Search result for

*oki*

(679 entries)
(0.031 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: oki, -oki-
Possible hiragana form: *おき*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
psychokinesis[ไซ-โค-คิ-เน-ซิส] (n ) การเคลื่อนย้ายวัตถุด้วยอำนาจจิต
pyrokinesis[ไพ-โร-คิ-เน-ซิส] (n ) ความสามารถในการสร้าง หรือควบคุมไฟด้วยอำนาจจิต

Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
大きくする[おおきくする、ookikusuru] (vt ) enlarge

English-Thai: Longdo Dictionary
cooking gas cylinder(n) ถังแก๊สหุงต้ม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bookie[N] คนรับแทงม้า
bookie[SL] คนรับแทง (การพนัน)
cookie[N] คุกกี้, Syn. cooky
cookie[N] บุคคล (ที่มีลักษณะเฉพาะ)
nookie[N] กิจกรรมทางเพศ (คำสแลง), Syn. nooky
rookie[SL] ไม่มีประสบการณ์, See also: มือใหม่
booking[N] การจองล่วงหน้า
bookish[ADJ] ชอบอ่านหนังสือ
cooking[N] การทำครัว, See also: การครัว, การปรุงอาหาร, Syn. cookery, cuisine
cooking[ADJ] ที่ใช้ในการปรุงอาหาร
cooking[N] อาหารที่เตรียมไว้
jokingly[ADV] อย่างขบขัน, See also: อย่างตลก
onlooking[N] การเข้าร่วม, Syn. attendance
unbookish[ADJ] ซึ่งไม่รู้หนังสือ, Syn. ignorant, unread
non-smoking[N] การไม่สูบบุหรี่, Syn. no-smoking
non-smoking[ADJ] ซึ่งห้ามสูบบุหรี่, Syn. no-smoking
good looking[ADJ] ซึ่งมีหน้าตาดี, See also: ซึ่งมีหน้าตาสวย, หล่อ, Syn. attractive, handsome
good-looking[ADJ] มีหน้าตาดี, See also: สวย, หล่อ, ชวนมอง, น่าดึงดูดใจ, Syn. cute, pretty, handsome, Ant. unattractive
joking apart[IDM] เครียดอยู่ชั่วขณะ
nice-looking[ADJ] น่ามอง, See also: น่าดึงดูดใจ, Syn. good-looking
smart cookie[SL] คนฉลาด, See also: คนเก่ง
stockbroking[ADJ] ซึ่งเป็นนายหน้าซื้อขายหุ้น
tough cookie[SL] คนเจ้าปัญหา, See also: ตัวยุ่ง
tough cookie[SL] แย่มาก, See also: แย่จริงๆ, เลวร้ายมาก, Syn. tough luck
well-looking[ADJ] มีหน้าตาดี, See also: งดงาม, สวยงาม, ดูดี
be looking up[PHRV] กำลังดีขึ้น (คำไม่เป็นทางการ), See also: กำลังปรับปรุง, กำลังพัฒนา
looking glass[N] กระจกเงา, Syn. mirror, glass
cooking with gas[SL] ทำถูกทีเดียว, See also: ถูกเผง
cooking with gas[SL] ประสบผลสำเร็จ, See also: มีความก้าวหน้า
choking the chicken[SL] ช่วยตัวเอง, See also: สำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง, Syn. choke the chicken
Things are looking up.[IDM] สภาพบางอย่างกำลังดีขึ้น
That's the way the cookie crumbles[IDM] ก็คงต้องเป็นอย่างนี้แหละ, See also: ชีวิตก็อย่างนี้แหละ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bookie(บุค'คี) n. คนทำหนังสือ,เจ้ามือรับแทงม้า, Syn. bookmaker
booking(บุค'คิง) n. สัญญา,การตกลง,การจอง
booking clerkn. คนขายตั๋ว
booking halln. ห้องขายตั๋ว
booking officen. ห้องขายตั๋ว
bookish(บุค'คิช) adj. ชอบอ่านหนังสือ,ชอบศึกษา,หนอนหนังสือ,เกี่ยวกับหนังสือ,เกี่ยวกับอักษรศาสตร์, See also: bookishness n., Syn. erudite
choking(โช'คิง) adj. ซึ่งทำให้อึดอัด,ซึ่งทำให้หอบ,ตื้นตัน.
cookie(คุค'คี) n. ขนมกินเล่น,บุคคล
good-lookingadj. มีหน้าตาดี,สวยงาม,หล่อ, Syn. handsome,attractive
kookie(คูค'คี) adj. ประหลาด,วิตถาร,โง่,บ้า., See also: kookiness n.
looking glassกระจก,แก้วที่ใช้ทำกระจก
smoking(สโมค'คิง) n. การปล่อยควันออก,การพ่นควัน,การมีควัน,การสูบบุหรี่. adj. มีควัน,พ่นควัน,พ่นไอน้ำ
solid-looking(ซอล'ลิด-) adj. ดูเป็นปึกแผ่น,ดูแน่นหนาดี,ดูเป็นปึกแผ่นกันดี,ดูมั่นคงดี
stockbroking(สทอค'โบคิง) n. การซื้อขายหุ้น,การซื้อขายหลักทรัพย์., Syn. stockbrokerage
well-looking(เวล'ลุค'คิง) adj. มีหน้าตาดี,งดงาม,สวยงาม,ดูด'ภาพ,

English-Thai: Nontri Dictionary
bookie(n) คนทำหนังสือ,เจ้ามือรับแทงม้า
booking(n) การจอง,การสำรองที่นั่ง,การตกลง,สัญญา
bookish(adj) เป็นหนอนหนังสือ
cookie(n) ขนมคุกกี้
cooking(n) การปรุงอาหาร,การทำกับข้าว,การหุงต้ม,การประกอบอาหาร
GOOD-good-looking(adj) งาม,สวย,สวยงาม,ดูดี,หน้าตาดี,หล่อ
LOOKING looking glass(n) กระจก,คันฉ่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
psychokinesia; psychokinesisภาวะจิตพล่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychokinesis; psychokinesiaภาวะจิตพล่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmacokineticsเภสัชจลนศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adiadochokinesia; adiadochokinesis; adiadokokinesia; adiadokokinesisภาวะเสียการเคลื่อนไหวสลับอย่างเร็ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adiadochokinesis; adiadochokinesia; adiadokokinesia; adiadokokinesisภาวะเสียการเคลื่อนไหวสลับอย่างเร็ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adiadokokinesia; adiadochokinesia; adiadochokinesis; adiadokokinesisภาวะเสียการเคลื่อนไหวสลับอย่างเร็ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adiadokokinesis; adiadochokinesia; adiadochokinesis; adiadokokinesiaภาวะเสียการเคลื่อนไหวสลับอย่างเร็ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absarokiteหินแอบซาโรไกต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
brookiteบรูไคต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
coking coalถ่านหินโค้ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cytokinesisการแบ่งไซโทพลาซึม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cytokininไซโทไคนิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
caryokinesis; karyokinesisการแบ่งนิวเคลียส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cookieคุกกี้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cookieคุกกี้ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gonadokinetic-กระตุ้นต่อมบ่งเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
telokinesis; telophaseการแบ่งเซลล์ระยะปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
telophase; telokinesisการแบ่งเซลล์ระยะปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thymokinetic-กระตุ้นต่อมไทมัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
karyokinesis; nuclear divisionการแบ่งนิวเคลียส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
karyokinesis; caryokinesisการแบ่งนิวเคลียส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nuclear division; karyokinesisการแบ่งนิวเคลียส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
noncoking coalถ่านหินไร้สมบัติโค้ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cookies (Computer science)คุกกี้ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Avalokitesvara (Buddhist deity)อวโลกิเตศวร [TU Subject Heading]
Cookiesคุกกี้ [TU Subject Heading]
Cytokininsไซโตไคนินส์ [TU Subject Heading]
Electrokineticsอิเล็กโตรไคเนติกส์ [TU Subject Heading]
Nonsmoking areasเขตปลอดบุหรี่ [TU Subject Heading]
Nosmoking areas in public buildingsเขตปลอดบุหรี่ในอาคารของราชการ [TU Subject Heading]
Okinawa Island (Japan)เกาะโอกินาวา (ญี่ปุ่น) [TU Subject Heading]
Passive smokingการได้รับควันบุหรี่ทางอ้อม [TU Subject Heading]
Pawnbrokingโรงรับจำนำ [TU Subject Heading]
Pharmacokineticsเภสัชจลนศาสตร์ [TU Subject Heading]
Smokingการสูบบุหรี่ [TU Subject Heading]
Smoking cessationการเลิกสูบบุหรี่ [TU Subject Heading]
Streptokinaseสเตรปโตไคเนส [TU Subject Heading]
Television cooking showsรายการทำอาหารทางโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Antismoking Clinicsคลีนิครักษาพวกติดบุหรี่ [การแพทย์]
Chokingรู้สึกสำลัก,สำลัก [การแพทย์]
Choking on Tonsilsสำลัก [การแพทย์]
Choking Sensationรู้สึกหายใจไม่สะดวก [การแพทย์]
Cholecystokininโคลีซิสโตไคนิน,ฮอร์โมน;โคเลซิสโตไคนิน;ฮอร์โมนโคเลซิสโตไคนิน;โคลิซิสโตไคนิน;ฮอร์โมนโคลีซิสโตไคนิน [การแพทย์]
Cholecystokinin-Pancreozyminโคลีซีสโตไคนิน-แพนครีโอซัยมิน [การแพทย์]
Creatine Phosphokinaseสารทำย่อย [การแพทย์]
Creatine Phosphokineseคลีอะทีนฟอสโฟไคเนส [การแพทย์]
Electrokineticsจลนศาสตร์ไฟฟ้า [การแพทย์]
Enterokinaseเอนเทอโรไคเนส,น้ำย่อยเอนเทอโรไคเนส [การแพทย์]
Funny Looking Kidหน้าตาผิดไปจากธรรมดา [การแพทย์]
Lymphokinesลิมโฟไคเนส, ลิมโฟไคน์, การปลดปล่อยสารเคมีหลายชนิดออกมา, สารลิมโฟไคนส์, สารสื่อเซลล์, สร้างสาร, การปล่อยสาร [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cookies girl (n ) เด็กผู้หญิง
cytokine (n ) สารน้ำ
Cytokineโปรตีนที่ขับออกมาโดยเซลล์น้ำเหลืองซึ่งทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเซลล์และควบคุมการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน
cytokinesis (n) การแบ่งไซโทพลาสซึม
enoki mushroom (n ) เห็ดเข็มทอง
good-looking (adj ) ดูดี (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีรูปร่างที่ดี)
looking forward to (phrase ) คาดหวัง , หวังว่า
official-looking[ออฟฟิ้เชียล ลุ้กกิ่ง] (adj ) ดูเป็นทางการ, เหมือนจะเป็นทางการ, ท่าทางเป็นทางการ, คล้ายทางการ, ออกจะเป็นทางการ
pokie (n slang) คุก
See also: S. jail,
thought-provoking (adj ) กระตุ้นความคิดหรือสิ่งที่สนใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sookie!ซุกกี้! Sunset (2012)
Okichi.Okichi. The Barbarian and the Geisha (1958)
Hey, Cookie.Cookie! One Crazy Summer (1986)
Sookie?Sookie? I Solemnly Swear (2003)
- Okeydoke.- OkidokiDexter (2006)
Sookie?Sookie? Cold Ground (2008)
Shinko.Shinko AokiMai Mai Miracle (2009)
HULK:- (Pookie) Mhm. Walk of Shame (2014)
I've been looking for you.หนูอยากเจอคุณมานานแล้ว New Haven Can Wait (2008)
I'm sick of always looking like darth vaderฉันเซ็งเพราะฉันดูเหมือน darth vader New Haven Can Wait (2008)
Is looking for their next cause. Hmm.กำลังมองหาแรงบัลดาลใจของเค้า ฮืมม... Chuck in Real Life (2008)
You went out looking like a stripper last night.ลูกออกไปข้างนอกกลางดึกแต่งตัวเหมือนคนเต้นระบำโป๊ Chuck in Real Life (2008)
Looking out for him right now.ที่กำลังมองหาเค้าอยู่ Chuck in Real Life (2008)
Yeah, well, I'll just keep on looking. thank you.โอ้ ฉันจะลองดูอีกนะ ขอบคุณมาก Pret-a-Poor-J (2008)
Hi. um, I'm looking for dan humphrey.สวัสดี เอ่อ ฉันมาหาแดน ฮัมฟรี่ย์ส Pret-a-Poor-J (2008)
Wow, this is looking complicated.ว้าว นี่มันซับซ้อนนะ Pret-a-Poor-J (2008)
Laurel caught the interns looking at picturesลอเรล จับได้ว่าเด็กฝึกงาน Pret-a-Poor-J (2008)
My nana, my dog mookie, named by nana.นานา หมาของของฉัน Pret-a-Poor-J (2008)
If that's what you're looking for.ถ้าเธอกำลังมองหา Pret-a-Poor-J (2008)
Not friends with my mom? We're looking for financial backersเพื่อนแม่ฉัน ไม่ใช่เหรอ There Might be Blood (2008)
We're looking for people with money who can get us press.เรากำลังหา คนที่จะให้เงินเราได้ แถลงข่าว There Might be Blood (2008)
Officer, if you're looking for the person responsibleคุณตำรวจ หากคุณกำลังมาคนที่รับผิดชอบ There Might be Blood (2008)
I have suffered enough heartache to know real love when I see it, and looking at those two...ฉันพอรู้เกี่ยวกับรักแท้มาบ้างนะ, แต่พอมองดูสองคนนั่ ไม่รู้สิ. Committed (2008)
Before you start booking anything, there's something you need to know.ก่อนที่คุณคิดจะทำอะไรต่อ, มีบางอย่างที่คุณควรรู้. Committed (2008)
You two gonna keep stroking each other, or are we gonna go find Clark?นาย 2 คนจะเล่นกันต่อ หรือว่าเราจะหาคลาร์ก? Odyssey (2008)
I have been so looking forward to meeting the intrepid reporter Lois Lane.ฉันคอยสอดส่อง พวกนักข่าวที่กล้าหาญอย่างคุณ โลอิส เลน Odyssey (2008)
We're looking for three cellphone numbers hidden within the code.เรากำลังค้นหา 3 หมายเลขมือถือที่ซ่อนในรหัสนี้ Odyssey (2008)
What are you looking at?มองหาอะไร? Odyssey (2008)
The problem with that is both Dinah and A.C. went off the radar, looking for you.ปัญหาคือว่า ไดน่า กับ A.C หายไปจากเรดาห์ค้นหาของเรา Odyssey (2008)
You're looking at the newest recruit to the Daily Planet.คุณกำลังมองมาที่นักหนังสือพิมพ์คนใหม่ ของเดลี่แพลนเนต Odyssey (2008)
You got another line of work you're looking to get into?นายเริ่มมองหางานใหม่แล้วหรือไง? Dead Space: Downfall (2008)
Fuck you, rookie.เงียบซะไอ้เด็กใหม่ Dead Space: Downfall (2008)
We should-- What are you looking at?เราจะตรวจสอบ/\ คุณกำลังหาอะไร Adverse Events (2008)
We wouldn't be looking at this file.\ .เราก็คงไม่ต้องมาดูข้อมูลพวกนี้หรอก Adverse Events (2008)
Cytokine storm.Cytokine storm. Adverse Events (2008)
Why are you looking at him?ทำไมคุณสอดส่องเค้า Adverse Events (2008)
I went through some of the drawers in your desk looking for it.ผมไปค้นของที่ลิ้นชักโต๊ะคุณแล้วเจอมัน Adverse Events (2008)
Kluver-Bucy wouldn't explain the seizure or the cytokine storm.Kluver-Bucy ไม่ได้อธิบายถึงseizureหรือcytokine storm Adverse Events (2008)
But I'm looking at his paintings for the last six months.แต่ผมต้องการดูรูปเมื่อ 6 เดือนก่อน Adverse Events (2008)
Also, I'm looking at the file.และผมกำลังดูข้อมูลในแฟ้ม Adverse Events (2008)
Combine smoking with any one of a dozen genetic disorders, and she's a clotting machine.รวมบุหรี่และอื่นที่เธอเสพ หรือเพราะพันธุกรรมปกติของเธอ มันทำให้ร่างกายเธอทำงานไม่ปกติ Birthmarks (2008)
The view's better from the outside looking in.ข้างนอกมันดูดีกว่ามองอยู่ข้้างใน Birthmarks (2008)
Send one of those giant cookies shaped like a coffin.ส่งคุกกี้ยักษ์รูปโลงไปให้แม่เค้า Birthmarks (2008)
He wasn't looking for a tumor.เขาไม่ได้มองหาเนื้องอก.. Birthmarks (2008)
First of all, he was deployed on training exercises off Okinawa during the time I had to be conceived.แรกที่สุดเขาย้ายไปฝึกงานที่โอกินาวาระหว่างนั้น\ ..ฉันก็สร้างความฝันขึ้นมา Birthmarks (2008)
I'm obviously joking.คุณทำอะไร ฉันพูดเล่น Birthmarks (2008)
- He was joking.เขาแค่เล่นตลก Birthmarks (2008)
Stop looking so worried.หยุดทำเป็นกังวลได้ Birthmarks (2008)
A young woman looking for her biological parents.หญิงสาวคนหนึ่ง\ กำลังตามหาพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด Birthmarks (2008)
I'd say we're looking at a nine, easy.ฉันว่าควรได้คะแนน 9 ง่ายๆ Lucky Thirteen (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oki67% of those who never smoked said they worried about the health effects of passive smoking.
okiAccording to the weather forecast, the typhoon is approaching Okinawa.
okiA cookie almost choked the baby.
okiAfter spending three weeks looking for a job, he found a well-paid one.
okiAfter waiting all day, the workers were still looking for a break in the weather so they could resume the search.
okiA gas stove provides the most even heat for cooking.
okiA good-looking horse may sometimes break down.
okiA humble-looking old man was presented to the king.
okiA hundred billion castaways looking for a home.
okiAll that I was looking for was somebody who looked like you.
okiAll the guests did justice to his wife's cooking.
okiAll the money spent, we started looking for work.
okiA man named Carlos came to a mountain village looking for that old man.
okiAny doctor will tell you to quit smoking.
okiApart from joking, what do you mean to do?
okiAren't you looking forward to your next chance to speak?
okiAre these the glasses you are looking for?
okiAre you aware that Okinawa is closer to China than to Honshu?
okiAre you good at cooking?
okiAre you looking for someone?
okiAs a rule, we don't allow smoking.
okiAs I glanced at the street there was somebody looking down at me in the middle of those walking past each other.
okiAs is evident from the data, smoking is not decreasing among the young.
okiAthletes usually abstain from smoking.
okiAt last he found the evidence he was looking for.
okiAt the same time, the clerk Natsue Arimura told Gokijo of his intent to resign after this month.
okiA typhoon prevented us from going on our trip to Okinawa.
okiAvoid to smoking to excess.
okiBecause I eat out everyday, I miss home cooking.
okiBecause I wasn't looking where I was going I bumped into him when we passed. It wasn't his fault.
okiBecause of illness, he was obliged to give up smoking.
okiBesides smoking, my father drinks.
okiBeth was looking forward to meeting him, but he never showed up.
okiBill hates his father to smoking heavily.
okiBill stopped smoking.
okiBob often tries to give up smoking.
okiBob was looking for someone to talk with.
okiBoth boys and girls should take cooking class in school.
okiBoth drinking and smoking are bad for the health.
okiBusiness is finally looking up after a long depression.
okiBusiness is looking up.
okiBut Pepperberg says working with the parrot has already changed the way of looking at animals.
okiBut today smoking in public places is forbidden or strictly restricted.
okiBy the by, this ability to will fire into existence is apparently called pyrokinesisis.
oki'Can I help you?" "No, thank you. I'm just looking around."
okiCan you do without smoking for a week?
okiCarol has a nose for the best Thai cooking anywhere in town.
okiChickens were looking for food.
okiChildren are prohibited from smoking.
okiChildren are really looking forward to summer vacation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปงาม[ADJ] handsome, See also: gorgeous, good-looking, dishy, elegant, beautiful, charming, attractive, comely, Example: โอรสรูปงามองค์นี้ทรงเป็นที่รักของประชาชน
รูปหล่อ[V] be handsome, See also: be gorgeous, be good-looking, be dishy, be elegant, be charming, be attractive, Ant. ขี้เหร่, Example: น้องแดนเขารูปหล่อ
รูปหล่อ[ADJ] handsome, See also: gorgeous, good-looking, dishy, elegant, charming, attractive, comely, Syn. หล่อ, Ant. ขี้เหร่, Example: คนรูปหล่ออย่างเขาหาแฟนไม่ยากหรอก
หล่อ[ADJ] good-looking, See also: handsome, Syn. งาม, ชวนมอง, หล่อเหลา, Ant. น่าเกลียด, อัปลักษณ์, ขี้เหร่, Example: คนเราจะชอบคนสวย คนหล่อ มากกว่าคนน่าเกลียด, Thai definition: มีหน้าตาดี
น่าชม[V] be attractive, See also: be remarkable, be pleasant to look at, be worthy of looking at, Syn. น่าดูน่าชม, น่ามอง, Example: สีสันของผีเสื้อกลางวันน่าชมและทำให้ธรรมชาติสวยงามมีชีวิตชีวามากกว่าผีเสื้อกลางคืน
ดุ่ม[ADV] without looking left or right, See also: in a preoccupied manner, Syn. ดุ่ย, ดุ่มๆ, Example: เขาเดินดุ่มไปตามทางที่คดเคี้ยวอย่างมีจุดหมายท่ามกลางความมืดมิด, Thai definition: อย่างมีอาการก้มหน้าก้มตาเดินไปเรื่อยๆ โดยไม่ดูอะไร
พริ้งเพรา[V] be pretty, See also: be nice-looking, be beautiful, be charming, be graceful, be attractive, be fair, Syn. พริ้งพราย, จิ้มลิ้ม, เพริศพริ้ง, พริ้มเพรา, Example: เธอดูพริ้งเพราน่าเอ็นดูกว่าเมื่อก่อนมากโขอยู่, Thai definition: งามแฉล้มน่าเอ็นดูหรือชวนให้มอง
พริ้งเพรา[ADJ] pretty, See also: nice-looking, beautiful, charming, graceful, attractive, fair, Syn. พริ้งพราย, จิ้มลิ้ม, เพริศพริ้ง, พริ้มเพรา, Example: สาวๆ ที่หมู่บ้านนี้หน้าตาพริ้งเพราน่ามองกันทุกคนเชียว, Thai definition: ที่งามแฉล้มน่าเอ็นดูหรือชวนให้มอง
ขึ้นหม้อ[V] become fluffy rice, See also: rise well with cooking (of rice), Example: ข้าวยี่ห้อนี้ขึ้นหม้อดีกว่ายี่ห้อที่เคยกิน, Thai definition: ข้าวที่หุงแล้วพองตัวมากกว่าข้าวธรรมดา
เขตปลอดบุหรี่[N] non-smoking area, See also: no smoking zone, Syn. ที่ปลอดบุหรี่, พื้นที่ปลอดบุหรี่, Ant. ที่สูบบุหรี่, Example: คนขี้ยาอย่างเธอไม่เหมาะกับเขตปลอดบุหรี่อย่างที่นี่หรอก, Count unit: เขต, Thai definition: พื้นที่ที่ห้ามสูบบุหรี่
เข้าผี[V] invoke, See also: perform the ceremony of invoking a spirit to dwell in the body, raise a spirit, Syn. เข้าทรง, Example: ชายร่างใหญ่เป็นร่างให้วิญญาณเข้าผีตามประเพณี, Thai definition: ทำพิธีให้ผีเข้าสิงในตัวคน
คันฉ่อง[N] mirror, See also: looking-glass, table-mirror, powder-set, Syn. กระจกเงา, Example: ในสมัยโบราณต้องมีการจำหลักไม้ลงบนเครื่องใช้ขนาดใหญ่จำพวกเครื่องเรือน เช่น ตู้ ตั่ง คันฉ่อง และอัฒจันทร์พระ เป็นต้น, Count unit: อัน, Thai definition: กระจกเงามีกรอบ 2 ชั้นสำหรับเอนเข้าออกได้
คันฉาย[N] mirror, See also: looking-glass, Syn. กระจกเงา, เครื่องส่องหน้า, Count unit: อัน, คัน (มีด้าม), Thai definition: กระจกเงามีกรอบ 2 ชั้นสำหรับเอนเข้าออกได้
คอตั้งบ่า[V] looking upwardly, Example: ถ้าเราอยู่ในแม่น้ำต้องแหงนคอตั้งบ่าจึงจะเห็นขอบข้างบนลาดไหล่ตลิ่งทั้งสองฝั่งเป็นดินสีแดง, Thai definition: อาการที่แหงนหน้าขึ้นสูง
คุกกี้[N] cookie, Example: พ่อชอบกินคุกกี้กับเครื่องดื่มร้อนๆ เป็นอาหารเช้า, Count unit: ชิ้น, Thai definition: ชื่อขนมชนิดหนึ่งจำพวกขนมเค้ก แต่ทำเป็นชิ้นเล็กๆ แบนๆ แล้วอบให้กรอบ, Notes: (อังกฤษ)
งาม[V] be beautiful, See also: be pleasing, be satisfying, be good-looking, be lovely, be pretty, be delightful, Syn. สวย, สวยงาม, น่ารัก, น่าพึงพอใจ, ต้องตาต้องใจ, Ant. ขี้เหร่, น่าเกลียด, อัปลักษณ์, Example: การสร้างพระพุทธรูปมิได้มุ่งหมายแสดงคุณลักษณะของพระพุทธเจ้าแต่เพียงส่วนเดียวแต่ต้องให้งามต้องใจคนทั้งหลายด้วย, Thai definition: ลักษณะที่เห็นแล้วชวนยินดีชวนพึงใจ
พริ้ง[ADJ] beautiful, See also: pretty, good-looking, charming, attractive, graceful, Syn. สวยพริ้ง, งามพริ้ง, เพริศพริ้ง, Ant. ขี้เหร่, Example: พอเธอแต่งชุดเจ้าสาวแล้วก็สวยพริ้งราวกับเทพธิดา, Thai definition: สวยงามมาก
พริ้งพราย[V] be graceful, See also: be pretty, be elegant, be beautiful, be nice-looking, Syn. พริ้งเพรา, พริ้มพราย, Ant. ขี้เหร่, Example: ถึงแม้เธอจะอายุ 40 แล้ว แต่ก็ยังพริ้งพรายไม่เปลี่ยน, Thai definition: งามลออ
พริ้ม[V] be pretty, See also: be graceful, be beautiful, be good-looking, be lovely, be handsome, be elegant, Syn. พริ้มเพรา, จิ้มลิ้มพริ้มเพรา, Example: ถึงจะบ่ายมากแล้วหน้าตาของสาวๆ ที่ที่ทำงานนี้ยังพริ้มกันทุกคน, Thai definition: งามอย่างยิ้มแย้ม, ยิ้มอยู่ในหน้า
พริ้มเพรา[V] be pretty, See also: be graceful, be good-looking, be lovely, be handsome, be elegant, be nice-looking, Syn. พริ้มพราย, แฉล้ม, จิ้มลิ้มพริ้มเพรา, Example: หน้าตาของเธอพริ้มเพราขึ้น เมื่อมีชายหนุ่มกล่าวชมความงาม, Thai definition: งามแฉล้ม
พูดทีเล่นทีจริง[V] say something half jokingly, See also: to equivocate, Example: เขาพูดทีเล่นทีจริงอย่างนี้เป็นประจำ จนไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรแกล้ง, Thai definition: พูดเป็นสองนัย
ละสายตา[V] stop looking at, Example: ครูละสายตาจากหนังสือแล้วหันไปจ้องนักเรียน 2 คนที่คุยกันอยู่หลังห้อง, Thai definition: หยุดมองสิ่งนั้นแล้วมองไปที่อื่น
ศุภางค์[ADJ] good-looking, See also: good-figured, Thai definition: ที่มีรูปงาม, ที่มีรูปร่างดี, Notes: (สันสกฤต)
อาโลก[N] looking, See also: seeing, Syn. การดู, การเห็น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อาโลกนะ[N] seeing, See also: looking, Syn. การดู, การเห็น
อัดบุหรี่[V] inhale (when smoking), See also: have a whiff, Example: เขาอัดบุหรี่เข้าปอด 3-4 ครั้ง ติดๆ กันอย่างระงับอารมณ์
สูทศาสตร์[N] cookery, See also: cooking, Example: ลูกสาวฉันคงจะเอาดีทางสูทศาสตร์เป็นอาชีพหลักหาเลี้ยงครอบครัว, Thai definition: วิชาว่าด้วยการปรุงอาหาร, วิชาทำกับข้าว
หน้าหวาน[ADJ] sweet looking, See also: pretty, Syn. สวยหวาน, Example: เขานั่งมองแม่สาวหน้าหวานมาตั้งแต่เช้าแล้ว, Thai definition: ใบหน้าสวย
หน้าเหี้ยม[ADJ] looking grim, See also: Unrelenting, rigid, Example: เฒ่าหน้าเหี้ยมยังคงยืนเงียบกริบ, Thai definition: หน้าตาแข็งกระด้าง
เดินดุ่ม[V] walk without looking left or right, See also: walk without looking around with a preoccupied air, Syn. เดิน, เดินย่ำ, Example: เขาเดินดุ่มโดยไม่มองใครเลย
ตาเดียว[ADV] in the public eye, See also: all looking together, eyes of the masses are fixed on somebody or something, in the public, Example: ทุกคนในหอสมุดมองเธอเป็นตาเดียวหลังจากเธอทำหนังสือตก, Thai definition: มองมาที่จุดเดียวกัน
ติดตลก[ADV] humorously, See also: talk humorously, jokingly, facetiously, funny, comically, Syn. ชวนหัว, ชวนขัน, Example: เขาชอบพูดติดตลกทำให้เพื่อนๆ ขบขันไปตามๆ กัน, Thai definition: อย่างมีลักษณะขบขันชวนหัวเราะ
ทรรปณะ[N] mirror, See also: looking glass, reflector, reflecting mirror, Syn. ทัปน, แว่นส่องหน้า, ทรรปณ์, Count unit: อัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทรรศนาการ[N] sightsee, See also: vision, eye-sight, inspection, examination, perception, looking, seeing, Syn. การดู, Thai definition:
ทรลักษณ์[ADJ] ugly, See also: lacking good qualities, mongrel, ominous, evillooking, evileyed, Syn. ลักษณะไม่ดี, Ant. ลักษณะดี, Thai definition: ลักษณะที่ถือว่าไม่ดี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทรรศนีย์[ADJ] beautiful, See also: good looking, visible, worthy of being seen, charming, gorgeous, Syn. ทัศนีย์, น่าดู, งาม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทองพลุ[N] a kind of Thai snack, See also: cookies prepared by frying flour, Syn. ท้องพลุ, ขนมทองพลุ, Example: มารี กีมาร์ ได้สอนการทำขนมหวานจำพวก ทองหยอด ทองหยิบ ฝอยทอง ทองพลุ ทองโปร่ง ขนมผิงและอื่นๆ ให้แก่ผู้ทำงานอยู่กับเธอ, Count unit: ก้อน, ลูก, Thai definition: ขนมแป้งทอดชนิดหนึ่ง ทอดเป็นก้อนกลมแล้วผ่ายัดไส้ภายหลัง
ทำปลา[V] clean a fish before cooking, See also: scale off the fish, Example: แม่ให้คนขายปลาทำปลาให้, Thai definition: ทำปลาให้สะอาดด้วยการขอดเกล็ด ผ่าท้องเอาไส้พุงออกเป็นต้นให้เหมาะแก่การปรุงอาหาร
ทัศไนย[ADJ] beautiful, See also: good-looking, fine, pretty, Syn. น่าดู, งาม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทัศนวิสัย[N] visibility, See also: power of seeing or looking ahead, Example: เขาเดินไปตามแนวถนนที่โล่งว่าง เพลิดเพลินไปกับทัศนวิสัยทางขวามือที่เป็นลำน้ำโขงทอดยาว, Thai definition: ระยะทางไกลที่สุดซึ่งสามารถมองเห็นวัตถุด้วยตาเปล่า และบอกได้ว่าวัตถุนั้นเป็นอะไร, Notes: (ภูมิศาสตร์)
น่ารัก[V] be pretty, See also: be charming, be good-looking, be lovely, be cute, Syn. สวย, น่าเอ็นดู, น่ารักน่าเอ็นดู, Ant. ขี้ริ้วขี้เหร่, ขี้เหร่, น่าเกลียด, Example: หน้าตาลูกสาวคนแรกน่ารักมากจนคุณตาคุณยายหลง
บ้องกัญชา[N] marijuana hookah, See also: a pipe for smoking marijuana, Example: ข้างตัวเขามีบ้องกัญชาเป็นหลักฐานฟ้องอยู่ด้วย, Count unit: บ้อง, Thai definition: ปล้องไม้ไผ่ชนิดขังข้อสำหรับสูบกัญชา
ย้อง[ADJ] beautiful, See also: lovely, pretty, cute, attractive, graceful, good-looking, comely, fair, handsome, exquisit, Syn. งาม, สวย
โฉมงาม[N] beautiful girl, See also: good-looking girl, pretty girl, Syn. โฉมฉาย, โฉมเฉลา, นงคราญ, Example: โฉมงามของเขาก็คือเธอคนเดียวแหละ, Count unit: นาง, Thai definition: หญิงรูปงาม
โฉมฉาย[N] beautiful girl, See also: good-looking girl, pretty girl, Syn. โฉมงาม, โฉมเฉลา, นงคราญ, Thai definition: หญิงรูปงาม
โฉมเฉลา[N] beautiful girl, See also: good-looking girl, pretty girl, Syn. โฉมงาม, โฉมฉาย, นงคราญ, Thai definition: หญิงรูปงาม
โฉมตรู[N] beautiful girl, See also: good-looking girl, pretty girl, Syn. โฉมงาม, โฉมฉาย, นงคราญ, โฉมเฉลา, Example: โฉมตรูนางนี้มีนามว่าสีดา
เชิงกราน[N] stove with projecting foot, See also: stove using wood fuel, portable fireplace for cooking, Example: เครื่องสามหาบมีไตร 3 ไตร เชิงกรานหรืออั้งโล่ 3 ใบ สาแหนก 3 คู่ (6อัน) พันด้วย
กระจกเงา[N] mirror, See also: looking glass, Syn. กระจก, กระจกส่อง, คันฉ่อง, Example: นางแบบดูตัวเองในกระจกเงาเพื่อตรวจความเรียบร้อยก่อนเดินแบบ, Count unit: บาน, Thai definition: วัตถุที่มีผิวมันสามารถส่งภาพหรือแสงสะท้อนกลับได้
กระจกส่อง[N] mirror, See also: looking glass, hand-mirror, reflector, Syn. กระจก, กระจกเงา, คันฉ่อง, Example: พฤติกรรมในอดีตสามารถเป็นกระจกส่องมองพฤติกรรมในอนาคตของมนุษย์ได้, Count unit: บาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบขำ ๆ[n. exp.] (baēp kham-kham) EN: jokingly   FR: avec humour ; par amusement
บ้อง[n.] (bǿng) EN: cutoff section of bamboo ; bamboo section ; pipe for smoking marijuana ; hole in an ax/hammer for the handle   FR: section de bambou [f]
บ้องกัญชา[n. exp.] (bǿngkanchā) EN: pipe for smoking marijuana   
ชาวกรุงเทพฯ[n. prop.] (Chāo Krungthēp) FR: Bangkokois [m] ; Bangkokoise [f[ ; Bangkokien [m] ; Bangkokienne [f]
โฉมฉาย[n.] (chōmchāi) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl   
โฉมเฉลา[n.] (chōmchalāo) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl   
โฉมงาม[n.] (chōmngām) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl   
โฉมตรู[n.] (chōmtrū) EN: beautiful girl ; good-looking girl ; pretty girl   
เด็กกรูงเทพ ฯ[n. exp.] (dek Krūngthēp) FR: enfant de la capitale [m, f] ; enfant de Bangkok [m] ; petit Bangkokien [m] ; petite Bangkokienne [f]
เดินดุ่ม[v. exp.] (doēn dum) EN: walk without looking left or right ; walk without looking around with a preoccupied air   FR: marcher avec un air songeur
ฝรั่ง[n.] (Farang = Fárang) EN: Westerner ; White ; Westerner ; European-looking foreigner ; American-looking foreigner ; foreigner   FR: Occidental [m] ; étranger [m] ; Blanc [m]
ห้ามสูบบุหรี่[X] (hām sūp burī) EN: no smoking   FR: défense de fumer
ห้องจำหน่ายตั๋ว[n. exp.] (hǿng jamnāi tūa) EN: ticket office ; booking office   FR: billeterie [f]
ห้องไม่สูบบุหรี่[n. exp.] (hǿng mai sūp burī) EN: non-smoking room   FR: chambre non-fumeurs [f]
แก๊ส[n.] (kaēt = kaēs) EN: cooking gaz   FR: gaz [m]
แก๊สหุงต้ม[n. exp.] (kaēt hungtom) EN: cooking gaz   FR: gaz [m] ; butane [m]
การจอง[n.] (kān jøng) EN: booking ; reservation   FR: réservation [f]
การประกอบอาหาร[n. exp.] (kān prakøp āhān) EN: cooking   
การซื้อขายหุ้น[n. exp.] (kān seūkhāi hun) EN: stockbroking ; securities trade   FR: bourse [f]
การตกลง[n.] (kān toklong) EN: agreement ; booking   FR: accord [m]
การตรวจตรา[n.] (kān trūattrā) EN: inspection ; patrol ; looking around ; searching   FR: inspection [f]
เก๋[adj.] (kē) EN: pretty ; smart ; dainty ; attractive ; exquisite ; chic ; pleasant ; charming ; smart-looking ; handsome   FR: élégant ; chic ; beau
เก๋ไก๋[v.] (kēkai) EN: be chic ; be smart-looking ; be good-looking ; be stylish ; be fashionable ; be trendy   
ขำ[adj.] (kham) EN: pretty ; handsome ; smart ; elegant ; good-looking ; pretty and charming ; attractive   FR: beau ; joli
ขำ ๆ[adv.] (kham-kham) EN: jokingly   
เขตปลอดบุหรี่[n. exp.] (khēt pløt burī) EN: non-smoking area ; no smoking zone   FR: espace non-fumeurs [m]
ขี้เหร่[adj.] (khīrē) EN: ugly ; plain ; unattractive ; unbeautiful ; unpretty ; not good-looking ; homely   FR: laid ; moche ; quelconque ; banal
คนเด็กกรูงเทพ ฯ[n. prop.] (khon Krūngthēp) EN: Bangkokian   FR: Bangkokien [m] ; Bangkokienne [f]
คนที่น่ามอง[n. exp.] (khon thī nāmøng) EN: nice-looking person   FR: jolie personne [f]
คอตั้งบ่า[X] (khøtangbā) EN: looking upwardly   
เคร่งขรึม[adj.] (khrengkhreum) EN: solemn ; serious ; stern ; grave ; austere ; seriouslooking   FR: sérieux ; austère ; solennel
เครื่องหุงต้ม[n. exp.] (khreūang hungtom) EN: cooking utensils   FR: ustensile de cuisine [m]
คุกกี้[n.] (khukkī) EN: cookie   FR: cookie [m]
กระจก[n.] (krajok) EN: mirror ; looking glass   FR: miroir [m] ; glace [f]
กระจกเงา[n.] (krajokngao) EN: mirror ; looking mirror ; looking glass   FR: miroir [m] ; glace [f]
กระจกส่อง[n. exp.] (krajok sǿng) EN: looking glass ; mirror   
ลออ[adj.] (la-ø) EN: handsome ; good-looking ; pretty ; fair ; beautiful ; fine ; graceful   FR: beau ; élégant ; séduisant
หล่อ[adj.] (lø) EN: handsome ; pretty ; beautiful ; good-looking   FR: beau ; élégant ; séduisant
เลิกสูบบุหรี่[v. exp.] (loēk sūp burī) EN: give up smoking ; stop smoking ; leave off smoking   FR: arrêter de fumer ; arrêter la cigarette
น่าชม[v.] (nāchom) EN: be attractive ; be remarkable ; be pleasant to look at ; be worthy of looking at   FR: être admirable ; être remarquable
น่าดู[adj.] (nādū) EN: attractive ; worthy of looking at ; picturesque ; worth seeing ; fascinating   FR: attrayant ; spectaculaire
หน้าเหี้ยม[adj.] (nā hīem) EN: looking grim   
น้ำมันสำหรับผัด[n. exp.] (nāmman samrap phat) EN: cooking oil for frying   
น้ำมันสำหรับทอด[n. exp.] (nāmman samrap thøt) EN: cooking oil ; frying oil   FR: huile de friture [f]
น่ามอง[adj.] (nāmøng) EN: nice-looking   FR: joli ; beau ; mignon
น่าสงสัย[adj.] (nāsongsai) EN: ambiguous ; doubtful ; suspicious-looking ; doubtable ; suspicious   FR: douteux ; suspect ; ambigu
หน้าหวาน[adj.] (nāwān) EN: sweet looking   
แง่ดี[n. exp.] (ngāe dī) EN: optimism looking on the bright/good side   
เงยหน้าอ้าปาก[v. exp.] (ngoēi nā ā pāk) EN: look up ; improve ; be better ; hold one's own ; stand on one's own two feet ; things are looking up   FR: ne pas avoir de soucis d'argent
นุ่น[n.] (nun) EN: kapok ; White silk cotton tree   FR: kapokier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OKI    OW1 K IY0
OKIN    OW1 K IH2 N
KOKI    K OW1 K IY0
AOKI    EY0 OW1 K IY0
JOKI    JH OW1 K IY0
OKIE    OW1 K IY0
COKIE    K OW1 K IY0
NAOKI    N EY0 OW1 K IY0
NOKIA    N OW1 K IY0 AH0
TOKIO    T OW0 K IY1 OW0
ROOKIE    R UH1 K IY0
LOOKIT    L UH1 K IH2 T
SKOKIE    S K OW1 K IY0
COOKIE    K UH1 K IY0
GOOKIN    G UH1 K IH2 N
COKING    K OW1 K IH0 NG
JOKING    JH OW1 K IH0 NG
POKING    P OW1 K IH0 NG
BOOKIE    B UH1 K IY0
BOOKIN    B UH1 K IH2 N
YOKICH    Y OW1 K IH0 CH
MNOOKIN    M AH0 N UH1 K AH0 N
NOKIA'S    N OW1 K IY0 AH0 Z
ROKICKI    R AH0 K IH1 K IY0
KOKINDA    K AH0 K IH1 N D AH0
LOOKIN'    L UH1 K AH0 N
LOOKING    L UH1 K IH0 NG
OKINAWA    OW2 K IY0 N AA1 W AH0
OKINAWA    OW2 K IH2 N AA1 W AH0
OKIMOTO    OW0 K IY0 M OW1 T OW0
SAROKIN    S EH1 R AH0 K IH2 N
SMOKING    S M OW1 K IH0 NG
JOKINEN    JH AH0 K IH1 N AH0 N
BOOKIES    B UH1 K IY0 Z
MNOOKIN    M N UH1 K AH0 N
BOOKISH    B UH1 K IH0 SH
BROKING    B R OW1 K IH0 NG
ROOKIES    R UH1 K IY0 Z
CHOKING    CH OW1 K IH0 NG
COKIE'S    K OW1 K IY0 Z
COOKIES    K UH1 K IY0 Z
COOKING    K UH1 K IH0 NG
HOOKING    HH UH1 K IH0 NG
COOKIN'    K UH1 K AH0 N
EVOKING    IY0 V OW1 K IH0 NG
EVOKING    IH0 V OW1 K IH0 NG
STOKING    S T OW1 K IH0 NG
BOOKING    B UH1 K IH0 NG
REVOKING    R IH0 V OW1 K IH0 NG
BROOKINS    B R UW1 K IH2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Woking    (n) (w ou1 k i ng)
bookie    (n) (b u1 k ii)
coking    (v) (k ou1 k i ng)
cookie    (n) (k u1 k ii)
joking    (v) (jh ou1 k i ng)
pokier    (j) (p ou1 k i@ r)
poking    (v) (p ou1 k i ng)
rookie    (n) (r u1 k ii)
yoking    (v) (y ou1 k i ng)
bookies    (n) (b u1 k i z)
booking    (v) (b u1 k i ng)
bookish    (j) (b u1 k i sh)
chokies    (n) (ch ou1 k i z)
choking    (v) (ch ou1 k i ng)
cookies    (n) (k u1 k i z)
cooking    (v) (k u1 k i ng)
evoking    (v) (i1 v ou1 k i ng)
hooking    (v) (h u1 k i ng)
looking    (v) (l u1 k i ng)
pokiest    (j) (p ou1 k i i s t)
rookies    (n) (r u1 k i z)
rooking    (v) (r u1 k i ng)
smokier    (j) (s m ou1 k i@ r)
smoking    (v) (s m ou1 k i ng)
stoking    (v) (s t ou1 k i ng)
bookings    (n) (b u1 k i ng z)
brooking    (v) (b r u1 k i ng)
crooking    (v) (k r u1 k i ng)
decoking    (v) (d ii2 k ou1 k i ng)
invoking    (v) (i1 n v ou1 k i ng)
jokingly    (a) (jh ou1 k i ng l ii)
revoking    (v) (r i1 v ou1 k i ng)
smokiest    (j) (s m ou1 k i i s t)
spookier    (j) (s p uu1 k i@ r)
stroking    (v) (s t r ou1 k i ng)
Wokingham    (n) (w ou1 k i ng @ m)
convoking    (v) (k @1 n v ou1 k i ng)
provoking    (v) (p r @1 v ou1 k i ng)
spookiest    (j) (s p uu1 k i i s t)
unhooking    (v) (uh1 n h u1 k i ng)
bookishness    (n) (b u1 k i sh n @ s)
overcooking    (v) (ou2 v @ k u1 k i ng)
overlooking    (v) (ou2 v @ l u1 k i ng)
provokingly    (a) (p r @1 v ou1 k i ng l ii)
smoking-car    (n) - (s m ou1 k i ng - k aa r)
good-looking    (j) - (g u1 d - l u1 k i ng)
smoking-cars    (n) - (s m ou1 k i ng - k aa z)
smoking-room    (n) - (s m ou1 k i ng - r uu m)
looking-glass    (n) - (l u1 k i ng - g l aa s)
smoking-rooms    (n) - (s m ou1 k i ng - r uu m z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
大きい[おおきい, ookii] (adj) ใหญ่
身代金[みのしろきん, minoshirokin] (n) เงินค่าไถ่
大きな[おおきな, ookina] (adj) ใหญ่, See also: S. 大きい,
仕置き[しおき, shioki] (n) การลงโทษ, การสำเร็จโทษ, See also: S. 処罰,処置,
ゴキブリ[ごきぶり, gokiburi] (n) แมลงสาบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
置屋[おきや, okiya] (n) สำนักเกอิชา
飛び起きる[とびおきる, tobiokiru] (vt ) กระโดดตัวลอย(ด้วยความตกใจ)
仮置き[かりおき, karioki] (n ) การวางไว้ชั่วคราว
起きます[おきます, okimasu, okimasu , okimasu] (vi ) ตื่นนอน
一日おき[いちにちおき, ichinichioki] (n ) วันเว้นวัน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一切れ[ひときれ, hitokire] Thai: ชิ้น ๆ English: a slice
一切れ[ひときれ, hitokire] Thai: เศษเล็ก ๆ English: small piece
ぼろ布[ぼろきれ, borokire] Thai: ผ้าขี้ริ้ว English: an old rag
置き換える[おきかえる, okikaeru] Thai: สับเปลี่ยนแทนที่ English: to replace
置き換える[おきかえる, okikaeru] Thai: ย้าย English: to move
置き換える[おきかえる, okikaeru] Thai: สับตำแหน่ง English: to change the position of
世話[せわ, sewa] Thai: การดูแลเอาใจใส่ การอุปถัมภ์ช่วยเหลือ English: looking after
起きる[おきる, okiru] Thai: ตื่น
起きる[おきる, okiru] Thai: ตั้งตรง English: to rise

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Achs-Elastokinematik {f}axial elasto-kinematics [Add to Longdo]
Anfänger {m}rookie [Add to Longdo]
Antiraucher...anti-smoking [Add to Longdo]
Aufruf {m}envoking [Add to Longdo]
Aufruf {m}invoking [Add to Longdo]
Autokino {n}drivein [Add to Longdo]
entscheidender Beweissmoking gun [Am.] [Add to Longdo]
Buchen {n}; Buchung {f}; Reservierung {f}; Bestellung {f} | Buchungen {pl}; Reservierungen {pl}; Bestellungen {pl}booking | bookings [Add to Longdo]
Buchmacher {m} | Buchmacher {pl}bookmaker; bookie | bookmakers; bookies [Add to Longdo]
Buchungsplatz {m}booking terminal [Add to Longdo]
Cookie {n}; Online-Identifikator {m} [comp.]cookie [Add to Longdo]
Drossel {f}; Drosselspule {f} [techn.]choke; choking coil [Add to Longdo]
Engigkeit {f}pokiness [Add to Longdo]
Fahrkartenschalter {m}booking office [Add to Longdo]
Gästebetreuung {f}looking after guests [Add to Longdo]
Gebäck {n}cakes; biscuits [Br.]; cookies [Am.]; pastry [Add to Longdo]
Keks {m} | Kekse {pl}cookie [Am.] | cookies [Add to Longdo]
Kochgelegenheit {f}cooking facilities [Add to Longdo]
Kochstein {m}pot-boiler; cooking stone [Add to Longdo]
Kochtopf {m}cooking pot [Add to Longdo]
Kokerei {f}coking plant [Add to Longdo]
Krümelmonster {n}cookie monster [Add to Longdo]
Nichtraucherabteil {n}non-smoking compartment [Add to Longdo]
Orangengebäck {n} [cook.]orange cookies [Add to Longdo]
Pharmakokinetik {f}pharmacokinetic [Add to Longdo]
Plätzchen {n} (Gebäck)biscuit; cookie [Am.] [Add to Longdo]
Räucherkammer {f} | Räucherkammern {pl}smoking chamber; smokehouse | smoking chambers; smokehouses [Add to Longdo]
Raucherabteil {n}smoking compartment [Add to Longdo]
Raucherzimmer {n}smoking room [Add to Longdo]
Rauchigkeit {f}smokiness [Add to Longdo]
Rauchverbot {n}ban on smoking [Add to Longdo]
gelehrtebookish [Add to Longdo]
Rücknahme {f}; Rücknehmen {n}revoking [Add to Longdo]
Smoking {m}dinner-jacket [Add to Longdo]
Smoking {m} | Smokings {pl}tux; tuxedo [Am.] | tuxedos [Add to Longdo]
Smokinghemd {n}dress shirt [Add to Longdo]
zum Spaßjokingly [Add to Longdo]
Speisefett {n}cooking fat; edible fat [Add to Longdo]
Speiseöl {n}cooking oil; edible oil [Add to Longdo]
Spekulatius {m} [cook.]gingery biscuit [Br.]; gingery cookie [Am.] [Add to Longdo]
Spekulatius {m} [cook.]almond biscuit [Br.]; almond cookie [Am.] [Add to Longdo]
Spiegel {m}looking-glass [Add to Longdo]
Spritzgebäck {n}shortbread biscuits; shortbread cookies [Am.] [Add to Longdo]
Stornobuchung {f}negative booking [Add to Longdo]
Stubengelehrsamkeit {f}bookishness [Add to Longdo]
auf der Suche sein nachto be looking for [Add to Longdo]
Tandooriküche {f} [cook.]tandoori cooking [Add to Longdo]
Umbuchung {f} eines Flugschange in booking [Add to Longdo]
Verrückheit {f}kookiness [Add to Longdo]
Vorbestellung {f}; Reservierung {f}advance booking; reservation [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nokia[โนเกียร์] (n) โทรศัพท์มือถือยี่ห้อดังแถบยุโรป ในเมืองไทยแพงมาก

Japanese-English: EDICT Dictionary
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
XO醤[エックスオーじゃん, ekkusuo-jan] (n) XO sauce (spicy seafood sauce used primarily in Cantonese cooking) [Add to Longdo]
あっけらかんと[, akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on [Add to Longdo]
あってなきがごとき[, attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless [Add to Longdo]
いい子いい子[いいこいいこ, iikoiiko] (n,vs) patting or stroking (pet, child, etc.) [Add to Longdo]
いざと言う時;いざという時[いざというとき, izatoiutoki] (exp) (See いざ) when it's important; when it comes to the crunch [Add to Longdo]
いつ何どき;何時何時;何時なんどき;いつ何時[いつなんどき, itsunandoki] (adv) (uk) at any time; every moment [Add to Longdo]
いよいよという時;いよいよと言う時[いよいよというとき, iyoiyotoiutoki] (exp) (at the) last moment; (in the) nick of time [Add to Longdo]
うがん[, ugan] (n) (from 拝み) (See 御嶽・うたき) (Okinawa) sacred place; sacred grove [Add to Longdo]
うりずん[, urizun] (n) climate of the third month of the lunar calendar in Okinawa (end of the dry season); early summer [Add to Longdo]
えのき茸;榎茸[えのきたけ;えのきだけ;エノキタケ;エノキダケ, enokitake ; enokidake ; enokitake ; enokidake] (n) (uk) enoki mushroom (long, thin and white); Flammulina velutipes; winter mushroom [Add to Longdo]
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child [Add to Longdo]
おん[, on] (n) (from 拝み) (See 御嶽・うたき) (Okinawa) sacred site; sacred grove [Add to Longdo]
お願いを聞く[おねがいをきく, onegaiwokiku] (exp,v5k) to grant someone's request [Add to Longdo]
お気に召す;御気に召す[おきにめす, okinimesu] (exp,v5s) (hon) (See 気に召す) to like; to prefer; to be pleased by [Add to Longdo]
お気に入り(P);御気に入り[おきにいり, okiniiri] (exp) (1) (See 気に入り) favorite; favourite; pet (e.g. teacher's pet); (2) bookmark (in web browser); (P) [Add to Longdo]
お気の毒[おきのどく, okinodoku] (adj-na) (See 気の毒) pitiful; pity [Add to Longdo]
お気の毒に[おきのどくに, okinodokuni] (exp) my sympathies; that's too bad; my condolences [Add to Longdo]
お気を確かに[おきをたしかに, okiwotashikani] (exp) Don't do anything rash!; Keep composed! [Add to Longdo]
お決まり;お決り;御決まり;御決り[おきまり, okimari] (n,adj-no) (See 決まり・3) standard; set; routine; regular; usual; conventional; stereotyped; same old [Add to Longdo]
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you) [Add to Longdo]
お仕置き;御仕置き[おしおき, oshioki] (n,vs) punishment; spanking; smacking; chastisement; scolding [Add to Longdo]
お取り置き[おとりおき, otorioki] (n) layaway; lay-bye; layaway plan [Add to Longdo]
お番菜;御番菜;お晩菜;御晩菜;お晩彩(iK)[おばんさい;おばんざい, obansai ; obanzai] (n) (uk) (See 惣菜・そうざい) light Kyoto-style home cooking with boiled vegetables and marinated food, also now served in restaurants [Add to Longdo]
お聞きいただく;お聞き頂く[おききいただく, okikiitadaku] (v5k) to ask (politely) [Add to Longdo]
お目;御目[おめ, ome] (n) (1) (hon) (See 目・め・1) eye; eyes; (2) (See 目・め・2) sight; vision; looking [Add to Longdo]
かえるの目借時;蛙の目借時;蛙の目借り時[かえるのめかりどき;かえるのめかるどき(かえるの目借時;蛙の目借時);かわずのめかりどき(蛙の目借時;蛙の目借り時), kaerunomekaridoki ; kaerunomekarudoki ( kaeruno me shaku toki ; kaeru no me shaku t] (exp) springtime mating of frogs (haiku term) [Add to Longdo]
かっけー[, kakke-] (adj-na,adj-no) (col) (See 格好いい・かっこういい) attractive; good-looking; stylish; "cool" [Add to Longdo]
きょとんと[, kyotonto] (adv) (on-mim) (looking) blankly; (staring) in puzzlement [Add to Longdo]
ぐすく[, gusuku] (n) Okinawan fortress [Add to Longdo]
ことこと[, kotokoto] (adv,adv-to) (1) (on-mim) simmering noise; light bubbling; gentle clinking; sound of rapping; sound of rattling; (2) cooking something on a low flame; chopping something lightly [Add to Longdo]
ご遠慮ください(P);ご遠慮下さい(P)[ごえんりょください, goenryokudasai] (exp) please refrain from ~ (e.g. smoking, etc.); (P) [Add to Longdo]
ご希望の向きは;御希望の向きは[ごきぼうのむきは, gokibounomukiha] (exp) those who want it [Add to Longdo]
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper [Add to Longdo]
ご機嫌いかがですか[ごきげんいかがですか, gokigen'ikagadesuka] (exp) (uk) How are you? [Add to Longdo]
ご機嫌よう;御機嫌よう[ごきげんよう, gokigenyou] (int) (1) (uk) how do you do?; nice to meet you; (2) adieu; farewell; bon voyage [Add to Longdo]
ご機嫌斜め;御機嫌斜め[ごきげんななめ, gokigennaname] (exp) in a bad temper [Add to Longdo]
ご機嫌麗しい;御機嫌麗しい[ごきげんうるわしい, gokigen'uruwashii] (adj-i) in good humor (humour) [Add to Longdo]
ご満悦の体;ご満悦の態[ごまんえつのてい, goman'etsunotei] (exp) looking satisified; looking very pleased [Add to Longdo]
さーたーあんだぎー;サーターアンダキー[, sa-ta-andagi-; sa-ta-andaki-] (n) type of Okinawan doughnut (donut) [Add to Longdo]
さしすせそ[, sashisuseso] (n) the five fundamental seasonings used in Japanese cooking [Add to Longdo]
さて置き;扠置き[さておき, sateoki] (conj) (See 扠置く) setting aside; leaving to one side [Add to Longdo]
しいさあ;シーサー[, shiisaa ; shi-sa-] (n) Okinawan lion statues, used as talisman against evil [Add to Longdo]
しゃがみ込む;蹲み込む[しゃがみこむ, shagamikomu] (v5m,vi) (uk) to squat; to crouch down (completely, generally with face looking through knees) [Add to Longdo]
しらを切る;白を切る[しらをきる, shirawokiru] (exp,v5r) to feign ignorance; to pretend to be ignorant of; to play innocent; to brazen it out [Add to Longdo]
じいじい[, jiijii] (adv) (1) (on-mim) sizzle (sound of meat cooking); (2) shrill droning of a cicada [Add to Longdo]
じゅうじゅう;ジュージュー[, juujuu ; ju-ju-] (adv,adv-to) (1) (on-mim) sizzle (as in meat cooking); sizzling sound; frizzle; (n) (2) juju (African fetish) [Add to Longdo]
すだれ頭;簾頭[すだれあたま, sudareatama] (n) (See すだれ・1,バーコードヘア) combover; comb-over; bamboo screen head (due to looking like the slats of a bamboo screen) [Add to Longdo]
せきを切ったよう;堰を切ったよう;関を切ったよう(iK)[せきをきったよう, sekiwokittayou] (exp,adj-na) gushing forth; bursting out [Add to Longdo]
せきを切る;堰を切る;関を切る(iK)[せきをきる, sekiwokiru] (exp,v5r) to break a dam and gush forth; to burst out [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不容置辩[bù róng zhì biàn, ㄅㄨˋ ㄖㄨㄥˊ ㄓˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] peremptory; not to be denied; not brooking argument [Add to Longdo]
不求甚解[bù qiú shèn jiě, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄡˊ ㄕㄣˋ ㄐㄧㄝˇ, ] lit. not requiring a detailed understanding (成语 saw); only looking for an overview; not bothered with the details; superficial; content with shallow understanding [Add to Longdo]
[fēng, ㄈㄥ, ] buxom; good-looking; appearance and carriage of a person [Add to Longdo]
主料[zhǔ liào, ㄓㄨˇ ㄌㄧㄠˋ, ] main ingredients (in a cooking recipe) [Add to Longdo]
仰屋[yǎng wū, ㄧㄤˇ , ] to lie looking at the ceiling (in despair) [Add to Longdo]
便饭[biàn fàn, ㄅㄧㄢˋ ㄈㄢˋ, 便 / 便] an ordinary meal; simple home cooking [Add to Longdo]
催泪[cuī lèi, ㄘㄨㄟ ㄌㄟˋ, / ] to move to tears (of a story); tear-provoking (gas); lacrimogen [Add to Longdo]
内向[nèi xiàng, ㄋㄟˋ ㄒㄧㄤˋ, ] inward-looking; introvert; introverted (personality); domestic-oriented (economy) [Add to Longdo]
冒烟[mào yān, ㄇㄠˋ ㄧㄢ, / ] smoking [Add to Longdo]
凄梗[qī gěng, ㄑㄧ ㄍㄥˇ, ] wailing; choking with sobs [Add to Longdo]
前瞻[qián zhān, ㄑㄧㄢˊ ㄓㄢ, ] forward-looking; prescient; foresight; forethought; outlook [Add to Longdo]
受看[shòu kàn, ㄕㄡˋ ㄎㄢˋ, ] good-looking [Add to Longdo]
吸烟区[xī yān qū, ㄒㄧ ㄧㄢ ㄑㄩ, / ] smoking area [Add to Longdo]
吸烟室[xī yān shì, ㄒㄧ ㄧㄢ ㄕˋ, / ] smoking room [Add to Longdo]
[gěng, ㄍㄥˇ, ] choking [Add to Longdo]
唵嘛呢叭咪哞[ǎn ma ní bā mī mōu, ㄢˇ ㄇㄚ˙ ㄋㄧˊ ㄅㄚ ㄇㄧ ㄇㄡ, ] Om Mani Padma Hum (sanskrit), or Om mani padme hum (Tibetan), the Avalokiteshvara mantra [Add to Longdo]
唵嘛咪叭呢哞[ǎn ma mī ba ní mōu, ㄢˇ ㄇㄚ˙ ㄇㄧ ㄅㄚ˙ ㄋㄧˊ ㄇㄡ, ] Om Mani Padma Hum (sanskrit), or Om mani padme hum (Tibetan), the Avalokiteshvara mantra; also written 唵嘛呢叭咪哞 唵嘛呢叭咪哞 [Add to Longdo]
喉鸣[hóu míng, ㄏㄡˊ ㄇㄧㄥˊ, / ] throat sound such as choking, donkey's bray etc [Add to Longdo]
因噎废食[yīn yē fèi shí, ㄧㄝ ㄈㄟˋ ㄕˊ, / ] lit. not eating for fear of choking (成语 saw); fig. to cut off one's nose to spite one's face; to avoid sth essential because of a slight risk [Add to Longdo]
堵车[dǔ chē, ㄉㄨˇ ㄔㄜ, / ] traffic jam; choking [Add to Longdo]
压力锅[yā lì guō, ㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄍㄨㄛ, / ] pressure cooking [Add to Longdo]
外向[wài xiàng, ㄨㄞˋ ㄒㄧㄤˋ, ] outward-looking; extrovert; extroverted (personality); export-oriented (economy) [Add to Longdo]
大黄鱼[dà huáng yú, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄤˊ ㄩˊ, / ] Croceine croaker (Pseudosciaena crocea), a fish popular in Cantonese cooking [Add to Longdo]
天妇罗[tiān fù luō, ㄊㄧㄢ ㄈㄨˋ ㄌㄨㄛ, / ] tempura; deep-fried cooking [Add to Longdo]
夹心[jiā xīn, ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄣ, / ] to fill with stuffing (e.g. in cooking); stuffed [Add to Longdo]
好看[hǎo kàn, ㄏㄠˇ ㄎㄢˋ, ] good-looking [Add to Longdo]
[yáo, ㄧㄠˊ, ] handsome; good-looking [Add to Longdo]
姿色[zī sè, ㄗ ㄙㄜˋ, 姿] good looking [Add to Longdo]
家常菜[jiā cháng cài, ㄐㄧㄚ ㄔㄤˊ ㄘㄞˋ, ] everyday home cooking [Add to Longdo]
就业[jiù yè, ㄐㄧㄡˋ ㄧㄝˋ, / ] looking for employment; getting a job; to start a career [Add to Longdo]
山嵛菜[shān yú cài, ㄕㄢ ㄩˊ ㄘㄞˋ, ] wasabi (Eutrema wasabi Maxim), a kind of fern used in Japanese cooking [Add to Longdo]
岳阳楼[Yuè yáng lóu, ㄩㄝˋ ㄧㄤˊ ㄌㄡˊ, / ] Yueyang Tower, famous beauty spot in Yueyang, north Hunan, overlooking Dongting Lake 洞庭湖 [Add to Longdo]
底汁[dǐ zhī, ㄉㄧˇ ㄓ, ] stock (cooking); base (of sauce or gravy) [Add to Longdo]
很好看[hěn hǎo kàn, ㄏㄣˇ ㄏㄠˇ ㄎㄢˋ, ] very good looking [Add to Longdo]
从外表来看[cóng wài biǎo lái kàn, ㄘㄨㄥˊ ㄨㄞˋ ㄅㄧㄠˇ ㄌㄞˊ ㄎㄢˋ, / ] looking from the outside; seen from the outside [Add to Longdo]
急功近利[jí gōng jìn lì, ㄐㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧˋ, ] seeking instant benefit (成语 saw); shortsighted vision, looking only for fast return [Add to Longdo]
怪模怪样[guài mó guài yàng, ㄍㄨㄞˋ ㄇㄛˊ ㄍㄨㄞˋ ㄧㄤˋ, / ] outlandish; strange-looking; grotesque [Add to Longdo]
怪里怪气[guài lǐ guài qì, ㄍㄨㄞˋ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄞˋ ㄑㄧˋ, / ] eccentric; odd-looking; peculiar [Add to Longdo]
戒烟[jiè yān, ㄐㄧㄝˋ ㄧㄢ, / ] to give up smoking [Add to Longdo]
戏言[xì yán, ㄒㄧˋ ㄧㄢˊ, / ] joking matter; go back on one's words [Add to Longdo]
戏说[xì shuō, ㄒㄧˋ ㄕㄨㄛ, / ] dramatic form consisting of historical narration; history as jocular narrative; to stretch history for a joking story; amusing story with strained interpretations of history; to make an unreasonable comparison in jest [Add to Longdo]
手艺[shǒu yì, ㄕㄡˇ ㄧˋ, / ] craft; workmanship; one's cooking [Add to Longdo]
才貌双全[cái mào shuāng quán, ㄘㄞˊ ㄇㄠˋ ㄕㄨㄤ ㄑㄩㄢˊ, / ] talented and good-looking (成语 saw) [Add to Longdo]
找对象[zhǎo duì xiàng, ㄓㄠˇ ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] to seek a marriage partner; looking for a mate [Add to Longdo]
承蒙关照[chéng méng guān zhào, ㄔㄥˊ ㄇㄥˊ ㄍㄨㄢ ㄓㄠˋ, / ] to be indebted to sb for care; thank your for looking after me [Add to Longdo]
料持[liào chí, ㄌㄧㄠˋ ㄔˊ, ] to arrange; to manage; to attend to; to take care of; to look after (the cooking) [Add to Longdo]
料理[liào lǐ, ㄌㄧㄠˋ ㄌㄧˇ, ] to arrange; to handle; the ordinary Japanese word for cooking; cuisine (esp. foreign restaurants) [Add to Longdo]
料酒[liào jiǔ, ㄌㄧㄠˋ ㄐㄧㄡˇ, ] cooking wine [Add to Longdo]
昂昂[áng áng, ㄤˊ ㄤˊ, ] high-spirited; brave-looking [Add to Longdo]
普陀山[Pǔ tuó shān, ㄆㄨˇ ㄊㄨㄛˊ ㄕㄢ, ] Mt Potala at Zhoushan 舟山市 in Zhejiang, one of the Four Sacred Mountains and Bodhimanda of Guanyin 觀音|观音 (Avalokiteśvara) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
より大きい[よりおおきい, yoriookii] greater than (>) [Add to Longdo]
より大きいまたは等しい[よりおおきいまたはひとしい, yoriookiimatahahitoshii] greater than or equal to (>=) [Add to Longdo]
コマンド記述ブロック[こまんどきじゅつブロック, komandokijutsu burokku] command descriptor block [Add to Longdo]
シフト機能[しふときのう, shifutokinou] shift function [Add to Longdo]
ソートキー[そーときー, so-toki-] sort key [Add to Longdo]
データの基底アドレス[データのきていアドレス, de-ta nokitei adoresu] base address of data [Add to Longdo]
データ媒体保護機構[データばいたいほごきこう, de-ta baitaihogokikou] data medium protection device [Add to Longdo]
デフォルト時の解釈[デフォルトときのかいしゃく, deforuto tokinokaishaku] default assumption [Add to Longdo]
ネットワークアドレス付与機関[ネットワークアドレスふよきかん, nettowa-kuadoresu fuyokikan] network addressing authority [Add to Longdo]
ノンアド機能[のんあどきのう, non'adokinou] nonadd function [Add to Longdo]
ノンプリント機能[のんぷりんときのう, nonpurintokinou] nonprint function [Add to Longdo]
パーティションを切る[パーティションをきる, pa-teishon wokiru] to partition [Add to Longdo]
ブート時に[ブートときに, bu-to tokini] at boot time [Add to Longdo]
ホットキー[ほっときー, hottoki-] hotkey [Add to Longdo]
メニュー方式のプログラム[メニューほうしのきプログラム, menyu-houshinoki puroguramu] menu-driven program [Add to Longdo]
メモリ消去機能[メモリしょうきょきのう, memori shoukyokinou] clear memory function [Add to Longdo]
リピートキー[りぴーときー, ripi-toki-] repeat key [Add to Longdo]
レコードキー[れこーどきー, reko-doki-] record key [Add to Longdo]
ロックアウト機能[ろっくあうときのう, rokkuautokinou] lock-out facility [Add to Longdo]
ワークステーション依存セグメント記憶域[ワークステーションいぞんせぐめんときおくいき, wa-kusute-shon izonsegumentokiokuiki] workstation dependent segment storage, WDSS [Add to Longdo]
ワークステーション独立セグメント記憶域[ワークステーションどくりつせぐめんときおくいき, wa-kusute-shon dokuritsusegumentokiokuiki] workstation independent segment storage, WISS [Add to Longdo]
起動側CMISEサービス利用者[きどうがわCMISEサービスりようしゃ, kidougawa CMISE sa-bisu riyousha] invoking CMISE-service-user [Add to Longdo]
起動側応用エンティティ[きどうがわおうようエンティティ, kidougawaouyou enteitei] invoking-application-entity [Add to Longdo]
検索[けんさく, kensaku] retrieval (vs), looking up (a word in a dictionary), searching for, referring to [Add to Longdo]
最繁トラヒック時[さいぱんトラヒックとき, saipan torahikku toki] peak traffic period [Add to Longdo]
自己規定項目[じこきていこうもく, jikokiteikoumoku] self defining term [Add to Longdo]
自動預金支払機[じどうよきんしはらいき, jidouyokinshiharaiki] Automated Teller Machine, ATM [Add to Longdo]
主レコードキー[しゅレコードキー, shu reko-doki-] prime record key [Add to Longdo]
主制御機構[しゅせいぎょきこう, shuseigyokikou] main control unit [Add to Longdo]
集積回路記憶装置[しゅうせきかいろきおくそうち, shuusekikairokiokusouchi] integrated circuit memory, IC memory [Add to Longdo]
初期[しょき, shoki] early (days) (a-no), initial stage, (computer) initial [Add to Longdo]
初期デフォルト[しょきデフォルト, shoki deforuto] initial default [Add to Longdo]
初期化[しょきか, shokika] initialization (vs) [Add to Longdo]
初期化コード[しょきかコード, shokika ko-do] initialization code [Add to Longdo]
初期化プログラム[しょきかプログラム, shokika puroguramu] initial program [Add to Longdo]
初期化部[しょきかぶ, shokikabu] initialization section [Add to Longdo]
初期画面[しょきがめん, shokigamen] opening screen [Add to Longdo]
初期刊本[しょきかんぼん, shokikanbon] incunabulum [Add to Longdo]
初期条件モード[しょきじょうけんモード, shokijouken mo-do] initial condition mode, reset mode [Add to Longdo]
初期状態[しょきじょうたい, shokijoutai] initial state [Add to Longdo]
初期設定[しょきせってい, shokisettei] initialization (vs) [Add to Longdo]
初期値[しょきち, shokichi] initializing value (IV) [Add to Longdo]
初期値設定プログラム単位[しょきちせっていプログラムたんい, shokichisettei puroguramu tan'i] block data program unit [Add to Longdo]
初期点[しょきてん, shokiten] initial point [Add to Longdo]
初期不良[しょきふりょう, shokifuryou] early failure [Add to Longdo]
初期連結集合[しょきれんけつしゅうごう, shokirenketsushuugou] initial link set [Add to Longdo]
情報損失を伴う変換の禁止[じょうほうそんしつをともなうへんかんのきんし, jouhousonshitsuwotomonauhenkannokinshi] conversion prohibition in case of loss of information [Add to Longdo]
制御機能[せいぎょきのう, seigyokinou] control function [Add to Longdo]
切り替え時[きりかえとき, kirikaetoki] response time [Add to Longdo]
前置パス名[まえおきぱすめい, maeokipasumei] path prefix [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一切れ[ひときれ, hitokire] eine_Scheibe, ein_Stueck [Add to Longdo]
一日置き[いちにちおき, ichinichioki] jeden_zweiten_Tag [Add to Longdo]
一時[ひととき, hitotoki] eine_Weile, 1_Uhr [Add to Longdo]
一時[ひととき, hitotoki] eine_Weile, einen_Moment [Add to Longdo]
中央区[ちゅうおうく, chuuouku] (Verwaltungsbezirk_in_Tokio) [Add to Longdo]
保菌者[ほきんしゃ, hokinsha] Traeger_von_Krankheitserregern [Add to Longdo]
前置き[まえおき, maeoki] Vorbemerkung, Einfuehrung, Vorwort [Add to Longdo]
剰余金[じょうよきん, jouyokin] Ueberschuss [Add to Longdo]
募金[ぼきん, bokin] Geldsammlung [Add to Longdo]
四ツ谷[よつや, yotsuya] (Stadtteil_in_Tokio) [Add to Longdo]
大きい[おおきい, ookii] gross [Add to Longdo]
大きさ[おおきさ, ookisa] Groesse [Add to Longdo]
心の琴線[こころのきんせん, kokoronokinsen] innerste_Seele [Add to Longdo]
怒気[どき, doki] -Zorn [Add to Longdo]
日本橋[にほんばし, nihonbashi] (Stadtteil in Tokio) [Add to Longdo]
早起き[はやおき, hayaoki] frueh_aufstehen [Add to Longdo]
[とき, toki] Zeit, Stunde [Add to Longdo]
時々[ときどき, tokidoki] manchmal [Add to Longdo]
暇な時[ひまなとき, himanatoki] in_der_Freizeit [Add to Longdo]
暑気[しょき, shoki] Hitze [Add to Longdo]
江戸[えど, edo] (alte Bezeichnung fuer Tokio) [Add to Longdo]
江戸っ子[えどっこ, edokko] waschechter_Tokioer [Add to Longdo]
[おき, oki] hohe_See, offene_See [Add to Longdo]
沖合[おきあい, okiai] hohe_See, offene_See [Add to Longdo]
沖合い[おきあい, okiai] hohe_See, offene_See [Add to Longdo]
潮時[しおどき, shiodoki] Gezeiten, gute_Gelegenheit [Add to Longdo]
物置[ものおき, monooki] Rumpelkammer, Lager, Schuppen [Add to Longdo]
簿記[ぼき, boki] Buchfuehrung, Buchhaltung [Add to Longdo]
置物[おきもの, okimono] Schmuckgegenstand [Add to Longdo]
貯金[ちょきん, chokin] Spargeld, Ersparnisse [Add to Longdo]
貯金箱[ちょきんばこ, chokinbako] Sparbuechse [Add to Longdo]
貯金通帳[ちょきんつうちょう, chokintsuuchou] Sparbuch [Add to Longdo]
赤坂[あかさか, akasaka] (Stadtteil_in_Tokio) [Add to Longdo]
起きる[おきる, okiru] aufstehen, auf_sein [Add to Longdo]
起き上がる[おきあがる, okiagaru] aufstehen, sich_aufrichten [Add to Longdo]
軒並[のきなみ, nokinami] Haeuserreihe [Add to Longdo]
軒先[のきさき, nokisaki] Dachkante, Vorderfront (eines Hauses) [Add to Longdo]
過渡期[かとき, katoki] Uebergangszeit [Add to Longdo]
酵母菌[こうぼきん, koubokin] Hefepilz [Add to Longdo]
関東[かんとう, kantou] (Ebene um Tokio) [Add to Longdo]
預金[よきん, yokin] Depositum, Guthaben [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top