Search result for

*okey*

(80 entries)
(0.0229 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: okey, -okey-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chokey[SL] คุก, Syn. clink
okey-doke[INT] เห็นด้วย, See also: โอเค, ตกลง, Syn. ok
okey-dokey[INT] เห็นด้วย, See also: โอเค, ตกลง, Syn. ok
play hookey[IDM] โดดเรียน, See also: โดดการประชุม
video jokey[SL] ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ (โดยเฉพาะรายการมิวสิกวิดีโอ), Syn. veejay

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hokey(โฮ'คี) adj. ปลอม,ไม่แท้,เทียม
hokey-pokey(โฮ'ค'โพ'คี) n. การหลอกลวง,การเล่นกล
okey(โอ'เค) adj.,adv.,n.,vt. = O.K.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think we can maybe lose that, 'cause I think it gets a little bit "jokey. "ผมคิดว่าเราทิ้งมันไปเหอะ ผมว่ามันเริ่มจะตลกไปละ Marley & Me (2008)
/So jealous they /don't know what to do. They just start nervously doing the hokey-pokey.พวกเธอก็เลยเงอะงะ เต้นโชกี้ โบกี้ Bedtime Stories (2008)
Okeydoke.ได้เลย Dirt Nap (2008)
-Okeydoke. -I'm sorry.โอเคๆ ผมเสียใจ Eagles and Angels (2008)
Okey-dokey.เอาล่ะ ไปกันเถอะ Orphan (2009)
Okey-doke.โอเค ตามนั้น Public Enemies (2009)
Okeydokey.โอเค แจ๋ว Chuck Versus the Best Friend (2009)
Okey day.งั้นก็ได้ The Gungan General (2009)
Yousa okeyday. It's not in the air, it's in the water.ท่านซ่าไม่เป็นไรหรอก มันไม่ได้อยู่ในอากาศ มันอยู่ในน้ำ Blue Shadow Virus (2009)
YEAH, I SPRUNG HER OUT OF THE POKEY. YOU CAN THANK ME LATER.เธอสามารถขอบคุณฉันได้ ทีหลังก็ได้/ อืมม ฉันพึ่งคุยกับเธอ 10 วิ เมือกี้ Valley Girls (2009)
Okey dokey.ได้เลย Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)
- Yes, thank you. You wrote some hokey crap on a post-it note in the resident's lounge.โทษที แต่จนกว่า คุณจะเหงื่อออกในเสื้อคลุม Good Mourning (2009)
And then they held hands and did a sexy, demonic, hokey pokey for us.แล้วพวกเธอจับมือกัน และเต้นรำวงปีศาจเซ้กซี่กับเรา The Gothowitz Deviation (2009)
Come here. Hmm. Okay-dokeyดี โอเคเลยจ้า The Jiminy Conjecture (2009)
- i'm not gonna sit while some hokey tribunalฉันจะไม่ยอมนั่งอยู่เฉยๆ ขณะที่พวกศาลเก๊นั่น Advanced Criminal Law (2009)
Garcia: okey-dokey.โอเค ได้เลย The Eyes Have It (2009)
- Okey-Dokey. - Oh, my... Why won't he leave?ยังไงก็ได้ ทำไมเขาไม่ยอมไป? Social Psychology (2009)
..excuse me...what's that, ? okey-dokeyขอโทษนะ มันคืออะไรน่ะ โอกีย์-ดูกีย์ Monsters vs. Aliens (2009)
Okey-dokey. Beddie-bye. All tucked in.บาย นอนได้แล้ว ฝันดี Despicable Me (2010)
- Come on. - Okey.มาเถอะ\โอเค Predators (2010)
Okey, immediately. 12 Euros.เท่าไหร่ The American (2010)
Okey, okey.โอเค โอเค The American (2010)
Okey-dokey.ได้เลยค่ะ Sam, Interrupted (2010)
I'll do it in the Ookey Room.เดี๋ยวผมไปจัดการในห้อง Ookey เอง The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Oh, okeydokey.โอเค เข้าใจแล้ว... Weekend at Bobby's (2010)
Word on the street is that ever since Lucifer went to the pokey, you're the big kahuna downstairs.สัญญาที่ถนนนั่น ตั้งแต่ลูซิเฟอร์เข้าคุกไป นายก็กลายเป็นขาใหญ่ ข้างล่างนั่นใช่มั้ย? Weekend at Bobby's (2010)
Black. Okeydoke.กาแฟดำค่ะ / ได้เลย The Plimpton Stimulation (2010)
Okey-dokey, which one am I?แหง่ละ แล้วฉันเป็นคนไหน Chuck Versus the Cubic Z (2010)
Yes, it'll look better that way. Smokey, yes.ใช่ ฉันว่ามันจะดูดีกว่านะ/ โอเค สโมคกี้นะ Episode #1.3 (2010)
It's okey, I got this.- ไม่เป็นไรๆ The Switch (2010)
- Pokey hokey, pocus holy this man who was created in... - Created in sin.ชายผู้นี้ถูกสร้างขึ้นมา \ จากไฟแห่งบาป The Rite (2011)
Okey-dokey.-เอาล่ะ Happy Feet Two (2011)
I'm sorry. Oh, it's okey-dokey. Don't keep it inside.มันโอเค อย่าถืออารมณ์ Happy Feet Two (2011)
Yeah, it's okey-dokey.ความรักเป็นเรื่องปกติ Happy Feet Two (2011)
- Okey-dokey.เอาล่ะ! Happy Feet Two (2011)
You know what I'm saying? Yeah. Okey-dokey.ใช่ว่าไม่เป็นไร Happy Feet Two (2011)
Okey-dokey. It doesn't change the factฉันเห็นด้วย มันก็ไม่ได้ทำให้ฉันลืมเรื่องนั้นเลย A Night of Neglect (2011)
I say okey-dokey.ฉันว่า ฉันโอเคเพื่อน The Thespian Catalyst (2011)
I heard you went to the pokey for poking a student.ได้ยินมาว่าคุณไปที่ Pokey เพื่อฟันเด็กนักเรียน Damien Darko (2011)
What'd you do to get sent to the pokey?ทำอะไรถึงโดนจับเข้าห้องกรงล่ะ I Fought the Fae (and the Fae Won) (2011)
Okey, dokey. Let's do this.ก็ได้ เรามาจัดการเรื่องนี้กัน Help Us Help You (2011)
Wait, I thought dad 2 was the one with the hokey platitudes.ฉันคิดว่า คนนี้มาหาเธอน่ะ Redemption (2011)
Didn't Smokey drive one of those?พวกนายอำเภอชอบขับใช่มั้ย? Smokey and the Bandit (2011)
Okey-doke.เอาล่ะ I Am Unicorn (2011)
Okeydokey.ได้เลย Little Red Book (2011)
This time, death by hokey pokey.คราวนี้ตายเหมือนเล่นกลเลย BeeWare (2011)
The hokey pokey is a young man's game.โฮคกี้โปคกี้มันเป็นเกมของเด็กๆน่ะ The Pulled Groin Extrapolation (2011)
Every mom has that moment where she wants to get in the car, drive to Kentucky, check into the holiday inn with a bottle of peppermint schnapps, and watch all the "smokey and the bandits" in one night.แม่ทุกคนก็มีเวลา ที่อยากเข้าไปในรถ ขับไปเคนตัคกี้ เช็คอินเข้าโรงแรม จิบไวน์เปปเปอร์มินท์ และดูสโมคกี้และแบนดิท Major Changes (2011)
Halfway through "smokey 3," I got sick of Burt Reynolds, I missed my family, and I knew it was time to go home.ครึ่งเรื่องสโมคกี้ภาค 3 แม่เบื่อเจ้าเบิร์ท เรย์โนล แม่คิดถึงครอบครัว แม่รู้แม่ควรกลับบ้าน Major Changes (2011)
Okey-dokey.ได้เลยทันที There's No Place Like Home (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
OKEY    OW1 K IY0
DOKEY    D OW1 K IY0
GOKEY    G OW1 K IY2
HOKEY    HH OW1 K IY0
LOKEY    L OW1 K IY0
POKEY    P OW1 K IY0
SMOKEY    S M OW1 K IY0
STOOKEY    S T UW1 K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chokey    (n) (ch ou1 k ii)
chokeys    (n) (ch ou1 k i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Knast {m} (Gefängnis)pokey; clink; jug [slang] [Add to Longdo]
eng; winzig {adj} | enger | am engstenpoky; pokey | pokier | pokiest [Add to Longdo]
trödelnd; langsam; Zeit vergeudend {adj}pokey; poky [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ズル休み;ずる休み;狡休み[ズルやすみ(ズル休み);ずるやすみ(ずる休み;狡休み), zuru yasumi ( zuru yasumi ); zuruyasumi ( zuru yasumi ; kou yasumi )] (n,vs) playing hookey; being away from work without a good reason [Add to Longdo]
マツバスズメダイ[, matsubasuzumedai] (n) smokey chromis (Chromis fumea) [Add to Longdo]
桶屋[おけや, okeya] (n) bucket maker; well maker; cooper; hooper [Add to Longdo]
承知の助;承知之助[しょうちのすけ, shouchinosuke] (exp) (col) OK; Sure; Yessir!; Okeydokey!; Understood [Add to Longdo]
色気より食い気;色気より食気[いろけよりくいけ, irokeyorikuike] (exp) Fair words fill not the belly; Food before romance [Add to Longdo]
風が吹けば桶屋が儲かる[かぜがふけばおけやがもうかる, kazegafukebaokeyagamoukaru] (exp) any event can bring about an effect in an unexpected way; lit [Add to Longdo]
溶けやすい[とけやすい, tokeyasui] (n) soluble [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有烟煤[yǒu yān méi, ㄧㄡˇ ㄧㄢ ㄇㄟˊ, / ] smokey coal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 okeh \okeh\, okey \okey\n.
   Variant spellings of {okay}.
 
   Syn: OK, okay.
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top