Search result for

*re*

(1261 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: re, -re-
Possible hiragana form: *れ*
Longdo Dictionary ฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN)
faire cuire (vt ) bake

Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
irréel (adj ) unreal, illusive
faire croûte (vt ) cake
j'en ai marreI am fed up.
levure chimique (n ) baking power
See also: R. ผงฟู

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
alien registrationทะเบียนคนต่างด้าว
greenhouse effectปรากฏการณ์เรือนกระจก ภาวะที่กลุ่มของก๊าซชนิดต่างๆมาห่อหุ้มชั้นบรรยากาศของโลกไว้ กลุ่มก๊าซเหล่านี้ประกอบด้วยก๊าซหลักๆ 5 ชนิด ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ สารซีเอฟซี ออกไซด์ของไนโตรเจน มีเธนและโอโซน ก๊าซเหล่านี้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของบรรยากาศโลกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเป็นกลุ่มก๊าซที่มีความสามารถในการดูดซับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ เป็นผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นจนเหมาะที่สิ่งมีชีวิตต่างๆจะอาศัยอยู่ได้

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
atheoretical (adj ) Unrelated to or lacking a theoretical basis
Darf ich erfahren, wie Ihr Name ist ( ) ขอให้ฉันจงโชคดีในวันเกิดเถอะ
discretization[[dih-skree-tuh-zey-sjuhn]] (n ) 1. the act or process of making mathematically discrete. 2. the process of dividing a geometry into finite elements to prepare for analysis.
FreeRiceThe world's only vocabulary game that feeds the hungry! in association with World Food Programme at www.wfp.org Play, learn and donate rice with every right answer! at www.freerice.com Give free rice to hungry people by playing a simple game that increases your knowledge.
See also: R. freerice.com
grocer's store (n ) grocery store (grocer's store is incorrect)
hang by a threadto be very likely to fail
Refugee AgencyUNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, aka UN Refugee Agency
See also: S. UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, UN Refugee Agency, R. UNHCR
stereotype (n ) general image of a certain group of people
United Nations International Children's Emergency Fund[UNICEF.org] United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF - now United Nations Children's Fund) works for children's rights, their survival, development and protection, guided by the Convention on the Rights of the Child. The UNICEF is a United Nations Programme headquartered in New York City, that provides long-term humanitarian and developmental assistance to children and mothers in developing countries. It is one of the members of the United Nations Development Group and its Executive Committee. Donate to help UNICEF meet the urgent needs of children. [en.wikipedia.org/wiki/UNICEF]
See also: S. UNICEF, United Nations Children's Fund, formerly United Nations International Chi

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
be direct[บี เดอะ เร็ค] (phrase ) ตรงไปตรงมา He is direct. เขาเป็นคนตรงไปตรงมา
bloatware (n ) โปรแกรมที่มีความสามารถหลากหลายแต่ก็สิ้นเปลืองทรัพยากรของเครื่องมากเกินความจำเป็น
earth leakage breaker (n ) ตัวตัดวงจรเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่ว
Foreign Corrupt Practices Act (n uniq ) รัฐบัญญัติว่าด้วยพฤติกรรมการคอร์รัปชั่นในต่างประเทศ
See also: R. FCPA
reacts[รี แอ็คส์] ปฏิกิริยาตอบสนองกลับ
rechtsstaat (n ) ประเทศที่ใช้กฎหมายเป็นบรรทัดฐาน
require (vi vt ) ต้องการ
slide area (n jargon ป้ายสัญลักษณ์บนถนน ) พื้นที่ดิน/หินถล่ม
Tierreich {n} (adv ) animal kingdom
torque wrench (n ) ประแจวัดแรงบิด

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Biodiversity of Mushrooms in and Around Bangalore (Karnataka), India[-] (colloq uniq ) -
Expressionsการแสดงความคิด
Free and favorite electiveเลือก เสรี งานรัก
grean[เกรียน] (n adj adv ) 1. หมายถึงนิสัย หรือพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่เคารพผู้อื่น หรือ ทำตัวไม่ดี เช่น พูดจาไม่ดี(ปากเสีย) 2. ผมสั้นติดหนังหัว เช่น ผมเกรียน หรือหัวเกรียน(คำไม่สุภาพ)
idiopathic respiratory distress syndrome (n ) ภาวะหายใจลำบากในทารกแรกเกิด เรียกย่อว่า IRDS
intracerebral hemorrhage (n ) ภาวะเลือดออกในสมอง
IRESSA (n ) IRESSA เป็นยารักษาโรคมะเร็ง อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า Epidermal Growth Factor Receptor-Tyrosine Kinase Inhibitor (EGFR-TKI) มีชื่อสามัญทางยาคือGefitinib, IRESSA เป็นตัวยับยั้งจำเพาะ ของ Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) tyrosine kinase ซึ่งพบได้บ่อยในมะเร็งของมนุษย์ชนิด Solid tumour ที่มีต้นกำเนิดจากเซลล์เยื่อบุผิว การยับยั้งการทำงานของ EGFR tyrosine kinase จะไปยับยั้งการเติบโตของเนื้องอก, การแพร่กระจาย และ angiogenesis และไปเพิ่ม apoptosis ของเซลล์เนื้องอก
Myelosuppression {f}; Knochenmarkshemmung {f} [med.] (n ) การกดการทำงานของไขกระดูก
preterm infant (n ) ทารกที่คลอดก่อนกำหนด คือ คลอดก่อนอายุครรภ์ครบ 37 สัปดาห์
Restriction of Hazardous Substances (n ) การกำจัดสารที่เป็นอันตรายบางประเภทในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
See also: S. RoHS,
Terms of Reference (n phrase ) ขอบเขตของงาน, รายละเอียด เงื่อนไขหรือข้อกำหนด, ข้อกำหนดการศึกษา

Longdo Dictionary ภาษาอิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
buon fresco[บวน เฟรสโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนเปียกซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco
libretto[ละ-เบรต-โต] (n ) เนื้อร้องประกอบดนตรีที่ใช้ในอุปรากร, จุลอุปรากร, งานแสดงสวมหน้ากาก, ละครเพลง และบัลเลต์ คำว่าบทร้องบางครั้งอาจจะหมายถึงเนื้อของงานสำคัญทางศาสนาสำหรับงานเช่นมิสซา, บทสรรเสริญผู้เสียชีวิต (requiem) หรือเพลงศาสนา (cantata) (Wikipedia.org)
See also: R. opera, cantata, requiem
mezzo fresco[เมซโซ เฟรสโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนชื้นซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco

Longdo Dictionary ภาษาเยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
drehbar {adj}[เดร บาร์] (adj ) สามารถหมุนได้
Reiseführerin (n ) tour guide

Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
of one's own free will (n vt phrase ) เดือด

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
review見直し

Longdo Dictionary ภาษาเดนมาร์ก (DA) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
tre (n ) three
trelv (n ) threlve
tretten (n ) thirteen

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - จีน (ZH) (UNAPPROVED version -- use with care )
仇人[chóu rén, ㄔㄡˊ ㄖㄣˊ] (n ) personal enemy ศัตรู เช่นเพื่อนสองคนสนิทกันมาก วันนึงเกิดผิดใจกันขึ้น หลังจากนั้นทั้งสองคนก็ไม่คุยกันอีกเลย ทั้งสองกลายเป็น Chou Ren แต่ถ้าเป็นคำว่า 敌人 เป็นศัตรูกันเช่น อิสราเอล กับ ปาเลสไตน์
See also: R. 敌人

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
情人[qíng rén, ㄑㄧㄥˊ ㄖㄣˊ] (n ) หวานใจ สุดที่รัก

English-Thai: Longdo Dictionary
doremi(n) ดู dorami
joint venture(n) การร่วมทุน หรือการลงทุนร่วม
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
She retired at age 65.(phrase) เธอเกษียณอายุตัวเอง (หยุดทำงานที่ทำอยู่ประจำ) เมื่ออายุ 65 ปี
primogeniture(n) สถานะการเป็นลูกคนโต, สิทธิที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม่ของลูกคนโต
monkey wrench(n) กุญแจเลื่อนแบบหมุนปรับความกว้างของปากคีบได้
agroforestry(n) ไร่นาสวนผสม
unrepentant(adj) ไม่รู้สึกว่าได้กระทำอะไรผิดไป, ไม่รู้สึกผิด
green(adj) อ่อนด้วยประสบการณ์, ไร้เดียงสา, S. naive,
fire fighting(n) การดับเพลิง
accreditation (of an ambassador)(n) การแต่งตั้ง (ทูต)
in returnเป็นการตอบแทน เช่น The present is in return for your services.
give so. the creeps(colloq) ให้ความรู้สึกที่น่ากลัวสะหวั่นพรั่นพรึง เช่น That black cat gives me the creeps every time I see it.
give so. the creeps(colloq) ไม่ถูกชะตา, ให้ความรู้สึกที่ไม่ชอบ เช่น He really gives me the creeps.
unsure(adj) ไม่แน่ใจ
rewarding(adj) ที่มีคุณค่า, ที่ให้ผลคุ้มค่า, คุ้มค่า เช่น rewarding task, rewarding philosophy
proud to present(phrase) ภูมิใจเสนอ
reassure(vt) ปลอบใจทำให้สงบลง, ทำให้รู้สึกดีขึ้น เช่น After she had failed an examination in maths, her mother tried to reassure her.
free trial(n) สินค้าหรือบริการตัวอย่างที่ให้ลองใช้ฟรี, การให้ทดลองใช้ฟรี
freeอิสระ
to wire so. money(vt) โอนเงิน(ทางธนาคาร)
reception(n) การต้อนรับ, เคาวเตอร์ต้อนรับ
Reuters(n. name.) สำนักข่าว รอยเตอร์
forensics(adj) เกี่ยวข้องกับทางศาลหรือกระบวนการทางกฎหมาย
bookstore(n) ร้านหนังสือ
Firefox(n) ซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ต Browser ตัวหนึ่ง, พัฒนามาจาก Mozilla, ดู Firefox, Mozilla
sacred basil(n) กะเพรา, S. holy basil,
treasurer(n) เหรัญญิก
many more(phrase) อื่นๆ อีกมากมาย
conflict of interest(n) ผลประโยชน์ทับซ้อน
retiree(n) ผู้ที่หยุดทำงานแล้ว, ผู้ที่เกษียณแล้ว
predictable(adj) ที่พอจะทำนายได้,พยากรณ์ได้
rechargeable(adj) ชาร์จได้ใหม่หลายครั้ง (แบตเตอรี่)
on the breadlineในสถานการณ์ที่ยากจนมาก (สำนวนนี้มีที่มาจากการเข้าแถวรอรับขนมปังจากรัฐบาลในสมัยก่อน) เช่น She has been forced to live on the breadline for failing to sign Child Support Agency forms.
foreign exchange reserve(n) ทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
basket of currencies(n) ระบบตะกร้าเงิน
free radical(n) อนุมูลอิสระ
shoreline(n) แนวชายฝั่ง
reclaimed land(n) การถมทะเลหรือคลองให้เป็นพื้นดิน
corresponding(adj) ที่สอดคล้อง เช่น with a corresponding salary
customer relations center(n) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ย่อด้วย CRC
greenbottle fly(n) แมลงวันหัวเขียว, S. green bottle fly
reducing agent(n) ตัวลดออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ให้อิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น, A. oxidizing agent,
conventional warfare(phrase) การยุทธตามรูปแบบ, การทำสงครามโดยใช้อาวุธและยุทธวิธีทางการทหาร ซึ่งแต่ละชนชาติจะเผชิญหน้ากันอย่างเปิดเผย
biosphere(n) ชีวมณฑล, พื้นที่และชั้นบรรยากาศของโลกที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่
impregnability(n) ความสามารถที่จะไม่ถูกตีให้แตกได้, ความเข้มแข็งต่อการถูกกระทบหรือทำร้ายได้ทั้งทางจิตใจและร่างกาย
exergonic reaction(n) ปฏิกิริยาทางเคมีที่ปล่อยพลังงาน, ปฏิกิริยาคายพลังงาน, S. exothermic reaction
aftercare(n) การติดตามผลการรักษา, การดูแลผู้ป่วยหลังจากได้รับการบำบัดรักษา , S. after-care
preservative(n) วัตถุกันเสีย, สารกันเสีย
even-tempered(adj) ใจเย็น, มีขันติ, S. patient, stable

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
re[PRF] หลัง, See also: อีก
re[ABBR] คำย่อของ regarding
re[PREP] กรณีของ (คำย่อของ in re), See also: เกี่ยวกับ, ในเรื่อง
Re[ABBR] สัญลักษณ์ย่อของธาตุเรเนียม rhenium
are[AUX] เป็น, See also: อยู่, คือ
are[N] หน่วยวัดเนื้อที่ เท่ากับ 100 ตารางเมตร
ere[PREP] ก่อน (คำโบราณ, ทางวรรณคดี), See also: ก่อนหน้านั้น, Syn. before
ere[CONJ] ก่อน (คำโบราณ, ทางวรรณคดี), See also: ก่อนหน้านั้น, Syn. before
ire[N] ความกริ้วโกรธ, See also: ความโมโห, Syn. wrath, anger, Ant. good nature, calmness
ore[N] แร่
pre[PRF] ก่อน
red[N] สีแดง
red[ADJ] (สี) แดง, Syn. crimson, ruddy
red[N] ฝ่ายซ้าย, See also: คอมมิวนิสต์, Syn. communist
ref[ABBR] กรรมการ (คำย่อของ referee)
ref[SL] กรรมการตัดสิน
reg[N] บริเวณทะเลทรายกว้างใหญ่ปกคลุมด้วยกรวดและหินก้อนเล็กๆ (ทางธรณีวิทยา)
rem[N] หน่วยวัดปริมาณรังสี
rep[ABBR] คำย่อของ Representative หรือ Republican
rep[SL] ตัวแทนขาย
rev[VT] ทำให้เครื่องยนต์เดินเร็วขึ้น, See also: เร่งเครื่อง
rev[VI] หมุนเร็วขึ้น (เครื่องยนต์)
rev[N] การหมุนรอบของเครื่องยนต์
acre[N] หน่วยวัดเนื้อที่เป็นเอเคอร์
area[N] บริเวณ, See also: พื้นที่, Syn. space
area[N] พื้นผิว
area[N] ย่าน, See also: แถบ, บริเวณ, แถว, ละแวก, ถิ่น, อาณาบริเวณ, Syn. region, tract
bare[ADJ] เปลือยเปล่า, See also: เปลือย, ไม่มีเสื้อผ้า, ไม่มีเครื่องหุ้มห่อ, Syn. exposed, undressed, Ant. dressed
bare[ADJ] โกร๋น, See also: เกรียน, ไม่มีใบ
bare[ADJ] ไม่มีสิ่งยืนยัน
bare[ADJ] น้อยมาก, See also: แทบจะไม่พอ
bare[ADJ] เกือบจะไม่รอด, See also: หวุดหวิด
bare[VT] เผยให้เห็น, See also: เปิด, เผย
bare[VT] ทำให้เตียนโล่ง, See also: ถาง, แผ้วถาง
bore[VT] ทะลุ, See also: เจาะ, ไช, ด้น, ไชชอน, Syn. ream
bore[VT] ระอา, See also: เบื่อหน่าย
brew[VI] ต้ม (เหล้า)
brew[VT] ชง, Syn. infuse, make
brew[N] การหมัก (เหล้า)
brew[SL] กาแฟหรือชา
brew[SL] ชาหรือเครื่องดื่มร้อนๆ หนึ่งแก้ว
brew[SL] เหล้าหรือเบียร์
byre[N] โรงวัว, See also: คอกวัว
care[N] การดูแล, See also: การปกป้อง, Syn. charge, protection
care[N] ความระมัดระวัง, Syn. carefulness, watchfulness
care[N] ความห่วงใย, Syn. concern, close attention
care[VI] ดูแล, See also: ปกป้อง
care[VT] ห่วงใย, Syn. concern
care[VI] ห่วงใย
core[N] ก้อนหินที่คนโบราณนำมาทุบเป็นเกล็ดใช้เป็นเครื่องมือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a terre(อะเทอ') fr. บนพื้น (on the ground)
a vptre sante(เอวอ' ทระ'ซานเท) fr. เพื่อสุขภาพของท่าน (to your health)
a/cs rec.abbr. accounts receivable
abampere(แอ๊บแอ็ม' แพร์) n. 10 แอมป์
abbreviate(อะบรี'วิเอท) vt. ย่อ, เขียนย่อ, คำย่อ, การย่อ -abbreviator n., -abbreviation n. ตัวอย่าง: *The word "inch" is abbreviated "in" คำว่า "inch" ถูกย่อเป็น "in"* (แบบ 1, 18)
abbreviated(อะบรี' วิเอเทด) adj .สั้น, ทำให้สั้นเข้า, หายาก,ไม่พอเพียง, Syn. shortened
abhorrence(แอบฮอ' เรินซฺ) n. ความเกลียดชัง, สิ่งหรือผู้ที่ถูกเกลียดชัง, Syn. disgust
abjure(แอบจัวร์') vt. สละ, บอกเลิก, สาบานว่าจะตัดขาด, เลิก -abjuration n.
abreast(อะเบรสทฺ') adj.,adv. เคียงข้าง, พร้อมกัน,เป็นแนวเดียวกัน,เสมอกัน,ทัน, Syn. beside
absente reo(แอบ' เซนทีรี' โอ) ภาวะที่จำเลยไม่มาศาล (in the absence of the defendant)
absolute temperature(ฟิสิกส์) n. เกณฑ์องศาอุณหภูมิระบบ absolute scale
acaroid resinยางไม้สีแดงหรือเหลืองที่ใช้ในการทำยาขัดหรือ Lacquers (accroides gum)
accoutrements(อะคู' เทอเมืนทฺ) n. สัมภาระของทหาร (ไม่รวมเสื้อผ้าและอาวุธ)
accredit(อะเครด' ดิท) vt. เพิ่มบัญชี, เชื่อถือ, อนุญาต, แต่งตั้ง, ถือว่า, รับรอง, รับรองวิทยฐานะ accre-ditation, accreditment n.
accrete(อะครีท') vi.,vt. เกิดร่วมกัน, เพิ่มทวี, เพิ่ม,พอก,งอกร่วมกัน. -accretion n.
aconuresisการปัสสาวะที่ไม่ได้ตั้งใจ
acquire(อะไคว' เออ) vt.ได้มา, เข้าถือสิทธิ์, เข้ายึด, ได้เรียนรู้, Syn. obtain, get, reap)
acquired(อะไคว' เออร์ด) adj. กลายเป็นนิสัย, ในภายหลังที่ได้มา, Syn. gained, procured
acquired characterลักษณะที่ได้มาเนื่องจากสิงแวดล้อม
acre(เอ' เคอะ) n. หน่วยวัดเนื้อที่ที่เท่ากับ 2.5 ไร่, ที่ดิน, Syn. acres) (43,560 ตารางฟุต)
acreage(-ริจฺ) n. จำนวนเนื้อที่เป็นเอเคอร์
actress(แอค' เทรส) n. นักแสดงหญิง
acupuncture(n. แอค' คูพังเชอะ ; vt. อะคูพัง' เชอะ) ฝังเข็มบำบัด, การใช้เข็มแทงเนื้อเยื่อ, ฝังเข็มเพื่อการบำบัดโรค
ad extremum(อาด' เอคเทร ' มูม) Latin สุด, ที่สุด, ในที่สุด (to the extreme, finally)
ad patres(อาด' พา' เทรส) L ตาย
ad rem(อาดเรม' แอดเรม') L. ซึ่งเกี่ยวข้อง, โดยตรง (relevant, pertinent)
ad valorem(แอด' วาลอ' เรม) ซึ่งเป็นสัดส่วนกับค่า (in proportion to the value)
address(n. อะเดรส' , แอด' เดรส; -vi. อะเดรส') n.,vi. (การ) ปราศรัยกับ, (การ) พูดกับ, (การ) เตรียม, คำปราศรัย, คำถวายพระพรชัยมงคล, คำจ่าหน้าซอง, กิริยาวาจา,บุคลิกลักษณะ, (การ) พูดจา, ความแคล่วคล่อง. -addresser n.ผู้ส่งจดหมาย,
addressograph(อะเดรส' โซกราฟ) เครื่องจ่าหน้าซองจดหมายจำนวนมากและรวดเร็ว
adhere(แอดเฮียร์') vi. ติด, เกาะติด, ยึดมั่น, ถือทิฐิ,ร่วมเป็นภาค ี, Syn. cling, stick, join, unite ###A. separate, split)
adherence(แอดเฮีย' เรินซฺ') n. การยึดมั่น, ความเลื่อมใส, การถือทิฐิ, Syn. devotion)
adherent(แอดเฮีย' เรินทฺ,-เฮอ' เรินทฺ) n. ผู้สนับสนุน, ผู้ยึดมั่น,สาวก,ผู้ติดตาม, Syn. follower)
adjure(อะจัวร์') vt. ให้สาบาน, ขอร้อง,อ ้อนวอน. -adjuration n., -adjuratory adj.
admeasure(แอดเมส' เซอะ) vt. วัด. จัดสรร
admeasurement(แอดเมส' เซอเมินทฺ) ขบวนการวัด, ปริมาณที่วัด, ขนาด (process of measuring)
admire(แอดไม' เออะ) vi.,vt. ชมเชย, เลื่อมใส, นับถือ, นิยม. -admiring adj., Syn. approve)
admixture(แอดมิคซ' เชอะ) n. การผสมกัน, สิ่งที่เติมเข้า, สารประกอบที่มีสิ่งที่เติมเข้านี้
adore(อะดอร์') vt.,vi. นิยม, เคารพ, บูชา,รัก.
adrenal(อะเดรน' นัล) adj. อยู่ใกล้หรือบนไต, เกิดจากต่อมหมวกไต
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
adrenalin(อะเดรน' นาลิน) n. ชื่อการค้าของยา epinephrine
adrenaline(อะเดรน' นาลิน) n. epinephrine
adrenocorticotropic(อะดรี' โนคอร์ทิโคทรอพ' พิค) adj. ซึ่งกระตุ้นส่วนเปลือกของต่อมหมวกไต
adrenocorticotropic hormoฮอร์โมนจากพูหน้าของต่อม pituitary gland, ACTH
adulterer(อะดัล' เทอเรอะ) n. ชายชู้
adulteress(อะดัล' เทอเรส) n. หญิงชู้
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt.,vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
adventurer(แอดเวน' เชอเรอะ) n. ผู้เสี่ยงภัย, ผู้เสี่ยงโชค, นักฉวยโอกาส, นักผจญภัย
adventuresome(แอดเวน' เชอเซิม) adj. กล้า,ชอบผจญภัย,ชอบเรื่องภัย. -adventuresomely adv., adventuresomeness n., Syn. adventurous)
adventuress(แอดเวน' เซอรัส) นักผจญภัยหญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
abbreviate(vt) ย่อ,ทำให้สั้นลง
abbreviation(n) การย่อ,คำย่อ
abhorrence(n) ความรังเกียจ,ความขยะแขยง,ความเกลียดชัง,ความชิงชัง
abhorrent(adj) น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,น่าเกลียดชัง,น่าชิงชัง
abjure(vt) ยกเลิก,ล้มเลิก,สละ,ถอนคำ
abreast(adv) พร้อมกัน,เคียงคู่กันไป,เสมอกัน
accoutre(vt) สวม,แต่งเครื่องแบบ
accredit(vt) รับรอง,เพิ่มบัญชี,เชื่อถือ,อนุญาต,ให้อำนาจ
accrete(vi,vt) โต,ขยาย,งอก,เพิ่มขึ้น,เกาะ,จับ,พอก
accretion(n) การเพิ่ม,การรวม
acquire(vt) ได้มา,ได้รับ,หามาได้,เข้ายึด
acquirement(n) ของที่ได้มา,การได้มา
acreage(n) หน่วยวัดพื้นที่เป็นเอเคอร์
actress(n) ตัวละครหญิง,นักแสดงหญิง
acupuncture(n) การฝังเข็ม
address(n) คำปราศรัย,สุนทรพจน์,การจ่าหน้าซอง,ที่อยู่
address(vt) กล่าวกับ,จ่าหน้าซองถึง
addressee(n) ผู้ฟัง,ผู้รับจดหมาย
addresser(n) ผู้พูด,ผู้ส่งจดหมาย
adhere(vi) เกาะติด,ยึดมั่น
adherence(n) การยึดมั่น,การติดตาม,ความเลื่อมใส
adherent(n) ผู้ติดตาม,พรรคพวก,ภาคี,สาวก,ผู้สนับสนุน
adjure(vt) อ้อนวอน,ขอร้อง,ให้คำสัตย์,สาบาน,สั่ง
admeasure(vt) จัด,วัด
admire(vt) ชมเชย,เลื่อมใส,ยกย่องสรรเสริญ,นิยม,นับถือ
admirer(n) ผู้ชมเชย,ผู้เลื่อมใส,ผู้นิยม
admixture(n) ส่วนผสม,การผสม,การเติม
adore(vt) บูชา,เคารพ,นิยม
adulterer(n) ชายที่นอกใจภรรยา
adulteress(n) หญิงที่นอกใจสามี
adventure(n) การผจญภัย,การเสี่ยงภัย,การฝ่าอันตราย
adventure(vi,vt) ผจญภัย,เสี่ยงภัย,ฝ่าอันตราย
adventurer(n) นักผจญภัย,นักเสี่ยงภัย,นักฉวยโอกาส,นักแสวงโชค
adventuresome(adj) ชอบผจญภัย,ชองเสี่ยงภัย,กล้า
afeared(adj) หวาดกลัว
afferent(adj) ซึ่งนำเข้ามายังศูนย์กลาง
afforest(vt) ทำให้เป็นป่า
afire(adj) ลุกเป็นไฟ,ติดไฟ,สว่าง
afire(adv) ลุกเป็นไฟ,ไหม้,สว่าง
afore(adv) ก่อน,แต่ก่อน,ข้างต้น
afore(con) ก่อน,แต่ก่อน
afore(pre) ก่อน,อยู่หน้า,ข้างต้น
aforesaid(adj) ดังกล่าวมาแล้ว
aforethought(adj) จงใจ,ที่คิดไว้แล้ว
afresh(adv) อีกครั้ง,ใหม่
aggregate(n) ผลรวม,ผลสรุป,ยอดรวม
aggregate(vt) รวบรวม,สรุป,ไหลไปรวมกัน
aggregation(n) การรวบรวม,การรวมตัว,การรวมกลุ่ม
aggression(n) การรุกราน,การบุกรุก,การก้าวร้าว,การล่วงละเมิด
aggressive(adj) รุกราน,ล่วงละเมิด,ก้าวร้าว,แข็งขัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permanently frozen ground; perennially frozen ground; pergelisol; permafrostชั้นดินเยือกแข็งคงตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pseudoparenchymaพาเรงคิมาเทียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
piriform aperture; aperture, anterior nasalช่องจมูกส่วนหน้า(กะโหลก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
piriform aperture; anterior nasal aperture; anterior nasal opening in skullช่องจมูกส่วนหน้า(กะโหลก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
partial veneer crown; partial crown; three-quarter crownครอบฟันบางส่วน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
partially ordered setเซตอันดับบางส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
partially transferred arcอาร์กถ่ายโอนบางส่วน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
presentation, torso; lie, transverse; presentation, trunkท่าทารกขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presentation, trunk; lie, transverse; presentation, torsoท่าทารกขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presentation, vertexกระหม่อมนำ, ส่วนยอดกะโหลกนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presenting symptomอาการสำคัญ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presentmentคำตัดสิน (ของลูกขุน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
preservationการเก็บถนอม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
preservationการอนุรักษ์, การสงวนรักษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preservation of amenityการอนุรักษ์สิ่งอำนวยความสะดวกสบาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preservative๑. สารกันเสีย๒. -กันเสีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
preserveคงสภาพ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
primary refrigerantสารทำความเย็นปฐมภูมิ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary reinsurance clauseข้อกำหนดความรับผิดต่อผู้เอาประกันภัยเริ่มแรก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
phyllomophoreฟิลโลโมฟอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
PERT (programme evaluation and review technique)เพิร์ต (เทคนิคการประเมินค่าและควบคุมโครงการ) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
prosthodontics; denture prostheticsวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pro rata premiumเบี้ยประกันภัยที่แบ่งชำระเป็นงวด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peripancreatitisเนื้อเยื่อรอบตับอ่อนอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prodromic; premonitory; prodromal; prodromous-บอกเหตุ, -บอกเหตุโรค, -บอกล่วงหน้าโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prodromous; premonitory; prodromal; prodromic-บอกเหตุ, -บอกเหตุโรค, -บอกล่วงหน้าโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paracyesis; eccyesis; exfetation; pregnancy, ectopic; pregnancy, extrauterineการตั้งครรภ์นอกมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudogonorrhea; pseudogonorrhoea; urethritis, nongonococcal; urethritis, nonspecificโรคหนองในเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudogonorrhoea; pseudogonorrhea; urethritis, nongonococcal; urethritis, nonspecificโรคหนองในเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panacea; panchrestยาแก้สรรพโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plasma osmotic pressure; pressure, oncoticความดันออสโมซิสโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure, intraocular; tension, intraocularความดันในลูกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure, intrapulmonicความดันในปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure, intrathecalความดันน้ำไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure, intrathoracicความดันในทรวงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure, intraventricular๑. ความดันในหัวใจห้องล่าง๒. ความดันในโพรงสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure, negativeความดันลบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure, oncotic; pressure, plasma osmoticความดันออสโมซิสโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure, osmoticความดันออสโมซิส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure, partialความดันเฉพาะส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure, peripheralความดันเลือดส่วนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patient, apprehensiveผู้ป่วยหวาดวิตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
putrefactionการเน่า, การเน่าสลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pythagoras'theoremทฤษฎีบทพีทาโกรัส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pasture landทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์, ที่ดินสำหรับเลี้ยงสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
processed resultผลการประมวลผล, ผลการจัดกระบวนข้อมูล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
prolapse of the rectumไส้ตรงยื่นย้อย, ดากโผล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
period, absolute refractoryระยะดื้อสัมบูรณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
post-weld upset pressureความดันยู่หลังเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
parenthoodความเป็นบิดามารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Recordingsแผ่นเสียง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Subject reference booksหนังสืออ้างอิงเฉพาะวิชา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Reactive Domainด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล, ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
[เทคโนโลยีการศึกษา]
Pre-instructional Activitesกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Follow-up and Remediationติดตามผลและการซ่อมเสริม [เทคโนโลยีการศึกษา]
General reference booksหนังสืออ้างอิงทั่วไป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Tape recordingsแถบบันทึกเสียง (Tape recording)

แถบบันทึกเสียง

หมายถึงวัสดุที่แบนยาวเคลือบด้วยสารแม่เหล็กใช้บันทึกสัญญาณเสียง เป็นวัสดุที่นิยมใช้ในการบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ บันทึก เสียงได้ทั้งสองแถบและสามารถลบเสียงเดิมออกแล้วบันทึกเสียงใหม่ได้ ต่างจากแผ่นเสียงที่เมื่อบันทึกเสียงลงไปแล้วจะคงอยู่ตลอด ไปจนกว่าแผ่นเสียงจะสึกหรอหรือแตกหัก เทปบันทึกเสียง มี 3 ลักษณะ ได้แก่

1.เทปม้วน (tape open reel-to reel)

2.เทปตลับแบบคาสเซท (tape cassette)

3.เทปตลับแบบ cartridge

(tape cartridge) การจัดเก็บเทปบันทึกเสียง จะจัดเก็บไว้ในกล่อง เรียงตามลำดับเลขทะเบียนหรือหัวเรื่องที่กล่องเทปและที่วงของเทปมีป้ายระบุรายละเอียดไดว้คือ ผู้ผลิต ชื่อเรื่อง สถานที่ วัน เดือน ปี หมายเลขจำนวนระยะเวลาที่เล่น และอัตราความเร็ว

บรรณานุกรม : พิมลพรรณ ประเสริฐวงษ์ เรพเพอร์, การใช้ห้องสมุด กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2542 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Realityความเป็นจริง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Virtual realityความเป็นจริงเสมือน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Macromedia Authorwareมาโครมีเดียออเธอร์แวร์ [TU Subject Heading]
Hardwareฮาร์ดแวร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Softwareส่วนชุดคำสั่ง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Reference serviceบริการตอบคำถาม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Reference bookหนังสืออ้างอิง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Information storage and retrieval systemระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Cross referenceรายการโยง,

รายการโยง

[เทคโนโลยีการศึกษา]
Rare bookหนังสือหายาก [เทคโนโลยีการศึกษา]
Annual reportรายงานประจำปี [เทคโนโลยีการศึกษา]
University pressสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Technical reportรายงานการวิจัย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Open source softwareโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Prefaceคำนำ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Information resourceแหล่งสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Information resources manegementการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Record structureโครงสร้างข้อมูล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Motion pictureภาพยนตร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Tape reelเทปม้วน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Transparencyแผ่นโปร่งใส [เทคโนโลยีการศึกษา]
Statement of responsibilityการแจ้งความรับผิดชอบ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Compact Disk Read Only Memoryซีดี-รอม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Wide Area Network (WAN)เครือข่ายระยะไกล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Remote accessการเข้าถึงระยะไกล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Annual reportรายงานประจำปี, รายงานประจำปี

Annual report หมายถึง รายงานประจำปี เป็นหนังสือที่มีจำนวนหน้าน้อยกว่า 100 หน้า จัดเป็นหนังสือรายปีประเภทหนึ่ง ส่วนมากเป็นหนังสือที่จัดทำโดยหน่วยงานราชการ องค์การ สถาบันต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือองค์กรบริหารอื่น ๆ ของหน่วยงาน และเพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับกิจกรรมขององค์กรในรอบปีงบประมาณที่ผ่านไปแก่บุคคลทั่วไป ในรายงานประจำปีจะมีเรื่องเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านไปขององค์การ งบประมาณและการใช้จ่าย รายนามผู้บริหารหรือบุคลากร อาจมีการเปรียบเทียบกับผลงานในปีก่อน ๆ และการคาดคะเนผลงานในปีต่อ ๆ ไปด้วย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Frequencyกำหนดออก

ทรัพยากรสารสนเทศบางประเภท หรือบางชื่อเรื่อง มีกำหนดในการจัดพิมพ์เผยแพร่ ทั้งที่เหมือนและแตกต่างกัน โดยกำหนดออก อาจแบ่งได้ดังนี้

รายสัปดาห์ (Weekly) คือ 7 วัน : ครั้ง

รายปักษ์ (Bi-weekly) คือ 15 วัน : ครั้ง หรือ ครึ่งเดือน : ครั้ง

รายเดือน (Monthly) คือ 1 เดือน : ครั้ง

รายสองเดือน (Bi-monthly) คือ 2 เดือน : ครั้ง

รายสามเดือน (Quarterly) คือ 3 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 4 ฉบับ

รายสี่เดือน (Quarterly) คือ 4 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 3 ฉบับ

รายหกเดือน (Two times a year) คือ 6 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 2 ฉบับ

รายปี (Annually) คือ 1 ปี : ครั้ง เช่น รายงานประจำปี

ตัวอย่างวารสาร วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งมีกำหนดออก รายหกเดือน (Two times a year) คือ 6 เดือน : ครั้ง หรือ ปีละ 2 ฉบับ

หน้าปกวารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำหนดออกวารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Law and literatureกฎหมายกับวรรณกรรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
MAchine Readable Catalogingการลงรายการที่เครื่องสามารถอ่านได้
MAchine - Readable Cataloging คือ รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศที่คอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ เป็นรูปแบบมาตรฐานสากลเพื่อการจัดเก็บ สื่อสาร แลกเปลี่ยน และถ่ายโอนข้อมูลรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศและรายการที่เกี่ยวข้อง จัดทำขึ้นโดยหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress) เมื่อปี ค.ศ. 1966

โครงการมาร์กเป็นโครงการนำร่อง (MARC (MAchine-Readable Cataloging) Pilot Project) ที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก Council on Library Resources มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า มาร์กวัน (MARC I) เพื่อบันทึกข้อมูลทางบรรณานุกรมในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์อ่านได้ และแจกจ่ายออกไปยังห้องสมุดสมาชิกจำนวน 16 แห่งทุกสัปดาห์ในรูปแบบของเทปแม่เหล็ก เพื่อนำไปผลิตรายการ รายการหนังสือในรูปแบบเล่ม และรายการบรรณานุกรมเฉพาะสาขา ต่อมาในปี ค.ศ. 1967 จึงได้มีการนำรูปแบบมาร์กทู (MARC II) เข้ามาช่วยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศในทุกรูปแบบ ระหว่างห้องสมุดที่มีการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต่างกัน ในปี ค.ศ. 1971 โครงการมาร์กได้เริ่มต้นขยายไปสู่งานที่เขียนด้วยตัวอักษรโรมันและงานในรูปแบบอื่นๆ ไม่เฉพาะหนังสือเท่านั้นโดยไม่จำกัดภาษา

ในทศวรรษ 1980 ยูเอสมาร์ก (USMARC) ซึ่งเป็นมาร์กเวอร์ชั่น American ได้แบ่งเป็นเวอร์ชั่น Canadian ซึ่งเรียกว่า CANMARC หลังจากมีการแก้ไขและปรับปรุงทั้ง 2 รูปแบบ คือ USMARC และ CANMARC แล้วในปี ค.ศ. 1997 ได้มีการรวม 2 รูปแบบเข้าด้วยกันอีกครั้งและแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ตรงตามความต้องการที่เฉพาะของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น และเรียกรูปแบบนี้ว่า มาร์ก 21 (MARC 21) ซึ่งสื่อถึงศตวรรษที่ 21 รับผิดชอบโดย Network Development and MARC Standards Office, Library of Congress ร่วมกับ The Standards and the Support Office, The Library and Archives Canada การแก้ไขปรับปรุงมาสู่มาร์ก 21 คือ การปรับข้อกำหนดหน่วยข้อมูลย่อยในมาร์ก ให้ครอบคลุมการทำรายการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เหมาะกับการสื่อสารในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น และใช้งานร่วมกับหลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขปรับปรุง (Anglo-American Cataloguing Rules 2nd ed., 1998 Revision-AACR 2)

โครงสร้างรายการ MARC21 แบ่งเป็น 3 ส่วน

MAchine <b>Re</b>adable Cataloging

ส่วนนำระเบียนหรือป้ายระเบียน (Leader หรือ record label) มีประโยชน์ในการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล เป็นส่วนแรกเริ่มของระเบียนข้อมูลที่บันทึกอยู่ในรูปของรหัส มีความยาวคงที่จำนวน 24 อักขระ เช่น

1. จำนวนอักขระในระเบียน

2. สถานภาพของระเบียน เช่น ระเบียนใหม่

3. ประเภทของระเบียน เช่น ระเบียนของหนังสือ

4. ระดับทางบรรณานุกรม

5. จำนวนอักขระของตัวบ่งชี้

6. จำนวนอักขระของเขตข้อมูลย่อย

ส่วนนามานุกรมระเบียนหรือตารางระบุตำแหน่งเขตข้อมูล (record directory) ช่วยให้คำสั่งค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เป็นส่วนที่ 2 ที่ระบุว่าในระเบียนมีเขตข้อมูลอะไรบ้าง แต่ละเขตข้อมูลมีความยาวเท่าไร ตำแหน่งเริ่มต้นที่ตำแหน่งใด ทำให้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูลในระเบียนได้อย่างรวดเร็ว

ส่วนเขตข้อมูล (Variable field) เขตข้อมูลในการลงรายการประกอบด้วย

1. ส่วนเขตข้อมูลควบคุม (variable control field) ประกอบด้วยเขตข้อมูลที่กำหนดความยาวคงที่

2. ส่วนเขตข้อมูลสำหรับและบันทึกและสืบค้น (variable data field) ไม่จำกัดความยาวหรือไม่คงที่ ใช้ลงรายการข้อมูลทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศส่วนต่างๆ

การระบุรหัสการจัดการข้อมูลที่ลงรายการ ซึ่งประกอบด้วย

1. เลขประจำตัวเขตข้อมูล (tag number)

2. ตัวบ่งชี้ (indicator)

3. รหัสเขตข้อมูลย่อย (subfield code)

เลขประจำเขตข้อมูล (Tag number) เป็นเลข 3 หลัก แบ่งเป็น 10 กลุ่ม

0XX เขตข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมและระบุเลขเรียกวัสดุสารสนเทศ

1XX เขตข้อมูลรายการหลัก

2XX เขตข้อมูลชื่อเรื่องและการแจ้งความรับผิดชอบ ฉบับพิมพ์ การพิมพ์ การจำหน่าย ฯลฯ

3XX เขตข้อมูลลักษณะรูปร่าง

4XX เขตข้อมูลชื่อชุด

5XX เขตข้อมูลหมายเหตุ

6XX เขตข้อมูลหัวเรื่อง

7XX เขตข้อมูลรายการเพิ่มที่ไม่ใช่หัวเรื่อง และชื่อชุด

8XX เขตข้อมูลรายการเพิ่มชื่อชุด

9XX เขตข้อมูลที่สงวนไว้ให้หน่วยงาน กำหนดใช้ภายในได้

ตัวบ่งชี้ (indicator) เป็นรหัส 2 ตัวแรกของแต่ละเขตข้อมูล มีค่า 0-9 หรือเว้นว่าง (blank) หรือมีสัญลักษณ์เป็น # ใช้เพื่อประมวลผลการสืบค้นและแสดงผล เช่น

100 0 สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์

มี indicator ตัวแรกเป็น 0 หมายความว่า ชื่อผู้แต่ง ลงรายการด้วยชื่อต้น เช่น ชื่นคนไทย หรือหากตัวบ่งชี้แรกเป็น 1 หมายความว่า ชื่อผู้แต่งลงรายการด้วยชื่อสกุลที่เป็นคำเดียว เป็นต้น

รหัสเขตข้อมูลย่อย (subfield code) แต่ละเขตข้อมูลจะประกอบด้วยเขตข้อมูลย่อย เช่น

260 $aปทุมธานี :$bศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,$c2552

เขตข้อมูลย่อย a หมายถึง สถานที่พิมพ์

เขตข้อมูลย่อย b หมายถึง สำนักพิมพ์/หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดพิมพ์

เขตข้อมูลย่อย c หมายถึง ปีที่พิมพ์

ตัวอย่างเขตข้อมูลย่อยของเขตข้อมูล 100

100 $a Personal name (NR)

100 $b Numeration (NR)

100 $c Titles and other words associated with a name (R)

100 $d Dates associated with the name (NR)

100 $e Relator term (NR)

100 $g Miscellaneous information (NR)

100 $j Attribution qualifier (R)

100 $k Form subheading (R)

100 $l Language of a work (NR)

100 $n Number of part/section of a work (R)

100 $p Name of part/section of a work (R)

100 $q Fuller form of name (NR)

100 $t Title of a work (NR)

100 $u Affiliation (NR)

100 $0 Authority record content number (R)

100 $4 Relator code (R)

100 $6 Linkage (NR)

100 $8 Field link and sequence number (R)

รายการอ้างอิง

Bryne, Deborah J. MARC Manual : Understanding and Using MARC Records. Englewood, Colo. : Libraries Unlimited, 1991.

Library of Congress. Network Development and MARC Standards Office. MARC21 Format for Bibliographic Data. http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ Accessed: 12-02-2-12

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. เอกสารการสอนชุดวิชา การวิเคราะห์สารสนเทศ 13312 หน่วยที่ 8-11. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1. นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://stks.or.th/th/knowledge-bank/28-library-science/1821-20120303-marc21.html [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Rare bookหนังสือหายาก
หนังสือหายาก Rarebook บทคัดย่อ หนังสือหายากกับการสืบค้น หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกหนังสือหายากคือ

1 เป็นเอกสารปฐมภูมิ

2 มีประวัติการพิมพ์ที่สำคัญ เช่น ยุคสมัยของการพิมพ์ พิมพ์จำกัด ฉบับพิมพ์ครั้งแรก

3 มีความโดดเด่นทางด้านเนื้อหา

4 สภาพรูปเล่มสมบูรณ์หรือคงสภาพสวยงามตามต้นฉบับ

5 เป็นหนังสือที่มีประวัติในการครอบครอง เช่นมีบุ๊คเพลตหรือบรรณสิทธิ์ มีลายมือของผู้เขียนหรือเจ้าของเดิม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Record structureโครงสร้างข้อมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Reference bookหนังสืออ้างอิง

<b>Re</b>fe<b>re</b>nce book

หนังสืออ้างอิง คือ หนังสือที่มุ่งเสนอเรื่องราวความรู้พื้นฐาน ข้อเท็จจริงต่างๆ ในหลายสาขาวิชาอย่างกว้างขวาง แต่กระทัดรัด ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งเล่มแต่ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเฉพาะเนื้อหาบางส่วนที่ต้องการเท่านั้น โดยเป็นหนังสือที่เขียนและรวบรวมขึ้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ เนื้อหาจึงเป็นที่น่าเชื่อถือและใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้ ขณะที่รูปเล่มส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่ และหนากว่าหนังสือทั่วๆ ไป รวมถึงมีการพิมพ์ออกมาเป็นชุดๆ พร้อมทั้งมีการเรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระบบเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงเนื้อหาของผู้อ่าน เช่น การเรียงตามลำดับอักษร เหตุการณ์ เขตภูมิศาสตร์ หมวดหมู่ นอกจากนี้ยังมีลักษณะพิเศษเพื่อความสะดวกในการค้นหาเนื้อหา เช่น อักษรนำเล่ม คำนำนาง ดัชนีหัวแม่มือ สารบัญ ดัชนี ส่วนโยง

ประเภทของหนังสืออ้างอิง แบ่งได้ 2 ประเภทหลัก คือ เนื้อหาวิชา และ หน้าที่

1. เนื้อหาวิชา คือ หนังสืออ้างอิงทั่วไป ที่ให้ข้อเท็จจริงในสาขาวิชาต่างๆ อย่างกว้างขวาง ไม่จำกัดสาขาวิชา ซึ่งตรงข้ามกับหนังสืออ้างอิงเฉพาะสาขาวิชา ที่ให้ข้อเท็จจริงเฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง

2. หน้าที่ คือ หนังสืออ้างอิงที่ให้ข้อเท็จจริงภายในเล่ม และ หนังสืออ้างอิงที่เป็นเครื่องชี้โยงไปหาข้อเท็จจริงในเล่มอื่น เช่น ดัชนีวารสารและบรรณานุกรม

หนังสืออ้างอิงประเภทต่างๆ

พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ เช่น ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ . พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2549.

สารานุกรม เช่น โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : โครงการ, 2548-

หนังสือรายปี เช่น สยามออลมาแนค : สารนิเทศและปูมปฎิทินการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และข้อมูลสำคัญ. กรุงเทพฯ : บริษัทสยามบรรณ, 2527-

อักขรานุกรมชีวประวัติ เช่น คณะกรรมการรวบรวมและค้นคว้าเกี่ยวกับพระราชนิพนธ์ ฯลฯ ของพระบาทสม เด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. อักขรานุกรมนามสกุลพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์, 2534.

นามานุกรม เช่น สีดา สอนศรี. นามานุกรมหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2528-

หนังสืออ้างอิงภูมิศาสตร์ เช่น Britannica Altas. Chicago : Encyclopedia Britannica, 1987.

หนังสือคู่มือ เช่น ทวี แก้วมณี, ธนญา ตรึงตราจิตกุล, ชัยยา ศรีอำไพ. หนังสือคู่มือมาตรฐานและการทดสอบเครื่องเรือน. กรุงเทพฯ : ส่วนอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและคอมโพสิท สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2549.

ดัชนีวารสาร เช่น ธำรงค์ ชูทัพ, สุดาวรรณ เครือพานิช. ดัชนีวารสารการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2535.

บรรณานุกรม เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด. บรรณานุกรม ดร.ป๋วย. [กรุงเทพฯ] : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529.

แหล่งข้อมูล:

Reitz, Joan M. ODLIS Online Dictionary for Library and Information Science. ABC-CLIO http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_h.aspx (accessed MArch 27, 2011).

เพชรรัตน์ บริสุทธิ์. หนังสืออ้างอิง. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. http://human.tru.ac.th/elearning/tec_ban/tinfo04/index.html (สืบค้นเมื่อ 27 มีนาคม 2554). [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Reference librarianบรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
Reference librarian หมายถึง บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า มีหน้าที่ให้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าหาคำตอบที่ผู้ใช้ห้องสมุดต้องการ และช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากหนังสือและวัสดุต่าง ๆ ของห้องสมุด

คุณสมบัติของบรรณารักษ์บริการตอบคำถามฯ

ศาสตราจารย์คุณหญิงแม้นมาศ ชวลิต ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ดีของบรรณารักษ์บริการตอบคำถามฯ ไว้ดังนี้

- มีความรู้เกี่ยวกับหนังสืออ้างอิงเป็นอย่างดี มีความเข้าใจและคุ้นเคยกับแหล่งความรู้ที่มีอยู่ในห้องสมุด

- มีมนุษยสัมพันธ์อันดี

- มีความสนใจในวิชาการต่างๆ หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ

- มีความอดทน พากเพียร

- มีไหวพริบดีในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหาว่าอยู่ในแนวใด ควรหาคำตอบจากแหล่งใด

- มีความจำดี

- มีจินตนาการดี รู้จักการยืดหยุ่น ไม่ฝังความคิดไว้ในด้านเดียว

- ช่างสังเกต รอบคอบ

- ตัดสินใจดี รู้จักเลือกแหล่งคำตอบที่เหมาะสม

- รู้จักวิธีการพูดคุย ซักถามอย่างเป็นกันเองกับผู้ใช้

- กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้ใช้อยู่เสมอ

การให้บริการของบรรณารักษ์บริการตอบคำถามฯ นอกจากการให้บริการที่โต๊ะให้บริการตอบคำถามแล้ว ยังสามารถให้บริการโดยทางโทรศัพท์ โดยทางอี-เมล์ หรือโดยผ่านการสนทนาทางออนไลน์ อย่างไรก็ตาม บทบาทของบริการตอบคำถามในปัจจุบันกำลังเปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้ห้องสมุดสามารถใช้ Google และเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทางออนไลน์ได้มากขึ้น ดังนั้น บรรณารักษ์บริการตอบคำถามอาจไม่ต้องตอบคำถามหรือเก็บข้อมูลมากเหมือนในอดีต แต่ควรเน้นที่การให้คำแนะนำผู้ใช้ให้รู้จักวิธีค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ หรือช่วยแนะนำแหล่งความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัยต่อไป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Reference serviceบริการตอบคำถาม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Remote accessการเข้าถึงระยะไกล

Remote access เป็นความสามารถในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายจากระยะทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน Remote Access Server (RAS) ซึ่งติดตั้งไว้สำหรับดูแลการเข้าเครือข่ายทางไกลของผู้ใช้ และเป็นส่วนหนึ่งของ VPN

VPN ย่อมาจาก Virtual Private Network เป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่ายนอกอาคาร (Wide Area Network : WAN) กับระบบเครือข่ายภายในองค์กร โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลาง มีระบบเข้ารหัส ป้องกันการลักลอบใช้ข้อมูล เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งต้องการความคล่องตัวในการติดต่อรับส่งข้อมูล นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดกลุ่มหมายเลข IP Address เป็นเครือข่ายเดียวกัน และพนักงานที่ปฏิบัติงานนอกหน่วยงาน สามารถ Login เข้ามาใช้เครือข่ายภายในองค์กรได้

Remote access VPN ทำการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้ที่ไม่ได้อยู่ที่องค์กรหรือบริษัท เข้ากับ Server โดยผ่านทาง ISP (Internet Services Provider) Remote access VPN อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับตัวองค์กรหรือบริษัทได้ตลอดเวลา โดยผู้ใช้ทำการเชื่อมต่อผ่านทาง ISP ที่รองรับเทคโนโลยี VPN เมื่อ VPN Devices ของ ISP ยอมรับการ Login ของผู้ใช้แล้ว ทำการสร้างอุโมงค์ข้อมูล (Tunnel) เชื่อมต่อกันระหว่างต้นทางกับปลายทาง ทำให้เสมือนว่าเป็นระบบเน็ตเวิร์คเดียวกัน จากการสร้างระบบเน็ตเวิร์คจำลอง ข้อมูลที่ส่งผ่านมีความปลอดภัยสูง ใกล้เคียงกับการเช่าสายสัญญาณ (Leased line) แต่ค่าใช้จ่ายในการทำ VPN นั้นต่ำกว่าการเช่าสายสัญาณ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Wide Area Network (WAN)เครือข่ายระยะไกล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Follow-up and Remediationการติดตามผลและการซ่อมเสริม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book reviewบรรณนิทัศน์, การวิจารณ์หนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book and readingหนังสือและการอ่าน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bookstoreร้านขายหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Brochureอัลปสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Compact Disk Read Only Memoryซีดี-รอม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Children's dictionaryพจนานุกรมสำหรับเด็ก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
literatures (n vi vt modal verb adj adv conj colloq name ) literatures
*dress code*[ดฺ แร็ดสฺ โขดฺ - เน้นเสียงที่คำแรก ] dress code คือ กฎระเบียบการแต่งกายตามจารึตประเพณีนิมยมของสังคมหนึ่งๆ เช่น การใส่ชุดฟอร์มนักเรียนนักศึกษาไทย ชุดข้าราชการไทย การแต่งกายเวลาเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ไทย การแต่งกายไปร่วมพระราชพิธีต่างๆ การแต่งกายแบบสากลนิยมตามงานราตรีสโมสร หรือตามที่เจ้าภาพได้กำหนดไว้ เป็นต้น ตัวอย่าง 1. To attend a gala dinner at the Oriental Hotel, the dress code is strict - black tie only. การไปรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรมโอแรนเต็ลนั้น กฎระเบียบการแต่งตัวนั้นเข้มงวดมาก คือ ต้องชุดราตรีสโมสรเท่านั้น 2. Thai students have a very strict dress code when they go to school. นักเรียนไทยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการแต่งกายตอนไปเรียนอย่างเคร่งครัด
*make a clean break* (phrase ) ตัดใจจาก
- Report to Managing Director / Supervise 3 Junior Administration staffs - Day- to- (org )
-responsible- (vi vt aux. verb ) รับผิดชอบ
a fool and his money are soon parted(ใช้เมื่อต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากเนื่องมาจากการตัดสินที่ไม่ดี) ให้คนโง่ใช้เงินอีกไม่นานเงินก็หมด
absolute receivership (n) คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
Accessoire {n} | Accessoires {pl}[แอคเซสซรี่] (n) ตกแต่ง
account receivable (n) ลูกหนี้การค้า
accrediting amount (n ) เงินวิทยฐานะ
acquireได้มา
acretion (n) a process of building solids from the accumulation of meterial
Address (n) ที่อยู่
addressตั้งคำถาม
ADDRESS_[ADDRESS_] (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) ADDRESS_
African tulip Tree (n) ต้นแคแสด
Image:
age differentiationการจำแนกให้แตกต่างโดยอายุ
Agriculture Organisation of the United Nations (n org) (หรือ FAO) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาติ
alhambra decree (n ) พระราชประกาศอาลัมบรา เป็นพระราชประกาศที่ออกโดยสมเด็จพระราชินีนาถอิสซาเบลลาแห่งสเปน และสมเด็จพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 2 แห่งอาราอน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 1492 เพื่อขับไล่ชาวยิวออกจากสเปน (wikipedia.org)
See also: S. Edict of Expulsion,
An in vitro batch culture method to assess potential fermentability of feed ingredie (n vi adj org ) An in vitro batch culture method to assess potential fermentability of feed ingredients for monogastric diets
antispyware (n) การป้องกันสปายแวร์, การป้องกันโปรแกรมไม่พึงประสงค์
apparent low bidder (n ) ผู้ประมูลที่เสนอราคาต่ำสุดในการประกวดราคา
Apparently (adv ) อย่างที่เห็น
apply for creditขอสินเชื่อ
appreciationค่าเพิ่ม
apprehend เกาะกุม
areal featureลักษณะประจำเขต
armillary sphere (n uniq ) แบบจำลองซึ่งประกอบด้วยวงแหวนแสดงตำแหน่งดวงดาวในจักรวาล
armillary sphere (n ) วงแหวนจำลองตำแหน่งดวงดาวในจักรวาล
armoured carsรถหุ้มเกราะกันกระสุน
as a resultผลก็คือ
as pure as the driven snow ( ) บริสุทธิ์ผุดผ่อง entirely pure
auditor's report (n) รายงานของผู้สอบบัญชี
augmented reality (AR)ความเป็นจริงเสริม (เออาร์) (ref.ราชบัณฑิต)
authorized shareหุ้นจดทะเบียน
barre (vt ) กันไม่ให้เข้าหรือออก
be caught red-handed (idiom ) จับได้คาหนังคาเขา
See also: S. be apprehended,
be prepared to (phrase ) เต็มใจ
bilateral agreement[ไบ-แล-เทอ-ราล อะ-กรี-เมนท] (n ) ข้อตกลงระหว่างสองประเทศ (wikipedia.org)
billing address (n) ใบแจ้งค่าบริการ, ใบเสร็จรับเงิน
Bothi treeต้นโพธิ์
brake an agreement (vt ) ละเมิดสัญญา
break down into (vt ) แบ่งออกเป็น
Break the ice (phrase ) ละลายพฤติกรรม
Breakdown Truck (n) รถลาก
See also: S. Breakdown Lorry(British Language), Tow Truck (American Language),
breaker (n) คลื่นกระทบฝั่ง
breast tissue (n phrase ) เนื้อเยื่อเต้านม
breaststroke (n ) การว่ายน้ำท่ากบ
brevetสิ่งประดิษฐ์
building structuresสิ่งปลูกสร้าง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Three.3. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Anywhere!ทุกที่! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Magic Mirror on the wall, who is the fairest one of all?กระจกวิเศษบนผนัง ผู้ที่เป็นสังขารหนึ่งทั้งหมด หรือไม่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Alas, she is more fair than thee.อนิจจาเธอมีความเป็นธรรม มากขึ้นกว่าเจ้า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Reveal her name.เปิดเผยชื่อ ของเธอ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Lips red as the rose.ริมฝีปากสีแดงกุหลาบ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Want to know a secret?ต้องการทราบความลับ? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We are standing bу a wishing wellเรากำลังยืนอยู่ด้วยกันที่ต้องการ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Аnd I'm dreaming ofและฉันฝันของ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Ever entreatingเคยขอร้อง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Take her far into the forest.พาเธอไกลเข้าไปในป่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Find some secluded glade where she can pick wildflowers.พบบางบึงเงียบสงบ ที่เธอสามารถเลือกดอกไม้ป่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And there, my faithful Huntsman, you will kill her!และมีนายพรานที่ซื่อสัตย์ของ ฉัน คุณจะฆ่าเธอ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
But to make doubly sure you do not fail,แต่เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นทวีคูณ คุณไม่ได้ล้มเหลว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Hello there.สวัสดี. Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Where's your mama and papa?ที่ไหนของแม่และพ่อของคุณ หรือไม่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Why, I believe you're lost.ทำไมฉันเชื่อว่าคุณกำลังหายไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
There they are!พวกเขาอยู่นั่น! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Your сares fade awayคุณใส่ใจจางหายไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Rejoiсing with youปีติยินดีกับคุณ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
There's no use in grumblingมีการใช้งานในบ่นไม่ได้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Remember you're the oneโปรดจำไว้ว่าคุณเป็นหนึ่ง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I really feel quite happy now.ฉันรู้สึกมีความสุขมากใน ขณะนี้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'm sure I'll get along somehow.ฉันแน่ใจว่าฉันจะได้รับพร้อม อย่างใด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I can't sleep in the ground like you or in a tree the way you do.ฉันไม่สามารถนอนหลับได้ใน พื้นดินเช่นเดียวกับคุณ หรือในต้นไม้วิธีที่คุณทำ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And I'm sure no nest would possibly be big enough for me.และฉันมั่นใจว่าไม่มีรัง อาจจะใหญ่พอสำหรับฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Maybe you know where I can stay.บางทีคุณอาจจะรู้ว่าฉันสามารถ อยู่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
In the woods somewhere?ในป่าบาง? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Will you take me there?คุณจะพาฉันไปที่นั่น? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I like it here.ฉันชอบที่นี่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Guess there's no one home.เดาไม่มีใครอยู่บ้าน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Why, there's seven little chairs!ทำไมมีเจ็ดเก้าอี้น้อย! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Must be seven little children.จะต้องเป็นเด็กเล็ก ๆ เจ็ด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And from the look of this table, seven untidy little children.และจากรูปลักษณ์ของตารางนี้ เจ็ดเด็กเล็ก ๆ ไม่เป็นระเบียบ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And just look at that fireplace.และเพียงแค่มองไปที่เตาผิงที่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
It's covered with dust.มันปกคลุมไปด้วยฝุ่น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And look, cobwebs everywhere!และมองใยแมงมุมทุกที่! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Then they're orphans.จากนั้นพวกเขากำลังเด็กกำพร้า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You clean the fireplace.คุณทำความสะอาดเตาผิง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
So hum a merry tune lt won't take long when there's a song to helр you set the рaсeดังนั้นครวญเพลงเมอร์รี่ มันจะใช้เวลาไม่นานเมื่อมีเพลง ที่จะช่วยให้คุณตั้งค่าสถานที่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Аnd as you sweeр the room lmagine that the broom ls someone that you love and soon you'll find you're danсing to the tuneและเป็นคุณกวาดห้องพัก ลองจินตนาการว่าไม้กวาด คือคนที่คุณรักและเร็ว ๆ นี้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
When hearts are high the time will flyเมื่อใจสูงเวลาที่จะบิน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Where a million diamonds -Shineที่ไหนล้านเพชร เปล่งปลั่ง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We dig uр diamonds by the sсoreเราขุดเพชรโดยคะแนน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
А thousand rubies Sometimes moreพันทับทิมบางครั้งมากขึ้น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
What funny names for children!ว่าชื่อตลกสำหรับเด็ก! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Something's in there. -Maybe a ghost.มีบางอย่างอยู่ในนั้น บางทีผี Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Mark my words, there's trouble a-brewin'.เครื่องหมายคำของฉันมีปัญหา เบียร์ ' Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Careful, men. Search every cook and nanny...ระวังคน ค้นหาปรุงอาหารทุก คนและพี่เลี้ยง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Search everywhere.ค้นหาทุกที่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
re10 people were packed into the small room.
re1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.
re1. Finely chop the chicken breast meat.
re2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
re2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
re3: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
re4. Just before bringing it to the boil, set to a low flame and remove the scum again.
re500 policemen were put on strict alert.
re5. When the reaction is over, place the test-tube on a damp cloth.
re60,000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
re82% - more than four-fifths - of the island's exports is agricultural produce.
reA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
reA baby is incapable of taking care of itself.
reA bad carpenter quarrels with his tools.
reA bad carpenter quarrels with his tools. [Proverb]
reA bad cold prevented her from attending the class.
reA bad habit is easily acquired.
reA bad wife is the shipwreck of her husband.
reA bad workman quarrels with his tools.
reA bank lends us money at interest.
reA bare word of criticism makes her nervous.
reA bat is no more a bird than a rat.
reA bat is no more a bird than a rat is.
reA bat is not a bird any more than a fish is.
reA bear can climb a tree.
reA beautiful lake lay just beyond the forest.
reA big bomb fell, and a great many people lost their lives.
reA big car drew up and a tall lady got out.
reA big crowd gathered at the scene of the fire.
reA big earthquake occurred in India yesterday.
reA big earthquake occurred in Tokyo.
reA big fire broke out after the earthquake.
reA big red fish is swimming about in the pond.
reA big ship appeared on the horizon.
reA big ship is at anchored near here.
reA big tree fell in the storm.
reA big tree had fallen across the road and was in my way as I drove.
reA big tree has fallen in the storm.
reA big tree in the field was struck by lightning.
reAbility is the only factor considered in promoting employees.
reA bird flew into the tree.
reA bird is singing in the tree.
reA bird soared above.
reA black limo rounded the corner with a squeal of tires.
reAble was I ere I saw him.
reA blue suit, white shirt and red tie are essential for all male workers.
reA boat suddenly appeared out of the mist.
reA bonus was received.
reA book can be compared to a friend.
reA book descriptive of the wonders of nature.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นหลักประกัน[V] assure, Syn. เป็นประกัน, Example: การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว
ริบทรัพย์สิน[V] forfeiture of property, Syn. ยึดทรัพย์สิน, Ant. คืนทรัพย์สิน, Example: โทษอาญาที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่ ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน, Thai definition: รวบเอาทรัพย์สินมาเสียหมดโดยพลการหรือโดยอำนาจกฎหมาย
สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน[N] fundamental rights and freedoms, Example: สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์มาแต่กำเนิด ไม่มีใครพรากจากตัวมนุษย์ได้
ที่พึ่งสุดท้าย[N] last resort, Ant. ที่พึ่งแรก, Example: เกษตรกรอยากจะมีธ.ก.ส. เป็นที่พึ่งสุดท้าย เพราะธ.ก.ส. เป็นสถาบันการเงินที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์
มากยิ่งขึ้น[ADV] more and more, Ant. ลดน้อยลง, ลดลง, Example: ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าของซีดีนี้เอง ทำให้คุณได้รับอรรถรสแห่งเสียงเพลงที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น, Thai definition: มากขึ้นกว่าเดิม
เรียกค่าเสียหาย[V] recover damage, Syn. เรียกร้องค่าเสียหาย, Ant. จ่ายค่าเสียหาย, ชดใช้ค่าเสียหาย, Example: การกระทำเช่นนี้ ทายาทของบริษัทมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายฐานละเมิดลิขสิทธิ์ได้สบายๆ
บาดเจ็บสาหัส[V] seriously injured, Example: นายตำรวจสองคนยิงเจ้าพ่อคนใหม่ได้รับบาดเจ็บสาหัส, Thai definition: มีบาดแผลทำให้เจ็บปวดอย่างรุนแรง
ยานอนหลับ[N] sleeping pill, See also: hypnotics, hypnotic drug, sedative, tranquilizer, antidepressant, Example: ยานอนหลับและยากล่อมประสาทห้ามซื้อกินเอง ถ้าจะกินต้องให้หมอสั่งยา, Thai definition: ยาที่มีฤทธิ์กดประสาททำใหหลับ
ยาทา[N] vanishing cream, See also: unguent, warpaint, rouge, Syn. ยาใช้ภายนอก, Ant. ยากิน, Example: สารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสิ่งที่สัมผัสกับร่างกาย ได้แก่ เครื่องประดับ เครื่องสำอาง เครื่องนุ่งห่ม ยาทา เป็นต้น, Thai definition: ยาที่เข้าสู่ร่างกายโดยการทาบริเวณภายนอก
ครองสติ[V] remain conscious, See also: keep quiet, Syn. คงสติ, คุมสติ, มีสติ, ตั้งสติ, Example: เขาครองสติของเขาไว้ได้ระหว่างฉุกเฉิน
ความเข้มแข็ง[N] strength, See also: force, power, Syn. ความแข็งแรง, ความแข็งแกร่ง, Ant. ความอ่อนแอ, Example: การเคลื่อนไหวต่อต้านอย่างแข็งขันขององค์กรเอกชนสะท้อนให้เห็นความเข้มแข็งของกลุ่มพลังประชาธิปไตยในสังคมไทยที่จะแสดงบทบาททางการเมือง
ความเด่นดัง[N] fame, See also: greatness, known, distinction, popularity, eminence, reputation, Syn. ความเด่น, ความดัง, Example: ดาราบางคนจัดกิจกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาสเป็นแล้วออกข่าวเผยแพร่ค่อนข้างใหญ่โตก็มีจุดประสงค์เพื่อความเด่นดังของตนเอง
ความเหลื่อมล้ำ[N] difference, See also: not equality, Syn. ความแตกต่าง, Ant. ความเท่าเทียม, ความเสมอภาค, Example: ในปัจจุบันประเทศไทยยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้อยู่มาก, Thai definition: ความไม่เท่าเทียมกัน
ความอ่อนแอ[N] weakness, See also: failure, defect, failing, debility, frailty, Ant. ความแข็งแรง, Example: ผู้ที่เริ่มเข้าสู่วัยชราจะประสบปัญหาหลายประการในการดำรงชีวิตเช่น ปัญหาในด้านความเชื่องช้าและความอ่อนแอของร่างกายและปัญหาเรื่องสายตา, Thai definition: ไม่แข็งแรง
ค่าไฟฟ้า[N] electricity bill, See also: electricity charge, electricity record, Syn. ค่าไฟ, Example: การใช้เครื่องไฟฟ้าที่ประหยัดไฟจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและประหยัดพลังงานได้มาก, Thai definition: ค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า
คำขอบคุณ[N] thank, See also: gratefulness, recognition, Example: พิธีกรกล่าวคำขอบคุณผู้ชมที่มาร่วมงานในวันนี้, Thai definition: คำกล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ
คำขานรับ[N] answer, See also: reply, Syn. คำตอบรับ, Example: ความกล้าหาญชาญชัยของรัฐบาลได้รับคำขานรับและต่อต้านระคนกันไป
ภิญโญ[ADV] more and more, See also: increasingly, Syn. ยิ่ง, ยิ่งขึ้นไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภิญโญภาพ[N] higher excellence, See also: increase, Syn. ความยิ่ง, ความยิ่งขึ้นไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภินท์[V] destroy, See also: break, split, Syn. แตก, ทำลาย, ภิท, Example: เขาเคยคิดที่จะเขียนนวนิยายเรื่องสนธยาที่เกาะยอแต่ความฝันได้ภินท์พังไปแล้ว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภินทนาการ[N] act of breaking or destroying, See also: destruction, demolish, Syn. อาการแตก, การแตก, การทำลาย, Notes: (บาลี)
ภีม[ADJ] dreadful, See also: fearful, horrible, Syn. น่ากลัว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คำวิงวอน[N] request, See also: appeal, desire, Syn. คำขอร้อง, คำร่ำร้อง, Example: การอ่านหนังสือเล่มนี้ทำให้รับรู้ถึงการสูญเสียและความโหดร้ายแห่งสงครามผ่านคำวิงวอนอันเจ็บปวดของผู้เขียน
งบประมาณแผ่นดิน[N] annual government statement of expenditure, See also: budget, Example: รัฐบาลได้มีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนการพัฒนาส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในวงเงิน 6,000 ล้านบาท, Thai definition: บัญชีแบบกำหนดรายรับรายจ่ายของแผ่นดิน
งานนิทรรศการ[N] exhibition, See also: exhibit, presentation, Syn. นิทรรศการ, Example: มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดงานนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติขึ้นที่วิทยาเขตวังท่าพระ, Thai definition: การแสดงผลงาน สินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรม ให้คนทั่วไปชม
งานประติมากรรม[N] sculpture, Example: พระประธานนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของโบสถ์ดังนั้นงานประติมากรรมซึ่งประกอบด้วยการปั้นและสร้างพระประธานในโบสถ์จึงถือเป็นงานที่สำคัญที่สุดในการสร้างโบสถ์, Thai definition: ศิลปะสาขาหนึ่งในจำพวกวิจิตรศิลป์เกี่ยวกับการแกะสลักไม้ หินอ่อน โลหะ เป็นต้น ให้เป็นรูปหรือลวดลายต่างๆ
งานมงคล[N] auspicious ceremony, See also: propitious ceremony, Example: พระสงฆ์ทำพิธีอาราธนาเพื่อทำน้ำพระพุทธมนต์ในโอกาสงานมงคลต่างๆ
จอรับภาพ[N] television set, See also: television receptor/receiver, Syn. จอภาพ, Example: จอรับภาพมีลักษณะคล้ายจอโทรทัศน์
จัดเก็บ[V] store, See also: hoard, gather, collect, stash, stockpile, accumulate, Example: การนำไมโครคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เป็นที่แพร่หลายอย่างมากทั้งนี้เพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูลและบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและรวดเร็ว
จับจ้อง[V] watch, See also: gaze, stare, Syn. จ้อง, Example: สายตาทุกคู่หันมาจับจ้องเขามีแววสงสัยเหมือนอย่างอยากรู้เรื่องที่เขากำลังพูดอยู่
จับอกจับใจ[V] impress, See also: imprint, please, Syn. จับจิตจับใจ, ติดใจ, พอใจ, Example: นักร้องขับขานเนื้อร้องและสร้างลีลาให้กับทำนองบทเพลงเพื่อจับอกจับใจคนฟังได้ดียิ่ง
จ้างงาน[V] employ, See also: hire, contract, procure, Syn. ว่าจ้าง, Example: เศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวส่งผลให้บริษัทจ้างงานพนักงานเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน, Thai definition: ให้ทำงานหรือทำของโดยให้ค่าตอบแทน
จุดดี[N] good point, See also: strength, advantage, benefit, Syn. ข้อดี, จุดเด่น, จุดแข็ง, Ant. จุดด้อย, ข้อด้อย, จุดอ่อน, Example: การจัดระเบียบแฟ้มข้อมูลแบบตามลำดับกับแบบทางตรงต่างก็มีจุดดีและจุดอ่อนไปคนละด้าน
ชาติปางก่อน[N] past life, See also: former life, previous life, Syn. ชาติก่อน, อดีตชาติ, อดีตภพ, Example: เราคงที่มีเรื่องไม่ถูกกันมาแต่ชาติปางก่อนถึงได้ทะเลาะกันอยู่เรื่อย, Thai definition: ชาติที่แล้ว
ซึ้งใจ[V] be impressed with, Syn. ซาบซึ้งใจ, Example: หล่อนเป็นผู้หญิงที่ฉันซึ้งใจในความเป็นแม่ผู้ประเสริฐเพราะไม่ว่าลูกจะทุกข์จะสุข หล่อนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเสมอ, Thai definition: รู้สึกเอิบอาบซาบซ่านแผ่ไปทั่วร่างกายและจิตใจ
ด้วยเหตุฉะนี้[CONJ] consequently, See also: thus, therefore, for this reason, Syn. เพราะเหตุฉะนี้, เพราะเหตุนี้, เพราะฉะนี้, Example: เขาป่วยไปเล็กน้อยด้วยเหตุฉะนี้เขาจึงไม่มา
ดอกไม้สด[N] fresh flower, Example: ยอดใบตองจีบบนพานมีดอกไม้สดประดับอยู่
ดังใจ[V] expect, See also: hope, desire, Example: คุณจะเอาอะไรให้ได้ดังใจเสมอไปไม่ได้, Thai definition: ได้ดังที่ใจหวังไว้
ด่าว่า[V] scold, See also: reprimand, censure, rebuke, reproach, Syn. ดุด่า, ดุด่าว่ากล่าว, Example: เขาด่าว่าผมในหนังสือพิมพ์โดยปราศจากเหตุผล, Thai definition: ใช้ถ้อยคำว่าคนอื่น
ดุเดือดเลือดพล่าน[ADV] furiously, See also: violently, intensely, unrestrained, Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ร้ายแรง, ดุเด็ดเผ็ดมัน, Example: ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านโจมตีและตอบโต้กันอย่างดุเดือดเลือดพล่าน
ดูแลเอาใจใส่[V] take care of, See also: look after, nurture, raise, sustain, bring up, foster, Syn. เอาใจใส่ดูแล, Example: ลูกน้อยใจที่แม่ไม่ดูแลเอาใจใส่
ตรงจุด[V] direct to the point, Syn. ถูกจุด, Example: รัฐบาลยังแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดนักทำให้เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว
ตัดไม้ทำลายป่า[V] deforest, Example: ชาวบ้านตัดไม้ทำลายป่าในเขตต้นน้ำลำธารเพื่อใช้พื้นที่ทำไร่เลื่อนลอย
ดีพาร์ทเมนต์สโตร์[N] department store, Syn. ห้างสรรพสินค้า, Example: ยอดขายหนังสือดีขึ้นบ้างเมื่อร้านหนังสือที่อยู่ในดีพาร์ทเมนต์สโตร์ได้ช่วยดึงยอดขายเอาไว้, Count unit: แห่ง
ตั้งเนื้อตัวตัว[V] prepare, See also: check oneself, Syn. เตรียมตัว, Example: เจ้าศัตรูตัวร้ายวิ่งพรวดออกมาโดยไม่ทันได้ตั้งเนื้อตั้งตัว
ตารางวา[CLAS] square wah, See also: square two-meters, Example: ที่ดินผืนนี้ราคาตารางวาละ 10,000 บาท, Thai definition: มาตราวัดของที่ดิน
ตำรับ[N] creator, See also: inventor, Example: ขนมโบราณชนิดต่างๆ นับวันจะเลือนหายไปพร้อมกับเจ้าของตำรับ
ตีความหมาย[V] interpret, See also: comprehensible, explain, Syn. ตีความ, แปลความ, Example: เด็กจะตีความหมายของรูปร่างสิ่งของแตกต่างกันไปตามอายุของเขา, Thai definition: กำหนดความหมาย, ให้ความหมาย
ตีโค้ง[V] turn around, See also: wrench, move in a curved or circular path, Syn. เข้าโค้ง, Example: ส่วนหัวของเครื่องบินหักแล้วตีโค้งกลับก่อนจะควบสว่านพุ่งจมดิ่งไปในเหลือบเขาสูง
ตีตื้น[V] improve, See also: get better, regain (e.g. ability, status), Example: คะแนนนิยมของฝ่ายค้านเริ่มตีตื้นขึ้นมาตามลำดับ, Thai definition: ค่อยดีขึ้น (ใช้ในลักษณะเช่นการแข่งขันที่ตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบแล้วกลับฟื้นตัวขึ้น)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out   FR: ouvrir ; entrouvrir
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาบัติ[v.] (ābat) EN: transgress a precept   
อาชา[n.] (āchā) EN: horse ; pedigree horse   FR: cheval [m]
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained   
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพอิสระ[n. exp.] (āchīp itsara) EN: freelance   FR: indépendant [m]
อาชีพในอนาคต[n. exp.] (āchīp nai anākhot) EN: future career   FR: carrière future [f]
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตข้าราชการตำรวจ[n. exp.] (adīt khārātchakān tamrūat) FR: ancien fonctionnaire de police [m]
อดีตนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt nāyok ratthamontrī) EN: former prime minister   FR: ancien Premier ministre [m]
อดีตรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt ratthamontrī) EN: former Minister   FR: ancien ministre [m]
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]
อะดรีนาลิน[n.] (adrīnālin) EN: adrenalin   FR: adrénaline [f]
แออัด[X] (aē-at) EN: congested ; crowded   FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
แอก[n.] (aēk) EN: oppression ; tyranny   
แอมป์[n.] (aēm) EN: ampere   FR: ampère [m]
แอมป์[n.] (aēm) EN: amp ; ampli   FR: ampli [m] (abrév. - fam.)
แอ่น[v.] (aen) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag   FR: être recourbé
แอนดรูว์ ลอยด์ เว็บเบอร์[n. prop.] (Aēndrū Løi Wēpboē) EN: Andrew lloyd Webber ; Baron Lloyd-Webber   FR: Andrew Lloyd Webber
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake   FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
แอ่งดินเหนียว[n. exp.] (aeng dinnīo) FR: glaisière [f]
แอ่ว[v.] (aēo) EN: court ; woo ; serenade ; sing to   FR: faire la cour ; courtiser
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบ[adj.] (aēp) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly   FR: en douce ; discrètement ; furtivement
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at   FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
แอบขวา[v. exp.] (aēp khwā) FR: serrer à droite
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep   FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
แอบมองดู[v. exp.] (aēp møngdū) FR: regarder à la dérobée
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
แอด = แอ๊ด[n.] (aēt) EN: creaking sound ; creak   
อาหาร[n.] (āhān) EN: food ; meal ; dish ; nutrition   FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f]
อาหารแช่แข็ง[X] (āhān chāe khaeng) EN: frozen food   FR: nourriture surgelée [f] ; repas surgelé [m]
อาหารเช้า [n.] (āhān chāo) EN: breakfast   FR: petit déjeuner [m] ; déjeuner [m] (Belg.)
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food   FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อาหารฝรั่งเศส[n. exp.] (āhān Farangsēt) EN: French food ; French cuisine   FR: cuisine française [f] ; nourriture française [f]
อาหารแห้ง[n. exp.] (āhān haēng) EN: dried food   FR: aliment séché [m] ; nourriture séchée [f]
อาหารจีน[n. exp.] (āhān Jīn) EN: Chinese food ; Chinese cuisine   FR: cuisine chinoise [f] ; nourriture chinoise [f]
อาหารกำหนด[v. exp.] (āhān kamnot) EN: diet   FR: régime (alimentaire) [m]
อาหารเครื่องดื่ม[n. exp.] (āhān khreūangdeūm) EN: refreshment   
อาหารกลางวัน[n.] (āhān klāngwan) EN: lunch ; luncheon   FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารกระป๋อง[n. exp.] (āhān krapǿng) EN: canned food ; tinned foods   FR: nourriture en conserve [f] ; nourriture en boîte [f]
อาหารและที่พัก[n. exp.] (āhān lae thīphak) EN: accommodation ; food and lodging   FR: repas et logement [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
RE    R IY1
RE    R EY1
RET    R EH1 T
RED    R EH1 D
RES    R EY1 Z
REO    R IY1 OW0
REA    R IY1
REC    R EH1 K
IRE    AY1 R
ARE    AA1 R
REE    R IY1
REM    R EH1 M
REP    R EH1 P
REW    R UW1
REY    R EY1
URE    Y UW1 R
REV    R EH1 V
REH    R EH1
PRE    P R IY1
REG    R EH1 G
ARE    ER0
ORE    AO1 R
REF    R EH1 F
REP    R EH0 P R IY0 Z EH1 T AH0 T IH0 V
REN    R EH1 N
REX    R EH1 K S
DRED    D R EH1 D
AMRE    AE1 M R AH0
FIRE    F AY1 ER0
EYRE    EH1 R
FRED    F R EH1 D
BARE    B EH1 R
DARE    D EH1 R
DREW    D R UW1
DIRE    D AY1 R
CREW    K R UW1
FARE    F EH1 R
FREW    F R UW1
FIRE    F AY1 R
DREY    D R EY1
FREL    F R EH1 L
FREI    F R AY1
FREY    F R EY1
FRET    F R EH1 T
AREY    AE1 R IY0
GARE    G EH1 R
EURE    ER1
FORE    F AO1 R
FREE    F R IY1
CURE    K Y UH1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
re    (n) (r ei1)
re    (in) (r ii)
pre    (n) (p r ii1)
Rey    (n) (r ei1)
Reg    (n) (r e1 jh)
Rev    (n) (r e1 v)
Rex    (n) (r e1 k s)
are    (v) (aa r)
ere    (a) (e@ r)
ire    (n) (ai1 @ r)
ore    (n) (oo1 r)
re-    (j) - (r ii -)
rec    (n) (r i1 s ii1 v d)
red    (n) (r e1 d)
ref    (n) (r e1 f)
rep    (n) (r e1 p)
res    (n) (r e1 z)
ret    (n) (r i1 t ai1 @ d)
ret    (v) (r e1 t)
rev    (v) (r e1 v)
Reid    (n) (r ii1 d)
Reno    (n) (r ii1 n ou)
Rene    (n) (r e n ei1)
ress    (n) (r e1 s)
Bren    (n) (b r e1 n)
Cdre    (n) (k o1 m @ d oo r)
Cres    (n) (k r e1 z)
Fred    (n) (f r e1 d)
Greg    (n) (g r e1 g)
Pres    (n) (p r e1 z)
Revd    (n) (r e1 v @ r @ n d)
Ware    (n) (w e@1 r)
acre    (n) (ei1 k @ r)
area    (n) (e@1 r i@)
ares    (n) (aa1 z)
bare    (v) (b e@1 r)
bore    (v) (b oo1 r)
bred    (v) (b r e1 d)
brew    (v) (b r uu1)
care    (v) (k e@1 r)
core    (v) (k oo1 r)
crew    (v) (k r uu1)
cure    (v) (k y u@1 r)
dare    (v) (d e@ r)
dire    (j) (d ai1 @ r)
drew    (v) (d r uu1)
fare    (v) (f e@1 r)
fire    (v) (f ai1 @ r)
fore    (n) (f oo1 r)
free    (v) (f r ii1)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
関連[かんれん, kanren] (n) เกี่ยวข้อง
カレー[かれい, karei] (n) แกงกะหรี่ญี่ปุ่น
国連[こくれん, kokuren] (n abbrev) สหประชาชาติ, See also: 国際連合
国際連合[こくさいれんごう, kokusairengou] (n) สหประชาชาติ, See also: 国連
秋晴れ[あきばれ, akibare] (n) ท้องฟ้าโปร่งในฤดูใบไม้ร่วง
東南アジア諸国連合[とうなんあじあしょこくれんごう, tounan'ajiashokokurengou] (org) อาเซียน, See also: REF="search/ASEAN">ASEAN
[だれ, dare] (n) ใคร
エレベータ[えれべーた, erebe-ta] (n) ลิฟท์
エスカレーたー[えすかれーたー, esukare-ta-] (n) บันไดเลื่อน
命令[めいれい, meirei] (n vt) คำสั่ง,ออกคำสั่ง
それに[それに, soreni] (n) ยิ่งไปกว่านั้น, นอกเหนือไปจากนั้น
それで[それで, sorede] เพราะอย่างนั้น, ด้วยสาเหตุนั้น
それから[それから, sorekara] แล้ว, ถ้าอย่างนั้นก็, หลังจากนั้น
[かれ, kare] (pron.) สรรพนามบุรุษที่สามที่เป็นเพศชาย, เขา (ผู้ชาย)
奇麗[きれい, kirei] (adj) สวย
奇麗[きれい, kirei] (adj) สะอาด
嬉しい[うれしい, ureshii] (adj) ดีใจ, มีความสุข, See also: REF="search/A">A. 悲しい,
冷房[れいぼう, reibou] (n) เครื่องปรับอากาศ, แอร์ (ทำความเย็น), See also: REF="search/A">A. 暖房,
仏歴[ぶつれき, butsureki] (n) พุทธศักราช
避難訓練[ひなんくんれん, hinankunren] (n) การฝึกหลบภัย หรือหนีภัย ในญี่ปุ่นจะมีการฝึกทั้งหนีภัยแผ่นดินไหว ไฟไหม้ในโรงเรียน ในปัจจุบันมีภัยจากคนร้ายที่เข้าไปฆ่าเด็กนักเรียนชั้นประถม จึงทำให้มีการฝึกหนีภัยคนร้ายด้วย
レコード[れこーど, reko-do] (n) แผ่นเสียง
経歴[けいれき, keireki] (n) ประวัติส่วนตัว
省令[しょうれい, shourei] (n) กฎกระทรวง
我々[われわれ, wareware] (n) พวกเรา
レインフォ-ス[reinfo-su, reinforce] (n) เพิ่มกำลังใหม่,เสริมกำลัง,ทำให้แข็งแรง
メールアドレス[めーるあどれす, me-ruadoresu] (n) ที่อยู่ทางอีเมล
レバー[ればー, reba-] (n) คันโยก, คันบังคับ
[おれ, ore] (n vulgar) สรรพนามใช้เรียกตัวเองของผู้ชาย ไม่สุภาพ
煉瓦[れんが, renga] (n) อิฐ
クレーン[くれーん, kure-n] (n) ปั้นจั่นสำหรับยกของหนัก
冷血動物[れいけつどうぶつ, reiketsudoubutsu] (n) สัตว์เลือดเย็น, See also: REF="search/A">A. 温血動物,
レバー[ればー, reba-] (n) ตับ, See also: REF="search/S">S. 肝臓,
冷延[れいえん, reien] (vt) (เหล็ก)รีดเย็น
礼拝[れいはい, reihai] (n) นมัสการ กราบไหว้
礼拝堂[れいはいどう, reihaidou] สถานที่นมัสการทางศาสนา, คริสต์จักรหรือโบสถ์ในศาสนาคริสต์
[すだれ, sudare] (n) มู่ลี่
ジレンマ[じれんま, jirenma] สภาวะกลืนไม่เข้า คายไม่ออก , หนีเสือปะจระเข้, See also: REF="search/S">S. REF="search/dilemma">dilemma
やれやれ[やれやれ, yareyare] (คำอุทาน) เอาหละ เอาละนะ
礼拝する[れいはいする, reihaisuru] นมัสการ (สำหรับศาสนาคริสต์)
年齢[ねんれい, nenrei] (n) อายุ, See also: REF="search/R">R. 年
腫れる[はれる, hareru] (vt) (แขน ขา)บวม, เป่ง, อูม, โน
恋愛[れんあい, ren'ai] (n) 1.ความรัก(ฉันคนรัก) 2.พิศวาส
グレーチング[ぐれーちんぐ, gure-chingu] (n ) grating ลูกกรง ตะแกรงเหล็ก, See also: REF="search/R">R. REF="search/parallel">parallel
Image:
つんでれ;ツンデレ[つんでれ, tsundere] (adj ) อาการที่แสดงออกทางบุคลิกภาพทีแรกเป็นแบบ เย็นชา หรือกระทั่ง โหดร้าย (คือคำว่า ツンツン tsun tsun) ต่อใครคนหนึ่ง แต่ภายหลังก็เปลี่ยนเป็นอ่อนโยน (คือคำว่า デレデレdere dere) เป็นคำที่เริ่มแรกใช้ในการ์ตูน, anime ในประเทศญี่ปุ่น ก่อนจะขยายวงกว้างเป็นที่เข้าใจกันแพร่หลายมากขึ้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ストレス発散[すとれすはっさん, sutoresuhassan] การผ่อนคลายความเครียด
西暦[せいれき, seireki] (n) คริตศักราช , See also: A. 和暦,
黄昏[たそがれ, tasogare] (n) หัวค่ำ, ย่ำค่ำ, พลบค่ำ (ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตก) , See also: S. 薄明かり, A. 黄昏,
売れ筋[うれすじ, uresuji] (n) สินค้าขายดี รายการสินค้ายอดนิยม , See also: A. 死に筋,
含まれる[ふくまれる, fukumareru] (vi) เป็นส่วนประกอบ,มีรวมอยู่(ด้วย),มีผสมอยู่
隠れん坊[かくれんぼ(う), ] (n) การเล่นซ่อนหา
eg. 隠れん坊をする。 เล่นซ่อนหา
ホームレス[ほーむれす, homuresu] (n) คนจรจัด คนร่อนเร่ คนไม่มีที่อยู่ , See also: R. homeless
どれ[どれ, dore] ไหน
連れて行く[つれていく, tsureteiku] (vt) พา(คน)ไป
見蕩れる[見とれる, mito reru] (vi) ตะลึง,มองเพลิน
止まれ[とまれ, tomare] สัญญาณให้หยุดรถ
学歴[がくれき, gakureki] (n) ประวัติการศึกษา
プレーイ[ぷれえい, pureei] (n) การละเล่น, การหยอกเย้า , See also: S. Play,
それ故に[それゆえに, soreyueni] ดังนั้น เพราะฉะนั้น
パレート図[ぱれーとず, paretozu] แผนภูมิพาเลโต้ (พาเลโต้=ชื่อคน)
踏み入れる[ふみいれる, fumiireru] เหยียบย่างเข้าไปเป็นครั้งแรก
異例[いれい, irei] ไม่ค่อยเคยปรากฏ , ผิดปกติ , น้อยรายนัก
慰霊[いれい, irei] (พิธี)เซ่นไหว้ดวงวิญญาณ
麗人[れいじん, reijin] (n) คนสวย
溺ぼれる[おぼれる, oboreru] (vt) จม, ตามใจ, ยอม, ปล่อยใจไปตามความต้องการ , See also: R. indulge in, to be drown
溺れる[おぼれる, oboreru] (vt) จม, ตามใจ, ยอม, ปล่อยใจไปตามความต้องการ , See also: R. indulge in, to be drown
片割れ[かたわれ, kataware] ส่วนหนึ่งของกลุ่ม ชิ้นส่วน
レトロ[れとろ, retoro] (adj) ระลึกถึงความหลัง
冷媒[れいばい, reibai] (n) สารทำความเย็น
何れも[いずれも, izuremo] ตามใจชอบ
売れっ子[うれっこ, urekko] คนดัง
産学連携[さんがくれんけい, sangakurenkei] ความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา
綺麗[きれい, kirei] สวย
紛れ[まぐれ, magure] (n) โดยบังเอิญ
指令[しれい, shirei] (n) คำสั่ง , See also: R. 命令
漏れ[もれ, more] (adj) รั่ว
スレ[すれ, sure] (n) เป็นคำย่อที่มาจากคำว่า スレッド (Thread) , See also: R. スレッド,Thread
焼入れ[やきいれ, yakiire] (n) การชุบแข็ง
冷蔵庫[れいぞうこ, reizouko] (n) ตู้เย็น
命令形[めいれいけい, meireikei] รูปคำสั่ง
[あられ, arare] (n) ลูกเห็บ
失礼[しつれい, shitsurei] (n ) ความไม่สุภาพ
冷凍[れいとう, reitou] อาหารแช่แข็ง การถนอมอาหารโดยการแช่แข็ง
連休[れんきゅう, renkyuu] วันหยุดติดต่อกันหลายวัน
連休[れんきゅう, renkyuu] วันหยุดติดต่อกันหลายวัน
綺麗 [ [きれい, kirei], [ kirei , kirei]] (n ) สวย
アノレクシア[あのれくしあ, anorekushia] (n ) ภาวะไร้ความอยากอาหารหรือไม่สามารถรับประทานอาหารได
orange[おれんじじゅーす, orenjijusu] (n ) ส้ม
忘れない[わすれない, wasurenai] (vi vt ) ไม่ลืม
冷剛[れいごう, reigou] พริก
礼金[れいきん, reikin] ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
連絡先[れんらくさき, renrakusaki] (n ) สถานที่ติดต่อ (รวมถึงเบอร์โทรศัพท์)
ゲレンデ[げれんで, gerende] เนินเล่นสกี,เนินฝึกซ้อมสกี
紛れる[まぎれる, magireru] ปนเปจนแยกไม่ออก,หายลับเข้าไปใน(อารมณ์),เบนไปเรื่องอื่นชั่วขณะ
雪崩[なだれ, nadare] หิมะถล่ม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
頼る[たよる, tayoru] Thai: พึ่งพิง English: to rely
続行[ぞっこう, zokkou] Thai: ดำเนินต่อไป English: resuming
時差[じさ, jisa] Thai: ความต่างของเวลาระหว่างประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่ง English: time difference
占う[うらなう, uranau] Thai: ทำนาย English: to forecast
隠る[かくれる, kakureru] Thai: ซ่อน English: to hide (vi)
隠る[かくれる, kakureru] Thai: แอบซ่อน English: to conceal oneself
取り除く[とりのぞく, torinozoku] Thai: ขจัดออก English: to remove
貰う[もらう, morau] Thai: ได้รับ English: to receive
整う[ととのう, totonou] Thai: พร้อมแล้ว English: to be prepared
秘蔵[ひぞう, hizou] Thai: เก็บเป็นสมบัติ English: treasure (vs)
影法師[かげぼうし, kageboushi] Thai: หุ่นเงา English: shadow figure
ソフト[そふと, sofuto] Thai: ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ English: software
繰り返す[くりかえす, kurikaesu] Thai: ทำซ้ำ ๆ English: to repeat
取れる[とれる, toreru] Thai: หลุดออกมา English: to come off
取れる[とれる, toreru] Thai: หายไปแล้ว
取れる[とれる, toreru] Thai: เอามาได้ English: to be obtained
取れる[とれる, toreru] Thai: ตีความ
薦める[すすめる, susumeru] Thai: แนะนำ(สนับสนุน) English: to recommend
[みせ, mise] Thai: ร้านค้า English: store
漏れる[もれる, moreru] Thai: รั่วไหล English: to leak out
漏れる[もれる, moreru] Thai: เล็ดลอดผ่านมา English: to shine through
蘇る[よみがえる, yomigaeru] Thai: ฟื้นกลับคืน English: to be resurrected
蘇る[よみがえる, yomigaeru] Thai: คืนชีพ English: to be revived
蘇る[よみがえる, yomigaeru] Thai: กลับสดชื่นอีกครั้ง English: to be rehabilitated
尽くす[つくす, tsukusu] Thai: บริการหรือให้ความช่วยเหลือ English: to render
耐える[たえる, taeru] Thai: อดกลั้น English: to endure
募集[ぼしゅう, boshuu] Thai: การรับสมัคร English: recruiting (vs)
海外[かいがい, kaigai] Thai: ต่างประเทศ English: foreign
現実[げんじつ, genjitsu] Thai: ความเป็นจริง, ตามความเป็นจริง English: reality
新入生[しんにゅうせい, shinnyuusei] Thai: นักศึกษาใหม่ English: freshman
欲する[ほっする, hossuru] Thai: ปรารถนา English: to desire
異なった[ことなった, kotonatta] Thai: แตกต่าง English: different
すれ違う[すれちがう, surechigau] English: to pass each other
すれ違う[すれちがう, surechigau] Thai: คลาดกัน English: to miss each other
一切れ[ひときれ, hitokire] Thai: ชิ้น ๆ English: a slice
一切れ[ひときれ, hitokire] Thai: เศษเล็ก ๆ English: small piece
離れる[ばなれる, banareru] Thai: (อายุ)ห่างกัน
作成[さくせい, sakusei] Thai: สร้าง English: creating
直る[なおる, naoru] Thai: (ซ่อม)หายแล้ว English: to be repaired
夢見る[ゆめみる, yumemiru] Thai: ฝัน English: to dream (of)
広まる[ひろまる, hiromaru] Thai: แพร่หลาย English: to spread
断る[ことわる, kotowaru] Thai: ปฏิเสธ English: to refuse
研究所[けんきゅうじょ, kenkyuujo] Thai: สถาบันวิจัย English: research institute
自然[しぜん, shizen] Thai: ธรรมชาติ English: nature
打ち合せ[うちあわせ, uchiawase] Thai: การนัดหมายเพื่อพบปะพูดคุย English: previous arrangement
平屋[ひらや, hiraya] Thai: บ้านชั้นเดียว English: single storey house
忘れる[わすれる, wasureru] Thai: ลืม English: to forget
頼む[たのむ, tanomu] Thai: ขอร้อง English: to request
述べる[のべる, noberu] Thai: แสดงความเห็น English: to express
製品[せいひん, seihin] Thai: ผลิตภัณฑ์ English: manufactured goods

German-Thai: Longdo Dictionary
Bereich(n) |der, pl. Bereiche| ขอบข่ายบริเวณหรือพื้นที่
Bremenเมืองท่าทางตอนเหนือของเยอรมนี
Bundesregierung(n) |die| รัฐบาลกลางของเยอรมนี
Bundesrepublik(n) |die| ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ย่อมาจาก Bundesrepublik Deutschland
Es wäre gut, wenn ...มันคงจะดี ถ้า...
Führer(n) |der, pl. Führer| ผู้นำ
reichen(vi) |reichte, hat gereicht| เพียงพอ เช่น so lange die Vorräte reichen ตราบเท่าที่ยังมีของ (วลีนี้พบบ่อยในเยอรมนีเวลาที่มีการโฆษณาลดราคาสินค้า), See also: S. langen,
Freitag(n) |der| วันศุกร์
Interesse(n) |das, pl. Interessen| ความสนใจ
Jahre(n) |pl.| หลายปี, See also: das Jahr
Kreis(n) |der, pl. Kreise| วง, วงกลม
Preis(n) |der, pl. Preise| ราคา
Recht(n) |das, pl. Rechte| ขวา
Recht(n) |das| ความถูกต้อง
Rede(n) |die| คำกล่าว, สุนทรพจน์
Regierung(n) |die, pl. Regierungen| รัฐบาล
Region(n) |die, pl. Regionen| ย่าน, บริเวณ
Reihe(n) |die, pl. Reihen| แถว, ลำดับ
Sprecher(n) |der, pl. Sprecher| โฆษก, ผู้ประกาศ
Streit(n) |der, nur Sing.| การทะเลาะเบาะแว้ง
Verein(n) |der, pl. Vereine| ชมรม, สมาคม, สโมสร
Verfahren(n) |das, pl. Verfahren| ขบวนการ (ขั้นตอน ไม่ใช่กลุ่มคน)
Vertreter(n) |der, pl. Vertreter| ตัวแทน, ผู้แทนบริษัท
anderen(Ind-pron.) , See also: ander
anderer, See also: andere
anderes(Ind-pron.) , See also: ander
bereit(adj) เตรียมพร้อม, พร้อม เช่น Ich bin bereit für die Prüfung. ฉันพร้อมสำหรับการสอบแล้ว
bereits(adv) เรียบร้อยแล้ว เช่น Er hat den Bericht bereits abgegeben. เขาส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว
deren(Rel.pron.) ของเธอ (เป็นสรรพนามสำหรับนามเอกพจห์เพศหญิงรูป Genetiv ที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก) เ เช่น Das ist Frau Schwarzkopf, deren Namen auf dem Schwarzbrett steht. นี่คือคุณชวาสคอร์ฟที่ชื่อของเธออยู่บนบอร์ด
direkt(Adv. Adj.) ตรง ไม่อ้อม (ใช้บอกเส้นทาง) เช่น Ich fahre direkt zur Arbeit. ผมขับรถตรงไปที่ทำงานเลย ไม่แวะที่ไหน
dreiสาม
erklären(vt) |erklärte, hat erklärt| อธิบาย, ทำให้กระจ่างชัด
erreichen(vt) |erreichte, hat erreicht| ไปถึง, ทำสำเร็จ Wann erreichen wir den Berggipfel? เมื่อไหร่เราจะถึงยอดเขานะ
führen(vt) |führte, hat geführt| นำ เช่น eine Firma führen นำหรือบริหารบริษัท, Touristen führen นำนักท่องเที่ยว, See also: S. leiten
frei(adj adv) เป็นอิสระ, ว่าง, ไม่ขึ้นกับใคร เช่น Keine Sorge, er ist schon frei von Fieber. ไม่ต้องห่วง เขาไม่มีไข้แล้ว, Ist hier noch frei? ที่ตรงนี้ว่างไหมคะ, Lass den Vogel frei. Im Käfig lebt er nicht wohl. ปล่อยนกเป็นอิสระเถิด ในกรงมันไม่สบายหรอก
frei(adj) ฟรี, ไม่ต้องจ่าย เช่น ein freier Eintritt ค่าเข้าฟรี , See also: S. gratis, kostenlos
freilich(adv) เห็นด้วย, แน่ใจ, See also: S. natürlich, selbstverständlich
gehören(vi) |gehörte, hat gehört| เป็นของ.. เช่น Wem gehört der Rucksack? ใครเป็นเจ้าของกระเป๋าเป้ใบนี้
ren(vt) |hörte, hat gehört| ฟัง, ได้ยิน เช่น Musik hören ฟังเพลง
ihreของเขาผู้หญิง หรือ ของเขาหลายๆ คน
ihremของเขาผู้หญิง หรือของเขาหลายๆ คน
ihrenของเขาผู้หญิง หรือ ของเขาหลายๆ คน
ihrerของเขาผู้หญิง
ihresของเขาผู้หญิง
mehrereหลายๆ
rechnenคำนวณ
recht(adj, adv) ดี, ถูกต้อง, เหมาะสม
sprechen(vi) |spricht, sprach, gesprochen| พูด, กล่าว, ปราศัย เช่น Wovon sprichst du? เธอพูดถึงอะไรนะ
reisen(vt) |reiste, ist gereist| irgendwohin reisen เดินทาง, ท่องเที่ยวไป เช่น Ich reise gerne ins Gebirge. ฉันชอบเที่ยวไปยังเทือกเขา, See also: eine Reise machen
unsereของเรา

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*arschieren | marschierend | marschiert | marschier* (vi) เดินขบวน
*esetzmäßigkeit {f}; Legalität {f}; Rechtmäßig* (n) ถูกต้องตามกฎหมาย
*ewinnvortrag {m} | Gewinnvortrag aus früheren Jah*รายได้ที่หาได้,รายได้ที่มีอยู่
*hr {n}; Gehör {n} | Ohren {pl} | die Ohren spitze* (n) คนที่พร้อมรับฟังปัญหาของผู้อื่น
*onzentrieren | konzentrierend | konzentriert | kon*รวม, รวมกำลัง, เข้าร่วมชุมนุมกัน
*reundlich {adj} | freundlicher | am freundlichsten* (adj) เป็นมิตร
angemessen; angebracht; entsprechend; dementsprechend {adj} (adj ) เหมาะสม
BMW : Bayerische Motorenwerke (n ) รถสุดจ๊าบ
brechen (n vi vt modal ver) brechen
Bundesregierung (n) |die| รัฐบาลกลางของเยอรมนี
der Nachhaltigkeitspreis, -e (n ) รางวัลเพื่อความยั่งยืน
die Gleichberechtigung, -en (n ) สิทธิความเท่าเทียม, สิทธิความเสมอภาค
Entgegenkommen {n}; Respekt {m} (n) ความร่วมมือ
Fertigware {f}สินค้าสำเร็จรูป สินค้าพร้อมส่ง
See also: S. finished product,
fortress (n) ป้อมปราการ
Fräulein {n} (Frl.) (Anrede) (n ) เด็กสาว เด็กหญิง สาวน้อย
Führerฟือเรอร์ เป็นตำแหน่งในรัฐบาลเยอรมนีในอดีต มีความหมายว่า ผู้นำ หรือ ผู้ชี้แนะ
Führerschein {m} (n ) ใบขับขี่
Führerschein {m} (n ) ใบขับขี่
Führerschein {m} (n ) ใบขับขี่
Gerechtigkeit {f} (n ) ความยุติธรรม
Kreuzen {n} (n) ข้าม ผ่าน
Kybernetik {f}; Regelungstechnik {f} (n) วิชาที่เกี่ยวกับการติดต่อ ควบคุมสัตว์เเล้วเครื่งจักร
Nieselregen {m}; Sprühregen {m} (n ) (ฝน) ตกพรำๆ
pretuval (n) วิตามิน
refurbishment (n) การทำใหม่ , การทำให้เป็นของใหม่
Reichsflaggengesetzไรชกิจจานุเบกษา
Reichskreis (n ) เครือราชรัฐของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
Reichstag (n ) รัฐสภาเยอรมัน
rennen (vi) วิ่ง
resp. : respektive (abbrev) ตามลำดับ
Rohrtrenner {n} [techn.]หัวหน้าฝึกสอนนักกีฬา
situationsgerecht (adv ) ตามความเหมาะสม อย่างเหมาะสม ตามสภาพการณ์
Sprechzeiten (n) เวลาทำการ (ขององกรณ์ หรือ บริษัทต่างๆ)
See also: S. Besucherzeiten,
Strafregister {n} (n) บันทึกอาชญากรรม
telefonieren (vt ) พูดโทรศัพท์
Uhr {f} | Uhren {pl} (n) นาฬิกา
Uhrengeschäft (n ) ร้านขายนาฬิกา
untertreiben | untertreibend | untertrieben | untertreibt | untertrieb (vi ) ประเมิณต่ำไป ประเมิณต่ำกว่า
verfahrenขับรถหลงทาง
Wiedereinsetzung {f} in den vorigen Standrestitutio in integrum
Zerstörer (n ) (Der) ผู้ทำลาย , เรือพิฆาต
zur Ausbildung gehörend (n vi vt modal ver)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Keil {m}gore [Add to Longdo]
erziehtrears [Add to Longdo]
leistetrends [Add to Longdo]
redetetalked [Add to Longdo]
reifripe [Add to Longdo]
röterredder [Add to Longdo]
seriös {adj}respectable [Add to Longdo]
vornfore [Add to Longdo]
gemessenmetered [Add to Longdo]
herrlichpretty [Add to Longdo]
hütetbewares [Add to Longdo]
reihte eintiered [Add to Longdo]
reihumin turn [Add to Longdo]
scharftrenchant [Add to Longdo]
schwirrtewhirred [Add to Longdo]
Defekt {m}failure [Add to Longdo]
Zi. : Zifferfig. : figure [Add to Longdo]
Freibriefe {pl}charters [Add to Longdo]
Führer {m}führer [Add to Longdo]
Gestank {m}reek [Add to Longdo]
Landstreicher {m}yegg [Add to Longdo]
Nachdruck {m}reprint [Add to Longdo]
Schiebkarre {f}pushcart [Add to Longdo]
Aasfresser {m} [biol.]scavenger; carrion eater [Add to Longdo]
Abberufung {f} | Abberufungen {pl}recall | recalls [Add to Longdo]
Abbildungsregister {n}image register [Add to Longdo]
Abbrechen {n}abort; abortion; cancellation [Add to Longdo]
Abbrechen {n} ohne Änderungenabort without change [Add to Longdo]
Abbrechung {f}abruption [Add to Longdo]
Abbremsung {f}retardation [Add to Longdo]
Abbremszeit {f}stop time [Add to Longdo]
Abbrennen {n}burning off [Add to Longdo]
Abbruch {m} [sport]break-off; stop; stopping [Add to Longdo]
Abbruchanforderungssignal {n}break request signal [Add to Longdo]
Abbruchgenehmigung {f}wrecking permit [Add to Longdo]
Abbuchung {f} (durch Einzugsermächtigung)(payment by) direct debit [Add to Longdo]
Abbuchungsverfahren {n}direct debiting [Add to Longdo]
ABC-Regeln {pl}rules for alphabetical arrangement [Add to Longdo]
Abenteuerlustige {m,f}; Abenteuerlustigeradventure seeker [Add to Longdo]
ABC-Waffen {pl}; atomare, biologische und chemische Waffen [mil.]nuclear, biological, and chemical weapons [Add to Longdo]
Abdankung {f}; Zurücktreten {n}abdication [Add to Longdo]
Abdankung {f} | Abdankungen {pl}resignations | resignations [Add to Longdo]
Abdeckerei {f}knacker's yard [Add to Longdo]
Abdreheisen {n}turning tool [Add to Longdo]
Abendanzug {m}dinner dress; evening suit; dress suit [Add to Longdo]
Abendgarderobe {f}; Abendkleid {n}evening dress [Add to Longdo]
Abendgottesdienst {m} [relig.]evening service [Add to Longdo]
Abendkleid {n} | Abendkleider {pl}evening dress | evening dresses [Add to Longdo]
Abendmahl {n} [relig.] | das Abendmahl empfangen (reichen) | das Abendmahl empfangen(Holy) Communion; the Lord's Supper | to receive (administer) Holy Communion | to commune [Am.] [Add to Longdo]
Abendmahlsgottesdienst {m} [relig.]Communion service [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de la natation(vt) ว่ายน้ำ หรือ ไปว่ายน้ำ, See also: S. nager à la piscine,
faire de la randonnée(vt) เดินเที่ยวตามป่าเขา
faire du foot(vt) เล่นฟุตบอล
Image:
faire du volley(vt) เล่นวอลเล่ย์บอล
Image:
faire du patin à glace(vt) เล่นสเก็ตน้ำแข็ง
faire du skiเล่นสกี
faire de l'escrime(vt) เล่นฟันดาบสากล
faire du sport(vt) เล่นกีฬา
faire du théâtre(vt) เล่นละครเวที
faire de la danse(vt) เต้นรำ
Image:
faire de la musique(vt) เล่นดนตรี
Image:
faire un jogging(vt) วิ่งจ๊อกกิ้ง
Image:
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)
Angleterre(n) |f| ประเทศอังกฤษ, See also: Related: anglais
à tout à l'heure!(phrase) เดี๋ยวเจอกัน (ทิ้งช่วงเวลานานกว่า à tout de suite! นิดหน่อย)
au revoir!(phrase) แล้วพบกันใหม่ (เวลาจากกันควรพูดคำลา ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ฝรั่งเศส)
appareil photo(n) |m| กล้องถ่ายรูป
appareil(n) |m| เครื่องมือ,อุปกรณ์, See also: S. l'instrument,
apprendre(vt) เรียน,เรียนรู้,รับทราบ เช่น 1° apprendre à nager = เรียนว่ายน้ำ 2° apprendre que... = รับรู้ว่า..., See also: S. étudier,métier,
dictionnaire(n) |m| พจนานุกรม
permis de conduire(n) |m| ใบอนุญาตขับขี่รถ (สังเกตว่าเพศของคำประสมนี้จะตามนามตัวหน้า)
maison mère(n) |f| บริษัทแม่, สำนักงานใหญ่
faire partir(vt) ส่งจดหมาย (lettre), กำจัด (personne) , เริ่มต้น ติดเครื่อง (moteur), See also: S. envoyer,
vendre(vt) |je vends, tu vends, il vend, nous vendons, vous vendez, ils vendent| ขาย, See also: A. acheter,
aller en voitureขับรถ,ไปด้วยรถยนต์, See also: aller
aller/être en retardไปสาย, กำลังจะสาย, กำลังจะช้ากว่ากำหนด, See also: aller, être
aller et retour(n) |m| ตั๋วโดยสารขาไป-กลับ เช่น trois allers (et) retours pour Reims ตั๋วไปกลับสำหรับเมืองราสสามที่
gare,-s(n) |f| สถานีรถไฟ
cité universitaire,-s(n) |f| หอพักนักศึกษา, See also: S.foyer dtudiants
acheter à créditซื้อด้วยสินเชื่อหรือบัตรเครดิต, See also: acheter
être en chantier(phrase) กำลังอยู่ในช่วงก่อสร้าง
changer d'adresse(phrase) ย้ายที่อยู่อาศัย, เปลี่ยนที่อยู่, See also: S. déménager,
centre-ville(n) |m| ใจกลางเมือง, ตัวเมือง
rendez-vous(n) |m| การนัดพบ, การนัดหมาย เช่น J'ai un rendez-vous avec ma mère cet après-midi et après chez le médicin. บ่ายวันนี้ผมมีนัดกับแม่ และมีนัดกับหมอหลังจากนั้น
rester(vi) |je reste, tu restes, il reste, nous restons, vous restez, ils restent| พักอยู่, ยังคงอยู่ เช่น (1) Je reste jusqu'à 22 heures. ผมอยู่ถึงสี่ทุ่ม (2) Cette semaine il doit reste à la maison. อาทิตย์นี้เขาต้องพักอยู่ที่บ้าน (สังเกตความหมายต่างจากกิริยา habiter ตรงที่ rester ไม่ได้แปลว่า อาศัย)
regarder(vt) |je ragarde, tu regardes, il regarde, nous regardons, vous regardez, ils regardent| ดู เช่น regarder la télé ดูทีวี
prendre(vt) |je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent| เลือก, เอา, ทาน , เอามา , นำมาด้วย, หยิบ เช่น Je prends du café. ผมขอกาแฟครับ
présenter(vt) แนะนำ เช่น Je vous présente mon frère, Francois. ผมขอแนะนำน้องชายของผมให้คุณรู้จักนะครับ , See also: Related: |ไวยากรณ์ ดู กิริยา regarder|
comprendre(vt) เข้าใจ เช่น Vous comprenez? คุณ (พวกคุณหรือพวกเธอ) เข้าใจไหมคะ, See also: Related: |ไวยากรณ์ ดู กริยา prendre|
attraper/prendre froid(phrase) เป็นหวัด, ติดเชื้อหวัด, See also: S. s'enrhumer, être enrhumé(e),
ne pas avoir le courage de faire qch(phrase) ไม่กล้าจะทำอะไรบางอย่าง
perdre courage(phrase) สูญเสียความกล้าหาญ
patinoire,-s(n) la, = ลานเล่นสเก็ตน้ำแข็ง
quatre(numéro) สี่, 4
être(vi) |je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont| (1) เป็น, อยู่, คือ เช่น Vous êtes Monsieur Voltaire? คุณคือคุณโวลแตร์ใช่ไหมครับ/คะ, Je suis à Bangkok. ผมอยู่ที่กรุงเทพ (2) เป็นกริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต passé composé สำหรับกริยาที่บ่งการเคลื่อนไหว เช่น Je suis venu(e) à sept heures ce matin. ผม(ดิฉัน)มาถึงตอนเจ็ดโมงเมื่อเช้านี้
quatre-vingt(s)(numéro) แปดสิบ, 80
trente(numéro) สามสิบ, 30
quatre-vingt-dix(numéro) เก้าสิบ, 90
treize(numéro) สิบสาม, 13
à quelle heureกี่โมง, เวลาเท่าไหร่ (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Ce film commence à quelle heure? = A quelle heure est-ce que ce film commence? ภาพยนต์เรื่องนี้เริ่มฉายกี่โมง

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
convaincre (vi vt) ทำให้เชื่อหรือเลื่อมใส, โน้มน้าวใจ ( โดยส่วนใหญ่แล้วเนื่องจากผู้พูดต้องการหรืออยากจะทำอะไรบางอย่าง ที่ควรจะได้รับการอนุญาต หรือ ความเห็นด้วยก่อน )
See also: S. persuader,
frech; unverschämt {adv}[ca y est de retour] (n vi vt modal ver) ca y est de retour
la lettre de remerciement(s) (n) จดหมายแสดงความขอบคุณ
levure (n ) yeast
libereur (vi vt) ผู้ปลอดปล่อย
libereur (n) ผู้ปลดปล่อย
play with fireเล่นกับไฟ
poursuivre (vt) (continuer travail, négociations etc) ทำต่อไป
poursuivre (vi) (poursuivre qq) ไล่ตาม (poursuivre qq en justice) ฟ้องร้อง, ยื่นฟ้อง, ดำเนินคดี (pouruivre : chercher à obtenir qqch., ex, poursuivre un idéal) แสวงหา, ค้นหา, มองหา "Poursuivre le réel, c'est chercher l'introuvable." (V. Hugo)
prénom (n ) นามสกุล
replace (n vt)
République et Canton de Genèveสาธารณรัฐแห่งรัฐเจนีวา เป็นหนึ่งในยี่สิบหกรัฐของสมาพันธรัฐสวิส
saturer (vi vt) ทำให้อิ่มตัว ไม่สามารถรับได้เพิ่ม เช่น air saturé de vapeur d'eau, réseau saturé, (personne) être saturé de qc
squirrel (n) กระรอก
temporaireje t'aime

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
捥ぐ(oK)[もぐ, mogu] (v5g) (uk) to pluck (usually from a tree); to pick (e.g. apples); (P) [Add to Longdo]
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
桫欏(oK);杪欏(oK)[へご;ヘゴ, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]
[ずり, zuri] (n) earth removed from a mine (or tunnel, etc.) [Add to Longdo]
蜾蠃(oK)[すがる;スガル, sugaru ; sugaru] (n) (1) (uk) (arch) (See 似我蜂) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) deer [Add to Longdo]
螠(oK)[ゆむし;ユムシ, yumushi ; yumushi] (n) (uk) spoonworm (esp. species Urechis unicinctus) [Add to Longdo]
襅(oK)[ちはや, chihaya] (n) (obsc) (uk) thin, white ceremonial haori worn by miko [Add to Longdo]
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
鼯鼠[ももんが;ももんがあ;モモンガ, momonga ; momongaa ; momonga] (n) (uk) small Eurasian flying squirrel (Pteromys momonga) [Add to Longdo]
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys) [Add to Longdo]
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
ヽ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in katakana [Add to Longdo]
ヾ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in katakana [Add to Longdo]
ゝ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in hiragana [Add to Longdo]
ゞ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in hiragana [Add to Longdo]
[くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん, kurikaeshi ; onaji ; onajiku ; noma ; dounojiten] (n) repetition of kanji (sometimes voiced) [Add to Longdo]
[しめ, shime] (n) end or closure mark [Add to Longdo]
〜朝時代[〜ちょうじだい, ~ choujidai] (exp) the era of the ... dynasty; the ... reign [Add to Longdo]
〜年生まれ[〜ねんうまれ, ~ nen'umare] (exp) born in ... [Add to Longdo]
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
100円ショップ[ひゃくえんショップ, hyakuen shoppu] (n) hundred-yen store; (P) [Add to Longdo]
100円均一[ひゃくえんきんいち, hyakuenkin'ichi] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ・ひゃくえんきんいちショップ) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
100円均一ショップ[ひゃくえんきんいちショップ, hyakuenkin'ichi shoppu] (n) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
100均(P);百均[ひゃっきん, hyakkin] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ,100円均一) hundred-yen store; 100 yen shop; (P) [Add to Longdo]
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older [Add to Longdo]
1斗缶;一斗缶[いっとかん, ittokan] (n) eighteen litre drum [Add to Longdo]
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (n) {comp} (link, path) redundancy [Add to Longdo]
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
3D[さんディー;スリーディー, san dei-; suri-dei-] (n) 3D; three dimensional [Add to Longdo]
3P[さんピー, san pi-] (n) (col) (sens) threesome [Add to Longdo]
3カードモンテ[スリーカードモンテ, suri-ka-domonte] (n) three-card monte (card game) [Add to Longdo]
3時のおやつ;三時のおやつ;三時のお八つ[さんじのおやつ, sanjinooyatsu] (exp) afternoon refreshment; afternoon tea [Add to Longdo]
3次元(P);三次元[さんじげん, sanjigen] (n) three dimensions; three dimensional; 3D; 3-D; (P) [Add to Longdo]
7月王政[しちがつおうせい, shichigatsuousei] (n) (French) July Monarchy [Add to Longdo]
8の字;八の字[はちのじ, hachinoji] (n) (1) figure eight; figure of eight; (2) (八の字 only) shape of "hachi", the kanji for eight [Add to Longdo]
AA会議[エーエーかいぎ, e-e-kaigi] (n) (See アジアアフリカ会議) Afro-Asian Conference (1955) [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
AC[エーシー, e-shi-] (n) adult children [Add to Longdo]
ACRS[エーシーアールエス, e-shi-a-ruesu] (n) Advisory Committee on Reactor Safeguards; ACRS [Add to Longdo]
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM [Add to Longdo]
AGR[エージーアール, e-ji-a-ru] (n) advanced gas-cooled reactor; AGR [Add to Longdo]
AIDS[エイズ, eizu] (n) (uk) acquired immune deficiency syndrome; AIDS; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xié, ㄒㄧㄝˊ, REF="search/㶸">㶸] (precise meaning unknown, relates to iron); variant of 劦 or of 協|协 [Add to Longdo]
[yī, , REF="search/一">一] one; 1; single; a (article); as soon as; entire; whole; all; throughout [Add to Longdo]
一一对应[yī yī duì yìng, ㄧ ㄧ ㄉㄨㄟˋ ˋ, REF="search/一">一REF="search/一">一REF="search/对">对REF="search/应">应 / REF="search/一">一REF="search/一">一REF="search/對">對REF="search/應">應] one-to-one correspondence [Add to Longdo]
一不做,二不休[yī bù zuò, ㄧ ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, er4 bu4 xiu1, REF="search/一">一REF="search/不">不REF="search/做">做REF="search/,">,REF="search/二">二REF="search/不">不REF="search/休">休] don't do it, or don't rest (成语 saw); either give up, or go through to the end; Since we started, we must carry it through whatever happens.; in for a penny, in for a pound [Add to Longdo]
一丘之貉[yī qiū zhī háo, ㄧ ㄑㄧㄡ ㄓ ㄏㄠˊ, REF="search/一">一REF="search/丘">丘REF="search/之">之REF="search/貉">貉] jackals of the same tribe (成语 saw); fig. They are all just as bad as each other. [Add to Longdo]
一並[yī bìng, ㄧ ㄅㄧㄥˋ, REF="search/一">一REF="search/並">並] variant of 一併|一并, to lump together; to treat along with all the others [Add to Longdo]
一九四九年[yī jiǔ sì jiǔ nián, ㄧ ㄐㄧㄡˇ ㄙˋ ㄐㄧㄡˇ ㄋㄧㄢˊ, REF="search/一">一REF="search/九">九REF="search/四">四REF="search/九">九REF="search/年">年] the year 1949 (Communist revolution) [Add to Longdo]
一人得道鸡犬升天[yī rén dé dào jī quǎn shēng tiān, ㄧ ㄖㄣˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, REF="search/一">一REF="search/人">人REF="search/得">得REF="search/道">道REF="search/鸡">鸡REF="search/犬">犬REF="search/升">升REF="search/天">天 / REF="search/一">一REF="search/人">人REF="search/得">得REF="search/道">道REF="search/雞">雞REF="search/犬">犬REF="search/升">升REF="search/天">天] lit. one man achieves the Dao, cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it. [Add to Longdo]
一并[yī bìng, ㄧ ㄅㄧㄥˋ, REF="search/一">一REF="search/并">并 / REF="search/一">一REF="search/併">併] to lump together; to treat along with all the others [Add to Longdo]
一个人[yī gè rén, ㄧ ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ, REF="search/一">一REF="search/个">个REF="search/人">人 / REF="search/一">一REF="search/個">個REF="search/人">人] alone [Add to Longdo]
一传十,十传百[yī chuán shí, ㄧ ㄔㄨㄢˊ ㄕˊ, shi2 chuan2 bai3, REF="search/一">一REF="search/传">传REF="search/十">十REF="search/,">,REF="search/十">十REF="search/传">传REF="search/百">百 / REF="search/一">一REF="search/傳">傳REF="search/十">十REF="search/,">,REF="search/十">十REF="search/傳">傳REF="search/百">百] news pass quickly from mouth to mouth (成语 saw); an infectious disease spreads quickly (old meaning) [Add to Longdo]
一再[yī zài, ㄧ ㄗㄞˋ, REF="search/一">一REF="search/再">再] repeatedly [Add to Longdo]
一刀两断[yī dāo liǎng duàn, ㄧ ㄉㄠ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄨㄢˋ, REF="search/一">一REF="search/刀">刀REF="search/两">两REF="search/断">断 / REF="search/一">一REF="search/刀">刀REF="search/兩">兩REF="search/斷">斷] lit. one knife to cut two segments (成语 saw); to make a clean break; firm resolution to break off a relation [Add to Longdo]
一去不回[yī qù bù huí, ㄧ ㄑㄩˋ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˊ, REF="search/一">一REF="search/去">去REF="search/不">不REF="search/回">回] gone forever [Add to Longdo]
一口[yī kǒu, ㄧ ㄎㄡˇ, REF="search/一">一REF="search/口">口] readily; flatly (deny) [Add to Longdo]
一口气[yī kǒu qì, ㄧ ㄎㄡˇ ㄑㄧˋ, REF="search/一">一REF="search/口">口REF="search/气">气 / REF="search/一">一REF="search/口">口REF="search/氣">氣] one breath; in one breath [Add to Longdo]
一吐为快[yī tǔ wéi kuài, ㄧ ㄊㄨˇ ㄨㄟˊ ㄎㄨㄞˋ, REF="search/一">一REF="search/吐">吐REF="search/为">为REF="search/快">快 / REF="search/一">一REF="search/吐">吐REF="search/為">為REF="search/快">快] feeling relief after the task is done [Add to Longdo]
一问三不知[yī wèn sān bù zhī, ㄧ ㄨㄣˋ ㄙㄢ ㄅㄨˋ ㄓ, REF="search/一">一REF="search/问">问REF="search/三">三REF="search/不">不REF="search/知">知 / REF="search/一">一REF="search/問">問REF="search/三">三REF="search/不">不REF="search/知">知] replying "I don't know" to every question [Add to Longdo]
一回生,二回熟[yī huí shēng, ㄧ ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥ, er4 hui2 shu2, REF="search/一">一REF="search/回">回REF="search/生">生REF="search/,">,REF="search/二">二REF="search/回">回REF="search/熟">熟] unfamiliar at first but you get used to it; strangers at first meeting, but soon friends; an acquired taste [Add to Longdo]
一团[yī tuán, ㄧ ㄊㄨㄢˊ, REF="search/一">一REF="search/团">团 / REF="search/一">一REF="search/團">團] regiment [Add to Longdo]
一多对应[yī duō duì yìng, ㄧ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄟˋ ˋ, REF="search/一">一REF="search/多">多REF="search/对">对REF="search/应">应 / REF="search/一">一REF="search/多">多REF="search/對">對REF="search/應">應] one-to-many correspondence [Add to Longdo]
一失足成千古恨[yī shī zú chéng qiān gǔ hèn, ㄧ ㄕ ㄗㄨˊ ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢ ㄍㄨˇ ㄏㄣˋ, REF="search/一">一REF="search/失">失REF="search/足">足REF="search/成">成REF="search/千">千REF="search/古">古REF="search/恨">恨] lit. one wrong step causes thousand hatred (成语 saw); A single slip may cause lasting sorrow. [Add to Longdo]
一如既往[yī rú jì wǎng, ㄧ ㄖㄨˊ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ, REF="search/一">一REF="search/如">如REF="search/既">既REF="search/往">往] (set phrase) just as in the past; as before; continuing as always [Add to Longdo]
一定[yī dìng, ㄧ ㄉㄧㄥˋ, REF="search/一">一REF="search/定">定] surely; certainly; necessarily; fixed; a certain (extent etc); given; particular [Add to Longdo]
一家人[yī jiā rén, ㄧ ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ, REF="search/一">一REF="search/家">家REF="search/人">人] household; the whole family [Add to Longdo]
一寸光阴一寸金[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, REF="search/一">一REF="search/寸">寸REF="search/光">光REF="search/阴">阴REF="search/一">一REF="search/寸">寸REF="search/金">金 / REF="search/一">一REF="search/寸">寸REF="search/光">光REF="search/陰">陰REF="search/一">一REF="search/寸">寸REF="search/金">金] An interval of time is worth an ounce of gold (俗谚 common saying); free time is to be treasured [Add to Longdo]
一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, cun4 jin1 nan2 mai3 cun4 guang1 yin1, REF="search/一">一REF="search/寸">寸REF="search/光">光REF="search/阴">阴REF="search/一">一REF="search/寸">寸REF="search/金">金REF="search/,">,REF="search/寸">寸REF="search/金">金REF="search/难">难REF="search/买">买REF="search/寸">寸REF="search/光">光REF="search/阴">阴 / REF="search/一">一REF="search/寸">寸REF="search/光">光REF="search/陰">陰REF="search/一">一REF="search/寸">寸REF="search/金">金REF="search/,">,REF="search/寸">寸REF="search/金">金REF="search/難">難REF="search/買">買REF="search/寸">寸REF="search/光">光REF="search/陰">陰] An interval of time is worth an ounce of gold, money can't buy you time (俗谚 common saying); Time is precious and must be treasured. [Add to Longdo]
一带[yī dài, ㄧ ㄉㄞˋ, REF="search/一">一REF="search/带">带 / REF="search/一">一REF="search/帶">帶] region; district [Add to Longdo]
一年多[yī nián duō, ㄧ ㄋㄧㄢˊ ㄉㄨㄛ, REF="search/一">一REF="search/年">年REF="search/多">多] more than a year [Add to Longdo]
一手交钱,一手交货[yī shǒu jiāo qián, ㄧ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄢˊ, yi1 shou3 jiao1 huo4, REF="search/一">一REF="search/手">手REF="search/交">交REF="search/钱">钱REF="search/,">,REF="search/一">一REF="search/手">手REF="search/交">交REF="search/货">货 / REF="search/一">一REF="search/手">手REF="search/交">交REF="search/錢">錢REF="search/,">,REF="search/一">一REF="search/手">手REF="search/交">交REF="search/貨">貨] lit. one hand exchanges the cash, the other the goods (俗语 common saying); to pay for what you want in cash; fig. simple and direct transaction [Add to Longdo]
一把抓[yī bǎ zhuā, ㄧ ㄅㄚˇ ㄓㄨㄚ, REF="search/一">一REF="search/把">把REF="search/抓">抓] to attempt all tasks at once; to manage every detail regardless of its importance [Add to Longdo]
一拍两散[yì pāi liǎng sàn, ㄧˋ ㄆㄞ ㄌㄧㄤˇ ㄙㄢˋ, REF="search/一">一REF="search/拍">拍REF="search/两">两REF="search/散">散 / REF="search/一">一REF="search/拍">拍REF="search/兩">兩REF="search/散">散] lit. on the beat, move apart; fig. break-up (of marriage or business partners); separation [Add to Longdo]
一掷千金[yī zhì qiān jīn, ㄧ ㄓˋ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, REF="search/一">一REF="search/掷">掷REF="search/千">千REF="search/金">金 / REF="search/一">一REF="search/擲">擲REF="search/千">千REF="search/金">金] lit. stake a thousand pieces of gold on one throw (成语 saw); to throw away money recklessly; extravagant [Add to Longdo]
一杯羹[yī bēi gēng, ㄧ ㄅㄟ ㄍㄥ, REF="search/一">一REF="search/杯">杯REF="search/羹">羹] lit. a cup of soup; fig. to get part of the profits; one's share of the action [Add to Longdo]
一板一眼[yī bǎn yī yǎn, ㄧ ㄅㄢˇ ㄧ ㄧㄢˇ, REF="search/一">一REF="search/板">板REF="search/一">一REF="search/眼">眼] lit. one strong beat and one weak beats in a measure of music (two beats in the bar) (成语 saw); fig. follow a prescribed pattern to the letter; scrupulous attention to detail [Add to Longdo]
一板三眼[yī bǎn sān yǎn, ㄧ ㄅㄢˇ ㄙㄢ ㄧㄢˇ, REF="search/一">一REF="search/板">板REF="search/三">三REF="search/眼">眼] lit. one strong beat and three weak beats in a measure of music (four beats in the bar) (成语 saw); fig. scrupulous attention to detail [Add to Longdo]
一概而论[yī gài ér lùn, ㄧ ㄍㄞˋ ㄦˊ ㄌㄨㄣˋ, REF="search/一">一REF="search/概">概REF="search/而">而REF="search/论">论 / REF="search/一">一REF="search/概">概REF="search/而">而REF="search/論">論] (saying) lump different matters together [Add to Longdo]
一次[yī cì, ㄧ ㄘˋ, REF="search/一">一REF="search/次">次] first; first time; once; (math.) linear (of degree one) [Add to Longdo]
一次生,两次熟[yī cì shēng, ㄧ ㄘˋ ㄕㄥ, liang3 ci4 shu2, REF="search/一">一REF="search/次">次REF="search/生">生REF="search/,">,REF="search/两">两REF="search/次">次REF="search/熟">熟 / REF="search/一">一REF="search/次">次REF="search/生">生REF="search/,">,REF="search/兩">兩REF="search/次">次REF="search/熟">熟] unfamiliar at first but you get used to it; strangers are first meeting, but soon friends; an acquired taste [Add to Longdo]
一步一个脚印[yī bù yī gè jiǎo yìn, ㄧ ㄅㄨˋ ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄠˇ ˋ, REF="search/一">一REF="search/步">步REF="search/一">一REF="search/个">个REF="search/脚">脚REF="search/印">印 / REF="search/一">一REF="search/步">步REF="search/一">一REF="search/個">個REF="search/腳">腳REF="search/印">印] one step, one footprint (成语 saw); steady progress; reliable [Add to Longdo]
一步登天[yī bù dēng tiān, ㄧ ㄅㄨˋ ㄉㄥ ㄊㄧㄢ, REF="search/一">一REF="search/步">步REF="search/登">登REF="search/天">天] reaching heaven in a single bound (成语 saw); (esp. with negative: don't expect) instant success [Add to Longdo]
一波未平,一波又起[yī bō wèi píng, ㄧ ㄅㄛ ㄨㄟˋ ㄆㄧㄥˊ, yi1 bo1 you4 qi3, REF="search/一">一REF="search/波">波REF="search/未">未REF="search/平">平REF="search/,">,REF="search/一">一REF="search/波">波REF="search/又">又REF="search/起">起] before the first wave subsides, a new wave rises (成语 saw); a new problem arises before the old is solved; many twists and turns to a story; one thing after another [Add to Longdo]
一百五十多年[yī bǎi wǔ shí duō nián, ㄧ ㄅㄞˇ ˇ ㄕˊ ㄉㄨㄛ ㄋㄧㄢˊ, REF="search/一">一REF="search/百">百REF="search/五">五REF="search/十">十REF="search/多">多REF="search/年">年] more than 150 years [Add to Longdo]
一秉虔诚[yī bǐng qián chéng, ㄧ ㄅㄧㄥˇ ㄑㄧㄢˊ ㄔㄥˊ, REF="search/一">一REF="search/秉">秉REF="search/虔">虔REF="search/诚">诚 / REF="search/一">一REF="search/秉">秉REF="search/虔">虔REF="search/誠">誠] earnestly and sincerely (成语 saw); devoutly [Add to Longdo]
一秘[yī mì, ㄧ ㄇㄧˋ, REF="search/一">一REF="search/秘">秘] first secretary [Add to Longdo]
一窍不通[yī qiào bù tōng, ㄧ ㄑㄧㄠˋ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥ, REF="search/一">一REF="search/窍">窍REF="search/不">不REF="search/通">通 / REF="search/一">一REF="search/竅">竅REF="search/不">不REF="search/通">通] I don't understand a word (成语 saw); all Greek to me [Add to Longdo]
一笔抹煞[yī bǐ mǒ shā, ㄧ ㄅㄧˇ ㄇㄛˇ ㄕㄚ, REF="search/一">一REF="search/笔">笔REF="search/抹">抹REF="search/煞">煞 / REF="search/一">一REF="search/筆">筆REF="search/抹">抹REF="search/煞">煞] to blot out at one stroke; to reject out of hand; to deny without a hearing [Add to Longdo]
一丝一毫[yī sī yī háo, ㄧ ㄙ ㄧ ㄏㄠˊ, REF="search/一">一REF="search/丝">丝REF="search/一">一REF="search/毫">毫 / REF="search/一">一REF="search/絲">絲REF="search/一">一REF="search/毫">毫] one thread, one hair (成语 saw); a tiny bit; an iota [Add to Longdo]
一丝不挂[yī sī bù guà, ㄧ ㄙ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄚˋ, REF="search/一">一REF="search/丝">丝REF="search/不">不REF="search/挂">挂 / REF="search/一">一REF="search/絲">絲REF="search/不">不REF="search/掛">掛] not wearing one thread (成语 saw); absolutely naked; without a stitch of clothing; in one's birthday suit [Add to Longdo]
一丝不苟[yī sī bù gǒu, ㄧ ㄙ ㄅㄨˋ ㄍㄡˇ, REF="search/一">一REF="search/丝">丝REF="search/不">不REF="search/苟">苟 / REF="search/一">一REF="search/絲">絲REF="search/不">不REF="search/苟">苟] not one thread loose (成语 saw); strictly according to the rules; meticulous; not one hair out of place [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (link, path) redundancy [Add to Longdo]
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
3次元[3じげん, 3 jigen] three dimensional, 3-D [Add to Longdo]
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address [Add to Longdo]
ITU勧告[ITUかんこく, ITU kankoku] ITU Recommendation [Add to Longdo]
LANエミュレーション[LAN えみゅれーしょん, LAN emyure-shon] LAN emulation [Add to Longdo]
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
あげられる[あげられる, agerareru] to be captured (e.g. data) [Add to Longdo]
あて先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] redirection [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
あふれ検査[あふれけんさ, afurekensa] overflow check [Add to Longdo]
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication [Add to Longdo]
いずれか[いずれか, izureka] any [Add to Longdo]
しわ[しわ, shiwa] crease [Add to Longdo]
ちらつき防止フィルタ[ちらつききぼうフィルタ, chiratsukikibou firuta] glare filter [Add to Longdo]
つまみねじ[つまみねじ, tsumamineji] thumbscrew [Add to Longdo]
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
まえがき[まえがき, maegaki] preface [Add to Longdo]
より大きい[よりおおきい, yoriookii] greater than (>) [Add to Longdo]
より大きいまたは等しい[よりおおきいまたはひとしい, yoriookiimatahahitoshii] greater than or equal to (>=) [Add to Longdo]
を単位として[をたんいとして, wotan'itoshite] in increments of [Add to Longdo]
アーキテクチャ[あーきてくちゃ, a-kitekucha] architecture [Add to Longdo]
アキュムレータ[あきゅむれーた, akyumure-ta] accumulator [Add to Longdo]
アクサンツルコンフレックス[あくさんつるこんふれっくす, akusantsurukonfurekkusu] circumflex(^) [Add to Longdo]
アクセス例外[アクセスれいがい, akusesu reigai] access exception [Add to Longdo]
アクセラレータ[あくせられーた, akuserare-ta] accelerator [Add to Longdo]
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display [Add to Longdo]
アソシエーション応答側[アソシエーションおうとうがわ, asoshie-shon outougawa] association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder [Add to Longdo]
アダプテーションレイヤ[あだぷてーしょんれいや, adapute-shonreiya] adaptation layer [Add to Longdo]
アップグレード[あっぷぐれーど, appugure-do] upgrade [Add to Longdo]
アップグレード版[アップグレードはん, appugure-do han] upgrade version [Add to Longdo]
アト[あと, ato] atto represents 10^-18 [Add to Longdo]
アドミニストレーション[あどみにすとれーしょん, adominisutore-shon] administration [Add to Longdo]
アドレシング[あどれしんぐ, adoreshingu] addressing [Add to Longdo]
アドレシング可能[アドレシングかのう, adoreshingu kanou] addressable (an) [Add to Longdo]
アドレス[あどれす, adoresu] address [Add to Longdo]
アドレスカウンタ[あどれすかうんた, adoresukaunta] address counter [Add to Longdo]
アドレスジェネレータ[あどれすじえねれーた, adoresujienere-ta] address generator [Add to Longdo]
アドレススクリーニング[あどれすすくりーにんぐ, adoresusukuri-ningu] address screening [Add to Longdo]
アドレスバス[あどれすばす, adoresubasu] address bus [Add to Longdo]
アドレスレジスタ[あどれすれじすた, adoresurejisuta] address register [Add to Longdo]
アドレス可能点[アドレスかのうてん, adoresu kanouten] addressable point [Add to Longdo]
アドレス解決[アドレスかいけつ, adoresu kaiketsu] address resolution [Add to Longdo]
アドレス解決プロトコル[アドレスかいけつプロトコル, adoresu kaiketsu purotokoru] address resolution protocol [Add to Longdo]
アドレス管理[アドレスかんり, adoresu kanri] address administration [Add to Longdo]
アドレス空間[アドレスくうかん, adoresu kuukan] address space [Add to Longdo]
アドレス形式[アドレスけいしき, adoresu keishiki] address format [Add to Longdo]
アドレス計算[アドレスけいさん, adoresu keisan] address computation [Add to Longdo]
アドレス構成要素[アドレスこうせいようそ, adoresu kouseiyouso] address component [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お疲れ様[おつかれさま, otsukaresama] vielen_Dank [Add to Longdo]
お菓子[おかし, okashi] Konditorwaren, -Konfekt [Add to Longdo]
こうもり傘[こうもりがさ, koumorigasa] Regenschirm [Add to Longdo]
ご飯[ごはん, gohan] gekochter_Reis, Mahlzeit [Add to Longdo]
にわか雨[にわかあめ, niwakaame] (ploetzlicher) Regenschauer [Add to Longdo]
やり遂げる[やりとげる, yaritogeru] durchfuehren, erreichen [Add to Longdo]
ドイツ連邦共和国[どいつれんぽうきょうわこく, doitsurenpoukyouwakoku] BRD, Bundesrepublik_Deutschland [Add to Longdo]
ノーベル賞[ノーベルしょう, no-beru shou] Nobelpreis [Add to Longdo]
メーカー希望価格[メーカーきぼうかかく, me-ka-kiboukakaku] Richtpreis [Add to Longdo]
一切れ[ひときれ, hitokire] eine_Scheibe, ein_Stueck [Add to Longdo]
一年以内に[いちねにないに, ichineninaini] innerhalb_eines_Jahres [Add to Longdo]
一新[いっしん, isshin] Erneuerung, Reform [Add to Longdo]
一方[いっぽう, ippou] eine_Seite, einerseits, andererseits, -nur [Add to Longdo]
一生懸命[いっしょうけんめい, isshoukenmei] aeusserste_Anstrengung [Add to Longdo]
一致[いっち, icchi] Uebereinstimmung [Add to Longdo]
一行[いっこう, ikkou] Reisegruppe, Begleitung, Gefolge [Add to Longdo]
[てい, tei] NR.4 (IN EINER REIHE), D, ERWACHSENER, T-FORM [Add to Longdo]
[てい, tei] Nr.4 (In einer Reihe), D, Erwachsener, T-Form [Add to Longdo]
[てい, tei] Nr.4 (in e.Reihe), D, Erwachsener, T-Form [Add to Longdo]
万物の霊長[ばんぶつのれいちょう, banbutsunoreichou] die_Krone_der_Schoepfung, Mensch [Add to Longdo]
三倍[さんばい, sanbai] dreimal-soviel, dreifach [Add to Longdo]
三倍以上[さんばいいじょう, sanbaiijou] mehr_als_dreimal_soviel [Add to Longdo]
三味線[しゃみせん, shamisen] dreisaitiges_jap.Zupfinstrument [Add to Longdo]
三把[さんば, sanba] drei_Buendel [Add to Longdo]
三日[みっか, mikka] 3.(Tag e.Monats), drei_Tage [Add to Longdo]
三角[さんかく, sankaku] Dreieck [Add to Longdo]
三角形[さんかくけい, sankakukei] Dreieck [Add to Longdo]
三隻[さんせき, sanseki] -drei (Schiffe) [Add to Longdo]
三面鏡[さんめんきょう, sanmenkyou] dreiteiliger_Spiegel [Add to Longdo]
[かみ, kami] der_obere_Teil [Add to Longdo]
上す[のぼす, nobosu] auffuehren, vorlegen [Add to Longdo]
上せる[のぼせる, noboseru] auffuehren, vorlegen [Add to Longdo]
上京[じょうきょう, joukyou] nach_Tokyo_fahren [Add to Longdo]
上回る[うわまわる, uwamawaru] uebertreffen [Add to Longdo]
上層[じょうそう, jousou] obere_Schicht, obere_Stockwerke [Add to Longdo]
上肢[じょうし, joushi] die_oberen_Gliedmassen, -Arme [Add to Longdo]
[しぶ, shibu] der_untere_Teil [Add to Longdo]
下相談[したそうだん, shitasoudan] Vorbesprechung [Add to Longdo]
下肢[かし, kashi] die_unteren_Gliedmassen, -Beine [Add to Longdo]
下膨れ[しもぶくれ, shimobukure] pausbaeckig [Add to Longdo]
不信[ふしん, fushin] Untreue, Misstrauen, Unglaube [Add to Longdo]
不可侵[ふかしん, fukashin] Unantastbarkeit, Unverletzbarkeit, Unangreifbarkeit [Add to Longdo]
不当[ふとう, futou] ungerecht, nicht_richtig [Add to Longdo]
不景気[ふけいき, fukeiki] schwere_Zeiten, Rezession [Add to Longdo]
不正[ふせい, fusei] Unrecht, Ungerechtigkeit [Add to Longdo]
不況[ふきょう, fukyou] Rezession, wirtschaftliche_Flaute [Add to Longdo]
不浄[ふじょう, fujou] Unreinlichkeit, Schmutz [Add to Longdo]
不潔[ふけつ, fuketsu] unrein, unsauber, schmutzig [Add to Longdo]
不燃性[ふねんせい, funensei] nichtbrennbar, feuerfest [Add to Longdo]
不貞[ふてい, futei] Unkeuschheit, Untreue [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Re \Re\ (r[=a]). [It.] (Mus.)
   A syllable applied in solmization to the second tone of the
   diatonic scale of C; in the American system, to the second
   tone of any diatonic scale.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Re- \Re-\ (r[=e]-). [L. re-, older form (retained before vowels)
   red-: cf. F. re-, r['e]-.]
   A prefix signifying back, against, again, anew; as, recline,
   to lean back; recall, to call back; recede; remove; reclaim,
   to call out against; repugn, to fight against; recognition, a
   knowing again; rejoin, to join again; reiterate; reassure.
   Combinations containing the prefix re- are readily formed,
   and are for the most part of obvious signification.
   [1913 Webster]
 
   Note: With the increase of electronic connunications, in
      which the vowels with a diaeresis (e.g. ["e]) are
      seldom used in contrast with printed materials, some
      words with re followed by a vowel are now spelled with
      a hyphen to indicate that the two vowels are to be
      pronounced as two syllables rather than as one
      syllable, as in re-emerge rather than re["e]merge. The
      unbroken forms (e.g. reemerge) are, however, usually
      more commonly used, and the pronunciation with two
      syllables for the two vowels is taken as understood.
      [PJC]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RE
     RAID Edition (WD, RAID)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RE
     Recommendation Engine (OP, Oracle, DB)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RE
     Research and Engineering, "R&E"
     

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 re
 
 1. (müz.) gamda ikinci nota, re.
 
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 re‐
   re‐
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Re [re]
   Ra; Re
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 re‐
   re‐
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 re‐
   re‐
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top