หรือคุณหมายถึง %paßion%?
Search result for

*passion*

(356 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: passion, -passion-
Possible hiragana form: *ぱっしおん*
English-Thai: Longdo Dictionary
crime of passion(n) อาชญากรรมที่มีต้นเหตุจากความรักความหึงหวง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
passion[N] ความหลงใหล, See also: ความชอบ, Syn. emotion, feeling
passion[N] ความโกรธ, See also: ความไม่พอใจ, ความโมโห, Syn. anger
passion[N] กิเลส, See also: ตัณหา, ราคะ, Syn. emotion, feeling, Ant. apathy
impassion[VT] กระตุ้นอารมณ์, See also: ปลุกเร้าความรู้สึก, Syn. arouse, incite, inflame
compassion[N] ความเห็นใจ, See also: ความรู้สึกเศร้าใจไปกับความทุกข์ของผู้อื่น, Syn. sympathy, empathy, pity
passionate[ADJ] ตัณหาจัด, See also: เร่าร้อน, ซึ่งมีความต้องการทางเพศ, Syn. ardent
passionate[ADJ] ลึกซึ้ง, See also: ซาบซึ้ง, ดูดดื่ม, Syn. excited, impassioned, Ant. calm, cool
passionate[ADJ] รุนแรง (อารมณ์), Syn. burning, excited, fervent, glowing, Ant. calm, cool
passionate[ADJ] กระตือรือร้น, Syn. keen, eager, Ant. calm, cool
impassioned[ADJ] ซึ่งแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมา, See also: ซึ่งใช้อารมณ์, Syn. ardent, fervid
passionless[ADJ] ไร้อารมณ์, See also: เยือกเย็น, ไม่กระตือรือร้น
appassionato[ADJ] มีอารมณ์รุนแรง (ทางดนตรี), Syn. impassioned
compassionate[ADJ] ที่รู้สึกเห็นใจ, See also: ที่รู้สึกเศร้าใจไปกับความทุกข์ของผู้อื่น, Syn. sympathetic, merciful
dispassionate[ADJ] สงบ, See also: เป็นกลาง, ปราศจากอคติ, เยือกเย็น, Syn. detached
compassionately[ADV] อย่างรู้สึกเห็นอกเห็นใจ, Syn. kindly, pitying

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compassion(คัมแพซ'เชิน) n. ความสงสาร,ความเวทนา,ความเห็นอกเห็นใจ, Syn. pity
compassionate(คัมแพช'เชินเนท) adj. มีความสงสาร,มีความเวทนา,มีความเห็นอกเห็นใจ, See also: compassionateness n.ดูcompassionate, Syn. tender-hearted,sympathetic ###A. ruthless
dispassionn. ความไรักังวล,อารมณ์,ใจสงบ,ใจเย็น,ไม่มีอคติ
dispassionateadj. ไร้อารมณ์,ใจสงบ,ใจเย็น,ไม่มีอคติ, Syn. impartial
impassion(อิมแพซ'เชิน) vt. กระตุ้นอารมณ์,ทำให้เร่าร้อน,ทำให้มีอารมณ์,ทำให้กระตือรือร้น
impassionate(-แพช'ชะเน็ท) adj. เต็มไปด้วยอารมณ์,มีอารมณ์เร่าร้อน,กระตือรือร้น adj. ไร้อารมณ์,ใจเย็น,ปราศจากอคตี
impassioned(อิมแพช'เชินดฺ) adj. เต็มไปด้วยอารมณ์,เร่าร้อน,กระตือรือร้น
passion(แพช'เชิน) n. กิเลส,ตันหา,อารมณ์,โทสะ, See also: passional adj.
passion playn. ละครเกี่ยวกับการทนทุกข์ทรมานของพระเยซู
passionate(แพช'เชินเนท) adj. มีอารมณ์มาก,เร่าร้อน,กระตือรือร้น,มีอารมณ์ไคร่ได้ง่าย,โกรธง่าย,สะเทือนอารมณ์ได้ง่าย
passionflower(แพช'ชันเฟลา'เออะ) n. พืชไม้ดอก เช่นต้นลิ้นมังกร ต้นดอกเสาวรส
passionfruitn. ผลไม้ที่กินได้ของพืชจำพวก passionflower
passionlessadj. ไร้อารมณ์,เยือกเย็น,สุขุม,ไม่มีความกระตือรือร้น,ไม่เกิดการสะเทือนอารมณ์.

English-Thai: Nontri Dictionary
compassion(n) ความสงสาร,ความสมเพช,ความเวทนา,ความเห็นอกเห็นใจ
compassionate(adj) มีความสงสาร,มีความเห็นอกเห็นใจ,มีความเวทนา
dispassion(n) ความใจเย็น,ความไม่มีอคติ,ความไม่ลำเอียง
dispassionate(adj) ไม่ลำเอียง,ไม่อคติ,ใจเย็น,ใจสงบ
impassioned(adj) เร้าความรู้สึก,เร่าร้อน,กระตือรือร้น
passion(n) อารมณ์,ความโกรธ,ตัณหา,กิเลส,ราคะ
passionate(adj) รุ่มร้อน,หลงใหล,หลงรัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
passionกัมมภาวะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
passion playละครมหาทรมาน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
sudden heat of passionบันดาลโทสะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Passion fruitกะทกรกฝรั่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Passion fruit juiceน้ำเสาวรส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Compassionเมตตาและกรุณา [TU Subject Heading]
Passion fruitแพสชั่นฟรุ้ต [TU Subject Heading]
Passion fruit juiceน้ำแพสชั่นฟรุ้ต [TU Subject Heading]
Passion fruit juice industryอุตสาหกรรมน้ำแพสชั่นฟรุ้ต [TU Subject Heading]
Passion fruit productsผลิตภัณฑ์แพสชั่นฟรุ้ต [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
passionate (adj ) มีใจรัก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Passion.PassionBurying the Boy Genius (2017)
You wanna come over and watch prescription passion At my place tonight?อยากจะขึ้นมามั้ย ดูใบสั่งยา แล้วมาที่บ้านฉันคืนนี้ Not Cancer (2008)
A passion for fixing coffee machines.ที่จะซ่อมเครื่องต้มกาแฟก็ได้ Not Cancer (2008)
I used her passion to fulfill my greedหม่อมฉันใช้ความต้องการของนาง เพื่อสนองโทสะของหม่อมฉัน Portrait of a Beauty (2008)
But you must continue to have the yearning for the passion of music.แต่เธอจำต้องมีความรู้สึกหลงใหลในดนตรีอย่างต่อเนื่อง Beethoven Virus (2008)
Kevin has it in his mind that we had this passionate affair.เควินคิดในใจเขาเองว่า เรามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกัน The Bank Job (2008)
And I am just saying this so that you know that I don't have a better nature to appeal to, or a compassionate streak.และที่ผมพูดเรื่องนี้ ก็เพื่อให้คุณรู้ว่า ผมไม่ใช่คนที่ใครจะมาอ้อนวอน The Bank Job (2008)
Out of compassion, he'll visit her every day for, what, a week?พอเริ่มหมดความเมตตา ก็จะมาหานางแค่สัปดาห์ละครั้ง The Other Boleyn Girl (2008)
Hardly conducive to passion....พูดจากระซิบกระซาบอย่างนี้ ยากที่จะนำสู่ความรักใคร่ The Other Boleyn Girl (2008)
Passion twists the spirit.กิเลสครอบงำวิญญาณ Shutter (2008)
Books are adventure. They contain murder and mayhem and passion.หนังสือคือการผจญภัยอย่างหนึ่ง มีทั้งฆาตกรรม ประทุษร้าย และกิเลสตัณหา Inkheart (2008)
Your compassion is a boon in this troubled time.ความเห็นใจของท่านช่วยได้มากในยามนี้ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Who is it that's lighted the passion in your heart?ใครนะ เป็นคนจุดความหลงไหลในหัวใจลูก? Episode #1.7 (2008)
In this world there's enough poverty and frustration and anger and passion.ในโลกนี้ มีความยกจนและเลวร้ายต่างๆ มากพอแล้ว Body of Lies (2008)
It is exciting the passions, you know.มันกระตุ้นเร้าตัณหา รู้ไหม New York, I Love You (2008)
"our heroes sealed their reunion with a kiss of timeless passion,สองผู้กล้าประสานการได้กลับมาพบกัน ด้วยจุมพิตแห่งเสน่หา The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
If he speaks of compassion for this devil, he should go back to his temple and pray.ถ้ามีใครมาร้องขอความเมตตาต่อไอ้ชั่วนี่ เขาก็ควรรีบไปเข้าวัดแล้วก็สวดเมตตาซะ The Forbidden Kingdom (2008)
I also remembered that she... freaked, because she said she felt more... passionate about that painting... than she did but 'Mr.ผมยังจำได้อีกว่า คุณ กังวลมาก เพราะว่า คุณรู้สึกหลงไหล ในภาพเขียนนั่น \ มากกว่า ตัว นาย วอลสตรีท นั่นอีก Made of Honor (2008)
And she wondered if she could ever meet somebody... that could make her feel this... passionate as that work of art.และเธอห่วงว่า เธอจะไม่พบใคร ที่จะทำให้เธอหลงไหล ได้เท่ากับงานศิลปะนั่น Made of Honor (2008)
I liked his passion.ผมชอบ ตอนเขาโกรธ Frost/Nixon (2008)
I will die of passion.ผมจะต้องตายในความใคร่ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I will die of holding in all this passion. Please.ผมจะต้องตายเพราะ ต้องเก็บความใคร่เอาไว้ ได้โปรด The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
And I'm not going to let her destroy my spirit of compassion!และผมไม่ยอมให้หล่อนทำลาย จิตวิณญานแห่งความเห็นใจของผม Doubt (2008)
- Where's your compassion?-ความเห็นใจของคุณไปอยู่ไหน? Doubt (2008)
- Your compassion, generosity, the way you see beauty in simple things.ความเข้าใจคนอื่น ความเอื่อเฝื้อ เป็นเส้นทางให้คุณเห็นความงามสิ่งที่ธรรมดา Nights in Rodanthe (2008)
Because he's really passionate about it. He's been dancing for years.เพราะเค้าเต้นเก่งมากน่ะสิ เขาเรียนมาเป็นปีแล้ว Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
You deserve compassion.You deserve compassionLoyal and True (2008)
and so much compassion.และความเห็นอกเห็นใจกัน Loyal and True (2008)
And now I'm continuing that passion with the protection of the entire nation.และตอนนี้ ผมกำลังสานต่อความปรารถนา ที่จะปกป้องทั้งประเทศเอาไว้ Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
You're the good brother. Compassionate one. You want me dead?คุณมี พี่ชายที่ดี นายต้องการให้ฉันตายหรือ? Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
Capable of great compassion... 17,000 BC.อุบัติสร้างได้ทั้งความเมตตา... 17,000 ปี ก่อนคริสตกาล Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
We have to surprise them with the compassion with restraint and generosity.เราต้องทำสิ่งที่พวกเค้าคาดไม่ถึง... ...อย่างมีเมตตาธรรม... ด้วยความอดกลั้น.. Invictus (2009)
Uh, she obviously has a passion for personal finance.เออ เธอสนใจเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล เป็นอย่างมาก Confessions of a Shopaholic (2009)
To quote the great sage Jamie Gillis in 'Misty Beethoven,' 'this number is the Nadir of Passion. 'ซึ่งห่อเหี่ยวทันทีที่โดนมือหนืด ๆ ของเธอ กับปากอุ่น ๆ ที่ครอบมันแบบไม่เต็มใจ ขอยกคำของเจมี่ กิลลิส ใน มิสตี้ บีโธเฟน ว่า The Girlfriend Experience (2009)
He is an inspiring human being whose passion in life is to create, not destroy.เขาเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจในชีวิตคือความหลงใหลในการสร้างไม่ใช่ทำลาย New York Sucks (2009)
The elevator was a moment of passion followed by a moment of panic on your part, apparently.ในลิฟท์มันเป็นวินาที ของความเคลิบเคลิ้ม.. ...ที่ตามมาด้วยอาการตื่นกลัว ของคุณอย่างเห็นได้ชัด The Ugly Truth (2009)
...a passion for cars....รสนิยมเรื่องรถ Chuck Versus the Best Friend (2009)
Dr. Helmsley's passion is admirable.ดร เฮมสลีย์่ สุนทรียภาพคุณมันน่าชื่นชม 2012 (2009)
And they sank into the throes fiery demonic passion.""ทั้งคู่ตกลงสู่ห้วงอารมณ์เร่าร้อนแห่งปีศาจ" The Monster at the End of This Book (2009)
"Fiery demonic passion"?"ห้วงอารมณ์เร่าร้อนแห่งปีศาจ" เนี่ยนะ ? The Monster at the End of This Book (2009)
What the fuck's he saying? you who came into this world so compassionate of me, who went down to the hells, who resurrected amongst the dead, free us from our enemies, have compassion of us.เค้าพูดห่าอะไรของเค้าเนี่ย? .... การช่วยเหลือถูกละทิ้งแล้ว [Rec] 2 (2009)
I believe that darwin was simply inaccurate, that females can be just as aggressive as males, with males equally dispassionate.ฉันเชื่อว่าดาร์วินนั้นก็แค่ไม่แม่นยำ ว่าเพศหญิงสามาุรถเ้ป็นฝ่ายรุกได้เหมือนกับเพศชาย กับเพศชายที่ก็ไร้อารมณ์ได้เหมือนกัน The No-Brainer (2009)
YOU'RE BRIGHT.YOU OBVIOUSLY HAVE A PASSION FOR THIS,คุณฉลาด คุณใส่ใจและตั้งใจในสิ่งที่คุณทำ Zoe's Reprise (2009)
I am a vital woman with passion and a library of knowledge when it comes to this industry.ฉันเป็นผู้หญิงที่มีชีวิตชีวา ที่มีความต้องการอันแรงกล้า แล้วก็เป็นเหมือนแหล่งความรู้เวลาที่พูดถึงธุรกิจประเภทนี้ The Story of Lucy and Jessie (2009)
We may share a bed, but you save your passion for your company.เราอาจจะร่วมเตียง แต่คุณเก็บความต้องการเพื่อบริษัทคุณ A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
Because you are the only thing in my life That i'm passionate about.เพราะว่าคุณคือสิ่งเดียวในชีวิตผมที่ผมคลั่งไคล้ Bargaining (2009)
What are you passionate about?คุณคลั่งไคล้อะไรบ้าง Bargaining (2009)
Inner passion. I can think of a lot more interesting ways to express my passion.ความต้องการภายใน ฉันคิดวิธีน่าสนใจได้อีกเยอะเลยในการปลดปล่อยความต้องการของฉัน The Age of Dissonance (2009)
Society and the passion of the individual.สังคมชั้นสูงกับความต้องการของตัวเอง The Age of Dissonance (2009)
I completely agree about the power of unexpressed passion.ฉันเห็นด้วยอย่างแรงในเรื่องพลังแห่งความปรารถนาที่ซ่อนเร้น The Age of Dissonance (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
passion"A passionate kiss scene in a school corridor ... I've heard all about it!" "It wasn't passionate! There's exaggeration in that tale ..."
passionBeing able to smile while in great distress is not duck soup for a passionate individual.
passionChris cannot control his passion for the lovely new girl in town.
passionCompassion is entirely absent from his character.
passionFall passionately in love.
passionGo where I may lost passion.
passionGroaning strangely she is hurling her overflowing passion onto the canvas!
passionHe has a passion for fishing.
passionHe is able to subordinate the passions to reason.
passionHe steeled himself against compassion.
passionHe struck me in a passion.
passionHe subdued his passions.
passionHe was borne away by passion.
passionHis passion for me doesn't cool.
passionI have a passion for stones.
passionI like such a passionate picture as Gogh painted.
passionMusic is his abiding passion.
passionMy father loved me no less passionately than my mother.
passionNothing is as important as compassion.
passionPassion is one of her characteristics.
passionPassions weaken, but habits strengthen, with age.
passionPeople have worldly passions which lead them into delusions and sufferings.
passionShe had a passionate interest in music.
passionShe has a passion for cake.
passionShe poured her passion into her kids as much as she could.
passionSo passionate was his letter that she was moved to tears.
passion"Talking about 108, that's the number of worldly passions." "What worldly passions have you got then?" "I could say, but it'll get censored out."
passionThe article on Buddhism revived my passion for Oriental religions.
passionThe art of recognizing matsutake mushrooms became my passion, culminating in my writing a book on it.
passionThe author expresses his passion for his love.
passionThe passion has burned itself out in him.
passionThe poet expressed his burning passion for the woman he loved.
passionThere are five ways to emancipate themselves from the bond of worldly passions.
passionThere is not a passion so strongly rooted in the human heart as envy.
passionThere is, perhaps, not one of our natural passions so hard to subdue as vanity.
passionThe tyrant's heart melted with compassion.
passionThis flung him into a passion.
passionWe must control our passions.
passionWhat passion cannot music raise and quell?
passionWhen she was at university, Yuriko abandoned herself to sexual passion. [XXX]
passionYou really have a passion for food.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจพระ[ADJ] kind, See also: kind-hearted, benevolent, compassionate, generous, Syn. ใจดี, Example: เขาได้ชื่อว่าเป็นสามีใจพระ ภรรยานอกใจก็ยังให้อภัย, Thai definition: ไม่ถือโกรธ, มีใจกรุณา, ให้อภัยคนอื่นอยู่เสมอ
ตัณหากลับ[V] be sexually aroused, See also: be sexually excited, be in heat, have passionate longing for, Syn. กำหนัด, Example: ผู้เฒ่าเกิดตัณหากลับเมื่อเห็นสาวๆ สวยๆ เดินผ่าน, Thai definition: เกิดความกำหนัดขึ้นมาในวัยที่โดยปกติหมดความรู้สึกเช่นนั้นไปแล้ว
ด้วยเสน่หา[ADV] affectionately, See also: passionately, caringly, lovingly, Syn. รักใคร่, ชื่นชอบ, Ant. รังเกียจ, เกลียด, Example: ท่านยกสมบัติชิ้นนี้ให้เขาด้วยเสน่หา
ใหลหลง[V] be infatuated with, See also: be carry about, have a passion for, be fascinated, be struck, Syn. หลงใหล, Example: เสียงลูกบิลเลียดกระทบกันที่เขาเคยใหลหลงในวัยเด็ก เป็นสิ่งที่เขาเบื่อหน่ายมากในปัจจุบัน
ใหลหลง[ADV] fascinatedly, See also: passionately, infatuatedly, Syn. หลงใหล, Example: หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเก่าเล่มหนึ่ง ซึ่งเขาเคยอ่านอย่างใหลหลงเมื่อสิบกว่าปีมาแล้ว
แรงกล้า[ADJ] strong, See also: intense, fervent, ardent, fervid, firm, vehement, passionate, Example: แดดอันแรงกล้าส่องกระทบสิ่งต่างๆ ทำให้เกิดความรุนแรงระหว่างแสงและเงาจาก
เวทนา[V] pity, See also: have compassion on, sympathize with, Syn. สงสาร, Example: สภาพมอมแมมของเด็กสาวทำให้สองผัวเมียเวทนา และชักชวนเข้าไปในบ้าน, Thai definition: รู้สึกเห็นใจในความเดือดร้อนหรือความทุกข์ของผู้อื่น, รู้สึกห่วงใยด้วยความเมตตากรุณา
สงสาร[V] pity, See also: take a pity on, sympathize with, have compassion for, Ant. สมน้ำหน้า, Example: ผมเห็นใจและสงสารบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย, Thai definition: รู้สึกเห็นใจในความเดือดร้อนหรือความทุกข์ของผู้อื่น, รู้สึกห่วงใยด้วยความเมตตากรุณา
ข่มจิต[V] control oneself, See also: restrain one's passion/oneself, suppress one's feeling, Syn. ข่มจิตข่มใจ, ข่มใจ, ข่มอารมณ์, Example: ท่านรู้จักข่มจิตของตนทั้งๆ ที่เป็นคนเจ้าโทสะ, Thai definition: สะกดอารมณ์, ควบคุมอารมณ์
ความกรุณาปรานี[N] kindness, See also: benevolence, compassion, sympathy, mercy, pity, Syn. ความกรุณา, ความปรานี, ความเมตตากรุณา, Example: ความกรุณาจะเกิดขึ้นเมื่อเราตระหนักถึงความทุกข์ของผู้อื่นและปรารถนาที่จะช่วยเหลือ
ความเห็นอกเห็นใจ[N] sympathy, See also: compassion, condolence, Syn. ความเห็นใจ, ความเข้าใจ, Example: ครอบครัวของผู้ตายได้รับความเห็นอกเห็นใจจากชาวบ้านเป็นอย่างมาก, Thai definition: ความร่วมรู้สึกในใจหรือเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น
ความเมตตาสงสาร[N] kindness, See also: mercy, clemency, compassion, leniency, pity, Syn. ความเมตตา, ความสงสาร, ความกรุณาปรานี, Example: หลวงพ่อเป็นพระสงฆ์ที่มีอัธยาศัยไมตรีเปี่ยมไปด้วยความเมตตาสงสารคนทุกคน
ความเห็นใจ[N] sympathy, See also: pity, compassion, commiseration, Syn. ความเห็นอกเห็นใจ, Example: พรรคฝ่ายค้านกล่าวนำด้วยถ้อยคำที่นุ่มนวล ขอความเห็นใจในช่วงแรก และต่อด้วยการชี้แจงเหตุผล, Thai definition: ความร่วมรู้สึกในใจ, การเห็นน้ำใจ
แผ่เมตตา[V] be compassionate, See also: extend loving kindness to all, be pitiful, wish happiness to all creatures, think benevole, Syn. แผ่ส่วนบุญ, Example: เราควรฝึกแผ่เมตตาให้ผู้อื่นแล้วชีวิตจะมีความสุข, Thai definition: ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข
แผ่เมตตา[V] be compassionate, See also: think benevolently or kindly of, extend loving kindness to all, wish happiness (to all cre, Example: เราควรฝึกให้เยาวชนรุ่นหลังรู้จักเสียสละ แผ่เมตตา แล้วจะมีความสุข, Thai definition: ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข
อาสูร[V] have compassion for, See also: have affection for, Syn. เอ็นดู, Notes: (เขมร)
สังเวช[V] pity, See also: commiserate, sympathize, compassionate, lament, Syn. สงสาร, เวทนา, สมเพช, Example: ฉันรู้สึกสังเวชฝูงหมาจรจัดที่ผอมเหลือแต่กระดูก หนังแทบจะไม่มีขน นอนซุกอยู่ตามถังขยะ, Thai definition: รู้สึกเศร้าสลดหดหู่ต่อผู้ที่ได้รับทุกขเวทนา หรือต้องตายไป หรือต่อผู้ที่ตนเคารพนับถือซึ่งประพฤติตนไม่เหมาะสมเป็นต้น
ตัณหา[N] passion, See also: lust, desire, craving, Tanha, Syn. ราคะ, ความอยาก, กามารมณ์, กิเลส, ความต้องการ, ความใคร่, Example: พระพุทธเจ้าสอนไม่ให้พุทธศาสนิกชนหมกมุ่นกับเรื่องตัณหาราคะรวมทั้งกิเลส
ตัดใจ[V] restrain one's passion, See also: make a decision against one's wish, control one's temper, part with (/give up) something o, Syn. ห้ามใจ, Example: เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในครอบครัวกำลังมีปัญหาเธอจึงตัดใจไม่ซื้อของใช้ฟุ่มเฟือย, Thai definition: ห้ามใจไม่ให้คิดในเหตุที่เกิดขึ้น
จู๋จี๋[ADV] amorously, See also: lovingly, passionately, Example: เมื่อวานนี้ฉันเห็นหนุ่มสาวคู่หนึ่งนั่งจู๋จี๋กันอยู่ในสวน
นางชม[N] passion fruit, See also: passion flower, Olax scandens Roxb., Syn. นางจุม, กะทกรก, Example: ในสวนหลังบ้านมีนางชมอยู่ต้นหนึ่ง, Count unit: ต้น, ดอก, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มรอเลื้อยชนิด Olax scandens Roxb. ในวงศ์ Olacaceae ตามลำต้นมีหนามห่างๆ ใบรูปไข่หรือรีๆ ดอกเล็กขาวๆ อยู่เป็นกระจุกที่ง่ามใบ ผลกลมหรือรีขนาดเท่าเม็ดบัวเขื่องๆ เป็นสมุนไพรที่รู้จักกันทั่วไป
รติ[N] love, See also: sexual passion, affection, Syn. รดี, ความรัก, ความกำหนัด
รดี[N] love, See also: sexual passion, affection, Syn. รติ, ความรัก, ความกำหนัด
ราคะ[N] lust, See also: sexual desire, passion, concupiscence, Example: พระตถาคตพุทธเจ้านั้นปราศจากราคะ โทสะ และโมหะ, Thai definition: ความกำหนัด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ปรานีปราศรัย[V] have mercy on, See also: be kind to, show compassion for, be ruthful to, have pity for, Syn. ปรานี, Ant. โหดร้าย
ปรานี[V] have mercy on, See also: be kind to, show compassion for, be ruthful to, have pity for, Syn. กรุณา, เมตตา, เอื้ออาทร, เมตตากรุณา, เมตตาปรานี, Ant. ใจร้าย, อำมหิต, Example: เธอทิ้งกันไปแบบนี้เหมือนกับว่าเธอไม่ปรานีฉันบ้างเลย, Thai definition: เอ็นดูด้วยความสงสาร
ปลงสังเวช[V] sympathize with, See also: realize for any outcome, take pity on, have compassion for, Example: พวกเราปลงสังเวชในโชคชะตาของเด็กกำพร้าที่วัดสระแก้ว, Thai definition: พิจารณาเห็นเป็นเรื่องน่าสลดใจหรือน่าสมเพช
ปรินิพพาน[N] nirvana, See also: Buddha's death, complete extinction of all passions, total extinction, final release from, Syn. ตาย, Example: พระพุทธองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานเมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้ว, Thai definition: เรียกอาการตายของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์
กรุณาคุณ[N] kindness, See also: mercy, clemency, kind-hearted, benevolent, pity, compassion, sympathy, grace, Syn. ความเมตตา, ความกรุณา, ความเอื้ออาทร, Example: ลุงที่อยู่ข้างบ้านมีกรุณาคุณต่อครอบครัวเราเป็นอย่างมาก
การุญ[N] kindliness, See also: compassion, pity, mercy, gracefulness, benevolence, kindheartedness, beneficent, Syn. การุณย์, ความกรุณา, ความปราณี, ความเมตตา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การุณย์[N] kindliness, See also: compassion, pity, mercy, gracefulness, benevolence, kindheartedness, beneficent, Syn. การุญ, ความกรุณา, ความปราณี, ความเมตตา
กำหนัด[N] lust, See also: sexual desire, passion, voluptuousness, erotic felling, Syn. ความใคร่, Example: การตัดมดลูกไม่ได้ทำให้เสียกำหนัดไป, Thai definition: ความใคร่ในกามคุณ
กิเลส[N] desires, See also: sensuality, lust, lustful desires, sin, evil wish, longing, greed, human passion, Example: มนุษย์เรายังมีกิเลสอีกมาก, Thai definition: เครื่องทำใจให้เศร้าหมอง ได้แก่ โลภ โกรธ หลง
ความรู้สึก[N] feeling, See also: emotion, passion, Example: เขาอยากได้ความรู้สึกของการอยู่ร่วมกันอย่างฉันท์มิตรในบ้านของเขา
ความรู้สึกสะเทือนใจ[N] sympathy, See also: compassion, condolence, Syn. ความสะเทือนใจ
ความสงสาร[N] pity, See also: sympathy, compassion, commiseration, Syn. ความเห็นใจ, ความเห็นอกเห็นใจ, Example: ความสงสารเป็นบ่อเกิดแห่งความรัก, Thai definition: ความรู้สึกเห็นใจในความเดือดร้อนหรือความทุกข์ของผู้อื่น, ความรู้สึกห่วงใยด้วยความเมตตากรุณา
ความสมเพช[N] pity, See also: compassion, sympathy, pathos, Syn. ความเวทนา, ความสงสาร, Example: เธอถอนหายใจด้วยความสมเพชเวทนาต่อความงมงายของผู้คน
เที่ยงตรง[ADJ] honest, See also: impartial, fair-minded, unbiased, righteous, upright, dispassionate, Syn. ซื่อตรง, ยุติธรรม, เที่ยงธรรม
เมตตาจิต[N] kindheartedness, See also: mercy, compassion, Syn. ความเมตตากรุณา, ความเอื้ออารี, ความเมตตาปรานี, Example: เราจะอยู่กันผาสุกได้ก็เพราะมีไมตรีจิต มีเมตตาจิตต่อกัน, Thai definition: จิตใจปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นเป็นสุข
หวาม[V] have one's sexual passions aroused, Syn. เสียวซ่าน, วาบหวาม, ซาบซ่าน, Example: แสงจันทร์งามทำให้เขาหวามในหัวใจ, Thai definition: รู้สึกเสียวในใจ
สมเพช[V] be compassionate towards, See also: sympathize with, Syn. สงสาร, สังเวช, สมเพชเวทนา, Example: พี่เขามองหน้าผมแบบยิ้มๆ คงจะสงสารหรือสมเพช หรือ อาจจะปนทุเรศด้วยก็ได้, Thai definition: สลดใจอย่างมาก
สมเพช[V] take pity on, See also: have compassion for, Syn. สงสาร, สังเวช, สมเพชเวทนา, Example: สายตาของแต่ละคนที่มองมายังเขามีทั้งสมเพชระคนเวทนา, Thai definition: อย่างสลดใจมาก
ความเวทนา[N] pity, See also: compassion, sympathy, pathos, Syn. ความสงสาร, ความเห็นใจ, Ant. ความทารุณ, ความโหดร้าย, ความโหดเหี้ยม, Example: ภาพชายชรานั่งขอทานก่อให้เกิดความเวทนาแก่ผู้ที่เดินผ่านไปมา
ตัณหาจัด[ADJ] lustful, See also: passionate, Syn. บ้าตัณหา, มักมากในกาม, มักมากในกามคุณ, เซ็กส์จัด, กลัดมัน, Example: หญิงบางคนยอมพลีกายให้กับชายตัณหาจัด เพียงเพราะต้องการเงิน, Thai definition: มีความรู้สึกในทางกามารมณ์รุนแรง
ตัณหาจัด[ADJ] lustful, See also: passionate, Syn. บ้าตัณหา, มักมากในกาม, มักมากในกามคุณ, เซ็กส์จัด, กลัดมัน, Example: หญิงบางคนยอมพลีกายให้กับชายตัณหาจัด เพียงเพราะต้องการเงิน, Thai definition: มีความรู้สึกในทางกามรมณ์รุนแรง
สมเพช[V] be compassionate towards, See also: sympathize with, Syn. สงสาร, สังเวช, สมเพชเวทนา, Example: พี่เขามองหน้าผมแบบยิ้ม ๆ คงจะสงสารหรือสมเพช หรือ อาจจะปนทุเรศด้วยก็ได้, Thai definition: สลดใจอย่างมาก
สมเพช[V] take pity on, See also: have compassion for, Syn. สงสาร, สังเวช, สมเพชเวทนา, Example: สายตาของแต่ละคนที่มองมายังเขามีทั้งสมเพชระคนเวทนา, Thai definition: อย่างสลดใจมาก
เที่ยงธรรม[ADV] fairly, See also: impartially, equitably, righteously, unbiasedly, uprightly, morally, dispassionately, jus, Syn. ยุติธรรม, เที่ยงตรง, Example: คดีนี้ได้รับการตัดสินอย่างเที่ยงธรรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่นชอบ[v.] (cheūnchøp) EN: be satisfied ; be pleased ; impress ; like ; love ; be fond of   FR: être passionné ; être enthousiaste
แฟน[n.] (faēn) EN: fan ; aficionado ; supporter ; admirer ; follower ; devotee   FR: fan [m, f] ; amoureux [m] ; passionné [m]
แฟนภาพยนตร์[n. exp.] (faēn phāpphayon) EN: movie fan   FR: passionné de cinéma [m] ; cinéphile [m]
จู๋จี๋[adv.] (jūjī) EN: amorously ; lovingly ; passionately   FR: passionnément
กำหนัด[n.] (kamnat) EN: lust ; sexual desire ; passion ; voluptuousness ; erotic feeling ; sexual passion   FR: désir sexuel [m]
ความเห็นใจ[n.] (khwām henjai) EN: sympathy ; pity ; compassion ; commiseration   FR: sympathie [f]
ความกรุณาปรานี[n.] (khwām karunā) EN: kindness ; benevolence ; compassion ; sympathy ; mercy ; pity   FR: bienveillance [f] ; sympathie [f]
ความใคร่[n.] (khwām khrai) EN: sexual desire ; lust ; love ; passion   FR: désir (sexuel) [m] ; libido [m]
ความรัก[n.] (khwām rak) EN: love ; affection ; fondness   FR: amour [m] ; passion [f] ; affection [f]
ความรู้สึก[n.] (khwām rūseuk) EN: feeling ; emotion ; passion ; sentiment   FR: sentiment [m] ; sensation [f]
ความรู้สึกสะเทือนใจ[n. exp.] (khwām rūseuk satheūoenjai) EN: sympathy ; compassion ; condolence   
กิเลส[n.] (kilēt) EN: unwholesome thought ; lustful desires ; sin ; evil wish ; longing ; greed ; human passion   FR: mauvaise pensée[f]
มาลา[n.] (mālā) EN: Red Passion Flower ; Red Grandilla   
มีศิลปะในหัวใจ[v. exp.] (mī sinlapa nai hūajai) EN: have a passion for arts   FR: être passionné par les arts ; porter l'art dans son coeur
นัก[n.] (nak) EN: expert ; devotee   FR: expert [m] ; spécialiste [m] ; passionné [m] ; fana [m] (fam.)
ปรานี[v.] (prānī) EN: have mercy on ; be kind to ; show compassion for ; be ruthful to ; have pity for   FR: faire preuve de compassion ; avoir pitié ; être indulgent ; compatir
สังเวช[v.] (sangwēt) EN: pity ; commiserate ; sympathize ; compassionate ; lament ; have compassion on   FR: déplorer ; plaindre
เสาวรส[n. exp.] (saowarot) EN: passion fruit   FR: fruit de la passion [m]
ศรีมาลา[n. exp.] (sī mālā) EN: Red Passion Flower ; Red Grandilla   
สมเพช[v.] (somphēt) EN: be compassionate towards ; sympathize with ; take pity on ; have compassion for/on ; pity   FR: s'apitoyer ; compatir
สงสาร[v. exp.] (songsān) EN: pity ; take pity on ; sympathize with ; have sympathy with ; have compassion   FR: s'apitoyer ; compatir
เที่ยงธรรม[adv.] (thīengtham) EN: fairly ; impartially ; equitably ; righteously ; unbiasedly ; uprightly ; morally ; dispassionately ; justly   
เวทนา[v.] (wētthanā = wēthanā ) EN: pity ; have compassion on ; sympathize with   FR: compatir ; s'apitoyer

CMU English Pronouncing Dictionary
PASSION    P AE1 SH AH0 N
PASSIONS    P AE1 SH AH0 N Z
IMPASSION    IH2 M P AE1 SH AH0 N
PASSIONATE    P AE1 SH AH0 N AH0 T
COMPASSION    K AH0 M P AE1 SH AH0 N
IMPASSIONED    IH2 M P AE1 SH AH0 N D
PASSIONATELY    P AE1 SH AH0 N AH0 T L IY0
DISPASSIONATE    D IH2 S P AE1 SH AH0 N AH0 T
COMPASSIONATE    K AH0 M P AE1 SH AH0 N AH0 T
DISPASSIONATELY    D IH2 S P AE1 SH AH0 N AH0 T L IY0
COMPASSIONATELY    K AH0 M P AE1 SH AH0 N AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
passion    (n) (p a1 sh @ n)
passions    (n) (p a1 sh @ n z)
compassion    (n) (k @1 m p a1 sh @ n)
passionate    (j) (p a1 sh @ n @ t)
impassioned    (j) (i1 m p a1 sh @ n d)
passionless    (j) (p a1 sh @ n l @ s)
passionately    (a) (p a1 sh @ n @ t l ii)
compassionate    (j) (k @1 m p a1 sh @ n @ t)
dispassionate    (j) (d i1 s p a1 sh @ n @ t)
passion-flower    (n) - (p a1 sh @ n - f l au @ r)
compassionately    (a) (k @1 m p a1 sh @ n @ t l ii)
dispassionately    (a) (d i1 s p a1 sh @ n @ t l ii)
passion-flowers    (n) - (p a1 sh @ n - f l au @ z)
dispassionatenes    (n) (d i1 s p a1 sh @ n @ t n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gelassenheit {f}dispassionateness [Add to Longdo]
Leidenschaft {f} | Leidenschaften {pl} | aus Leidenschaftpassion | passions | of passion [Add to Longdo]
Leidenschaftlichkeit {f}passionateness [Add to Longdo]
Maracuja {f}; Passionsfrucht {f} [bot.]passion fruit [Add to Longdo]
Maracujasaft {m}passion fruit nectar [Add to Longdo]
Mitgefühl {n} (mit)compassion (for) [Add to Longdo]
Mitleid {n}; Erbarmen {n} (mit)compassion (on, for) [Add to Longdo]
Sachlichkeit {f}dispassion [Add to Longdo]
Spielleidenschaft {f}passion for gambling [Add to Longdo]
in Wut geratento fly into a passion [Add to Longdo]
begeistert; leidenschaftlich; eifrig; passioniert {adj}avid [Add to Longdo]
von Leidenschaft entbrennento become inflamed with passion [Add to Longdo]
heißblütig; leidenschaftlich {adj} | heißblütiger | am heißblütigstenpassionate | more passionate | most passionate [Add to Longdo]
leidenschaftlichimpassioned [Add to Longdo]
leidenschaftlichpassionate [Add to Longdo]
leidenschaftlich {adv}passionately [Add to Longdo]
leidenschaftslosdispassionate [Add to Longdo]
leidenschaftslospassionless [Add to Longdo]
leidenschaftslos {adv}dispassionately [Add to Longdo]
mitleidigcompassionate [Add to Longdo]
mitleidig {adv}compassionately [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
むかっ腹;向かっ腹;向っ腹[むかっぱら, mukappara] (n) anger; passion [Add to Longdo]
パッショネート[, passhone-to] (n) passionate [Add to Longdo]
パッション[, passhon] (n) (1) passion; ardor; enthusiasm; (2) The Passion (Christianity); (P) [Add to Longdo]
パッションフルーツ[, passhonfuru-tsu] (n) passionfruit (Passiflora edulis) [Add to Longdo]
フェチ[, fechi] (n) (1) (abbr) fetish; (2) passion; enthusiasm [Add to Longdo]
哀れ(P);憐れ;憫れ[あわれ, aware] (n) (1) pity; sorrow; grief; misery; compassion; pathos; (adj-na) (2) pitiable; pitiful; pathetic; miserable; (int) (3) alack; alas; (P) [Add to Longdo]
哀れみ;憐れみ[あわれみ, awaremi] (n) pity; compassion [Add to Longdo]
哀憐[あいれん, airen] (n,vs) pity; compassion [Add to Longdo]
愛染[あいぜん, aizen] (n) (1) {Buddh} being drawn to something one loves; amorous passion; (2) (abbr) (See 愛染明王) Ragaraja (esoteric school deity of love) [Add to Longdo]
愛欲;愛慾[あいよく, aiyoku] (n) (1) passion; sexual desire; lust; (2) {Buddh} attachment (esp. to one's family or a member of the opposite sex) [Add to Longdo]
意馬心猿[いばしんえん, ibashin'en] (n) (being unable to control) one's worldly desires and passions [Add to Longdo]
淫心[いんしん, inshin] (n) sexual passion [Add to Longdo]
恩情[おんじょう, onjou] (n) compassion; affection [Add to Longdo]
恩徳[おんとく;おんどく, ontoku ; ondoku] (n) (obsc) grace; blessing; compassion [Add to Longdo]
花も実も有る;花も実もある[はなもみもある, hanamomimoaru] (exp,v5r-i) to have both the looks and the substance; to be a compassionate and just person; to be interesting and instructive [Add to Longdo]
感動[かんどう, kandou] (n,vs) being deeply moved emotionally; excitement; passion; deep emotion; impression; (P) [Add to Longdo]
観音菩薩;觀音菩薩(oK)[かんのんぼさつ, kannonbosatsu] (n) (See 観音,観世音) Kannon; Goddess of Mercy; Bodhisattva of Compassion; Guan Yin [Add to Longdo]
観自在[かんじざい, kanjizai] (n) {Buddh} Avalokitesvara (bodhisattva); the all-compassionate [Add to Longdo]
旧情[きゅうじょう, kyuujou] (exp) old friendship; old love; old acquaintance; reawakened feeling, emotion, passion, sentiment, etc. [Add to Longdo]
激す[げきす, gekisu] (v5s) (1) (See 激する) to intensify; (2) to be excited; to fly into a rage; to get into a passion; (3) to dash against; (4) to encourage [Add to Longdo]
激する[げきする, gekisuru] (vs-s) (1) to intensify; (2) to be excited; to fly into a rage; to get into a passion; (3) to dash against; (4) to encourage [Add to Longdo]
激情[げきじょう, gekijou] (n) violent emotion; passion; fury; (P) [Add to Longdo]
血の通った[ちのかよった, chinokayotta] (adj-f) warm; blood-circulating; compassionate [Add to Longdo]
五情[ごじょう, gojou] (n) the five passions (anger, joy, hatred, desire and grief) [Add to Longdo]
光明[こうみょう(P);こうめい, koumyou (P); koumei] (n) (1) bright light; (2) hope; bright future; (3) {Buddh} light emanating from a buddha or bodhisattva, symbolizing their wisdom and compassion; (P) [Add to Longdo]
向か腹;向腹[むかばら, mukabara] (n) anger; passion [Add to Longdo]
巧言令色鮮し仁;巧言令色少なし仁;巧言令色すくなし仁[こうげんれいしょくすくなしじん, kougenreishokusukunashijin] (exp) (arch) (See 巧言令色) those who resort to blandishments and fawning smiles are apt to lack compassion; a honeyed tongue with a heart of gall [Add to Longdo]
慈悲[じひ, jihi] (n) compassion; benevolence; charity; mercy; (P) [Add to Longdo]
時計草[とけいそう;トケイソウ, tokeisou ; tokeisou] (n) (uk) blue passion flower (Passiflora caerulea) [Add to Longdo]
受難[じゅなん, junan] (n,vs) suffering; agony; passion; (P) [Add to Longdo]
受難曲[じゅなんきょく, junankyoku] (n) Passion music [Add to Longdo]
受難劇[じゅなんげき, junangeki] (n) Passion Play [Add to Longdo]
受難週[じゅなんしゅう, junanshuu] (n) Passion Week [Add to Longdo]
春情[しゅんじょう, shunjou] (n) (1) scenery of spring; (2) (arch) lust; sexual passion [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n) (1) feelings; emotion; sentiment; (2) compassion; sympathy; (3) passion; affection; love; (4) the way things really are; the actual situation; (P) [Add to Longdo]
情け[なさけ, nasake] (n) (1) (See 御情け) pity; sympathy; compassion; (2) affection; (P) [Add to Longdo]
情けを知る[なさけをしる, nasakewoshiru] (exp,v5r) (1) to fall in love (for the first time); to know love; (2) to be compassionate [Add to Longdo]
情け深い(P);情深い[なさけぶかい, nasakebukai] (adj-i) tender-hearted; compassionate; (P) [Add to Longdo]
情炎;情焔[じょうえん, jouen] (n) burning passion; flaming desires [Add to Longdo]
情火[じょうか, jouka] (n) passion (of love) [Add to Longdo]
情熱[じょうねつ, jounetsu] (adj-na,n) passion; enthusiasm; zeal; (P) [Add to Longdo]
情念[じょうねん, jounen] (n) sentiments; passions [Add to Longdo]
情欲;情慾[じょうよく, jouyoku] (n,adj-no) passions; sexual desire; lust [Add to Longdo]
情理[じょうり, jouri] (n) emotion and reason; logic and emotion; justice and compassion (criminal justice context) [Add to Longdo]
色気[いろけ, iroke] (n) (1) colouring; coloring; shade of colour; shade of color; (2) interest in the opposite sex; sex appeal; sensuality; seductiveness; glamor; glamour; sexual passion; (3) romance; poetry; charm; (4) desire; interest; inclination; ambition; (P) [Add to Longdo]
色情[しきじょう, shikijou] (n) sexual passion; lust [Add to Longdo]
色道[しきどう, shikidou] (n) sexual passion [Add to Longdo]
心猿[しんえん, shin'en] (n) passion; passions [Add to Longdo]
心猿意馬[しんえんいば, shin'en'iba] (n) (being unable to control) one's worldly desires and passions [Add to Longdo]
人欲[じんよく, jinyoku] (n) human desires; human passions [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假善人[jiǎ shàn rén, ㄐㄧㄚˇ ㄕㄢˋ ㄖㄣˊ, ] false compassion; bogus charity [Add to Longdo]
切激[qiè jī, ㄑㄧㄝˋ ㄐㄧ, ] impassioned; fiercely [Add to Longdo]
动情[dòng qíng, ㄉㄨㄥˋ ㄑㄧㄥˊ, / ] to get excited; passionate; aroused to passion; to fall in love; on heat (of animals) [Add to Longdo]
同情[tóng qíng, ㄊㄨㄥˊ ㄑㄧㄥˊ, ] compassion; relent; sympathize; sympathy [Add to Longdo]
哀怜[āi lián, ㄞ ㄌㄧㄢˊ, / ] feel compassion for; pity [Add to Longdo]
严慈[yán cí, ㄧㄢˊ ㄘˊ, / ] strict and compassionate; strict as a father and tender as a mother [Add to Longdo]
四谛[sì dì, ㄙˋ ㄉㄧˋ, / ] the Four Noble Truths (Budd.), covered by the acronym 苦集滅道: all life is suffering 苦, the cause of suffering is desire 集, emancipation comes only by eliminating passions 滅|灭, the way 道 to emancipation is the Eight-fold Noble Way 八正道 [Add to Longdo]
[lào, ㄌㄠˋ, ] longing (unrequited passion); surname Lao [Add to Longdo]
客西马尼花园[Kè xī mǎ ní huā yuán, ㄎㄜˋ ㄒㄧ ㄇㄚˇ ㄋㄧˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, 西 / 西] Garden of Gethsemane (in the Christian passion story) [Add to Longdo]
巴拉巴斯[Bā lā bā sī, ㄅㄚ ㄌㄚ ㄅㄚ ㄙ, ] Barabbas (in the Biblical passion story) [Add to Longdo]
彼拉多[Bǐ lā duō, ㄅㄧˇ ㄌㄚ ㄉㄨㄛ, ] Pilate (Pontius Pilate in the Biblical passion story) [Add to Longdo]
悲悯[bēi mǐn, ㄅㄟ ㄇㄧㄣˇ, / ] to take pity on sb; compassionate [Add to Longdo]
[qíng, ㄑㄧㄥˊ, ] feeling; emotion; passion; situation [Add to Longdo]
情有独锺[qíng yǒu dú zhōng, ㄑㄧㄥˊ ㄧㄡˇ ㄉㄨˊ ㄓㄨㄥ, / ] to have a feeling for sth (affection, sympathy, passion etc) [Add to Longdo]
情有独钟[qíng yǒu dú zhōng, ㄑㄧㄥˊ ㄧㄡˇ ㄉㄨˊ ㄓㄨㄥ, / ] to have a feeling for sth (affection, sympathy, passion etc) [Add to Longdo]
情杀[qíng shā, ㄑㄧㄥˊ ㄕㄚ, / ] to murder for love; a crime of passion [Add to Longdo]
爱心[ài xīn, ㄞˋ ㄒㄧㄣ, / ] compassion [Add to Longdo]
爱河[Ài hé, ㄞˋ ㄏㄜˊ, / ] the stream of human passion (Buddh., a stumbling block on the path to enlightenment); the River of love (as Valentine's day cliche or pop song lyrics) [Add to Longdo]
[cí, ㄘˊ, ] compassionate; gentle; merciful; kind; humane [Add to Longdo]
最后晚餐[zuì hòu wǎn cān, ㄗㄨㄟˋ ㄏㄡˋ ㄨㄢˇ ㄘㄢ, / ] the Last Supper (in the biblical Passion story) [Add to Longdo]
最后的晚餐[zuì hòu de wǎn cān, ㄗㄨㄟˋ ㄏㄡˋ ㄉㄜ˙ ㄨㄢˇ ㄘㄢ, / ] the Last Supper (in the Christian Passion story) [Add to Longdo]
有心[yǒu xīn, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄣ, ] with an idea; with a plan; with ambition; with one's mind set on sth; purposefully; chivalrous; compassionate [Add to Longdo]
有情[yǒu qíng, ㄧㄡˇ ㄑㄧㄥˊ, ] passion; interest [Add to Longdo]
橄榄山[gǎn lǎn shān, ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄕㄢ, / ] Mount of Olives (in the Christian passion story) [Add to Longdo]
毒气[dú qì, ㄉㄨˊ ㄑㄧˋ, / ] poison gas; toxic gas; manifestation of passion, anger etc (Buddh.) [Add to Longdo]
活菩萨[huó pú sà, ㄏㄨㄛˊ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] a living Buddha; fig. compassionate person; saint [Add to Longdo]
激情[jī qíng, ㄐㄧ ㄑㄧㄥˊ, ] passion; fervor; enthusiasm; strong emotion [Add to Longdo]
火热[huǒ rè, ㄏㄨㄛˇ ㄖㄜˋ, / ] fiery; burning; fervent; ardent; passionate [Add to Longdo]
烈火干柴[liè huǒ gān chái, ㄌㄧㄝˋ ㄏㄨㄛˇ ㄍㄢ ㄔㄞˊ, / ] lit. intense fire to dry wood (成语 saw); inferno in a woodpile; fig. consuming passion between lovers [Add to Longdo]
热情[rè qíng, ㄖㄜˋ ㄑㄧㄥˊ, / ] cordial; enthusiastic; passion; passionate; passionately [Add to Longdo]
痛感[tòng gǎn, ㄊㄨㄥˋ ㄍㄢˇ, ] compassion [Add to Longdo]
百香[bǎi xiāng, ㄅㄞˇ ㄒㄧㄤ, ] passion fruit; passion-fruit; passionfruit [Add to Longdo]
百香果[bǎi xiāng guǒ, ㄅㄞˇ ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄛˇ, ] passion fruit; passion-fruit; passionfruit [Add to Longdo]
私情[sī qíng, ㄙ ㄑㄧㄥˊ, ] private passion; love affair; relationship [Add to Longdo]
耍私情[shuǎ sī qíng, ㄕㄨㄚˇ ㄙ ㄑㄧㄥˊ, ] the play of passions; carried away by passion (e.g. to commit a crime) [Add to Longdo]
般雀比拉多[Bān què Bǐ lā duō, ㄅㄢ ㄑㄩㄝˋ ㄅㄧˇ ㄌㄚ ㄉㄨㄛ, ] Pontius Pilate (in the Biblical passion story) [Add to Longdo]
苦集灭道[kǔ jí miè dào, ㄎㄨˇ ㄐㄧˊ ㄇㄧㄝˋ ㄉㄠˋ, / ] the Four Noble Truths (Budd.), namely: all life is suffering 苦, the cause of suffering is desire 集, emancipation comes only by eliminating passions 滅|灭, the way 道 to emancipation is the Eight-fold Noble Way 八正道; also called 四諦|四谛 [Add to Longdo]
西番莲[xī fān lián, ㄒㄧ ㄈㄢ ㄌㄧㄢˊ, 西 / 西] passion flower [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, / ] passionately desire [Add to Longdo]
观世音[Guān shì yīn, ㄍㄨㄢ ㄕˋ , / ] Guanyin, the Bodhisattva of Compassion or Goddess of Mercy (Sanskrit Avalokiteśvara) [Add to Longdo]
观世音菩萨[Guān shì yīn Pú sà, ㄍㄨㄢ ㄕˋ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Guanyin, the Bodhisattva of Compassion or Goddess of Mercy (Sanskrit Avalokiteśvara) [Add to Longdo]
观音[Guān yīn, ㄍㄨㄢ , / ] Guanyin, the Bodhisattva of Compassion or Goddess of Mercy (Sanskrit Avalokiteśvara) [Add to Longdo]
观音菩萨[Guān yīn Pú sà, ㄍㄨㄢ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Guanyin, the Bodhisattva of Compassion or Goddess of Mercy (Sanskrit Avalokiteśvara) [Add to Longdo]
谈情说爱[tán qíng shuō ài, ㄊㄢˊ ㄑㄧㄥˊ ㄕㄨㄛ ㄞˋ, / ] to discuss passion and talk of love (成语 saw); to express love with terms of endearment; billing and cooing [Add to Longdo]
[mǐn, ㄇㄧㄣˇ, / ] surname Min; feel compassion for [Add to Longdo]
闺情[guī qíng, ㄍㄨㄟ ㄑㄧㄥˊ, / ] women's love; passion (felt by lady) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Passion \Pas"sion\, n. [F., fr. L. passio, fr. pati, passus, to
   suffer. See {Patient}.]
   1. A suffering or enduring of imposed or inflicted pain; any
    suffering or distress (as, a cardiac passion);
    specifically, the suffering of Christ between the time of
    the last supper and his death, esp. in the garden upon the
    cross. "The passions of this time." --Wyclif (Rom. viii.
    18).
    [1913 Webster]
 
       To whom also he showed himself alive after his
       passion, by many infallible proofs.  --Acts i. 3.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being acted upon; subjection to an external
    agent or influence; a passive condition; -- opposed to
    action.
    [1913 Webster]
 
       A body at rest affords us no idea of any active
       power to move, and, when set in motion, it is rather
       a passion than an action in it.    --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. Capacity of being affected by external agents;
    susceptibility of impressions from external agents. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Moldable and not moldable, scissible and not
       scissible, and many other passions of matter.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. The state of the mind when it is powerfully acted upon and
    influenced by something external to itself; the state of
    any particular faculty which, under such conditions,
    becomes extremely sensitive or uncontrollably excited; any
    emotion or sentiment (specifically, love or anger) in a
    state of abnormal or controlling activity; an extreme or
    inordinate desire; also, the capacity or susceptibility of
    being so affected; as, to be in a passion; the passions of
    love, hate, jealously, wrath, ambition, avarice, fear,
    etc.; a passion for war, or for drink; an orator should
    have passion as well as rhetorical skill. "A passion fond
    even to idolatry." --Macaulay. "Her passion is to seek
    roses." --Lady M. W. Montagu.
    [1913 Webster]
 
       We also are men of like passions with you. --Acts
                          xiv. 15.
    [1913 Webster]
 
       The nature of the human mind can not be sufficiently
       understood, without considering the affections and
       passions, or those modifications or actions of the
       mind consequent upon the apprehension of certain
       objects or events in which the mind generally
       conceives good or evil.        --Hutcheson.
    [1913 Webster]
 
       The term passion, and its adverb passionately, often
       express a very strong predilection for any pursuit,
       or object of taste -- a kind of enthusiastic
       fondness for anything.        --Cogan.
    [1913 Webster]
 
       The bravery of his grief did put me
       Into a towering passion.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The ruling passion, be it what it will,
       The ruling passion conquers reason still. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Who walked in every path of human life,
       Felt every passion.          --Akenside.
    [1913 Webster]
 
       When statesmen are ruled by faction and interest,
       they can have no passion for the glory of their
       country.               --Addison.
    [1913 Webster]
 
   5. Disorder of the mind; madness. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Passion week. See {Passion week}, below. --R. of Gl.
    [1913 Webster]
 
   {Passion flower} (Bot.), any flower or plant of the genus
    {Passiflora}; -- so named from a fancied resemblance of
    parts of the flower to the instruments of the crucifixion
    of Christ.
    [1913 Webster]
 
   Note: The flowers are showy, and the fruit is sometimes
      highly esteemed (see {Granadilla}, and {Maypop}). The
      roots and leaves are generally more or less noxious,
      and are used in medicine. The plants are mostly tendril
      climbers, and are commonest in the warmer parts of
      America, though a few species are Asiatic or
      Australian.
      [1913 Webster]
 
   {Passion music} (Mus.), originally, music set to the gospel
    narrative of the passion of our Lord; after the
    Reformation, a kind of oratorio, with narrative, chorals,
    airs, and choruses, having for its theme the passion and
    crucifixion of Christ.
 
   {Passion play}, a mystery play, in which the scenes connected
    with the passion of our Savior are represented
    dramatically.
 
   {Passion Sunday} (Eccl.), the fifth Sunday in Lent, or the
    second before Easter.
 
   {Passion Week}, the last week but one in Lent, or the second
    week preceding Easter. "The name of Passion week is
    frequently, but improperly, applied to Holy Week."
    --Shipley.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Passion}, {Feeling}, {Emotion}.
 
   Usage: When any feeling or emotion completely masters the
      mind, we call it a passion; as, a passion for music,
      dress, etc.; especially is anger (when thus extreme)
      called passion. The mind, in such cases, is considered
      as having lost its self-control, and become the
      passive instrument of the feeling in question.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Passion \Pas"sion\, v. t. [imp. & p. p. {Passioned}; p. pr & vb.
   n. {Passioning}.]
   To give a passionate character to. [R.] --Keats.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Passion \Pas"sion\, v. i.
   To suffer pain or sorrow; to experience a passion; to be
   extremely agitated. [Obs.] "Dumbly she passions, frantically
   she doteth." --Shak.
   [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 passion [pasjõ]
   lust; passion
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 passion
   lust; passion
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top