Search result for

*multiply*

(108 entries)
(0.0231 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: multiply, -multiply-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
multiply[VT] คูณ
multiply[VT] เพิ่มจำนวน, See also: เพิ่มขึ้น, ทวีคูณ, ทับทวี, เพิ่มพูน, Syn. manifold
multiply[ADV] อย่างมากมาย, See also: อย่างเพิ่มขึ้นหลายเท่า, หลายครั้ง, Syn. manifoldly
multiply by[PHRV] เพิ่มจำนวนด้วยการคูณ, See also: คูณด้วย
multiply up[PHRV] เพิ่มจำนวนของ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
multiply(มัล'ทิไพล) vt. คูณ,ให้กำเนิด adv. ซึ่งเพิ่มขึ้นหลายเท่า

English-Thai: Nontri Dictionary
multiply(vt) คูณ,ทับทวี,ทับถม,เพิ่มจำนวน,ทวีคูณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
post-multiplyคูณข้างหลัง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pre-multiplyคูณข้างหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
multiply connected regionบริเวณเชื่อมโยงหลายเชิง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Multiplyingการแบ่งตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Together now we multiplyพร้อมเพรียงกัน แล้วเราก็คูณกัน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
If you saved every paycheck you earn for the rest of your life and then multiply it by ten, you could probably buy my muffler.แล้วเอามาคูณด้วย 10 นายคงซื้อหัวต่อท่อไอเสียได้ จะท้าแข่งใช่ไหม? Bedtime Stories (2008)
When I think about them, you know, out there in their rooms, on the streets, utilising public transportation downloading pornography, ordering their lives out of catalogs shitting out processed foods, cashing welfare checks opining, bitching, moaning, consuming, copulating and multiplying.เวลาที่ผมคิดถึงพวกเขา คุณรู้ไหม ข้างนอกนั่นน่ะ ในห้องของเขา บนถนน บนยวดยานขนส่งสาธารณะ กำลังดาวน์โหลดหนังโป๊ สั่งชีวิตจากแคตาล็อค Pathology (2008)
replicating, spreading like a virus, multiplying in exponentials.Nเข้าไปแทนที่.. เหมือนไวรัส ที่ขยายพันธุ์ได้แบบเท่าทวีคูณ Gamer (2009)
The hate you got in your heart for color, multiply it by ten, point it at yourself and Zobelle, and hang my name on it.ที่นายเกียดพวกคนผิวสีเข้าใส้ เป็นสิบเท่า ประเด็นคือตัวนายเองและโซเบล่า Na Triobloidi (2009)
¶¶ I got chills They're multiplyin' ¶¶# ฉันหนาวสั่น เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ # Pilot (2009)
Where it can feed and multiply.ที่ๆมันจะแพร่กระจาย Amplification (2009)
♪ I got chills, they're multiplyin' ♪# ฉันรู้สึกหนาว มากขึ้นเรื่อยๆ # Hairography (2009)
What if we multiply the sample?ถ้าเราแยกจำนวนตัวอย่าง? Out of Time (2009)
But first step is to multiply the DNA.นี่เป็นขั้นตอนแรกในการแยก DNA Out of Time (2009)
Think of your most pleasant dream, multiply that feeling tenfold, all mainlining through your cortex in a few seconds.ลองคิดถึงความฝันที่ แสนสนุกที่สุดของคุณ ลองคูณความรู้สึกนั้น เข้าไปอีัก 10 เท่า ที่มันถูกฉีดเข้าไปใน สมองส่วนคอร์เท็ก Dream Logic (2009)
We're gonna take this measurement here, measure the length, and we're going to multiply that by the height of the source.เราจะวัดค่าตรงนี้ วัดความยาว และเราจะคูณ History Repeating (2009)
So we multiply 193-- minus 21 men before the loss of virginity-- so 172 times 0.18 gives us... 30.96 sexual partners.ดังนั้นเราต้องคูณ 193-- ลบผู้ชายออกไป 21 คน ที่มาก่อนเธอเสียพรหมจรรย์-- ดังนั้นเป็น 172 The Robotic Manipulation (2010)
Go forth, my son. Be fruitful and multiply.เอาเลย เจริญพันธุ์ให้เต็มที่ Love & Other Drugs (2010)
They have added the Gemino curse. Everything you touch will multiply.พวกเค้าได้ใส่คำสาปเจมิโน เคิร์ส ทุกอย่างที่เราแตะจะเพิ่มจำนวนขึ้น Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
"Why do we multiply spatial dimensions so freely,ทำไมเราคูณมิติเพื่อให้ได้อย่างอิสระ Does Time Really Exist? (2011)
Lonely boy's fans are slowly dwindling, but his haters are going forth and multiplying.แฟนๆของหนุ่มขี้เหงากำลังเริ่มลดลงอย่างช้าๆ แต่คนที่เกลียดเขาน่ะหรอ เพิ่มขึ้นทวีคูณเลยล่ะ Rhodes to Perdition (2011)
Actually, since you called, we're multiplying mixed fractions, and I'm kind of...จริงๆแล้ว ตั้งแต่แม่โทรมา เรากำลังคูณเลขเศษส่วน และหนูแบบว่า.. School of Hard Knocks (2011)
Okay. So when I multiply these fractions...โอเค ถ้าหนูคูณเศษส่วนนี้... School of Hard Knocks (2011)
can infiltrate crops, multiply fast.มันสามารถเจาะเข้าพืชผล ขยายพันธุ์เร็ว The Penelope Papers (2011)
Mr. Hall, the cancer cells are multiplying too rapidly.คุณฮอลล์ เซลล์มะเร็ง เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วมาก The Bittersweet Science (2011)
Multiply it by 10.ลองคูณไปอีก 10 เท่า Tower Heist (2011)
You take a number, multiply it by something, add six, and it always ends in three?เธอคิดเลขไว้ในใจ คูณมันด้วยอะไรสักอย่าง บวกหก แล้วคำตอบจะได้สามตลอดใช่มั้ย The Tall Man (2012)
♪ Cloning while they're multiplying ♪รีบก๊อบก่อนพวกมันจะเพิ่มจำนวน Goodbye (2012)
You multiply that number by 20, then we've got something to talk about.นายคูณเลขนั่นด้วย 20 หลังจากนั้นเราค่อย มาคุยเรื่องอื่นกัน Of Mouse and Man (2012)
Remember, opportunities multiply as they're seized.จำไว้นะ โอกาสจะเพิ่มพูนขึ้น\ เมื่อเราฉวยโอกาสนั้นไว้ Wolf and Cub (2012)
Look out! Jive turkeys! Kill them before they start multiplying!ระวัง ไก่งวง Jive รีบฆ่าก่อนมันเพิ่มจำนวน! Digital Estate Planning (2012)
♪ I got chills, they're multiplyin' ♪#เธอน่าจะฟิตหุ่นนะ# #Doo-doo-doo... # Glease (2012)
If Jake Riley could multiply himself... Go, go, go already! This girl is officially obsessed with you, and I can't believe I'm going to say this, but maybe if we get her over here...ถ้าเจค ไรเลย์ สามารถเพิ่มจำนวนตัวเองได้... ไป,ไป,ไปได้แล้ว! ผู้หญิงคนนี้กำลังครอบงำคุณ อย่างเปิดเผยจริงๆ Trapped (2012)
Multiply that ten times over and you might be able to imagine the grueling trials The Dawning will throw at you.คูณไปด้วยสิบแล้วเธออาจจะนึก ถึงความโหดร้าย ของการเกิดใหม่ออก The Ceremony (2013)
So I say to you, be fruitful and multiplyดังนั้น ข้าอยากบอกเจ้าว่า ให้บรรลุผลและออกดอกออกผล Noah (2014)
I don't die, I multiply!ผมไม่ตายผมคูณ! A Haunted House 2 (2014)
The environment selects which genes survive and multiply.สภาพแวดล้อมในการ เลือกที่ยีนอยู่รอดและคูณ Some of the Things That Molecules Do (2014)
He's everywhere. The guy is multiplying faster than a Catholic rabbit.ข่าวหลายสายบอกว่ามันกำลังสร้างบางอย่าง Avengers: Age of Ultron (2015)
Only with the food they provide is she able to multiply.นางทวีจำนวนได้ด้วยอาหารที่พวกมันหามาให้เท่านั้น The Great Wall (2016)
We take that speed, multiply by the hours that you were on the train.แล้วเอาความเร็วนั้นมาคูณชั่วโมง ที่นายอยู่บนรถไฟ Lion (2016)
He can ride, but he cannot multiply.เขาสามารถขี่ แต่เขาไม่สามารถคูณ Idemo dalje (1982)
His fingers and cuffs were still ruddy ith gore, and as he watched... in horror... the speckles of blood seemed to multiply before his eyes... like maggots on a fetid corpse.นิ้วและข้อมือเขาเต็มไปด้วยเลือด และ ในขณะที่เขาจ้องมองมัน ด้วยความสยดสยอง หยดเลือดดูเหมือน... The Red Violin (1998)
A. Multiply it by the probable rate of failure.อยากเปลี่ยนที่มั้ย? Fight Club (1999)
Multiply the result by the average out-of-court settlement.--ชายผู้รับผิดชอบอย่างนั้น Fight Club (1999)
And then they multiply.แล้วมันก็ทวีคูณ เราจะต้องแก้ปัญหานั้นเดี๋ยวนี้ I Heart Huckabees (2004)
Well, 48 over 120 equals X over 100, and then you cross-multiply and get the value of X.คือ 48 ส่วน 120 เท่ากับ X ส่วน 100 จากนั้นคูณไขว้ จะได้ค่า X ออกมา Mean Girls (2004)
It's a factorial, so you multiply each one by N.มันเป็นสูตรfactorial ดังนั้นเธอต้องคูณทุกตัวด้วย N Mean Girls (2004)
The multiplying villainies of nature do swarm upon him.อันกิเลสตัณหา รุมเร้า ไต่ตอม มนุษย์ V for Vendetta (2005)
Rats multiplying in great numbers all around here?หนูเพิ่มจำนวนขึ้นเป็นทวีคูณ รอบๆ ที่นี่ Unstoppable Marriage (2007)
§ Just multiply Colors? Just multiply Colors Colors (1988)
§ Just multiply Colors? Just multiply Colors Colors (1988)
¶¶ I got chills They're multiplyin' ¶¶Klavier: "You're the one that I want" aus "Grease" # I got chills, they're multiplyin', # and I'm losin' control. Pilot (2009)
¶ I got chills, they're multiplyin' ¶ ¶ and I'm losing control ¶ ¶ 'cause the power you're supplyin' ¶# I got chills, they're multiplyin' # # and I'm losing control # # 'cause the power you're supplyin' # # it's electrifyin'! Hairography (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
multiplyThis new investment will multiply our profit.
multiplyTo calculate the capacity, multiply the length by the width by the depth.
multiplyTo calculate the volume, multiply the length by the width by the depth.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สืบพันธุ์[V] reproduce, See also: beget young, multiply, procreate, produce offspring, Syn. แพร่พันธุ์, ขยายพันธุ์
เพิ่มจำนวน[V] increase, See also: grow, multiply, build up, Syn. เพิ่ม, Example: หนี้สินของเขาเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกวัน จนเขาเองก็กลุ้มใจจะแย่อยู่แล้ว, Thai definition: ทำให้มีจำนวนมากขึ้น
คำนูณ[V] multiply, Syn. คูณ, ทบ, Example: พ่อค้าวาณิชย์ก็คำนูณพูนเพิ่มทรัพย์, Thai definition: ทำให้มากขึ้นตามส่วน
คูณ[V] multiply, Ant. หาร, Example: เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยบวก ลบ คูณ หรือหารเลขทำให้เราคิดเลขได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องมาก, Thai definition: เพิ่มจำนวนเท่าตัวตามหน่วยที่ต้องการ
แพร่พันธุ์[V] breed, See also: multiply, propagate, Example: เพลี้ยสามารถแพร่พันธุ์ได้ทุก 5 ชั่วโมง จึงสามารถสร้างภูมิต้านทานต่อยาฆ่าแมลงได้ภายในชั่วฤดูเดียว, Thai definition: ขยายพันธุ์ออกไป
ต่อเติม[V] add, See also: increase, enlarge, grow, multiply, attach, subjoin, annex, Syn. เพิ่มเติม, Example: พ่อแม่ต่อเติมบ้านเดิมเพื่อให้พอกับครอบครัวใหม่ที่มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น, Thai definition: ก่อสร้างเพิ่มเติม, เพิ่มเติมเข้าไป
ทวีคูณ[V] multiply, See also: increase, add, Syn. เพิ่มขึ้น, เพิ่ม, ทวี, Example: หากลูกยิ่งดิ้นแรงมาก คุณแม่ก็ยิ่งจุกเสียดมาก ความเครียดก็ยิ่งทวีคูณ, Thai definition: เพิ่มมากขึ้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทวี[V] multiply, See also: increase, add, Syn. เพิ่ม, มากขึ้น, เพิ่มขึ้น, เพิ่มพูน, ทวีคูณ, พอกพูน, Example: มูลค่าของที่ดินแปลงนี้ทวีขึ้นเป็นสองเท่า เมื่อมีถนนตัดผ่าน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ยกกำลัง[V] square, See also: multiply [a number] by itself, raise a number to the power of another number, Example: สองยกกำลังสองเป็นสี่, Thai definition: การคูณเลข
เพิ่มทวี[V] multiply, See also: increase, redouble, Example: ความต้องการที่ดินและไม้เพื่อใช้สอยและเป็นสินค้าก็ได้เพิ่มทวีขึ้นเป็นเงาตามตัว, Thai definition: มากเป็นทวีขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คูณ[v.] (khūn) EN: multiply   FR: multiplier
เพิ่มทวี[v. exp.] (phoēm thawī) EN: multiply ; increase ; redouble ; enhance   
แพร่พันธุ์[v.] (phraēphan) EN: breed ; multiply ; propagate   FR: se reproduire
ทวี[v.] (thawī) EN: multiply ; double ; redouble ; increase ; add ; raise ; rise   FR: croître ; augmenter
เยอะ[v.] (yoe) EN: grow ; multiply   FR: proliférer ; se multiplier
ยกกำลัง[v.] (yok kamlang) EN: square ; multiply by itself ; raise a number to the power of another number   FR: élever à la puissance

CMU English Pronouncing Dictionary
MULTIPLY    M AH1 L T AH0 P L AY2
MULTIPLYING    M AH1 L T AH0 P L AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
multiply    (v) (m uh1 l t i p l ai)
multiplying    (v) (m uh1 l t i p l ai i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
multiplizieren; malnehmen | multiplizierend | multipliziertto multiply | multiplying | multiplied [Add to Longdo]
vervielfachen | vervielfachend | vervielfachtto multiply | multiplying | multiplied [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1,vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v,v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P) [Add to Longdo]
掛け合わす[かけあわす, kakeawasu] (v5s) to multiply; to cross breed [Add to Longdo]
掛け合わせる;掛け合せる[かけあわせる, kakeawaseru] (v1) to negotiate; to multiply; to cross breed [Add to Longdo]
滋殖[じしょく, jishoku] (n,vs) reproducing in large numbers; multiplying [Add to Longdo]
乗じる[じょうじる, joujiru] (v1) (1) to take advantage of; to follow blindly; (2) {math} to multiply; (P) [Add to Longdo]
乗ずる[じょうずる, jouzuru] (vz) (1) (See 乗じる・1) to take advantage of; to follow blindly; (2) {math} (See 乗じる・2) to multiply; (P) [Add to Longdo]
生めよ殖えよ地に満てよ[うめよふえよちにみてよ, umeyofueyochinimiteyo] (exp) (id) Be fruitful, and multiply, and replenish the earth [Add to Longdo]
鼠算;ネズミ算;ねずみ算[ねずみざん(鼠算;ねずみ算);ネズミざん(ネズミ算);ねずみさん(鼠算;ねずみ算), nezumizan ( nezumi san ; nezumi san ); nezumi zan ( nezumi san ); nezumisan ( nezum] (n) (1) geometric progression; (2) proliferation; multiplying like rats [Add to Longdo]
増える(P);殖える(P)[ふえる, fueru] (v1,vi) to increase; to multiply; (P) [Add to Longdo]
二乗;自乗[にじょう(二乗);じじょう, nijou ( nijou ); jijou] (n,vs) squaring; multiplying (a number) by itself; second power [Add to Longdo]
繁殖(P);蕃殖[はんしょく, hanshoku] (n,vs,adj-no) breed; multiply; increase; propagation; (P) [Add to Longdo]
百マス計算;百ます計算[ひゃくマスけいさん(百マス計算);ひゃくますけいさん(百ます計算), hyaku masu keisan ( hyaku masu keisan ); hyakumasukeisan ( hyaku masu keisan )] (n) method of learning through repetition conceived by Kageyama Hideo, which involves multiplying and other calculations carried out on a 10-by-10 grid of numbers (lit [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chéng, ㄔㄥˊ, ] to ride; to mount; to make use of; to avail oneself of; to take advantage of; to multiply; Buddhist teaching [Add to Longdo]
乘除[chéng chú, ㄔㄥˊ ㄔㄨˊ, ] to multiply and divide [Add to Longdo]
[bèi, ㄅㄟˋ, ] (two, three etc) -fold; times (multiplier); double; to increase or multiply [Add to Longdo]
倍增[bèi zēng, ㄅㄟˋ ㄗㄥ, ] to double; to redouble; to increase many times over; to multiply by a factor; multiplication [Add to Longdo]
相乘[xiāng chéng, ㄒㄧㄤ ㄔㄥˊ, ] to multiply (math.); multiplication [Add to Longdo]
繁衍[fán yǎn, ㄈㄢˊ ㄧㄢˇ, ] to multiply; to reproduce; to increase gradually in number or quantity [Add to Longdo]
蕃衍[fán yǎn, ㄈㄢˊ ㄧㄢˇ, ] to multiply; to reproduce; to increase gradually in number or quantity [Add to Longdo]
重译[chóng yì, ㄔㄨㄥˊ ㄧˋ, / ] to translate again (i.e. to redo the same translation); to translate repeatedly from one language to the next (so multiplying errors) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
掛ける[かける, kakeru] to multiply [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Multiply \Mul"ti*ply\, v. t. [imp. & p. p. {Multiplied}; p. pr.
   & vb. n. {Multiplying}.] [F. multiplier, L. multiplicare, fr.
   multiplex manifold. See {Multitude}, {Complex}.]
   1. To increase in number; to make more numerous; to add
    quantity to.
    [1913 Webster]
 
       Impunity will multiply motives to disobedience.
                          --Ames.
    [1913 Webster]
 
   2. (Math.) To add (any given number or quantity) to itself a
    certain number of times; to find the product of by
    multiplication; thus 7 multiplied by 8 produces the number
    56; to multiply two numbers. See the Note under
    {Multiplication}.
    [1913 Webster]
 
   3. To increase (the amount of gold or silver) by the arts of
    alchemy. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   {Multiplying gear} (Mach.), gear for increasing speed.
 
   {Multiplying lens}. (Opt.) See under {Lens}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Multiply \Mul"ti*ply\, v. i.
   1. To become greater in number; to become numerous.
    [1913 Webster]
 
       When men began to multiply on the face of the earth,
       and daughters were born unto them.  --Gen. vi. 1.
    [1913 Webster]
 
   2. To increase in extent and influence; to spread.
    [1913 Webster]
 
       The word of God grew and multiplied. --Acts xii.
                          24.
    [1913 Webster]
 
   3. To increase amount of gold or silver by the arts of
    alchemy. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top