Search result for

*recite*

(128 entries)
(0.023 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: recite, -recite-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recite[VT] ท่อง, See also: ท่องจำ, อ่านออกเสียง, Syn. repeat, speak
recite[VT] บรรยาย, See also: สาธยาย, Syn. describe, narrate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recite(รีไซทฺ') v. ท่อง,ท่องจำ,ท่องให้ครูฟัง,ว่าปากเปล่า,อาขยาน,อ่านออกเสียง,สาธยาย, Syn. retell,narrate

English-Thai: Nontri Dictionary
recite(vt) อ่านออกเสียง,สวด,เล่า,ท่องจำ,สาธยาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Please tell me you're about to recite the Girl Scout oath.บอกผมทีว่าคุณกำลังสาบานตนเป็นลูกเสือเนตรนารี If It's Only in Your Head (2009)
Look, you can recite it straight or to the tune of Sweet Child O'Mine.Look, you can recite it straight or to the tune of Sweet Child O'Mine. Hot Tub Time Machine (2010)
Recitetheoath Gladiator.ถวายสัตย์ปฎิญาณตนซะสิ Sacramentum Gladiatorum (2010)
Well, I recited in pubs.- อะไรนะ The King's Speech (2010)
Well, can you recite it?เอาล่ะ คุณท่องบทกวีได้ไหม Sunset (2010)
~ Recites Chapter 28 of Confucius' Doctrine of the Mean ~~ อ่านบทที่ 28 ของลัทธิขงจื๊อว่าด้วยเรื่องวิถี ~ Dong Yi (2010)
Who will recite the Creed? Somebody do something!ใครก็ได้ทำอะไรหน่อย Kung Fu Panda Holiday (2010)
Recite 8 again.ท่องสูตรคูณแม่ 8 อีกครั้ง God of Study (2010)
The 8 and 9 tables we learned today, if you can't recite them by memory tomorrow, be prepared to receive your punishment.ถ้าพรุ่งนี้เธอไม่สามารถจำสูตรคูณแม่ 8 และ 9 ได้ เตรียมโดนลงโทษได้เลย God of Study (2010)
I can recite the six causes of pernicious anemia and the four stages of terminal cirrhosis.ผมท่อง 6 สาเหตุของโรคโลหิตจาง กับ 4 ระยะของโรคตับแข็งร้ายแรงได้ Love & Other Drugs (2010)
Upstairs, you'll find the book of incantation recite the spell that makes the unseen, seen.ที่ชั้นบน เธอจะเจอหนังสือเวทมนตร์ ให้ท่องคาถาที่ทำให้สิ่งที่มองไม่เห็นปรากฎ The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
You can recite every Clint Eastwood movie ever made, line for line.คุณจะท่องบทหนังทุกเรื่องของ คลินท์ อิสท์วูดได้ Frontierland (2011)
Now let's just join hands and recite the serenity prayer.ที่นี่เราก้อมาล้อมวงกัน และท่องบทสวดแห่งความสงบสุข Everything's Different, Nothing's Changed (2011)
When I was very young, just three or four, my father used to walk me down the rows and I'd recite their names for him.ตอนที่ข้ายังเด็ก สามหรือสี่ปี พ่อข้ามักจะ พาข้าเดิน และข้าจะ ท่องชื่อพวกมันให้เขา Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
Are you gonna recite the entire dictionary?เธอกำลังจะท่องพจนานุกรมทั้งเล่มหรือยังไง The First Secret (2011)
This annoying phone number, even I can recite it by heart.เบอร์โทรศัพย์นั่น.. แม้แต่ฉันยังจำได้ Protect the Boss (2011)
I could recite it right now. That was a rejection.ตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าเขาปฏิเสธ Something Borrowed (2011)
I mean, I can recite every movie verbatim.ท่องบทได้ทุกคำ Midnight Lamp (2012)
The demon used to recite it all the time.รายชื่อ? รายชื่ออะไร Repo Man (2012)
I was raised to be a proper little lady, to play the harp and dance the latest steps and recite Valyrian poetry.ส่งข่าวไปหาลูกชายท่าน ชาวไอรอนคนไหนที่ยอมแพ้ The Prince of Winterfell (2012)
On the night of our first date, you recited an Oliver Wendell Holmes poem to me.คืนที่เราเดทกันครั้งแรก คุณอ่านกลอนของโอลิเวอร์ เวนเดลล์ โฮล์มส์ ให้ฟัง Duress (2012)
Recite the Sacramentum, and commit loyalty.ท่อง Sacramentum, และกระทำความจงรักภักดี Sacramentum (2012)
I can recite the constitution forwards, backwards, and sideways 'cause I read it once when I was seven.ฉันท่องรัฐธรรมนูญ ทั้งแบบเดินหน้า แบบย้อนหลัง แบบออกข้าง ได้ทั้งนั้น เพราะฉันเคยอ่านครั้งนึง ตอนอายุ 7 ขวบ Meet the New Boss (2012)
I don't buy it. Recite it right now.ผมไม่เชื่อหรอก ท่องตอนนี้เลยสิ Meet the New Boss (2012)
Look, I auditioned for him for ***, and he made me recite my monologue in a slip, standing on one foot, pouring tomato juice all over myself.ออดิชั่นด้วยเหมือนกัน เป็นอะแมนดา วิงฟิลด์ไง คุณหมายถึงคนที่.. เบลคนที่ใช้เวลาตอนเป็นแม่มด Glease (2012)
So I wore the robes and every now and then I'd recite the prayers, but it was just for show.ข้าเลยสวมชุด ท่องบทสวดเป็นครั้งคราว แต่ก็เป็นแค่ละคร The Climb (2013)
Do you understand these rights as I have just recited them to you?นายเข้าใจสิทธิ์ที่ฉันท่องให้นายฟังไหม To'hajiilee (2013)
I had a poetry teacher who wouldn't let me sit down until I recited something.ฉันมีครูสอนบทกวี คนที่จะไม่ให้ฉันนั่งจนกว่าจะท่องบางอย่าง What Becomes of the Broken-Hearted (2013)
Sir, I was asked to recite this next part word for word from the General.ท่านครับ ผมก็แค่ท่องจำ ทุกๆคำมาจากท่านนายพล Home (2013)
Kendra and I recited the Latin words over and over at the cabin and on the way home.JODY: เคนดราและฉันท่อง คำละตินมากกว่า บ้านที่โดยสารและในทาง. Scary Movie 5 (2013)
Faye tells me you can recite your entire haftorah portion by heart.เฟย์บอกฉันว่าเธอท่อง บทชาวยิวได้ทั้งหมดด้วยจิตใจ Catch You Later (2015)
Certain passages were recited.เมื่ออ่านข้อความที่อยู่ในหนังสือ El Jefe (2015)
They want this animal trained in virtual reality... to use the infrared battle helmet, not recite the ABCs.พวกเขาต้องการให้เราฝึกมัน ในโลกเสมือน เพื่อทดสอบกล้องอินฟราเรด ที่คิดค้นสำหรับใช้ในสงคราม The Lawnmower Man (1992)
To recite Shakespearean quotationsแล้วท่องบทความของเซคสเปียร์ The Nightmare Before Christmas (1993)
While our son recites poetry, his hands go to work in his pockets!ตอนลูกเราร่ายกลอนมันชักว่าวไปด้วย Malèna (2000)
I wonder if she recites Chaucer while she presses her husband's shirts.อยากรู้ว่าเธอท่องกวีของชอเซอร์ ตอนรีดเสื้อให้สามีรึเปล่า Mona Lisa Smile (2003)
Recite the alphabet backwards.ท่องเอบีซีกลับหลัง. 11:14 (2003)
She loved poetry. She could recite 100 poems by heart.เธอชื่นชอบบทกวีมาก เธอสามารถท่องบทกวีได้เป็น 100 ครั้งขึ้นใจ Mr. Monk and the Blackout (2004)
Today, Orpheus will recite.วันนี้ โอเฟียสจะบรรเลงเพลงให้ฟัง Seinto Seiya: Meiou Hades Meikai Hen (2005)
Starting from now, you'll recite everything you learned at training.เริ่มจากนี้ องค์หญิงจะต้องท่องทุกสิ่งที่เรียนไป Episode #1.3 (2006)
Recite it one more time.ท่องมันมากกว่า1 ครั้ง Episode #1.3 (2006)
What are you doing? Recite a couplet!ดูสิ ทำอะไรก็เหมือนกันไปหมด! Heyy Babyy (2007)
Rajan Damodaran, you will recite the poem, and Ishaan Nandkishore Awasthi, you will explain the meaning of it.ราจาน ดาโมดาราน เธอจะเป็นผู้อ่านบทกวี ส่วนอีชาน นันด์คีชอร์ อาวาสตี้ เธอจะเป็นผู้อธิบายความหมาย Like Stars on Earth (2007)
I'm going to ask you to slowly recite the alphabet.ผมจะขอให้คุณค่อยๆพูดตัวอักษรเรียงลำดับนะครับ Going Under (2008)
When I couldn't take it no more my daddy would recite a particular piece of scripture that he was fond of.พ่อของฉันจะท่องบทที่เจาะจง ของพระคัมภีร์ไบเบิลที่นั้นเขาชอบ "การร้องไห้ Just Business (2008)
Well paul and i just recited whatever the pastor said.พอลกับฉันแค่พูดตามบาทหลวง Do You Take Dexter Morgan? (2008)
You want me to recite it by heart?อยากให้ท่องจำขึ้นใจรึไง All in the Family (2008)
I recite thy Name, hear thou O Ram and comeRecite I thy Name, hören Sie Thou O zu rammen und zu kommen Swades (2004)
I recite thy Name, hear thou O Ram and comeRecite I thy Name, hören Sie Thou O zu rammen und zu kommen Swades (2004)
Why dost thou recite Name of Ram?Warum dost Thou recite Name von Ram? Swades (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reciteHaving heard it so many times, I can recite the poem by heart now.
reciteI could recite the story by heart.
recite"I sailed around the Mediterranean in a schooner when I was seventeen," she recited slowly and carefully.
reciteRecite the names of the members of the Tokugawa clan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสก[V] recite an incantation over, See also: pronounce an incantation over, cast/put a spell on, Syn. ปลุกเสก, เสกเป่า, Example: พ่อหมอเริ่มเสกคาถาพร้อมกับพ่นน้ำมนตร์ให้เขาฟื้นขึ้นมา, Thai definition: ร่ายมนตร์หรือท่องคาถาเพื่อทำให้ศักดิ์สิทธิ์
ร่าย[V] recite or utter magic formula, Example: ก่อนประพรมน้ำมนต์ พระท่านต้องร่ายเวทมนตร์คาถาก่อน เพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์, Thai definition: บริกรรมเวทมนตร์คาถาเพื่อทำให้ศักดิ์สิทธิ์
เล่าเรื่อง[V] relate, See also: tell, recount, narrate, describe, recite, Syn. เล่า, Example: คุณย่าชอบเล่าเรื่องสมัยที่ยังเป็นสาวให้หลานๆ ฟังอยู่เสมอ, Thai definition: พูดหรือบอกกล่าวเนื้อความต่างๆ ให้ผู้อื่นฟัง
เล่า[V] tell, See also: relate, recount, narrate, describe, recite, Syn. เล่าเรื่อง, Example: ท่านนายพลเคยเล่าว่าบ้านเดิมอยู่ในวัดสะตือ จึงมีความผูกพันกับวัดนี้เป็นพิเศษ, Thai definition: พูดหรือบอกเรื่องราวให้ผู้อื่นฟัง
สวด[V] pray, See also: recite the rosary, chant, say one's prayers, offer a prayer, Syn. สวดมนตร์, Example: ชาวบ้านนิมนต์พระจากวัดที่อยู่ใกล้ๆ มาสวดเพื่อทำพิธีไล่ผีที่วัด, Thai definition: ว่าเป็นทำนองอย่างพระสวดมนต์
ร่ายมนต์[V] enchant, See also: recite magic formulas or incantations, mutter incantations, Example: พระสังข์ร่ายมนต์เรียกปลา
ปลุกเสก[V] recite incantations over something, See also: consecrate, make sacred or potent by some magic or incantations, Example: ถ้าจะปลุกผีหรือปลุกเสกอะไรก็มักจะใช้วันที่กล้าแข็งเป็นวันประกอบพิธีกรรม, Thai definition: บริกรรมคาถาให้สิ่งของขลัง
ปลุกผี[V] recite incantations to wake up the body, See also: perform magic spell to make a ghost arise, Example: คนโบราณเชื่อว่าถ้าปลุกผีขึ้นมาเพื่อลนเอาน้ำมันไปแต้มผู้หญิงคนที่ตนหลงรัก แล้วจะประสบความสำเร็จ, Thai definition: นั่งเข้าสมาธิบริกรรมคาถาจนกระทั่งผีลุกขึ้น เพื่อไปทำประโยชน์ตามที่ตนปรารถนา หรือลนเอาน้ำมันสำหรับใช้ให้หญิงหลงรัก การปลุกผีนี้มักทำแก่ผีตายทั้งกลม
ปลุกพระ[V] recite incantations to test the Buddhist image's sacret effectiveness, See also: perform magic spell on a Buddhist image, Example: เขานิมนต์หลวงพ่อชื่อดังมาปลุกพระเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว, Thai definition: บริกรรมคาถาเสกพระเครื่องเพื่อให้เกิดความขลัง
พากย์[V] narrate, See also: recite, Syn. บรรยาย, Example: เขาหัดพากย์ฟุตบอลเวลาที่มีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์จนคล่อง, Thai definition: พูดหรือบรรยายไปตามภาพที่เห็น
เดินคาถา[V] chant continuously, See also: recite the text of prayer, Syn. ท่องคาถา, สวดคาถา, Example: หลวงปู่กำลังเดินคาถาอยู่บนธรรมาสน์, Thai definition: ว่าคาถาในเทศน์มหาชาติเรื่อยไป
เจริญ[V] recite a prayer, See also: chant, pray, Syn. สวด, สาธยาย, Example: เขานิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ในงานขึ้นบ้านใหม่
ท่องบ่น[V] recite, See also: learn by heart, memorize by rote, Syn. ท่องจำ, Example: กณิสรท่องบ่นสูตรเคมีทุกคืน เพราะใกล้สอบแล้ว, Thai definition: ว่าซ้ำๆ เพื่อให้จำได้
ท่อง[V] recite, See also: memorize, learn by heart, Syn. ท่องจำ, ท่องบ่น, Example: หนูนิดท่องแม่สูตรคูณทุกคืนก่อนนอน, Thai definition: ว่าซ้ำๆ ให้จำได้
บรรยาย[V] describe, See also: narrate, lecture, recite, Syn. เล่า, ชี้แจง, อธิบาย, นำเสนอ, Example: ผู้ประสบเหตุกำลังบรรยายเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ตำรวจฟัง, Thai definition: ชี้แจงหรืออธิบายเรื่องให้ฟัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินคาถา[v.] (doēnkhāthā) EN: chant continuously ; recite the text of a prayer   FR: réciter des litanies
เจริญ[v.] (jaroēn) EN: recite a prayer   
เล่า[v.] (lao) EN: tell ; relate ; recount ; narrate ; describe ; recite   FR: dire ; raconter ; réciter ; conter (vx)
เล่าเรื่อง[v. exp.] (lao reūang) EN: relate ; tell ; recount ; narrate ; describe ; recite   FR: raconter ; narrer ; relater ; rendre compte de
พากย์[v.] (phāk) EN: narrate ; recite ; supply a running commentary   
พากย์โขน[v. exp.] (phāk khōn) EN: recite the story in verse of a khone ballet on the stagewhile the show is proceeding   
เสก[v.] (sēk) EN: recite an incantation over ; pronounce an incantation over ; cast/put a spell on   FR: bénir ; sanctifier
สวด[v.] (sūat) EN: recite ; chant ; pray ; recite the rosary ; chant ; say one's prayers ; offer a prayer ; singsong ; intone   FR: réciter
สวดมนต์[v. exp.] (sūatmon) EN: pray   FR: dire des prières ; réciter des prières ; prier
ท่อง[v.] (thǿng = thøng) EN: commit to memory ; memorize ; learn by rote ; learn by heart ; study ; recite from memory   FR: mémoriser ; apprendre par coeur

CMU English Pronouncing Dictionary
RECITE    R AH0 S AY1 T
RECITED    R AH0 S AY1 T AH0 D
RECITES    R IY0 S AY1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recite    (v) (r i1 s ai1 t)
recited    (v) (r i1 s ai1 t i d)
recites    (v) (r i1 s ai1 t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorsager {m} | Vorsager {pl}reciter | reciters [Add to Longdo]
rezitierento recite [Add to Longdo]
trägt vorrecites [Add to Longdo]
vortragen; aufsagen | vortragend; aufsagend | vorgetragen; aufgesagt | trug vor; sagte aufto recite | reciting | recited | recited [Add to Longdo]
Er sagte ein Vaterunser auf.He recited an Our Father. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
詠じる[えいじる, eijiru] (v1,vt) (See 詠ずる) to compose (e.g. poem); to recite; to sing [Add to Longdo]
詠ずる[えいずる, eizuru] (vz,vt) (See 詠じる) to compose (e.g. poem); to recite; to sing [Add to Longdo]
詠む[よむ, yomu] (v5m,vt) (1) to compose (e.g. a Japanese poem); to write; (2) to recite (e.g. a poem); to chant; (P) [Add to Longdo]
歌う(P);唄う(P);謡う;詠う[うたう, utau] (v5u,vt) (1) to sing; (2) to sing (one's praises in a poem, etc.); to compose a poem; to recite a poem; (P) [Add to Longdo]
丸本[まるぼん;まるほん, marubon ; maruhon] (n) reciter's book; complete set of books [Add to Longdo]
義太夫語り[ぎだゆうかたり, gidayuukatari] (n) gidayuu reciter [Add to Longdo]
吟じる[ぎんじる, ginjiru] (v1,vt) (1) to chant; to sing; to recite; (2) to write (a poem); to compose [Add to Longdo]
吟ずる[ぎんずる, ginzuru] (vz,vt) (1) (See 吟じる・1) to chant; to recite; to sing; (2) (See 吟じる・2) to write (a poem); to compose [Add to Longdo]
空で読む;そらで読む[そらでよむ, soradeyomu] (exp,v5m) recite from memory [Add to Longdo]
御斎会[ごさいえ;みさいえ, gosaie ; misaie] (n) (See 金光明最勝王経) imperial event at which high monks recited the Golden Light Sutra to pray for national security and good harvests (held annually at the palace from the 8th to the 14th of the first lunar month, between the Nara and Muromachi periods) [Add to Longdo]
語らう[かたらう, katarau] (v5u,vt) to talk; to tell; to recite; to pledge; to conspire with; (P) [Add to Longdo]
語り手[かたりて, katarite] (n) speaker; narrator; reciter; (P) [Add to Longdo]
語る[かたる, kataru] (v5r,vt) to talk; to tell; to recite; (P) [Add to Longdo]
唱える[となえる, tonaeru] (v1,vt) (1) to recite; to chant; (2) to cry; to yell; to shout; (3) to advocate; to advance; to preach; to insist; (P) [Add to Longdo]
浄瑠璃語り;浄瑠璃語(io)[じょうるりかたり, joururikatari] (n) (See 浄瑠璃) joruri reciter [Add to Longdo]
宙で読む[ちゅうでよむ, chuudeyomu] (v5m) to recite from memory [Add to Longdo]
伝録[でんろく, denroku] (n,vs) (obsc) reciting something and then recording it; recording of something that has been recited [Add to Longdo]
法華八講[ほっけはっこう, hokkehakkou] (n) Buddhist service in which the eight scrolls of the Lotus Sutra are read one scroll at a time (one morning and one evening reading each day for four days with a different reciter each time) [Add to Longdo]
謡を謡う[うたいをうたう, utaiwoutau] (exp,v5u) to recite an utai (noh chant) [Add to Longdo]
嘯く;嘘ぶく(iK)[うそぶく, usobuku] (v5k,vi) (1) (uk) to exaggerate; (2) (uk) to recite (a song or poem to oneself); (3) (uk) to bark; to roar; to howl [Add to Longdo]
誦す[じゅす;ずす, jusu ; zusu] (v5s,vt) (See 誦する) to recite; to chant; to read aloud [Add to Longdo]
誦する;唱する(iK)[しょうする;じゅする(誦する);ずする(誦する), shousuru ; jusuru ( shou suru ); zusuru ( shou suru )] (vs-s) to recite; to chant; to read aloud [Add to Longdo]
諳んじる[そらんじる, soranjiru] (v1) to memorize; to memorise; to recite from memory [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒背如流[dào bèi rú liú, ㄉㄠˋ ㄅㄟˋ ㄖㄨˊ ㄌㄧㄡˊ, ] to know by heart (so well that you can recite it backwards) [Add to Longdo]
吟哦[yín é, ˊ ㄜˊ, ] to chant; to recite rythmically; to polish verse [Add to Longdo]
吟诵[yín sòng, ˊ ㄙㄨㄥˋ, / ] to read aloud; to recite rythmically; to chant; to intone (esp. poems in rythm) [Add to Longdo]
[fěng, ㄈㄥˇ, ] recite; chant [Add to Longdo]
念经[niàn jīng, ㄋㄧㄢˋ ㄐㄧㄥ, / ] recite or chant Buddhist scripture [Add to Longdo]
朗诵[lǎng sòng, ㄌㄤˇ ㄙㄨㄥˋ, / ] read aloud with expression; recite; declaim [Add to Longdo]
[bèi, ㄅㄟˋ, ] the back of a body or object; to turn one's back; to hide something from; to learn by heart; to recite from memory [Add to Longdo]
背诵[bèi sòng, ㄅㄟˋ ㄙㄨㄥˋ, / ] recite; repeat from memory [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recite \Re*cite"\ (r[-e]*s[imac]t"), v. t. [imp. & p. p.
   {Recited}; p. pr. & vb. n. {Reciting}.] [F. r['e]citer, fr.
   L. recitare, recitatum; pref. re- re- + citare to call or
   name, to cite. See {Cite}.]
   1. To repeat, as something already prepared, written down,
    committed to memory, or the like; to deliver from a
    written or printed document, or from recollection; to
    rehearse; as, to recite the words of an author, or of a
    deed or covenant.
    [1913 Webster]
 
   2. To tell over; to go over in particulars; to relate; to
    narrate; as, to recite past events; to recite the
    particulars of a voyage.
    [1913 Webster]
 
   3. To rehearse, as a lesson to an instructor.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) To state in or as a recital. See {Recital}, 5.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To rehearse; narrate; relate; recount; describe;
     recapitulate; detail; number; count.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recite \Re*cite"\, v. i.
   To repeat, pronounce, or rehearse, as before an audience,
   something prepared or committed to memory; to rehearse a
   lesson learned.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recite \Re*cite"\, n.
   A recital. [Obs.] --Sir W. Temple.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top