Search result for

*mobster*

(60 entries)
(0.0237 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mobster, -mobster-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mobster[N] อาชญากร, See also: คนร้าย, Syn. gangster, rocketeer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mobster(มอบ`สเทอะ) n.สมาชิกแก๊งอาชญากร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We have information that a mobster boss by the name of Marko Hoxha moved to Paris about six months ago.เรามีข้อมูลของหัวหน้าที่บงการ... จากชื่อแล้ว มาร์โก้ โฮช่าย้ายไปอยู่ปารีสเมื่อหกเดือนที่แล้ว Taken (2008)
Like I'm some kind of mobster or spy, but I'm not.เหมือนผมเ็ป็นคนมุงหรือประมาณนั้น Chapter Thirteen 'Let It Bleed' (2010)
"Shrimp in mobster sauce."กุ้งในซอสอาชญากร(mobster sauce) The Bozeman Reaction (2010)
What is "mobster sauce"?อะไรคือซอสอาชญากร(mobster sauce)? The Bozeman Reaction (2010)
For all we know, the mobster sauce contains actual chunks of deceased mobsters.จากที่เรารู้ mobster sauce ประกอบด้วยเนื้อของอาชญากร(mobster)ที่ตายแล้ว The Bozeman Reaction (2010)
No, no, no, no-- I think it just means it's the kind of sauce that mobsters like.ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ฉันคิดว่ามันก็คือ ซอสชนิดหนึ่งที่อาชญากร(mobster)ชอบ The Bozeman Reaction (2010)
Sure, no mobsters there.แน่นอน, ไม่มีอาชญากร(mobster)ที่นั่น The Bozeman Reaction (2010)
You know, the more I think about it, the mobster sauce couldn't possibly contain chunks of mobster.รู้ไหม, เมื่อฉันคิดดีๆแล้ว ซอสอาชญากร(mobster sauce)ไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะ มีเนื้อของอาชญากร The Bozeman Reaction (2010)
What if they were mobsters who slept with the fishes?และถ้าเป็นอาชญากร(mobster)ที่นอนกับปลาล่ะ? The Bozeman Reaction (2010)
This looks bad 'cause he's a big Russian mobster type.นี่ดูแย่ เพราะว่าเขาเป็นสมาชิกแก๊งอาชญากรรัสเซีย The Predator in the Pool (2010)
I need something that links a Russian mobster to a self-improvement guru who gives speeches in front of fish tanks.ผมอยากได้บางอย่างที่เชื่อมโยง ระหว่างอาชญากรรัสเซียกับกูรูเปลี่ยนตัวเอง ที่บรรยายอยู่หน้าแท้งค์ปลา The Predator in the Pool (2010)
This is the Russian mobster who smuggles booze?นี่คืออาชญากรรัสเซียที่ลักลอบนำเข้าเหล้าใช่มั้ย? The Predator in the Pool (2010)
If you hit a Russian mobster with an actual filter, he'd probably just impale you.ถ้าคุณตีอาชญากรรัสเซียด้วยเครื่องกรองจริงๆ เขาอาจจะเสียบคุณ The Predator in the Pool (2010)
Or you raising Georgina's baby by a Russian mobster.หรือนายเลี้ยงลูกของจอร์จีน่า กับมาเฟียรัสเซีย Empire of the Son (2011)
Cagney... the mobster searching for answers.แคกนีย์ เป็นมาเฟีย ที่ค้นหาคำตอบ Nature of the Beast (2011)
Ukrainian mobsters do not take what you give them.มาเฟียยูเครนไม่รับเท่าที่คุณให้ Sweet Baby (2012)
You want to turn this mobster, let's turn him.ถ้าเธอจะอยากเปลี่ยนเจ้าอาชญากรนี่ ก็เปลี่ยนเขาเลย (I Loathe You) For Sentimental Reasons (2012)
If that twit mobster figured out where the orphans are hiding,ถ้าอาชญากรโง่เง่านั่นรู้ว่า พวกนอกคอกซ่อนตัวอยู่ที่ไหน Addicted to Love (2012)
Well, my guess is, whoever wants you dead gave it to a mobster named Remy Osterman.ผมเดาว่า ใครก็ตาม ที่อยากให้คุณตาย ให้รูปนี้กับอาชญากร ที่ชื่อเรมี่ ออสเตอร์แมน If You're Just an Evil Bitch Then Get Over It (2012)
Just a bunch of books about mobsters and Manhattan in the '40s.แค่กองหนังสือ เกี่ยวข้องกับนักเลงและ แมนฮัตตันยุค 40 The Blue Butterfly (2012)
Joe could tell that Sally, being an innocent girl from the country, she was a little bit nervous about dealing with mobsters, so he offered to go back and make contact with Vera.ซึ่งเป็นสาวไร้เดียงสาจากบ้านนอก ต้องผวานิดๆที่ต้องเจอกับพวกมาเฟีย เขาก้เลยเสนอว่าให้เธอกลับไปก่อน เขาจะติดต่อวีร่าให้ The Blue Butterfly (2012)
Except it wasn't just mobsters.เว้นแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่พวกแก็งค์ Baby Blue (2012)
Mobsters killing each other-- How tragic.พวกแก็งค์ฆ่ากันตาย-- น่าสังเวช Baby Blue (2012)
He seems like a real stand-up mobster.เขาดูเหมือนมาเฟียสุด ๆ เลย Muse of Fire (2012)
That's who you're dealing with. He's a mobster, all right?- หยุดพูดอย่างนั้น American Hustle (2013)
A mobster like Tellegio would never meet at the Plaza Hotel, but only at the office of his attorney,มาเฟียอย่างเทเลจิโอ จะไม่มาที่โรงแรมพลาซ่า นอกจากที่ทำงานทนายของเขา American Hustle (2013)
My father is a mobster and a murderer.พ่อของฉันเป็น อาชญากร และ ฆาตกร The Huntress Returns (2013)
Has it occurred to you, what if Lou was a mobster himself?มันเคยเกิดขึ้นกับคุณรึเปล่า? จะเป็นยังไงถ้าลูเป็นอาชญากรสะเอง? All In (2013)
I love that we live in a city where the police are more interested in catching you than the drug-stealing mobsters.ฉันว่าตำรวจเมืองนี้นี่สนใจ ที่จะไล่จับคุณ มากกว่าพวกโจรขโมยยา พรือพวกม๊อบซะอีก Identity (2013)
It's leveraged to the hilt and about to be repossessed by the lender, a shell corporation that belongs to a mobster.มันจะถูกนำไปใช้หนี้ และกำลังจะถูกเปลี่ยนเจ้าของเป็นของผู้ให้กู้ ซึ่งเป็นองค์กรบังหน้าของพวกอาชญากร Reasonable Doubt (2013)
Jeremy Watkins owed a mobster $5 million?เจเรมี วัตกินส์เป็นหนี้ พวกอาชญากร 5 ล้านเหรียญเหรอ? Reasonable Doubt (2013)
He wasn't protecting you when he ran up all that debt to a mobster.เขาไม่ได้ปกป้องคุณเลย ที่เขาไปเป็น หนี้พวกอาชญากรน่ะ Reasonable Doubt (2013)
Pretty much saved him from a gang of Russian mobsters and kicked a few guys' heads in.แถมช่วยเขาจากกลุ่มนักเลงรัสเซีย เตะบางคนล้มคว่ำอีกต่างหาก The Hub (2013)
He's in Bucharest putting together a deal with some Albanian mobsterเขาอยู่ในบูคาเรสต์วางกันข้อตกลงกับบางนักเลงแอลเบเนีย The Expendables 3 (2014)
Some mobster being rubbed out?พวกแก๊งส์บางคนถูกจับเหรอ ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
It's a simple homicide of a petty mobster.มันแค่ฆาตกรรมของนักเลงกระจอกเท่านั้น The City of Violence (2006)
So you don't deny going to Las Vegas to meet with a reputed mobster.งั้นคุณก็ไม่ปฏิเสธว่าคุณไปลาสเวกัสเพื่อคุยกับคนที่เชื่อว่าเป็นอาชญากร Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
So this is really Linderman, Linderman, the mobster who owns all those casinos?ผมไม่สามารถสู้กับ คนที่ฝืนกฎทางฟิสิกส์ได้ Chapter Nineteen '.07%' (2007)
And I've got a dead mobsterและผมได้พบหัวหน้าแก๊งค์ที่ตายไปแล้ว Chapter Five 'Angels and Monsters' (2008)
- His brother is a top mobster."Zur Familie"! Ja, zu den 5 Familien. Sein Bruder ist der größte Mobster in Hongkong. Knock Off (1998)
He was a Mafioso. It's not like he's gonna join the church choir.Er war ein Mobster, ein Mafioso, er istja nicht dem Kirchenchor beigetreten. Red Sauce (2009)
"Shrimp in mobster sauce.""Shrimps in Mobster-Sauce." The Bozeman Reaction (2010)
What is "mobster sauce"?Was ist "Mobster-Sauce"? The Bozeman Reaction (2010)
For all we know,the mobster sauce contains actual chunks of deceased mobsters.Nach allem, was wir wissen, enthält die Mobster-Sauce echte Stücke getöteter MobsterThe Bozeman Reaction (2010)
No,no,no,no- - I think it just means it's the kind of sauce that mobsters like.Nein, ich glaube, es bedeutet nur, dass es die Art Sauce ist, die Mobster mögen. The Bozeman Reaction (2010)
Sure,no mobsters there.Sicher, da sind bestimmt keine MobsterThe Bozeman Reaction (2010)
You know,the more I think about it,the mobster sauce couldn't possibly contain chunks of mobster. And why is that?Wenn ich darüber nachdenke, kann die Mobster-Sauce keine echten Stücke getöteter Mobster enthalten. The Bozeman Reaction (2010)
What if they were mobsters who slept with the fishes?Was ist, wenn es Mobster waren, die bei den Fischen schlafen? The Bozeman Reaction (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mobsterHey, is this fish tasty for real? It looks like a fish that was a black porgy who'd fallen in with mobsters and been put on the countries most wanted list!?

CMU English Pronouncing Dictionary
MOBSTER    M AA1 B S T ER0
MOBSTERS    M AA1 B S T ER0 Z
MOBSTER'S    M AA1 B S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mobster    (n) (m o1 b s t @ r)
mobsters    (n) (m o1 b s t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gangster {m}mobsman; mobster [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
暴力団員[ぼうりょくだんいん, bouryokudan'in] (n) (See 暴力団) gangster; mobster; yakuza (member) [Add to Longdo]
暴力団組員[ぼうりょくだんくみいん, bouryokudankumiin] (n) (sens) mobsters; gangsters [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  mobster
      n 1: a criminal who is a member of gang [syn: {gangster},
           {mobster}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top