Search result for

*raid*

(435 entries)
(0.0199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: raid, -raid-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
raid[N] การจู่โจม, See also: การโจมตี, Syn. attack, foray
raid[N] การทำให้ราคาหุ้นตกลงโดยผิดกฎหมาย, See also: การปั่นหุ้น
raid[VT] จู่โจม, See also: โจมตี
raid[VT] ปล้น, Syn. steal
braid[N] เปีย, See also: ผมเปีย, Syn. plait
braid[N] เกลียว, See also: เกลียวทอง
braid[VT] ถัก (เชือก), Syn. knit, twine
braid[VT] ถัก (เปีย)
braid[VT] ประดับด้วยเกลียว
afraid[ADJ] กลัว, See also: เกรง, กลัวเกรง, หวาดกลัว, หวาดหวั่น, Syn. frightened, fearful, scared
afraid[ADJ] เกรงว่า
raider[N] ผู้เข้าจู่โจมทันที, Syn. plunderer, invader, commando
upbraid[VT] ดุด่า, See also: ว่ากล่าวอย่างแรง, ตำหนิ, Syn. scold, reprimand, blame, Ant. praise
air raid[N] การโจมตีทางอากาศ, See also: การโจมตีโดยเครื่องบิน
unafraid[ADJ] ไม่เกรงกลัว, See also: ไม่กลัว, Syn. brave, valiant
fraid cat[SL] คนขี้ขลาด, See also: คนขี้กลัว
upbraider[N] ผู้ดุด่า, See also: ผู้ว่ากล่าว
ram-raiding[N] การขับรถพุ่งชนหน้าต่างร้านค้าเพื่อขโมยของ
upbraid for[PHRV] ตำหนิ / ดุด่าในเรื่อง, Syn. upbraid with
upbraid with[PHRV] ตำหนิ / ดุด่าในเรื่อง, Syn. upbraid for
air-raid shelter[N] หลุมหลบภัย
afraid of one's own shadow[IDM] ระแวงตลอดเวลา, See also: ตื่นตระหนกง่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afraid(อะเฟรด') adj. กลัว,เกรง, Syn. scared, fearful ###A. confident, fearless)
air raid wardenพลเรือนที่หน้าที่เป็นตำรวจระหว่างสัญญาณเตือนภัยทางอากาศ
air-raid shelterที่หลบภัยอากาศ
airraid(แอร์' เรด) n. การโจมตีโดยเครื่องบิน (โดยเฉพาะการทิ้งลูกระเบิด) . -air-raid adj. -air raider n.
braid(เบรค) {braided.braiding,braids} vt. ถักผม,ถักเปีย,ถักสาย,เล็ม,ขอบผ้า-n. สายถัก,เปีย,ดิ้นเงินดิ้นทอง, See also: braider เครื่องถัก,ผู้ถัก braiding การถัก,สิ่งที่ได้จากการถัก
raid(เรด) vt.,vi.,n. (การ) จู่โจม,โจมตีอย่างกะทันหัน,ปล้น,เข้าตรวจค้น, See also: raider n.
upbraid(อัพเบรด') vt.,vi. ดุด่า,ตำหนิอย่างรุนแรง,ประณาม., See also: upbraider n., Syn. scold

English-Thai: Nontri Dictionary
afraid(adj) กลัว,เกรงกลัว,หวาดกลัว
AIR air raid(n) การโจมตีทางอากาศ
braid(n) เกลียว,ผมเปีย
braid(vt) ขันเกลียว,ถักเปีย
raid(n) การจู่โจม,การโจมตี,การตรวจค้น,การเข้าปล้น
raid(vt) จู่โจม,โจมตี,ตรวจค้น,เข้าปล้น
raider(n) เครื่องบินจู่โจม,ผู้โจมตี,ผู้ตรวจค้น,ผู้เข้าปล้น
upbraid(vt) ติเตียน,ดุด่า,ตำหนิ,ประณาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
braided drainage pattern; interlacing drainage patternแบบรูปทางน้ำประสานสาย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
braided electrodeลวดเชื่อมหุ้มแบบถัก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
braided streamธารประสานสาย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
interlacing drainage pattern; braided drainage patternแบบรูปทางน้ำประสานสาย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Air raid sheltersที่หลบภัยทางอากาศ [TU Subject Heading]
RAID (Computer science)เรด (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
Epidemiologic Traidองค์ประกอบสามเส้าทางระบาดวิทยา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
i'm afraid not (Sentence ) ฉันคิดว่าไม่เป็นเช่นนั้น, ฉันคิดว่าคงจะไม่
raid row (phrase) ดาหน้าเข้าจู่โจม, เรียงแถวเข้าหา, เดินหน้าเข้าหา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm afraid not.อืม Grilled (2009)
Afraid.หวาดกลัว Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)
I am Fraida.Ich bin Fraida. Dumb and Dumber To (2014)
And all because I was afraid.และทั้งหมดเป็นเพราะฉันกลัว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Don't be afraid. We're right behind you.ไม่ต้องกลัว เราอยู่ข้างหลังคุณ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
- Air raid. - After Big Bertha.- เครื่องบิน ข้าศึก The Great Dictator (1940)
I'm afraid so.ฉันกลัวจริงๆ The Great Dictator (1940)
The world's effete, worn out, afraid.ของโลก หมดแรง กลัว ทรุดโทรม The Great Dictator (1940)
You make me afraid of myself.คุณทำให้ผมกลัวตัวเองนะ The Great Dictator (1940)
I'm afraid it will.ไม่หรอกครับ The Great Dictator (1940)
Why, there's nothing up there to be afraid of.ทำไมไม่มีอะไรขึ้นที่นั่นที่จะ กลัว Pinocchio (1940)
- Weren't you afraid?คุณไม่ได้กลัว? Pinocchio (1940)
I'm afraid we--ฉันกลัวเรา เราจะทำเพื่อ Pinocchio (1940)
I'm afraid I must contradict you.ไม่ต้องลําบากหรอกครับ Rebecca (1940)
No. I'm afraid that sort of thing ceased to amuse me years ago.ไม่ครับ ผมหมดสนุกกับการเล่นพนันมานานเเล้ว Rebecca (1940)
I'm afraid I don't possess one. Perhaps you would like to do it for me?ผมไม่มีเด็กรับใช้หรอกครับ รึว่าคุณอยากจะทําให้ผมล่ะ Rebecca (1940)
That's a charming suggestion, but I'm afraid I cling to the old motto,ช่างมีน้ำใจจริงครับ แต่ผมขอยึดคติเดิมที่ว่า Rebecca (1940)
It's true. We're going now, and I was afraid I wouldn't see you again.จริงๆ นะคะ เรากําลังจะไปเเล้ว ฉันคงไม่มีโอกาสพบคุณอีก Rebecca (1940)
I'm afraid that would not do for very long, madam.เกรงว่าจะเป็นแบบนี้ได้ อีกไม่นานหรอกค่ะ คุณผู้หญิง Rebecca (1940)
I beg pardon, madam. I'm afraid the fire is not usually lit in the library until the afternoon.ขออภัยด้วยครับ เเต่ปกติห้องสมุด จะไม่จุดไฟจนกว่าจะช่วงบ่าย Rebecca (1940)
Oh, I'm afraid you've made a mistake. Mrs. De Winter's been dead for over a year.ฉันเกรงว่าคงมีการเข้าใจผิด คุณนายเดอ วินเทอร์เสียไปเเล้วเมื่อปีก่อน Rebecca (1940)
No, I don't. I'm afraid I don't even ride.- ไม่ค่ะ แค่ขี่ม้ายังไม่เป็นเลย Rebecca (1940)
Oh, someone smarter and more sophisticated, I'm afraid.- คงจะดูฉลาดกว่าเเละสุขุมกว่านี้ละมั้งคะ Rebecca (1940)
Wasn't she afraid to go out like that alone?แล้วหล่อนไม่กลัวรึคะ ออกไปคนเดียวอย่างนั้น Rebecca (1940)
She wasn't afraid of anything.หล่อนไม่เคยกลัวอะไรเลย Rebecca (1940)
I don't know. I didn't like to. I was afraid he'd think me a fool.ไม่รู้สิคะ ฉันกลัวว่าเขาจะมองว่าฉันเป็นคนโง่ Rebecca (1940)
Don't be such a little idiot, darling. Anybody would think you were afraid of them.ใครเห็นก็จะนึกว่าคุณกลัวพวกคนใช้ Rebecca (1940)
No, I'm afraid it isn't. It smashed into pieces.ฉันว่าคงจะไม่ได้ มันเเตกเป็นเสี่ยงๆ เลย Rebecca (1940)
Well, it looks as though Mrs. De Winter was afraid you were going to put her in prison, doesn't it, Mrs. Danvers?ดูเหมือนคุณผู้หญิงจะกลัวคุณจับเข้าคุกนะ คุณนายแดนเวอร์ส Rebecca (1940)
Isn't he rather afraid that somebody might come down and carry you off?ไม่กลัวรึครับว่าจะมีอะไรลงมาลักพาตัวคุณไป Rebecca (1940)
No, he hasn't been in the house at all, and I'm afraid something might have happened to him.- ยังเลยค่ะ ฉันกลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเขา Rebecca (1940)
Wish you could be spared the publicity of it, but I'm afraid that's impossible.หวังว่าคุณจะไม่ตกเป็นข่าว เเต่ผมเกรงว่าคงจะเป็นไปไม่ได้ Rebecca (1940)
I'm afraid the news has been a great shock to Mrs. Danvers.- ข่าวนี้ทําเอาคุณนายเเดนเวอร์สช็อค Rebecca (1940)
I'm afraid not.- เกรงว่าจะไม่ Rebecca (1940)
That's why he was afraid to speak. But he was always hanging about. He must have seen this whole thing.มันเลยไม่กล้าพูด แต่มันมักจะป้วนเปี้ยน อยู่แถวนั้น คงจะเห็นเรื่องทั้งหมด Rebecca (1940)
I'm afraid we shall have to question this Dr. Baker.- ผมเกรงว่าเราต้องสอบปากคําหมอเบเกอร์ Rebecca (1940)
I say, aren't you rather afraid that the prisoner, shall we say, might bolt?เเล้วท่านไม่กลัวรึครับว่านักโทษจะหลบหนี Rebecca (1940)
I'm awfully sorry. I'm afraid I can't help you. I should have remembered the name de Winter.ผมเสียใจด้วยครับ เเต่เกรงว่าผมคงจะช่วยไม่ได้ ผมน่าจะจําชื่อเดอ วินเทอร์ได้ Rebecca (1940)
Wouldn't he be afraid of being caught?เขาจะไม่กลัวที่จะถูกจับได้? 12 Angry Men (1957)
I don't mind telling you that I was afraid out there this afternoon.ฉันไม่คิดบอกคุณว่า ผมกลัวออกมีช่วงบ่ายวันนี้ The Ugly American (1963)
Even the armies are afraid to march through there.แม้แต่กองทัพยังหวั่น ที่จะเดินผ่าน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Hey Corporal afraid he'll get lost?เฮ้ หมู่ กลัวมันหลงทางรึไง? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Time's fast running out for us, I'm afraid.ได้อย่างรวดเร็วเวลาการทำงานออก สำหรับเราฉันกลัว Yellow Submarine (1968)
You're afraid of me and you hate me. Why?คุณทั้งเกลียดทั้งกลัวฉัน เพราะอะไร Beneath the Planet of the Apes (1970)
Who are you? I... Don't be afraid.เธอเป็นใคร Beneath the Planet of the Apes (1970)
And you were afraid to be in my debt.และคุณกลัวที่จะเป็นหนี้ของฉัน The Godfather (1972)
-She's afraid to.- She's afraid to. The Godfather (1972)
Don't be afraid, Carlo.Don't be afraid, Carlo. The Godfather (1972)
I'm afraid I'm not familiar with that one.ฉันไม่รู้จักแผนนี้ Blazing Saddles (1974)
Wherever innocent women and children are afraid to walk the streets.ที่ที่หญิงและเด็กผู้บริสุทธิ์หวาดกลัว Blazing Saddles (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
raidI'm afraid it's going to rain.
raidI am afraid he won't get on with her.
raidShe has not come here yet. I am afraid she may have lost her way.
raidI'm afraid we don't have any left.
raidI'm afraid my greatest talent is for eating.
raid"Will it stop raining soon?" "I'm afraid not."
raidHe is afraid his wife is not very domestic.
raidI'm afraid I have neuralgia.
raidSorry sir, I'm afraid he may not be in.
raidMuch as I'd like to come, I'm afraid I'll be too busy.
raid"Will he recover soon?" "I'm afraid not."
raidHe was afraid to go there.
raidI'm not afraid of anything after having (verbal) abuse heaped on me like that. In fact I feel braced by it.
raidI'm afraid of being late.
raidI'm afraid I differ with you on this point.
raidI'm afraid I've eaten too much.
raidMy brother says he isn't afraid of the dark.
raidI am afraid your plan will not work.
raidShe is afraid of her shadow.
raidThere's nothing to be afraid of.
raidHe is afraid of making mistakes.
raidI am afraid of dying.
raidI'm afraid you can't. I have tennis practice later.
raidI'm afraid I won't be able to take part in the meeting tonight.
raidI am afraid things will take a turn for the worse.
raidI'm afraid I took your umbrella by mistake.
raidI'm not afraid any more.
raidI'm afraid you have got the wrong number.
raidI was almost afraid to talk to you.
raidI am afraid they can't get along very well.
raidShe looks very afraid.
raidI am afraid I can't help you.
raidWith you here beside me I'm not afraid of anything. You're my fortress.
raid"Will they go on strike again?" "I'm afraid so."
raidJim was afraid of physical labor.
raidI'm afraid you can't marry her.
raidDon't be afraid of speaking in public.
raidI'm afraid I can't.
raidI'm afraid I dislocated my right arm.
raidI'm afraid you got off at the wrong place.
raidIf you have a lot of money you will become afraid.
raidI'm afraid you'll have to go in person.
raidThe girls were not afraid, but the boys were.
raidI'm afraid so.
raidThere is not much I can do to help I am afraid.
raidI'm afraid I must say goodbye.
raidI am afraid that I shall not be free till the examination is over.
raidI'm afraid that he can't do it.
raidChild as she was, she was not afraid.
raidI'm afraid you misunderstood me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวั่นวิตก[V] be afraid, See also: fear, be anxious, be worried, Syn. วิตกกังวล, Example: เขาหวั่นวิตกไปว่ารถจะเสียลงกลางทาง
ห้าว[ADJ] brave, See also: fearless, daring, bold, unafraid, stout, Syn. กร้าว, กล้า, Example: บทนางเอกในภาพยนตร์สะท้อนภาพหญิงสาวบุคลิกห้าวแข็งแกร่งมีความเป็นผู้นำสูง, Thai definition: กล้าทางมุทะลุ
ค่อนว่า[V] reproach intentionally, See also: taunt, upbraid, Syn. กระแนะกระแหน, Example: มีคนเคยค่อนว่าว่าเราตามใจลูกเกินไป, Thai definition: แกล้งว่าให้เจ็บใจ
ยำเกรง[V] respect, See also: be afraid of, be in awe of, Syn. ยำเยง, เคารพนับถือ, นับถือ, เคารพยำเกรง, เคารพยกย่อง, เคารพ, Example: สำนักสงฆ์แห่งนี้มิใช่เป็นที่ชาวบ้านยำเกรงเท่านั้นแม้แต่ทางราชการก็ไม่อยากเข้าไปแตะต้องวุ่นวายด้วย, Thai definition: เกรงด้วยความเคารพนับถือ
หวั่น[V] be afraid of, See also: be frightened, fear, Syn. หวาดหวั่น, ประหวั่น, พรั่น, พรั่นพรึง, หวั่นหวาด, พรั่นกลัว, เกรง, กริ่งเกรง, ครั่นคร้าม, Ant. กล้า, กล้าหาญ, เก่งกล้า, Example: หลายฝ่ายพากันหวั่นว่า นโยบายชาตินิยมของรัฐบาลจะกระทบความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน, Thai definition: มีอาการกริ่งเกรงไป
เกรงใจ[V] be (too) courteous, See also: be considerate, be afraid of offending, look up with great respect, Syn. เกรงอกเกรงใจ, Example: เขายังย้ำเกี่ยวกับเรื่องการเป็นพรรคทหารอย่างไม่เกรงใจอีกว่าทหารมักจะทำอะไรโดยไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผล, Thai definition: ไม่อยากจะให้ผู้อื่นรู้สึกลำบากเดือดร้อนรำคาญใจ
เกรง[V] fear, See also: be afraid of, be in awe of, dread, Syn. กลัว, หวั่น, Ant. กล้า, Example: บรรดาผู้บริการเกรงว่า การนำรถหุ่นยนต์มาใช้งานจะทำให้คนงานไม่พอใจ, Thai definition: นึกกลัวไปเอง, นึกวิตกไปเอง
เกรงกลัว[V] revere, See also: be afraid of, scare, fear, Syn. กลัว, หวาดกลัว, หวาดหวั่น, Ant. กล้า, กล้าหาญ, Example: กลุ่มต่อต้านเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยไม่เกรงกลัวอุปสรรคใดๆ ทั้งสิ้น
เกลือก[V] be afraid of, See also: scare, fear, be terrified, Syn. กลัว, เกรง, Example: ข้าต้องรีบไปแล้วล่ะ เกลือกมันจะตื่นขึ้นมา
ขี้ขลาด[ADJ] timid, See also: timorous, chicken-hearted, fearful, afraid, scared, coward, craven, Syn. กลัว, ขี้กลัว, ขลาด, ไม่กล้า, ตาขาว, ขี้ขลาดตาขาว, Ant. กล้า, Example: สมรเป็นคนที่ขี้ขลาดมาก เธอไม่กล้าแม้แต่จะเดินทางไปไหนมาไหนตามลำพัง, Thai definition: ไม่กล้าทำหรือหวาดระแวงต่อสิ่งรอบข้าง
ขี้กลัว[ADJ] fearful, See also: afraid, scared, timorous, Syn. กลัว, ไม่กล้า, ขี้ขลาด, Ant. กล้า, Example: ถ้าพ่อแม่เข้มงวดมากเกินไป อาจทำให้เด็กเป็นคนขี้กลัวได้, Thai definition: ที่ไม่กล้าทำหรือหวาดระแวงต่อสิ่งรอบข้าง
เข็ดเขี้ยว[V] be afraid to do something again, Syn. หวั่นเกรง, กลัว, เข็ด, เข็ดขยาด, เข็ดหลาบ, Example: อุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้เธอเข็ดเขี้ยวไม่ยอมเดินทางโดยรถยนต์ไปอีกนาน, Thai definition: กลัวเพราะเคยรู้ฤทธิ์มาแล้ว, เข็ดเพราะเคยได้รับผลร้ายมาแล้ว
เข็ดข้อ[V] be afraid to fight again, Syn. เกรงกลัว, เข็ด, เข็ดข้อเข็ดลำ, เข็ดขยาด, Example: ผมเข็ดข้อที่จะต่อปากต่อคำกับแกแล้ว, Thai definition: ไม่กล้าสู้เพราะกลัวกำลังชั้นเชิงกัน
เข็ดขยาด[V] be afraid of doing something, Syn. เข็ดหลาบ, เข็ด, กลัว, หลาบจำ, ครั่นคร้าม, Example: พวกมิจฉาชีพคงจะเข็ดขยาดกับวิธีการใหม่ของตำรวจไปอีกนาน, Thai definition: กลัวเพราะเคยรู้ฤทธิ์มาแล้ว, เข็ดเพราะเคยได้รับผลร้ายมาแล้ว
เข็ด[V] be afraid, See also: be scared, fear, Syn. เข็ดหลาบ, หลาบ, คร้าม, กลัว, หลาบจำ, เข็ดขยาด, Example: แกยังไม่เข็ดอีกหรือไง คราวที่แล้วโดนเขาชกซะหงายเลย, Thai definition: กลัวจนไม่กล้าทำอีก เพราะเคยได้ผลร้ายมาแล้ว
เข็ดหลาบ[V] be afraid of doing something again, Syn. เข็ด, ขยาด, เข็ดขยาด, หลาจำ, Example: พวกมันคงเข็ดหลาบไม่กล้ามาก่อกวนที่หมู่บ้านของเราอีก, Thai definition: กลัวจนไม่กล้าทำอีก เพราะเคยได้ผลร้ายมาแล้ว
รุกราน[V] invade, See also: attack, assault, encroach, raid, infringe, Example: การที่อิรักรุกรานคูเวตทำให้แผนการของตะวันตกในตะวันออกกลางล้มลง, Thai definition: ล่วงล้ำเข้าไปก้าวร้าวระราน
หวาดกลัว[V] fear, See also: be scared, dread, be anxious, be afraid of, Syn. กลัว, Ant. กล้า, กล้าหาญ, Example: ชาวบ้านระแวกนั้นต่างหวาดกลัวโจรผู้ร้าย, Thai definition: สะดุ้งผวาว่าจะเป็นภัย
ปอด[V] be scared, See also: be afraid, tremble with fear, be frightened, Syn. หวาด, Example: หากถึงขั้นฟ้องคดี ชาวบ้านหลายคนก็ปอดขึ้นมา, Thai definition: ใจไม่สู้ดี ชักจะหวาดๆ
ปอดลอย[V] faint hearted, See also: be funky, be afraid, tremble with fear, Syn. ปอด, กลัว, Ant. กล้า, กล้าหาญ, Example: พอเขาถูกขู่ฆ่าจากคู่แข่งเท่านั้น เขาก็ปอดลอยทันที, Thai definition: ใจไม่สู้ดีชักจะหวาดๆ
ผู้รุกราน[N] invader, See also: attacker, raider, aggressor, Syn. ผู้บุกรุก, Example: มนุษย์เป็นผู้รุกรานที่อยู่ของสัตว์ป่า, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ล่วงล้ำเข้าไปก้าวร้าวระราน
พรั่น[V] fear, See also: be afraid, be frightened, be scared, be terrified, Syn. กลัว, หวั่น, พรั่น, พรั่นพรึง, หวาดหวั่น, Ant. กล้า, Example: ่ในใจของคนเหล่านั้นยังพรั่นอยู่ว่าเมื่อเลิกประเพณีล่าหัวแล้วจะเกิดเหตุเภทภัยตามมา, Thai definition: รู้สึกหวั่นกลัว
พรั่นพรึง[V] fear, See also: be afraid, be frightened, be scared, be terrified, Syn. หวั่น, กลัว, หวาดหวั่น, พรั่น, Example: ปัญหาอุปสรรคที่รอคอยเราอยู่เบื้องหน้าอาจจะดูเป็นเรื่องหนักหนาจนบางคนพรั่นพรึง, Thai definition: รู้สึกหวั่นกลัว
เปีย[N] braid, See also: plait, queue, pigtail, Syn. ผมเปีย, หางเปีย, Example: หล่อนเลิกไว้เปียเส้นโตแล้วเปลี่ยนมาเป็นไว้ผมสั้นเสมอใบหู, Count unit: ข้าง,เส้น, Thai definition: ผมที่ไว้ยาวบริเวณท้ายทอย, ผมที่ถักห้อยยาวลงมา
เปีย[N] braid, See also: plait, queue, pigtail, Example: หล่อนเลิกไว้เปียเส้นโตแล้วเปลี่ยนมาเป็นไว้ผมสั้นเสมอใบหู, Count unit: ข้าง, เส้น, Thai definition: ลายที่ถัก 3 ขาไขว้กัน
ผมเปีย[N] pigtail, See also: plaits, braid, queue, Syn. เปีย, หางเปีย, Example: หล่อนถักผมเปียเส้นผอมเหมือนรูปร่างนั่งกินข้าวคนเดียวมุมห้องเงียบๆ เหงาๆ, Thai definition: ผมที่ถักห้อยยาวลงมา
สะทกสะท้าน[V] tremble in fear, See also: quail, be frightened, fear, be afraid, Syn. กลัว, เกรงกลัว, งกงัน, หวั่นใจ, Example: เขาไม่ได้สะทกสะท้านกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลยสักน้อย
แสยง[V] fear, See also: dread, be afraid, Syn. แหยง, แขยง, หวาดเกรง, เกรง, Ant. กล้า, Example: คนที่ยังจำเหตุการณ์วิกฤตครั้งนั้นได้ดียังอดรู้สึกแสยงไม่ได้ว่าเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็ไม่เคยตกอกตกใจเท่านี้มาก่อน
หงอ[V] fear, See also: be afraid, Syn. กลัว, Example: หากหมาย่อขาคู่หลังเตี้ยลงเรี่ยพื้น หางตกหยุดแกว่งหมายความว่าเขา“หงอ”ยอมจำนน, Thai definition: กลัวจนตัวงอ
หนาวใจ[V] be afraid, See also: be in fear, be lonely, Syn. เปล่าเปลี่ยว, เหงา, เหงาใจ, Example: สำหรับใครที่ไปเที่ยวทุ่งบัวตองที่อำเภอขุนยวม แม่ฮ่องสอน ในช่วงสองสามอาทิตย์ข้างหน้านี้ ระวังหนาวนะครับ ยิ่งหนาวใจยิ่งอันตรายจริงๆ
หย็อง[V] fear, See also: dread, be afraid of, Syn. กลัว, ไม่สู้, หวาดกลัว, Ant. กล้า, Example: แค่เห็นคู่ต่อสู้ เขาก็หย็องเสียแล้ว
ตระหนก[ADJ] frightened, See also: scared, alarmed, afraid, panicky, Syn. ตกใจ, หวาด, ผวา, Example: เธอกรีดร้องเสียงตระหนกพร้อมกับถอยหลังกรูด, Thai definition: ที่มีอาการตกใจกลัวต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ถัก[V] knit, See also: twine, weave, crochet, braid, plait, Example: เล็กวิมาลามีนิ้วเรียวผอมและนิ้วนี้ทำการฝีมือเก่งฉกาจ ไม่ว่าจะถักโครเชท์หรือถักริมผ้าเช็ด, Thai definition: เอาเส้นเชือกหรือหวาย เป็นต้น ไขว้สอดประสานกันให้เป็นลวดลายต่างๆ บ้าง ให้เป็นเส้นและเป็นผืนบ้าง ให้ติดต่อกันบ้าง
ระย่อ[V] fear, See also: be afraid of, lose heart, be disheartened, be discouraged, Syn. ท้อถอย, ท้อ, ทดท้อ, Thai definition: ไม่คิดสู้หรือขาดกำลังใจเพราะกลัว
ร้อนตัว[V] be afraid of being involved or incriminated, See also: worry, have a guilty conscience, get alarm, Example: รัฐมนตรีหลายคนร้อนตัวกันใหญ่ หลังจากที่ข่าวการประมูลซื้อคอมพิวเตอร์ถูกวิจารณ์อย่างหนัก, Thai definition: กลัวว่าโทษ หรือความลำบากจะมาถึงตัว
ย่อแหยง[V] fear, See also: be afraid, be frightened, be alarmed, be scared, Syn. เกรงกลัว, กลัวเกรง
ยั่น[V] be afraid, See also: fear, dread, frighten, apprehend, be frightened, be alarmed, be scared, Syn. ครั่นคร้าม, ท้อถอย, Example: เขาไม่ยั่นกับเรื่องแค่นี้
ประหวั่น[V] fear, See also: dread, be frightened, be afraid of, be fearful, be in dread of, Syn. กลัว, หวาดหวั่น, ครั่นคร้าม, พรั่นพรึง, พรั่นใจ, Ant. กล้าหาญ, กล้าสู้, Example: เขาไม่เคยประหวั่นผู้ใด
ประหวั่นพรั่นพรึง[V] be afraid of, See also: be frightened, fear, Syn. หวาดหวั่น, ครั่นคร้าม, พรั่นพรึง, พรั่นใจ, Example: เขาไม่เคยประหวั่นพรั่นพรึงใคร
ปล้นสะดม[V] plunder, See also: raid, rob, pillage, sack, loot, Syn. ปล้น, ยกเค้า, Example: ชาวบ้านช่วยกันปราบปรามโจรสลัดที่ฉวยโอกาสมาปล้นสะดมชาวบ้านตามริมฝั่งทะเลจนเป็นที่เข็ดขยาดของพวกมิจฉาชีพ
ชิงทรัพย์[V] rob, See also: loot, plunder, raid, Syn. ปล้น, โจรกรรม, Example: เขาถูกชิงทรัพย์ระหว่างเดินทางกลับบ้าน
กลัวผี[V] afraid of ghost, See also: fear ghost, Example: ส่วนมากเด็กชายจะกลัวสัตว์เด็กหญิงจะกลัวผี
กระอิดกระเอื้อน[V] be reluctant to speak, See also: be afraid to make an opinion, refrain from a reply, Syn. อิดเอื้อน, Example: เขามัวแต่กระอิดกระเอื้อนไม่พูดออกมาเสียที, Thai definition: ไม่กล้าที่จะพูด, กล่าวไม่เต็มปาก
กรอง[V] braid, See also: plait, interlace, weave, Syn. ถัก, ทอ, Example: กรองหญ้าคา คือการถักทอหญ้าคา, Thai definition: ถัก, ทอ
กริ่งเกรง[V] fear, See also: afraid of, Syn. เกรง, หวาดกลัว, Ant. กล้า, Example: ใจของเขากริ่งเกรงว่าคนรักไม่ซื่อสัตย์ต่อเขา
ครั่นคร้าม[V] fear, See also: be afraid, dread, Syn. สะทกสะท้าน, เกรงกลัว, Example: อุปสรรคใดๆ เขาไม่เคยครั่นคร้าม
คร้าม[V] be afraid, See also: scare, fear, dread, Syn. ขยาด, ไม่กล้าสู้, Example: พม่าเริ่มหวาดหวั่นฝีมือไทยและยังส่งผลสะท้อนไปถึงประเทศใกล้เคียงทำให้คร้ามเกรงฝีมือของไทยไม่กล้าจะมารุกราน, Thai definition: กลัวเพราะเคยรู้ฤทธิ์มาแล้ว
ขวัญเสีย[V] afraid, See also: fearful, disheartened, unnerved, scared, demoralize, Syn. เสียขวัญ, ขวัญหาย, ขวัญบิน, ใจหาย+G118, Example: ทหารขวัญเสียเมื่อหัวหน้าได้รับบาดเจ็บ, Thai definition: กลัวจนไม่ได้สติ
ขวัญอ่อน[V] fearful, See also: afraid, nervous, frightened, Syn. ตกใจ, ขวัญหาย, ขวัญเสีย, ขวัญบิน, Example: เขาเป็นคนพูดเสียงดังขนาดเด็กๆ ที่ขวัญอ่อนตกใจร้องไห้จ้า, Thai definition: ตกใจง่าย
ดิ้น[N] braid, See also: metallic thread, tinsel, Example: หล่อนตัดดิ้นเป็นท่อนสั้นๆ สอดไหมเข้าใต้ดิ้นแล้วปัก, Thai definition: เส้นเงิน ทอง หรือทองแดง สำหรับปักลวดลายบนผ้าหรือแพรเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วยกัน[v. exp.] (chūay kan) EN: help one another ; help each other ; help together   FR: s'entraider ; s'épauler ; se soutenir
ดิ้น[n.] (din) EN: braid ; metallic thread ; tinsel   
โจมตี[v.] (jōmtī) EN: attack ; assault ; raid   FR: attaquer ; charger ; assaillir
แข็ง[X] (khaeng) EN: hard ; solid ; harsh ; strong ; firm   FR: dur ; solide ; raide ; fort
แข็งทื่อ[v.] (khaeng theū) EN: be rigid ; be solid , be stiff   FR: raidir
ขาม[v.] (khām) EN: be afraid of ; fear   FR: craindre ; avoir peur (de)
ขมวดจุก[v. exp.] (khamūat juk) EN: plait one's hair ; braid one's hair ; tie a cord in a knot   FR: nouer un chignon
ขยาด[v.] (khayāt) EN: fear ; quail ; recoil ; be afraid   FR: craindre ; être craintif ; se méfier ; être méfiant
เข็ด[v.] (khet) EN: be afraid ; be scared ; fear   FR: craindre ; appréhender ; redouter
เข็ดขยาด[v. exp.] (khet khayāt) EN: be afraid of doing something   
เข็ดเขี้ยว[v.] (khetkhīo) EN: be afraid to do something again   
เข็ดข้อ[v.] (khetkhø) EN: be afraid to fight again   
เข็ดหลาบ[v. exp.] (khet lāp) EN: be afraid of doing something again   FR: avoir compris la leçon
ขี้ขลาด[adj.] (khīkhlāt) EN: timid ; timorous ; chicken-hearted ; fearful ; afraid ; scared ; cowardly ; craven   FR: peureux ; craintif ; poltron ; couard (litt.) ; trouillard (fam.) ; froussard (fam.)
ขี้กลัว[adj.] (khīklūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless   FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
คร้าม[v.] (khrām) EN: be afraid ; scare ; fear ; dread ; be awed by ; have due respect for   FR: être intimidé ; être impressionné ; craindre
ขวัญอ่อน[adj.] (khwan øn) EN: fearful ; afraid ; nervous ; frightened   
ขวัญเสีย[adj.] (khwan sīa) EN: afraid ; fearful ; disheartened ; unnerved ; scared ; demoralized   
เกลือก[v.] (kleūak) EN: be afraid of ; scare ; fear ; be terrified   FR: craindre
กลัว[v.] (klūa) EN: be afraid ; fear ; be frightened ; be scared ; dread ; be apprehensive   FR: avoir peur ; être effrayé ; s'effrayer ; s'alarmer ; craindre ; redouter ; appréhender
กลัวแพ้[v. exp.] (klūa phaē) EN: be afraid of losing   FR: avoir peur de perdre
กลัวผี[v. exp.] (klūa phī) EN: be afraid of ghosts   FR: craindre les fantômes ; être effrayé par les mauvais esprits
กลัวสอบตก[v. exp.] (klūa søp tok) EN: be afraid of failing an examination ; be afraid of flunking   FR: craindre d'échouer à un examen ; craindre d'être collé à un examen ; être hanté par la peur de l'échec
กลัวตาย[v. exp.] (klūa tāi) EN: be afraid of death ; be afraid of dying ; fear death   FR: avoir peur de mourir ; craindre la mort
กลัวตก[v. exp.] (klūa tok) EN: be afraid of falling   FR: avoir peur de tomber ; craindre la chute
เกรง [v.] (krēng) EN: fear ; be afraid of ; be in awe of ; dread   FR: craindre ; appréhender
เกรงใจ [X] (krēngjai) EN: be considerate ; have deference ; caring for ; be too courteous ; be afraid of offending ; look up with great respect ; give high priority to how another person feels/thinks about sth   FR: montrer de la déférence ; témoigner son respect ; faire preuve de considération ; montrer de la réserve ; craindre de déranger ; craindre d'offenser ; se gêner
เกรงกลัว[v.] (krēngklūa) EN: revere ; be afraid of ; scare ; fear   FR: craindre ; redouter ; avoir peur
หลาบ[v.] (lāp) EN: be afraid to do something ; have a lingering fear ; be scared   FR: craindre les conséquences
หลุมหลบภัย[n.] (lumlopphai) EN: airraid shelter   
หนาวใจ[v.] (nāojai) EN: be afraid   
ผมเปีย[n.] (phompīa) EN: pigtail ; plaits ; braid ; queue   FR: tresse de cheveux [m]
พรั่น[v.] (phran) EN: be afraid ; be apprehensive ; be timorous   FR: avoir peur ; appréhender ; craindre
ผู้รุกราน[n.] (phūrukrān) EN: invader ; attacker ; raider ; aggressor   FR: envahisseur [m] ; agresseur [m]
เปีย[n.] (pīa) EN: pigtail ; queue ; tassel ; plait ; braid   FR: queue [f] ; tresse de cheveux [f]
ปล้น[v.] (plon) EN: rob ; plunder ; pillage ; loot ; burgle ; maraud ; ransack ; raid ; hijack   FR: piller ; dépouiller ; dévaliser
ปล้นสะดม[v.] (plonsadom) EN: plunder ; raid ; rob ; pillage ; sack ; loot   
ร้อนตัว[v. exp.] (røn tūa) EN: be afraid   FR: avoir peur
รุกราน[v.] (rukrān) EN: invade ; attack ; assault ; encroach ; raid ; infringe ; intrude ; burst into   FR: envahir ; attaquer ; assaillir ; agresser
รู้สึกกลัว[v.] (rūseuk klūa) EN: feel afraid ; be scared   
สัญญาณภัยทางอากาศ[n. exp.] (sanyān phai thāng ākāt) EN: air-raid warning   FR: alerte aérienne [f]
สะทก[v.] (sathok) EN: fear ; dread ; feel afraid   FR: avoir peur ; craindre
สะทกสะท้าน[v.] (sathoksathān) EN: tremble in fear ; quail ; be frightened ; fear ; be afraid   FR: trembler de peur
สยดสยอง[v.] (sayotsayøng) EN: be horrified ; be horrible ; be dreadful ; be afraid ; recoil ; draw back interior   
ตึง[adj.] (teung) EN: tight ; strained ; stretched , taut ; tense   FR: raide ; tendu
ถัก[v.] (thak) EN: knit ; twine ; weave ; crochet ; braid ; plait   FR: tricoter ; crocheter ; tresser
ที่กำบังภัย[n. exp.] (thīkambang phai) EN: air raid shelter   FR: abri antiaérien [m]
หวั่น[v.] (wan) EN: be afraid of ; be frightened ; fear ; be apprehensive   FR: s'effrayer ; s'épouvanter
หวาดกลัว[v.] (wātklūa) EN: fear ; be scared ; dread ; be anxious ; be afraid of   
หวอ[n.] (wø) EN: sound of a siren ; sound of air-raid warning   

CMU English Pronouncing Dictionary
RAID    R EY1 D
BRAID    B R EY1 D
RAIDS    R EY1 D Z
AFRAID    AH0 F R EY1 D
RAIDER    R EY1 D ER0
RAIDED    R EY1 D AH0 D
BRAIDS    B R EY1 D Z
RAIDERS    R EY1 D ER0 Z
UPBRAID    AH0 P B R EY1 D
RAIDING    R EY1 D IH0 NG
BRAIDED    B R EY1 D AH0 D
RAIDERS'    R EY1 D ER0 Z
BRAIDING    B R EY1 D IH0 NG
RAIDER'S    R EY1 D ER0 Z
UNAFRAID    AH2 N AH0 F R EY1 D
BRAIDWOOD    B R EY1 D W UH2 D
UPBRAIDED    AH0 P B R EY1 D AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
raid    (v) (r ei1 d)
braid    (v) (b r ei1 d)
raids    (v) (r ei1 d z)
afraid    (j) (@1 f r ei1 d)
braids    (v) (b r ei1 d z)
raided    (v) (r ei1 d i d)
raider    (n) (r ei1 d @ r)
braided    (v) (b r ei1 d i d)
raiders    (n) (r ei1 d @ z)
raiding    (v) (r ei1 d i ng)
upbraid    (v) (uh2 p b r ei1 d)
air-raid    (n) - (e@1 - r ei d)
braiding    (v) (b r ei1 d i ng)
unafraid    (j) (uh2 n @ f r ei1 d)
upbraids    (v) (uh2 p b r ei1 d z)
air-raids    (n) - (e@1 - r ei d z)
upbraided    (v) (uh2 p b r ei1 d i d)
upbraiding    (v) (uh2 p b r ei1 d i ng)
upbraidings    (n) (uh2 p b r ei1 d i ng z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
恐れる[おそれる, osoreru] Thai: เกรง English: to be afraid of

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschirmung {f}shield; screen; shield braid [Add to Longdo]
Angreifer {m}raider [Add to Longdo]
Angst {f} | aus Angst vor | Angst haben vorfear; angst | for fear of | to be afraid of; to be scared of [Add to Longdo]
Bombenangriff {m}; Bombardement {n} [mil.]bomb attack; air raid [Add to Longdo]
Flechte {f}braid [Add to Longdo]
Fliegeralarm {m}air raid warning [Add to Longdo]
Fliegerangriff {m}air raid [Add to Longdo]
Fluss {m} | Flüsse {pl} | rückgebaute Flüsse | staugeregelter Fluss | stauregulierter Fluss | verzweigter Flussriver | rivers | reconverted rivers | regulated river | impounded river | braided river [Add to Longdo]
Furcht haben vorto be afraid of [Add to Longdo]
Geflecht {n}; Schirmung {f}; Umflechtung {f} | leitendes Geflechtbraid | braided conductor [Add to Longdo]
Geflechtdichtung {f}braided seal [Add to Longdo]
Geflechtschlauch {m}braided sleeve [Add to Longdo]
Kabelgeflecht {n}; Leitungsgeflecht {n}cable braid [Add to Longdo]
Kabelschirmanschluss {m}braid termination [Add to Longdo]
Litze {f}braid (wire); lace; cord; flex [Add to Longdo]
Luftangriff {m} [mil.]air raid [Add to Longdo]
Luftschutz {m} | ziviler Luftschutzair-raid protection | civil air defence; civil air defense [Am.] [Add to Longdo]
Luftschutzkeller {m}; Luftschutzraum {m}; Luftschutzbunker {m} [mil.]air-raid shelter [Add to Longdo]
Raubüberfall {m} durch Rammen mit einem Fahrzeugsram raid [Add to Longdo]
Raubzug {m} | Raubzüge {pl}raid | raids [Add to Longdo]
Razzia {f}raid; round-up; crackdown [Add to Longdo]
eine Razzia durchführento raid [Add to Longdo]
Schirmgeflecht {n} [electr.] | überstehendes Schirmgeflechtshielding braid | protruding shielding braid [Add to Longdo]
Stoßtrupp {m}raiding patrol [Add to Longdo]
Tresse {f} | goldene Tresse(strip of) braid; stripe | gold braid [Add to Longdo]
Überfall {m} (auf)attack (on); raid (on) [Add to Longdo]
Vorwurf {m}upbraiding [Add to Longdo]
Vorwürfe machen | machte Vorwürfeto upbraid | upbraided [Add to Longdo]
Zopf {m}braid [Am.]; plait [Add to Longdo]
sich ängstigen (um)to be afraid; to be alarmed; to be worried (about) [Add to Longdo]
ängstlich; bange; besorgt {adj}afraid [Add to Longdo]
angreifendraiding [Add to Longdo]
befürchtendafraid [Add to Longdo]
flechten (Haar) | flechtend | geflochten | er/sie flicht; er/sie flechtet | ich/er/sie flocht | er/sie hat/hatte geflochten | ich/er/sie flöchteto braid; to plait | braiding; plaiting | braided; plaited | he/she braids | I/he/she braided | he/she has/had braided | I/he/she would braid [Add to Longdo]
furchtlos; unerschrocken {adj}unafraid [Add to Longdo]
geschimpftupbraided [Add to Longdo]
schimpfen | schimpfend | schimpftto upbraid | upbraiding | upbraids [Add to Longdo]
überfälltraids [Add to Longdo]
(Bank) überfallen | überfallend | überfallento raid (a bank) | raiding | raided [Add to Longdo]
vorwerfend {adv}upbraidingly [Add to Longdo]
wasserscheuafraid of water [Add to Longdo]
Das wird nicht ganz leicht sein.I'm afraid it's not so easy. [Add to Longdo]
Du brauchst doch keine Angst zu haben.You surely don't have to be afraid. [Add to Longdo]
Einer muss leider verzichten.Somebody has to do without, I'm afraid. [Add to Longdo]
Ich befürchte ...I'm afraid ... [Add to Longdo]
Ich bin nicht Ihrer Meinung.I'm afraid, I don't agree. [Add to Longdo]
Ich fürchte, dass ...; Es ist leider so, dass ...I am afraid that ... [Add to Longdo]
Ich fürchtete, er möchte sich blamieren.I was afraid he would put his foot in it. [Add to Longdo]
Ich kann dem nicht zustimmen.I'm afraid I couldn't go along with that. [Add to Longdo]
Leider ja.I'm afraid so. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お下げ[おさげ, osage] (n) wearing one's hair in braids [Add to Longdo]
びくびく[, bikubiku] (adv,n,vs,adj-no) (on-mim) being afraid of; being fearful; being timid; being nervous; (P) [Add to Longdo]
アーセニッククロライド[, a-senikkukuroraido] (n) arsenic chloride [Add to Longdo]
ウォータースライダー;ウオータースライダー[, uo-ta-suraida-; uo-ta-suraida-] (n) (See 水滑り台) water slide; water slider [Add to Longdo]
オーバースライド[, o-ba-suraido] (n) overslide [Add to Longdo]
オーバーライド[, o-ba-raido] (n) override [Add to Longdo]
カライダ[, karaida] (n) {comp} Kaleida [Add to Longdo]
キスアンドライド[, kisuandoraido] (n) kiss-and-ride; dropping family member off at a station [Add to Longdo]
グライダー[, guraida-] (n) glider; (P) [Add to Longdo]
グライディング[, guraideingu] (n) gliding [Add to Longdo]
グライドパス[, guraidopasu] (n) glide path [Add to Longdo]
グラフスライド[, gurafusuraido] (n) {comp} chart slide [Add to Longdo]
コライダー[, koraida-] (n) collider [Add to Longdo]
サーフライダー[, sa-furaida-] (n) surf rider [Add to Longdo]
サイクルアンドライド方式[サイクルアンドライドほうしき, saikuruandoraido houshiki] (n) cycle and ride system [Add to Longdo]
ショットガンブライド[, shottoganburaido] (n) shotgun bride [Add to Longdo]
ジューンブライド[, ju-nburaido] (n) June bride; (P) [Add to Longdo]
スクロールバースライダ[, sukuro-ruba-suraida] (n) {comp} scroll bar slider [Add to Longdo]
ストライド[, sutoraido] (n) stride [Add to Longdo]
スナップショットスライド[, sunappushottosuraido] (n) {comp} snapshot slide [Add to Longdo]
スライダ[, suraida] (n) {comp} slider [Add to Longdo]
スライダー[, suraida-] (n) slider (usu. volume control); (P) [Add to Longdo]
スライダーメモリ[, suraida-memori] (n) slider-memory [Add to Longdo]
スライダック[, suraidakku] (n) (abbr) variable autotransformer [Add to Longdo]
スライディング[, suraideingu] (n,vs) sliding; (P) [Add to Longdo]
スライディングキャッチ[, suraideingukyacchi] (n) sliding catch [Add to Longdo]
スライディングシート[, suraideingushi-to] (n) sliding seat [Add to Longdo]
スライディングシステム[, suraideingushisutemu] (n) sliding system [Add to Longdo]
スライディングスケール[, suraideingusuke-ru] (n) sliding scale [Add to Longdo]
スライディングタックル[, suraideingutakkuru] (n) sliding tackle [Add to Longdo]
スライド[, suraido] (n) (1) slide; (2) change (in value or situation); proportional change; (vs) (3) to slide; to slip; (4) to change (in value, e.g. with a sliding scale); to change (in situation); (P) [Add to Longdo]
スライドガラス[, suraidogarasu] (n) microscope slide (wasei [Add to Longdo]
スライドグラス[, suraidogurasu] (n) slide glass [Add to Longdo]
スライドショー[, suraidosho-] (n) {comp} slide show [Add to Longdo]
スライドバルブ[, suraidobarubu] (n) slide valve [Add to Longdo]
スライドフィルム[, suraidofirumu] (n) (See ポジフィルム) slide film; positive or reversal film [Add to Longdo]
スライドプロジェクター[, suraidopurojiekuta-] (n) slide projector [Add to Longdo]
スライドマスタ[, suraidomasuta] (n) {comp} slide master [Add to Longdo]
スライドライブラリ[, suraidoraiburari] (n) {comp} slide library [Add to Longdo]
スライドルール[, suraidoru-ru] (n) (obsc) (See 計算尺) slide rule [Add to Longdo]
スライド制[スライドせい, suraido sei] (n) sliding scale system [Add to Longdo]
テキストスライド[, tekisutosuraido] (n) {comp} text slide [Add to Longdo]
テストライダー[, tesutoraida-] (n) test rider [Add to Longdo]
トライデント[, toraidento] (n) Trident [Add to Longdo]
ハンググライダー[, hanguguraida-] (n) hang glider [Add to Longdo]
ハンググライディング[, hanguguraideingu] (n) hang gliding [Add to Longdo]
ハングライダー[, hanguraida-] (n) (col) (abbr) (See ハンググライダー) hang glider [Add to Longdo]
パークアンドライド[, pa-kuandoraido] (n) park-and-ride [Add to Longdo]
パラグライダー[, paraguraida-] (n) paraglider; (P) [Add to Longdo]
ビームライダー[, bi-muraida-] (n) beam rider [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不含糊[bù hán hu, ㄅㄨˋ ㄏㄢˊ ㄏㄨ˙, ] unambiguous; unequivocal; explicit; prudent; cautious; not negligent; unafraid; unhesitating; really good; extraordinary [Add to Longdo]
危惧[wēi jù, ㄨㄟ ㄐㄩˋ, / ] afraid; apprehensive [Add to Longdo]
古墓丽影[gǔ mù lì yǐng, ㄍㄨˇ ㄇㄨˋ ㄌㄧˋ ˇ, / ] Tomb Raider [Add to Longdo]
[zhà, ㄓㄚˋ, ] upbraid [Add to Longdo]
[háo, ㄏㄠˊ, ] air-raid shelter; trench [Add to Longdo]
奔袭[bēn xí, ㄅㄣ ㄒㄧˊ, / ] long-range raid [Add to Longdo]
好怕的[hǎo pà de, ㄏㄠˇ ㄆㄚˋ ㄉㄜ˙, ] worthy of being afraid of [Add to Longdo]
害怕[hài pà, ㄏㄞˋ ㄆㄚˋ, ] to be afraid; to be scared [Add to Longdo]
忌惮[jì dàn, ㄐㄧˋ ㄉㄢˋ, / ] be afraid of; fear [Add to Longdo]
[pà, ㄆㄚˋ, ] to be afraid; to fear [Add to Longdo]
怕生[pà shēng, ㄆㄚˋ ㄕㄥ, ] fear of strangers; to be afraid of strangers (of small children) [Add to Longdo]
[bù, ㄅㄨˋ, ] terror; terrified; afraid; frightened [Add to Longdo]
[qiè, ㄑㄧㄝˋ, ] afraid; rustic [Add to Longdo]
[kǒng, ㄎㄨㄥˇ, ] afraid; frightened; to fear [Add to Longdo]
恐怕[kǒng pà, ㄎㄨㄥˇ ㄆㄚˋ, ] fear; to dread; I'm afraid that...; perhaps; maybe [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, ] afraid [Add to Longdo]
惕然[tì rán, ㄊㄧˋ ㄖㄢˊ, ] to be afraid, fearful of [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, / ] afraid; trembling [Add to Longdo]
惧怕[jù pà, ㄐㄩˋ ㄆㄚˋ, / ] to be afraid [Add to Longdo]
[shè, ㄕㄜˋ, / ] afraid; be feared; to fear; to frighten; to intimidate [Add to Longdo]
昂然[áng rán, ㄤˊ ㄖㄢˊ, ] upright and unafraid [Add to Longdo]
沿边儿[yán biān r, ㄧㄢˊ ㄅㄧㄢ ㄖ˙, 沿 / 沿] to trim (border with braid, tape etc) [Add to Longdo]
争臣[zhēng chén, ㄓㄥ ㄔㄣˊ, / ] minister not afraid to give forthright criticism [Add to Longdo]
生怕[shēng pà, ㄕㄥ ㄆㄚˋ, ] to fear; afraid; extremely nervous; for fear that; to avoid; so as not to [Add to Longdo]
空袭[kōng xí, ㄎㄨㄥ ㄒㄧˊ, / ] air raid; attack from the air [Add to Longdo]
窜犯[cuàn fàn, ㄘㄨㄢˋ ㄈㄢˋ, / ] to raid; an intrusion (of the enemy, or bandit groups) [Add to Longdo]
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, ] braid on a robe [Add to Longdo]
[tāo, ㄊㄠ, / ] braid; cord; sash [Add to Longdo]
[tīng, ㄊㄧㄥ, ] silk braided cord [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] to join, to splice, to braid [Add to Longdo]
缉查[jī chá, ㄐㄧ ㄔㄚˊ, / ] to raid; to search (for criminal) [Add to Longdo]
编织[biān zhī, ㄅㄧㄢ ㄓ, / ] weave; knit; plait; braid [Add to Longdo]
编制[biān zhì, ㄅㄧㄢ ㄓˋ, / ] weave; plait; braid; work out; draw up; authorized strength; establishment [Add to Longdo]
[biàn, ㄅㄧㄢˋ, / ] braid [Add to Longdo]
[tāo, ㄊㄠ, ] braid; cord; sash [Add to Longdo]
袭击[xí jī, ㄒㄧˊ ㄐㄧ, / ] an attack (esp. surprise attack); raid; to attack [Add to Longdo]
赴汤蹈火[fù tāng dǎo huǒ, ㄈㄨˋ ㄊㄤ ㄉㄠˇ ㄏㄨㄛˇ, / ] not afraid of any difficulty (成语 saw) [Add to Longdo]
[biàn, ㄅㄧㄢˋ, / ] a braid or queue; to plait [Add to Longdo]
辫子[biàn zi, ㄅㄧㄢˋ ㄗ˙, / ] plait; braid; pigtail; a mistake or shortcoming that may be exploited by an opponent; handle [Add to Longdo]
进袭[jìn xí, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧˊ, / ] raid; carry out a raid; invade [Add to Longdo]
防空洞[fáng kōng dòng, ㄈㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄉㄨㄥˋ, ] air-raid shelter [Add to Longdo]
发辫[fà biàn, ㄈㄚˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] braid [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
位取り表記法[くらいどりひょうきほう, kuraidorihyoukihou] positional (representation) system, positional notation [Add to Longdo]
位取り表現[くらいどりひょうげん, kuraidorihyougen] positional representation [Add to Longdo]
位取り表現法[くらいどりひょうげんほう, kuraidorihyougenhou] positional (representation) system, positional notation [Add to Longdo]
信頼できるホスト[しんらいできるホスト, shinraidekiru hosuto] trusted host [Add to Longdo]
信頼できる機能[しんらいできるきのう, shinraidekirukinou] trusted functionality [Add to Longdo]
レイド[れいど, reido] RAID [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
位取り[くらいどり, kuraidori] Stelle (vor-hinter dem Komma) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Raid \Raid\ (r[=a]d), n. [Icel. rei[eth] a riding, raid; akin to
   E. road. See {Road} a way.]
   1. A hostile or predatory incursion; an inroad or incursion
    of mounted men; a sudden and rapid invasion by a cavalry
    force; a foray.
    [1913 Webster]
 
       Marauding chief! his sole delight
       The moonlight raid, the morning fight. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
       There are permanent conquests, temporary
       occupations, and occasional raids.  --H. Spenser.
    [1913 Webster]
 
   Note: A Scottish word which came into common use in the
      United States during the Civil War, and was soon
      extended in its application.
      [1913 Webster]
 
   2. An attack or invasion for the purpose of making arrests,
    seizing property, or plundering; as, a raid of the police
    upon a gambling house; a raid of contractors on the public
    treasury. [Colloq. U. S.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Raid \Raid\, v. t. [imp. & p. p. {Raided}; p. pr. & vb. n.
   {Raiding}.]
   To make a raid upon or into; as, two regiments raided the
   border counties.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RAID
     Redundant Array of Independent / Inexpensive Disks (HDD, RAID)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top