Search result for

*professionals*

(62 entries)
(1.7777 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: professionals, -professionals-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Paraprofessionals in social serviceผู้ช่วยงานบริการสังคม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There wouldn't be any need for me to do this if you were professionals.ถ้าพวกคุณเป็นมืออาชีพกัน ก็ไม่จำเป็นต้องมีฉัน Beethoven Virus (2008)
How can I tell the professionals that even though I'm the conductor... pull the strings like this, tune like that, how can I interfere with your techniques?ฉันจะบอกมืออาชีพอย่างพวกคุณยังไงดีหล่ะ ถึงแม้ฉันจะเป็นวาทยากร ฉันจะบอกให้คุณดึงนี่ จูนนั่น หรือเข้าไปแทรกแซงเทคนิคของพวกคุณได้ยังไง Beethoven Virus (2008)
That's why you were great coaching professionals, that's your style.นายอ่ะ ต้องเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่และเก่งกาจเหลือเกิน นั่นแหละคือ สไตล์ของนาย Beethoven Virus (2008)
Now, you're professionals. Act like it.ตอนนี้ พวกนายคือมืออาชีพ แสดงแบบนั้นเข้าไว้ Mandala (2009)
I'm grateful I could stay here and wait it out while an army of trained professionals restores our home.แต่เดี๊ยวก่อนนะ ในระหว่างที่กองทัพกำลังทำบ้านอยุ่นี้ ได้ข่าวจากเซรีน่าบ้างป่าว Remains of the J (2009)
We're professionals.เราต้องเป็นมืออาชีพ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Leave it to the professionals.ทิ้งให้ผู้เชี่ยวชาญเถอะ Episode #3.2 (2009)
Leave it to the professionals.ให้ผู้เชี่ยวชาญเค้าทำเถอะ Episode #3.2 (2009)
It's full of mole men and middle-class professionals.ข้างล่างเต็มไปด้วยคนจรจัด กับพวกชนชั้นกลาง Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
Can we at least do this like professionals? Exorcizamus te, omnis immundus. Sammy?เราทำให้มันดูเหมือนมืออาชีพหน่อยได้มั้ย แซมมี่? Good God, Y'All (2009)
After dentists,obstetricians have the highest rate of suicide among medical professionals.ถ้าไม่นับหมอฟัน หมอสูติมีสถิติฆ่าตัวตายมากที่สุด Throwdown (2009)
But next time, please leave the evidence where you found it, and let the experienced professionals do their job.ในคราวหน้ากรุณาปล่อยทิ้ง หลักฐานเอาไว้ในจุด ตรงที่พวกเธอพบศพ แล้วปล่้อยให้ เจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ จัดการเอง The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
How did two, obviously professionals, pass right through security personal kill 41 soldiers and get away?ทหารรับจ้าง 2 คน จะผ่านระบบรักษาความปลอดภัย มาฆ่าทหาร 41 คน แล้วหนีออกไปได้ยังไง The Expendables (2010)
Some turn to friendly professionals.บางคนหันไปพึ่งมืออาชีพ How About a Friendly Shrink? (2010)
They're medical professionals, Jax.พวกเขาเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ เเจ็ค The Push (2010)
You see, consummate professionals.นายเห็นแล้วนี่ ผู้เชี่ยวชาญ โปรเฟสชั่นแนล Chuck Versus the Role Models (2010)
And the groupies were... Professionals.แล้วก็พวกวงทั้งหลาย เป็นพวกมืออาชีพ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
You've been out of the game. Leave it to the professionals.ตอนนี้ นายออกจากเกมไปพักหนึ่ง Exile on Main St. (2010)
Seriously, professionals like us!มือโปรอย่างพวกเราเนี่ยนะ! Personal Taste (2010)
Right, yeah. Because we are professionals.ใช่ เพราะ เราเป็นมืออาชีพ Chuck Versus the Cubic Z (2010)
I don't want my people working with unprofessionals.ผมไม่อยากให้คนของผมทำงานกับพวกไม่มีความเป็นมืออาชีพ One (2010)
You're the professional of the professionals, aren't you, Sir?ก็คุณสอนให้ฉันเป็นมือโปรเอง ทำไม่ได้หรือคะ? Episode #1.15 (2010)
These women, they are professionals.ผู้หญิงพวกนี้ เค้ามือโปรฯ The Flowers of War (2011)
We're professionals.เราผู้เชี่ยวชาญ No Strings Attached (2011)
Bugger this. Look! Get me some professionals, all right?เอาอย่างนี้ไอ้น้อง หามืออาชีพมาทำสิ ได้ไหม Fright Night (2011)
Sounds like a musical. Similar victimology-- young professionals killed 3 miles apart.เหยื่อสาวถูกมืออาชีพฆ่าห่างกัน 3 ไมล์ With Friends Like These (2011)
Nowadays, most churches turn people like him over to medical professionals.ในปัจจุบัน, คริสตจักรส่วนใหญ่ จะให้คนไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ With Friends Like These (2011)
They are the professionals ...- อะไร Help Us Help You (2011)
They're professionals, right?พวกเขาเป็นมืออาชัพทั้งนั้น ถูกไหมครับ? Cops & Robbers (2011)
You made my men, some of the most highly trained professionals in the world, look like a bunch of minimum-wage mall cops.นายทำให้คนของฉัน ซึ่งเป็นมืออาชีพ ผ่านการฝึกที่เรียกได้ว่าโหดที่สุดในโลก กลายเป็นยามเฝ้าห้างไปเลย Thor (2011)
And you will. Leave it to the professionals.ได้คืนแน่นอน ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของมือโปร The Adventures of Tintin (2011)
And I only deal with professionals, not kids who operate out of their parents' garage.และบอกไว้ก่อนนะว่าฉันรับ แต่พวกมืออาชีพ ไม่ใช่พวกเด็กๆ ที่ทำงานในโรงรถในของพ่อแม่ Darkness (2012)
Well, hey, we are the professionals.ก็ เฮ้ เรามันมืออาชีพ Adventures in Babysitting (2012)
I did a search of chess players rated 2,200 or higher, which would make them Masters but not necessarily professionals.ฉันค้นหาคนเล่นหมากรุก ที่มีแต้ม 2200 ขึ้นไป ที่ทำให้เขาเป็นมาสเตอร์ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นมืออาชีพ True Genius (2012)
In fact, none of the survivors saw the same two healthcare professionals or went to the same hospitals.ที่จริง ไม่มีเหยื่อที่รอดชีวิตคนไหนเลย ไปหาหมอคนเดียวกัน หรือไป โรงพยาบาลเดียวกัน Unknown Subject (2012)
Is it common for traveling business professionals to use your facility?เป็นเรื่องปกติรึเปล่า ที่คนที่เดินทางมาติดต่อธุรกิจ จะมาใช้ยิมของคุณ Closing Time (2012)
Most of the victims are from out of town and new to the area, so we should look at anyone trusted to offer advice to visiting professionals.เหยื่อส่วนใหญ่มาจาก นอกเมืองและยังใหม่กับพื้นที่ ดังนั้น เราควรมองหา คนน่าเชื่อถือที่จะให้คำแนะนำ ให้ไปหาผู้เชี่ยวชาญได้ Closing Time (2012)
And Oxy is expensive, so look at medical care professionals and caregivers, anyone with access to prescription drugs.และออกซี่แพงมาก เพราะฉะนั้น ดูตามศูนย์การแพทย์ ทั้งพวกผู้เชี่ยวชาญและพวกที่ให้ความช่วยเหลือ ใครก็ตามที่เข้าถึงใบสั่งยาได้  ()
They're professionals.พวกเขาเป็นมืออาชีพ Hit (2012)
Has a rap sheet. He was dealing drugs to rich kids and professionals.เป็นพวกไม่ได้เรื่อง เขาขายยา Through the Looking Glass (2012)
Today, the story is of the great job done by these two teams of consummate professionals working together in harmony.วันนี้เป็นเรื่องของการทำงานที่ดี โดยสองทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพได้บรรลุเผล การทำงานร่วมกันด้วยความสามัคคี The Crimson Ticket (2012)
Sheik, these are professionals, and they run the best casinos in the United States.คนเหล่านี้เป็นพวกบริหารคาสิโนที่ดีที่สุดในสหรัฐ American Hustle (2013)
It takes professionals.มันต้องใช้ความเป็นมืออาชีพ Pain & Gain (2013)
Professionals have foursomes.แต่มือโปรมีสี่ Sadie Hawkins (2013)
I know you know fixers, professionals you keep on retainer to cover up your seedy lifestyle.ฉันรู้ว่าคุณรู้จักใครบางคน พวกมืออาชีพที่คุณซุกซ่อนไว้ เพื่อปกปิดวิถีชีวิตของคุณ In the Evening (2013)
Both of these women were professionals, young, single, blond, both in their late 20s, and petite.หญิงทั้งคู่มั่นคงทางอาชีพ อายุน้อย โสด ผมบลอนด์ ทั้งคู่อายุ 20 ปลายๆ และรูปร่างเล็ก The Inspiration (2013)
Leave the investigating to the professionals, okay, Mr. Hatch?ให้ตำรวจจัดการเรื่องนี้เถอะ? Clear the Bear (2013)
Other than you, how many medical professionals had direct access to the President this morning?นอกจากคุณแล้ว, มีคนกี่คน ที่สามารถเข้า ไปในห้องของประธานาธิบดีได้? Invisible Leash (2013)
But late last night, he was taken by professionals.แต่เมื่อคืน เขาถูกจับตัวไปจากผู้เชี่ยวชาญ Girl in the Flower Dress (2013)
Trained professionals to guide you through the financial wilderness.การฝึกอบรมอาชีพให้คำแนะนำ คุณ ผ่านป่าการเงิน The Wolf of Wall Street (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
PROFESSIONALS    P R AH0 F EH1 SH AH0 N AH0 L Z
PROFESSIONALS'    P R AH0 F EH1 SH AH0 N AH0 L Z
NONPROFESSIONALS    N AA0 N P R AH0 F EH1 SH AH0 N AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
professionals    (n) (p r @1 f e1 sh @ n @ l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Halbprofi {m} | Halbprofis {pl}semiprofessional; semipro | semiprofessionals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘッドハンティング[, heddohanteingu] (n) head-hunting; recruiting professionals from other companies [Add to Longdo]
玄人筋[くろうとすじ, kuroutosuji] (n) professionals [Add to Longdo]
玄人跣;玄人はだし[くろうとはだし, kuroutohadashi] (n) ability that outdoes (shames) professionals [Add to Longdo]
口腔[こうこう;こうくう, koukou ; koukuu] (n,adj-no) (こうくう is used by medical professionals) the oral cavity; mouth cavity [Add to Longdo]
鼻腔[びこう;びくう, bikou ; bikuu] (n) (びくう is used by medical professionals) the nasal cavity [Add to Longdo]
副鼻腔[ふくびこう;ふくびくう, fukubikou ; fukubikuu] (n) (ふくびくう is used by medical professionals) paranasal sinus; paranasal cavity; sinus paranasales [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top