Search result for

*ruined*

(148 entries)
(1.2804 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ruined, -ruined-
English-Thai: Longdo Dictionary
ruined castle(n) ปราสาท (เก่าแก่) ที่ถูกทำลาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He could not talk to the fish anymore, because the fish had been ruined too badly.เขาไม่สามารถพูดคุยกับปลาอีก ต่อไป เพราะปลาที่ได้รับการทำลาย มากด้วยไม่ดี The Old Man and the Sea (1958)
Ruined us both.เจ๊งเราทั้งสอง The Old Man and the Sea (1958)
But we have killed many sharks, you and I and ruined many more.แต่เราได้ฆ่าปลาฉลามหลายคุณ และฉัน และอื่น ๆ อีกมากมายเจ๊ง The Old Man and the Sea (1958)
If you'd come in friendship, the scum that ruined your daughter would be suffering this very day.หากคุณต้องการมาในมิตรภาพ ฝาที่ทำลายลูกสาวของคุณจะได้รับความทุกข์ทรมานวันนี้มาก The Godfather (1972)
Johnny Fontane ruined one of Woltz International's most valuable protГ©gГ©s.칹͹˹prot The Godfather (1972)
I remember...a time of chaos ruined dreams...this wasted land.ผมยังจำได้... เวลาแห่งความยุ่งเหยิง ฝันอันโหดร้าย... The Road Warrior (1981)
Whoever threw that is ruined, man.ใครขว้างมาเจ็บแน่ *batteries not included (1987)
I've worked on this deal too long to have it ruined by some snot-nosed punk.ผมเฝ้ารอมานานมากที่จะได้ไอ้ห้างนั่น และมันก็ทำท่าว่าจะไปได้ดีแล้วด้วย.. ใช่ไหม? Mannequin (1987)
I'll be ruined.ฉันจะพังก็คราวนี้ล่ะ. Cinema Paradiso (1988)
Grey men ruined my beautiful profession, and take care, or they will ruin you too.ผู้ชายสีเทาทำลายอาชีพของฉันที่สวยงามและดูแลหรือพวกเขาจะทำลายคุณมากเกินไป The Russia House (1990)
If he'd written that article on Cheslav, it would've ruined your career.ถ้าเขาเขียนบทความเรื่องเชสลาฟ มันจะทำลายชีวิตงานคุณได้ Basic Instinct (1992)
You just ruined the whole effect.คุณเพิ่งรวนระบบ The Lawnmower Man (1992)
They're all scorched and ruined.เพราะของจะเปื้อนหมด The Cement Garden (1993)
You ruined that medal for me! I took it to the pawn, and they laughed at me.คุณเจ๊งเหรียญที่ให้ผมด้วย ฉันเอามัน ไปจำนำและพวกเขา In the Name of the Father (1993)
- But he ruined my suit.- แต่มันทำสูทฉันเป็นรู Léon: The Professional (1994)
Well, this is still ruined, right?มันยังกินได้อยู่นี่ ใช่มั้ย The One with the Sonogram at the End (1994)
Our village had been ruined, and now they were takin' our mountain and our Welshness.หมู่บ้านของเราถูกทำลาย และตอนนี้เขาก็จะเอาภูเขาเราไป และความเป็นชาวเวลส์ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Alan, please. Last time I played this game, it ruined my life.ขอร้องเถอะ ครั้งสุดท้ายที่ฉันเล่น ชีวิตฉันป่นปี้หมด Jumanji (1995)
It ruined your life?ชีวิตคุณน่ะเหรอ? Jumanji (1995)
Oh, Mr Bennet, we are all ruined!โอคุณเบนเน็ต พวกเราทั้งหมดย่อยยับแล้ว Episode #1.5 (1995)
We are all ruined forever!พวกเราทั้งหมดโดนทำลายตลอดกาล Episode #1.5 (1995)
Jane, do you not see that more things have been ruined by this business than Lydia's reputation?เจน เธอไม่เห็นเหรอว่ามันจะมีอะไรมากกว่านี้ ที่จะโดนทำลายโดยเรื่องราวที่ลิเดียได้ทำไป Episode #1.5 (1995)
That it is not only Lydia's reputation that has been ruined.ว่ามันไม่ใช่แต่ชื่อเสียงของลิเดียที่โดนทำลายไป Episode #1.5 (1995)
And now we are all, all ruined!แล้วตอนนี้พวกเราทั้งหมดก็ย่อยยับแล้ว Episode #1.5 (1995)
I'm ruined!ฉันเจ๊ง! The Birdcage (1996)
I'm so sorry. I've ruined everything!ขอโทษด้วยครับ ฉันได้ทำลายทุกอย่าง The Birdcage (1996)
You've ruined my whole day. I haven't eaten.วันนี้ผมอารมณ์เสียทั้งวัน เพราะผมไม่ได้กินข้าว As Good as It Gets (1997)
You've ruined my life. Do you understand that?เธอทำลายชีวิตทั้งหมดของฉัน เธอเข้าใจไหม? Brokedown Palace (1999)
Two American girls' lives ruined by a sleazy smuggler and the greedy cop in his pocket.ชีวิตสาวอเมริกันใสๆสองคนได้พังทลายลงไป โดยนักค้ายาผู้น่ารังเกียจ... ...และตำรวจผู้ละโมภอีกคนหนึ่ง Brokedown Palace (1999)
And she... ..ruined everything.ผมนอนไม่หลับมา4คืน Fight Club (1999)
You ruined everything.เธอทำลายทุกๆอย่าง Never Been Kissed (1999)
The war has ruined my business, but it still takes time.ถึงธุรกิจจะซบเซาแต่คงต้องใช้เวลาหน่อย Malèna (2000)
A ruined and terrible form of life.เป็นความหายนะและน่าสะพรึงกลัวของสิ่งมีชีวิตสิ่งนี้ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
You've ruined your performance. Do not ruin mine!เฮ้! Rock Star (2001)
Chutney, why were Tracy Marcinko's curls ruined... when she got hosed down?ชัทนีย์ ทำไมลอนของเทรซี่ มาชินโกถึงพัง ตอนที่เธอถูกฉีดน้ำกันนะ Legally Blonde (2001)
I ruined every bit of what was precious to him.ฉันได้ทำลายสิ่งเล็กๆที่มีค่าของเขา Platonic Sex (2001)
He ruined our salad.เขาทำลายสลัดของเรา. Ice Age (2002)
You just ruined the punch line of my Japanese golfer joke.แกทำให้มุขตลก เรื่องนักกอล์ฟญี่ปุ่นพังหมด Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
She ruined my boy's life...เธอทำลายอนาคตของลูกชายฉัน Crazy First Love (2003)
Though it may be a different matter while the King is alive if he happens to die, our family will be ruinedThough it may be a different matter while the King is alive if he happens to die, our family will be ruined The Great Jang-Geum (2003)
Cold and miserable. Everything's ruined.ทั้งหนาว ทั้ง ยากเย็น ทุกอย่างเสียหายหมด Mulan 2: The Final War (2004)
You ruined Lenny's life!You ruined Lenny's life! The Butterfly Effect (2004)
May I take your order? My diet is ruined!รับอะไรดีคะ? ไดเอ็ท ของฉัน ป่นปี้ ฉันหวังว่าเธอคงมีความสุขดีนะ. Shrek 2 (2004)
It's too late. lt's ruined. It'll have to be chopped off.มันต้องถูกตัดออก Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
And I am apologizing to you. I'm very sorry that I ruined your evening.ขอโทษที่ทำค่ำวันนี้ของคุณพัง Wicker Park (2004)
Because of you, my entire life is ruined!เพราะแม่คนเดียว / ทั้งชีวิตของหนูถึงได้พังหมด! The Notebook (2004)
You completely ruined my magic potions in the bathroom.เธอทำลายยาวิเศษในห้องน้ำของฉันหมดแล้ว Howl's Moving Castle (2004)
I just organized things, Howl, nothing's ruined.ฉันแค่เก็บให้เข้าที่นะฮาล์ว ไม่มีอะไรพังสักหน่อย Howl's Moving Castle (2004)
Sophie ruined it. My heart's ruined.โซฟีทำลายมันเสียแล้ว หัวใจของฉันถูกทำลายเสียแล้ว Howl's Moving Castle (2004)
- Sam just ruined your wall.- แซม ทำผนังเสียหายคะ A Cinderella Story (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ruinedAlas! We are ruined.
ruinedAnother storm, and our village would have been ruined.
ruinedAnother war, and we will be ruined.
ruinedBut for my advice he would have been ruined.
ruinedHad it not been for your advice he would have been ruined.
ruinedHe ruined his body by drinking too much.
ruinedHe ruined his health by working too hard.
ruinedHe ruined his health by working too much.
ruinedHe ruined his health in the end.
ruinedHe was given to drinking and ruined his health.
ruinedHe will be ruined for life.
ruinedHe worked so hard that he ruined his health.
ruinedIf it had not been for your help, he would have been ruined.
ruinedIt is not his illness that ruined him so much as his idleness.
ruinedMy dress was ruined when it came back from the cleaner's.
ruinedThe city was ruined by the brutal force of nature.
ruinedThe muddy road has ruined my new shoes.
ruinedThe ruined castle is now under restoration.
ruinedThey have, among them, ruined our plan.
ruinedWe're as good as ruined.
ruinedWe will never forget the day the typhoon ruined the crops.
ruinedYour help prevented me from being ruined.
ruinedYugoslavia says it's not responsible for the actions of Serbian militias in Bosnia which have killed thousands, ruined cities and turned 1.3 million people into refugees over the last three months.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิบัติ[V] be destroyed, See also: be ruined, collapse, Syn. พิบัติ, ฉิบหาย, ล่มจม, Ant. เจริญ, Example: ผู้ใหญ่หลายท่านห่วงใยกลัวภาษาของชาติจะวิบัติ โดยเฉพาะการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สลักหักพัง[V] be ruined, See also: go to ruin, lie in ruins, Syn. ปรักหักพัง, ชำรุด, Example: ประชาชนปล่อยให้อารามเหล่านี้สลักหักพังไป
สลักหักพัง[ADJ] ruined, Example: องค์พระพุทธรูปเหล่านี้ถูกทอดทิ้งอยู่ตามโบราณสถานซึ่งสลักหักพัง, Thai definition: ซึ่งปรักหักพัง, ซึ่งชำรุด, ซึ่งทรุดโทรม
หมดเนื้อประดาตัว[V] be stone-broke, See also: lose all, be a pauper, be penniless, be destitute, be ruined, Syn. หมดตัว, หมดเนื้อหมดตัว, สิ้นเนื้อประดาตัว, Example: เธอหมดเนื้อประดาตัวเพราะถูกสามีล้างผลาญ
วอดวาย[V] be razed to the ground, See also: be burnt down, be ruined, be destroyed, go to the dogs, Example: หมู่บ้านแถวนั้นวอดวายหมดหลังจากถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่, Thai definition: ถูกทำลายจนเสียหายร้ายแรง
วายวอด[V] be ruined, See also: be destroyed, be wrecked, , Syn. ฉิบหายวายวอด, หมดสิ้น, วอดวาย, Example: บ้านเรือนเหล่านั้นวายวอดไปเพราะสงครามซึ่งไม่มีใครสามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้, Thai definition: ไม่มีเหลือ
วินาศ[V] be destroyed, See also: go to the dogs, go to ruin, be ruined, be annihilated, Syn. พินาศ, หายนะ, Example: ถ้าเงินบาทลงไปถึง 60 บาทต่อดอลลาร์เมื่อไร บ้านเมืองวินาศแน่, Thai definition: ที่เสียหายร้ายแรง
พังทลาย[V] collapse, See also: fall, be ruined, be destroyed, come to nothing, Syn. พังพินาศ, Example: กิจการของเขาที่สร้างมากับมือพังทลายลงเพราะพิษเศรษฐกิจ, Thai definition: ล้มละลายหรือล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จ
วอด[V] be razed to the ground, See also: be burnt down, be destroyed by fire, be ruined, Syn. หมดไป, สิ้นไป, วอดวาย, Example: ไฟไหม้บ้านวอดไปยี่สิบหลัง
แตกสลาย[V] be broken, See also: be uttrely demolished, be completely ruined, be destroyed, Example: หัวใจของเธอแตกสลายเพราะต้องสูญเสียคนรัก, Thai definition: พินาศสิ้น
เจ๊ง[V] be ruined, See also: be finished, be overthrown, Syn. สิ้นสุด, ล้ม, หมด, Example: ถ้าคู่แข่งเกิดหยิบประเด็นนี้มาตี พรรคเสรีธรรมนั่นแหละจะเจ๊งไปด้วย, Notes: (ปาก)
ทะลาย[V] be ruined, See also: be disillusioned, be shattered, collapse, Syn. พังทลาย, ล้มเหลว, Ant. สำเร็จ, Example: ความหวังของเขาทลายลง เมื่อเขาประสบกับปัญหาขาดทุน, Thai definition: ไม่ได้ดังหวัง
ทรุดโทรม[V] be declined, See also: be dilapidated, run down, be worn out, be neglected, be ruined, go downhill, Syn. เสื่อม, ชำรุด, เก่า, โทรม, หมดสภาพ, Ant. เจริญขึ้น, ดีขึ้น, Example: บ้านหลังนี้ทรุดโทรม เพราะไม่มีคนคอยดูแลรักษา และทำความสะอาด
ปรัก[V] be ruined, See also: be broken, Syn. หัก, พัง
ปรักหักพัง[V] be ruined, See also: lie in ruins, be dilapidated, be in a state of decay, be in disrepair, Syn. ชำรุด, ทรุดโทรม, ชำรุดทรุดโทรม, เสื่อมโทรม, ผุพัง, Example: พระราชวังเก่าปรักหักพังอยู่อย่างนี้มาหลายร้อยปีแล้ว
มลาย[V] destroy, See also: split, ruin, be ruined, burst, be shattered, demolish, die, Syn. แตก, ตาย, ทำลาย, สลาย, Ant. สร้าง, แต่ง, Example: หมอผีจะกำจัดภูตผีเหล่านี้ให้มลายไป
ชำรุด[V] be ruined, See also: to be damaged, to be dilapidated, to be out of order, Syn. ทรุดโทรม, เสีย, พัง, หมดสภาพ, เสื่อมโทรม, ชำรุดทรุดโทรม, Example: สวนสัตว์ของเราชำรุดและเก่ามาก จำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุง, Thai definition: เสื่อมจากสภาพเดิมจนถึงบกพร่องเสียหายหรือบุบสลายไป
ชำรุดทรุดโทรม[V] be worn out, See also: be damaged, be out of order, be in a state of decay, be in disrepair, be ruined, be dilapi, Syn. ทรุดโทรม, เสีย, พัง, หมดสภาพ, เสื่อมโทรม, ชำรุด, Example: ถนนสายนี้ชำรุดทรุดโทรมตลอดสาย
หมดสภาพ[V] be ruined, See also: be damaged, be dilapidated, be out of order, Example: เครื่องพิมพ์เครื่องนี้หมดสภาพ ใช้การไม่ได้แล้ว, Thai definition: อยู่ในสภาพที่ใช้การไม่ได้
เหี้ยน[V] cut (the hair) short, See also: (raze) to the ground, be used up, be run out, have spent all, have nothing left, be ruined, Syn. เตียน, เหี้ยนเตียน, Example: ช่างตัดผมตัดผมของเขาจนผมเขาเหี้ยน, Thai definition: กร่อนไปเกือบหมด, ตัดไปหมด, ไม่เหลือ
แหลกลาญ[V] devastate, See also: be crushed, be pulverized, be ruined, be destroyed, fall to pieces, Syn. ย่อยยับ, พังทลาย, พัง, Example: โครงการชุดนี้แหลกลาญย่อยยับเพราะฝีมือของเขาแท้ๆ
โทรม[ADJ] dilapidated, See also: shabby, broken, worn-out, rickety, ruined, tumbledown, damaged, destroyed, ramshackle, Syn. ชำรุดทรุดโทรม, เสื่อมโทรม, Example: บ้านโทรมๆ หลังนั้นเป็นบ้านของฉันเอง, Thai definition: เสื่อมสภาพเดิม
โทรม[ADJ] dilapidated, See also: shabby, broken, worn-out, rickety, ruined, tumbledown, damaged, destroyed, ramshackle, Syn. ชำรุดทรุดโทรม, เสื่อมโทรม, Example: บ้านโทรมๆ หลังนั้นเป็นบ้านของฉันเอง, Thai definition: เสื่อมสภาพเดิม
สิ้นสุด[V] be ruined, See also: be finished, be overthrown, Syn. จบ, หมด, Ant. เริ่มต้น, Example: กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารข้อมูลทั้งหมดจะเริ่มต้นและสิ้นสุด ภายใต้การควบคุมของซอฟต์แวร์ล้วนๆ โดยไม่ต้องอาศัยคนเฝ้าเครื่องเลย, Thai definition: ถึงที่สุด
โทรม[ADJ] dilapidated, See also: shabby, broken, worn-out, rickety, ruined, tumbledown, damaged, destroyed, ramshackle, Syn. ชำรุดทรุดโทรม, เสื่อมโทรม, Example: บ้านโทรมๆ หลังนั้นเป็นบ้านของฉันเอง, Thai definition: เสื่อมสภาพเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำรุด[v.] (chamrut) EN: be ruined ; to be damaged ; to be dilapidated ; to be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair   
ชำรุดทรุดโทรม[v. exp.] (chamrutsutsōm) EN: be worn out ; be damaged ; be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair ; be ruined ; be dilapidated ; be tumbledown   
ชรา[adj.] (charā) EN: dilapidated ; ruined ; decrepit   FR: décrépit
เหี้ยน[v.] (hīen) EN: cut short ; raze to the ground ; be used up ; be run out ; have spent all ; have nothing left ; be ruined ; strip   FR: dépouiller ; raser
แหลกลาญ[v.] (laēklān) EN: devastate ; be crushed ; be pulverized ; be ruined ; be destroyed ; fall to pieces   
มลาย[v.] (malāi) EN: destroy ; be destroyed ; split ; ruin ; be ruined ; burst ; be shattered ; demolish ; die   FR: détruire ; anéantir ; ruiner
หมดสภาพ[v. exp.] (mot saphāp) EN: be ruined ; be damaged ; be dilapidated ; be out of order   
ปรัก[adj.] (parak) EN: ruined ; dilapidated ; tumbledown   FR: détruit ; anéanti
ปรักหักพัง[v.] (prakhakphang) EN: be ruined ; lie in ruins ; be dilapidated ; be in a state of decay ; be in disrepair   FR: tomber en ruine
สลักหักพัง[v.] (salakhakphang) EN: be ruined ; go to ruin ; lie in ruins   
สลักหักพัง[adj.] (salakhakphang) EN: ruined   FR: délabré ; en ruine
โทรม[adj.] (sōm) EN: dilapidated ; shabby ; broken ; worn-out ; rickety ; ruined ; tumbledown ; damaged ; destroyed ; ramshackle   FR: délabré
วินาศ[v.] (wināt) EN: be destroyed ; go to the dogs ; go to ruin ; be ruined ; be annihilated   

CMU English Pronouncing Dictionary
RUINED    R UW1 AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ruined    (v) (r uu1 i n d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abwirtschaften; zerstören | abwirtschaftend; zerstörend | abgewirtschaftet; zerstörtto ruin | ruining | ruined [Add to Longdo]
ruinieren; in den Ruin treiben; verderben; zu Grunde richten | ruinierend; in den Ruin treibend; verderbend; zu Grunde richtend | ruiniert; in den Ruin getrieben; verdorben; zu Grunde gerichtetto ruin | ruining | ruined [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おじゃんになる[, ojanninaru] (exp) to fall through; to come to nothing; to be ruined [Add to Longdo]
形無し[かたなし, katanashi] (adj-na,n) spoiled; spoilt; ruined; loss of face [Add to Longdo]
弧城落月[こじょうらくげつ, kojourakugetsu] (n) feeling apprehensive; feeling (looking) lone and helpless; being down-and-out (ruined); helplessness of those in reduced circumstances [Add to Longdo]
御釈迦;お釈迦[おしゃか, oshaka] (n) (1) poorly made or ruined articles; (2) the Buddha [Add to Longdo]
荒れる[あれる, areru] (v1,vi) (1) to be stormy; to be rough; (2) to be ruined; to fall into ruin; (3) to be in a bad temper; to lose one's temper; (P) [Add to Longdo]
荒城[こうじょう, koujou] (n) ruined castle [Add to Longdo]
荒漠[こうばく, koubaku] (adj-na) desolate (e.g. plains); ruined [Add to Longdo]
才子才に溺れる[さいしさいにおぼれる, saishisainioboreru] (exp) (id) A man of talent is ruined by his own talent [Add to Longdo]
凋残[ちょうざん, chouzan] (adj-na,n) ruined blossoms [Add to Longdo]
沈倫[ちんりん, chinrin] (n,vs) sinking into obscurity; being ruined [Add to Longdo]
転ける;倒ける(oK)[こける, kokeru] (v1,vi) to fall; to collapse; to drop; to break down; to die; to succumb to; to fall senseless; to be ruined; to have a bad debt [Add to Longdo]
倒れる(P);斃れる;殪れる;仆れる[たおれる, taoreru] (v1,vi) (1) (倒れる only) (See 崩れる) to fall; to collapse; to drop; to fall senseless; (2) to be forced to bed (by illness, etc.); (3) to die; (4) to go bankrupt; to be ruined; to have a bad debt; (5) to be defeated (in a game); (6) to fall (of governments, dictators, etc.); (P) [Add to Longdo]
破綻を来す[はたんをきたす, hatanwokitasu] (exp,v5s) to be ruined; to fail; to go bankrupt [Add to Longdo]
廃家[はいか;はいけ, haika ; haike] (n) (1) deserted house; ruined house; (n,vs) (2) abolishing one's own family line in order to join another (under pre-1947 Japanese law); extinct family [Add to Longdo]
廃宅[はいたく, haitaku] (n) (See 廃家・1) deserted and ruined house [Add to Longdo]
亡国[ぼうこく, boukoku] (n) ruined country [Add to Longdo]
滅びる(P);亡びる[ほろびる, horobiru] (v1,vi) to be ruined; to go under; to perish; to be destroyed; (P) [Add to Longdo]
滅ぶ;亡ぶ[ほろぶ, horobu] (v5b) (See 滅びる) to be ruined; to go under; to perish; to be destroyed [Add to Longdo]
目茶目茶(P);滅茶滅茶[めちゃめちゃ, mechamecha] (adj-na,n) (1) disorderly; messy; ruined; (2) absurd; unreasonable; excessive; rash; (P) [Add to Longdo]
余蘖;余孽[よげつ, yogetsu] (n) (1) (esp. 余蘖) (See 蘖え) sprouts from a stump; (2) (esp. 余孽) ruined family surviving through a descendant [Add to Longdo]
落ちぶれる[おちぶれる, ochibureru] (v1) to be ruined; to fall low; to go under; to come to ruin [Add to Longdo]
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P) [Add to Longdo]
落ち行く[おちゆく, ochiyuku] (v5k-s,vi) to flee; to be ruined [Add to Longdo]
毀壊[きかい, kikai] (n,vs) (1) breaking; demolishing; smashing; destroying; wrecking; (2) being broken; being ruined; being destroyed; being worn out [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
家破人亡[jiā pò rén wáng, ㄐㄧㄚ ㄆㄛˋ ㄖㄣˊ ㄨㄤˊ, ] family bankrupt and the people dead (成语 saw); ruined and orphaned; destitute and homeless [Add to Longdo]
败絮[bài xù, ㄅㄞˋ ㄒㄩˋ, / ] ruined; broken down; shabby [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] my (polite); poor; ruined; shabby; worn out; defeated [Add to Longdo]
断送[duàn sòng, ㄉㄨㄢˋ ㄙㄨㄥˋ, / ] to forfeit (future profit, one's life etc); ruined [Add to Longdo]
破败[pò bài, ㄆㄛˋ ㄅㄞˋ, / ] to defeat; to crush (in battle); beaten; ruined; destroyed; in decline [Add to Longdo]
破相[pò xiàng, ㄆㄛˋ ㄒㄧㄤˋ, ] lit. appearance ruined by a scar; fig. to lose face; disgraced [Add to Longdo]
金玉其外,败絮其中[jīn yù qí wài, ㄐㄧㄣ ㄩˋ ㄑㄧˊ ㄨㄞˋ, bai4 xu4 qi2 zhong1, / ] gilded exterior, shabby and ruined on the inside (成语 saw) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ruin \Ru"in\, v. t. [imp. & p. p. {Ruined};p. pr. & vb. n.
   {Ruining}.] [Cf. F. ruiner, LL. ruinare. See {Ruin}, n.]
   To bring to ruin; to cause to fall to pieces and decay; to
   make to perish; to bring to destruction; to bring to poverty
   or bankruptcy; to impair seriously; to damage essentially; to
   overthrow.
   [1913 Webster]
 
      this mortal house I'll ruin.       --Shak.
   [1913 Webster]
 
      By thee raised, I ruin all my foes.   --Milton.
   [1913 Webster]
 
      The eyes of other people are the eyes that ruin us.
                          --Franklin.
   [1913 Webster]
 
      By the fireside there are old men seated,
      Seeling ruined cities in the ashes.   --Longfellow.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top