Search result for

*pütt*

(157 entries)
(0.045 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pütt, -pütt-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
putt[VI] ตีลูกกอล์ฟลงหลุม
putt[VI] ตีลูกกอล์ฟลงหลุม
putty[N] ปูนอุดรอยรั่ว
puttee[N] ผ้าพันหน้าแข้ง
putter[N] ผู้สวม
putter[N] ไม้ตีกอล์ฟ
sputter[VI] ดังกึกๆ กักๆ
sputter[VI] ถ่มน้ำลาย, Syn. expectorate, spit
sputter[VI] พูดละล่ำละลัก, Syn. stammer, stutter
sputter[VI] เสียงดังปะทุเป็นพักๆ
sputter[N] การพูดละล่ำละลัก, Syn. stammer, splutter
sputter[N] สิ่งที่สำลักออกมา
putter out[PHRV] ดับ (ไฟเครื่องยนต์), Syn. flicker out
off-putting[ADJ] ขุ่นเคือง, See also: ไม่พอใจ, Syn. offputtingly
sputter out[PHRV] (เครื่องจักร) ค่อยๆหยุดทำงาน, Syn. splutter out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
putt(พ้ท) vt.,vi. ,n. การตีลูกกอล์ฟเบา ๆ ให้ลงหลุมด้วยไม้ตีที่เรียกว่า putter
putty(พัท'ที) n., (pl. -ties) ปูนน้ำมันอุดรูหรือฉาบตัวถังรถ,ปูนหรือสารที่ใช้อุดรูรั่วหรือรอย ต่อของท่อน้ำ. vt. ใช้ปูนดังกล่าวอุดรูหรือฉาบตัว
sputter(สพัท'เทอะ) vi.,vt.,n. (การ) พ่นออก,พุ่งออก,ฉีดออก,ถ่มน้ำลาย, (เครื่องยนต์) ดังเป็นพัก ๆ ,ดังเปาะแปะ,พูดละล่ำละลัก,พูดละล่ำละลัก,พูดไม่ต่อเนื่องกัน. n. sputteringly adv., Syn. spatter,stutter

English-Thai: Nontri Dictionary
puttee(n) สนับแข้ง
putty(n) ผงอุดรู
sputter(vi) พูดเร็ว,ส่งเสียงเปาะแปะ,ถ่มน้ำลาย,พ่นออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
putting in fearทำให้เกิดความกลัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
puttoเปมเทพ, พุตโต [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
puttyสีโป๊ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I"m a teacher at the Einspšttler school.Ich bin nämlich Junglehrerin an der Einspüttler Gewerbeschule. Der Verlorene (1951)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาบน้ำศพ[V] bath a dead body before putting it in a coffin, Example: ศพที่ตายธรรมดานิยมอาบน้ำศพด้วยน้ำอบน้ำหอม, Thai definition: ีชำระร่างกายศพให้สะอาด ก่อนแต่งตัวใหม่
ละล่ำละลัก[ADV] sputteringly, See also: falteringly, confusedly, incoherently, Syn. กระอึกกระอัก, ติดๆ ขัดๆ, Example: เขาพูดละล่ำละลักขณะที่ตัวก็สั่นงันงกไปด้วย
ละล่ำละลัก[V] sputter, See also: splutter, falter, speak confusedly or incoherently, talk excitedly, Syn. กระอึกกระอัก, Example: คนตัวเล็กละล่ำละลักมองหน้าชายหนุ่มอย่างหวาดๆ, Thai definition: อาการพูดอย่างกระอึกกระอัก, พูดติดๆ ขัดๆ
สนับแข้ง[N] shin guard, See also: gaiter, leggings, puttee, Syn. เครื่องสวมแข้ง, Example: นักฟุตบอลต้องสวมสนับแข้งทุกครั้งก่อนลงแข่งขัน, Count unit: ข้าง, คู่, Thai definition: เครื่องสวมหน้าแข้งเพื่อลดแรงกระแทก ทำจากวัสดุต่างๆ เช่น หนัง พลาสติก เป็นต้น
การยึดมั่น[N] clinging (to), See also: adherence, putting one's faith, having faith in, adhesion, Syn. ความยึดมั่น, การตั้งมั่น, ความถือมั่น, Example: การยึดมั่นในพุทธศาสนาของคนไทยส่งผลให้คนไทยรู้จักเรื่องบาปบุญคุณโทษ
การวางฟอร์ม[N] putting on airs, See also: huaghtiness, hauteur, Syn. การวางท่า, Example: การวางฟอร์มของเธอทำให้คนอื่นคิดว่าเธอเป็นเจ้าของบริษัท
การวางท่า[N] putting on airs, See also: huaghtiness, hauteur, Syn. การวางฟอร์ม, Example: การวางท่าของเขาทำให้ผู้ที่ได้พบเห็นหมั่นไส้, Thai definition: การทำท่าไว้ยศ เช่น การวางท่าเป็นอธิบดี, การวางปุ่ม ก็ว่า
การสวม[N] putting on, See also: wearing, dressing, covering, clothing, Syn. การใส่, Example: วิชา ก.พ.อ. วันนี้ คุณครูสอนเรื่องการสวมเสื้อผ้า, Thai definition: การเอาของที่เป็นโพรงเป็นวงเป็นต้นครอบหรือกรวมของเล็กที่พอดีกัน แต่ขนาดย่อมกว่า, การนุ่ง ในคำว่า การสวมกางเกง, การใส่ เช่น การสวมเสื้อ การสวมรองเท้า
การแช่[N] chilling, See also: freezing, frosting, putting on ice, putting in cold storage, Example: การแช่น้ำขวดน้ำอัดลมในช่องแข็งอาจทำให้ขวดระเบิดได้
ทุ่มน้ำหนัก[V] putt the weight
ทุ่มน้ำหนัก[N] shot put, See also: shot-putting, putting the shot, Syn. กีฬาทุ่มน้ำหนัก, Thai definition: การแข่งขันขว้างลูกเหล็ก
พนมศพ[N] make up a corpse before putting it into a coffin, Thai definition: การทำศพการแต่งศพเป็นงานใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระเด็น[v.] (kraden) EN: splash ; splatter ; sputter   FR: gicler ; crachoter ; éclabousser ; asperger
พนมศพ[X] (phanomsop) EN: make up a corpse before putting it into a coffin   
สนับแข้ง[n.] (sanapkhaeng) EN: shin guard ; gaiter ; leggings ; puttee   

CMU English Pronouncing Dictionary
PUTT    P AH1 T
PUTTY    P AH1 T IY0
PUTTS    P AH1 T S
PUTTED    P AH1 T AH0 D
PUTTER    P AH1 T ER0
SPUTTER    S P AH1 T ER0
PUTTNAM    P AH1 T N AH0 M
PUTTING    P UH1 T IH0 NG
PUTTING    P AH1 T IH0 NG
PUTTERS    P AH1 T ER0 Z
SPUTTERS    S P AH1 T ER0 Z
PUTTABLE    P AH1 T AH0 B AH0 L
PUTTERER    P AH1 T ER0 ER0
SPUTTERED    S P AH1 T ER0 D
PUTTENBAY    P AH1 T AH0 N B EY2
PUTTNAM'S    P AH1 T N AH0 M Z
PUTTERING    P AH1 T ER0 IH0 NG
PUTTERMAN    P AH1 T ER0 M AH0 N
VANPUTTEN    V AE0 N P AH1 T AH0 N
SPUTTERING    S P AH1 T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
putt    (v) (p uh1 t)
putts    (v) (p uh1 t s)
putty    (v) (p uh1 t ii)
putted    (v) (p uh1 t i d)
puttee    (n) (p uh1 t ii)
putter    (v) (p uh1 t @ r)
puttees    (n) (p uh1 t i z)
putters    (v) (p uh1 t @ z)
puttied    (v) (p uh1 t i d)
putties    (v) (p uh1 t i z)
putting    (v) (p uh1 t i ng)
sputter    (v) (s p uh1 t @ r)
puttered    (v) (p uh1 t @ d)
puttying    (v) (p uh1 t i i ng)
sputters    (v) (s p uh1 t @ z)
puttering    (v) (p uh1 t @ r i ng)
sputtered    (v) (s p uh1 t @ d)
sputtering    (v) (s p uh1 t @ r i ng)
off-putting    (j) - (o2 f - p u1 t i ng)
putting-iron    (n) - (p uh1 t i ng - ai @ n)
putting-green    (n) - (p uh1 t i ng - g r ii n)
putting-irons    (n) - (p uh1 t i ng - ai @ n z)
putting-greens    (n) - (p uh1 t i ng - g r ii n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふっつり;ぷっつり;ぶっつり;ふつり[, futtsuri ; puttsuri ; buttsuri ; futsuri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) breaking off; snapping off; (2) (ふっつり, ぷっつり, ふつり only) (on-mim) suddenly stopping [Add to Longdo]
ぶすぶす;ブスブス[, busubusu ; busubusu] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sputtering; smoldering; (2) (on-mim) repeated thrusting into something (sword, needle, etc.); (3) (on-mim) mutterings of discontent; faint sounds of complaint [Add to Longdo]
ぷっと[, putto] (adv) (1) (See ふっと) puffing motion (when blowing, spitting, etc.); (2) pouting (with displeasure) [Add to Longdo]
アイコラ[, aikora] (n) (abbr) (See アイドルコラージュ) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc. [Add to Longdo]
アイドルコラージュ[, aidorukora-ju] (n) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc. (wasei [Add to Longdo]
アウトプット;アウトゥプット[, autoputto ; autouputto] (n) output [Add to Longdo]
アウトプットポート[, autoputtopo-to] (n) {comp} output port [Add to Longdo]
インプット[, inputto] (n,vs) input; (P) [Add to Longdo]
インプットポート[, inputtopo-to] (n) {comp} input port [Add to Longdo]
インプットメソッド[, inputtomesoddo] (n) {comp} input method; IM [Add to Longdo]
キャップハンディ[, kyappuhandei] (n) empathetically putting oneself in the place of a handicapped person (wasei [Add to Longdo]
スパッタリング[, supattaringu] (n) (1) ink spattering; (2) sputtering (semiconductor manuf.); (P) [Add to Longdo]
スパッタ法[スパッタほう, supatta hou] (n) (See スパッタリング) sputtering (semiconductor manuf.); sputtering method [Add to Longdo]
スループット[, suru-putto] (n) throughput [Add to Longdo]
スループットBOD[スループットビーオーディー, suru-puttobi-o-dei-] (n) {comp} throughput Bandwidth On Demand [Add to Longdo]
パター[, pata-] (n) putter; (P) [Add to Longdo]
パチ[, pachi] (n,adv-to) snapping (e.g. book shut); clapping; crackling; sputtering [Add to Longdo]
パッティング[, patteingu] (n,vs) (1) patting; (2) putting; (P) [Add to Longdo]
パッティンググリーン[, patteinguguri-n] (n) putting green [Add to Longdo]
パット[, patto] (n,vs) (1) putt; (2) pat; (P) [Add to Longdo]
パテ[, pate] (n) (1) putty; (2) pate (ger [Add to Longdo]
パテナイフ[, patenaifu] (n) putty knife [Add to Longdo]
プッツン;ぷっつん[, puttsun ; puttsun] (n,vs) (1) (sl) (See プッツン女優) weird; crazy; losing common sense; snapping; (2) sound of a stretched string snapping [Add to Longdo]
プッツン女優[プッツンじょゆう, puttsun joyuu] (n) (See プッツン) actress that frequently does bizarre things [Add to Longdo]
プット[, putto] (n) put (e.g. a put option) [Add to Longdo]
プットオプション[, puttoopushon] (n) put option [Add to Longdo]
伊達[だて(P);ダテ, date (P); date] (n,adj-na) (1) elegance; dandyism; sophistication; having style; (2) affectation; showing off; putting on an air; appearances; just for show; (P) [Add to Longdo]
維持可能スループット[いじかのうスループット, ijikanou suru-putto] (n) {comp} sustainable throughput [Add to Longdo]
隠し味[かくしあじ, kakushiaji] (n) (putting in) subtle seasoning to bring out the flavor [Add to Longdo]
隠忍自重[いんにんじちょう, inninjichou] (n,vs) (behaving with) patience and prudence; putting up with something [Add to Longdo]
応戦[おうせん, ousen] (n,vs) accepting a challenge; returning fire; fighting back; putting up a fight; responding to an attack [Add to Longdo]
押せ押せ[おせおせ, oseose] (n) (1) putting on the pressure; pushing forward; (2) being pressed; being under pressure [Add to Longdo]
横流し[よこながし, yokonagashi] (n,vs) diversion into illegal channels; putting on the black market; selling through illegal channels [Add to Longdo]
外題学問[げだいがくもん, gedaigakumon] (n) putting on a knowing air when one only knows the title of the book (play, etc.); pretending to understand the nature of something when one only knows its name [Add to Longdo]
格納[かくのう, kakunou] (n,vs) (1) storage; housing for equipment and machines; (2) {comp} putting into computer memory [Add to Longdo]
噛ませ犬;かませ犬[かませいぬ, kamaseinu] (n) foil; someone to look as if he's putting up a fight but actually have no chance of winning [Add to Longdo]
甘受[かんじゅ, kanju] (n,vs) submission to; putting up with [Add to Longdo]
簡単に言えば[かんたんにいえば, kantanniieba] (exp) simply put; putting it simply [Add to Longdo]
顔出し[かおだし, kaodashi] (n,vs) putting in an appearance; showing one's face [Add to Longdo]
気障り[きざわり, kizawari] (adj-na) disagreeable; unpleasant; off-putting; disconcerting [Add to Longdo]
景気付け;景気づけ[けいきづけ, keikiduke] (n) putting life into; animating; cheering up [Add to Longdo]
系列化[けいれつか, keiretsuka] (n,vs) putting in order; systemize; systemise [Add to Longdo]
言い換え;言い替え;言替え;言換え[いいかえ, iikae] (n,vs) putting in other words [Add to Longdo]
言語化[げんごか, gengoka] (n,vs) verbalizing; putting into words [Add to Longdo]
後回し[あとまわし, atomawashi] (n) putting off; postponing; (P) [Add to Longdo]
後片付け(P);跡片付け[あとかたづけ, atokataduke] (n,vs) tidying up; cleaning; clearing away; putting in order; (P) [Add to Longdo]
公衆送信権[こうしゅうそうしんけん, koushuusoushinken] (n) public transmission rights (e.g. putting copyrightable material on the WWW or an FTP server) [Add to Longdo]
口添え[くちぞえ, kuchizoe] (n,vs) recommendation; putting in a good word for someone [Add to Longdo]
幸せ太り[しあわせぶとり, shiawasebutori] (exp) (col) putting on weight from the good (married) life [Add to Longdo]
綱締め[つなしめ, tsunashime] (n) putting on the tsuna (sumo) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刮勺[guā sháo, ㄍㄨㄚ ㄕㄠˊ, ] scraper; trowel; putty knife [Add to Longdo]
商鞅变法[Shāng Yāng biàn fǎ, ㄕㄤ ㄧㄤ ㄅㄧㄢˋ ㄈㄚˇ, / ] Shang Yang's political reform of Qin state 秦國|秦国 of 361 BC, putting it on the path to world domination [Add to Longdo]
官架子[guān jià zi, ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄚˋ ㄗ˙, ] putting on official airs [Add to Longdo]
延宕[yán dàng, ㄧㄢˊ ㄉㄤˋ, ] to postpone; to keep putting sth off [Add to Longdo]
延迟[yán chí, ㄧㄢˊ ㄔˊ, / ] to delay; to postpone; to keep putting sth off [Add to Longdo]
抹刀[mǒ dāo, ㄇㄛˇ ㄉㄠ, ] scraper; trowel; putty knife [Add to Longdo]
泥子[nì zi, ㄋㄧˋ ㄗ˙, ] putty (used by plumbers and glaziers) [Add to Longdo]
涉笔[shè bǐ, ㄕㄜˋ ㄅㄧˇ, / ] to move the pen; to start writing; putting pen to paper [Add to Longdo]
溅射[jiàn shè, ㄐㄧㄢˋ ㄕㄜˋ, / ] sputtering [Add to Longdo]
矫揉造作[jiǎo róu zào zuò, ㄐㄧㄠˇ ㄖㄡˊ ㄗㄠˋ ㄗㄨㄛˋ, / ] pretension; affectation; putting on artificial airs [Add to Longdo]
绑腿[bǎng tuǐ, ㄅㄤˇ ㄊㄨㄟˇ, / ] leg wrappings; puttee [Add to Longdo]
腻子[nì zi, ㄋㄧˋ ㄗ˙, / ] putty (same as 泥子); frequent caller; hanger-on [Add to Longdo]
装可爱[zhuāng kě ài, ㄓㄨㄤ ㄎㄜˇ ㄞˋ, / ] to act cute; putting on adorable airs; to pretend to be lovely [Add to Longdo]
轻击区[qīng jī qū, ㄑㄧㄥ ㄐㄧ ㄑㄩ, / ] putting green (golf) [Add to Longdo]
轻击棒[qīng jī bàng, ㄑㄧㄥ ㄐㄧ ㄅㄤˋ, / ] putter (golf) [Add to Longdo]
轻击球[qīng jī qiú, ㄑㄧㄥ ㄐㄧ ㄑㄧㄡˊ, / ] to hit the ball lightly (sport); putt (golf) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アウトプットポート[あうとぷっとぽーと, autoputtopo-to] output port [Add to Longdo]
インプットポート[いんぷっとぽーと, inputtopo-to] input port [Add to Longdo]
スループット[するーぷっと, suru-putto] throughput [Add to Longdo]
維持可能スループット[いじかのうスループット, ijikanou suru-putto] sustainable throughput [Add to Longdo]
格納[かくのう, kakunou] storage (vs), housing for equipment & machines, putting into computer memory, filing [Add to Longdo]
実効スループット[じっこうスループット, jikkou suru-putto] effective throughput [Add to Longdo]
整理[せいり, seiri] organization (vs), putting in order, arranging, liquidation [Add to Longdo]
インプット[いんぷっと, inputto] input [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top