Search result for

*nah*

(298 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: nah, -nah-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nah[INT] คำอุทานปฏิเสธ, Syn. no
mynah[N] นกที่พูดเลียนเสียงคนได้, Syn. myna
savannah[N] ทุ่งหญ้าสะวันนา, See also: ทุ่งหญ้าขนาดใหญ่อยู่ในเขตร้อน, Syn. savanna

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pie mynah(ไพมี'นา) n. นกกิ้งโครง
savannah(ซะแวน'นะ) n. ที่ราบทุ่ง,หญ้าที่ไม่มีต้นไม้หรือมีต้นไม้แต่อยู่กระจัดกระจาย,ที่ราบทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ในเขตร้อน
singing mynahn. นกเอี้ยง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Abnahmebescheinigung {f}; Abnahmeprotokoll {n} (n ) หนังสือรับรองการรับรอง
See also: S. การยินยอม, A. ไม่ยอมรับ, R. เห้นด้วย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nah.อ่า Chuck Versus the Broken Heart (2009)
Hell to the nah.เกือบมั้ยล่ะ Showmance (2009)
Nah, it's all right.ไม่เป็นไรครับ Acafellas (2009)
NAH, MAN.เธอ เธอกำลังจะไปแล้ว Valley Girls (2009)
NAH, SHE, UH, SHE WAS JUST LEAVING.ไม่ ฉันยังไม่กลับ Valley Girls (2009)
Nah-- no, no, no, you're with me and greer.ไม่ ไม่ ไม่ คุณอยู่กับผม และ กรี Air: Part 3 (2009)
Nah, you're just gonna slow me down.Nah , คุณช่วย เดินช้าลงหน่อยได้ไหม Air: Part 3 (2009)
Nah.ไม่ Justice (2009)
Me? Nah. I'm still going to Europe.ผมหรือ ไม่ล่ะ ผมยังจะไปยุโรปอยู่ Everybody Says Don't (2009)
Nah. I guess you wouldn't know how, uh, your life changes to suit them.ไม่ ฉันว่า เธอคงไม่รู้หรอก เอ่อ Release Me (2009)
"savannah's" terrible southern accent that night...อุบัติเหตุสำเนียงใต้แย่ๆของ "ซาวันน่าห์" คืนนั้น Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
Hannah?แฮนน่าห์ Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)
Yeah, not the Donahues across the street.-ใช่ เด็กโดโนฮิวฝั่งนู้นไม่เห็นเป็น Pilot (2009)
- Jonah, don't talk.โจน่า อย่าพูดอะไรทั้งนั้น Lost Boys (2009)
- Jonah, we both know what he's capable of.โจนา เราต่างก็รู้ว่า เขาทำอะไรได้ Lost Boys (2009)
- There is a great big shit-ugly world out there, Jonah.โลกข้างนอกนั่น มันบัดซบสิ้นดี โจน่า Lost Boys (2009)
Help me, Jonah.ช่วยฉัน โจน่า Lost Boys (2009)
- Jonah, you're doing the right thing.โจน่า เธอทำสิ่งที่ถูกต้องแล้ว Lost Boys (2009)
- So far I've looked at six empty houses on Jonah's list.ตอนนี้ ผมตรวจดูบ้านในลิสที่โจน่าส่งให้ มา 6 หลังแล้ว Lost Boys (2009)
- don't, jonah, no! okay.อย่ามาทำมึน ฉันรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้น The Getaway (2009)
- mr. butler, what jonah, have you seen your father?มองหาอะไรก็ตามที่ขายได้ โจนาร์ The Getaway (2009)
- jonah!บอกฉันสิคะ ว่ามันเกิดอะไรขึ้น The Getaway (2009)
Susannah Coffey. Another blast from the past.ซูแซนน่า คอฟฟี่ เป็นอีกคนที่ตายในอดีต Remains to Be Seen (2009)
- Oh, Jonah.โอ,โจนา If I Had a Hammer (2009)
so jonah's not around to help you this morning?เช้านี้โจนาห์จะไม่มาช่วยใช่ไหม Slack Tide (2009)
Jonah's got all his activities and rebecca's got her balletโจน่า ทำสิ่งทั้งหลายของเค้าส่วน รีเบคกา ก็บัลเล่ห์ Slack Tide (2009)
- hey, jonah, how those wheels holding up?ไง โจนาห์ เจ้าสี่ล้อเป็นไงบ้าง? Road Kill (2009)
Jonah?โจนาห์ Hungry Man (2009)
- apparently jonah didn't mention inviting me.ดูเหมือน โจน่า คงไม่ได้บอกใครเรื่องเชิญผม Hungry Man (2009)
But apparently jonah has forgotten.แต่ดูเหมือน โจน่า จะลืมแล้วล่ะ Hungry Man (2009)
Normally jonah supplies the football.ปกติ โจน่า จะเป็นคนชอบบอล Hungry Man (2009)
- it's jonah's.นั่นโจน่า Hungry Man (2009)
They didn't get the first down. - [sighs] - jonah seems safe for the moment.เขาไม่ได้ทัชดาวน์แรก ตอนนี้ โจน่าคงไม่เป็นอะไร Hungry Man (2009)
- it's not always gonna be like this. - [scoffs] Jonah told me that you're helping him.มันจะไม่เป็นแบบนั้น ตลอดไปหรอก โจน่า บอกว่า คุณช่วยเขา Hungry Man (2009)
- jonah also says you're nice.โจน่าพูดอยู่บ่อยๆ ว่าุคุณเป็นคนดี Hungry Man (2009)
- what else will he do to jonah if i leave? - [gasps] - turkey wraps, icees.ถ้าผมไปแล้วเขาจะทำอะไรกับโจน่าอีก ไก่งวงห่อ น้ำแข็ง Hungry Man (2009)
- where no one said they were thankful for me. [chuckles] Did you, jonah?ที่ซึ่งไม่มีใครรู้สึกขอบคุณฉัน เธอล่ะ โจน่า Hungry Man (2009)
Did you say you were thankful for me, jonah?ลูกบอกว่า ลุกรู้สึกขอบคุณพ่อหรือเปล่า โจน่า Hungry Man (2009)
Hannah!แฮนน่าห์ แปลกใจที่สุดเลย Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)
Hannah! What a wonderful surprise.แฮนน่าห์ แปลกใจที่สุดเลย Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)
Hannah Montana S03E16 Jake...Hannah Montana S03E16 Jake... Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)
Love always, Hannah.ด้วยความรัก จากแฮนน่าห์ Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)
Hey! Everybody! It's Hannah Montana!ทุกคน นี่แฮนน่าห์ มอนทาน่า Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)
Well Hannah, I just talked to Jake, and thanks to you,อืม แฮนน่าห์ ฉันเพิ่งคุยกับเจค และเพราะเธอ Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)
Wait a minute. You're Hannah Montana!เดี๋ยวก่อนนะ เธอคือแฮนน่าห์ มอนทาน่า Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)
That's right, Hannah Montana!ใช่แล้ว แฮนน่าห์ มอนทาน่า Jake... Another Little Piece of My Heart (2009)
Jonah, are you seriously cruising the movie channels in the middle of this conversation?โจนาร์,คุณ ตั้งใจจะลุยช่องหนัง ระหว่างที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะ? Pilot (2009)
You're the artist, Jonah.นายเป็นศิลปิน,โจนาห์ Pilot (2009)
Okay, Jonah, stop.โอเค,โจนาห์,หยุด! Pilot (2009)
Jonah, you're 25 years old, a split-second away from being discovered.โจนาห์, นายอายุ25 แค่เสี้ยววินาทีจากการถูกค้นพบ Pilot (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nahI took it for granted that they adored Hannah.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จงอาง[N] king cobra, See also: hamadryad, Naja hannah, Syn. งูจงอาง, Example: หล่อนประคบประหงมลูกราวกับจงอางหวงไข่, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่องูพิษร้ายแรงที่สุดชนิดหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปาล์มชวา [n. exp.] (pām Chawā) EN: Anahaw palm ; Java palm   

CMU English Pronouncing Dictionary
NAH    N AA1
NAHM    N AA1 M
NAHM    N AE1 M
NAHUM    N AE1 HH AH0 M
JONAH    JH OW1 N AH0
NAHAS    N AA1 HH AH0 Z
DINAH    D AY1 N AH0
DONAHO    D OW0 N AA1 HH OW0
HANNAH    HH AE1 N AH0
DANAHY    D AE1 N AH0 HH IY0
HANNAHS    HH AE1 N AH0 Z
NAHMIAS    N AA1 M IY0 AH0 Z
LANAHAN    L AE1 N AH0 HH AE0 N
LENAHAN    L EH1 N AH0 HH AE0 N
MANAHAN    M AE1 N AH0 HH AE0 N
WINONAH    W IH1 N AH0 N AH0
MENAHEM    M AH0 N AA1 HH AH0 M
MONAHAN    M AA1 N AH0 HH AE0 N
MINAHAN    M IH1 N AH0 HH AE0 N
HANAHAN    HH AE1 N AH0 HH AE0 N
ANAHEIM    AE1 N AH0 HH AY2 M
CAVANAH    K AE1 V AH0 N AH0
CONAHAN    K AA1 N AH0 HH AE0 N
DANAHER    D AE1 N AH0 HH ER0
DONAHEY    D AA1 N AH0 HH IY0
DONAHOE    D AA1 N AH0 HH OW2
DONAHUE    D AA1 N AH0 Y UW2
DUNAHOO    D UW0 N AA1 HH UW0
DONAHUE    D AA1 N AH0 HH Y UW2
DONAHOO    D AA1 N AH0 HH UW2
CARNAHAN    K AA1 R N AH0 HH AE0 N
GRANAHAN    G R AE1 N AH0 HH AE0 N
SAVANNAH    S AH0 V AE1 N AH0
SUSANNAH    S UW2 S AE1 N AH0
TAMANAHA    T AA0 M AA0 N AA1 HH AH0
SHANAHAN    SH AE1 N AH0 HH AE0 N
MOYNAHAN    M OY1 N AH0 HH AE0 N
MAHANNAH    M AH0 HH AE1 N AH0
MCCONAHA    M AH0 K AA1 N AH0 HH AA0
MCCONAHY    M AH0 K AA1 N AH0 HH IY0
TANNAHILL    T AE1 N AH0 HH IH2 L
MCCONAHAY    M AH0 K AA1 N AH0 HH EY2
STRANAHAN    S T R AE1 N AH0 HH AE0 N
SHANNAHAN    SH AE1 N AH0 HH AE0 N
MCLANAHAN    M AH0 K L AE1 N AH0 HH AE0 N
BRESNAHAN    B R EH1 S N AH0 HH AE0 N
BROSNAHAN    B R AA1 S N AH0 HH AE0 N
MCGRANAHAN    M AH0 G R AE1 N AH0 HH AE2 N
MCCLANAHAN    M AH0 K L AE1 N AH0 HH AE0 N
MCCLENAHAN    M AH0 K L EH1 N AH0 HH AE0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Jonah    (n) (jh ou1 n @)
mynah    (n) (m ai1 n @)
mynahs    (n) (m ai1 n @ z)
Donahue    (n) (d o1 n @ h y uu)
savannah    (n) (s @1 v a1 n @)
savannahs    (n) (s @1 v a1 n @ z)
Connah's Quay    (n) - (k o2 n @ z - k ii1)

German-Thai: Longdo Dictionary
Nähe(n) |die, nur Sing.| ความใกล้, บริเวณใกล้เคียง เช่น in der Nähe von der Post
Maßnahmen ergreifen(phrase) ลงมือทำ จัดการทำ เช่น Wir müssen Maßnahmen gegen SARS-Epidemie ergreifen. เราต้องลงมือหาทางแก้โรคระบาดไวรัสซาร์
Ausnahme(n) |die, pl. Ausnahmen| ข้อยกเว้น
mit Ausnahme vonยกเว้นสำหรับ
nah(adj adv) |näher, am nächsten| ใกล้, See also: A. weit,
Vorsichtsmaßnahme(n) |die, pl. Vorsichtsmaßnahmen| การระมัดระวังไว้ก่อนล่วงหน้า, วิธีการป้องกัน, See also: S. Vorsichtsmaßregel
Grundnahrungsmittel(n) |der, pl. Grundnahrungsmittel| อาหารหลัก เช่น Schließlich wird das Bier häufig als Grundnahrungsmittel bezeichnet und als Kulturgut angesehen.
nahrhaft(adj) ให้สารอาหาร, ที่เป็นแหล่งของสารอาหาร เช่น Spinne im Spinat. Insekten sind nahrhaft, eiweißreich und preisgünstig. Drei Kochbücher helfen bei ihrer Zubereitung. , See also: R. nahrhafter, am nahrhaftesten

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*hagozytose {f}; Nahrungsaufnahme {f} einer Zelle [*[ฟาโกไซโตสิซ] การทำลายเชื้อโรคโดยเม็ดเลือดขาว
Ausnahmezustand {m} | Ausnahmezustände {pl} (n ) สถานการณ์ฉุกเฉิน
das Teilnahmeformular, -e (n ) ใบสมัคร เพื่อเข้าร่วมงาน/กิจกรรม/สมาคม ฯลฯ
nahezu {adv} (adv) เกือบ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nahenigh [Add to Longdo]
Abnahme {f}; Verminderung {f}; Minderung {f}; Verringerung {f}; Rückgang {m}decrease [Add to Longdo]
Abnahme {f}certification; inspection [Add to Longdo]
Abnahmebedingung {f} | Abnahmebedingungen {pl}acceptance term | acceptance terms [Add to Longdo]
Abnahmebereich {m}; Gutbereich {m}acceptance region [Add to Longdo]
Abnahmebescheinigung {f}; Abnahmeprotokoll {n}acceptance certificate [Add to Longdo]
Abnahmekonfiguration {f}acceptance configuration [Add to Longdo]
Abnahmekontrolle {f}acceptance sampling [Add to Longdo]
Abnahmekontrolle {f}; Abnahmeprüfung {f}acceptance inspection [Add to Longdo]
Abnahmekriterium {n} | Abnahmekriterien {pl}acceptance criterion; approval criterion | acceptance criteria; approval criteria [Add to Longdo]
Abnahmelinie {f}; Akzeptlinie {f}acceptance line [Add to Longdo]
Abnahmemenge {f} von ... Stückquantity of ... units [Add to Longdo]
Abnahmeprotokoll {n}test certificate [Add to Longdo]
Abnahmeprüfung {f}acceptance trials [Add to Longdo]
Abnahmeprüfung {f}approval test; proof test [Add to Longdo]
Abnahmeprüfung {f}specification test [Add to Longdo]
Abnahmeprüfung {f}; Übernahmeprüfung {f}acceptance test [Add to Longdo]
Abnahmequittung {f}acceptor handshake [Add to Longdo]
Abnahmetest {m}acceptance trial [Add to Longdo]
Abnahmevorschrift {f}acceptance test procedure [Add to Longdo]
Abnahmevorschriften {pl}; Abnahmebedingungen {pl}acceptability standards [Add to Longdo]
Abnahmezahl {f}acceptance number [Add to Longdo]
Abnahmezeugnis {n}approval certificate [Add to Longdo]
Abstandnahme {f}desistance [Add to Longdo]
Adoption {f}; Kindesannahme {f}adoption [Add to Longdo]
Akkumulator {m}; Register {n} zur Ergebnisaufnahme [comp.]accumulator [Add to Longdo]
Akquisition {f}; Übernahme {f}; Aufkauf {m}; Erwerb {m}acquisition [Add to Longdo]
Aktienübernahme {f}stock takeover [Add to Longdo]
Aneignung {f}; Übernahme {f}adoption [Add to Longdo]
Aneignung {f}; Besitznahme {f}appropriation [Add to Longdo]
Anlagenstammdatenübernahme {f}asset master data transfer [Add to Longdo]
Annahme {f}; Abnahme {f} | bedingte Annahme | unbedingte Annahmeacceptance | qualified acceptance | absolute acceptance [Add to Longdo]
Annahme {f}; Vermutung {f}; Voraussetzung {f} | Annahmen {pl} | willkürliche Annahmeassumption | assumptions | arbitrary assumption [Add to Longdo]
in der Annahme, dass ...; gesetzt den Fall, dass ...assuming that; supposing that [Add to Longdo]
Annahme {f}fiction [Add to Longdo]
Annahme {f}; Verabschiedung {f}final passage [Add to Longdo]
Annahmestelle {f}receiving office [Add to Longdo]
Annahmeverweigerung {f}non acceptance [Add to Longdo]
Annahmewert {m}assumed value [Add to Longdo]
Anschwellen {n}; Zunahme {f}groundswell [Add to Longdo]
Anstieg {m}; Zunahme {f}bulge [Add to Longdo]
Anstrengung {f}; Strapaze {f}; starke Inanspruchnahme {f}strain [Add to Longdo]
Anteilnahme {f}; Beileid {n} | mit aufrichtigem Beileidsympathy | in deepest sympathy [Add to Longdo]
Antragsannahme {f}acceptance proposal [Add to Longdo]
Anzeigenannahme {f}advertising office [Add to Longdo]
Anzeigenannahmebüro {n}advertising bureau [Add to Longdo]
Apathie {f}; Teilnahmslosigkeit {f}apathy [Add to Longdo]
Aromastoff {m} | Aromastoff, der zur Verwendung in Nahrungsmitteln als sicher anerkannt istflavouring agent | GRAS flavouring agent (generally recognised as safe in food) [Add to Longdo]
Auffassungsvermögen {n}; Aufnahme {f}uptake [Add to Longdo]
Aufnahme {f} (in)initiation (into) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
INAH[アイナ, aina] (n) (See イソニコチン酸ヒドラジド) isonicotinic acid hydrazide; INAH [Add to Longdo]
なえ;なえに;なへに;なべに[, nae ; naeni ; naheni ; nabeni] (adv) (arch) accompanying; at the same time as; together with [Add to Longdo]
なはる[, naharu] (v4r,aux-v) (hon) (arch) (See なさる) to do [Add to Longdo]
へなへな[, henahena] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) bending; loss of strength [Add to Longdo]
アオハナホソオオトカゲ[, aohanahosoootokage] (n) canopy goanna (Varanus keithhornei, species of carnivorous monitor lizard native to Northeast Australia); blue-nosed goanna; Nesbit River monitor [Add to Longdo]
アンナ蜂鳥[アンナはちどり;アンナハチドリ, anna hachidori ; annahachidori] (n) (uk) Anna's woodpecker (Calypte anna) [Add to Longdo]
インド八哥[インドはっか;インドハッカ, indo hakka ; indohakka] (n) (uk) common myna; Indian myna (species of mynah bird, Acridotheres tristis) [Add to Longdo]
オキナヒメジ[, okinahimeji] (n) blackspot goatfish (Parupeneus spilurus) [Add to Longdo]
オナホール;オナホ[, onaho-ru ; onaho] (n) sex sleeve (wasei [Add to Longdo]
キングコブラ[, kingukobura] (n) king cobra; hamadryad (Ophiophagus hannah) [Add to Longdo]
サバンナモンキー[, sabannamonki-] (n) savannah monkey (the vervet monkey, green monkey and grivet monkey taken collectively as one species, Cercopithecus aethiops) [Add to Longdo]
ナホム書[ナホムしょ, nahomu sho] (n) Nahum (book of the Bible) [Add to Longdo]
ナワ族[ナワぞく, nawa zoku] (n,adj-no) Nahuatl (people) [Add to Longdo]
パナホール[, panaho-ru] (n) (abbr) Panasert hole (semiconductors) [Add to Longdo]
ヨナ書[ヨナしょ, yona sho] (n) Jonah (book of the Bible) [Add to Longdo]
暗愚な人人;暗愚な人々[あんぐなひとびと, angunahitobito] (n) dark souls [Add to Longdo]
鞍敷;鞍褥;鞍敷き(io)[くらしき;あんじょく(鞍褥), kurashiki ; anjoku ( kura joku )] (n) saddlecloth; numnah [Add to Longdo]
稲穂[いなほ, inaho] (n) ear (head) of rice; (P) [Add to Longdo]
仮名本[かなほん, kanahon] (n) (See 真名本) book (etc.) written entirely in kana [Add to Longdo]
火花放電[ひばなほうでん, hibanahouden] (n) spark discharge [Add to Longdo]
花開く[はなひらく, hanahiraku] (exp,v5k) to blossom; to flower; to bloom [Add to Longdo]
花恥ずかしい;花はずかしい[はなはずかしい, hanahazukashii] (adj-i) beauty such as to put a flower to shame [Add to Longdo]
花薄荷[はなはっか;ハナハッカ, hanahakka ; hanahakka] (n) (uk) (See オレガノ) oregano (Origanum vulgare) [Add to Longdo]
奇矯な癖[ききょうなへき, kikyounaheki] (n) eccentric habit [Add to Longdo]
奇妙な話だが[きみょうなはなしだが, kimyounahanashidaga] (exp) curiously enough; oddly enough; strange to tell [Add to Longdo]
虚ろな表情;うつろな表情;空ろな表情[うつろなひょうじょう, utsuronahyoujou] (exp,n) vacant expression (on one's face); blank expression [Add to Longdo]
胸紐[むなひも;むねひも;むなひぼ, munahimo ; munehimo ; munahibo] (n) (1) string tied to the chest of one's kimono or haori; (2) (arch) childhood (period where one would wear such a string) [Add to Longdo]
金蛇;蛇舅母[かなへび;カナヘビ, kanahebi ; kanahebi] (n) (uk) lacertid (any lizard of family Lacertidae, esp. the Japanese grass lizard, Takydromus tachydromoides) [Add to Longdo]
九官鳥[きゅうかんちょう;キュウカンチョウ, kyuukanchou ; kyuukanchou] (n) (uk) hill myna (species of mynah bird, Gracula religiosa) [Add to Longdo]
穴堀梟[あなほりふくろう;アナホリフクロウ, anahorifukurou ; anahorifukurou] (n) (uk) burrowing owl (Athene cunicularia) [Add to Longdo]
好戦的な人[こうせんてきなひと, kousentekinahito] (n) (a) militant; (a) belligerent [Add to Longdo]
綱引き(P);綱曳き[つなひき, tsunahiki] (n) (1) tug of war (orig. a form of divination to predict whether the year will be favourable or unfavourable); (2) forward puller (of a rickshaw); (P) [Add to Longdo]
砂原[すなはら, sunahara] (n) sandy plain; desert [Add to Longdo]
砂浜[すなはま, sunahama] (n) sandy beach; (P) [Add to Longdo]
四角四面な人[しかくしめんなひと, shikakushimennahito] (n) prim (stuffy) person; squared-toed person [Add to Longdo]
七光;七光り[ななひかり, nanahikari] (n) benefiting from the influence of a master or parent [Add to Longdo]
七星天道虫;七星瓢虫[ななほしてんとう;ナナホシテントウ, nanahoshitentou ; nanahoshitentou] (n) (uk) seven-spot ladybird; seven-spotted ladybug (Coccinella septempunctata) [Add to Longdo]
七半[ななはん, nanahan] (n) (sl) 750cc motorcycle [Add to Longdo]
七百[ななひゃく;しちひゃく, nanahyaku ; shichihyaku] (n) 700 [Add to Longdo]
七本[ななほん, nanahon] (n) seven (long cylindrical things) [Add to Longdo]
弱き者よ汝の名は女也[よわきものよなんじのなはおんななり, yowakimonoyonanjinonahaonnanari] (exp) (id) Frailty, thy name is woman [Add to Longdo]
舟橋[ふなはし, funahashi] (n) pontoon [Add to Longdo]
柔らかな光;軟らかな光[やわらかなひかり, yawarakanahikari] (n) soft light [Add to Longdo]
女は弱し然れど母は強し[おんなはよわしされどはははつよし, onnahayowashisaredohahahatsuyoshi] (exp) (id) A mother is stronger than any other creature [Add to Longdo]
女ひでり;女旱り;女旱[おんなひでり, onnahideri] (n) (See 男旱・おとこひでり) woman shortage [Add to Longdo]
女偏[おんなへん, onnahen] (n) kanji "woman" radical at left [Add to Longdo]
親の光は七光り[おやのひかりはななひかり, oyanohikarihananahikari] (exp) (id) Having a famous parent's help [Add to Longdo]
親の七光;親の七光り[おやのななひかり, oyanonanahikari] (exp) capitalizing on the fame of a parent; riding a parent's coat-tails [Add to Longdo]
人は一代名は末代[ひとはいちだいなはまつだい, hitohaichidainahamatsudai] (exp) (id) Worthy men shall be remembered [Add to Longdo]
甚だ[はなはだ, hanahada] (adv) very; greatly; exceedingly; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
八哥[bā gē, ㄅㄚ ㄍㄜ, ] crested mynah bird (Acridotheres cristatellus) [Add to Longdo]
八哥儿[bā gē r, ㄅㄚ ㄍㄜ ㄖ˙, / ] crested mynah bird (Acridotheres cristatellus) [Add to Longdo]
加兹尼省[Jiā zī ní shěng, ㄐㄧㄚ ㄗ ㄋㄧˊ ㄕㄥˇ, / ] Ghazni or Ghaznah province of Afghanistan [Add to Longdo]
心轮[xīn lún, ㄒㄧㄣ ㄌㄨㄣˊ, / ] anāhata or anahata, the heart chakra 查克拉, residing in the chest [Add to Longdo]
情急了[qíng jí liǎo, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧˊ ㄌㄧㄠˇ, ] mythical talking bird; mynah bird [Add to Longdo]
温泉[Wēn quán, ㄨㄣ ㄑㄩㄢˊ, / ] Arishang Nahiyisi or Wenquan county in Börtala Mongol autonomous prefecture 博爾塔拉蒙古自治州|博尔塔拉蒙古自治州, Xinjiang [Add to Longdo]
温泉县[Wēn quán xiàn, ㄨㄣ ㄑㄩㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Arishang Nahiyisi or Wenquan county in Börtala Mongol autonomous prefecture 博爾塔拉蒙古自治州|博尔塔拉蒙古自治州, Xinjiang [Add to Longdo]
真纳[Zhēn nà, ㄓㄣ ㄋㄚˋ, / ] (Mohammad Ali) Jinnah (founder of Pakistan) [Add to Longdo]
秦吉了[qín jí liǎo, ㄑㄧㄣˊ ㄐㄧˊ ㄌㄧㄠˇ, ] mythical talking bird; mynah bird [Add to Longdo]
精河[Jīng hé, ㄐㄧㄥ ㄏㄜˊ, ] Jing Nahiyisi or Jinghe county in Börtala Mongol autonomous prefecture 博爾塔拉蒙古自治州|博尔塔拉蒙古自治州, Xinjiang [Add to Longdo]
精河县[Jīng hé xiàn, ㄐㄧㄥ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Jing Nahiyisi or Jinghe county in Börtala Mongol autonomous prefecture 博爾塔拉蒙古自治州|博尔塔拉蒙古自治州, Xinjiang [Add to Longdo]
约拿书[Yuē ná shū, ㄩㄝ ㄋㄚˊ ㄕㄨ, / ] Book of Jonah [Add to Longdo]
约纳[Yuē nà, ㄩㄝ ㄋㄚˋ, / ] Jonah [Add to Longdo]
纳赫雄[Nà hè xióng, ㄋㄚˋ ㄏㄜˋ ㄒㄩㄥˊ, / ] Nahshon (name) [Add to Longdo]
纳鸿[Nà hóng, ㄋㄚˋ ㄏㄨㄥˊ, 鸿 / ] Nahum [Add to Longdo]
那鸿书[nà hóng shū, ㄋㄚˋ ㄏㄨㄥˊ ㄕㄨ, 鸿 / ] Book of Nahum [Add to Longdo]
[qú, ㄑㄩˊ, / ] (mynah) [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, / ] mynah [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
しん酌[しんしゃく, shinshaku] Ruecksicht, Ruecksichtnahme, Beruecksichtigung [Add to Longdo]
了承[りょうしょう, ryoushou] Kenntnisnahme [Add to Longdo]
仮定[かてい, katei] Annahme, Hypothese, Voraussetzung [Add to Longdo]
仮説[かせつ, kasetsu] Hypothese, Annahme [Add to Longdo]
例外[れいがい, reigai] Ausnahme [Add to Longdo]
優遇[ゆうぐう, yuuguu] freundliche_Aufnahme, freundliche_Behandlung [Add to Longdo]
入学[にゅうがく, nyuugaku] Eintritt_in_eine_Schule, Aufnahme_in_eine_Schule [Add to Longdo]
入学試験[にゅうがくしけん, nyuugakushiken] Aufnahmepruefung, Eintrittsexamen [Add to Longdo]
具体策[ぐたいさく, gutaisaku] konkrete_Massnahme [Add to Longdo]
写真[しゃしん, shashin] Fotografie, Foto, Aufnahme [Add to Longdo]
処分[しょぶん, shobun] Massnahme, -Strafe [Add to Longdo]
処置[しょち, shochi] Massnahme, Vorgehen, Schritt [Add to Longdo]
出場[しゅつじょう, shutsujou] Auftreten, Teilnahme [Add to Longdo]
出納[すいとう, suitou] Einnahmen_und_Ausgaben [Add to Longdo]
占有[せんゆう, senyuu] -Besitz, Besitznahme [Add to Longdo]
参列[さんれつ, sanretsu] Anwesenheit, Teilnahme [Add to Longdo]
参加[さんか, sanka] Teilnahme, Beteiligung [Add to Longdo]
収入[しゅうにゅう, shuunyuu] Einkommen, Einkuenfte, Einnahme [Add to Longdo]
収容[しゅうよう, shuuyou] Aufnahme, Unterbringung [Add to Longdo]
収支[しゅうし, shuushi] Einnahmen_und_Ausgaben [Add to Longdo]
取捨[しゅしゃ, shusha] Annahme_oder_Verwerfung, -Wahl [Add to Longdo]
受け付け[うけつけ, uketsuke] Annahme, Rezeption, Auskunft [Add to Longdo]
受付[うけつけ, uketsuke] Annahme, Rezeption, Auskunft [Add to Longdo]
受理[じゅり, juri] Annahme [Add to Longdo]
各駅停車[かくえきていしゃ, kakuekiteisha] Nahverkehrszug [Add to Longdo]
同情[どうじょう, doujou] Mitgefuehl, Teilnahme [Add to Longdo]
報復措置[ほうふくそち, houfukusochi] Vergeltungsmassnahmen [Add to Longdo]
増加[ぞうか, zouka] Zunahme, Vermehrung [Add to Longdo]
増殖[ぞうしょく, zoushoku] Zunahme, Vermehrung [Add to Longdo]
増減[ぞうげん, zougen] Zunahme_und_Abnahme, Zunahme_oder_Abnahme [Add to Longdo]
増進[ぞうしん, zoushin] Zunahme, Foerderung, Verbesserung [Add to Longdo]
夜間撮影[やかんさつえい, yakansatsuei] Nachtaufnahme [Add to Longdo]
奪回[だっかい, dakkai] Wiedereroberung, Rueckeroberung, Ruecknahme [Add to Longdo]
奪還[だっかん, dakkan] Wiedereroberung, Rueckeroberung, Ruecknahme [Add to Longdo]
始末[しまつ, shimatsu] Umstaende, Massnahmen, Erledigung [Add to Longdo]
容量[ようりょう, youryou] Kapazitaet, Aufnahmefaehigkeit [Add to Longdo]
[みつ, mitsu] ENG, NAHE, DICHT, GEDRAENGT, GENAU, GEHEIM [Add to Longdo]
対処[たいしょ, taisho] behandeln, Massnahmen_ergreifen [Add to Longdo]
対策[たいさく, taisaku] Gegenmassnahme [Add to Longdo]
工夫[こうふ, koufu] Entwurf, Mittel, Massnahme [Add to Longdo]
徴税[ちょうぜい, chouzei] Steuererhebung, Steuereinnahme [Add to Longdo]
心の糧[こころのかて, kokoronokate] geistige_Nahrung [Add to Longdo]
思いやり[おもいやり, omoiyari] Teilnahme, Ruecksicht [Add to Longdo]
戸外撮影[こがいさつえい, kogaisatsuei] Aussenaufnahme [Add to Longdo]
手段[しゅだん, shudan] Mittel, -Weg, Massnahme [Add to Longdo]
押さえる[おさえる, osaeru] festhalten, beschlagnahmen [Add to Longdo]
押収[おうしゅう, oushuu] Beschlagnahme [Add to Longdo]
[きょ, kyo] ALLE, DAS_GANZE, FESTNAHME, NENNUNG, AUFZAEHLUNG [Add to Longdo]
捕縛[ほばく, hobaku] Verhaftung, Festnahme [Add to Longdo]
授賞[じゅしょう, jushou] Entgegennahme_eines_Preises [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  nah [naː]
     nearby
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top