Search result for

*renovate*

(56 entries)
(1.0366 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: renovate, -renovate-
Possible hiragana form: *れのう゛ぁて*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
renovate[VT] ปฏิสังขรณ์, See also: ทำให้มีสภาพดีเหมือนเดิม, ซ่อมแซมใหม่, บูรณะ, Syn. rebuild, repair, restore
renovate[VT] ทำให้มีชีวิตชีวาใหม่, Syn. refresh, revive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
renovate(เรน'นะเวท) vt. ทำใหม่,ปรับปรุงใหม่,ซ่อมแซม,ทำให้มีพลังใหม่,ทำให้มีชีวิตชีวาใหม่,ทำให้กลับสู่สภาพเดิม adj. ทำใหม่,ปรับปรุงใหม่, See also: renovation n. renovative adj. renovator n., Syn. make new,revive,refurbish

English-Thai: Nontri Dictionary
renovate(vt) ซ่อมใหม่,ทำขึ้นใหม่,ปรับปรุงใหม่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- It was an old farm that my father renovated.- เป็นฟาร์มเก่าที่พ่อของฉั้นมาดูแลใหม่ High Tension (2003)
I just expanded and renovated it.ฉันเพียงแค่ขยับขยายและปรับปรุงมัน Rice Rhapsody (2004)
I think my my studio was,uh,being renovated, and it was you know,it was a big jobผมคิดว่า... สตูดิโอของผม\ เอ้อ จะมีการปรับปรุงใหม่ และมันเป็น... Art Imitates Life (2008)
Ten years ago, they renovated the fountain.10 ปีมาแล้ว ได้มีการปรับปรุงน้ำพุ Harbingers in a Fountain (2009)
I always thought they'd head down there, move into some renovated Russian submarine, then come up and, you know, live happily in grass huts on a motu.ผมคิดอยู่เสมอว่าพวกเขาตรงไปที่นั่น เข้าไปอยู่ในเรือดำรัสเซีย ที่ถูกบูรณะใหม่ แล้วออกมาอย่างมีความสุข Harbingers in a Fountain (2009)
September 24th, two different restaurants, both catering to a wealthy clientele, had their front windows smashed and their interiors torn apart, and finally, October 1st, a newly renovated townhome was ransacked before the family could move in.24 กันยายน ร้านอาหาร 2 แห่ง ที่รับจัดงานเลี้ยง ให้กับลูกค้าที่มีฐานะดี Hopeless (2009)
Lily told me that she renovated this place again.ลิลลี่บอกฉันว่าเธอจะปรับปรุง ที่นี่อีกครั้ง Dr. Estrangeloved (2010)
We're going to renovate it together, play catch with the kids in the front yard, and go to Brody's every friday night.พวกเราจะมีชีวิตใหม่ด้วยกัน เล่นรับลูกกับลูกๆหน้าบ้าน และไปร้านโบลดี้ทุกคืนวันศุกร์ Cloverdale (2010)
The front is being renovated.ทางด้านหน้ามีการปรับปรุงถนนน่ะครับ Episode #1.6 (2010)
Did you renovate, Lachlan?ปรับแต่งหรือยัง ล็อคแลน Original Skin (2011)
My living room is being renovated, so it's very noisy in my house.ห้องนั่งเล่นชั้นมันกำลังปรับปรุงอยู่นะ เสียงดังมากๆเลย Dream High (2011)
But they're being renovated now.แต่ตอนนี้กำลังปรับปรุงอยู่ Where in the World is Carmine O'Brien? (2011)
Sorry, but did you recently renovate the interior?ขอโทษนะครับ แต่มีการตกแต่งร้านใหม่เมื่อไม่นานนี้หรือเปล่าครับ Episode #1.15 (2011)
They spruced up the cannery and renovated their house.เรายังคงครองเรืออวนลากอีกตั้ง 95 %ของอ่าวนี้ Dark Shadows (2012)
203 apartments full up... some renovated, some not.ห้องทั้งหมด 203 ห้อง บางห้องก็ปรับปรุงอยู่ Pilot (2012)
Well, if you mean his threats to evict me from this, the shoddiest and the least renovated of the five-- count them, five-- properties he owns in New York, then yeah, he made his conditionsถ้าหมายถึงคำขู่\ ว่าจะไล่ฉันออกจากที่นี่ ที่ๆกระจอกที่สุดและ ซ่อมแซมน้อยสุดในห้า นับได้ ห้า Pilot (2012)
Haven't been back since they renovated, but the old Grand served one mean rib eye.ยังไม่เคยกลับไปเลยตั้งแต่ปรับปรุงใหม่ แต่เมื่อก่อนร้านนี้เสิร์ฟสเต็กเนื้อซี่โครง Triggerman (2012)
Uncle Houssein, who's coming to renovate.ลุงฮุสเซน ผู้ที่กำลังจะมาบูรณะที่นี่ครับ De Marathon (2012)
I'm gonna renovate soon. Yeah.ใช่ Prisoners (2013)
Atlantic City, how he's going to renovate hotels, and see who shows up and whoever the sheik pays off for licenses and casinos, that's who we're going to go after.เขาจะสร้างเมือง เราก็ดูว่าใครจะติดกับ ชีคจ่ายสินบนให้ใครบ้าง ไม่ว่าจะมีกี่คน American Hustle (2013)
No. We renovate. We renovate, right?เราไม่ American Hustle (2013)
The city's been trying to renovate every couple of years, but you know--politics.เมืองพยายามซ่อมแซมส่วนนี้ทุกๆ 2-3 ปี แต่คุณก็รู้--การเมืองน่ะ Magnum Opus (2013)
Wait a minute, now. You know I don't renovate.เดี๋ยวนะ คุณก็รู้ ผมไม่ซ่อมหรอก Restoration (2013)
I only know the couple of areas I've renovated.ตอนที่ผมซื้อตึกมา ผมซ่อมแซมใหม่แค่ไม่กี่จุดเอง Ghosts (2013)
It only took you six days to take a completely renovated piece of state-of-the-art machinery and turn it into scrap?มันเเค่หกวันเองน่ะ ที่คุณอุตส่าห์ซ่อมเเซม เจ้าเครื่องบินลำนี่ซะสวยหรู เเล้วก็มาทำให้มันพังอีกเนี่ยน่ะ ? 0-8-4 (2013)
That is why I am moving forward with plans to turn the recently renovated Arkham Asylum... into a remedial facility...นั่นแหละทำไม ผมจึงมีแผน ที่จะเปลี่ยนสถานพักพิงอาร์คัมปัจจุบัน ให้เป็นหน่วยงานทางการแพทย์.. Harvey Dent (2014)
It's a little shack that I'm gonna renovate, make some additions.กระท่อมหลังน้อย และผมจะปรับปรุงมัน ต่อเติมอีกสักหน่อย Brown Shag Carpet (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โป๊[V] mend, See also: repair, fix, patch, renovate, Syn. ปะ, ซ่อม, Example: รถของเขาโดนเฉี่ยวสีถลอกเขาต้องเอาไปเข้าอู่ให้ช่างโป๊สีตั้งอาทิตย์, Thai definition: ทำสิ่งที่ยังบกพร่องอยู่ให้สมบูรณ์, เสริมสิ่งที่บกพร่อง
บูรณะ[V] restore, See also: reconstruct, repair, renovate, Syn. ซ่อม, ซ่อมแซม, Example: อียิปต์ลงทุนบูรณะวัตถุโบราณเป็นพิเศษ เพราะประเทศเขาอยู่ได้ด้วยเงินจากนักท่องเที่ยว, Thai definition: ซ่อมแซมทำให้กลับคืนดีเหมือนเดิม
ยกเครื่อง[V] overhaul, See also: fix, renew, renovate, restore, Example: รถยนต์ที่เพิ่งถูกชนต้องยกเครื่องทั้งหมด, Thai definition: ซ่อมใหญ่เครื่องยนต์ของรถยนต์หรือเรือยนต์เป็นต้น, Notes: (ปาก)
ปฏิสังขรณ์[V] restore, See also: repair, renovate, Syn. บูรณะ, ซ่อมแซม, แก้ไข, ฟื้นฟู, ปรับปรุง, ซ่อม, ปฏิรูป, Example: คณะกรรมการอนุมัติให้กรมศิลปากรปฏิสังขรณ์โบราณสถาน, Thai definition: ซ่อมแซมทำให้กลับคืนดีเหมือนเดิม (มักใช้เฉพาะวัดวาอาราม)
ซ่อมแซม[V] repair, See also: mend, restore, renovate, Syn. ซ่อม, ปฏิสังขรณ์, ปรับปรุง, บูรณะ, แก้ไข, Example: เขาเป็นอาสาสมัครช่วยทำงานด้านต่างๆ เช่น ซ่อมแซมอาคาร, Thai definition: แก้ไขปรับปรุงของที่ชำรุดให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
ซ่อม[V] repair, See also: mend, restore, renovate, fix, Syn. ซ่อมแซม, แก้ไข, Example: พ่อซ่อมรถเอง เพื่อเป็นการประหยัด, Thai definition: ทำสิ่งที่ชำรุดให้คืนดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูรณ = บูรณะ[v.] (būrana) EN: restore ; repair ; mend ; renovate   FR: restaurer ; réparer ; rénover
บูรณะใหม่[v. exp.] (būrana mai) EN: be completely renovated   FR: être complétement restauré
ปฏิสังขรณ์[v.] (patisangkhøn) EN: restore ; repair ; renovate   FR: restaurer ; rénover
ซ่อม [v.] (sǿm) EN: repair ; restore ; renovate ; fix ; mend   FR: réparer ; restaurer ; rénover ; retaper
ซ่อมแซม[v.] (sǿmsaēm) EN: repair ; mend ; restore ; renovate   FR: réparer ; rafistoler ; raccomoder ; rabibocher (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
RENOVATE    R EH1 N AH0 V EY2 T
RENOVATED    R EH1 N AH0 V EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
renovate    (v) (r e1 n @ v ei t)
renovated    (v) (r e1 n @ v ei t i d)
renovates    (v) (r e1 n @ v ei t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
renovieren | renovierend | renoviert | renoviert | renovierteto renovate | renovating | renovated | renovates | renovated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
湯の盤銘[とうのばんめい, tounobanmei] (n) inscription on the bathtub of King Tang ("If you can renovate yourself one day, then you can do so every day, and keep doing so day after day.") [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
修缮[xiū shàn, ㄒㄧㄡ ㄕㄢˋ, / ] to renovate; to repair (a building) [Add to Longdo]
[zhěng, ㄓㄥˇ, ] exactly; in good order; whole; complete; entire; in order; orderly; to repair; to mend; to renovate; to make sb suffer; to punish; to fix; to give sb a hard time [Add to Longdo]
整治[zhěng zhì, ㄓㄥˇ ㄓˋ, ] to renovate; to restore; to repair; to restore a waterway by dredging; corrective punishment; to get sth ready [Add to Longdo]
更新[gēng xīn, ㄍㄥ ㄒㄧㄣ, ] to replace the old with new; to renew; to renovate; to upgrade; to regenerate [Add to Longdo]
翻造[fān zào, ㄈㄢ ㄗㄠˋ, ] to rebuild; to renovate [Add to Longdo]
装修[zhuāng xiū, ㄓㄨㄤ ㄒㄧㄡ, / ] to decorate; interior decoration; to fit up; to renovate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Renovate \Ren"o*vate\ (r?n"?-v?t), v. t. [L. renovatus, p. p. of
   renovare;pref. re- re- + novare to make new, fr. novus new.
   See {New}, and ?? {Renew}.]
   To make over again; to restore to freshness or vigor; to
   renew.
   [1913 Webster]
 
      All nature feels the reniovating force
      Of winter.                --Thomson.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top