Search result for

*recover from*

(45 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: recover from, -recover from-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recover from[PHRV] ได้คืน, See also: เอาคืน
recover from[PHRV] (สุขภาพ) ฟื้นคืน, See also: กลับมาปกติ, Syn. get over, recuperate from

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Once he's around his familiar surroundings, and you've given yourself time to recover from the shock of his changed condition, you will see that this is your waiter;เมื่อเขากลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมทึ่คุ้นเคย และคุณก็ให้เวลาตัวเองได้ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของเขา คุณจะรู้เองว่า นี่แหละ วอลเตอร์ของคุณ Changeling (2008)
But after a decade, have the residents of Harmony... been able to recover from the trauma?เราต่างก็เกิดมาเป็นคนในชุมชนเหมือง อยู่แล้วนี่, เบ็น ผมขอกาแฟหน่อย? รื่นเริงอะไรกันพวก? My Bloody Valentine (2009)
I had to recover from that nightฉันต้องพักรักษาตัว จากคืนนั้น The Fourth Kind (2009)
Can be a mistake you might never recover from.อาจเป็นความผิดพลาดที่ไม่อาจเยียวยา Slack Tide (2009)
people do recover from things like this.ผู้คนพื้นตัวจากสิ่งต่างๆแบบนี้ I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
From the looks of it, you've got a lot to recover from.จากที่เห็น เธอต้องรักษาหลายอย่างเลยละ Gaslit (2010)
You don't recover from bacterial meningitis in three days.คุณไม่หายจากโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ภายใจ 3 วันหรอก As You Were (2010)
If we can't keep our word on this order, we may not be able to recover from it.ถ้าเราไม่รักษาคำพูดกับออร์เดอร์ครั้งนี้ เราอาจจะไม่สามารถแก้ไขชื่อเสียงที่เสียไปได้เลย Cinderella's Sister (2010)
I'm gonna get my breasts enlarged in a couple of months, and when I recover from my surgery, you and I are gonna go out and we are gonna find awesome people for each other.อีกไม่กี่เดือนฉันก็จะไปทำนม พอแผลฉันหาย เราสองคนจะไปเที่ยว ไปเจอคนใหม่กัน Bad Teacher (2011)
Martinez will never recover from his coma.มาร์ติเนซจะไม่มีทางฟื้นจากอาการโคม่า Us or Them (2011)
Peter, Peter, there are certain things you cannot recover from.ปีเตอร์ ปีเตอร์ เรื่องบางอย่าง คุณพลาดแล้วพลาดเลยนะ Veiled Threat (2011)
Do you really want me to ruin you so you can never recover from it?นี่เธอทำเป็นแต่ร้องไห้อย่างเดียวหรอ ถ้าฉันตีเธอ เธอจะกลับมามีสติไหม? Episode #1.17 (2011)
LET ME KNOW WHAT YOU RECOVER FROM HIS COMPUTER.ได้อะไรจากคอมของเขารายงานฉัน เขาส่งรายชื่อไปไหม? Skyfall (2012)
No body could recover from that.ไม่มีใครสามารถ ย้อนกลับสิ่งนั้นได้ Pilot (2012)
That man can recover from anything.เค้าก็ฟื้นฟูทุกอย่าง The Wolverine (2013)
Recover from the psychic wounds inflicted by your late friend, Alison.ฟื้นฟูบาดแผลทางใจที่ทำโดย เพื่อนเก่าของเธอ อลิสัน I'm Your Puppet (2013)
The bureau always has an expectation of the amount of drugs we might recover from a boss.กรมฯ จะมีการประมาณ ปริมาณยาที่เรายึดได้จากพวกตัวใหญ่ ๆ O-Mouth (2013)
Can we recover from this?เราแก้ไขอะไรได้ไหม วิกโก้ นายรู้ใช่ไหม ว่ามีอะไรในนั้น John Wick (2014)
To help you recover from hibernation, be sure to drink plenty of fluids.เพื่อฟื้นฟูร่างจากการจำศีล โปรดดื่มของเหลวให้มาก Passengers (2016)
"Now I'll have to recover from that disgusting sight""ฉัน'จะจะต้องทำให้กลับอย่างเดิม from that ภาพน่ารังเกียจ"ตอนนี้ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
What will Kusano become he will never recover from seeing the girl he loves die before his eyesจะเกิดอะไรขึ้นกับคุซาโนะ เขาจะไม่มีวันลืมภาพ ผู้หญิงที่เขารักตายต่อหน้าต่อตาได้ GTO (1999)
The world will never recover from that.แคลร์ไม่เป็นอะไร Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
Recover from what?ฟื้นจากอะไร? Chapter Fifteen 'Run!' (2007)
What they will do, not even you can recover from.สิ่งที่พวกนั้นจะทำ คุณไม่สามารถฟื้นกลับคืนได้ Chapter Eighteen 'Parasite' (2007)
Sadly, you will also find some poor souls afflicted with a condition they will never recover from.น่าเศร้า คุณจะพบคนหนึ่งที่จิตใจมีแต่ปัญหารุมเร้า ที่ไม่เคยได้รับการเยียวยา Me and My Town (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recover fromAn operation on his throat helped him recover from the pneumonia, but it left him without his voice.
recover fromHe sat down to recover from his agitation.
recover fromI sincerely hope that you will soon recover from your illness.
recover fromIs it true that you recover from colds when you give them to someone else?
recover fromIt took her four months to recover from her sickness.
recover fromIt took him several weeks to recover from the shock.
recover fromIt took me a long time to recover from pneumonia.
recover fromShe was anxious to recover from illness.
recover fromThe patient will soon recover from his illness.
recover fromTo my regret, my father could not recover from his long illness.
recover fromYou will recover from your weakness soon.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abjagen | abjagend | abgejagtto recover from | recovering from | recovered from [Add to Longdo]
sich von etw. (wieder) erholento recover from [Add to Longdo]
von einer Krankheit genesen | genesend | genesen | er/sie genest | ich/er/sie genas | er/sie ist/war genesen | ich/er/sie genäseto recover from an illness | recovering | recovered | he/she recovers | I/he/she recovered | he/she has/had recovered | I/he/she would recover [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
財政再建団体[ざいせいさいけんだんたい, zaiseisaikendantai] (n) local governmental body that requires federal oversight to recover from its debts [Add to Longdo]
床を上げる;床をあげる[とこをあげる, tokowoageru] (exp,v1) (1) to put away one's bedding; (2) to recover from an illness (and put away one's sickbed) [Add to Longdo]
床を払う[とこをはらう, tokowoharau] (exp,v5u) (obsc) (See 床を上げる) to recover from an illness (and put away one's sickbed) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chài, ㄔㄞˋ, ] recover from disease [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top