Search result for

*overhear*

(72 entries)
(1.1428 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: overhear, -overhear-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overhear[VT] ได้ยินโดยไม่ตั้งใจ, See also: บังเอิญได้ยิน, Syn. catch
overheard[N] กริยาช่องที่ 2 ของ overhear

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overhear(โอ'เวอะเฮียร์) vt. แอบได้ยิน,ได้ยินโดยบังเอิญ

English-Thai: Nontri Dictionary
overhear(vi) บังเอิญได้ยิน,แอบได้ยิน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- l couldn't help overhearing you.- ช่วยไม่ได้ที่ผมบังเอิญได้ยิน Junior (1994)
From this really nice fella. I was in a bar, and he overheard my sob story.เรื่องมันมีอยู่ว่า ตอนนั้นฉันนั่งอยู่ในบาร์ และบังเอิญมีคนได้ยินเรื่องที่ฉันพูด Ghost in the Shell (1995)
We couldn't help but overhear your delightful repartee.ขอโทษด้วยนะ บังเอิญได้ยิน สิ่งที่คุณพูดกัน The Story of Us (1999)
I couldn't help but overhear.โทษทีที่แอบได้ยิน The Time Machine (2002)
I overheard something that I think you should know about.ผมได้ยินบางเรื่อง ที่ผมคิดว่าคุณควรจะรู้เอาไว้ Hotel Rwanda (2004)
What did you overhear?ได้ยินอะไร ? Hotel Rwanda (2004)
During the first summer break of college I overheard where you were working by chance Hello? Ah...ช่วงฤดูร้อนแรก วันหยุดภาคเรียน... ...ผมได้รู้จักที่ทำงาน ของคุณโดยบังเอิญ สวัสดีค่ะ? Be with You (2004)
Mr. Kazinsky, I overheard the ambassador say something just, just before he was killed.คุณคอนซินกี้ ผมได้ยินท่านทูต พูดอะไรบางอย่าง ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิต Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
I overheard some cops talking, and the reason that he was kicked off the force.ผมได้ยินตำรรจคุยกัน และเขาเริ่มได้เบาะแสมูลเหตุจูงใจ Mr. Monk and the Blackout (2004)
I couldn't help but overhear.อยากให้คุณลงจากเรือซะ King Kong (2005)
It's about your mother, a little something she might have overheard while at work. ## [Continues] Can't-The music's too loud.มันเกี่ยวกับเเม่ของนาย บางสิ่งเล็กน้อยที่เธออาจจะได้ยินในขณะทำงาน ไม่ได้ยิน... Mr. Monk and the Other Detective (2005)
Mrs. Eels, you're probably going to have to testify... about that phone call you overheard.คุณนายเอลส์ คุณจะต้องไปเป็นพยานให้ปากคำ เกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้ยินทางสายโทรศัพท์ Mr. Monk and the Other Detective (2005)
didn't I just overhear you say you've been looking for miracles all day ?พ่อได้ยินว่าลูก กำลังมองหาเรื่องปาฏิหาริย์อยู่ทั้งวัน Hidden (2005)
Situations like, passing by and overhearing her future husband proposing to another girl.สถานการณ์ที่เหมือนกับการเดินผ่านไปและได้ยินสามีในอนาคตของเธอขอผู้หญิงคนอื่นแต่งงาน Episode #1.1 (2006)
I overheard the wizard's assistants conspiring in the woods.ฉันบังเอิญได้ยินผู้ช่วยพ่อมดชุมนุมกันในป่า Happily N'Ever After (2006)
- I overheard you talkin' to Mater.ผมได้ยินคุณพูด 'เพื่อแม่ Cars (2006)
- I couldn't help but overhear your, uh- - Oh, meltdown?ไม่มีเงินหรอ Just My Luck (2006)
I've overheard things. Right, Tristan?ที่แม่แอบได้ยิน ใช่มั้ยทริสตอง The Page Turner (2006)
And we overheard everything yesterday.เรื่องที่เราได้ยินเมื่อวาน Fly, Daddy, Fly (2006)
Well,I stopped by katherine's last night just to get a recipe,and you'll never believe what I overheard.คือ ฉันไปที่บ้านแคทเธอรีนคืนนั้น เพื่อที่จะเอาสูตรอาหาร แล้วเธอไม่มีทางเชื่อหรอก ว่าฉันได้ยินอะไรมา The Game (2007)
I-I COULDN'T HELP OVERHEARINGคุณคุยเรื่องจะจัดงานรับขวัญ ให้แม่ผม If There's Anything I Can't Stand (2007)
I have no idea, actually.I... hey, I k--I kinda overheard youguys in the stairwell there.ฉันคิดไม่ออก ที่จริงแล้ว ฉัน... เฮ้ คือฉันเผอิญได้ยินพวกเธอคุยกันน่ะ Bad News Blair (2007)
or maybe overhear where they were going?หรือพอได้ยินบ้างไหม ว่าเขาไปไหน Next (2007)
Sounds like he cracked the cipher. I couldn't help but overhear.ฟังเหมือนเขาถอดรหัสได้แล้ว ผมบังเอิญได้ยินที่คุณคุยกัน National Treasure: Book of Secrets (2007)
They're breaking up the team. Reed and Sue, I overheard them.พวกเค้าจะออกจากทีม \รีดกับซู,ฉันได้ยินเค้ามา Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
Pardon me, I couldn't help but overhear.ขอโทษนะคะ ฉันไม่ได้ตั้งใจ แต่บังเอิญได้ยิน The Nanny Diaries (2007)
I don't want anyone overhearing.ฉันไม่อยากให้คนอื่นได้ยิน Cassandra's Dream (2007)
I did overhear him asking her for her opinion on his new Italian golf shoes.แต่ฉันเพิ่งได้ยินทรอยถามความเห็นเรื่อง รองเท้าอิตาเลี่ยนคู่ใหม่ High School Musical 2 (2007)
He was overheard slandering my name.เขาทำให้ชื่อเสียงของข้าเสียหาย The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
I overheard them talking. He's someฉันได้ยินเขาคุยกัน เขาเป็น Chuck Versus the Cougars (2008)
I wanted it to be somewhere we wouldn't be overheard.ผมจะมาที่นี่อยู่แล้ว ไม่ได้แอบได้ยินนะ Episode #2.6 (2008)
I just overhear them.ฉันแค่ได้ยินที่พวกเขาคุยกัน Heaven and Hell (2008)
I just kind of... Overhear them.ฉันแค่ได้ยินที่พวกเขาคุยกัน I Know What You Did Last Summer (2008)
Youoverhearthem?คุณได้ยินงั้นเหรอ I Know What You Did Last Summer (2008)
Our dear roy is merely overhearing what they say.รอยที่รักของเรานั้นก็จะ ได้ยินในสิ่งที่พวกเขาพูดเท่านั้น The Ghost Network (2008)
You wouldn't perhaps have overheard a recent phone call with a certainนายไปได้ยินอะไรมาป่าวเนี๊ย บางข่าวที่น่าเชื่อถือได้ Summer Kind of Wonderful (2008)
I didn't know that her husband was there, and he overheard us and... the doctors say she's gonna be fine.แม่ไม่รู้ว่าสามีเธอจะอยู่ที่นั่น แล้วก้อได้ยินเราคุยกัน และ... แต่หมอว่าเธอไม่เปนไรแล้วนะ City on Fire (2008)
I overheard this guy talking about you to an employee.ผมเผอิญไปได้ยินพนักงานคุยกัน เกี่ยวกับคุณ Bonfire of the Vanity (2008)
Did I overhear something about a lunch?เหมือนฉันได้ยินอะไรเกี่ยวกับ อาหารกลางวันนะ The Ex-Files (2008)
I overheard the end of that conversation.ฉันจะไม่คุยเรื่องนี้อีก Chuck in Real Life (2008)
They overheard me announce the half price bank foreclosure in the ER waiting room.ฉันเห็นมันประกาศขายครึ่งราคา เป็นทรัพย์สินที่ธนาคารยึดมา ในส่วนพักคอยห้องฉุกเฉิน The Itch (2008)
I overheard Grievous. Their hyperdrive is almost repaired.ข้าแอบได้ยินกรีวัสพูด ไฮเปอร์ไดร์ฟใกล้จะซ่อมเสร็จแล้ว Destroy Malevolence (2008)
I'm a HAM radio operator and I think I may be overhearing a robbery in progress.และผมคิดว่าผมบังเอิญได้ยิน เรื่องความคืบหน้าของการปล้น The Bank Job (2008)
- They overheard our radio chat.- พวกมันแอบได้ยินเราคุยกันทางวิทยุ The Bank Job (2008)
I overheard her saying very nasty things about me.ฉันได้ยินเธอพูดเรื่องร้ายๆ เกี่ยวกับฉันเข้า Quantum of Solace (2008)
After the taping finished, I overheard two members of the crew say they never voted for him when they had the chance, but if he ran for office again today, he'd get their support.หลังอัดเทปเสร็จ ผมได้ยินทีมงานสองคนคุยกัน พวกเขาไม่ได้เลือกนิกสันหรอก ตอนเลือกตั้ง แต่ถ้าวันนี้นิกสันไปลงเลือกตั้งอีกรอบ จะได้เสียงจากสองคนนั่นเลย Frost/Nixon (2008)
It's something not to be overheard, just between us.มีคนบอกว่าพวกเธอขโมยปืนไป Gomorrah (2008)
He didn't overhear anything about a target or the time frame.เขาไม่รู้เกี่ยวกับ เป้าหมาย หรือ เวลาโจมตี Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
I overheard you. This was your idea.ฉันแอบได้ยินมาว่า นายเป็นต้นคิด Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
This wasn't something she overheard. I mean, she knew what it meant.นี่ไม่ใช่แค่เธอบังเอิญได้ยินมา แต่ว่าเธอรู้ว่ามันคืออะไร Orphan (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
overhearHe overheard the conversation by accident.
overhearI couldn't help overhearing, but you're police officers who handle cyber-crime or some such?
overhearI didn't mean to eavesdrop, but I did overhear you.
overhearI overheard their mockery.
overhearThey feared being overheard.

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERHEAR    OW1 V ER0 HH IH1 R
OVERHEARD    OW1 V ER0 HH ER1 D
OVERHEARING    OW2 V ER0 HH IH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overhear    (v) (ou2 v @ h i@1 r)
overheard    (v) (ou2 v @ h @@1 d)
overhears    (v) (ou2 v @ h i@1 z)
overhearing    (v) (ou2 v @ h i@1 r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
belauschen | belauschend | belauscht | belauscht | belauschteto overhear | overhearing | overheared | overhears | overheared [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
小耳[こみみ, komimi] (n) (col) overhear; happened to hear that [Add to Longdo]
小耳に挟む;小耳にはさむ[こみみにはさむ, komiminihasamu] (exp,v5m) to happen to hear; to overhear [Add to Longdo]
傍耳[かたみみ, katamimi] (n) things overheard [Add to Longdo]
漏れ聞く[もれきく, morekiku] (v5k,vt) to overhear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overhear \O`ver*hear"\, v. t. [imp. & p. p. {Overheard}; p. pr.
   & vb. n. {Overhearing}.] [AS. oferhi['e]ran.]
   [1913 Webster]
   1. To hear more of (anything) than was intended to be heard;
    to hear by accident or artifice. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To hear again. --Shak.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top