หรือคุณหมายถึง %reaßure%?
Search result for

*reassure*

(75 entries)
(0.0274 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: reassure, -reassure-
Possible hiragana form: *れあっすれ*
English-Thai: Longdo Dictionary
reassure(vt) ปลอบใจทำให้สงบลง, ทำให้รู้สึกดีขึ้น เช่น After she had failed an examination in maths, her mother tried to reassure her.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reassure[VT] ทำให้มั่นใจใหม่, See also: เรียกความมั่นใจ, Syn. convince, console

English-Thai: Nontri Dictionary
reassure(vt) ทำให้อุ่นใจ,ทำให้มั่นใจขึ้นอีก,ทำให้แน่ใจขึ้น,ทำให้วางใจขึ้น,รับรอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reassuredผู้เอาประกันภัยต่อ มีความหมายเหมือนกับ cedant; cedent และ reinsured [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reassurerผู้รับประกันภัยต่อ มีความหมายเหมือนกับ reinsurer [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You reassure me.เธอทำให้ฉันรู้สึกสบายใจ Wild Reeds (1994)
So they're constantly having to reassure each other that they're having a good time.พวกเขาต้องคอยบอกกันและกันตลอดว่า เขากำลังมีความสุข The One with George Stephanopoulos (1994)
I wanna reassure you, you are not in danger in any way.ผมรับรองว่า, พวกคุณจะไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้น. National Treasure (2004)
I'm reassured that our gold is in very good hands.ผมมั่นใจแล้วว่า ทองของเราอยู่ในมือที่ดีที่สุด Bandidas (2006)
She reassures me.เธอค่อนข้างนิ่ง ทำให้ฉันมั่นใจ The Page Turner (2006)
I understand you wanting to reassure the people.ผมเข้าใจ ที่คุณอยากให้ผู้คนอุ่นใจ See-Through (2007)
But if I can reassure you, Dexter's doing incredibly well.แต่ถ้าฉันจะช่วยให้คุณสบายใจได้บ้าง เด็กซ์เตอร์กำลังทำได้ดีมากๆ เลย Dex, Lies, and Videotape (2007)
Reassure her.ทำให้เธอมั่นใจ Fever (2007)
And maybe that would reassure her of your affections!และนั่นอาจทำให้เธอ หายโกรธเพราะความรักของคุณ Enchanted (2007)
You're reassured I want some more and I'll keep waving it at you until you stop looking at me.อืมม์ ชอบกินนี่มากเลย อร่อยจังเลย เธอเห็นว่าฉันต้องการกินเพิ่มอีก ฉันก็จะยกมันไปมา Cassie (2007)
The child feels reassured that someone cares for him.เด็กจะได้รับรู้ว่ามีคนใส่ใจเขาอยู่ Like Stars on Earth (2007)
It's all to reassure themselves that they have brought home the best possible mate.เพื่อให้พวกเธออุ่นใจว่า เธอได้คนที่ดีที่สุดไป 52 Pickup (2008)
Captain Jones said that the boy had been through some severe physical changes and asked me to drop in on him to reassure you in your time of motherly concern;สารวัตรโจนส์บอกว่า เด็กคนนี้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายหลายอย่าง และขอให้ผมผ่านมาเช็คเขาหน่อย เพื่อให้คุณสบายใจในฐานะของคนเป็นแม่ Changeling (2008)
I'll set up a meeting with the major shareholders. Reassure them.ผมจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อเรียกความมั่นใจให้พวกเขา A Pretty Girl in a Leotard (2009)
Well, I've already reassured our shareholders.ผมทำให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจแล้ว A Pretty Girl in a Leotard (2009)
You need her. Reassure her.คุณต้องการหล่อน ทำให้หล่อนสบายใจ The Good Wound (2009)
It did very little to reassure me.มันเรียกความมั่นใจผมกลับมาได้น้อยมาก S.O.B. (2009)
If you make me believe... If you reassure me, I'll stop chasing after you.ถ้านายทำไห้ฉันเชื่อ ถ้านายทำให้ฉันรู้สึกมั่นใจ Episode #1.17 (2009)
First of all, let me just reassure you that our credit department will find a plan that fits your lifestyle.ก่อนอื่น ผมขอให้ความมั่นใจกับคุณว่า แผนกสินเชื่อของเรา จะเลือกแผนการชำระเงินที่เหมาะกับคุณ Repo Men (2010)
And,you,reassure me.นี่เธอ แน่ใจนะ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
...in an attempt to reassure the country....ด้วยการพยายามทำให้ประเทศนั้นดีขึ้น I Haven't Told You Everything (2010)
So how are we supposed to reassure the publicแล้วเราจะต้องทำอย่างไร ให้มหาชนมั่นใจ I Haven't Told You Everything (2010)
...in an attempt to reassure the country....ในความพยายาม ที่จะเรียกความมั่นใจให้กับประเทศ I Haven't Told You Everything (2010)
And let me reassure you it is impossible that there could be another blackout.และผมขอย้ำให้ทุกคนเชื่อมั่นว่า คงเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดเหตุ หมดสติขึ้นอีกครั้ง Course Correction (2010)
Jenny confided in me a while ago about the party and reassured him that she's put the past in the past and wants to move on.เจนนี่เล่าความลับที่ปาร์ตี้ให้ฉันฟังนานแล้ว แล้วก็บอกให้เค้ามั่นใจว่าเจนนี่ตั้งใจที่จะทิ้งอดีตไว้ข้างหลัง และก้าวเดินต่อไป The Undergraduates (2010)
It would help if I could reassure themมันจะช่วยได้ หากฉันสามารถรับประกันพวกเขา Aftermath (2010)
Why does that not reassure me?ทำไมมันไม่ได้ทำให้ข้ารู้สึกมั่นใจเลย? The Coming of Arthur: Part One (2010)
'Cause last time I checked, work doesn't reassure you that liking a finger up your ass doesn't make you gay.เพราะล่าสุดที่ฉันรู้ งานไม่ได้ช่วยปลอบคุณว่า คนชอบเอานิ้วไชก้นไม่จำเป็นต้องเป็นเกย์ Friends with Benefits (2011)
But... just to reassure you, here's a complaint.แต่... แค่จะให้เธอสบายใจ ฉันจะบ่นแล้ว Empire of the Son (2011)
I want to reassure you all there is no cause for alarm.ผมอยากให้ทุกคนมั่นใจว่า ไม่จำเป็นต้องกังวลเลย In Time (2011)
You need to reassure her.คุณต้องสร้างความมั่นใจให้เธอ Super 8 (2011)
Wait. Do you know what "reassure her" means?เดี๋ยว คุณรู้มั้ยว่า "ความมั่นใจของเธอ" หมายความว่ายังไง? Super 8 (2011)
But let me... reassure you.แต่.. ฉันขอ การันตีเลยว่า Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
You reassured her. You got her to focus on what was important.นายการันตีกับเธอ\ ทำให้เธอมีสมาฐิกับสิ่งสำคัญ Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
Michael, reassure me.ไมเคิล ทำให้ฉันอุ่นใจหน่อยซิ Glass Houses (2011)
I need to go to Louis and reassure him that he's never gonna lose me, but something is stopping me.ฉันต้องการไปหาหลุยส์ และทำให้เขาอุ่นใจ ที่ว่าเขาจะไม่มีทางเสียฉันไป แต่บางอย่างหยุดฉันไว้ Riding in Town Cars with Boys (2011)
What can I do to reassure them?ข้าต้องทำยังไงเพื่อเรียกความมั่นใจพวกเขา? The Darkest Hour: Part Two (2011)
Then let me reassure you that you have no reason to doubt.ถ้าอย่างนั้นให้ข้าพระองค์ทำให้ท่านมั่นใจ ว่าท่านไม่มีเหตุผลที่ต้องสงสัยข้าพระองค์ A Servant of Two Masters (2011)
All the same, I won't feel completely reassured until I get it back.ฉันรู้สึกยังไม่มั่นใจกับทั้งหมดนั่น จนกว่าฉันจะกลับมา Raiders of the Lost Art (2012)
And that's supposed to reassure us, is it?และนั่นจะทำให้เรามั่นใจได้งั้นสิ Let's Kill Bridget (2012)
I'm want to reassure Lawrence Kemp that we're all over this.ฉันต้องการความมั่นใจ Lawrence Kemp ว่าเราคุมมันได้ Discovery (2012)
This is the part where you're supposed to reassure me that I'm just being a caring friend and Emily's going to be fine.นี่มันเป็นช่วงที่เธอควรจะทำให้ฉันอุ่นใจขึ้นสิ ว่าฉันเป็นแค่คนที่กำลังเป็นห่วงเพื่อน และเอมิลี่จะต้องไม่เป็นอะไร The Lady Killer (2012)
Just reassure her that he's fine, that his doctor has seen him and that all will be well.แค่บอกเธอไปว่าเขาไม่เป็นไรมาก เขาพบหมอแล้วและทุกอย่างจะเรียบร้อย Q&A (2012)
Reassure her that you're okay.บอกเธอว่าคุณไม่เป็นอะไร Q&A (2012)
No, you have more than reassured me.บางทีคุณน่าจะมองหาธนาคารอื่น ไม่ค่ะ คุณมีให้มากกว่าความมั่นใจอีก The Three Bears (2012)
He needs to be looked in the eye and reassured that he's in safe hands.เขาต้องการความมั่นใจว่า และการยืนยันว่า เขาปลอดภัย State of Independence (2012)
Oh, to, uh, to reassure some union folk we haven't forgotten about them.โอ้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่า State of Independence (2012)
I want to reassure you that we screen our clients very carefully.ฉันอยากให้คุณมั่นใจ ว่าเราคัดเลือกลูกค้าอย่างระมัดระวัง Bridesmaid Up! (2012)
What you need is an idea that's gonna excite her, but at the same time it's gonna reassure her.คุณต้องหาไอเดียที่จะทำให้เธอตื่นเต้น แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้เธอมั่นใจด้วย The Best Offer (2013)
I want to reassure all Americans and everyone around the world that despite today's events our government remains 100% functional.เอาตัวเขามา นายพลโฮนิก, รหัสเซอร์บรัสของคุณ Olympus Has Fallen (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reassureThe bank reassured us the safety of our money.
reassureThe doctor reassured me about my father's condition.
reassureThe doctor's remarks reassured the patient.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรียกขวัญ[V] comfort, See also: console, soothe, reassure, commiserate with, hearten, Syn. ปลอบขวัญ, Example: รัฐบาลเรียกขวัญและกำลังใจของชาวประมงไทยให้กลับคืนมา, Thai definition: กล่าวปลอบใจ
แน่แก่ใจ[V] be certain, See also: give confidence to, be sure, assure, reassure, Syn. แน่ใจ, รู้แก่ใจ, Ant. ไม่แน่ใจ, ไม่มั่นใจ, Example: ตำรวจแน่แก่ใจแล้วว่าผู้ต้องหาทำผิดจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรียกขวัญ[v. exp.] (rīek khwan) EN: comfort ; console ; soothe ; reassure ; commiserate with ; hearten   

CMU English Pronouncing Dictionary
REASSURE    R IY2 AH0 SH UH1 R
REASSURED    R IY2 AH0 SH UH1 R D
REASSURES    R IY2 AH0 SH UH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reassure    (v) (r ii2 @ sh u@1 r)
reassured    (v) (r ii2 @ sh u@1 d)
reassures    (v) (r ii2 @ sh u@1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beruhigen | beruhigend | beruhigt | beruhigt | beruhigteto reassure | reassuring | reassured | reassures | reassured [Add to Longdo]
versichern; beteuern | versichernd; beteuernd | versichert; beteuert | versichert; beteuert | versicherte; beteuerteto reassure | reassuring | reassured | reassures | reassured [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
再保证[zài bǎo zhèng, ㄗㄞˋ ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ, / ] reassure [Add to Longdo]
安民告示[ān mín gào shì, ㄢ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄠˋ ㄕˋ, ] a notice to reassure the public; advance notice (of an agenda) [Add to Longdo]
[wèi, ㄨㄟˋ, ] reassure [Add to Longdo]
稳贴[wěn tiē, ㄨㄣˇ ㄊㄧㄝ, / ] safe; to appease; to reassure [Add to Longdo]
自我安慰[zì wǒ ān wèi, ㄗˋ ㄨㄛˇ ㄢ ㄨㄟˋ, ] to comfort oneself; to console oneself; to reassure oneself [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Reassure \Re`as*sure"\ (r[=e]`[.a]*sh[udd]r"), v. t.
     1. To assure anew; to restore confidence to; to free from
        fear or terror.
        [1913 Webster]
  
              They rose with fear, . . .
              Till dauntless Pallas reassured the rest. --Dryden.
        [1913 Webster]
  
     2. To reinsure.
        [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top