Search result for

*overload*

(109 entries)
(0.0227 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: overload, -overload-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overload[VT] แบกหนักเกินไป, See also: บรรทุกมากเกินไป, Syn. burden, load, weigh down
overload[VT] บรรทุกเกินพิกัด, See also: บรรทุกน้ำหนักมากเกินไป, Syn. overburden
overload[VT] ใช้งานมากไป (ไฟฟ้า)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overload(โอ'เวอะโลด') vt. บรรทุกเกินพิกัด,ใช้กระแสไฟฟ้ามากเกินไป

English-Thai: Nontri Dictionary
overload(n) ของเกินพิกัด
overload(vt) ใช้งานมากไป,บรรทุกเกินพิกัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
overloadภาระเกิน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
overloadโหลดเกิน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
overload protectionการกันภาระเกิน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
overload relayรีเลย์กันภาระเกิน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-overloading type fanพัดลมแบบไร้ภาระเกิน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Iron overloadภาวะธาตุเหล็กเกิน [TU Subject Heading]
Antigen Overloadได้รับแอนติเจนในปริมาณมากเกินไป [การแพทย์]
Fluid Overloadน้ำเกิน,น้ำท่วมหัวใจ [การแพทย์]
Grain Overload, Acuteอาการเนื่องจากกินอาหารมากเกินไป [การแพทย์]
Interlocks, Overloadอินเตอร์ล็อคเพื่อป้องกันการทำงานเกินกำลัง [การแพทย์]
Iron Overloadมีเหล็กมากเกินไป, เหล็กเกิน, เหล็กมากเกิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's iron overload.มีเหล็กมากเกินไป Birthmarks (2008)
Sparks a fluid overload, hits the lungs, causes the pulmonary edema.มีของเหลวมากขึ้น และออกมาท่วมปอด เพราะว่าปอดบวมน้ำ Emancipation (2008)
Come on, I've overloaded the power system.ไปเถอะ ข้าทำให้่ระบบพลังงานโอเวอร์โหลดแล้ว Destroy Malevolence (2008)
If we can do enough damage, the weapon may overload when Grievous tries to fire.ถ้าเราทำให้ปืนนั่นเสียหาย บางที ปืนใหญ่นั่นอาจจะโอเวอร์โหลดตอนที่กรีวัสสั่งยิง Shadow of Malevolence (2008)
-Our lines are overloaded. -Juma's men are here.สายโทรศัพท์ของเราถูกใช้เกินกำลังแล้ว\คนของจูมาอยู่ที่นี่ 24: Redemption (2008)
Damn, we need help to overload her.เราต้องการคนช่วยให้เธอทำงานเกินพิกัด WarGames: The Dead Code (2008)
Gaming systems overload alert.** เตือน ระบบเกมส์ทำงานเกินกำลัง ** WarGames: The Dead Code (2008)
If we double the power with a voltage spike the alarm system, in order to protect itself against an overload, will shut itself down.ถ้าเราเพิ่มกระแสเป็นสองเท่า ด้วยเครื่องช็อต ระบบสัญญาณจะทำการป้องกันตัวเอง Blow Out (2008)
It's-It's just a little sensory overload, guys.แค่ข้อมูลที่ได้รับมันมากเกินไป Five the Hard Way (2008)
They gave this guy a dye test and didn't prep him properly and the kidneys overloaded.- คืออะไร - ตรวจร่างกายผิดพลาด พวกเขาให้ชายคนนี้ทดสอบสี และไม่ได้เตรียมเขาอย่างถูกต้อง Some Kinda Love (2009)
I would like to shut down before I get sensory overload.ข้าอยากจะขอปิดระบบตัวเองสักหน่อย ก่อนที่ระบบรับความรู้สึกจะโอเวอร์โหลด Blue Shadow Virus (2009)
Overload!โอเวอร์โหลด Storm Over Ryloth (2009)
That what you're doing is going to overload it--สิ่งที่คุณทำ มันกำลังจะเกินกำลังงาน Air: Part 1 (2009)
You're going to overload the capacitors.มันเริ่มเกินพิกัดของตัวรับพลังงาน Earth (2009)
The power cuts have caused a temporary atmospheric overload.การตัดพลังงานทำให้ชั้นบรรยากาศ เกิดโอเวอร์โหลดชั่วคราว Episode #3.3 (2009)
Overload Device.ทำให้อุปกรณ์ทำงานเกินกำลัง Surrogates (2009)
We can't keep this up. The whole weapons system is overloading.เราไม่สามารถยิงปืนทั้งหมดได้ ระบบจะเกินพิกัด Space (2010)
An overload?เกินขีดจำกัดหรอ ? Sabotage (2010)
There was an overload.มีการใช้งานเกินขีดจำกัด Sabotage (2010)
And as with most overloads,และมีการใช้งานเกินขีดจำกัด Sabotage (2010)
Overload in the power relaysโอเวอร์โหลดในตัวจ่ายพลังงาน Incursion: Part 1 (2010)
We're pretty overloaded but will get there soon.เรากำลังยุ่งมาก แต่จะไปที่นั่นทันที Death Trap (2010)
Power's overloading in the sublight drive.มันเข้าขั้นวิกฤต Trial and Error (2010)
There's also the risk of a much more catastrophic overload...ซึ่งมากพอที่จะทำให้มันรับไม่ไหว ไม่เข้าเรื่องเลย ซ่อมมันซะ Trial and Error (2010)
Power's overloading in the sublight drive.แหล่งพลังงานทนจะไม่ไหว ในการขับเคลีื่อนที่ต่ำกว่าความเร็วแสง Trial and Error (2010)
We have multiple overloads!เรามีการใช้งานมากเกินไปในหลา่ยจุด! Resurgence (2010)
Emergency services are overloaded. I keep getting cut off.เบอร์ฉุกเฉินสายเต็ม สายตัดตลอด Hot & Bothered (2010)
The power grid is overloaded and gone completely down, plunging Los Angeles county into near-total darkness.ระบบจ่ายไฟทำงานเกินกำลัง และดับสนิท ทำให้ย่าน LA เกือบจะตกอยู่ในความมืดอย่างสมบูรณ์ The Longest Night (2010)
Now, if I do this right, I overload the batteries,ถ้าฉันทำสำเร็จ ฉันก็จะเร่งพลังแบตเตอรี่ The Big Bang Job (2010)
To overload the batteries.เพื่อเร่งการใช้แบตเตอรี่ The Big Bang Job (2010)
We're gonna have to time this overload to the last second.ในวินาทีสุดท้าย Gauntlet (2011)
Initiate the overload.เริ่มการโอเวอร์โหลด แน่ใจ? Gauntlet (2011)
Overload in 10 seconds.โอเวอร์โหลดใน 10 วินาที Gauntlet (2011)
The overload is probably what drove the humans insane.เพราะมากเกินไปคงทำให้คนเป็นบ้า Scream a Little Dream (2011)
It's possible that witnessing his parents' abduction pushed him into emotional overload and he shut down.มันเป็นไปได้ว่าการที่เห็น พ่อแม่เขาถูกจับตัวไป เกินขีดจำกัดทางอารมณ์ของเขา เขาเลยปิดกั้นตัวเอง Coda (2011)
His brain is so overloaded with "angry boss,"หัวของเขาจะเต็มไปด้วย "บอสที่กำลังโกรธ" The Hot Potato Job (2011)
Massive surge of power overloads the system, blows out your lights.กระแสไฟฟ้าในสาย ส่งมาสูงเกินไป ทำให้หลอดไฟระเบิด Sparks and Recreation (2011)
Maybe we should wind her up so she overloads, yeah?บางที เราน่าจะทำให้เธออารมณ์เสียหน่อย Sparks and Recreation (2011)
Because the sensory overload can't be explained, it wreaks havoc with your emotions, inducing fear, panic, and dread, hence the feeling of being haunted.เพราะประสาทสัมผัสที่ทำงานมากเกินไป ไม่สามารถอธิบายได้ มันทำลายอารมณ์ต่างๆคุณไปหมด ทำให้เกิดความกลัว ตื่นตระหนก และสยองขวัญ Self Fulfilling Prophecy (2011)
You're overloading the transformer.หลอดไฟมันเยอะเกินกำลังหม้อแปลง Dreamy (2012)
The obsession becomes so great that the brain overloads, and the body literally shuts down.การครอบงำจะดีผลที่สุด เมื่อสมองใช้งานมากเกินไป และร่างกายไม่รับรู้อะไรเลย Love Sick (2012)
I was charging the execution mechanism, all of a sudden, there's a massive power surge, the equipment overloaded and the next thing I know I'm over here, down in the waterfront,มีหน้าที่ ชาร์จประจุ เครื่องมือพวกนั้น พอถึงจุดที่ต้องการ เกิดพลังงานกระชากขึ้น เครื่องมือ ทำงานเกินขึดจำกัด End Times (2012)
I need you to get to that engine control panel and tell me which relays are in overload position.ผมอยากให้คุณ ไปที่แผงควบคุมเครื่องยนต์ แล้วบอกผมว่า รีเลย์ตัวไหนที่มันเสีย The Avengers (2012)
But I can overload the room's power supply which should cause an emergency shutdown.แต่ฉันใช้พลังงานของห้องนี้มากเกินไป งั้นคุณควรปิดฉุกเฉินซะ Dead Reckoning (2013)
We can overload the system.เราทำให้ระบบมันโอเวอร์โหลดได้ Reunions (2013)
Phase one of what we call love is an overload of neurotransmitters.ใช่เลย สิ่งนี้มันมีระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี The Secrets in the Proposal (2013)
What if this weapon overloaded the brain past the threshold of its electrical capacity, causing it to discharge, like an E.M.P.?ถ้าหากอาวุธนี้ทำให้สมองทำงานหนักเกินไป มากกว่าระดับไฟฟ้าที่มันทนได้ ทำให้เกิดการระบายออก อย่างเช่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า FZZT (2013)
- Electrical overload. - I can fix that.เกินพิกัดไฟฟ้า ฉันสามารถ แก้ไขปัญหาที่ Star Wars: The Force Awakens (2015)
I'm going to overload the core.- ฉันจะอัดพลังใส่แกนให้เกินพิกัด Max Steel (2016)
Containment system overloading.เกินพิกัดระบบควบคุม Project Reborn (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
overloadThe boat was off balance because it was overload.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าหัว[N] king, See also: sovereign, overload, Syn. เจ้าเหนือหัว, Count unit: พระองค์,องค์, Thai definition: ผู้เป็นเจ้าเหนือหัว (ใช้เรียกเจ้านายและพระ)
เกินพิกัด[V] overload, See also: be overweight, Example: สินค้าที่อยู่บนเรือเกินพิกัดไป 21 ตัน, Thai definition: มากกว่าที่กำหนดไว้
ล้นมือ[ADV] overloaded, See also: be swamped, Example: เมื่อปริมาณงานขยายขึ้น จำนวนบุคลากรที่ทำงานประจำอยู่จะเริ่มมีงานล้นมือ, Thai definition: มากเกินกำลังที่จะทำได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรทุกเกินพิกัด[v. exp.] (banthuk koēn phikat) EN: overload ; overburden   FR: surcharger
บรรทุกเกินพิกัด[adj.] (banthuk koēn phikat) EN: overloaded   
การมีข้อมูลมากเกินไป[n. exp.] (kān mī khømūn māk koēnpai) EN: information overload   
เก็บสินค้าไว้มากเกินไป[v. exp.] (kep sinkhā wai māk koēnpai) EN: outstock ; oversupply ; overfill ; overload   
ล้นมือ[v.] (lonmeū) EN: be overloaded ; be swamped   FR: être submergé de travail ; être surchargé

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERLOAD    OW1 V ER0 L OW2 D
OVERLOADS    OW1 V ER0 L OW2 D Z
OVERLOADED    OW1 V ER0 L OW2 D AH0 D
OVERLOADING    OW1 V ER0 L OW2 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overload    (v) (ou2 v @ l ou1 d)
overloads    (v) (ou2 v @ l ou1 d z)
overloaded    (v) (ou2 v @ l ou1 d i d)
overloading    (v) (ou2 v @ l ou1 d i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Oberbelastung {f}overload [Add to Longdo]
Überlast {f}overload [Add to Longdo]
Überlastabschaltung {f}overload cut-off device [Add to Longdo]
Überlastbarkeit {f}overload capacity; overload capability [Add to Longdo]
Überlastschutz {m}overload protection [Add to Longdo]
Überlastung {f}overloading; overload [Add to Longdo]
Überlastungsschutz {m}overrange protection; overload relay [Add to Longdo]
Überspannung {f}overvoltage; overload [Add to Longdo]
überbeladen; überladenoverloaded [Add to Longdo]
überbelasten; überladento overload [Add to Longdo]
überladen | überladend | überladen | überlädtto overload | overloading | overloaded | overloads [Add to Longdo]
überlastento overload [Add to Longdo]
überlastfest {adj}overload-proof [Add to Longdo]
überlastfester Ausgangoverload-proof output [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバーローディング[, o-ba-ro-deingu] (n) overloading [Add to Longdo]
オーバーロード[, o-ba-ro-do] (n) overload [Add to Longdo]
タコ足配線;蛸足配線[タコあしはいせん(タコ足配線);たこあしはいせん(蛸足配線), tako ashihaisen ( tako ashi haisen ); takoashihaisen ( tako ashi haisen )] (n) overloading an electrical circuit; piggybacked electrical outlet; "octopus outlet" [Add to Longdo]
過負荷[かふか, kafuka] (n) {comp} overload [Add to Longdo]
使い過ぎ[つかいすぎ, tsukaisugi] (n) overuse; overload [Add to Longdo]
積み過ぎ;積みすぎ[つみすぎ, tsumisugi] (n) (1) overload; (2) {math} rounding up error [Add to Longdo]
積み過ぎる[つみすぎる, tsumisugiru] (v1) to overload [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
过载[guò zài, ㄍㄨㄛˋ ㄗㄞˋ, / ] overload [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
過負荷[かふか, kafuka] overload [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overload \O`ver*load"\, v. t. [imp. & p. p. {Overloaded}; p. pr.
   & vb. n. {Overloading}.] [Cf. {Overlade}.]
   To load or fill to excess; to load too heavily.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overload \O"ver*load`\, n.
   An excessive load; the excess beyond a proper load.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top