Search result for

*rendition*

(51 entries)
(1.3763 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rendition, -rendition-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rendition[N] การแปลความหมาย, See also: การตีความ, การถอดความ, Syn. interpretation, translation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rendition(เรนดิช'เชิน) n. การกระทำ,การแปล,การถอดความ,การสละ,การแสดง,การให้,การทำรายงาน, Syn. version,interpretation

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
renditionการส่งผู้ร้ายข้ามมลรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
renditionการส่งผู้ร้ายข้ามมลรัฐ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Thank you for that rousing rendition of " Forget Me."ขอบคุณสำหรับความสนุกที่ถ่ายทอดออกมา "ลืมฉันเถอะ I Love You, Beth Cooper (2009)
[Muzak rendition of Rehab plays](การตีความของการคืนสู่สภาพของมูแซกบรรเลง) Confessions of a Shopaholic (2009)
Your rendition of "Don't Rain on My Parade" was flawed.การแสดงชุด Don't Rain on My Parade ของเธอ ยังมีข้อบกพร่องอยู่ Hell-O (2010)
The Warblers haven't performed in an informal setting since 1927... when the Spirit of St. Louis overshot the tarmac and plowed through seven Warblers... during an impromptu rendition of "Welcome to Ohio, Lucky Lindy."ตั้งแต่ตอนที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ จัดการพวกเราเป็นยางมะตอย และกลบฝังวาบเบลอร์ 7 คน ในการแข่งต่อกลอนสดในรายการ "ยินดีต้อนรับสู่โอไฮโอ กับลัคกี้ ลินดี้" Silly Love Songs (2011)
KURT A year and a half ago, the New Directions were nothing but a group of six misfits, stumbling their way through a horrific rendition of "Sit Down, You're Rocking the Boat."ปีครึ่งที่ผ่านมา วงนิวไดเรคชั่นส์ไม่มีอะไร นอกจากเด็กนอกคอกหกคน เริ่มจากการดัดแปลงแปลกๆ ของเพลง New York (2011)
Now, if you're talking about rendition, then we're into a serious... look, who is this guy?ทีนี้ถ้าคุณกำลังพูดถึงการลงมือ เราก็อยู่ในสถานการณ์ตึงเครียด คนนี้เป็นใครกัน? Free (2011)
It's an extraordinary rendition on U.S. soil on one of my assets.มันเป็นเรื่องลงมือพิเศษบนแผ่นดินสหรัฐ กับหนึ่งในผู้ช่วยของผม Free (2011)
I just got 2 e-mails from a superior asking what I know about the renditioning of a Seymour Birkhoff.ผมเพิ่งได้อีเมลล์จากหัวหน้า ถามว่าผมรู้อะไรเกี่ยวกับการลักพาตัว ของซีมัวร์ เบิร์กกอฟไหม Free (2011)
I was hoping your rendition would be enough to scare him.ฉันนึกว่าการลักพาตัวของคุณ จะสามารถทำให้เขากลัวได้ แต่ไม่ใช่ Free (2011)
Oh. Yeah, it's an artist's rendition of what's going on up there.โอ้ ใช่ เขาเป็น นีักแสดงข้ามชาติ ของอะไรก็ตามแต่ที่อยู่บนนั้น A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
Thank you for your rendition.ขอบใจสำหรับการตีความหมายของเจ้า Fire and Blood (2011)
My yearly rendition of "La Cucaracha"on Taco Tuesday used to be such a hit.การแสดง la Cucaracha ในวันอังคาร เคยดังมากๆ The Spanish Teacher (2012)
And now, the six merry murderesses of the Cook County Jail in their rendition of "The Cell Block Tango."- เชื่อฉัน - โอเค และตอนนี้ Choke (2012)
Kidnappings, renditions, assassinations, and worse, we think they did some of these things right here in the U.S.ลักพาตัว การทรมาน การสังหาร และเรื่องแย่ๆ ที่เราคิดได้ เขาทำเรื่องแบบนี้ ตอนนี้ ใน U.S. แล้ว Identity Crisis (2012)
Mr.Breslin..after ending extra ordinary renditions, the agency is looking for alternate situations for incarcerating this sort of people who commit acts so despicable, they are best..คุณเบรสลิน หลังยกเลิกการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ซีไอเอกำลังมองหา ทางเลือกสุดท้ายที่จะจำคุกคนประเภทที่กระทำการ เลวร้ายมาก แต่เก่งที่สุด.. Escape Plan (2013)
What's the action plan for target acquisition and rendition?แผนปฏิบัติการเพื่ออะไร การซื้อกิจการเป้าหมายและการกระทำ RED 2 (2013)
Tonight's premiere performance will be my rendition of "Old MacDonald had a Farm."คือการที่ฉันจะร้องเพลง The Gathering (2013)
Waterboarding. Rendition.การทรมานนักโทษด้วยน้ำ งานสกปรก Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
You also manage to appear shocked and delighted... when Nick's elderly mother breaks into an impromptu rendition... of New York, New York, every time she sees you.นอกจากนี้คุณยังทำให้เกิด อาการตกใจและดีใจ เมื่อแม่ผู้สูงอายุของนิค หยุดกึก ต่อการปรากฎอย่างกระทันหัน... ทุกครั้งที่เธอเห็นคุณ Gone Girl (2014)
Rendition requires the President's direct approval.ต้องได้รับ การอนุมัติโดยตรงจากท่านประธานาธิบดี 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2014)
Moscow will be very sorry to hear that they'll be letting your State Department know you forged your President's signature on Bauer's rendition order.มอสโกคงเสียใจที่จะได้ยินเรื่องนี้ พวกเขาคงแจ้งให้ทางกระทรวงต่างประเทศของคุณ ให้รู้ว่าคุณปลอมลายเซ็น ปธน. 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2014)
That's the beautiful thing about extraordinary rendition.นั่นคงเป็นของขวัญสำหรับ ผู้ร้ายข้ามแดนแน่ๆ Pilot (2015)
Don't be scared, because I'm funny Steve with a lampshade on his head who is singing and dancing, for your entertainment his own rendition of Singing in the Rain!- อย่ากลัวเลย ผมสตีฟขี้เล่น... ...ใส่โป๊ะไฟที่หัว... ...คนที่ร้องเพลงและเต้นรำ เพื่อความสำราญของคุณ... Punchline (1988)
How unfamiliar words like "collateral" and "rendition" became frightening while things like "Norsefire" and the "Articles of Allegiance" became powerful.คำที่ไม่คุ้นเคยอย่าง "ผลเทียบเคียง" และ "การตีความ" การเป็นเรื่องน่าหวาดกลัว... ...ในขณะที่ "พรรคนอสซิไฟร์" และ "บัญญัติแห่งความภักดี" เป็นสิ่งมีอำนาจ V for Vendetta (2005)
I want rendition protocols and put the asset on standby, just in case.ผมอยากให้เริ่มลงมือได้ /Nเตรียมคนไว้ให้พร้อม The Bourne Ultimatum (2007)
Full envelope intrusion, rendition, experimental interrogation is all run out of this office.การแทรกแซงทางเอกสารเต็มรูปแบบ, การส่งผู้ร้ายข้ามแดน, การทดลอง, สอบสวน ล้วนถูกปฏิบัติการนอกเหนือหน่วยนี้ทั้งนั้น The Bourne Ultimatum (2007)
CIA calls it "extraordinary rendition."ซีไอเอเรียกปฏิบัติการนี้ว่า_BAR_ การส่งตัวพิเศษ Rendition (2007)
If we're gonna get into a fight about rendition... it's gotta be the right fight at the right time... and it's gotta be a watertight case, and this ain't it!ถ้าคุณจะขุดเรื่องนี้ คุณต้องดูคู่ต่อสู้_BAR_ ดูจังหวะด้วย Rendition (2007)
Renditioning?แบบที่แปลแล้ว? About Last Night (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
RENDITION    R EH0 N D IH1 SH AH0 N
RENDITIONS    R EH0 N D IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rendition    (n) (r e1 n d i1 sh @ n)
renditions    (n) (r e1 n d i1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fällung {f}rendition [Add to Longdo]
Wiedergabe {f} | Wiedergaben {pl}rendition | renditions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
基本物理表現[きほんぶつりひょうげん, kihonbutsurihyougen] (n) {comp} basic physical rendition; PD PR [Add to Longdo]
表示様式[ひょうじようしき, hyoujiyoushiki] (n) {comp} graphic rendition [Add to Longdo]
描出[びょうしゅつ, byoushutsu] (n,vs) description; rendition [Add to Longdo]
付加物理表現[ふかぶつりひょうげん, fukabutsurihyougen] (n) {comp} additional physical rendition; PD PR [Add to Longdo]
物理表現[ぶつりひょうげん, butsurihyougen] (n) {comp} physical rendition [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
德意志[Dé yì zhì, ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄓˋ, ] German (phonetic rendition of "Deutsch"); Germany [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
基本物理表現[きほんぶつりひょうげん, kihonbutsurihyougen] basic physical rendition, PD PR [Add to Longdo]
表示様式[ひょうじようしき, hyoujiyoushiki] graphic rendition [Add to Longdo]
描出[びょうしゅつ, byoushutsu] rendition [Add to Longdo]
付加物理表現[ふかぶつりひょうげん, fukabutsurihyougen] additional physical rendition, PD PR [Add to Longdo]
物理表現[ぶつりひょうげん, butsurihyougen] physical rendition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rendition \Ren*di"tion\ (r?n-d?sh"?n), n. [LL. rendere to
   render: cf. L. redditio. See {Render}, and cf. {Reddition}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of rendering; especially, the act of surrender, as
    of fugitives from justice, at the claim of a foreign
    government; also, surrender in war.
    [1913 Webster]
 
       The rest of these brave men that suffered in cold
       blood after articles of rendition.  --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   2. Translation; rendering; version.
    [1913 Webster]
 
       This rendition of the word seems also most naturally
       to agree with the genuine meaning of some other
       words in the same verse.       --South.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top