Search result for

*monument*

(156 entries)
(0.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: monument, -monument-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
monument[N] อนุสาวรีย์, See also: อนุสรณ์, ปูชนียสถาน, สิ่งเตือนความทรงจำ, Syn. memorial, shrine, token, headstone
monument[N] บุคคลตัวอย่าง, See also: สิ่งที่เป็นตัวอย่าง
monumental[ADJ] ยิ่งใหญ่, See also: ใหญ่โต, สำคัญมาก, Syn. massive
monumental[ADJ] ซึ่งเป็นอนุสรณ์, See also: ซึ่งเป็นเครื่องเตือนความทรงจำ, Syn. commemorative, memorial, honorary
monumentally[ADV] อย่างมีความหมายมาก, See also: อย่างมากมาย
monumentality[N] การเป็นอนุสาวรีย์, See also: การมีความหมายทางประวัติศาสตร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
monument(มอน'นิวเมินทฺ) n. อนุสาวรีย์,สิ่งที่เป็นอนุสาวรีย์,สิ่งที่เป็นตัวอย่าง,คำสรรเสริญสำหรับบุคคล, Syn. memorial

English-Thai: Nontri Dictionary
monument(n) อนุสาวรีย์
monumental(adj) เป็นอนุสาวรีย์,ถาวร,อย่างมหันต์,กล้าหาญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ancient monumentโบราณสถาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
monumentอนุสรณ์สถาน, อนุสาวรีย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
monument, ancientโบราณสถาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
monumentalเชิงอนุสาวรีย์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
historical monumentsโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Monumentsอนุสาวรีย์ [TU Subject Heading]
Natural monumentsอนุสาวรีย์ธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Sepulchral monumentsอนุสาวรีย์ที่ฝังศพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Stick to the shore... Pass the... monument, the church is on the left.เลียบฝั่งไป ผ่าน \ อนุสาวรีย์ โบสถ์ อยู่ทางซ้าย Made of Honor (2008)
It's a monumental task, changing oneself.ในภารกิจอันยิ่งใหญ่ เปลี่ยนตัวตน New York Sucks (2009)
This depicts a monument on the west bank of the Nile.นี้บอกว่าอนุสรณ์นี้อยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ Episode #3.1 (2009)
And I think that this monument... is the one depicted here.และฉันคิดว่าอนุสรณ์นี้ คือสิ่งหนึ่งที่วาดไว้ Episode #3.1 (2009)
I asked you a pretty monumental question this morning.ผมถามคำถามที่มีความหมายยิ่งกับคุณเมื่อเช้านี้ Pilot (2009)
What started as a mere experiment has brought me to the threshold of monumental discoveryสิ่งที่ดูเหมือนเป็น การทดลองเล็กๆ ผมได้ค้นพบจุดเริ่มต้น กลางความยิ่งใหญ่ Sherlock Holmes (2009)
What I could do with this monument, this orb...สิ่งที่ข้าจะทำกับหัวที่ใหญ่โตนี้ Alice in Wonderland (2010)
We have a monumental opportunity here, david, To not only......โอกาสที่ยิ่งใหญ่อยู่ในมือเราแล้ว เดวิดมันไม่เพียงแต่... You Don't Know Jack (2010)
And then, in just two years, monumental things can happen."ลงทะเบียนเจ้าสาว" เบิร์กดอร์ฟ กู้ดแมน แล้วเพียงแค่ 2 ปี เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ได้เกิดขึ้น Sex and the City 2 (2010)
Your first time- Tat's-That's monumental.ครั้งแรกของเธอ มันต้องมีความหมายมาก The Sixteen Year Old Virgin (2010)
For thousands of years the lowest classes of the human race have spent their lives laboring to erect monuments under the lash of betters.นับพันปีแล้ว ที่ชนชั้นระดับล่างสุดของมนุษย์ ใช้ชีวิตทุ่มแทแรงกายเพื่อสร้าง The Einstein Approximation (2010)
Well, at 10:00 tonight, I'm supposed to be on the verge of cracking something monumental.ในคืนนี้ตอน 4 ทุ่ม ผมคาดว่าผมคงจวนเจียน จะแกะบางอย่าง ที่มีความหมายมากได้ Countdown (2010)
Well... deciding to change genders is a monumental decision in and of itself, so why don't we take the weekend to reflect on that, and then we'll figure out what the next steps will be, sound good?การตัดสินใจ ที่จะเปลี่ยนเพศของคุณ เป็นการตัดสินใจแบบชั่วครู่ จู่ๆ ก็คิดไปเอง ทำไมคุณไม่คิด ใช้เวลาสุดสัปดาห์นี้ The Body and the Bounty (2010)
The world sat blind while cryptic symbols were carved into its greatest monuments because all Earth's satellites were either shut down or destroyed.ดาวเทียมทั้งโลกตาบอด ขณะที่สัญลักษณ์แปลกๆ ที่ถ้ำ กลายเป็นอนุเสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่ Lazarus (2010)
You... you seriously expect me to make this monumental decision with colored pencils and graph paper?เอาจริงกันเหรอ ที่เอาพี่ไปวาดเป็นแผนภาพนั่น แถมยังลงสี แล้วกระดาษกราฟนี่อีก? The Witches of Bushwick (2010)
For being such a monumental disappointment.สำหรับการอยู่ในช่วงเวลา ที่ชวนให้ฉันผิดหวัง Isobel (2010)
UNTANGLING ALL THOSE RIPPLES IN THE ECHO OF THE BIG BANG IS A MONUMENTAL TASK OF DATA ANALYSIS.คุณสามารถคิดเกี่ยวกับจักรวาล ต้นจำนวนมากเช่นทะเลสาบแห่งนี้ Beyond the Darkness (2010)
The Washington monument looks at it and says,อนุเสาวรีย์วอชิงตัน มองเห็นแล้วจะบอกว่า Pleasant Little Kingdom (2010)
. ..thriving cities rebuilt from the ashes, monuments to the unimaginable, dedicated to the concept of peace.. .. เมืองที่เจริญงอกงาม สร้างได้ใหม่ จากเถ้าถ่าน มีอนุสาวรีย์มากมายนับไม่ถ้วน Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
Right? Museums and monuments, okay?แบบว่า พิพิธภัณฑ์ อนุสาวรีย์ ใช่ไหมพ่อ Transformers: Dark of the Moon (2011)
This crap hole is a monument to self-reliance.หลุมโสโครกนี้ที่แท้คืออนุสรณ์ แด่ความเชื่อมั่นในตัวเอง Celebrity Pharmacology 212 (2011)
A soaring monument to nature's majesty.ป่าสูงอุดมๆปด้วยธรรมชาติอันน่าทึ่ง Then I Really Got Scared (2011)
Sir, we're getting reports that the Washington Monument it's gone.ท่านครับ เราได้รับรายงานว่าอนุสาวรีย์วอชิงตัน ถูกทำลาย Face Off (2011)
Through the smoke and debris over the National Mall, we can confirm reports that the Washington Monument has been completely destroyed.มีควันและซากสลักหักพังทั่วทั้ง National Mall เราได้รับรายงานยืนยันว่าอนุสาวรีย์วอชิงตัน ถูกทำลายอย่างสิ้นเชิง Face Off (2011)
Vicky, terrorists blew up the Washington Monument.วิกกี้, ผู้ก่อการร้ายระเบิดอนุสาวรีวอชิงตัน Face Off (2011)
Troops have secured the area around the monument, sir.กองกำลังได้ควบคุมพื้นที่ รอบอนุสาวรีย์แล้วครับท่าน Face Off (2011)
We used what little fuel we had on the monument.เราใช้พลังงานที่มีไปกับอนุสาวรีย์ Face Off (2011)
Is it true... about the monument?มันจริงใช่ไหม... อนุสาวรีย์นั่น? Face Off (2011)
We used what little fuel we had on the monument.เราใช้พลังงานที่เหลือน้อยกับอนุสาวรีย์ Face Off (2011)
Tehreek-e-Salim is responsible for the devastating attack on the Washington Monument.เทอร์รีก อี ซาลิม เป็นผู้รับผิดชอบการโจมตี อนุสาวรีย์วอชิงตัน You Bury Other Things Too (2011)
What we now know is that a terriorist group is behind the destruction of the Washington Monument has a long history of aggressive acts on western targets.ตอนนี้สิ่งที่เรารู้ว่าเป็นที่กลุ่ม terriorist ที่ทำลาย อนุเสาวรีย์วอชิงตัน มีประวัติอันยาวนานของการกระทำก้าวร้าว You Bury Other Things Too (2011)
You may take monuments. You may take lives.คุณทำลายอนุเสาวรีย์ได้ คุณฆ่าคนได้ You Bury Other Things Too (2011)
He's made a request for our presence, without the slightest regard for the monumental inconvenience it causes us -- primarily, me.เขาขอให้เราไปปรากฏตัว โดยไม่ต้องคำนึงถึง สำหรับความยุ่งยากที่มีต่อเรา On Guard (2011)
He takes the reins of a country still reeling from the first terrorist attack to take place on its soil since 9/11... the destruction of the Washington Monument.เขากุมบังเหียนประเทศนี้ ยังคงหลงทางจากการโจมตีของผู้ก่อการร้าย ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 9/11 Us or Them (2011)
Look at what's left of the Washington Monument.ดูสิว่าอะไรเหลือที่อนุสาวรีย์วอชิงตัน Us or Them (2011)
Now another monumental change is upon us.ตอนนี้อีกการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ เป็นพวกเรา Is There an Edge to the Universe? (2011)
But this scientist is not waiting for data to answer this monumental question.แต่นักวิทยาศาสตร์นี้จะไม่รอข้อมูล ที่จะตอบคำถามอนุสาวรีย์นี้ Is There an Edge to the Universe? (2011)
Anyway, it's safe to say that Victoria's week is off to a monumentally rotten start.เจอแต่เรื่องแย่ๆ Guilt (2011)
I'm a treasure! A national monument!ฉันเป็นสมบัติล้ำค่านะ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ I Need Romance (2011)
YOU'LL FORGIVE ME FOR NOT PUTTING UP THE BUNTING. I FIND IT RATHER DIFFICULT TO OVERLOOK MONUMENTALฉันว่ามันยากที่จะมองข้าม การเจาะระบบความปลอดภัย Skyfall (2012)
Sixsmith, I climb the steps of the Scott Monument every morning and all becomes clear.Αny јаіlbrеаk'ѕ а rіѕky рrороѕіtіоn. Οnе lіttlе сосk-uр, аnd wе аrе dаnglіng аt hеr mајеѕty'ѕ рlеаѕurе. Cloud Atlas (2012)
We have brought down the arena in Capua... a monument of Rome built upon the backs of slaves.เราได้นำมาลง ที่เกิดเหตุใน Capua ... อนุสาวรีย์แห่งกรุงโรม สร้างขึ้นบนหลังของทาส Chosen Path (2012)
Now follow once noble monument, and collapse from sight.ขณะนี้ตามที่ครั้งหนึ่งเคยอนุสาวรีย์เกียรติ และยุบไปจากสายตา Sacramentum (2012)
Possibly because of your monumental narcissism.อาจเป็นเพราะคุณ หลงตัวเองจนเกินไป Save Yourself (2012)
It's the revolutionary war monument.นั่นมันอนุสาวรีย์สงครามเย็น Identity Crisis (2012)
This monument is dedicated to the fallen soldiers of the revolutionary war.อนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นเพื่อ ระลึกถึงทหารที่เสียสละ ในสงครามเย็น Identity Crisis (2012)
Now, this is a building that will stand as a monument to the man whose company and vision are his greatest legacies.อาคารที่จะเปรียบเสมือนอนุสรณ์ ของชายที่ทิ้งมรดกไว้เป็นวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ Honor Thy Father (2012)
That's 5 years SWAT with Monument Point M.C.U.อดีตหน่วยสวาท 5 ปี กับ ม. การแพทย์ครับ An Innocent Man (2012)
Different... in Spain, there is a monument commemorating Christopher Columbus.มันต่างกัน... ในสเปน มีอนุสาวรีย์ เพื่อเป็นการระลึกถึง คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส The Good Shepherd (2012)
Monumental.รุนแรงมาก Pa Make Loa (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
monumentA fund was launched to set up a monument in memory of the dead man.
monumentA monument has been erected to the memory of the deceased.
monumentAn immense monument was erected in honor of the eminent philosopher.
monumentAn immense monument was erected in honor of the noble patriot.
monumentSadako's friends wanted to build a monument to her and all children who were killed by the atomic bomb.
monumentThe city dedicated a monument in honor of the general.
monumentThe monument was erected in honor of the eminent philosopher.
monumentThe monument was set up in the park.
monumentThe moon landing was a monumental achievement.
monumentThe soldiers have erected a peace monument.
monumentThe time spent to see the monument is short.
monumentThis monument is dedicated to the soldiers who gave their lives to their country.
monumentThis monument is in memory of a great statesman.
monumentThis monument was erected in February, 1985.
monumentThis road will lead you to the monument.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนุสาวรีย์[N] monument, Example: ในแต่ละปีจะมีผู้คนมาที่อนุสาวรีย์เพื่อระลึกถึงวีรชนผู้ล่วงลับ, Count unit: แห่ง, Thai definition: สิ่งที่สร้างไว้เป็นที่ระลึกถึงบุคคลหรือเหตุการณ์สำคัญ
กำแพงแก้ว[N] low wall surrounding a pagoda, See also: wall surrounding a pagoda, defensive wall, parapet round a monument, Example: วัดนี้มีกำแพงแก้วที่งดงามมาก, Thai definition: กำแพงเตี้ยๆ ที่ทำล้อมโบสถ์ วิหาร หรือเจดีย์ เป็นต้น เพื่อให้ดูงาม
อนุสรณ์สถาน[N] monument, Example: ท่านเป็นผู้ที่จัดสร้างอนุสรณ์สถานวีรชนเดือนตุลา, Count unit: แห่ง, Thai definition: สถานที่ที่เป็นการแสดงความระลึกถึง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุสาวรีย์[n.] (anusāwarī) EN: monument ; memorial tower   FR: monument [m] ; mémorial [m]
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ[n. prop.] (Anusāwarī Chai Samøraphum) EN: Victory Monument   
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย[n. prop.] (Anusāwarī Prachāthippatai) EN: Democracy Monument   
อนุสรณ์สถาน[n.] (anusønsathān) EN: monument   FR: monument [m]
พระบรมรูปทรงม้า [n. prop.] (Phraborom Rūpsong Mā) EN: King Chulalongkorn Monument ; King Rama V Monument ; Equestrian Statue of King Chulalongkorn   
ตั้งอนุสาวรีย์[v. exp.] (tang anusāwarī) EN: erect a monument   FR: ériger un monument

CMU English Pronouncing Dictionary
MONUMENT    M AA1 N Y UW0 M AH0 N T
MONUMENT    M AA1 N Y AH0 M AH0 N T
MONUMENTS    M AA1 N Y AH0 M AH0 N T S
MONUMENTS    M AA1 N Y UW0 M AH0 N T S
MONUMENTAL    M AA2 N Y AH0 M EH1 N AH0 L
MONUMENTAL    M AA2 N Y UW0 M EH1 N T AH0 L
MONUMENTAL    M AA2 N Y AH0 M EH1 N T AH0 L
MONUMENTALLY    M AA2 N Y UW0 M EH1 N T AH0 L IY0
MONUMENTALLY    M AA2 N Y AH0 M EH1 N AH0 L IY0
MONUMENTALLY    M AA2 N Y UW0 M EH1 N AH0 L IY0
MONUMENTALLY    M AA2 N Y AH0 M EH1 N T AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
monument    (n) (m o1 n y u m @ n t)
monuments    (n) (m o1 n y u m @ n t s)
monumental    (j) (m o2 n y u m e1 n t l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baudenkmal {n}building of historic importance; historical monument [Add to Longdo]
Bodendenkmalpflege {f}ground monument conservation; archaeological monument conservation [Add to Longdo]
Denkmal {m} | Denkmäler {pl}monument | monuments [Add to Longdo]
Denkmalpflege {f}; Denkmalspflege {f} | Landesamt {n} für Denkmalpflegepreservation of historical monuments; monument conservation | state office for the preservation of monuments [Add to Longdo]
Denkmalschutz {m}protection of historical buildings and monuments [Add to Longdo]
Kunstdenkmal {n}monument of art [Add to Longdo]
Naturdenkmal {n}natural monument [Add to Longdo]
Siegesdenkmal {n} | Siegesdenkmäler {pl}victory monument | victory monuments [Add to Longdo]
ganz erheblichmonumental [Add to Longdo]
monumental {adv}monumentally [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
モニュメンタル[, monyumentaru] (adj-f) monumental [Add to Longdo]
モニュメント[, monyumento] (n) monument; (P) [Add to Longdo]
華表[かひょう, kahyou] (n) monument at cemetery entrance [Add to Longdo]
記念碑[きねんひ, kinenhi] (n) monument; (P) [Add to Longdo]
金字塔[きんじとう, kinjitou] (n) pyramid; monumental work [Add to Longdo]
金石文[きんせきぶん, kinsekibun] (n) epigraph on a stone monument; ancient inscriptions on monuments [Add to Longdo]
建碑[けんぴ, kenpi] (n,vs) erection of a monument [Add to Longdo]
建立[こんりゅう(P);けんりつ, konryuu (P); kenritsu] (n,vs) (act of) building (temple, monument, etc.); erection; (P) [Add to Longdo]
史跡名勝天然記念物[しせきめいしょうてんねんきねんぶつ, shisekimeishoutennenkinenbutsu] (n) historic sites, places of scenic beauty and natural monuments [Add to Longdo]
詩碑[しひ, shihi] (n) poem inscribed on monument [Add to Longdo]
書丹[しょたん, shotan] (n,vs) writing an inscription on a stone monument (e.g. before carving it) [Add to Longdo]
石塔[せきとう, sekitou] (n) stone monument or pagoda [Add to Longdo]
石碑[せきひ, sekihi] (n) stone monument; (P) [Add to Longdo]
石碣[せっけつ, sekketsu] (n) (See いしぶみ) stone monument; gravestone; tombstone [Add to Longdo]
戦没者追悼[せんぼつしゃついとう, senbotsushatsuitou] (n,adj-no) war memorial; memorial (monument) to war dead [Add to Longdo]
大建築[だいけんちく, daikenchiku] (n) edifice; monumental architecture; huge building [Add to Longdo]
断碑[だんぴ, danpi] (n) broken stone monument [Add to Longdo]
忠魂碑[ちゅうこんひ, chuukonhi] (n) monument to the faithful who died in battle [Add to Longdo]
忠霊塔[ちゅうれいとう, chuureitou] (n) monument to the faithful who died in battle [Add to Longdo]
追悼塔[ついとうとう, tsuitoutou] (n) (See 慰霊塔,追悼碑) (memorial) monument [Add to Longdo]
天然記念物[てんねんきねんぶつ, tennenkinenbutsu] (n) (1) natural monument; (2) protected species (animal, habitat, etc.); (P) [Add to Longdo]
碑(P);石文[いしぶみ, ishibumi] (n) stone monument bearing an inscription; (P) [Add to Longdo]
碑石[ひせき, hiseki] (n) stone monument [Add to Longdo]
表忠塔[ひょうちゅうとう, hyouchuutou] (n) war-memorial monument [Add to Longdo]
表忠碑[ひょうちゅうひ, hyouchuuhi] (n) war-memorial monument [Add to Longdo]
仏足石の歌[ぶっそくせきのうた, bussokusekinouta] (n) poems inscribed beside the stone Buddha Foot monument at Yakushi Temple in Nara [Add to Longdo]
仏足石歌[ぶっそくせきか, bussokusekika] (n) poems inscribed beside the stone Buddha Foot monument at Yakushi Temple in Nara [Add to Longdo]
仏足石歌体[ぶっそくせきかたい, bussokusekikatai] (n) form of poetry found on the stone Buddha Foot monument at Yakushi Temple in Nara (following a 5-7-5-7-7-7 moraic pattern) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人民英雄纪念碑[rén mín yīng xióng jì niàn bēi, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄒㄩㄥˊ ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄅㄟ, / ] Monument to the People's Heroes, at Tiananmen Square [Add to Longdo]
夏敬渠[Xià Jìng qú, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧㄥˋ ㄑㄩˊ, ] Xia Jingqu (1705-1787), Qing novelist, author of monumental novel Yěsǒu pùyán 野叟曝言 Humble words of a rustic elder [Add to Longdo]
巨著[jù zhù, ㄐㄩˋ ㄓㄨˋ, ] monumental (literary) work [Add to Longdo]
拜谒[bài yè, ㄅㄞˋ ㄧㄝˋ, / ] pay a formal visit; call to pay respects; pay homage (at a monument, mausoleum etc) [Add to Longdo]
极为庞大[jí wéi páng dà, ㄐㄧˊ ㄨㄟˊ ㄆㄤˊ ㄉㄚˋ, / ] monumental [Add to Longdo]
[bēi, ㄅㄟ, ] a monument; an upright stone tablet; stele [Add to Longdo]
纪念碑[jì niàn bēi, ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄅㄟ, / ] monument [Add to Longdo]
野叟曝言[yě sǒu pù yán, ㄧㄝˇ ㄙㄡˇ ㄆㄨˋ ㄧㄢˊ, ] Yesou puyan or Humble words of a rustic elder, monumental Qing novel by Xia Jingqu 夏敬渠 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Monument \Mon"u*ment\, n. [F., fr. L. monumentum, fr. monere to
   remind, admonish. See {Monition}, and cf. {Moniment}.]
   1. Something which stands, or remains, to keep in remembrance
    what is past; a memorial.
    [1913 Webster]
 
       Of ancient British art
       A pleasing monument.         --Philips.
    [1913 Webster]
 
       Our bruised arms hung up for monuments. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A building, pillar, stone, or the like, erected to
    preserve the remembrance of a person, event, action, etc.;
    as, the Washington monument; the Bunker Hill monument.
    Also, a tomb, with memorial inscriptions.
    [1913 Webster]
 
       On your family's old monument
       Hang mournful epitaphs, and do all rites
       That appertain unto a burial.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A stone or other permanent object, serving to indicate a
    limit or to mark a boundary.
    [1913 Webster]
 
   4. A saying, deed, or example, worthy of record.
    [1913 Webster]
 
       Acts and Monuments of these latter and perilous
       days.                 --Foxe.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Memorial; remembrance; tomb; cenotaph.
     [1913 Webster]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 monument
   monument
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 monument [monym]
   monument
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 monument
   monument
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 monument [monymɛnt]
   monument
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top