Search result for

*roth*

(565 entries)
(0.0301 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: roth, -roth-
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
young brotheryounger brother

English-Thai: Longdo Dictionary
atherothrombotic(n) ภาวะเส้นโลหิตแดงตีบเนื่องจากมีลิ่มเลือดในหลอดเลือด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
broth[N] ซุป, See also: น้ำซุบ, น้ำแกง, Syn. soup
froth[N] ฟอง, Syn. bubbles, foam, lather, suds
froth[N] สิ่งที่ไร้สาระ, See also: สิ่งไร้ค่า
froth[VT] ทำให้เป็นฟอง
wroth[ADJ] โกรธมาก (คำโบราณและทางวรรณคดี), See also: โกรธเคืองอย่างที่สุด, โกรธเกรี้ยว, โกรธจัด, Syn. furious, irate, wrathful
brothy[ADJ] เป็นน้ำซุป
frothy[ADJ] ซึ่งเป็นฟอง, See also: ซึ่งเต็มไปด้วยฟอง, Syn. bubbly, foamy, lathery
frothy[ADJ] ซึ่งไม่สำคัญ
betroth[VT] หมั้น, See also: สัญญาว่าจะแต่งงาน, Syn. engage
brothel[N] ซ่อง, Syn. bordello
brother[N] พี่ชายหรือน้องชาย, Syn. sibling, Ant. sister
froth up[PHRV] ปล่อยฟองออก, See also: มีฟองออกมา, Syn. fizz up, foam up
betrothal[N] การหมั้นหมาย, Syn. engagement
betrothed[ADJ] ซึ่งหมั้นหมาย, Syn. engaged
brotherly[ADJ] เป็นพี่เป็นน้อง, Syn. fraternal
betroth to[PHRV] สัญญาที่จะแต่งงานกับ, See also: หมั้นไว้กับ, Syn. engage to, promise to
froth with[PHRV] โกรธมาก, Syn. foam with
xerothemic[N] เกี่ยวกับช่วงอากาศร้อนและแห้งแล้ง
Big Brother[N] ผู้นำ, See also: ผู้ที่มีอำนาจเด็ดขาด, Syn. head, master
Big Brother[SL] รัฐบาล (คำเปรียบเทียบ)
brotherhood[N] พวกพ้องเดียวกัน, Syn. fellowship, Ant. hostility
lay brother[N] ผู้ทำหน้าธุรการและการใช้แรงงานทั่วไปในโบสถ์
stepbrother[N] ลูกเลี้ยงที่เป็นผู้ชาย
half-brother[N] พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
soul brother[N] นิโกร
brother-in-law[N] พี่เขยหรือน้องเขย, Ant. sister-in-law
electrotherapy[N] การใช้ไฟฟ้าบำบัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aferothermodynamics(แอโรเธอไมไดแนม' มิคซฺ) aerodynamics ที่เกี่ยวกับสถานะการณ์ที่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนในแก๊ส. -aerothermodynamic adj. (aerothermodynamics)
betroth(บิทรอธ') vt. รับหมั้นกับ,หมั้น, Syn. affiance
betrothal(บิทรอธ'เธิล) n. การหมั้น,พิธีหมั้น, Syn. betrothmentม, See also: engagement
betrothed(บิทรอธดฺ',บิทรอธทฺ') adj. ซึ่งหมั้นไว้แล้ว,รับหมั้น n. คู่หมั้น, Syn. engaged
big brothern. พี่ชาย,พี่ใหญ่,พี่เลี้ยง,ระบบเผด็จการ
blood brothern. พี่น้องร่วมสายโลหิต,เพื่อนร่วมน้ำสาบานด้วยการดื่มเลือดสาบาน
broth(บรอธ) n. น้ำซุปเนื้อ,น้ำซุป., See also: brothy adj. ดูbroth
brothel(บรอธ'เธิล) n. ซ่อง,โรงโสเภณี
brother(บรา'เธอะ) n. พี่ชายหรือน้องชาย,พี่น้องร่วมชาติ,เพื่อนร่วมงาน,บุคคลร่วมอาชีพ,บาทหลวง,ภราดร, เจษฎาจารย์
brother jonathann. รัฐบาลของสหรัฐอเมริกา,ชาวอเมริกัน
brother-in-law(บรา'เธออินลอ) n. พี่หรือน้องเขย,พี่หรือน้องเมีย -pl. brothers-in-law
brotherhood(บรา'เธอฮูด) n. ภราดรภาพ
brotherly(บรา'เธอลี) adj.,adv. เหมือนพี่เหมือนน้องกัน,พี่น้อง
electrothermal printerเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อนเป็นเครื่องพิมพ์หรืออุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ที่จัดอยู่ในประเภทเครื่องพิมพ์แบบไม่กระทบ (non impact printer) กล่าวคือจะพิมพ์ออกมาในลักษณะเป็นจุด ๆ (dot matrix) ทีละจุด โดยอาศัยความร้อนที่ปลายเส้นลวด แล้วทำให้เกิดเป็นรูปแบบตัวอักษรในลักษณะต่าง ๆ บนกระดาษมีความหมายเหมือน thermal printer
foster brothern. พี่น้องที่ร่วมแม่นมเดียวกัน
froth(ฟรอธ) n. ฟอง,ฟองน้ำลาย,สิ่งที่ไร้ค่า,กาก,กากเดน. -v. ปกคลุมไปด้วยฟอง,ทำให้เกิดเป็นฟองขึ้น,ปล่อยฟองออก., Syn. bubbles,foam
frothy(ฟรอธ'ธี) adj. เป็นฟอง,ไม่สำคัญ,ขี้ปะติ๋ว., See also: frothily adv. frothily adv.
half brotherพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
lay brothern. พระทำหน้าที่ธุรการ และการใช้แรงงานทั่วไปในโบสถ์
soul brothern. ชาวนิโกร (ในอเมริกา)
stepbrothern. ลูกชายของพ่อเลี้ยงกับภรรยาคนก่อน
whole brothern. พี่น้องที่มีบิดามารดาเดียวกัน
wroth(รอธ) adv. โกรธ,โกรธเคือง
young brothern. น้องชาย

English-Thai: Nontri Dictionary
betroth(vt) หมั้น
betrothal(n) การหมั้น,พิธีหมั้น
betrothed(n) คู่หมั้น,คู่หมาย,คู่ตุนาหงัน
BLOOD blood brother(n) พี่น้องร่วมสายเลือด,พี่น้องร่วมสาบาน,เพื่อนร่วมสาบาน
broth(n) น้ำแกง
brother(n) พี่ชาย,น้องชาย,พี่น้อง,เพื่อนร่วมงาน, บาทหลวง
BROTHER-IN-brother-in-law(n) พี่เขย,น้องเขย
brotherhood(n) ความเป็นพี่น้องกัน,ภราดรภาพ,คณะสงฆ์
brotherly(adj) ฉันพี่น้อง,เหมือนพี่เหมือนน้อง
froth(n) ฟอง,กาก
froth(vi) เป็นฟอง,ปล่อยฟองออก
frothy(adj) เป็นฟอง,พล่าม,ไม่มีสาระ,ไม่สำคัญ
HALF half brother(n) พี่น้องต่างบิดาหรือมารดา
stepbrother(n) พี่เลี้ยง(ชาย)
troth(n) ความซื่อสัตย์,คำมั่นสัญญา,ความจริง,การหมั้น
troth(vt) ให้คำมั่น,ให้วาจาสัตย์,สัญญา
wroth(adj) แค้นเคือง,โกรธเคือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pneumatothorax; aerothorax; pneumothoraxภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pre-Raphaelite Brotherhoodกลุ่มนิยมแบบก่อนราฟาเอล [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prothalamionบทร้อยกรองฉลองวิวาห์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
prothalliumโพรแทลเลียม [มีความหมายเหมือนกับ prothallus] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
prothallusโพรแทลลัส [มีความหมายเหมือนกับ prothallium] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pneumothorax; aerothorax; pneumatothoraxภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumohydrothoraxภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศและน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sclerotherapyการรักษาโดยใช้สารก่อกระด้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum therapy; orrhotherapy; serotherapyการรักษาด้วยเซรุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serotherapeutical-รักษาด้วยเซรุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serotherapy; orrhotherapy; therapy, serumการรักษาด้วยเซรุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serothorax; hydrothoraxภาวะทรวงอกมีน้ำใส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sporothallusแทลลัสสร้างสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
orrhotherapy; serotherapy; therapy, serumการรักษาด้วยเซรุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aurotherapy; chrysotherapyการรักษาด้วยทอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antifroth baffleแผ่นกันเกิดฟอง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aerothorax; pneumatothorax; pneumothoraxภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
breach of promise (to marriage); breach of betrothalการผิดสัญญาหมั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bawdy house; brothelซ่องโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
betrothalการหมั้น [ดู engagement] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
betrothalการหมั้น [ดู engagement to marry] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
betrothal agreementสัญญาหมั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
betrothedคู่หมั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
breach of betrothal; breach of promise (to marriage)การผิดสัญญาหมั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
brothel; bawdy houseซ่องโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
brothers and sisters of full bloodพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
brothers and sisters of half bloodพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ferrotherapy; irontherapyการรักษาด้วยเหล็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
electrocution; electrothanasiaการตายด้วยไฟฟ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
electrothanasia; electrocutionการตายด้วยไฟฟ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
electrotherapeutics; electrotherapyการรักษาด้วยไฟฟ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
electrotherapy; electrotherapeuticsการรักษาด้วยไฟฟ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
electrothermal printer; thermal printerเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
irontherapy; ferrotherapyการรักษาด้วยเหล็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thyrotherapy; thyroidotherapyการบำบัดด้วยไทรอยด์(ฮอร์โมน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thermal printer; electrothermal printerเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
thyroidotherapy; thyrotherapyการบำบัดด้วยไทรอยด์(ฮอร์โมน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
therapy, serum; orrhotherapy; serotherapyการรักษาด้วยเซรุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hydrotherapeutics; hydrotherapyธาราบำบัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
half sister; half brotherพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
half-brotherพี่ชายหรือน้องชายร่วมแต่บิดาหรือมารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
half brother; half sisterพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
heterothallicต่างเพศต่างแทลลัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
hydrotherapy; hydrotherapeuticsธาราบำบัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hydrothermalของน้ำร้อน, เนื่องจากน้ำร้อน, แบบน้ำร้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hydrothermal depositแหล่งแร่แบบน้ำร้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hydrothorax; serothoraxภาวะทรวงอกมีน้ำใส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hydrotherapyการรักษาด้วยน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Betrothalการหมั้น [TU Subject Heading]
Hydrotherapyการรักษาด้วยน้ำ [TU Subject Heading]
Prothrombinโปรธร็อมบิน [TU Subject Heading]
Prothrombin timeระยะเวลาโปรธร็อมบิน [TU Subject Heading]
Hydrothermal Deposits แหล่งแร่แบบน้ำร้อน
แหล่งแร่ที่เกิดจากการที่สินแร่และแร่กาก มาสะสมตัวในรอยแตก รอยเลื่อน หรือช่องว่างใด ๆ โดยการแทนที่ หรือการบรรจุในช่องว่าง โดยมีน้ำหรือของเหลวที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 500-7000 ซ. และมีความดันตั้งแต่ 1-3 กิโลบาร์ เป็นตัวนำพาแร่ธาตุมาสะสมตัว ของเหลวดังกล่าวมีกำเนิดต่าง ๆ กัน หินท้องที่ในบริเวณแหล่งแร่แบบนี้มักมีการเปลี่ยนสภาพ [สิ่งแวดล้อม]
Brothอาหารเหลว,น้ำยาเลี้ยงเชื้อ [การแพทย์]
Broth Dilutionเจือจางในอาหารเหลว [การแพทย์]
Chlorothiazideคลอโรไทอาไซด์,ยา;คลอโรไธอาไซด์;คลอโรไธอะไซด์ [การแพทย์]
Chlorothiazide Tabletsคลอโรไธอะไซด์ในยาเม็ด [การแพทย์]
Dihydrothiazineวงแหวนไดไฮโดรไธอะซีน [การแพทย์]
Electrotherapyเครื่องที่ใช้ในการรักษาด้วยไฟฟ้า,การบำบัดรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า,การบำบัดรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า [การแพทย์]
Fenitrothionฟีนิโตรไธออน,เฟนิโทรไทออน,สาร [การแพทย์]
Fermentation Brothการกรองของเหลวจากการหมัก [การแพทย์]
Fibrothoraxเยื่อพังผืดหุ้มยึดปอด [การแพทย์]
Frothyลักษณะเป็นฟอง [การแพทย์]
Frothy Fluidลักษณะเป็นฟองๆ [การแพทย์]
Hygrothermographไฮโกรเทอร์โมกราฟ [อุตุนิยมวิทยา]
Hygrothermogramไฮโกรเทอร์โมแกรม [อุตุนิยมวิทยา]
Hygrothermoscopeไฮโกรเทอร์โมสโคป [อุตุนิยมวิทยา]
Barothermographบาโรเทอร์โมกราฟ [อุตุนิยมวิทยา]
prothrombinโปรทรอมบิน, เอนไซม์ชนิดหนึ่งในน้ำเลือดซึ่งจะถูกเปลี่ยนต่อไปให้เป็นทรอมบินเพื่อช่วยเร่งการแข็งตัวของเลือด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Metrothrexateเมโธรทรีเซท [การแพทย์]
Microthrombiเลือดแข็งตัวเป็นก้อนเล็กๆ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
agnate brother (n ) พี่น้องต่างแม่ พี่น้องที่พ่อเดียวกันแต่คนละแม่
uterine brother (n ) พี่น้องต่างพ่อ พี่ชายหรือน้องชายที่มีแม่เดียวกันแต่คนละพ่อ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Brother!พี่ Grave of the Fireflys (2005)
Brother...น้องชาย... Pan's Labyrinth (2006)
Brother...Brother... Apocalypto (2006)
Brotherพี่ใหญ่ Three Kingdoms (2008)
Oberoth...OberothAdrift (2007)
A sleeping bag and a bunch of brooks brothers shirts.ถุงนอนกับกองเสื้อผ้าเก่าๆ Chuck in Real Life (2008)
In the meantime, I suggest you talk with your brother.ช่วงเวลานี้มีความหมายนะ ฉันว่าเธอไปคุยกับน้องเถอะ Chuck in Real Life (2008)
Okay, you are not my father and you are not my brother,โอเค ฟังนะ เธอไม่ใช่พ่อฉัน แล้วเธอก็ไม่ใช่พี่ชายฉัน Pret-a-Poor-J (2008)
You are not my father, and you are not my brother- เธอไม่ใช่พ่อของฉัน และก็ไม่ใช่พี่ชายของฉันด้วย There Might be Blood (2008)
At least your brother and the lodger- อย่างน้อยพี่ชายเธอกับคนที่มาอยู่ใหม่คงออกไปดูหนังแล้วล่ะ There Might be Blood (2008)
But my mom's being honored and my brother's out of town,- แต่เผอิญคุณแม่ของฉันท่านได้รับรางวัล ส่วนน้องชายของฉันแกก็ไม่อยู่ด้วย There Might be Blood (2008)
Your brother's here, and he knows.พี่ของเธออยู่ที่นี่ แล้วเขาก็รู้แล้ว There Might be Blood (2008)
No, no, no. My dad and my brother are here.ไม่ ๆ พ่อกับพี่ชายของฉันอยู่ที่นี่ There Might be Blood (2008)
Brothers and sisters, there will be plenty of time to observe the holy relic when we return to Earth.พี่น้องทั้งหลาย เมือกลับถึงโลกแล้ว เรายังมีเวลาที่ดูพิธีโบราณอีกมากมาย Dead Space: Downfall (2008)
Do you have any brothers and sisters?คุณมีพี่ชายหรือพี่สาวไหมครับ Adverse Events (2008)
They yanked my brother and sister of college.พวกเขา บ่นเรื่องพี่ชาย และน้องสาวผม ต้องออกจากโรงเรียน Birthmarks (2008)
Just spoke to my brother.พึ่งคุยกับน้องชายของฉันมา Lucky Thirteen (2008)
And by brother you mean...คุณหมายถึงน้องแบบไหน Lucky Thirteen (2008)
I'm not breaking her legs, she probably has a pimp, or at least an older brother, or younger brother, or overprotective sister...ฉันไม่ได้ทำขาเธอหัก เธออาจมีแมงดา หรืออย่างน้อยก็พี่ชาย Lucky Thirteen (2008)
I was pretty cruel to my little brotherหมอเกือบจะเกลียด\ น้องชายของหมอ Emancipation (2008)
I guess I thought that's what big brothers did.หมอเดาว่าตอนนั้น หมอคิดว่าพี่ชายใหญ่ต้องคิดแบบนั้น Emancipation (2008)
What's funny, your brother?น้องของหนู\ สนุกอะไรหรือ? Emancipation (2008)
A week ago, he was a happy little boy playing with his brother, and now he can barely lift his head.สัปดาห์ที่แล้วเขายังเป็น เด็กเล็กๆที่มีความสุขอยู่เลย เล่นกับพี่เขา แต่ตอนนี้เขาไม่มีแรงที่จะยกหัวเลย Emancipation (2008)
The brother would have noticed, said something.พี่ชายเขาก็เหมือนกัน พูดบางอย่าง Emancipation (2008)
Then maybe it's the brother.บางทีเพราะเป็นพี่ Emancipation (2008)
Well, that's the great thing about brothers.เอาละ.. เรื่องที่ดีที่สุด สำหรับความเป็นพี่น้อง Emancipation (2008)
I killed my brother.ฉันฆ่าน้องชายฉัน Emancipation (2008)
And I'm telling you, brother... giving me some more time- really smart business.และฉันกำลังบอกนายอยู่นี่ไง ไอ้น้องชาย... ให้เวลาฉันอีกหน่อย Pilot (2008)
We served time. We lost brothers. We spilled a lot of blood.พวกเราติดคุก พวกเราสูญเสียพี่น้อง พวกเราสูญเสียเลือดเนื้อมามาก Pilot (2008)
A day? A week? You know, you were born with that same heart defect your little brother had.กี่วัน กี่อาทิตย์ แกรู้ แกเกิดมามีโรคหัวใจบกพร่อง เหมือนกับพี่ชายตัวเล็กๆของแก Pilot (2008)
A brotherhood. A family.ความเป็นพี่น้องกัน ครอบครัว Pilot (2008)
- I made sure the brotherhood... had Opie's back every minute that he was in Chino...-ฉันมั่นใจพี่น้อง มีโอปี้อยากกลับมา ทุกนาทีที่เขาอยู่ที่ชิโน Pilot (2008)
There's no need to be making threats, brother. Me and my boys...ไม่จำเป็นต้องมาขู่กันหรอก พี่ชาย ฉันและลูกน้อง Pilot (2008)
It's all good, brother.ทุกอย่างไปได้สวยแน่ พี่ชาย Pilot (2008)
Oh, brother.โอ้ พี่ชาย Downfall of a Droid (2008)
Today we fight for all our brothers back home.วันนี้เราจะสู้เพื่อพี่น้อง ที่อยู่ที่บ้านของเรา Rookies (2008)
Yeah. Based on what the brother told her, I ran a sex kit on Chelsea Marsh, and I got a hit.ใช่ จากที่พี่ชายบอกมา ฉันตรวจการมีเพศสัมพันธ์ของเชลซี มาร์ช แล้วก็เจอ And How Does That Make You Kill? (2008)
'Cause Chelsea mentioned she had a brother who'd do anything for a buck.เพราะเชลซีบอกว่าเธอมีพี่ชายที่จะ ทำทุกอย่างเพื่อเศษเงิน And How Does That Make You Kill? (2008)
This makes you the winner... ..of this year's Big Brother.คุณเป็นผู้ชนะ ของ Big brother ปีนี้ Episode #1.5 (2008)
My brother.พี่ชาย! Made of Honor (2008)
Tristan de Bois was the brother of Ygraine.ทริสตัน เดอ บัวส์ เป็นพี่ชายของอีเกรน Excalibur (2008)
My brother! Brother!พี่ครับ! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Nice to see you, Brother Vegeta!ดีใจที่ได้เจอกันอีกครับ พี่เบจีต้า Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
A terrible brother duo named Abo and Cado are terrorizing my planet-มีพี่น้องหมากาฬชื่อ อาโบ กับ คาโด มาทำร้ายดาวของเรา Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
No, this is me and my brothers problem- Don't be that way-ไม่ นี่เป็นปัญหาของเราพี่น้อง Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
How do you do, my brother? I'm Gure- I am honored-ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ ดิฉันกูเร่ค่ะ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Not your brother, but you did?เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ใช่ฝีมือของพี่เจ้า Portrait of a Beauty (2008)
"Hero at the brothel"'สุภาพบุรุษในแดนโสเภณี' Portrait of a Beauty (2008)
After the execution tomorrow, the temples and brothels will be quiet for a whileหลังการสำเร็จโทษวันพรุ่งนี้ ทั้งวัดทั้งซ่องโสเภณี คงจะได้สงบไปอีกพักใหญ่ Portrait of a Beauty (2008)
I saw your brother in my dreamข้าเห็นพี่ชายของเจ้าในความฝัน Portrait of a Beauty (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rothI went fishing with my brother in the river.
rothHis brothers, sisters or he himself is to go to the station to meet their father.
rothMy brother makes friends with anybody soon.
rothThis bike is used by my brother.
rothJohn is not my brother, but my cousin.
rothMy brother makes it a rule to look over the newspaper before going to his office.
rothMy brother smokes a great deal.
rothI made my brother go to the station.
rothHe grappled with his brother.
rothI found Kate more active than her brother.
rothHe has a brother, who lives in Tokyo.
rothHow tall is your youngest brother?
rothThe sudden death of his brother surprised them.
rothHer brother Kensaku is now in Brazil.
rothHis brother is a hard worker.
rothMy brother did that on behalf of me.
rothMy brother is interested in what you call pop music.
rothMy brother, being yet unmarried, did not keep house, but boarded himself and his apprentices in another family.
rothEach of the brothers has a car.
rothMother told him to look after his younger brother.
rothI played tennis with my brother.
rothMy brother has a gift for painting.
rothThe criminal is not Bob but his twin brother.
rothAfter this he went down to Capernaum with his mother and brothers and his disciples.
rothHe looked young beside his brother.
rothMy brother is keen on collecting stamps.
rothWendy, I'd like you to meet my brother Sam.
rothThey often quarreled with their brothers and husbands over the matter.
rothHow tall is your brother?
rothAfter graduating from college my brother went to the United States for the purpose of doing further research.
rothHe was anxious for his brother to meet you.
rothMy brother was the apple of my father's eye.
rothAs I left the brothel, I was embarrassed to be seen by my friends.
rothI cannot see him without thinking of my brother.
rothMy brother likes music.
rothI am not so diligent as my brother.
rothOh brother sky I take a step forward.
rothMy brother-in-law is ready to lose his temper at trifles.
rothMy brother has been much too rowdy lately.
rothI made my brother my agent while I was out of the city.
rothMy brother must be sick.
rothI cannot tell him from his brother.
rothJane may be playing tennis with my brother.
rothHe is my brother.
rothMy brother swims well.
rothMy brother will often sit up all night.
rothHe resented that she was dating his brother.
rothIt is easy to tell him from his brother.
rothAt first I took him for your brother.
rothHe borrowed from his brother to finance the loss he made on the project.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต้มจืด[N] soup, See also: broth, Syn. แกงจืด, Example: เมื่อได้ที่นั่งตั้งวงเรียบร้อยสำรับกับข้าวเริ่มทยอยมามีทั้งแกงเผ็ด ต้มจืด ขนมจีน ผัดหมี่มากมายจนไม่รู้จะกินอะไรดี, Thai definition: กับข้าวที่ปรุงเป็นน้ำ รสไม่เผ็ด
น้องเขย[N] younger brother-in-law, Example: บ้านของน้องสาวน้องเขยอยู่ในรั้วเดียวกันกับบ้านคุณพ่อคุณแม่, Thai definition: สามีของน้องสาว
หมั้น[V] be engaged, See also: be betrothed, give one's hand to, contract a marriage with, Syn. หมั้นหมาย, Example: ในปัจจุบันฝ่ายชายนิยมหมั้นฝ่ายหญิงด้วยแหวนเพชรมากกว่าทองคำ, Thai definition: มอบสิ่งของให้ฝ่ายหญิงเพื่อแสดงความมั่นหมายว่าจะแต่งงานด้วย
อนุชา[N] brother, See also: younger brother, Syn. น้องชาย, Example: อนุชาของพระรามชื่อพระลักษณ์, Thai definition: ผู้เกิดทีหลัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภราดรภาพ[N] brotherhood, See also: fraternity, Syn. ภราตรภาพ, ภราตฤภาพ, Example: หากคุณยังไม่ได้เป็นพี่น้องที่แท้จริงของมนุษย์คนอื่นๆ ภราดรภาพระหว่างมนุษย์จะไม่มีวันเป็นจริงขึ้นมาได้, Thai definition: ความเป็นฉันพี่น้องกัน
ขันหมาก[N] tray of gifts (from the groom to the bride's family), See also: tray containing betels and areca to the bride's home as a troth, Example: ญาติๆ ฝ่ายชายแห่ขันหมากไปยังบ้านเจ้าสาว, Thai definition: ขันใส่หมากพลู ใช้สำหรับพิธีหมั้นหรือแต่งงาน
เขย[N] son-in-law, See also: brother-in-law, male relative by marriage, Example: เจ้าเงาะเป็นเขยของท้าวสามล เพราะเป็นสามีของนางรจนา, Count unit: คน, Thai definition: ผัวของลูก เรียกว่า ลูกเขย, ผัวของญาติ เช่น ลุงเขย หลานเขย
คู่หมั้นคู่หมาย[N] fiance/fiancee, See also: betrothed, Syn. คู่หมั้น, Example: คู่หมั้นคู่หมายของเขาสวยหยดย้อย, Thai definition: ชายหญิงที่ได้หมั้นกันแล้ว
คู่หมั้น[N] betrothed, See also: fiancee (female), fiance (male), Syn. คู่หมั้นคู่หมาย, คู่หมาย, Example: คู่หมั้นของเขากำลังศึกษาต่อที่ต่างประเทศ, Count unit: คน, Thai definition: ชายหญิงที่ได้หมั้นกันแล้ว
คู่หมั้น[N] betrothed, Example: คู่หมั้นของเขาสวยหยดย้อย, Count unit: คน, Thai definition: ชายและหญิงซึ่งเป็นคู่สัญญาหมั้น, Notes: (กฎหมาย)
พี่[N] elder sister or brother, Example: พี่ของเขาเลี้ยงดูเขาตั้งแต่ยังเด็ก พอโตขึ้นก็ยังต้องเลี้ยงเขาเหมือนเดิม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันและเกิดก่อน
พี่เขย[N] brother-in-law, Example: ท่าทางพี่เขยจะชอบน้องเมียเสียแล้วงานนี้, Count unit: คน, Thai definition: สามีของพี่สาว
พี่ชาย[N] elder brother, Syn. ภราดา, ภาดร, เชษฐา, ภราดร, Example: เธอหวงพี่ชายของเธอจะตาย แฟนของพี่ชายเธอแต่ละคน เธอต้องรู้จักเป็นอย่างดี, Count unit: คน, Thai definition: พี่ที่เป็นเพศชาย
พี่สะใภ้[N] sister-in-law, See also: brother's wife, Example: พี่ชายผมไปอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียพร้อมกับพี่สะใภ้ก่อนแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: ภรรยาของพี่ชาย
พี่ใหญ่[N] big brother, See also: eldest sister, eldest brother, eldest sibling, Example: ในฐานะที่เขาเป็นพี่ใหญ่ เขาจึงต้องเสียสละให้น้อง, Thai definition: พี่คนโตสุดที่มีอายุมากที่สุด
ภราดร[N] brother, Syn. ภราดา, พี่ชาย, น้องชาย, ภาดา, Count unit: คน
ภราดา[N] brother, Syn. ภราดร, ภาดา, พี่ชาย, น้องชาย, Count unit: คน
ภาดร[N] brother, Syn. ภาดา, ภราดา, ภาติกะ, ภาตุ, ภาตา, พี่ชาย, น้องชาย, Count unit: คน
ภาติกะ[N] brother, Syn. ภาดา, ภราดา, ภาดร, ภาตุ, ภาตา, พี่ชาย, น้องชาย, Count unit: คน
ภาตุ[N] brother, Syn. ภาตา, ภาดา, ภราดา, ภาดร, ภาติกะ, พี่ชาย, น้องชาย, Count unit: คน
ปู่น้อย[N] younger brother of the paternal grandfather, Example: ปู่น้อยเป็นคนสอนฉันตีขิม, Count unit: คน, Thai definition: น้องชายของปู่
เรียงพี่เรียงน้อง[V] arrange in order of age (as brothers and sisters), Example: คนที่อยู่ในหมู่บ้านตำบลเดียวกันนี้ เดิมเป็นญาติพี่น้องกันทั้งนั้น หากแต่ล่วงเวลามานานก็เลยเรียงพี่เรียงน้องลำดับวงศ์สกุลกันไม่ถูก, Thai definition: เรียงลำดับญาติตามอายุ
ลาผนวช[V] live brotherhood, See also: be divested of the robes of the Buddhist priesthood, Syn. ลาบวช, Example: เมื่อสิ้นรัชกาลที่ 3 สมเด็จพระวชิรญาณภิกขุทรงลาผนวชและเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 4, Thai definition: บอกกล่าวขอลาไปบวช, Notes: (ราชา)
เฮีย[N] elder brother, Syn. พี่, พี่ชาย, Thai definition: พี่ชาย, Notes: (จีน)
เดือด[V] boil, See also: froth, foam, Syn. พล่าน, ร้อน, พลุ่ง, Example: น้ำในกาเดือดนานแล้ว, Thai definition: อาการที่ของเหลวพุล่งขึ้นเพราะความร้อนจัด
ต่างมารดา[ADJ] half brother (sister), See also: of different mother, Example: ถึงแม้เด็กทั้งสองจะเป็นพี่น้องต่างมารดา แต่ทั้งสองก็รักและผูกพันกันมาก, Thai definition: ที่ไม่ใช่มารดาคนเดียวกัน
ตรีรัตน์[N] three gems (Buddha, law and brotherhood of monks), Example: ตรีรัตน์เป็นสิ่งเลื่อมใสสูงสุดของพุทธศาสนิกชนทั้งมวล, Thai definition: แก้วทั้ง 3 คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ตุนาหงัน[V] be betrothed to, See also: engage for marriage, be engaged to, Thai definition: หมั้นไว้เพื่อแต่งงาน, Notes: (ชวา)
ทวดน้อย[N] a brother or sister of one's great-grandfather or great-grandmother, See also: yonger brother or sister of the great grandfather or great grandmother, Syn. ชวดน้อย, Count unit: คน, Thai definition: น้องของทวด
ทองหมั้น[N] engagement gold, See also: betrothal gold, Example: พ่อแม่ต้องขายทรัพย์สิน จำนำที่ดิน เพื่อจะเป็นสินสอดทองหมั้นในการสู่ขอภรรยาให้ลูกชาย, Thai definition: ทองคำที่ฝ่ายชายมอบให้ไว้แก่ฝ่ายหญิง แสดงความมั่นหมายว่าจะแต่งงานด้วย
น้ำแกง[N] soup, See also: broth, consomme, Example: ฉันไม่อยากร่วมโต๊ะอาหารกับเขาเลย เขาซดน้ำแกงเสียงดังมาก, Thai definition: ส่วนที่เป็นน้ำของกับข้าวประเภทแกงชนิดต่างๆ
ปริยานุช[N] beloved younger brother or sister, Syn. น้องที่รัก, Notes: (สันสกฤต)
ซ่องโสเภณี[N] brothel, See also: whorehouse, bawdy house, bordello, Syn. ซ่อง, Example: ภาคอีสานดารดาษไปด้วยซ่องโสเภณี, Count unit: ซ่อง, Thai definition: สถานให้บริการทางเพศ
ซ่อง[N] brothel, See also: whorehouse, bawdy house, bordello, Syn. ซ่องโสเภณี, Example: อาชีพเดิมของเขาคือคุมซ่องกับบ่อนการพนัน, Count unit: ซ่อง, Thai definition: ที่มั่วสุมชุมนุมกันลับๆ (มักใช้ในทางไม่ดี)
กนิษฐา[N] younger sister, See also: younger brother, Syn. น้อง, Example: เจ้าชายมีพระกนิษฐา 1 องค์, Count unit: องค์
กำเนิด[V] be born, See also: give birth to, bear, bring froth, Syn. เกิด, Example: พระพุทธเจ้าได้ทรงกำเนิดในช่วงที่มีการแบ่งแยกเป็นชนชั้นวรรณะต่างๆ, Thai definition: มีขึ้น, เป็นขึ้น
โก[N] elder brother, Syn. พี่, Example: โกตุ๋ยเป็นพี่ของสมชาย, Notes: (จีน)
ขนิษฐ[N] younger sister, See also: younger brother, Syn. น้อง, ขนิษฐา
ขนิษฐา[N] younger sister, See also: younger brother, Syn. น้อง, ขนิษฐ
เทวัน[N] brother-in-law, Syn. พี่เขย, น้องเขย, Count unit: คน, Notes: (สันสกฤต)
น้อง[N] younger person, See also: brother, sister, Example: เขาเป็นห่วงน้องที่กำลังจะโตเป็นสาวขึ้นทุกวัน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ร่วมสายเลือด แต่เกิดทีหลัง
น้องชาย[N] younger brother, Syn. ภาดร, อนุชา, ภราดา, ภราดร, ภาดา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชายร่วมสายเลือด แต่เกิดทีหลัง
น้องผัว[N] husband's younger sister, See also: husband's younger brother, Count unit: คน
น้องเมีย[N] wife's younger sister, See also: wife's younger brother, Count unit: คน
น้องเลี้ยง[N] stepsister, See also: stepbrother, Count unit: คน
น้องๆ[N] children, See also: brothers and sisters, Syn. เด็กๆ, Example: น้องๆ สามารถทำตุ๊กตานี้ได้ด้วยตัวเอง, Count unit: คน
น้า[N] uncle, See also: father's brother, mother's brother, elder, Syn. น้าชาย, Count unit: คน
ฟองฟอด[N] foam; froth; lather; spume; suds, See also: bubbles, Example: ถ้าเห็นฟองฟอดแล้วมีกลิ่นด้วยแล้วล่ะก็ แสดงว่าแกงถ้วยนี้บูดแล้วแน่นอน, Thai definition: ฟองที่มีมากเป็นกลุ่มก้อนรวมกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุชา[n.] (anuchā) EN: younger brother of a prince ; younger brother   
ชิ้น[n.] (chin) EN: [classifier : pieces of items (dentures ...); pieces of food (cakes, pastries, croissants, meats, fruits, vegetables ...); pieces of cloths]   FR: [classificateur : morceaux ou tranches quelconques (gâteaux, pâtisseries, croissants, viande) ; prothèses dentaires ...]
เดือด[v.] (deūat) EN: boil ; froth ; foam   FR: bouillir ; écumer
ฝาแฝด[n.] (fāfaēt) EN: twins ; twin brothers ; twin sisters ; double   FR: jumeau [m] ; jumelle [f] ; double [m]
ฟันปลอม[n. exp.] (fan pløm) EN: false tooth ; false teeth ; false denture   FR: fausse dent [f] ; fausses dents [fpl] ; dentier [m] ; prothèse dentaire [f]
ฟันเทียม[n. exp.] (fan thīem) EN: false tooth ; false teeth ; artificial teeth ; false denture   FR: fausse dent [f] ; fausses dents [fpl] ; dentier [m] ; prothèse dentaire [f]
ฟองฟอด[n.] (føngføt) EN: foam ; froth ; lather ; spume ; suds ; bubbles   FR: mousse [f] ; écume [f]
กนิษฐ์[n. exp.] (kanit) EN: younger brother ; younger sister ; darling   FR: frère cadet [m] ; soeur cadette [f] ; chéri [m] ; chérie [m]
ข้าวมันไก่[xp] (khāoman kai) EN: chicken with rice cooked in chicken broth ; rice steamed with chicken soup   FR: poule au riz [f]
เขย[n.] (khoēi) EN: son-in-law ; brother-in-law ; male relative by marriage   FR: beau-fils [m] ; beau-frère [m] ; parent (masc.) par alliance [m]
เครื่องช่วยฟัง[n. exp.] (khreūang chūay fang) EN: audiphone   FR: appareil auditif [m] ; prothèse auditive [f]
คู่หมั้น[n.] (khūman) EN: betrothed ; fiancé (m.) ; fiancée (f.)   FR: fiancés [mpl]
คู่หมั้นคู่หมาย[n. exp.] (khūman khū māi) EN: betrothed ; fiancé (m.) ; fiancée (f.)   
ความเป็นพี่น้อง[n. exp.] (khwām pen phīnøng) EN: brotherhood ; sisterhood   
พี่[n. prop.] (Lūang Phī) EN: Reverend Brother   
หมั้น[v.] (man) EN: betroth ; be betrothed ; engage ; be engaged ; give one's hand to ; contract a marriage with   FR: s'engager ; promettre le mariage ; se fiancer
นกแว่นภูเขา [n. exp.] (nok waen phūkhao) EN: Mountain Peacock-Pheasant   FR: Éperonnier de Rothschild [m]
น้องชาย[n. prop.] (nøngchāi) EN: younger brother   FR: frère (cadet) [m] ; jeune frère [m]
น้องเขย[n. exp.] (nøng khoēi) EN: younger brother-in-law   FR: beau-frère (cadet) [m]
น้องเลี้ยง[n. exp.] (nøng līeng) EN: stepsister ; stepbrother   FR: demi-frère [m] ; demi-soeur = demi-sœur [f]
น้องเมีย[n. exp.] (nøng mīa) EN: wife's younger sister ; wife's younger brother   FR: frère cadet de l'épouse [m] ; soeur cadette de l'épouse [f]
น้อง ๆ[n. exp.] (nøng nøng) EN: younger brothers ; younger sisters ; younger brothers and sisters   FR: jeunes frères [mpl] ; jeunes soeurs [fpl] ; jeunes frères et soeurs [mpl]
น้องผัว[n. exp.] (nøng phūa) EN: husband's younger sister ; husband's younger brother   FR: frère cadet du mari [m] ; soeur cadette du mari [f]
พาลี[n. prop.] (Phālī) EN: king of the monkeys and a brother of the monkey king Sugriva   
พี่ชาย[n. exp.] (phīchāi) EN: elder brother   FR: frère (aîné) [m]
พี่เขย[n. exp.] (phī khoēi) EN: elder brother-in-law   FR: beau-frère (aîné) [m]
พี่น้อง[n.] (phīnøng) EN: relatives ; relations ; kinsfolk ; brothers and sisters   FR: frères et soeurs [mpl] ; cousins et cousines [mpl] ; membres de la famille [mpl] ; parents [mpl] ; parentèle [f] (vx)
ซ่อง[n.] (sǿng) EN: secret meeting place ; hiding place ; hideout ; joint ; den ; cave ; lair ; brothel ; cathouse   FR: repaire [m] ; tanière [f] ; bouge [m]
ซ่องโสเภณี[n.] (sǿng sōphēnī) EN: brothel ; whorehouse ; bawdy house ; bordello   FR: maison close [f] ; maison de passe [f] ; bordel [m] (vulg.) ; clandé [m] (arg.)
ทองหมั้น[n.] (thøngman) EN: engagement gold ; betrothal gold ; money given to the bride's parents as a pledge   
ทวด[n.] (thūat) EN: great-grandfather ; great-grandmother ; brother of one's great-grandfather/great-grandmother ; sister of one's great-grandfather//great-grandmother   FR: arrière grand-père [m] ; arrière grand-mère [f] ; bisaïeul [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ROTH    R AO1 TH
TROTH    T R AO1 TH
ROTHS    R AO1 TH S
FROTH    F R AO1 TH
GROTH    G R AA1 TH
ROTHE    R OW1 DH
TROTH    T R OW1 TH
BROTH    B R AO1 TH
ROTH'S    R AA1 TH S
ROTHER    R AO1 TH ER0
BROTHS    B R AO1 TH S
FROTHS    F R AO1 TH S
FROTHY    F R AO1 TH IY0
GROTHE    G R OW1 DH
REXROTH    R EH1 K S R AA0 TH
ROTHMAN    R AO1 TH M AH0 N
ROTHERY    R AA1 TH ER0 IY0
PROTHRO    P R OW1 TH R OW0
ECKROTH    EH1 K R AO2 TH
NEUROTH    N UH1 R AO0 TH
ROTHGEB    R AO1 TH G EH0 B
DOROTHY    D AO1 R TH IY0
BROTHER    B R AH1 DH ER0
DOROTHY    D AO1 R AH0 TH IY0
ROTHWAX    R AO1 TH W AE2 K S
BROTHEL    B R AA1 TH AH0 L
ROTHERT    R AA1 TH ER0 T
SCHROTH    SH R AO1 TH
ROTHFUSS    R AO1 TH F AH0 S
PROTHERO    P R AA1 DH ER0 OW2
STROTHER    S T R AA1 DH ER0
ROTHKOPF    R AO1 TH K AO0 F
ROTHWELL    R AO1 TH W EH2 L
BROTHELS    B R AA1 TH AH0 L Z
WEINROTH    W AY1 N R AO2 TH
ROTHBARD    R AO1 TH B ER0 D
BROTHERS    B R AH1 DH ER0 Z
LINDROTH    L IH1 N D R AO2 TH
ROTHBERG    R AO1 TH B ER0 G
ELTZROTH    EH1 L T S R AO0 TH
DOROTHEA    D AO2 R AH0 TH IY1 AH0
CROTHERS    K R AH1 DH ER0 Z
ROTHKOPF    R AO1 TH K AO0 P F
ROTHROCK    R AO1 TH R AH0 K
GROTHAUS    G R AA1 T HH AW2 S
GROTHEER    G R AO1 TH IH0 R
ROTHMANS    R AO1 TH M AH0 N Z
ROTHBART    R AO1 TH B AA2 R T
ROTHCHILD    R AO1 TH CH AY2 L D
CAROTHERS    K AE1 R AH0 DH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
broth    (n) (b r o1 th)
froth    (v) (f r o1 th)
troth    (n) (t r ou1 th)
wroth    (j) (r ou1 th)
froths    (v) (f r o1 th s)
frothy    (j) (f r o1 th ii)
Dorothy    (n) (d o1 r @ th ii)
betroth    (v) (b i1 t r ou1 dh)
brothel    (n) (b r o1 th l)
brother    (n) (b r uh1 dh @ r)
frothed    (v) (f r o1 th t)
Rothesay    (n) (r o1 th s ii)
Rothwell    (n) (r o1 th w e l)
betroths    (v) (b i1 t r ou1 dh z)
brothels    (n) (b r o1 th l z)
brothers    (n) (b r uh1 dh @ z)
frothier    (j) (f r o1 th i@ r)
frothily    (a) (f r o1 th i l ii)
frothing    (v) (f r o1 th i ng)
Rotherham    (n) (r o1 dh @ r @ m)
betrothal    (n) (b i1 t r ou1 dh @ l)
betrothed    (v) (b i1 t r ou1 dh d)
brotherly    (j) (b r uh1 dh @ l ii)
frothiest    (j) (f r o1 th i i s t)
Glenrothes    (n) (g l e1 n r o1 th i s)
betrothals    (n) (b i1 t r ou1 dh @ l z)
betrotheds    (n) (b i1 t r ou1 dh d z)
betrothing    (v) (b i1 t r ou1 dh i ng)
frothiness    (n) (f r o1 th i n @ s)
brotherhood    (n) (b r uh1 dh @ h u d)
stepbrother    (n) (s t e1 p b r uh dh @ r)
brotherhoods    (n) (b r uh1 dh @ h u d z)
half-brother    (n) - (h aa1 f - b r uh dh @ r)
stepbrothers    (n) (s t e1 p b r uh dh @ z)
half-brothers    (n) - (h aa1 f - b r uh dh @ z)
brother-in-law    (n) -- (b r uh1 dh @ r - i n - l oo)
foster-brother    (n) - (f o1 s t @ - b r uh dh @ r)
brothers-in-law    (n) -- (b r uh1 dh @ z - i n - l oo)
foster-brothers    (n) - (f o1 s t @ - b r uh dh @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bordell {n} | Bordelle {pl}brothel | brothels [Add to Longdo]
Bruder {m} | Brüder {pl}brother | brothers [Add to Longdo]
Brüderchen {n}; kleiner Bruderkid brother; little brother [Add to Longdo]
Bruder {m} [relig.]brethren; brother [Add to Longdo]
Bruderschaft {f} | Bruderschaften {pl}brotherhood | brotherhoods [Add to Longdo]
Brüderlichkeit {f}brotherliness [Add to Longdo]
Brüderschaft {f}brotherhood [Add to Longdo]
Brühe {f}; Fleischbrühe {f} | Brühen {pl}broth | broths [Add to Longdo]
die Fassung verlierento get into a froth [Add to Longdo]
Fleischbrühe {f}meat broth [Add to Longdo]
Gemüsefond {m}; Gemüsebrühe {f} [cook.]vegetable stock; vegetable broth [Add to Longdo]
Geschwister {pl}brothers and sisters [Add to Longdo]
Halbbruder {m}half brother [Add to Longdo]
Hühnerbrühe {f} [cook.]chicken broth [Add to Longdo]
Prothese {f} | Prothesen {pl}prosthesis | prostheses [Add to Longdo]
Rothaut {f}redskin [Add to Longdo]
Rothirsch {m} [zool.]red deer [Add to Longdo]
Rotkopf {m}; Rothaarige {m,f}; Rothaariger | Rothaarigen {pl}; Rothaarigeredhead | redheads [Add to Longdo]
Rotholz {n} | Rothölzer {pl}redwood | redwoods [Add to Longdo]
Schaum {m} | Schäume {pl}froth | froths [Add to Longdo]
Schwager {m} | Schwager {pl}brother-in-law | brothers-in-law [Add to Longdo]
Stiefbruder {m} | Stiefbrüder {pl}stepbrother | stepbrothers [Add to Longdo]
Stiefgeschwister {pl}stepbrothers and stepsisters [Add to Longdo]
Treue {f}; Treuegelöbnis {n}troth [Add to Longdo]
Verlobte {m,f}; Verlobter | die Verlobten {pl}betrothed | the engaged couple; the betrothed; plighted lovers [Add to Longdo]
Verlobung {f}betrothal; betrothment [Add to Longdo]
Zwillingsbruder {m} | Zwillingsbrüder {pl}twin brother | twin brothers [Add to Longdo]
geschäumtfrothed [Add to Longdo]
leer {adv}frothily [Add to Longdo]
prothetischprosthetic [Add to Longdo]
prothetisch {adv}prosthetically [Add to Longdo]
rothaarigredheaded [Add to Longdo]
schäumendfrothing [Add to Longdo]
schäumtfroths [Add to Longdo]
schaumig {adj} | schaumiger | am schaumigstenfrothy | frothier | frothiest [Add to Longdo]
ewige Treue schwörento pledge one's troth [Add to Longdo]
sich verloben | verlobend | verlobt | verlobteto betroth; to plight; to affiance | betrothing; affiancing | betroths | betrothed [Add to Longdo]
verlobt sein (mit)to be engaged; to be betrothed (to) [Add to Longdo]
Zu viele Köche verderben den Brei. [übtr.]Too many cooks spoil the broth. [Add to Longdo]
Prothrombin {n} [med.]prothrombin [Add to Longdo]
Stent {m}; endoluminale Gefäßprothese {f}; Lumenspirale {f} (für Arterien) [med.]stent [Add to Longdo]
Zahnprothese {f}; künstliches Gebiss [med.] | Zahnprothesen {pl}; künstliche Gebissedenture | dentures [Add to Longdo]
Rothalsgans {f} [ornith.]Red-breasted Goose (Branta ruficollis) [Add to Longdo]
Rothalstaucher {m} [ornith.]Red-necked Grebe (Podiceps grisegena) [Add to Longdo]
Rothuhn {n} [ornith.]Red-legged Partridge [Add to Longdo]
Heinrothsturmtaucher {m} [ornith.]Heinroth's Shearwater [Add to Longdo]
Rothalsfalke {m} [ornith.]Red-headed Falcon [Add to Longdo]
Rothokko {m} [ornith.]Nocturnal Curassow [Add to Longdo]
Rothschildpfaufasan {m} [ornith.]Rothschild's Peacock-Pheasant [Add to Longdo]
Rothalsralle {f} [ornith.]Rufous-sided Crake [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あくを取る;灰汁を取る[あくをとる, akuwotoru] (exp,v5r) (See 灰汁・3) to skim the scum from broth or liquid; to skim (a liquid) [Add to Longdo]
お兄さん(P);御兄さん[おにいさん, oniisan] (n) (1) (hon) (See 兄さん) older brother; elder brother; (2) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P) [Add to Longdo]
お兄ちゃん;御兄ちゃん[おにいちゃん, oniichan] (n) (1) (fam) familiar form of "older brother"; (2) (fam) form of address for young adult male; mister [Add to Longdo]
かり子[かりこ, kariko] (n) (arch) maid in an Osaka brothel [Add to Longdo]
ご兄弟;御兄弟[ごきょうだい, gokyoudai] (n) (hon) (See 兄弟) siblings; brothers and sisters [Add to Longdo]
たね違い;種違い;胤違い[たねちがい, tanechigai] (n) half-brother; half-sister [Add to Longdo]
ソープランド[, so-purando] (n) brothel where one can bathe with the prostitutes (wasei [Add to Longdo]
トルコ風呂[トルコぶろ, toruko buro] (n) (1) Turkish bath; (2) (sens) (See ソープランド) soapland (brothel where one can bathe with the prostitutes) [Add to Longdo]
ブラコン[, burakon] (n) (abbr) (See シスコン) brother complex; unnatural attachment to one's brother [Add to Longdo]
ブラザー[, buraza-] (n) (See ブラザーズ) brother (usu. in names of films, companies, etc.) [Add to Longdo]
ブラザーズ[, buraza-zu] (n) brothers (usu. in company, etc. names) [Add to Longdo]
ブロス[, burosu] (n) broth [Add to Longdo]
ブロッス[, burossu] (n) broth [Add to Longdo]
プロトロンビン[, purotoronbin] (n) prothrombin [Add to Longdo]
ヘルス[, herusu] (n) (1) health; (2) (abbr) (See ファッションヘルス) type of brothel; massage parlor (parlour); (P) [Add to Longdo]
マイクロシソーラス[, maikuroshiso-rasu] (n) {comp} microthesaurus [Add to Longdo]
マクロシソーラス[, makuroshiso-rasu] (n) {comp} macrothesaurus [Add to Longdo]
ミゾレフグ[, mizorefugu] (n) spotted pufferfish (Arothron meleagris) [Add to Longdo]
ライト兄弟[ライトきょうだい, raito kyoudai] (n) the Wright brothers [Add to Longdo]
ラファエル前派[ラファエルぜんぱ, rafaeru zenpa] (n) Pre-Raphaelite Brotherhood [Add to Longdo]
阿兄[あけい, akei] (n) elder brother; my dear brother [Add to Longdo]
阿叔;叔父[おとおじ, otooji] (n) (arch) (See 伯父・えおじ) uncle (one's father's younger brother) [Add to Longdo]
飴煮[あめに, ameni] (n) food boiled in sugared broth [Add to Longdo]
一視同人;一視同仁[いっしどうじん, isshidoujin] (n) loving every human being with impartiality; universal brotherhood; universal benevolence [Add to Longdo]
芋粥[いもがゆ, imogayu] (n) (1) rice gruel with diced sweet potatoes; (2) (arch) gruel with ivy broth and finely minced Japanese yam served at large Imperial banquets [Add to Longdo]
淫売屋[いんばいや, inbaiya] (n) brothel; bordello; whorehouse; cathouse [Add to Longdo]
淫売宿[いんばいやど, inbaiyado] (n) brothel [Add to Longdo]
縁組;縁組み[えんぐみ, engumi] (n,vs) betrothal; wedding; marriage; alliance [Add to Longdo]
塩汁;潮汁[しおじる, shiojiru] (n) (1) salty broth; (2) salt water [Add to Longdo]
王弟[おうてい, outei] (n) royal prince; crown prince's younger brother [Add to Longdo]
化粧河豚[けしょうふぐ;ケショウフグ, keshoufugu ; keshoufugu] (n) (uk) map puffer (Arothron mappa) [Add to Longdo]
家兄[かけい, kakei] (n) (my) elder brother [Add to Longdo]
掛け(P);懸け;掛;懸[かけ, kake] (n) (1) (abbr) (See 掛け売り,掛け買い) credit; (2) money owed on an account; bill; (3) (abbr) (uk) (See 掛け蕎麦・かけそば,掛けうどん・かけうどん) hot noodles in broth; (n,n-suf) (4) (See 掛け・がけ・3) proportion (as tenths of a wholesale price); (suf) (5) (after a -masu stem) (See 掛け・がけ・2) in the midst of; (6) (after a noun) rest; rack; hanger; (P) [Add to Longdo]
掛けうどん;掛け饂飩[かけうどん, kakeudon] (n) (See 素うどん) udon noodles in broth (no trimmings) [Add to Longdo]
掛け蕎麦;掛蕎麦[かけそば, kakesoba] (n) buckwheat noodles in hot broth [Add to Longdo]
釜揚げうどん;釜揚げ饂飩[かまあげうどん, kamaageudon] (n) (See うどん) udon noodles eaten by dipping in a hot broth [Add to Longdo]
寄せ鍋;寄鍋(io)[よせなべ, yosenabe] (n) (See 寄せ・2) pot of chicken or seafood, and vegetables in a dashi broth, usu. cooked at the table (traditionally a winter meal); seafood and vegetable stew or chowder [Add to Longdo]
妓院[ぎいん, giin] (n) (arch) (See 妓楼,揚屋,遊女屋,色茶屋) brothel [Add to Longdo]
妓夫[ぎゅう;ぎふ, gyuu ; gifu] (n) (ぎゅう is also written with the ateji 牛) pimp; brothel tout [Add to Longdo]
妓楼[ぎろう, girou] (n) brothel [Add to Longdo]
義兄[ぎけい(P);あに(ik), gikei (P); ani (ik)] (n) (See 兄・あに) brother-in-law; (P) [Add to Longdo]
義兄弟[ぎきょうだい, gikyoudai] (n) brother-in-law; stepbrother; sworn brother [Add to Longdo]
義弟[ぎてい(P);おとうと(ik), gitei (P); otouto (ik)] (n) (See 弟) younger brother-in-law; (P) [Add to Longdo]
義理のお兄さん[ぎりのおにいさん, girinooniisan] (n) one's brother-in-law [Add to Longdo]
義理の兄[ぎりのあに, girinoani] (n) one's brother-in-law; stepbrother (elder) [Add to Longdo]
吸い物;吸物[すいもの, suimono] (n) clear broth soup, with ingredients and garnish floating in and on it [Add to Longdo]
凝り[こごり, kogori] (n) (1) (uk) (See 凝る・こごる) congealing; jelly; (2) (See 煮凝り) jellied fish broth [Add to Longdo]
金包[きんぽう, kinpou] (n) envelope containing betrothal money and given as part of a betrothal gift [Add to Longdo]
苦界に身を沈める[くがいにみをしずめる, kugainimiwoshizumeru] (exp,v1) to become a prostitute (sink into a brothel) [Add to Longdo]
愚兄[ぐけい, gukei] (n) (1) foolish older brother; (2) (hum) older brother [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
九月九日忆山东兄弟[jiǔ yuè jiǔ rì yì Shān dōng xiōng dì, ㄐㄧㄡˇ ㄩㄝˋ ㄐㄧㄡˇ ㄖˋ ㄧˋ ㄕㄢ ㄉㄨㄥ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, / ] Remembering my brothers in faraway Shandong on the double ninth festival (poem by Tang Wang Wei's 王維|王维) [Add to Longdo]
五常[wǔ cháng, ˇ ㄔㄤˊ, ] five constant virtues of Confucianism, namely benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信; five cardinal relationships of Confucianism (between ruler and subject, father and son, husband and wife, brothers, friends); five phas [Add to Longdo]
人浮于事[rén fú yú shì, ㄖㄣˊ ㄈㄨˊ ㄩˊ ㄕˋ, / ] more hands than needed (成语 saw); too many cooks spoil the broth [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] father's elder brother; senior; paternal elder uncle; eldest of brothers; respectful form of address [Add to Longdo]
伯仲叔季[bó zhòng shū jì, ㄅㄛˊ ㄓㄨㄥˋ ㄕㄨ ㄐㄧˋ, ] eldest; second; third and youngest of brothers; order of seniority among brothers [Add to Longdo]
伯伯[bó bo, ㄅㄛˊ ㄅㄛ˙, ] father's elder brother; uncle [Add to Longdo]
伯叔祖母[bó shū zǔ mǔ, ㄅㄛˊ ㄕㄨ ㄗㄨˇ ㄇㄨˇ, ] father's father's brother's wife; great aunt [Add to Longdo]
伯叔祖父[bó shū zǔ fù, ㄅㄛˊ ㄕㄨ ㄗㄨˇ ㄈㄨˋ, ] father's father's brother; great uncle [Add to Longdo]
伯母[bó mǔ, ㄅㄛˊ ㄇㄨˇ, ] wife of father's elder brother; aunt; (polite form of address for a woman who is about the age of one's mother) [Add to Longdo]
伯父[bó fù, ㄅㄛˊ ㄈㄨˋ, ] father's elder brother; term of respect for older man [Add to Longdo]
侄媳妇[zhí xí fu, ㄓˊ ㄒㄧˊ ㄈㄨ˙, / ] brother's son's wife; nephew's wife [Add to Longdo]
[xiōng, ㄒㄩㄥ, ] elder brother [Add to Longdo]
兄弟[xiōng dì, ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, ] brothers; brethren [Add to Longdo]
内兄[nèi xiōng, ㄋㄟˋ ㄒㄩㄥ, / ] wife's older brother [Add to Longdo]
内弟[nèi dì, ㄋㄟˋ ㄉㄧˋ, / ] wife's younger brother [Add to Longdo]
六亲[liù qīn, ㄌㄧㄡˋ ㄑㄧㄣ, / ] one's immediate relatives, namely father 父, mother 母, elder brother 兄, younger brother 弟, wife 妻, male children 子 [Add to Longdo]
具尔[jù ěr, ㄐㄩˋ ㄦˇ, / ] brother [Add to Longdo]
凝血脢原[níng xuè méi yuán, ㄋㄧㄥˊ ㄒㄩㄝˋ ㄇㄟˊ ㄩㄢˊ, ] prothrombin [Add to Longdo]
博爱[bó ài, ㄅㄛˊ ㄞˋ, / ] universal fraternity (or brotherhood); universal love [Add to Longdo]
卡拉马佐夫兄弟[Kǎ lā mǎ zuǒ fū xiōng dì, ㄎㄚˇ ㄌㄚ ㄇㄚˇ ㄗㄨㄛˇ ㄈㄨ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, / ] Brothers Karamazov by Dostoyevsky 陀思妥耶夫斯基 [Add to Longdo]
[shū, ㄕㄨ, ] uncle; father's younger brother; husband's younger brother; Taiwan pr. shu2 [Add to Longdo]
叔公[shū gōng, ㄕㄨ ㄍㄨㄥ, ] great uncle; grandfather's younger brother; husband's father's younger brother [Add to Longdo]
叔叔[shū shu, ㄕㄨ ㄕㄨ˙, ] (informal) father's younger brother; uncle [Add to Longdo]
叔婆[shū pó, ㄕㄨ ㄆㄛˊ, ] aunt by marriage; husband's aunt; husband's father's younger brother's wife [Add to Longdo]
叔子[shū zi, ㄕㄨ ㄗ˙, ] brother-in-law; husband's younger brother [Add to Longdo]
叔母[shū mǔ, ㄕㄨ ㄇㄨˇ, ] aunt; wife of father's younger brother [Add to Longdo]
叔父[shū fù, ㄕㄨ ㄈㄨˋ, ] father's younger brother; uncle [Add to Longdo]
叔祖[shū zǔ, ㄕㄨ ㄗㄨˇ, ] grandfather's younger brother [Add to Longdo]
叔祖母[shū zǔ mǔ, ㄕㄨ ㄗㄨˇ ㄇㄨˇ, ] wife of paternal grandfather's younger brother [Add to Longdo]
受聘[shòu pìn, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄣˋ, ] hired (for employment); invited (e.g. to lecture); engaged (for a task); (in olden times) betrothal gift from the groom's family [Add to Longdo]
周作人[Zhōu Zuò rén, ㄓㄡ ㄗㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, ] Zhou Zuoren (1885-1967), brother of Lu Xun 魯迅|鲁迅, academic in Japanese and Greek studies, briefly imprisoned after the war as Japanese collaborator, persecuted and died of unknown causes during the Cultural Revolution [Add to Longdo]
[gē, ㄍㄜ, ] elder brother [Add to Longdo]
哥们[gē men, ㄍㄜ ㄇㄣ˙, / ] Brothers!; brethren; friend (colloq.); brother (diminutive form of address between males) [Add to Longdo]
哥们儿[gē mén r, ㄍㄜ ㄇㄣˊ ㄖ˙, / ] erhua variant of 哥們|哥们, Brothers!; brethren; dude (colloq.); brother (diminutive form of address between males) [Add to Longdo]
哥儿[gē er, ㄍㄜ ㄦ˙, / ] brothers; boys [Add to Longdo]
哥哥[gē ge, ㄍㄜ ㄍㄜ˙, ] older brother [Add to Longdo]
四德[sì dé, ㄙˋ ㄉㄜˊ, ] four Confucian injunctions 孝悌忠信 (for men) - namely piety 孝 to one's parents, respect 悌 to one's older brother, loyalty 忠 to one's monarch, faith 信 to one's male friends; the four Confucian virtues for women of morality 德, physical charm 容, propriety in sp [Add to Longdo]
堂兄弟[táng xiōng dì, ㄊㄤˊ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, ] father's brother's sons; paternal male cousin [Add to Longdo]
堂姊妹[táng zǐ mèi, ㄊㄤˊ ㄗˇ ㄇㄟˋ, ] father's brother's daughters; paternal female cousin [Add to Longdo]
大伯[dà bó, ㄉㄚˋ ㄅㄛˊ, ] husband's older brother; brother-in-law [Add to Longdo]
大哥[dà gē, ㄉㄚˋ ㄍㄜ, ] eldest brother [Add to Longdo]
大妈[dà mā, ㄉㄚˋ ㄇㄚ, / ] father's elder brother's wife; aunt (affectionate term for an elderly woman) [Add to Longdo]
大嫂[dà sǎo, ㄉㄚˋ ㄙㄠˇ, ] eldest brother's wife; sister-in-law [Add to Longdo]
大娘[dà niáng, ㄉㄚˋ ㄋㄧㄤˊ, / ] (informal) father's older brother's wife; aunt [Add to Longdo]
大爷[dà ye, ㄉㄚˋ ㄧㄝ˙, / ] (informal) father's older brother; uncle; term of respect for older man [Add to Longdo]
大舅子[dà jiù zi, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄡˋ ㄗ˙, ] (informal) wife's older brother [Add to Longdo]
妓院[jì yuàn, ㄐㄧˋ ㄩㄢˋ, ] brothel; whorehouse [Add to Longdo]
[jìn, ㄐㄧㄣˋ, ] wife of mother's brother [Add to Longdo]
妗子[jìn zi, ㄐㄧㄣˋ ㄗ˙, ] (informal) mother's brother's wife; maternal uncle's wife [Add to Longdo]
[zhóu, ㄓㄡˊ, ] wives of brothers [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マイクロシソーラス[まいくろしそーらす, maikuroshiso-rasu] microthesaurus [Add to Longdo]
マクロシソーラス[まくろしそーらす, makuroshiso-rasu] macrothesaurus [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
義歯[ぎし, gishi] kuenstlicher_Zahn, Zahnprothese [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Roth
   n 1: United States writer whose novels portray middle-class
      Jewish life (born in 1933) [syn: {Roth}, {Philip Roth},
      {Philip Milton Roth}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top