Search result for

*puppy*

(93 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: puppy, -puppy-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
puppy[N] ลูกสุนัข, See also: ลูกหมา, Syn. pup, whelp
puppy[N] เด็กหนุ่มอ่อนหัด
puppy love[N] ความรักระหว่างเด็กหนุ่มและเด็กสาวที่ยังไม่มั่นคง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
puppy(พัพ'พี) n. ลูกสุนัข,ลูกสัตว์,เด็กหนุ่มที่หยิ่งยโส, See also: puppyhood n. puppydom n. puppyish adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
puppy(n) ลูกสุนัข

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Puppy!-หมาน้่อย! Marley & Me (2008)
Please take this puppy It looked so cute and yummyได้โปรดรับเลี้ยงหมาน้อยตัวนี้ด้วย มันทั้งน่ารักและแสนซื่อสัตย์ทีเดียว Portrait of a Beauty (2008)
Puppy!ลูกหมานิ ! Bolt (2008)
Well, hello puppy. Did you come for some of grandma's butter bean dumplings?ว่าไงจ๊ะ ลูกหมาน้อย มาขออาหารเหรอจ๊ะ? Bolt (2008)
Isn't that right you little puppy dog?ใช่ไม๊ละ เจ้าลูกหมาตัวน้อยๆ Bolt (2008)
He's a Telmarine, not some lost puppy. You said you were gonna get rid of him.เขาเป็นชาวเทลมารีน ไม่ใช่ลูกหมาหลงนา ไหนเจ้าบอกว่าจะกำจัดเขาไง The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Or a puppy or something.รึไม่ก็หมา อะไรพวกนั้น Marley & Me (2008)
You're so sweet. You're like a little clearance puppy.หนูน่ารักจัง หนูเหมือนลูกหมาเลหลังเลยนะลูก Marley & Me (2008)
- Hello, puppy.-สวัสดี หมาน้อย Marley & Me (2008)
Clearance Puppy likes you.ลูกหมาเลหลังชอบคุณ Marley & Me (2008)
I'll just call him Clearance Puppy till you get back.ผมจะเรียกมันว่าลูกหมาเลหลัง จนกว่าคุณจะกลับมา Marley & Me (2008)
- You're worried about me with a puppy?-คุณห่วงผมหรือห่วงหมา? Marley & Me (2008)
- How's my puppy?-ลูกหมาเป็นไง? Marley & Me (2008)
- Come back, puppy.-กลับมานี่ หมาน้อย! Marley & Me (2008)
- Oh, I love their puppy breath.-โอ ฉันชอบลมหายใจลูกหมาจัง Marley & Me (2008)
- I think the "puppy instead of a baby" idea is working.-ฉันว่าไอ้ไอเดีย"ลูกหมาแทนลูกคน"นี่เวิร์คว่ะ Marley & Me (2008)
I can't let you have the puppy, but you might have a shot with the big dog.ผมคงให้คุณเอาลูกหมาไปไม่ได้ แต่ถ้าหมาใหญ่อาจจะไม่แน่นะ Marley & Me (2008)
This is gonna be even better than the puppy.ดูแลง่ายกว่าลูกหมา เป็นไหนๆอยู่แล้ว Marley & Me (2008)
Bye, Clearance Puppy.ลาก่อนนะ ลูกหมาเลหลัง Marley & Me (2008)
Well, Natalie, Colby was following you around like a puppy dog.จริงสิ นาตาลี, โคลบี้เดินตามเธอต้อยๆเหมือนลูกหมาเลยนะ The House Bunny (2008)
- Amy, there's a puppy!เอมี่.. ไปดูลูกหมากัน ไฮน์ริช.. The Ruins (2008)
- Bye, puppy!ไปก่อนนะเจ้าหมาน้อย! The Ruins (2008)
I wanna stay with the puppy.ฉันอยากได้ลูกหมาไปเลี้ยงจัง The Ruins (2008)
Bye, puppy!ลาก่อนเจ้าหมาน้อย! The Ruins (2008)
What, the puppy?อะไรน่ะ ลูกสุนัขนี่น่ะเหรอ Hachi: A Dog's Tale (2009)
Puppy, puppy!หมาน้อย พัพปี้ Hachi: A Dog's Tale (2009)
Here, hey... puppy.เฮ้ เฮ้ ... Hachi: A Dog's Tale (2009)
Puppy, puppy... come on.หมาน้อย หมาน้อย เร็วเข้า Hachi: A Dog's Tale (2009)
That's good... ohh. Good puppy.อย่างนั้น ดี โอ้ น่ารัก Hachi: A Dog's Tale (2009)
Fine young puppy like that.ยอมรับลูกสุนัขอย่างนั้น Hachi: A Dog's Tale (2009)
Do you want a puppy? You want a puppyอยากได้ลูกสุนัขมั้ย อยากได้มั้ย Hachi: A Dog's Tale (2009)
Oh, the puppy flyer, yes? Are you the dog's owner?โอ้ ประกาศลูกสุนัข ใช่ คุณเป็นเจ้าของเหรอ Hachi: A Dog's Tale (2009)
Aw! It's a puppy! Ah!มันคือลูกหมา Up (2009)
I'm vegetarian and I worked in the puppy heart, for God's sake.ไม่มีทาง ฟังนี่ ฉันเป็นมังสวิรัติ Drag Me to Hell (2009)
To me home was a, puppy name Buck.บ้านสำหรับฉันก็คือ เจ้าหมาชื่อบัค Zombieland (2009)
- That's his puppy.- หมาเขานะ Zombieland (2009)
Enough to know that that's one sick puppy in there.- ดูเหมือนวิกนะ Cold Comfort (2009)
Danny said you had a puppy,but he died.แดนนีบอกว่าคุณเคยเลี้ยงลูกสุนัข แต่มันก็ตาย A Shade of Gray (2009)
Now all of a sudden, he started following Sam around like a little puppy.แล้วอยู่ๆวันดีคืนดี เขาก็เริ่มตามแซมต้อยๆๆเหมือนลูกหมา The Twilight Saga: New Moon (2009)
Put that puppy down, dorota.วางลุกหมาลงซะ โดโรต้า You've Got Yale! (2009)
Great, so now it's puppy love.แจ๋ว ตอนนี้เป็นรักวัยหวาน Ben 10: Alien Swarm (2009)
I had to beg my parents for four days and three nights for a puppy.ฉันต้องขอร้องพ่อแม่ตั้งสามคืนสี่วันเพื่อลูกสุนัขตัวหนึ่ง Episode #1.8 (2009)
How about a horse instead of a puppy?งั้นเอาม้าไปแทนลูกหมามั้ย? Episode #1.8 (2009)
Do you mean that a one-day puppy should be scared of a tiger?มันไม่ใช่ ลูกสุนัขไม่กลัวเสือ หรอกเหรอ Episode #1.9 (2009)
You think that I'm a puppy...?เธอคิดว่าฉันเป็นหมาหรือไง? Episode #1.17 (2009)
Get a puppy, not some actor dog!เลี้ยงลูกสุนัข ไม่ใช่สุนัขนักแสดง Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
Smell my puppy, don't you?ได้กลิ่นหมาตัวเล็กของฉัน ละสิ ใช่ไหม? Remains to Be Seen (2009)
- My dog won't get your puppy all riled up?หมาผมจะไม่ทำให้ลูกหมาคุณ ขุ่นเคืองอะไรใช่ไหม? Remains to Be Seen (2009)
Is the cutest golden retriever puppy you ever saw.เป็นลูกหมาโกลเด้นรีทรีฟเว่อร์ที่น่ารักที่สุดเลย Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
But you can't keep following me around like a lost puppy.แต่คุณสามารถตามฉันไปไหนมาไหนเหมือนลูกหมาหลงทางได้หรอกนะ Pilot (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
puppyA healthy child can no more sit still than a puppy can.
puppyA puppy followed me wagging its tail.
puppyHe named his puppy Pooch.
puppyHe paid as much as a hundred dollars for a puppy.
puppyI had a puppy when I was a boy.
puppyIt is great fun to play with a puppy.
puppyI've been searching for my puppy for weeks.
puppyMother bought us a puppy.
puppyNever have I seen such a cute puppy as this.
puppySusan found out where the puppy had come from.
puppyThe boy clasped the puppy to his chest.
puppyThe puppy grew larger and larger every day.
puppyThe puppy licked her on the cheek.
puppyThis puppy is crying, because it is homesick for its mother.
puppyWe have a new puppy. He is about 12 weeks old.
puppyWe looked for our lost puppy, but in vain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รักแรก[N] puppy love, See also: first love, Syn. รักแรกพบ, Thai definition: ความรักครั้งแรก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกหมา[n. exp.] (lūk mā) EN: puppy ; pup   FR: chiot [m]
ลูกสุนัข[n.] (lūk sunak) EN: puppy ; pup   FR: chiot [m]
รักของเด็ก ๆ[xp] (rak khøng dek dek) EN: puppy love   FR: premier amour [m]
รักแรก[n. exp.] (rak raēk) EN: puppy love ; first love   FR: premier amour [m]
สุนัข[n.] (sunak) EN: dog ; bitch ; puppy ; hound   FR: chien [m] ; chienne [f] ; chiot [m] ; limier [m] ; cabot [m] (fam.) ; clébard [m] (fam.) ; clebs [m] (fam.) ; toutou [m] (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
PUPPY    P AH1 P IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
puppy    (n) (p uh1 p ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hündchen {n}; junger Hundpup; puppy [Add to Longdo]
Jugendliebe {f}puppy love; early love [Add to Longdo]
Welpe {m} | Welpen {pl}puppy; pup | puppies; pups [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
puppyลูกหมา

Japanese-English: EDICT Dictionary
パピー[, papi-] (n) puppy [Add to Longdo]
犬ころ[いぬころ, inukoro] (n) pup; puppy; whelp [Add to Longdo]
犬子;犬児;狗;狗児[えのこ(犬子;犬児;狗);えのころ;えぬ(狗), enoko ( inu ko ; inu ji ; ku ); enokoro ; enu ( ku )] (n) (arch) (See 子犬) puppy [Add to Longdo]
子犬;小犬;仔犬[こいぬ, koinu] (n) puppy [Add to Longdo]
初恋(P);はつ恋[はつこい, hatsukoi] (n) first love; puppy love; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小狗[xiǎo gǒu, ㄒㄧㄠˇ ㄍㄡˇ, ] pup; puppy [Add to Longdo]
早恋[zǎo liàn, ㄗㄠˇ ㄌㄧㄢˋ, / ] puppy love [Add to Longdo]
[pī, ㄆㄧ, ] puppy badger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Puppy \Pup"py\, n.; pl. {Puppies}. [F. poup['e]e doll, puppet.
   See {Puppet}, and cf. {Pup}, n.]
   1. (Zool.) The young of a canine animal, esp. of the common
    dog; a whelp.
    [1913 Webster]
 
   2. A name of contemptuous reproach for a conceited and
    impertinent person.
    [1913 Webster]
 
       I found my place taken by an ill-bred, awkward puppy
       with a money bag under each arm.   --Addison.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Puppy \Pup"py\, v. i. [imp. & p. p. {Puppied}; p. pr. & vb. n.
   {Puppying}.]
   To bring forth whelps; to pup.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top