Search result for

*pause*

(235 entries)
(0.0536 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pause, -pause-
Possible hiragana form: *ぱうせ*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pause[VI] หยุดชะงักชั่วคราว, See also: หยุดพัก, หยุดนิ่ง, หยุดคิด, Syn. freeze, rest, stop, Ant. continue
pause[N] การหยุดระหว่างพูด, Syn. break, halt, interruption, suspension
pause[N] การหยุดชั่วขณะ, See also: การพักชั่วขณะ, การหยุดชะงักชั่วคราว, การหยุดกลางคัน, Syn. break, halt, interruption, suspension, Ant. continuity
pause[N] การหยุดคิด, See also: การลังเล, Syn. break, halt, interruption, suspension
menopause[N] ช่วงอายุของผู้หญิงที่ประจำเดือนหมด (ระหว่างอายุ 40-50 ปี), See also: ช่วงวัยหมดประจำเดือน, Syn. climacteric

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aeropause(แอ' โรพอส) n. บริเวณบรรยากาศของโลกที่เบาบางเกินไปที่เครื่องบินจะทำงานได้
menopause(เมน'นะพอซ) n. ภาวะประจำเดือนหมด, See also: menopausic,menopausal adj.
pause(พอซ) n. การหยุดชะงักชั่วคราว. -v. หยุดชั่วคราว
pause keyแป้นพักเป็นชื่อแป้นหนึ่งบนแผงแป้งอักขระ มีคำ Pause อยู่บนแป้น การกดแป้นนี้จะทำให้คอมพิวเตอร์หยุดการทำงานที่กำลังทำอยู่ชั่วครู่หนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
pause(n) การหยุดกลางคัน,การหยุดชั่วครู่
pause(vi) หยุดกลางคัน,หยุดชั่วครู่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pauseพัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pauseการพัก, การชะงัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pauseช่วงหยุด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Pause keyแป้นพัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Pause keyแป้นพัก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pause, compensatoryการพักทดแทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
menopauseวัยหมดระดู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
menopauseวัยหมดระดู, วัยหมดประจำเดือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
compensatory pauseการพักทดแทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
zero current pauseช่วงปลอดกระแส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Andropauseภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย [TU Subject Heading]
Menopauseวัยหมดระดู [TU Subject Heading]
Perimenopauseวัยก่อนและหลังหมดระดู [TU Subject Heading]
Compensatory Pauseระยะพักชดเชย,ช่วงหยุดชดเชยที่สมบูรณ์,การหยุดชดเชย,ช่วงที่ชีพจรขาดหายไป [การแพทย์]
Menopauseหมดประจำเดือน, วัยหมดระดู, ระยะหมดประจำเดือน, วัยหมดประจำเดือน, อาการหมดระดู, ประจำเดือนหมด, วัยขาดประจำเดือน, การหมดประจำเดือน, การหมดระดู, หมดระดู, ตอนใกล้หมดประจำเดือน [การแพทย์]
Menopause, Artififialทำให้เกิดหมดระดู [การแพทย์]
Menopause, Lateระยะหมดระดูที่เกิดล่า [การแพทย์]
Menopause, Prematureการหมดประจำเดือนก่อนวัยที่สมควร, ระยะหมดระดูที่เกิดก่อนกำหนด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Pause.หยุดก่อน Beyond Redemption (2015)
- A pause.- PausePlan B (2010)
Pause.PauseValentine's Day (2012)
Wait!PauseSecret Agenting (2015)
- You wanna pause it?- จะให้ฉันหยุดก่อนมั้ย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
There's no way that we could pause for a minute... you guys go home... and then tomorrow we could just, like, continue?ไม่มีทางเลยรึที่เราจะหยุดพักกันแป๊บนึง ให้พวกนายกลับบ้านไปก่อน แล้วพรุ่งนี้เราค่อยมาเริ่มกันใหม่ Pineapple Express (2008)
Here it is again-- the moment in the year... when we pause to celebrate our fair city.อีกครั้งนึงที่นี่ ช่วงเวลาแห่งปี เมื่อเราหยุดเฉลิมฉลองให้กับเมืองของเรา City of Ember (2008)
Here's one theory of the story of the Rapanui, the inhabitants of Easter Island, that could perhaps give us pause for thought.อีกเรื่องของชาวราปานูอิ พวกเขาอาศัยบนเกาะอีสเตอร์ ซึ่งอาจจะทำให้เราได้ฉุกคิด Home (2009)
A long pause and no answer.นิ่งและไม่มีคำตอบ Confessions of a Shopaholic (2009)
- Long pause, no answer. - No, no...นิ่งและไม่มีคำตอบ ไม่,ไม่ Confessions of a Shopaholic (2009)
And they can't be slowed down or paused.แล้วมันก็เดินช้าลงหรือหยุดลงไม่ได้ Up in the Air (2009)
CTC is going to pause the new media front. They're gonna give it some more thought.CTC จะหยุดใช้การสื่อสารแบบใหม่ชั่วคราว พวกเขาจะลองพิจารณาเพิ่มเติม Up in the Air (2009)
When he paused to reload...ตอนที่เขาหยุดบรรจุลูกกระสุนปืน... Bit by a Dead Bee (2009)
BUT ALL OF THIS IS GIVING ME GREAT PAUSE.ขอโทษด้วยหวานใจ ตอนนี้ยังไม่ได้ ผมมีรายชื่ออีกนิดหน่อยให้คุณ House on Fire (2009)
See white knight pause.และเขาบอกรี้ดกับมอร์แกน ว่าเขาไม่เคยเจอเหยื่อทั้งสองคนเลย Conflicted (2009)
He'd wait until the two had paused for a moment to catch their breaths.เขารอจนกระทั่งทั้งสองหยุดพัก เพื่อหายใจ A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
OK, hey! Pause!ที่นี่คนเยอะเกินไป Tainted Obligation (2009)
- Maybe we should press pause.บางทีเราควรกดปุ่มหยุดชั่วคราว Family Ties (2009)
here comes the awkward pause.มารอเก้อกันดีกว่า Rufus Getting Married (2009)
Please pause it for a moment.หยุดก่อนได้มั้ยครับ... Ohitori sama (2009)
When did you hit menopause?นายหมดประจำเดือนตั้งแต่เมื่อไหร? Changing Channels (2009)
With no awkward pauses,ก็ได้ ผมแค่อยากจะชี้ประเด็นบางอย่าง Social Psychology (2009)
- There's the awkward pause. - Huhh--Aah!ฉันดีใจจริงๆที่คุณไม่ได้กำลังจีบฉัน Social Psychology (2009)
- Is it on pause?นี่แช่ภาพไว้รึเปล่าเนี่ย? Social Psychology (2009)
Oh, menopause.วัยหมดประจำเดือน The Adhesive Duck Deficiency (2009)
Pause for dramatic effect--เบรคให้ลุ้นกันซักนิด... Comparative Religion (2009)
Of course, my moral safeguards gave me pause at the necessary sacrifice.เพราะศีลธรรมที่ฉันมีไง ถึงได้มีการสละเท่าที่จำเป็นเท่านั้น Watchmen (2009)
Residents are advised to pause for a public address.ผู้ว่าราชการจังหวัดควรหยุด ชั่วคราวเพื่อที่อยู่สาธารณะ 9 (2009)
And B, all you have to do is what your teacher says. Play the pauses.อย่างที่สอง เธอต้องทำตามที่ครูเธอพูด คือ เล่นละหยุด The Karate Kid (2010)
I am leading the way through the menopause maze.ฉันกำลังสู้สุดใจพิชิตวัยทอง Sex and the City 2 (2010)
Okay, I need to speak to an ambassador or an embassy... or someone in menopause.โอเค ฉันขอคุยกับท่านทูต หรือ จนท.สถานทูต หรือสาววัยทองคนไหนก็ได้ Sex and the City 2 (2010)
Without those creams and vitamins, I will go ricocheting back into menopause.ถ้าไม่มีครีมกับวิตามิน ฉันจะเหี่ยวเป็นป้าวัยทอง Sex and the City 2 (2010)
I can't be in menopause and in coach.ฉันทนวัยทองกับ นั่งเครื่องชั้นประหยัดไม่ได้ Sex and the City 2 (2010)
AII right, Iet me pause for a sec I'm combusted and I don't want to fall in my step[ยุนอาเริ่มเต้น... Our Family Wedding (2010)
Next, we are going to steal, pause for effect, the moon!เราจะขโมย รอฟังเอ็ฟเฟ็ค ดวงจันทร์ Despicable Me (2010)
Pause, and hear glorious news!หยุดก่อน และรอฟังข่าวแห่งเกียรติยศ Shadow Games (2010)
Let us pause and enjoy it.มาพักและฉลองกันเถอะ Delicate Things (2010)
Take pause, I beg of you.เลิกคิดเถอะ ข้าขอล่ะ Delicate Things (2010)
Pause to clear it.ลบมันซะ Great and Unfortunate Things (2010)
He gave you no pause?มันไม่ลังเลเลยเรอะ Whore (2010)
Turn the hesitations into pauses and say to yourself, "God save the King."ลืมทุกอย่าง แล้วพูดมันกับผม พูดกับผมในฐานะเพื่อน The King's Speech (2010)
Long pauses are good. They add solemnity to great occasions.ซึ่งอาจร้ายแรงที่สุด ในประวัติศาสตร์ของเรา The King's Speech (2010)
- ♪ We are at... ♪ - "We are," take a pause.เรามิสามารถเลี่ยง การเผชิญหน้า ท้าทายนี้ได้ The King's Speech (2010)
Pauses.หยุด. Chapter Fifteen 'Pass/Fail' (2010)
Pauses.หยุด. Chapter Fifteen 'Pass/Fail' (2010)
Could you at least pause the game?อย่างน้อยก็ให้ฉันกดพอสเกมส์ก่อนสิ? Chuck Versus the Three Words (2010)
I know you're upset about Sarah, but there is no pause button on life.ฉันรู้ว่านายเศร้าเรื่องซาร่าห์ แต่ในชีวิตจริงมันไม่มีปุ่มพอสหรอกนะ Chuck Versus the Three Words (2010)
"and the soul wears out the breast, and the heart must pause to breathe..."และวิญญาณ ที่ยังอยู่ในทรวง และหัวใจ ที่ต้องหยุดเต้น... Revelation Zero: Part 1 (2010)
To get a couple of weeks of clean sheets, burgers and "The pause that refreshes".เพื่อให้ได้มานอนที่นอนสะอาดๆ.. กินเบอร์เกอร์.. และเพื่อ "ได้กลับมาพักฟื้นกำลังวังชา" Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
All right, guys, you hear that pause after he says, "And a good day, ?" What do you got for me there?เอาล่ะพวก ได้ยินนะ ที่เขาพูดว่า "และเป็นวันดี" น่ะ? พวกเธอได้อะไรให้ฉันบ้าง? Romantic Expressionism (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pauseAfter an awkward pause, Bill took her by the hand and dragged her upstairs.
pauseHe paused to have a cigarette.
pauseHe paused to look at the poster.
pauseHe spoken for ten minutes without a pause.
pauseIn music or speaking, a pause is frequently used for dramatic effect.
pauseIt's only manners to tackle all out a game that they have gone all out in creating. Pressing the pause button is just rude!
pauseThere was a momentary pause.
pauseThere was a momentary pause in the talk.
pauseThere was a short pause and the housewife said...
pauseThe speaker paused and then went on talking again.
pauseThe thin man paused in the shade with his knees a little bent.
pauseWe should sometimes pause to think.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยุดชั่วคราว[V] pause, Example: เครื่องเล่นจะหยุดชั่วคราวหากคุณกดปุ่มนี้ติดกัน 2 ครั้ง, Thai definition: พักชั่วระยะเวลาครู่หนึ่ง
วัยหมดประจำเดือน[N] menopause, Syn. วัยหมดระดู, Example: ผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนมักจะมีกลุ่มอาการของโรคเมลังคลอเรีย (อาการเศร้า)
ยั้ง[V] halt, See also: cease, pause, restrain, stop, discontinue, Syn. คงที่, ไม่เปลี่ยนแปลง, Example: ทางผู้ดำเนินงานจะต้องยั้งโครงการไว้จนกว่าจะแน่ใจว่างบประมาณมีเพียงพอจึงจะดำเนินการต่อไป
ยั้ง[V] stop, See also: halt, restrain, cease, pause, withhold, curb, Syn. หยุดชะงัก, ขยัก, ระงับ, หักห้าม, Example: พอได้ยินถ้อยคำนั้นเขาถึงกับยั้งอารมณ์ไม่อยู่
วรรค[N] space, See also: interval, pause in writing, gap, Example: ในภาษาไทย ถ้าใช้วรรคผิดก็ทำให้ความหมายของประโยคเปลี่ยนแปลงไปได้, Thai definition: ช่วงหนึ่งของคำหรือข้อความที่สุดลงแล้วเว้นเป็นช่องว่างไว้ระยะหนึ่ง
นิ่งงัน[V] become silent, See also: be at a loss for words, pause, be stumped, be motionless, be quiet, be static, Syn. จังงัง, Example: หลายคนนิ่งงันเหมือนหยุดหายใจไปชั่วขณะ, Thai definition: นิ่งและหยุดชะงักไปชั่วขณะ
ตั้งหลัก[V] stand firm, See also: gain a firm foothold, pause for breath, Example: พวกเขาถอยมาตั้งหลักห่างจากขอบตลิ่งเจ็ดแปดก้าวแล้ววิ่งหนีอย่างรวดเร็ว, Thai definition: เตรียมพร้อมที่จะรับมือเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
ตั้งหลัก[V] stand firm, See also: gain a firm foothold, pause for breath, Example: พวกเขาถอยมาตั้งหลักห่างจากขอบตลิ่งเจ็ดแปดก้าวแล้ววิ่งหนีอย่างรวดเร็ว, Thai definition: เตรียมพร้อมที่จะรับมือเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
ยกไว้[V] stop, See also: pause, stay, stand, tarry, stand still, wait, delay, Syn. งดไว้, พักไว้, หยุดไว้, Example: เรื่องนั้นยกไว้ชั่วคราว
ชะงัก[V] stop short, See also: stop, cease, get stuck, pause, bog down, halt, Syn. หยุด, สะดุด, Example: ตำรวจยังต้องชะงักเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชนกันต่อหน้าต่อตา, Thai definition: หยุดกลางคัน
ครู่ใหญ่[N] a long moment, See also: a long while, a long pause, Example: ครู่ใหญ่หล่อนก็ได้ยินเสียงรถแล่นเข้ามา, Thai definition: ชั่วขณะหนึ่ง นานพอควร
ขาดช่วง[V] cease, See also: pause, stop, discontinue, suspend, Syn. ทิ้งช่วง, Example: การสงครามของไทยกับพม่าขาดช่วงมาตั้งแต่สิ้นรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรราช

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะงัก[v.] (cha-gnak) EN: stop short ; stop ; cease ; get stuck ; pause ; bog down ; halt   
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; balk ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off   FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
กะ[n.] (ka) EN: shift ; turn ; duty   FR: roulement [m] ; pause (Belg.) [f]
การหยุดพัก[n. exp.] (kān yut phak) FR: pause [f] ; halte [m]
ครู่ใหญ่[n. exp.] (khrū yai) EN: a long moment ; a long while ; a long pause   
งัน[v.] (ngan) EN: be stunted ; become silent ; be at a loss for words ; pause ; be stumped   
พักดื่มกาแฟ [n. exp.] (phak deūm kāfaē) EN: coffee break   FR: pause-café [f]
พักครึ่ง [n. exp.] (phak khreung) FR: mi-temps [f] ; pause [f]
พักกลางวัน[n. exp.] (phak klāngwan) EN: breaktime ; lunch break ; lunchtime   FR: pause de midi [f] ; heure de table [f]
ความเสียหาย[v. exp.] (thamhaikoēt khwāmsīahāi) FR: pauser des dégâts ; provoquer des dégâts
วัยหมดระดู[n. exp.] (wai mot radū) EN: menopause   FR: ménopause [f]
วัยทอง[n.] (wai thøng) EN: menopause ; male menopause   
ยั้ง[v.] (yang) EN: halt ; cease ; pause ; restrain ; stop ; discontinue ; withhold ; curb   FR: retenir ; arrêter
หยุด[v.] (yut) EN: stop ; halt ; pause ; lay off ; drop ; cease ; keep from ; break ; let up ; suspend ; discontinue ; terminate   FR: arrêter ; s'arrêter ; stopper ; interrompre ; cesser (de) ; abandonner
หยุดชั่วคราว[v. exp.] (yut chūakhrāo) EN: pause ; suspend temporarily   FR: faire une pause ; suspendre temporairement
หยุดคิด[v. exp.] (yut khit) EN: think about sth ; take time to think ; pause for reflection ; put sth out of one's mind   FR: se donner le temps de la réflexion
หยุดพัก[v. exp.] (yut phak) EN: break ; take a break ; have a break ; stop for a break ; stop for a rest   FR: faire une pause ; marquer une pause ; prendre du repos

CMU English Pronouncing Dictionary
PAUSE    P AO1 Z
PAUSED    P AO1 Z D
PAUSES    P AO1 Z AH0 Z
MENOPAUSE    M EH1 N AH0 P AW2 S
TROPOPAUSE    T R AA1 P AH0 P AO2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pause    (v) (p oo1 z)
paused    (v) (p oo1 z d)
pauses    (v) (p oo1 z i z)
menopause    (n) (m e1 n @ p oo z)
menopauses    (n) (m e1 n @ p oo z i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Kaffeepause(n) |die, pl. Kaffeepausen| ช่วงพักดื่มกาแฟ
Mittagspause(n) |die, pl. Mittagspausen| ช่วงพักกลางวัน, การพักกลางวัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Achtelpause {f} [mus.]eighth note rest [Am.]; quaver rest [Br.] [Add to Longdo]
Arbeitspause {f}break [Add to Longdo]
Atempause {f} | Atempausen {pl}breathing time | breathing times [Add to Longdo]
Aufschub {m}; Pause {f}respite [Add to Longdo]
Auszeit {f}; Unterbrechung {f}; Pause {f}time-out [Add to Longdo]
Erholungspause {f}break [Add to Longdo]
Haltestelle {f}; Aufenthalt {m}; Pause {f}stop [Add to Longdo]
Kaffeepause {f}coffee break [Add to Longdo]
eine Kunstpause machenpause for effect [Add to Longdo]
Lichtpause {f}blue print [Add to Longdo]
Lichtpause {f}diazocopy [Add to Longdo]
Mittagspause {f}; Mittagszeit {f}lunchtime [Add to Longdo]
Mittagspause {f}lunch break [Add to Longdo]
Mittagszeit {f}; Mittagspause {f}lunchhour [Add to Longdo]
Mutterpause {f}master print [Add to Longdo]
Pause {f} | Pausen {pl} | eine Pause einlegen; eine Pause machen | ohne Pause; ohne Unterbrechung; ununterbrochen | in der Pause | nach der Pausebreak; pause | breaks; pauses | to have a break; to take a break | without a break; without respite | at break | after the break [Add to Longdo]
Pause {f} [mus.] | ganze Pause {f} | halbe Pause {f}rest | whole-note rest [Am.]; semibreve rest [Br.] | half-note rest [Am.]; minim rest [Br.] [Add to Longdo]
Pause {f} (Sport; Theater)interval; intermission [Add to Longdo]
Pause {f} (Schule) | Pausen {pl} | kleine Pausebreak; recess [Am.] | breaks; recesses | short break; little break [Add to Longdo]
Pause {f}; Blaupause {f} (Kopie)blueprint [Add to Longdo]
Pause {f}; Durchlichtkopie {f}tracing; trace copy [Add to Longdo]
Pinkelpause {f}break for a pee [slang] [Add to Longdo]
Rast {f}; Pause {f}rest; break [Add to Longdo]
Ruhepause {f} | eine Ruhepause einlegenbreak | to take a break [Add to Longdo]
Schwarzpause {f}hard copy [Add to Longdo]
Stockung {f}pause [Add to Longdo]
Teepause {f}tea break [Add to Longdo]
Umschaltpause {f}change-over delay [Add to Longdo]
Unterbrechung {f}; Pause {f}recess [Add to Longdo]
Unterbrechung {f}; Pause {f}interregnum [Add to Longdo]
Verschnaufpause {f} | Verschnaufpausen {pl}breather | breathers [Add to Longdo]
Viertelpause {f} [mus.] | Viertelpausen {pl}quarter-note rest [Am.]; crotchet rest [Br.] | quarter-note rests; crotchet rests [Add to Longdo]
Wechseljahre {pl} des Mannesmale menopause [Add to Longdo]
dauerhaft; ununterbrochen; pausenlos {adj}uninterrupted [Add to Longdo]
innehalten | mit der Rede innehaltento pause; to stop | to stop speaking; to pause [Add to Longdo]
pausiertpaused [Add to Longdo]
pausen; durchpausen; eine Kopie machento trace [Add to Longdo]
pausen | pausend | paust | pausteto calk | calking | calks | calked [Add to Longdo]
pausiertpauses [Add to Longdo]
pausiertepaused [Add to Longdo]
verschnaufento pause for breath [Add to Longdo]
verschnauftepaused for breath [Add to Longdo]
zögern; verweilen; pausierento pause [Add to Longdo]
Im Programm sind mehrere Pausen vorgesehen.The program will include several breaks. [Add to Longdo]
Menopause {f} [med.]menopause [Add to Longdo]
postmenopausal {adj}; nach der Menopause [med.]postmenopausal [Add to Longdo]
Dringende Pause, muss auf's Klo.UTB : urgent toilet break [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずらずら[, zurazura] (adv-to) in succession; in an endless stream; continuing without pause or interruption [Add to Longdo]
ポーズ(P);ポース(P)[, po-zu (P); po-su (P)] (n) (1) pose; (2) pause; (P) [Add to Longdo]
一呼吸[ひとこきゅう, hitokokyuu] (n,vs) short pause [Add to Longdo]
一時停止[いちじていし, ichijiteishi] (n,vs) suspension; pause [Add to Longdo]
一切り;ひと切り[ひときり, hitokiri] (n) pause; period; step; once; some years ago [Add to Longdo]
一息[ひといき, hitoiki] (n,adj-no) (1) one breath; pause; rest; (2) one go (i.e. in a short time); (3) small amount of effort [Add to Longdo]
一段落[いちだんらく(P);ひとだんらく, ichidanraku (P); hitodanraku] (n,vs) completing the first stage; reaching a point where one can pause; (P) [Add to Longdo]
[ま, ma] (n-adv,n) (1) space (between); gap; interval; distance; (n-adv,n-t) (2) time (between); pause; break; (n-adv,n,n-t) (3) span (temporal or spatial); stretch; period (while); (n-adv,n) (4) relationship (between, among); (5) members (within, among); (conj) (6) (あいだ only) (arch) due to; because of; (P) [Add to Longdo]
[ま, ma] (n) space; room; time; pause; (P) [Add to Longdo]
間を置いて[あいだをおいて;まをおいて, aidawooite ; mawooite] (exp) intermittently; at intervals (of); after a pause [Add to Longdo]
間を置く[あいだをおく;まをおく, aidawooku ; mawooku] (exp,v5k) to pause; to have a short intermission [Add to Longdo]
間合い;間合[まあい, maai] (n) (1) interval; distance; break; pause; (2) suitable time; appropriate opportunity; (3) distance between opponents (kendo) [Add to Longdo]
間断[かんだん, kandan] (n) break in time; interruption; pause [Add to Longdo]
休止[きゅうし, kyuushi] (n,vs,adj-no) pause; cessation; rest; (P) [Add to Longdo]
句読[くとう, kutou] (n,adj-no) punctuation; pause [Add to Longdo]
区切り(P);句切り[くぎり, kugiri] (n) (1) punctuation; pause; juncture; (2) end; (place to) stop; (P) [Add to Longdo]
区切る(P);句切る[くぎる, kugiru] (v5r,vt) (1) (esp. 区切る) to demarcate; to delimit; to divide (an area); to mark off; to cut off; (2) (esp. 句切る) to punctuate; to put an end to (e.g. a sentence); to insert pauses or breaks (e.g. when reading aloud); (P) [Add to Longdo]
更生期[こうせいき, kouseiki] (n) change of life; menopause [Add to Longdo]
更年期[こうねんき, kounenki] (n) menopause; change of life; (P) [Add to Longdo]
合間(P);合い間(io)[あいま, aima] (n,adj-no) interval; break; pause; spare moment; (P) [Add to Longdo]
斯う[こう, kou] (adv) (1) (uk) (See ああ,然う,如何・どう) in this way (used for something or someone close to the speaker, including the speaker himself, or for the opinions of the speaker); thus; such; (int) (2) uh... (interjection used as a verbal pause); (P) [Add to Longdo]
切れ目(P);切目[きれめ, kireme] (n) break; pause; gap; end; rift; interruption; cut; section; notch; incision; end (of a task); (P) [Add to Longdo]
絶え間なく(P);絶え間無く;絶間なく;絶間無く[たえまなく, taemanaku] (adv) incessantly; without a pause; (P) [Add to Longdo]
途切れ;跡切れ[とぎれ, togire] (n) break; pause; interruption; intermission [Add to Longdo]
途切れる(P);跡切れる[とぎれる, togireru] (v1,vi) to pause; to be interrupted; (P) [Add to Longdo]
途絶え;跡絶え[とだえ, todae] (n) pause; intermission; break; interruption; suspension [Add to Longdo]
閉経[へいけい, heikei] (n) menopause [Add to Longdo]
閉経期[へいけいき, heikeiki] (adj-na,n) menopause; menopausal [Add to Longdo]
淀み;淀;澱み;澱[よどみ, yodomi] (n) (1) stagnation; deposit; sediment; backwater; (2) faltering; hesitation; pause [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中气层顶[zhōng qì céng dǐng, ㄓㄨㄥ ㄑㄧˋ ㄘㄥˊ ㄉㄧㄥˇ, / ] mesopause; top of mesosphere [Add to Longdo]
停顿[tíng dùn, ㄊㄧㄥˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] pause [Add to Longdo]
对流层顶[duì liú céng dǐng, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧㄡˊ ㄘㄥˊ ㄉㄧㄥˇ, / ] tropopause; top of troposphere [Add to Longdo]
打顿[dǎ dùn, ㄉㄚˇ ㄉㄨㄣˋ, / ] to pause [Add to Longdo]
打顿儿[dǎ dùn r, ㄉㄚˇ ㄉㄨㄣˋ ㄖ˙, / ] erhua variant of 打頓|打顿, to pause [Add to Longdo]
更年期[gēng nián qī, ㄍㄥ ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧ, ] menopause [Add to Longdo]
绝经[jué jīng, ㄐㄩㄝˊ ㄐㄧㄥ, / ] menopause [Add to Longdo]
[dòu, ㄉㄡˋ, / ] comma; phrase marked by pause [Add to Longdo]
[dòu, ㄉㄡˋ, ] to stay; to stop; to pause (while reading); to tease (play with) [Add to Longdo]
[dùn, ㄉㄨㄣˋ, / ] stop; pause; to arrange; to lay out; to kowtow; to stamp; at once; classifier for meals, beating, tellings off etc: time, bout, spell, meal [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一休み[ひとやすみ, hitoyasumi] kurze_Pause, kurze_Verschnaufpause [Add to Longdo]
中休み[なかやすみ, nakayasumi] -Pause [Add to Longdo]
休息[きゅうそく, kyuusoku] Atempause, -Pause [Add to Longdo]
休憩[きゅうけい, kyuukei] -Rast, -Pause [Add to Longdo]
休憩時間[きゅうけいじかん, kyuukeijikan] Erholungspause [Add to Longdo]
休止[きゅうし, kyuushi] Pause, Unterbrechung [Add to Longdo]
少憩[しょうけい, shoukei] kleine_Pause, kurze_Pause, kleine_Rast, kurze_Rast [Add to Longdo]
昼休み[ひるやすみ, hiruyasumi] Mittagspause [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hold \Hold\ (h[=o]ld), n.
   1. The act of holding, as in or with the hands or arms; the
    manner of holding, whether firm or loose; seizure; grasp;
    clasp; grip; possession; -- often used with the verbs take
    and lay.
    [1913 Webster]
 
       Ne have I not twelve pence within mine hold.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Thou should'st lay hold upon him.   --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
       My soul took hold on thee.      --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Take fast hold of instruction.    --Pror. iv.
                          13.
    [1913 Webster]
 
   2. The authority or ground to take or keep; claim.
    [1913 Webster]
 
       The law hath yet another hold on you. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Binding power and influence.
    [1913 Webster]
 
       Fear . . . by which God and his laws take the surest
       hold of.               --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   4. Something that may be grasped; means of support.
    [1913 Webster]
 
       If a man be upon an high place without rails or good
       hold, he is ready to fall.      --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   5. A place of confinement; a prison; confinement; custody;
    guard.
    [1913 Webster]
 
       They . . . put them in hold unto the next day.
                          --Acts. iv. 3.
    [1913 Webster]
 
       King Richard, he is in the mighty hold
       Of Bolingbroke.            --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. A place of security; a fortified place; a fort; a castle;
    -- often called a {stronghold}. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       New comers in an ancient hold     --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mus.) A character [thus ?] placed over or under a note or
    rest, and indicating that it is to be prolonged; -- called
    also {pause}, and {corona}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pause \Pause\ (p[add]z), n. [F., fr. L. pausa. See {Pose}.]
   1. A temporary stop or rest; an intermission of action;
    interruption; suspension; cessation.
    [1913 Webster]
 
   2. Temporary inaction or waiting; hesitation; suspence;
    doubt.
    [1913 Webster]
 
       I stand in pause where I shall first begin. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. In speaking or reading aloud, a brief arrest or suspension
    of voice, to indicate the limits and relations of
    sentences and their parts.
    [1913 Webster]
 
   4. In writing and printing, a mark indicating the place and
    nature of an arrest of voice in reading; a punctuation
    point; as, teach the pupil to mind the pauses.
    [1913 Webster]
 
   5. A break or paragraph in writing.
    [1913 Webster]
 
       He writes with warmth, which usually neglects
       method, and those partitions and pauses which men
       educated in schools observe.     --Locke.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mus.) A hold. See 4th {Hold}, 7.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Stop; cessation; suspension.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pause \Pause\, v. t.
   To cause to stop or rest; -- used reflexively. [R.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pause \Pause\, v. i. [imp. & p. p. {Paused} (p[add]zd); p. pr. &
   vb. n. {Pausing}.] [Cf. F. pauser, L. pausare. See {Pause},
   n., {Pose}.]
   1. To make a short stop; to cease for a time; to intermit
    speaking or acting; to stop; to wait; to rest. "Tarry,
    pause a day or two." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Pausing a while, thus to herself she mused.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To be intermitted; to cease; as, the music pauses.
    [1913 Webster]
 
   3. To hesitate; to hold back; to delay. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Why doth the Jew pause? Take thy forfeiture. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To stop in order to consider; hence, to consider; to
    reflect. [R.] "Take time to pause." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To pause upon}, to deliberate concerning. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To intermit; stop; stay; wait; delay; tarry; hesitate;
     demur.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corona \Co*ro"na\ (k?-r?"n?), n.; pl. L. {Coron[ae]} (-n?), E.
   {Coronas} (-n?z). [L. corona crown. See {Crown}.]
   1. A crown or garland bestowed among the Romans as a reward
    for distinguished services.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.) The projecting part of a Classic cornice, the
    under side of which is cut with a recess or channel so as
    to form a drip. See Illust. of {Column}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Anat.) The upper surface of some part, as of a tooth or
    the skull; a crown.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) The shelly skeleton of a sea urchin.
    [1913 Webster]
 
   5. (Astronomy) A peculiar luminous appearance, or aureola,
    which surrounds the sun, and which is seen only when the
    sun is totally eclipsed by the moon.
    [1913 Webster]
 
   6. (Bot.)
    (a) An inner appendage to a petal or a corolla, often
      forming a special cup, as in the daffodil and jonquil.
    (b) Any crownlike appendage at the top of an organ.
      [1913 Webster]
 
   7. (Meteorol.)
    (a) A circle, usually colored, seen in peculiar states of
      the atmosphere around and close to a luminous body, as
      the sun or moon.
    (b) A peculiar phase of the {aurora borealis}, formed by
      the concentration or convergence of luminous beams
      around the point in the heavens indicated by the
      direction of the dipping needle.
      [1913 Webster]
 
   8. A crown or circlet suspended from the roof or vaulting of
    churches, to hold tapers lighted on solemn occasions. It
    is sometimes formed of double or triple circlets, arranged
    pyramidically. Called also {corona lucis}. --Fairholt.
    [1913 Webster]
 
   9. (Mus.) A character [[pause]] called the {pause} or {hold}.
    [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 PAUSE
     PERL Authors Upload SErver (PERL, CPAN)
     

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 pause
   break; intermission; pause; recess
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 pause [poz]
   break; intermission; pause; recess
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Pause [pauzə] (n) , s.(f )
   pause; recess; stop
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top