Search result for

*pitiful*

(110 entries)
(2.4198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pitiful, -pitiful-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pitiful[ADJ] น่าดูถูก, See also: น่าทุเรศ
pitiful[ADJ] น่าสงสาร, See also: น่าเวทนา, น่าอนาถ, Syn. miserable, misfortunate, pathetic, piteous
pitifully[ADV] อย่างน่าดูถูก
pitifully[ADV] อย่างน่าเวทนา
pitifulness[N] ความปรานี, See also: ความสงสาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pitiful(พิท'ทิฟูล) adj. น่าเวทนา,น่าสงสาร,น่าดูถูก, See also: pitifulness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
pitiful(adj) น่าสงสาร,น่าสมเพช,น่าเวทนา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's a shame the Italian nation has to be brought into disrepute by the lunatic actions of a pitiful few fascist pimps.ไม่ให้ความอัปยศประณาม ประเทศอิตาลี ได้รับการซื้อเข้ามาในความเสีย ชื่อเสียง โดยการกระทำของคนบ้าไม่กี่ How I Won the War (1967)
Pitiful.ฮ่ะๆ ! An American Tail (1986)
You-- lt's-- lt's pitiful!คุณนี่มันน่าดูถูกนัก Junior (1994)
That was pitiful. Come on, you really gotta hawk it back.น่าสังเวชมาก คุณต้องขากสเลดซะก่อน Titanic (1997)
Capitalist exploitation survived for centuries... yet its "classics" are pitiful!การฉวยประโยชน์ในสังคมทุนนิยม มีมานานมาก แต่กระนั้นรสนิยมแบบคลาสสิค ของพวกเขาก็ดูน่าสมเพช The Red Violin (1998)
Wife is a dead bitch who died so pitifully...เมียเป็นผู้หญิงชั้นต่ำ ที่ตายอย่างน่าอนาถ... Failan (2001)
how pitiful of them.ถ้าลองคิดดูดีๆล่ะก็ พวกเขาน่าสงสารมาก Last Order: Final Fantasy VII (2005)
You look pitiful trying to forget Ju-Mong.เจ้าดูน่าเวทนานักที่พยายามจะลืมจูมง Episode #1.41 (2006)
How pitiful, so I play with him.ช่างน่าสงสารจัง.. ดังนั้นชั้นก็เลยเล่นกับเค้า Almost Love (2006)
that pitiful face that says if i don't back you up, i love the other one more.แล้วลูกก็จะทำหน้าแบบว่า หน้าตาน่าสงสาร นั่นหมายความว่า ถ้าแม่ไม่เข้าข้างเธอ แม่รักอีกฝ่ายนึงมากกว่า Smiles of a Summer Night (2007)
You mean you try... pitifully.นายหมายถึงพยายามน่ะเหรอ น่าเวทนา Dex, Lies, and Videotape (2007)
Poor,pitiful you.เจ้าผู้น่าสมเพชเวทนา Chapter Seven 'Out of Time' (2007)
Stop hanging on pitifully.หยุดทำตัวน่าเวทนา. The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
It's already quite pitiful to be beaten up.มันน่าสงสารนะที่ถูกตีน่ะ Flowers for My Life (2007)
Isn't it even more pitiful if you apply medicine on your own wound?มันจะไม่น่าสงสารน้อยลงหรอกนะ ถ้าคุณได้ทำแผลน่ะ Flowers for My Life (2007)
I'll be able to help out since you seem to have a pitiful life.! ฮานคยุล ถ้าอยากพูดความจริงเมื่อไหร่ ก็ค่อยโทรมาหาฉัน First Cup (2007)
Plenty of time to reminisce about your pitifully short lives.เวลาถมถืดให้ขบคิดว่า จะจบชีวิตแสนสั้นของเจ้ายังไงดี Stardust (2007)
Well, in the last few days he has fixed me coffee, bought me these pitiful little flowers and just now, called just to see if I'm doing okay.ก็สองสามวันก่อน เขาชงกาแฟให้ฉัน ซื้อดอกไม้มาให้ และวันนี้ก็ยังโทรมาถามว่าฉันสบายดีมั้ย Fireproof (2008)
Pitiful?น่าสงสารเหรอ? Iljimae (2008)
It looks like Jasmine, but not as pitiful like jasmineมันดูคล้ายกับดอกมะลิ แต่ไม่ใช่มะลิที่ต่ำต้อย Iljimae (2008)
But that bird is very pitiful.แต่นกนั่นน่าสงสารมากนะ Iljimae (2008)
We are pitiful people with no money, time and abilities.เราเป็นพวกที่น่าเวทนา ไร้ซึ่งเงินทอง เวลา และความสามารถ Beethoven Virus (2008)
The members are really pitiful.เฮ้อ ช่างน่าสงสารสมาชิกจริงๆ Beethoven Virus (2008)
Right, you're pitiful as well.เออใช่ นายก็น่างสารเหมือนกัน Beethoven Virus (2008)
Begging for some pitiful bread.ขอทานสำหรับขนมปังที่น่าอนาถอย่างนั้น นี่.. Episode #1.7 (2008)
You're pitiful in that you can't trust anyone.คุณนี่มันน่าสมเพชที่คุณ ไว้ใจใครไม่ได้. Episode #1.7 (2008)
You're pitiful in that you can't trust anyone.คุณนี่มันน่าสมเพชที่คุณ ไว้ใจใครไม่ได้.. Episode #1.7 (2008)
She has a pitiful life.เธอมีชีวิตที่น่าสมเพช Episode #1.7 (2008)
More pitiful than me, but she's always been caring for you all.น่าสมเภช ยิ่มกว่าแม่อีก, แต่เธอจะห่วงใยเจ้าเสมอ Episode #1.7 (2008)
- It's true that you'll look pitiful.- เป็นความจริง ที่คุณจะดูน่าสงสาร. Episode #1.7 (2008)
That's because I found you pitiful, since you can't trust anyone.นั่นเป็นเพราะ ผมเห็นว่าคุณมันน่าสมเพช, เพราะคุณไม่สามารถไว้ใจใครได้ Episode #1.8 (2008)
Humiliated all the more for having tried so pitifully hard.เสื่อมเสียเกียรติทั้งหมด\ ทั้งๆ ที่ได้ทำงานมาอย่างหนัก Frost/Nixon (2008)
This is pitiful. What's that?นี่มันน่าสมเพช Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
That's the last mistake of its short, pitiful life.นั่นคงเป็นสิ่งผิดพลาดสุดท้ายในชีวิตอันน่าเศร้าล่ะ Jump the Shark (2009)
Your tactical droid has informed me of the pitiful job you have done protecting our investment on Ryloth.ดรอยด์วางกลยุทธ์ของเจ้ารายงานข้าเรื่อง งานน่าสมเพชที่เจ้าทำ การพิทักษ์แหล่งเงินทุนของเราบนไรลอธ Liberty on Ryloth (2009)
You disgust me, all of you! Pitiful!ชั้นขยะแขยงแกหว่ะ น่าสมเพส Never Let Me Go (2009)
I was feeling all poor, pitiful me because of the shit I had brought on myself.ฉันรู้สึกสมเพชตัวเอง เพราะปัญหาที่ตัวเองแส่หาเอง New World in My View (2009)
He just looked so pitiful.เขาแค่ดูน่าสงสาร Goblin's Gold (2010)
For you, this woman, to drive the car. The car is really pitiful.คุณผู้หญิงขับรถอย่างนี้ สงสารรถจริงๆ Dae Mul (2010)
Am I really that pitiful in your eyes?ในสายตาคุณฉันมันน่าสงสารใช่มั้ย? Episode #1.11 (2010)
If you had gone there, you would have just said those pitiful I'm sorry a hundred times and came out.ถ้าเป็นคุณไป คุณคงเอาแต่พูดขอโทษเป็นร้อยครั้งแล้วก็กลับออกมา Episode #1.9 (2010)
From another point of view, maybe he is the most pitiful person in my family.บางที เขาอาจจะน่าสงสารที่สุด ในครอบครัวของเรา Episode #1.5 (2010)
As a famous writer with millions of fans, you look pitiful.มีแฟนๆนับล้านๆในฐานะนักเขียนดาวรุ่ง แต่ดูสิ คุณดูน่าเศร้าขนาดไหนในตอนนี้ Episode #1.8 (2010)
Do you know how pitiful you look?รู้มั้ยว่าเธอน่าสมเพชขนาดไหนน่ะ The Birth of the Rich (2010)
Look, no pitiful loser can defeat a Minotaur.อย่าดูถูกตัวเอง นายสามารถฆ่ามิโนทอร์ได้ Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
This is even more pitiful than I thought.นี่มันน่าสมเพชกว่าที่ฉันคิดไว้อีกนะ As I Lay Dying (2011)
I hate that you've become pitiful.ฉันเกลียดที่คุณกลายเป็นคนน่าสงสาร City Hunter (2011)
Pitiful girl.แฮมเบอร์เกอร์คืออะไรเหรอ Spellbound (2011)
My look at have so pitiful.ฉันก็บอกแล้วไง ว่าฉันมีความสุขมาก Spellbound (2011)
Is because of pitiful her.ที่นายจะไม่ไปหาคุณยอริ ก็ไม่ใช่เพราะฉันนี่นา Spellbound (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pitifulHe's unlucky to a pitiful extent.
pitifulThat's pitiful ... don't put on such a death-bed look from just a body slam.
pitifulThe little girl, deeply moved by the old man's pitiful story, burst into tears.
pitifulThe pitiful sight moved us to tears.
pitifulThe pitiful tale fetched tears from the girl.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิปโยค[ADJ] tragic, See also: sorrowful, grievous, miserable, pitiful, Example: ฉันคิดถึงเรื่องแม่น้ำวิปโยคที่ยายชอบเล่าให้ฟัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
น่าเห็นใจ[V] be sympathized, See also: be pitiful, be pitiable, Syn. น่าสงสาร, Example: การดำเนินชีวิตของผู้หญิงปัจจุบันน่าเห็นใจเพราะต้องทำทุกอย่างโดยเฉพาะเศรษฐกิจปัจจุบันจะต้องทำทั้ง 2อย่างทำทั้งงานและงานบ้าน
น่าอนาถ[ADJ] tragic, See also: pathetic, sad, pitiful, miserable, Syn. น่าเศร้า, น่าเวทนา, น่าอเนจอนาถใจ, Example: ราชีพ คานธีต้องพบกับจุดจบที่น่าอนาถและอย่างไม่มีใครคาดฝัน
แผ่เมตตา[V] be compassionate, See also: extend loving kindness to all, be pitiful, wish happiness to all creatures, think benevole, Syn. แผ่ส่วนบุญ, Example: เราควรฝึกแผ่เมตตาให้ผู้อื่นแล้วชีวิตจะมีความสุข, Thai definition: ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข
น่าสังเวช[V] feel pity for, See also: pity, be sympathy, be pitiful, be poor, Syn. น่าสมเพช, น่าอนาถ, น่าสงสาร, น่าเวทนา, Example: เด็กขอทานที่เดินอยู่หน้างานน่าสังเวชที่สุด, Thai definition: น่าเศร้าสลดหดหู่
น่าสังเวช[ADJ] pitiful, Syn. น่าสมเพช, น่าอนาถ, น่าสงสาร, น่าเวทนา, Thai definition: ที่น่าเศร้าสลดหดหู่
ทุเรศ[ADJ] pitiable, See also: shameful, awful, dreadful, God-awful, pitiful, obscene, Syn. น่าสมเพช, น่าสังเวช, Example: หยุดพฤติกรรมเห็นแก่ได้อย่างน่าทุเรศนี่เสียที, Notes: (ปาก)
อนาถ[ADJ] pitiful, See also: tragic, miserable, wretched, pitiable, Syn. น่าสังเวช, สลดใจ, Example: ผมทนเห็นภาพอนาถที่เกิดขึ้นนั่นไม่ไหว, Notes: (บาลี)
อนาถ[ADV] pitifully, See also: miserably, tragically, pitiably, Syn. น่าสังเวช, สลดใจ, Example: ผู้ใหญ่บ้านถูกมือปืนยิงจนเสียชีวิตอย่างอนาถ, Notes: (บาลี)
อนาถใจ[ADJ] pitiful, See also: miserable, tragic, wretched, pitiable, Syn. น่าสังเวช, สลดใจ, Example: ภาพของนักการเมืองที่โกงกินกลายเป็นเรื่องอนาถใจสำหรับคนทั่วไป
อนาถใจ[V] pity, See also: be dismayed, have a pity, be pitiful, Syn. สังเวช, สลดใจ, Example: ผมอนาถใจในความประพฤติของเขา
อนาถา[ADV] pitifully, See also: miserably, tragically, Syn. น่าสงสาร, น่าสังเวช, อนาถ, Example: เธอต้องหลบหนีไปทำแท้งอย่างอนาถา
น่าสมเพช[ADJ] pitiful, See also: pitiable, very poor and bad, Syn. น่าสังเวช, น่าอนาถ, น่าเวทนา, Example: ฉันไม่มีวันลืมว่าฉันเคยมีชีวิตน่าสมเพชเพียงใด
น่าสมเพช[ADJ] pitiful, See also: pitiable, very poor and bad, Syn. น่าสังเวช, น่าอนาถ, น่าเวทนา, Example: ฉันไม่มีวันลืมว่าฉันเคยมีชีวิตน่าสมเพชเพียงใด
ความปรานี[N] kindness, See also: pitifulness, sympathy, graciousness, Syn. ความเมตตา, ความกรุณา, ความเอ็นดู, Ant. ความโหดร้าย, ความทารุณ, Example: พ่อใจดำทอดทิ้งแม่ไปอย่างไร้ความปรานี, Thai definition: ความเอ็นดูด้วยความสงสาร
น่าสมเพช[ADJ] pitiful, See also: pitiable, very poor and bad, Syn. น่าสังเวช, น่าอนาถ, น่าเวทนา, Example: ฉันไม่มีวันลืมว่าฉันเคยมีชีวิตน่าสมเพชเพียงใด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาถา[adv.] (anāthā) EN: pitifully ; miserably ; tragically   
ความปรานี[n.] (khwām prānī) EN: kindness ; pitifulness ; sympathy ; graciousness   FR: pitié [f] ; bienveillance [f]
น่าสังเวช[adj.] (nāsangwēt) EN: pathetic ; sad ; pitiful ; dreadful ; deplorable ; poor   

CMU English Pronouncing Dictionary
PITIFUL    P IH1 T AH0 F AH0 L
PITIFULLY    P IH1 T AH0 F AH0 L IY0
PITIFULLY    P IH1 T AH0 F L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pitiful    (j) (p i1 t i f @ l)
pitifully    (a) (p i1 t i f @ l ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
気の毒[きのどく, kinodoku] Thai: น่าสงสาร น่าสมเพช English: pitiful (an)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erbärmlichkeit {f}pitifulness [Add to Longdo]
erbärmlich; bemitleidenswert {adj}pitiful [Add to Longdo]
erbärmlich {adv}pitifully [Add to Longdo]
mitleidigpitiful [Add to Longdo]
mitleidig {adv}pitifully [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いじらしい[, ijirashii] (adj-i) innocent; lovable; sweet; pitiful; pathetic [Add to Longdo]
お気の毒[おきのどく, okinodoku] (adj-na) (See 気の毒) pitiful; pity [Add to Longdo]
哀れ(P);憐れ;憫れ[あわれ, aware] (n) (1) pity; sorrow; grief; misery; compassion; pathos; (adj-na) (2) pitiable; pitiful; pathetic; miserable; (int) (3) alack; alas; (P) [Add to Longdo]
可哀相(P);可哀そう;可哀想(iK)[かわいそう, kawaisou] (adj-na,n) poor; pitiable; pathetic; pitiful; (P) [Add to Longdo]
可憐[かれん, karen] (adj-na,n) poor; pitiful; cute; sweet; lovely [Add to Longdo]
気の毒[きのどく, kinodoku] (adj-na,n) pitiful; unfortunate; (a) pity; (P) [Add to Longdo]
惨憺;惨澹[さんたん, santan] (adj-t,adv-to) miserable; pitiful; tragic; wretched; horrible [Add to Longdo]
笑止[しょうし, shoushi] (adj-na,n) laughable; ridiculous; pitiful; contemptible; absurdity [Add to Longdo]
痛々しい;痛痛しい;傷々しい(iK);傷傷しい(iK)[いたいたしい, itaitashii] (adj-i) pitiful; pathetic; painful to look at (e.g. painfully thin, painful-looking scars) [Add to Longdo]
痛ましい(P);傷ましい[いたましい, itamashii] (adj-i) pitiful; heartbreaking; tragical; (P) [Add to Longdo]
悲惨[ひさん, hisan] (adj-na) disastrous; tragic; miserable; wretched; pitiful; (P) [Add to Longdo]
物哀れ[ものあわれ, monoaware] (adj-na) (See 哀れ・2) somewhat pitiful [Add to Longdo]
労わしい[いたわしい, itawashii] (adj-i) heartrending; pitiful [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凄怆[qī chuàng, ㄑㄧ ㄔㄨㄤˋ, / ] pitiful; painful; heartrending [Add to Longdo]
可怜[kě lián, ㄎㄜˇ ㄌㄧㄢˊ, / ] pitiful; pathetic [Add to Longdo]
目不忍见[mù bù rěn jiàn, ㄇㄨˋ ㄅㄨˋ ㄖㄣˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] lit. the eye cannot bear to see it (成语 saw); a scene too pitiful to behold [Add to Longdo]
目不忍视[mù bù rěn shì, ㄇㄨˋ ㄅㄨˋ ㄖㄣˇ ㄕˋ, / ] lit. the eye cannot bear to see it (成语 saw); a scene too pitiful to behold [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pitiful \Pit"i*ful\, a.
   1. Full of pity; tender-hearted; compassionate; kind;
    merciful; sympathetic.
    [1913 Webster]
 
       The Lord is very pitiful, and of tender mercy.
                          --James v. 11.
    [1913 Webster]
 
   2. Piteous; lamentable; eliciting compassion.
    [1913 Webster]
 
       A thing, indeed, very pitiful and horrible.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. To be pitied for littleness or meanness; miserable;
    paltry; contemptible; despicable.
    [1913 Webster]
 
       That's villainous, and shows a most pitiful ambition
       in the fool that uses it.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Despicable; mean; paltry. See {Contemptible}.
     [1913 Webster] -- {Pit"i*ful*ly}, adv. --
     {Pit"i*ful*ness}, n.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top