| วันพฤหัส
Einsatz(n) |der, pl. Einsätze| การใช้งาน, การประยุกต์ใช้
Entscheidung(n) |die, pl. Entscheidungen| การตัดสินใจ
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้
Er sagt daß es dunkel ist.เขากล่าวว่ามันมืดแล้ว He says that it is dark.
Ergebnis(n) |das, pl. Ergebnisse| ผลลัพธ์, See also: das Resultat
Es ist doch gut.มันก็ดีออกนี่ หรือ แต่มันดีนะ(ดีจริง ไม่ประชด), doch ใช้เสริมเพื่อขัดกับประโยคหรือบทสนทนาก่อนหน้านั้น อาจแปลว่า แต่
Es wäre gut, wenn ...มันคงจะดี ถ้า...
Entscheidungen(n) |pl.| , See also: die Entscheidung
fallsในกรณีที่
Geschichte(n) |die, pl. Geschichten| ประวัติศาสตร์, เรื่องราวความเป็นมา
Geschäft(n) |das, pl. Geschäfte| ร้านค้า, ธุรกิจ
Gesellschaft(n) |die, pl. Gesellschaften| สังคม, ชุมชน
Gesetz(n) |das, pl. Gesetze| กฎหมาย
Gespräch(n) |das, pl. Gespräche| การสนทนา
Gesellschaft mit beschränkter Haftungบริษัทจำกัด
Hauptstadt(n) |die, pl. Hauptstädte| เมืองหลวง
Haus(n) |das, pl. Häuser| บ้าน
Hause(n) ความหมายเดียวกับ Haus แต่ลงท้ายด้วย e เมื่ออยู่หลังบุพบทบางตัวเพื่อให้การออกเสียงลื่นและเพราะขึ้น เช่น zu Hause ที่บ้าน, nach Hause ไปที่บ้าน แต่ im Haus ในบ้าน, See also: das Haus
Industrie(die) |die, pl. Industrien| อุตสาหกรรม
Interesse(n) |das, pl. Interessen| ความสนใจ
Ißt du nicht? Doch, doch.ไม่กินเหรอ? กิน กิน! สังเกตการใช้คำว่า Doch ซึ่งใช้ตอบประโยคคำถามที่มีความหมายเชิงปฏิเสธ โดย Doch บ่งชี้คำตอบรับที่มีความหมายตรงกันข้าม
Kosten(n) |pl.| ต้นทุน, ค่าใช้จ่าย
Kreis(n) |der, pl. Kreise| วง, วงกลม
Kunst(n) |die| ศิลปะ
sung(n) |die, pl. Lösungen| เฉลย, ทางแก้ปัญหา
Mannschaft(n) |die, pl. Mannschaften| ทีม, คณะกลุ่มคน เช่น Fußballmannschaft ทีมฟุตบอล
Mensch(n) |der, pl. Menschen| มนุษย์

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fehlst (n vi vt) fehlst
Wohin am Samstag? Natürlich zur Fortuna!Fortuna Düsseldorf gegen FC St. Pauli. Zwei bundesligaschwangere Namen treffen in der Regionalliga aufeinander!
Wohin am Samstag? Natürlich zur Fortuna!Fortuna Düsseldorf gegen FC St. Pauli. Zwei bundesligaschwangere Namen treffen in der Regionalliga aufeinander!
*arschieren | marschierend | marschiert | marschier* (vi) เดินขบวน
*chneeverwehung {f}; Schneewehe {f} | Schneeverwehu*กองหิมะ เนินหิมะ
*chwarze {m,f}; Schwarzer | Schwarzen {pl}; Schwarz*สีดำ , ความมืด
*eitragen; beisteuern; spenden | beitragend; beiste*ผู้ช่วยเหลือ, ผู้ออกเงิน
*esetzmäßigkeit {f}; Legalität {f}; Rechtmäßig* (n) ถูกต้องตามกฎหมาย
*estatten; zulassen; bewilligen | gestattend; zulas* (vi) อนุญาต
*ewinnvortrag {m} | Gewinnvortrag aus früheren Jah*รายได้ที่หาได้,รายได้ที่มีอยู่
*hagozytose {f}; Nahrungsaufnahme {f} einer Zelle [*[ฟาโกไซโตสิซ] การทำลายเชื้อโรคโดยเม็ดเลือดขาว
*hr {n}; Gehör {n} | Ohren {pl} | die Ohren spitze* (n) คนที่พร้อมรับฟังปัญหาของผู้อื่น
*nblick {m}; Ansicht {f}; Sicht {f}; Blick {m}; Aus*n. ภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนวิสัย,ทรรศนะ,สายตา,การมอง,การสังเกต,ข้อคิดเห็น,ทัศนคติ,จุดประสงค์,เจตนา,จุดมุ่งหมาย,การสำรวจทั่วไป,-Phr. (in view ภายในแนวสายตา ภายใต้การพิจารณา) -Phr. (in view of เมื่อพิจารณาถึงในเรื่องเกี่ยวกับ) vt. ดู,มอง,สังเกต,สำรวจ,ตรวจสอบ
*raktikum {n} | Praktikum {n} in der Industrie; Ind*การฝึกงาน
*rankenversicherung {f} | gesetzliche Krankenversic*หลักฐานการประกันสุขภาพ
*rbeitsgang {m}; Bedienung {f} | Arbeitsgänge {pl}* (n) กระบวนการทางอุตสาหกรรม
*reundlich {adj} | freundlicher | am freundlichsten* (adj) เป็นมิตร
*rproben; versuchen | erprobend; versuchend | erpro* (vi) ทดลอง ลองดูว่าบางสิ่งบางอย่างใช้ได้หรือไม่
*tationierung {f}; Aufstellung {f}; Einsatz {m} [mi* (n) การเคลื่อนพลทหาร
*topfleber {f}; Gänsestopfleber {f}; Entenstopfleb*fatty liver
*ualitätsmanagement-Beauftragte {m,f}; Qualitätsm* (n) ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ
*üchten | züchtend | gezüchtet | er/sie züchtet* (vi) เพราะพันธุ์ ผสมพันธุ์
Abschaltung {f}; Deaktivierung {f} | Abschaltungen {pl}; Deaktivierungen {pl} (n ) เสื่อม
Achterstag {n} [naut.] (vt) กลับบ้าน
See also: S. go home,
acuteness (n) กึ่งเฉียบพลัน
angemessen; angebracht; entsprechend; dementsprechend {adj} (adj ) เหมาะสม
auf kainen falls (adv ) ไม่อย่งแน่นอนในทุกกรณี
Aufrüstung {f} (n) การติดอาวุธ การใช้อาวุธที่มีศักยภาพที่ดีกว่าเดิมหรือใหม่กว่าเดิม
Ausnahmezustand {m} | Ausnahmezustände {pl} (n ) สถานการณ์ฉุกเฉิน
auswertig (adj ) ต่างประเทศ das auswärtige Amt กระทรวงการต่างประเทศ
Beckenbodenmuskulatur {f} [anat.] (n) กล้ามเนื้อของอุ้งเชิงกราน
bedrohend {adj} | bedrohlicher | am bedrohlichsten (vt ) 1.คุกคาม / ขู่ 2.เป็นอันตรายต่อ / ภัยต่อ
bescheid sagen (vt ) แจ้งให้ทราบ
Betriebsfähigkeit {f}; Gebrauchsfähigkeit {f}ไม่รู้เหมือนกัน ว่าแปลว่าอาไร ห้า ๆ ๆ
BMW : Bayerische Motorenwerke (n ) รถสุดจ๊าบ
Bundesregierung (n) |die| รัฐบาลกลางของเยอรมนี
casein (n) โปรตีนจากนม
Charakterzug {m}; Zug {m}; Eigenschaft {f}; Merkmal {n} | Charakterzüge {pl}; Züge { (n ) ลักษณะนิสัย คุณสมบัติเฉพาะ
Darmstadt (uniq ) ดาร์มชตัดท์
das Entwicklungsland, die Entwicklungsländer (n ) ประเทศกำลังพัฒนา
das Teilnahmeformular, -e (n ) ใบสมัคร เพื่อเข้าร่วมงาน/กิจกรรม/สมาคม ฯลฯ
Delicious Flat Chest (n vi vt name ) ย่อมาจาก Delicious Flat Chest แปลว่า ยัยนมแบน!! เป็นคำชมนะอิ ๆ ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
See also: S. dfc,DFC,
der Bundesminister, - (n ) รัฐมนตรี ถ้าเป็นผู้หญิง ใช้ว่า die Bundesministerin, -nen
der Nachhaltigkeitspreis, -e (n ) รางวัลเพื่อความยั่งยืน
die Partnerschaft, - en (n ) ความร่วมมือ
die Schirmherrschaft, -enระบบอุปถัมภ์
die Zustimmung, -en (n ) เสียงสนับสนุน/ความเห็นพ้องต้องกัน
Dienstleistung (n) การบริการ การให้บริการ
See also: S. Service,
Dispersion (n) (n) การกระจาย,การแพร่กระจาย
Du fehlst mir sehr.คิดถึงตลอด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eile {f}rush [Add to Longdo]
Sand {m}sand [Add to Longdo]
blasswan [Add to Longdo]
erziehtrears [Add to Longdo]
gesögtsawn [Add to Longdo]
hüpftfrisks [Add to Longdo]
leistetrends [Add to Longdo]
misstmetes [Add to Longdo]
nachtowards [Add to Longdo]
quälttoils [Add to Longdo]
seriös {adj}respectable [Add to Longdo]
tilgtdeletes [Add to Longdo]
warwas [Add to Longdo]
wertlosvile [Add to Longdo]
Kies {m}shingle [Add to Longdo]
befestigtappends [Add to Longdo]
befestigtcleats [Add to Longdo]
belegtoverlays [Add to Longdo]
fleißigstudious [Add to Longdo]
gebildetshaped [Add to Longdo]
gehorchtlistened [Add to Longdo]
gehorsamobedient [Add to Longdo]
gemessenmetered [Add to Longdo]
geschlungenslung [Add to Longdo]
gesetzloslawless [Add to Longdo]
hütetbewares [Add to Longdo]
klarperspicuous [Add to Longdo]
leertdepletes [Add to Longdo]
lindertsoothes [Add to Longdo]
miautcaterwauls [Add to Longdo]
scharftrenchant [Add to Longdo]
scharftwangy [Add to Longdo]
scharfedged [Add to Longdo]
schwirrtwhirrs [Add to Longdo]
schwirrtewhirred [Add to Longdo]
schwirrtwhirs [Add to Longdo]
selbstyourself [Add to Longdo]
weistpoint at [Add to Longdo]
weist hinadverts [Add to Longdo]
weist hinalludes [Add to Longdo]
wichtignecessary [Add to Longdo]
zog hochhoisted [Add to Longdo]
polnisch {adj}Polish [Add to Longdo]
Bundes...fed. : federal [Add to Longdo]
Unze(n)oz : ounce(s) [Add to Longdo]
KussK : kiss [Add to Longdo]
Art {f}; Sorte {f}kind [Add to Longdo]
Bravo {n}bravos [Add to Longdo]
Emporkömmling {m}upstage [Add to Longdo]
Freibriefe {pl}charters [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
maison(n) |f| บ้าน เช่น à la maison ไปที่บ้าน หรือ อยู่ที่บ้าน
Image:
vous(n) ประธานบุรุษที่สอง หมายถึง 1. ท่าน (คนเดียวหรือเอกพจน์) 2. ท่านทั้งหลาย (พหูพจน์) หรือ 3. พวกเธอทั้งหลาย
faire du skiเล่นสกี
faire de l'escrime(vt) เล่นฟันดาบสากล
faire du sport(vt) เล่นกีฬา
faire de la danse(vt) เต้นรำ
Image:
jouer aux cartes(vt) เล่นไพ่
jouer au tennis(vt) เล่นเทนนิส
faire de la musique(vt) เล่นดนตรี
Image:
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)
Etats-Unis(n) |pl.| ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น Je vais aux Etats-Unis. ฉันไปอเมริกา , See also: adj. americain
Bonsoir!สวัสดี ใช้ตอนเย็นถึงดึก
ßเป็นสระในภาษาเยอรมัน เรียกว่า deux s ในภาษาฝรั่งเศส
Espagne|f| ประเทศสเปน, See also: Related: espagnol
Tunisie(n) |f| ประเทศตูนีเซีย, See also: Related: tunesien
Russie(n) |f| ประเทศรัสเซีย, See also: Related: russe
Suisse(n) |f| ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, See also: Related: suisse
Image:
anglais(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ
français(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับฝรั่งเศส
danois(adj) |-oise| ที่เกี่ยวกับประเทศเดนมาร์ก
espagnol(adj) |-e| ที่เกี่ยวกับประเทศสเปน
tunisien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศตูนีเซีย
russe(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง|ที่เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย
suisse(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง| ที่เกี่ยวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์
pays(n) |m, pl. pays| ประเทศ
enterprise(n) |f| บริษัท, กิจการ, อุตสาหกิจ
à tout de suite!(phrase) อีกเดี๋ยวเจอกัน, อีกสักครู่เจอกัน
à la semaine prochaine!(phrase) แล้วพบกันอาทิตย์หน้า
Salut!เป็นคำทักทายสำหรับคนที่รู้จักกันดีแล้ว หรือในหมู่เพื่อน คล้าย หวัดดี (สวัสดี)ในภาษาไทย
nous(n) ประธาน และ กรรม บุรุษที่ 1 พหูพจน์, พวกเรา
ils(n) ประธานบุรุษที่ 3 พหูพจน์ที่มีเพศชายอย่างน้อย 1 คนในนั้น, พวกเขา, พวกมัน
elles(n) ประธานบุรุษที่ 3 พหูพจน์ที่เป็นเพศหญิงทั้งหมด, พวกหล่อน, พวกมัน(ผู้หญิง)
s'appeler(vt) มีชื่อว่า เช่น 1) Je m'appelle Tout. = ผมชื่อ Tout 2) Il s'appelle X. = เขาชื่อ X 2) Vous vous appelez Jean. = ท่านชื่อ คุณช็อง
loisir(n) |m| งานอดิเรก, กิจกรรมยามว่าง
thaïlandais(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับประเทศไทย
s'appeler(vt) เรียกว่า เช่น ça s'appelle comment? = มันเรียกว่าอะไร
applaudissements(n) |m/ที่เป็น pl. เสมอ| เสียงปรบมือ
permis de conduire(n) |m| ใบอนุญาตขับขี่รถ (สังเกตว่าเพศของคำประสมนี้จะตามนามตัวหน้า)
permis de séjour(n) |m| ใบอนุญาตให้พำนักอยู่ได้, วีซ่า
séjour(n) |m| การพำนักอยู่, การอาศัยอยู่ เช่น faire un bref séjour พักอาศัยช่วงสั้นๆ
séjour linguistique(n) |m| การพำนักอยู่เพื่อเรียนภาษา, การอาศัยอยู่เพื่อเรียนภาษา
salle de séjour(n) |f| ห้องนั่งเล่น
séjourner(vi) พำนักอยู่, อาศัยอยู่ เช่น Je séjourne à Stuttgart. = ผมอาศัยอยู่ที่เมืองชตุ๊ดการ์ด, See also: S. rester, habiter, |ไวยากรณ์ ดูกิริยา regarder|
maison de compagne(n) |f| บ้านชานเมือง, บ้านตามชนบท
à la maison(phrase) ที่บ้าน
maison mère(n) |f| บริษัทแม่, สำนักงานใหญ่
maison close(n) |f| สถานบริการทางเพศ, See also: S. maison de passe,
maison de passe(n) |f| สถานบริการทางเพศ, See also: S. maison close,
maison de disques(n) |f| บริษัททำเพลง, ค่ายเพลง
mais(conj.) แต่

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ans (n) ปี
be supposed toน่าจะ, ควรจะ, เป็นการแสดงความคาดหวังของผู้พูดต่อประธานในประโยคว่าน่าจะทำกริยาที่ระบุไว้
Cystein {n} [biochem.] (n slang) โปรตีนชนิดหนึ่ง
decommisssion (vt) take out of commission. ไม่มีการมอบหมาย, ไม่มีการแต่งตั้ง
dissolutionยุบสภา
distinguer (vt) (percevoir) distinguer qn dans la foule (différencier) ou (honorer qn par qc)
eminence grise (jargon ) ผู้มีอำนาจ อิทธิพล โดยไม่มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
éxgèse (n) หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ อย่างเช่น พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ หนังสือเบญจบรรณ พระคัมภีร์อัลกุรอ่าน พระไตรปิฏก หรือคัมภีร์พระเวท เป็นต้น
frech; unverschämt {adv}[ca y est de retour] (n vi vt modal ver) ca y est de retour
hospitalisation (n) การรักษาภายในโรงพยาบาล
je suis bien avec toiJe suis bien avec toi [ Ajouter une catégorie à Mes cartes ] Je suis bien avec toi
je-ne-sais-pas-quoi (n) สิ่งที่ระบุไม่ได้, สิ่งที่บอกชื่อไม่ได้, อะไรบางอย่าง
See also: R. quelque chose que l'on ne peut identifier
la lettre de remerciement(s) (n) จดหมายแสดงความขอบคุณ
Les spectacles traditionnels au milieu d'eau[เล สเปคตาค ทราดิซิยองแนล โอ มิลิเยอ โดว] (n name uniq ) การแสดงละตรพื้นบ้านกลางน้ำ เช่น การแสดงละครพื้นบ้าน กลางน้ำที่ตลาดน้ำคลองสระบัว จังหวัดอยุธยา
Medaillon {n} | Medaillons {pl} (n) จี้
miraculous (n vi vt adj adv ) อัศจรรย์
ostentatious (adj) เด่น
poursuivre (vt) (continuer travail, négociations etc) ทำต่อไป
poursuivre (vi) (poursuivre qq) ไล่ตาม (poursuivre qq en justice) ฟ้องร้อง, ยื่นฟ้อง, ดำเนินคดี (pouruivre : chercher à obtenir qqch., ex, poursuivre un idéal) แสวงหา, ค้นหา, มองหา "Poursuivre le réel, c'est chercher l'introuvable." (V. Hugo)
professional (n) มืออาชีพ
saturateur (n) le, เครื่องทำความชื้นในอาคารหรือพิพิธภัณฑ์
saturer (vi vt) ทำให้อิ่มตัว ไม่สามารถรับได้เพิ่ม เช่น air saturé de vapeur d'eau, réseau saturé, (personne) être saturé de qc
se distinguer (vi) แตกต่างกัน
See also: S. être différent ,
see each other[ซี อีช อาเธอ] (phrase) พบปะ พูดคุย เยี่ยมเยี่ยน
See also: S. visit,talk,
sémantico-cognitif, -ive (adj) ทางอรรถศาสตร์ปริชาน, ซึ่งเกี่ยวกับอรรถศาสตร์ปริชาน
seulement (n vt ) โดดเดียว
Sir Jean-Baptisteเซอร์ชอง-บัปติสต์
specimen (uniq) บุคคลตัวอย่าง
spirulina (n colloq) สาหร่ายเกลียวทอง
squirrel (n) กระรอก
Stützstelle {f}สวัสดี
SylvainKz (n) อ่านว่า Sylvain เป็น ถูกเรียกชื่อใหม่โดยชาวฝรั่งเศษผู้หนึ่งซึ่งได้อ่าน เจอในตำนานกรีก ซึ่งเป็นนักรบร่างกำยำ ฉลาดเป็นเลิศ (ชื่อของแม่ทัพนั้นออกเสียงคล้ายกัน) และได้ถูกยกย่องเป็นกษัตริย์ หลังจากได้นำกองกำลังไปช่วยเครทอส เพื่อปราบเทพเจ้า Olympus จึงได้ตั้งชื่อไปในพจนานุกรมใหม่ว่า SylvainKz K หมายถึงกษัตริย์ z หมายถึง ผู้ที่อยู่เบื้องหลังสุด ของชัยชนะในสงครามเทพเจ้านั้น
twenty-four sevenตลอดทั้งวันทั้งคืน เช่น I can not be with you twenty-four seven.
washtafelอ่างล้างหน้าที่ยกพื้นสูง ตัวอย่างเช่นในโรงแรมไหญ่ๆ หรือตามบ้าน อพาร์ทเมนท์ต่างๆ etc.
สมบูรณ์1เพิ่มเติมข้อเสนอ (s) เพื่อปลดล็อคหน้านี้[สมบูรณ์1เพิ่มเติมข้อเสนอ (s) เพื่อปลดล็อคหน้านี้] สมบูรณ์1เพิ่มเติมข้อเสนอ (s) เพื่อปลดล็อคหน้านี้

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
嗉嚢;そ嚢[そのう, sonou] (n) bird's crop; bird's craw [Add to Longdo]
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
噁噁[あくあく, akuaku] (n) (uk) (on-mim) bird's chirping sound [Add to Longdo]
噯;噯気;噫気;噯木(iK)[おくび(噯;噯気);あいき(噯気;噫気;噯木), okubi ( tsutomu ; tsutomu ki ); aiki ( tsutomu ki ; ai ki ; tsutomu ki )] (n) (uk) belch; eructation; burp [Add to Longdo]
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
捥ぐ(oK)[もぐ, mogu] (v5g) (uk) to pluck (usually from a tree); to pick (e.g. apples); (P) [Add to Longdo]
擤む(oK)[かむ, kamu] (v5m) (uk) to blow (one's nose); (P) [Add to Longdo]
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
枘(oK)[ほぞ, hozo] (n) (uk) (See ほぞ穴) tenon; cog; dovetail; pivot [Add to Longdo]
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
栟音;併音(iK)[ぴんいん;ピンイン, pin'in ; pin'in] (n) PinYin (Chinese romanization system) (romanisation) (chi [Add to Longdo]
桫欏(oK);杪欏(oK)[へご;ヘゴ, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]
檉柳[ぎょりゅう;ギョリュウ, gyoryuu ; gyoryuu] (n) (uk) Tamarix chinensis; Chinese tamarisk [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
癤(oK)[せつ, setsu] (n) (See お出来) furuncle [Add to Longdo]
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma) [Add to Longdo]
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
糝粉;新粉(iK)[しんこ, shinko] (n) (1) rice flour; (2) (abbr) (See 糝粉餅) rice flour dough [Add to Longdo]
糝粉餅[しんこもち, shinkomochi] (n) rice flour dough [Add to Longdo]
胭脂魚[イェンツーユイ, ientsu-yui] (n) (uk) Chinese high fin banded shark (Myxocyprinus asiaticus) (chi [Add to Longdo]
苾蒭;苾芻[ひっしゅ;ひっすう, hisshu ; hissuu] (n) (obsc) {Buddh} (See 比丘) bhikkhu (fully ordained Buddhist monk) [Add to Longdo]
莧(oK)[ひゆ;ひょう;ヒユ, hiyu ; hyou ; hiyu] (n) (uk) Joseph's-coat (Amaranthus tricolor); tampala [Add to Longdo]
蒴(oK)[さく, saku] (n) (1) (uk) capsule (moss sporangium); (2) (See さく果) capsule (type of dehiscent fruit) [Add to Longdo]
[はい, hai] (n) (arch) (See 蓮根) lotus root [Add to Longdo]
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
蜾蠃(oK)[すがる;スガル, sugaru ; sugaru] (n) (1) (uk) (arch) (See 似我蜂) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) deer [Add to Longdo]
蝤蛑(oK)[がざみ;かざみ;がさみ;がざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]
蝲蛄(oK)[ざりがに;ザリガニ(P), zarigani ; zarigani (P)] (n) (uk) crayfish (esp. Japanese crayfish, Cambaroides japonicus); (P) [Add to Longdo]
螠(oK)[ゆむし;ユムシ, yumushi ; yumushi] (n) (uk) spoonworm (esp. species Urechis unicinctus) [Add to Longdo]
蠔油(oK)[ハオユー, haoyu-] (n) (obsc) (uk) (See オイスターソース) oyster sauce (chi [Add to Longdo]
[ふき, fuki] (n) (obsc) turned-back hem of a kimono [Add to Longdo]
襅(oK)[ちはや, chihaya] (n) (obsc) (uk) thin, white ceremonial haori worn by miko [Add to Longdo]
跑(oK)[だく, daku] (n) (abbr) (See 跑足) trot (as in horse riding) [Add to Longdo]
踠き(oK)[もがき, mogaki] (n) (uk) struggle; writhing; wriggling; floundering [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
AA制[ēi ēi zhì, <span style="font-size:smaller">ㄟ ㄟ ㄓˋspan>, style='color: black' HREF="search/A">Astyle='color: black' HREF="search/A">Astyle='color: black' HREF="search/制">制] to split the bill; to go Dutch [Add to Longdo]
[líng, <span style="font-size:smaller">ㄌㄧㄥˊspan>, style='color: black' HREF="search/〇">〇] zero (same as 零) [Add to Longdo]
[shěng, <span style="font-size:smaller">ㄕㄥˇspan>, style='color: black' HREF="search/㗂">㗂] variant of 省; tight-lipped; to examine; to watch; to scour (esp. Cantonese) [Add to Longdo]
[xié, <span style="font-size:smaller">ㄒㄧㄝˊspan>, style='color: black' HREF="search/㶸">㶸] (precise meaning unknown, relates to iron); variant of 劦 or of 協|协 [Add to Longdo]
[yī, <span style="font-size:smaller">ㄧspan>, style='color: black' HREF="search/一">一] one; 1; single; a (article); as soon as; entire; whole; all; throughout [Add to Longdo]
一一对应[yī yī duì yìng, <span style="font-size:smaller">ㄧ ㄧ ㄉㄨㄟˋ ˋspan>, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/对">对style='color: black' HREF="search/应">应 / style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/對">對style='color: black' HREF="search/應">應] one-to-one correspondence [Add to Longdo]
一丁不识[yī dīng bù shí, <span style="font-size:smaller">ㄧ ㄉㄧㄥ ㄅㄨˋ ㄕˊspan>, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/丁">丁style='color: black' HREF="search/不">不style='color: black' HREF="search/识">识 / style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/丁">丁style='color: black' HREF="search/不">不style='color: black' HREF="search/識">識] illiterate, ignorant [Add to Longdo]
一下[yī xià, <span style="font-size:smaller">ㄧ ㄒㄧㄚˋspan>, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/下">下] (used after a verb) give it a go; to do (sth for a bit to give it a try); one time; once; in a while; all of a sudden; all at once [Add to Longdo]
一下子[yī xià zi, <span style="font-size:smaller">ㄧ ㄒㄧㄚˋ ㄗ˙span>, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/下">下style='color: black' HREF="search/子">子] in a short while; all at once; all of a sudden [Add to Longdo]
一不做,二不休[yī bù zuò, <span style="font-size:smaller">ㄧ ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋspan>, er4 bu4 xiu1, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/不">不style='color: black' HREF="search/做">做style='color: black' HREF="search/,">,style='color: black' HREF="search/二">二style='color: black' HREF="search/不">不style='color: black' HREF="search/休">休] don't do it, or don't rest (成语 saw); either give up, or go through to the end; Since we started, we must carry it through whatever happens.; in for a penny, in for a pound [Add to Longdo]
一世[yī shì, <span style="font-size:smaller">ㄧ ㄕˋspan>, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/世">世] generation; period of 30 years; one's whole lifetime; lifelong; age; era; times; the whole world; the First (of named European Kings) [Add to Longdo]
一丘之貉[yī qiū zhī háo, <span style="font-size:smaller">ㄧ ㄑㄧㄡ ㄓ ㄏㄠˊspan>, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/丘">丘style='color: black' HREF="search/之">之style='color: black' HREF="search/貉">貉] jackals of the same tribe (成语 saw); fig. They are all just as bad as each other. [Add to Longdo]
一並[yī bìng, <span style="font-size:smaller">ㄧ ㄅㄧㄥˋspan>, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/並">並] variant of 一併|一并, to lump together; to treat along with all the others [Add to Longdo]
一中原则[yī zhōng yuán zé, <span style="font-size:smaller">ㄧ ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ ㄗㄜˊspan>, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/中">中style='color: black' HREF="search/原">原style='color: black' HREF="search/则">则 / style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/中">中style='color: black' HREF="search/原">原style='color: black' HREF="search/則">則] One-China principle, the official doctrine that Taiwan is a province of China [Add to Longdo]
一串[yī chuàn, <span style="font-size:smaller">ㄧ ㄔㄨㄢˋspan>, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/串">串] strand [Add to Longdo]
一九四九年[yī jiǔ sì jiǔ nián, <span style="font-size:smaller">ㄧ ㄐㄧㄡˇ ㄙˋ ㄐㄧㄡˇ ㄋㄧㄢˊspan>, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/九">九style='color: black' HREF="search/四">四style='color: black' HREF="search/九">九style='color: black' HREF="search/年">年] the year 1949 (Communist revolution) [Add to Longdo]
一二八事变[yī èr bā shì biàn, <span style="font-size:smaller">ㄧ ㄦˋ ㄅㄚ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋspan>, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/二">二style='color: black' HREF="search/八">八style='color: black' HREF="search/事">事style='color: black' HREF="search/变">变 / style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/二">二style='color: black' HREF="search/八">八style='color: black' HREF="search/事">事style='color: black' HREF="search/變">變] Shanghai incident of 28th January 1932, Chinese uprising against Japanese quarters of Shanghai [Add to Longdo]
一五一十[yī wǔ yī shí, <span style="font-size:smaller">ㄧ ˇ ㄧ ㄕˊspan>, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/五">五style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/十">十] lit. count by fives and tens (成语 saw); to narrate systematically and in full detail [Add to Longdo]
一些[yī xiē, <span style="font-size:smaller">ㄧ ㄒㄧㄝspan>, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/些">些] some; a few; a little [Add to Longdo]
一人得道鸡犬升天[yī rén dé dào jī quǎn shēng tiān, <span style="font-size:smaller">ㄧ ㄖㄣˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢspan>, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/人">人style='color: black' HREF="search/得">得style='color: black' HREF="search/道">道style='color: black' HREF="search/鸡">鸡style='color: black' HREF="search/犬">犬style='color: black' HREF="search/升">升style='color: black' HREF="search/天">天 / style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/人">人style='color: black' HREF="search/得">得style='color: black' HREF="search/道">道style='color: black' HREF="search/雞">雞style='color: black' HREF="search/犬">犬style='color: black' HREF="search/升">升style='color: black' HREF="search/天">天] lit. one man achieves the Dao, cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it. [Add to Longdo]
一但[yī dàn, <span style="font-size:smaller">ㄧ ㄉㄢˋspan>, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/但">但] if; in case; in a short time; once [Add to Longdo]
一并[yī bìng, <span style="font-size:smaller">ㄧ ㄅㄧㄥˋspan>, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/并">并 / style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/併">併] to lump together; to treat along with all the others [Add to Longdo]
一个劲[yī gè jìn, <span style="font-size:smaller">ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋspan>, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/个">个style='color: black' HREF="search/劲">劲 / style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/個">個style='color: black' HREF="search/勁">勁] continuously; persistently; incessantly [Add to Longdo]
一个劲儿[yī gè jìn r, <span style="font-size:smaller">ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ ㄖ˙span>, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/个">个style='color: black' HREF="search/劲">劲style='color: black' HREF="search/儿">儿 / style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/個">個style='color: black' HREF="search/勁">勁style='color: black' HREF="search/兒">兒] erhua variant of 一個勁|一个劲, persistently; continuing [Add to Longdo]
一个幽灵在欧洲游荡[yī gè yōu líng zài ōu zhōu yóu dàng, <span style="font-size:smaller">ㄧ ㄍㄜˋ ㄧㄡ ㄌㄧㄥˊ ㄗㄞˋ ㄡ ㄓㄡ ㄧㄡˊ ㄉㄤˋspan>, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/个">个style='color: black' HREF="search/幽">幽style='color: black' HREF="search/灵">灵style='color: black' HREF="search/在">在style='color: black' HREF="search/欧">欧style='color: black' HREF="search/洲">洲style='color: black' HREF="search/游">游style='color: black' HREF="search/荡">荡 / style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/個">個style='color: black' HREF="search/幽">幽style='color: black' HREF="search/靈">靈style='color: black' HREF="search/在">在style='color: black' HREF="search/歐">歐style='color: black' HREF="search/洲">洲style='color: black' HREF="search/遊">遊style='color: black' HREF="search/蕩">蕩] Ein Gespenst geht um in Europa; the opening sentence of Marx and Engels' "Communist manifesto" [Add to Longdo]
一个萝卜一个坑[yī gè luó bo yī gè kēng, <span style="font-size:smaller">ㄧ ㄍㄜˋ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙ ㄧ ㄍㄜˋ ㄎㄥspan>, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/个">个style='color: black' HREF="search/萝">萝style='color: black' HREF="search/卜">卜style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/个">个style='color: black' HREF="search/坑">坑 / style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/個">個style='color: black' HREF="search/蘿">蘿style='color: black' HREF="search/蔔">蔔style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/個">個style='color: black' HREF="search/坑">坑] lit. one turnip, one hole (成语 saw); fig. each person has his own position; each to his own; horses for courses [Add to Longdo]
一传十,十传百[yī chuán shí, <span style="font-size:smaller">ㄧ ㄔㄨㄢˊ ㄕˊspan>, shi2 chuan2 bai3, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/传">传style='color: black' HREF="search/十">十style='color: black' HREF="search/,">,style='color: black' HREF="search/十">十style='color: black' HREF="search/传">传style='color: black' HREF="search/百">百 / style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/傳">傳style='color: black' HREF="search/十">十style='color: black' HREF="search/,">,style='color: black' HREF="search/十">十style='color: black' HREF="search/傳">傳style='color: black' HREF="search/百">百] news pass quickly from mouth to mouth (成语 saw); an infectious disease spreads quickly (old meaning) [Add to Longdo]
一元论[yī yuán lùn, <span style="font-size:smaller">ㄧ ㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˋspan>, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/元">元style='color: black' HREF="search/论">论 / style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/元">元style='color: black' HREF="search/論">論] monism, belief that the universe is made of a single substance [Add to Longdo]
一刀两断[yī dāo liǎng duàn, <span style="font-size:smaller">ㄧ ㄉㄠ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄨㄢˋspan>, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/刀">刀style='color: black' HREF="search/两">两style='color: black' HREF="search/断">断 / style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/刀">刀style='color: black' HREF="search/兩">兩style='color: black' HREF="search/斷">斷] lit. one knife to cut two segments (成语 saw); to make a clean break; firm resolution to break off a relation [Add to Longdo]
一切事物[yī qiè shì wù, <span style="font-size:smaller">ㄧ ㄑㄧㄝˋ ㄕˋ ˋspan>, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/切">切style='color: black' HREF="search/事">事style='color: black' HREF="search/物">物] everything [Add to Longdo]
一匙[yī chí, <span style="font-size:smaller">ㄧ ㄔˊspan>, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/匙">匙] spoonful [Add to Longdo]
一千[yī qiān, <span style="font-size:smaller">ㄧ ㄑㄧㄢspan>, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/千">千] one thousand [Add to Longdo]
一千七百万[yī qiān qī bǎi wàn, <span style="font-size:smaller">ㄧ ㄑㄧㄢ ㄑㄧ ㄅㄞˇ ㄨㄢˋspan>, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/千">千style='color: black' HREF="search/七">七style='color: black' HREF="search/百">百style='color: black' HREF="search/万">万 / style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/千">千style='color: black' HREF="search/七">七style='color: black' HREF="search/百">百style='color: black' HREF="search/萬">萬] seventeen million [Add to Longdo]
一千吨[yī qiān dūn, <span style="font-size:smaller">ㄧ ㄑㄧㄢ ㄉㄨㄣspan>, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/千">千style='color: black' HREF="search/吨">吨 / style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/千">千style='color: black' HREF="search/噸">噸] 1000 tons [Add to Longdo]
一千四百二十九[yī qiān sì bǎi èr shí jiǔ, <span style="font-size:smaller">ㄧ ㄑㄧㄢ ㄙˋ ㄅㄞˇ ㄦˋ ㄕˊ ㄐㄧㄡˇspan>, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/千">千style='color: black' HREF="search/四">四style='color: black' HREF="search/百">百style='color: black' HREF="search/二">二style='color: black' HREF="search/十">十style='color: black' HREF="search/九">九] 1429 [Add to Longdo]
一千四百亿[yī qiān sì bǎi yì, <span style="font-size:smaller">ㄧ ㄑㄧㄢ ㄙˋ ㄅㄞˇ ㄧˋspan>, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/千">千style='color: black' HREF="search/四">四style='color: black' HREF="search/百">百style='color: black' HREF="search/亿">亿 / style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/千">千style='color: black' HREF="search/四">四style='color: black' HREF="search/百">百style='color: black' HREF="search/億">億] 140 billion [Add to Longdo]
一千零一夜[Yī qiān líng yī yè, <span style="font-size:smaller">ㄧ ㄑㄧㄢ ㄌㄧㄥˊ ㄧ ㄧㄝˋspan>, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/千">千style='color: black' HREF="search/零">零style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/夜">夜] The Book of One Thousand and One Nights [Add to Longdo]
一千零五十亿[yī qiān líng wǔ shí yì, <span style="font-size:smaller">ㄧ ㄑㄧㄢ ㄌㄧㄥˊ ˇ ㄕˊ ㄧˋspan>, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/千">千style='color: black' HREF="search/零">零style='color: black' HREF="search/五">五style='color: black' HREF="search/十">十style='color: black' HREF="search/亿">亿 / style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/千">千style='color: black' HREF="search/零">零style='color: black' HREF="search/五">五style='color: black' HREF="search/十">十style='color: black' HREF="search/億">億] 105 billion [Add to Longdo]
一句[yī jù, <span style="font-size:smaller">ㄧ ㄐㄩˋspan>, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/句">句] a line of verse; a sentence [Add to Longdo]
一句话[yī jù huà, <span style="font-size:smaller">ㄧ ㄐㄩˋ ㄏㄨㄚˋspan>, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/句">句style='color: black' HREF="search/话">话 / style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/句">句style='color: black' HREF="search/話">話] in a word; in short [Add to Longdo]
一吐为快[yī tǔ wéi kuài, <span style="font-size:smaller">ㄧ ㄊㄨˇ ㄨㄟˊ ㄎㄨㄞˋspan>, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/吐">吐style='color: black' HREF="search/为">为style='color: black' HREF="search/快">快 / style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/吐">吐style='color: black' HREF="search/為">為style='color: black' HREF="search/快">快] feeling relief after the task is done [Add to Longdo]
一向[yī xiàng, <span style="font-size:smaller">ㄧ ㄒㄧㄤˋspan>, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/向">向] all along; the whole time; constantly; earlier; lately [Add to Longdo]
一哄而散[yī hòng ér sàn, <span style="font-size:smaller">ㄧ ㄏㄨㄥˋ ㄦˊ ㄙㄢˋspan>, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/哄">哄style='color: black' HREF="search/而">而style='color: black' HREF="search/散">散] to disperse in confusion (成语 saw) [Add to Longdo]
一问三不知[yī wèn sān bù zhī, <span style="font-size:smaller">ㄧ ㄨㄣˋ ㄙㄢ ㄅㄨˋ ㄓspan>, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/问">问style='color: black' HREF="search/三">三style='color: black' HREF="search/不">不style='color: black' HREF="search/知">知 / style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/問">問style='color: black' HREF="search/三">三style='color: black' HREF="search/不">不style='color: black' HREF="search/知">知] replying "I don't know" to every question [Add to Longdo]
一回生,二回熟[yī huí shēng, <span style="font-size:smaller">ㄧ ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥspan>, er4 hui2 shu2, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/回">回style='color: black' HREF="search/生">生style='color: black' HREF="search/,">,style='color: black' HREF="search/二">二style='color: black' HREF="search/回">回style='color: black' HREF="search/熟">熟] unfamiliar at first but you get used to it; strangers at first meeting, but soon friends; an acquired taste [Add to Longdo]
一国两制[yī guó liǎng zhì, <span style="font-size:smaller">ㄧ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧㄤˇ ㄓˋspan>, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/国">国style='color: black' HREF="search/两">两style='color: black' HREF="search/制">制 / style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/國">國style='color: black' HREF="search/兩">兩style='color: black' HREF="search/制">制] one country, two systems (China-Hong Kong) [Add to Longdo]
一块[yī kuài, <span style="font-size:smaller">ㄧ ㄎㄨㄞˋspan>, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/块">块 / style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/塊">塊] one block; one piece; one (unit of money); together; in the same place; in company [Add to Longdo]
一块儿[yī kuài er, <span style="font-size:smaller">ㄧ ㄎㄨㄞˋ ㄦ˙span>, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/块">块style='color: black' HREF="search/儿">儿 / style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/塊">塊style='color: black' HREF="search/兒">兒] together; in the same place [Add to Longdo]
一块儿[yī kuài r, <span style="font-size:smaller">ㄧ ㄎㄨㄞˋ ㄖ˙span>, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/块">块style='color: black' HREF="search/儿">儿 / style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/塊">塊style='color: black' HREF="search/兒">兒] erhua variant of 一塊|一块, together; in the same place; in company [Add to Longdo]
一塌糊涂[yī tā hú tu, <span style="font-size:smaller">ㄧ ㄊㄚ ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙span>, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/塌">塌style='color: black' HREF="search/糊">糊style='color: black' HREF="search/涂">涂 / style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/塌">塌style='color: black' HREF="search/糊">糊style='color: black' HREF="search/塗">塗] muddled and completely collapsing (成语 saw); in an awful condition; complete shambles; a total mess [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進[10しん, 10 shin] decimal [Add to Longdo]
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
2項式[2こうしき, 2 koushiki] binomial (a-no) [Add to Longdo]
2次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station [Add to Longdo]
2進−5進[2しんー5しん, 2 shin-5 shin] biquinary [Add to Longdo]
2進−5進法[2しんー5しんほう, 2 shin-5 shinhou] biquinary notation [Add to Longdo]
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
2進化10進コード[2しんか10しんコード, 2 shinka 10 shin ko-do] binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数[2しんか10しんすう, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD) [Add to Longdo]
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
2進加算器[2しんかさんき, 2 shinkasanki] binary adder [Add to Longdo]
2進数字[2しんすうじ, 2 shinsuuji] binary digit [Add to Longdo]
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] 32 bits wide [Add to Longdo]
3次元[3じげん, 3 jigen] three dimensional, 3-D [Add to Longdo]
8進数[8しんすう, 8 shinsuu] octal [Add to Longdo]
B−スプライン関数[B−スプラインかんすう, B- supurain kansuu] B-spline [Add to Longdo]
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address [Add to Longdo]
LANエミュレーション[LAN えみゅれーしょん, LAN emyure-shon] LAN emulation [Add to Longdo]
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
X端末[エックスたんまつ, ekkusu tanmatsu] Xterm, Xterminal [Add to Longdo]
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
あいまい制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] fuzzy control [Add to Longdo]
あて先[あてさき, atesaki] destination [Add to Longdo]
あて先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] redirection [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
あふれ検査[あふれけんさ, afurekensa] overflow check [Add to Longdo]
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
うるう年[うるうどし, uruudoshi] leap year [Add to Longdo]
かすんだ[かすんだ, kasunda] grayed [Add to Longdo]
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated [Add to Longdo]
けた位置[けたいち, ketaichi] digit position [Add to Longdo]
けた移動[けたいどう, ketaidou] shift [Add to Longdo]
けた上げ[けたあげ, ketaage] carry (vs) [Add to Longdo]
けた上げ数[けたあげすう, ketaagesuu] carry digit [Add to Longdo]
けた上げ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] carry-save adder [Add to Longdo]
けた送り[けたおくり, ketaokuri] shift [Add to Longdo]
しわ[しわ, shiwa] crease [Add to Longdo]
すくみ[すくみ, sukumi] deadlock [Add to Longdo]
せん孔[せんこう, senkou] punch (vs) [Add to Longdo]
せん孔装置[せんこうそうち, senkousouchi] punch [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
あの人[あのひと, anohito] er, sie [Add to Longdo]
えちん坊[けちんぼう, kechinbou] Geizhals [Add to Longdo]
お八つ[おやつ, oyatsu] Zwischenmahlzeit_am_Nachmittag [Add to Longdo]
お召し物[おめしもの, omeshimono] Kleidung [Add to Longdo]
お母さん[おかあさん, okaasan] Mutter [Add to Longdo]
お父さん[おとうさん, otousan] Vater [Add to Longdo]
お疲れ様[おつかれさま, otsukaresama] vielen_Dank [Add to Longdo]
お盆[おぼん, obon] Bon-Fest, -Tablett [Add to Longdo]
お絞り[おしぼり, oshibori] feuchtes_Erfrischungstuch [Add to Longdo]
お菓子[おかし, okashi] Konditorwaren, -Konfekt [Add to Longdo]
お見舞[おみまい, omimai] Erkundung, Besuch [Add to Longdo]
お転婆[おてんば, otenba] ausgelassenes_Maedchen, Wildfang [Add to Longdo]
かび臭い[かびくさい, kabikusai] schimmelig, moderig [Add to Longdo]
けい秀画家[けいしゅうがか, keishuugaka] (hervorragende) Malerin [Add to Longdo]
こうもり傘[こうもりがさ, koumorigasa] Regenschirm [Add to Longdo]
ご愁傷様[ごしゅうしょうさま, goshuushousama] "Mein_herzliches_Beileid" [Add to Longdo]
ご飯[ごはん, gohan] gekochter_Reis, Mahlzeit [Add to Longdo]
さお竹[さおだけ, saodake] Bambusstange [Add to Longdo]
しん酌[しんしゃく, shinshaku] Ruecksicht, Ruecksichtnahme, Beruecksichtigung [Add to Longdo]
すり鉢[すりばち, suribachi] (irdener) Moerser [Add to Longdo]
その他[そのた, sonota] ausserdem [Add to Longdo]
その後[そのご, sonogo] danach, spaeter [Add to Longdo]
そよ風[そよかぜ, soyokaze] leichte_Brise [Add to Longdo]
にわか雨[にわかあめ, niwakaame] (ploetzlicher) Regenschauer [Add to Longdo]
に飽かして[にあかして, niakashite] ...ni akashite, ohne_Ruecksicht_auf [Add to Longdo]
ひょう窃[ひょうせつ, hyousetsu] Plagiat [Add to Longdo]
ぶどう酒[ぶどうしゅ, budoushu] Wein (aus Trauben) [Add to Longdo]
わが国[わがくに, wagakuni] unser_Land [Add to Longdo]
アメリカ合衆国[あめりかがっしゅうこく, amerikagasshuukoku] USA [Add to Longdo]
カリフォルニア州[かりふぉるにあしゅう, kariforuniashuu] Kalifornien [Add to Longdo]
カール大帝[かうるたいてい, kaurutaitei] (Kaiser) Karl_der_Grosse [Add to Longdo]
ガス栓[がすせん, gasusen] Gashahn [Add to Longdo]
サラダ一皿[さらだひとさら, saradahitosara] ein_Teller_mit_Salat [Add to Longdo]
デ杯[ではい, dehai] Davis_Pokal [Add to Longdo]
デ杯戦[ではいせん, dehaisen] Davis_Pokalwettbewerb [Add to Longdo]
ドイツ[どいつ, doitsu] Deutschland [Add to Longdo]
ドイツ人[どいつじん, doitsujin] Deutscher, Deutsche [Add to Longdo]
ドイツ連邦共和国[どいつれんぽうきょうわこく, doitsurenpoukyouwakoku] BRD, Bundesrepublik_Deutschland [Add to Longdo]
ノーベル賞[ノーベルしょう, no-beru shou] Nobelpreis [Add to Longdo]
ビール瓶[ビールびん, bi-ru bin] Bierflasche [Add to Longdo]
メーカー希望価格[メーカーきぼうかかく, me-ka-kiboukakaku] Richtpreis [Add to Longdo]
ローマ字[ローマじ, ro-ma ji] lateinische_Buchstaben [Add to Longdo]
一か月[いっかげつ, ikkagetsu] ein_Monat [Add to Longdo]
一つ一つ[ひとつひとつ, hitotsuhitotsu] jedes_einzeln [Add to Longdo]
一丁[いっちょう, icchou] ein_Stueck [Add to Longdo]
一人[ひとり, hitori] eine Person, einer, eine, allein [Add to Longdo]
一人当たり[ひとりあたり, hitoriatari] pro_Kopf, pro_Person [Add to Longdo]
一人暮らし[ひとりぐらし, hitorigurashi] alleine_leben [Add to Longdo]
一介の[いっかいの, ikkaino] -nur, einfach, nichts_als [Add to Longdo]
一休み[ひとやすみ, hitoyasumi] kurze_Pause, kurze_Verschnaufpause [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 S \S\ ([e^]s),
   the nineteenth letter of the English alphabet, is a
   consonant, and is often called a sibilant, in allusion to its
   hissing sound. It has two principal sounds; one a mere
   hissing, as in sack, this; the other a vocal hissing (the
   same as that of z), as in is, wise. Besides these it
   sometimes has the sounds of sh and zh, as in sure, measure.
   It generally has its hissing sound at the beginning of words,
   but in the middle and at the end of words its sound is
   determined by usage. In a few words it is silent, as in isle,
   d['e]bris. With the letter h it forms the digraph sh. See
   Guide to pronunciation, [sect][sect] 255-261.
   [1913 Webster]
 
   Note: Both the form and the name of the letter S are derived
      from the Latin, which got the letter through the Greek
      from the Phoenician. The ultimate origin is Egyptian. S
      is etymologically most nearly related to c, z, t, and
      r; as, in ice, OE. is; E. hence, OE. hennes; E. rase,
      raze; erase, razor; that, G. das; E. reason, F. raison,
      L. ratio; E. was, were; chair, chaise (see C, Z, T, and
      R.).
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -s \-s\
   1. [OE. es, AS. as.] The suffix used to form the plural of
    most words; as in roads, elfs, sides, accounts.
    [1913 Webster]
 
   2. [OE. -s, for older -th, AS. -[eth].] The suffix used to
    form the third person singular indicative of English
    verbs; as in falls, tells, sends.
    [1913 Webster]
 
   3. An adverbial suffix; as in towards, needs, always, --
    originally the genitive, possesive, ending. See {-'s}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -'s \-'s\ [OE. -es, AS. -es.] The suffix used to form the
   possessive singular of nouns; as, boy's; man's.
   [1913 Webster] 's \'s\
   A contraction for is or (colloquially) for has. "My heart's
   subdued." --Shak.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top