Search result for

*rester*

(109 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rester, -rester-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wrester[N] นักมวยปล้ำ
forester[N] พนักงานป่าไม้, See also: คนรักษาป่า
lightning arrester[N] สายดิน, See also: อุปกรณ์ป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้าจากฟ้าผ่าโดยใช้สายต่อลงดิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forester(ฟอ'ริสเทอะ) n. ผู้เชี่ยวชาญการป่าไม้,เจ้าหน้าที่ป่าไม้,สัตว์ป่า
lightning arrestern. สายล่อฟ้า,อุปกรณ์ล่อฟ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
forester(n) คนดูแลป่า,เจ้าหน้าที่ป่าไม้,ชาวป่า,สัตว์ป่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arrester; arrestorผู้จับกุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arresterตัวกันฟ้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrestor; arresterผู้จับกุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
flashback arresterชุดกันไฟวาบย้อนกลับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Choresterinosisโคเลสเตอริโนซิส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You opened this door,mr. Forrester. M going to allow it.คุณฟอเรสเตอร์ ผมอนุญาตให้ถามต่อ Eggtown (2008)
Miss Thornton. Maryann Forrester.คุณธอร์นตัน แมรี่แอนน์ ฟอร์เรสเตอร์ Nothing But the Blood (2009)
Maryann Forrester was to blame for all of this.แมรี่แอน ฟอร์เรสเตอร์เป็นตัวการเรื่องทั้งหมดนี่ New World in My View (2009)
"Maryann Forrester""แมรี่แอน ฟอร์เรสเตอร์" Beyond Here Lies Nothin' (2009)
I heard that Maryann Forrester was an agent of the pharmaceutical companies and the liberal media, and she poisoned our water supply with LSD as a mind-control experiment.ฉันได้ยินว่า แมรี่แอน ฟอร์เรสเตอร์ เป็นสายจากบริษัทผลิตยา กับสื่อ Beyond Here Lies Nothin' (2009)
"Why did Colin Forrester leave Columbia students"ทำไมคอลิน ฟอเรสเตอร์ถึงจาก นักศึกษาสาวโคลัมเบียไป" The Witches of Bushwick (2010)
Hi, I'm Sheriff Forester.พระเจ้า, ฉันกำลังแบ่งกับ ฟลอเรสเตอร์ Piranha 3D (2010)
Is that Jake Forester?นั่นแจ็ค ฟอเรสเตอร์นี่หว่า Piranha 3D (2010)
This is Sheriff Forester.นี่นายอำเภอ ฟอร์ดเตอร์ Piranha 3D (2010)
Mrs. Forrester, this is Special Agent Keen.คุณฟอร์เรสเตอร์ นี่เจ้าหน้าที่พิเศษคีน Frederick Barnes (No. 47) (2013)
Mrs. Forrester?-คุณฟอร์เรสเตอร์คะ Frederick Barnes (No. 47) (2013)
Yes, ring Mr. Brian Forester, please.อ้อ โทรหาคุณไบรอัน ฟอเรสเตอร์ให้หน่อย Rules Don't Apply (2016)
Brian Forester.ไบรอัน ฟอเรสเตอร์ครับ Rules Don't Apply (2016)
I'm terribly sorry, Mr. Forester. I will talk to you later.ผมขอโทษจริงๆ คุณฟอเรสเตอร์ ผมจะคุยกับคุณทีหลัง Rules Don't Apply (2016)
Also, Mr. Forester, the Merrill Lynch man, - called again. - Uh-huh.แล้วก็ คุณฟอเรสเตอร์ คนจากเมอร์ริลล์ ลินช์โทรมาอีก Rules Don't Apply (2016)
I have a telephone message from Mr. Forester.ผมมีข้อความทางโทรศัพท์ จากคุณฟอเรสเตอร์ Rules Don't Apply (2016)
Mr. Forester?คุณฟอเรสเตอร์เหรอ Rules Don't Apply (2016)
Uh, Mr. Forester...คุณฟอเรสเตอร์ Rules Don't Apply (2016)
Hank Forrester.- เอ็ด สโนว์เดน - แฮงก์ ฟอร์เรสเตอร์ Snowden (2016)
I was talking with Hank Forrester and I wanted to know, are all of our SIGINT programs specifically targeted?ผมคุยกับแฮงก์ ฟอร์เรสเตอร์ และผมอยากทราบว่า... โครงการดักฟังข้อมูลมีเป้าหมายเฉพาะไหม Snowden (2016)
Franco Junior, meet Mikey Forrester.ฟรังโคจูเนียร์ รู้จักไมกี้ ฟอร์เรสเตอร์ซะสิ T2 Trainspotting (2017)
They can count back year by year the same way a forester reads tree rings.สามารถนับถอยกลับไปปีแล้วปีเล่า เหมือนการอ่านวงปีของต้นไม้ An Inconvenient Truth (2006)
My shift's over in five minutes, Ms. Forrester.ฉันออกเวรในอีก 5 นาที คุณฟอเรสเตอร์ To Love Is to Bury (2008)
Forrester, and I'd like to help you, if you'll let me.ฟอเรสเตอร์ และฉันอยากจะช่วยเธอ ถ้าเธออนุญาตนะ To Love Is to Bury (2008)
I have some real Mosel brandy.Also, ich hab hier echten Trester von der Mosel. Die Mitte der Welt - 1929-1933 (1984)
So they can save paying me for a few beers and wines.damit se hier bei mir die paar Biercher un de Trester spare könne. Fernweh - 1919-28 (1984)
Details of the brutal slaying of Page Forrester at the Forresters' Baker Beach weekend retreat, are still sketchy.Liegen Einzelheiten über den Mord an Page Forrester... in ihrem Wochenendhaus in Baker Beach noch nicht vor. Jagged Edge (1985)
Her husband, John C. Forrester, has been rushed to St. Paul's Clinic.Lhr Ehemann, Jack C. Forrester, wurde in die St. Paul's Klinik eingeliefert. Jagged Edge (1985)
And that's Page Forrester.Und das ist Page ForresterJagged Edge (1985)
- Where was Forrester?- Wo war ForresterJagged Edge (1985)
- Mr. Krasny, was she raped?- Ist Page Forrester vergewaltigt worden? Jagged Edge (1985)
No prints were found, except Forrester's, his wife's and the maid's.Keine fremden Abdrücke, nur die von Forrester, seiner Frau und dem Mädchen. Jagged Edge (1985)
The blood on Forrester's clothes was that of the wife but not the maid's.Das Blut an Forresters Kleidung ist ausschließlich von seiner Frau. Jagged Edge (1985)
Jack Forrester is the direct beneficiary of all Page Forrester's corporate and personal assets.Jack Forrester ist nämlich der Erbe, und zwar von Page Forresters Aktienpaket und dem ganzen Rest. Er erbt alles. Jagged Edge (1985)
Mr. Forrester, why didn't you go out to the beach house with your wife?Mr. Forrester, warum sind Sie mit lhrer Frau nicht nach Baker Beach gefahren? Jagged Edge (1985)
Frank, there's no need to badger Mr. Forrester.Frank, es besteht kein Grund, Mr. Forrester zu quälen. Jagged Edge (1985)
Mr. Forrester I'm not trying to get you to admit you whacked your wife around every day but I wanna know if you ever argued.Also, Mr. Forrester, es geht nicht um die Frage, ob lhre Frau von Ihnen ab und zu verprügelt wurde, aber ob Sie je Streit hatten. Jagged Edge (1985)
How'd you know it was Forrester's locker?Woher wussten Sie, dass von Forrester war? Jagged Edge (1985)
'Cause it was numbered 122 and that's his number.Es lag im Spind 122, und das ist Mr. Forresters Nummer. Jagged Edge (1985)
"I didn't know Mr. Forrester was a hunter.""Dachte nicht, dass Mr. Forrester Jäger ist." Jagged Edge (1985)
Do you hunt, Mr. Forrester?Gehen Sie auf die Jagd, Mr. ForresterJagged Edge (1985)
Have you ever been in possession of a hunting knife?Haben Sie jemals ein Jagdmesser besessen, Mr. ForresterJagged Edge (1985)
You're under arrest for the murders of Page Forrester and Consuela Martinez.Sie sind verhaftet wegen des Mordes an Page Forrester und an Consuela Martinez. Jagged Edge (1985)
Frank, read him his rights.Informieren Sie Mr. Forrester über seine Rechte. Jagged Edge (1985)
Mr. Forrester is the editor of the San Francisco Times and president of Times-Lofton Publishing.Mr. Forrester ist Chefredakteur der San Francisco Times... und Präsident des Times-Lofton-Pressekonzerns. Jagged Edge (1985)
Mr. Forrester has no prior criminal record.Mr. Forrester ist bisher nicht vorbestraft. Jagged Edge (1985)
Teddy, are you familiar with the Forrester case?Haben Sie zufällig den Jack Forrester-Fall verfolgt? Jagged Edge (1985)
Mr. Forrester wishes to speak to you about representing him.Mr. Forrester möchte, dass Sie seine Verteidigung übernehmen. Jagged Edge (1985)
There is nothing in the world I'd like less than to lose Jack Forrester as a client.Und nichts würde ich mehr bedauern, als Forrester als Klienten zu verlieren. Jagged Edge (1985)
A guy called Jack Forrester.Jemand, der Jack Forrester heißt. Jagged Edge (1985)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาวป่า[N] forester, See also: backwoodsman, forest dweller, Syn. คนป่า, Example: เราจ้างชาวป่าคนหนึ่งให้นำทางเรา, Count unit: คน; เผ่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชา [v.] (chā) EN: feel numb ; feel senseless ; feel anaesthetized ; become blunted   FR: rester sans réaction ; être engourdi
เฉย[v.] (choēi) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by   FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire
ดำรง[v.] (damrong) EN: uphold ; support ; maintain ; sustain ; keep ; conserve ; continue ; remain ; preserve   FR: se maintenir ; rester ; subsiter
ใจเย็น ฯ[v. exp.] (jai yen-yen) EN: calm down ; be calm ; have a cool heart ; take it easy ; don't get excited   FR: garder son calme ; rester calme ; ne pas s'énerver
คงไว้ซึ่งความเป็นกลาง[v. exp.] (khong wai seung khwām penklāng) EN: remain neutral   FR: rester neutre
เหลือ[v.] (leūa) EN: remain ; be left ; have a surplus ; have a balance ; leave ; be in excess ; have sth left   FR: rester ; subsister
เหลืออยู่[v. exp.] (leūa yū) EN: remain ; be left (over)   FR: rester ; subsister ; demeurer
หน้าเฉย[v.] (nāchoēi) EN: keep a straight face   FR: rester impassible
ผีเสื้อเลอะเทอะลายสองขีด[n. exp.] (phīseūa loethoe lāi søng khīt) EN: Bamboo Forester   
ผีเสื้อเลอะเทอะเมขลา[n. exp.] (phīseūa loethoe mēkkhalā) EN: Common Red Forester   
ปลีกตัว[v.] (plīktūa) FR: s'écarter ; rester à l'écart
รักษาความเป็นกลาง[v. exp.] (raksā khwām penklāng) EN: remain neutral ; maintain neutrality   FR: rester dans la neutralité
รับจ้าง[v.] (rapjāng) EN: work as employee ; work for money ; work for wages ; hire oneself out ; make a living   FR: louer ses services ; prester ; être embauché
ทรง[v.] (song) EN: remain inchanged ; maintain ; continue ; keep one's balance   FR: rester tel quel
ยังคง[v.] (yangkhong) EN: remain   FR: rester ; persister
ยืนอยู่[v. exp.] (yeūn yū) FR: rester debout
อยู่[v.] (yū) EN: stay ; put up ; lodge ; live ; reside ; dwell ; inhabit   FR: habiter ; vivre ; rester ; demeurer ; loger ; résider ; vivre
อยู่[v.] (yū) EN: stay ; remain   FR: rester ; demeurer
อยู่บ้าน[v. exp.] (yū bān) FR: rester à la maison ; rester chez soi
อยู่คนเดียว[v. exp.] (yū khon dīo) EN: be alone ; live alone   FR: être seul ; vivre seul ; rester seul

CMU English Pronouncing Dictionary
RESTER    R EH1 S T ER0
BRESTER    B R EH1 S T ER0
TRESTER    T R EH1 S T ER0
FORESTER    F AO1 R AH0 S T ER0
FORESTERS    F AO1 R AH0 S T ER0 Z
FORRESTER    F AO1 R AH0 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arrester    (n) (@1 r e1 s t @ r)
forester    (n) (f o1 r i s t @ r)
Forrester    (n) (f o1 r @ s t @ r)
arresters    (n) (@1 r e1 s t @ z)
foresters    (n) (f o1 r i s t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ableiter {m}surge arrester [Add to Longdo]
Apfeltrester {m}pomace [Add to Longdo]
Blitzableiter {m}; Ableiter {m}lightning arrester; arrester [Add to Longdo]
Blitzstromableiter {m}lightning stroke current arrester [Add to Longdo]
Förster {m}; Försterin {f}forest warden; forester; forest ranger; woodman; woodsman [Add to Longdo]
Forstmann {m} | Forstmänner {pl}forester | foresters [Add to Longdo]
Funkenfänger {m}spark arrester; spark catcher [Add to Longdo]
Radfangsicherung {f}wheel arrester [Add to Longdo]
Trester {pl}; Treber {pl}marc [Add to Longdo]
Trester {pl}; Traubenreste nach dem Kelternrape [Add to Longdo]
Weintrester {pl}skins of pressed grapes [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
rester(vi) |je reste, tu restes, il reste, nous restons, vous restez, ils restent| พักอยู่, ยังคงอยู่ เช่น (1) Je reste jusqu'à 22 heures. ผมอยู่ถึงสี่ทุ่ม (2) Cette semaine il doit reste à la maison. อาทิตย์นี้เขาต้องพักอยู่ที่บ้าน (สังเกตความหมายต่างจากกิริยา habiter ตรงที่ rester ไม่ได้แปลว่า อาศัย)

Japanese-English: EDICT Dictionary
角番大関[かどばんおおぜき, kadoban'oozeki] (n) (See 角番) ozeki-ranked sumo wrester in danger of losing his rank [Add to Longdo]
林務官[りんむかん, rinmukan] (n) forester [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
避雷器[bì léi qì, ㄅㄧˋ ㄌㄟˊ ㄑㄧˋ, ] lightning arrester [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  rester [rɛste]
     remain; stay; stay over
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top